מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1427 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סליחות
א' אוגוסט 23, 2020 6:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 804
צפיות: 120628

Re: אשת איש 'הנשואה' לעכו"ם, ישראל נהרג עליה?

יפה מאוד. יישר כוח!
משמע משם בפשטות ששניהם לא נהרגים.
על ידי סליחות
א' אוגוסט 23, 2020 4:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 804
צפיות: 120628

אשת איש 'הנשואה' לעכו"ם, ישראל נהרג עליה?

אשת איש 'הנשואה' לעכו"ם, ישראל נהרג עליה? (וגופא האם היא נהרגת מסיבה זו כדין א"א)
לכאורה אפשר לומר שמכיון שאין כאן חלות בנישואין אז למרות הזוגיות ביניהם לא שייך בזה אשת איש.
על ידי סליחות
א' אוגוסט 23, 2020 4:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצינו שחכמים הורו לעבור על לאו מפני דבריהם?
תגובות: 4
צפיות: 161

Re: האם מצינו שחכמים הורו לעבור על לאו מפני דבריהם?

לא קראתי כל המועתק למטה, וכנראה עוסק בעיקר במה שקשה בלא"ה שהרי יש כאן קום ועשה, ובדבריו תתיישב שאלתך ג"כ. רדב"ז ח"ה א'תסא ...דאכתי קשיא לי היכי מצינן לדחות נדר בקום אכול מפני גזרה דרבנן וליכא למימר שמתירין לו הנדר דא"כ אין זה נדר דחוי וי"ל דהוי כנדרי טעות דכיון דקדמה ג...
על ידי סליחות
א' אוגוסט 23, 2020 4:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשנות צוואת המת מפני השלום
תגובות: 11
צפיות: 773

Re: לשנות צוואת המת מפני השלום

לכאורה היה צ"ע בזה משום גזל, מה ההבדל בין מי שכתב בצוואה בית בן שלשה חדרים לבנו אחד, ויש לו שלשה אחים ומפני השלום שינו את הצוואה לתת לכל אחד מהם חדר אחד נגד הצוואה המפורשת? אבל אפשר לומר בפשטות שמכיון שהאח מחל אז זה כאילו שהוא נתן להם את זה במתנה ואין בזה חשש גזל. אבל במקרה של אדמו"רות לכא...
על ידי סליחות
א' אוגוסט 23, 2020 2:27 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קפידא שלא יגעו שער הפאות בשער הזקן
תגובות: 10
צפיות: 316

Re: לא יגעו שער הפאות בשער הזקן

יוסף חיים אוהב ציון כתב:השאלה אם יש קפידא, פה כתוב שזה לא פאות.

נדמה שדן בזה באריכות בוישב הים הנ"ל (בנספח לסוף הסימן הנ"ל מעמ' רצ"ו ואילך). ישנו באוצר. עיי"ש ותרו"צ.
על ידי סליחות
א' אוגוסט 23, 2020 2:20 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קפידא שלא יגעו שער הפאות בשער הזקן
תגובות: 10
צפיות: 316

Re: לא יגעו שער הפאות בשער הזקן

מה המקור? בטעמי המצות להאר"י פ' קדושים ד"ה אזהרת פאת הראש: בענין פאת הראש היה מורי זללה"ה נוהג וכו' גם שער הפאות שעל הראש היה מניחן לגדלם ולא חתכם עד שגדלו כל כך שיכנס למטה למקום שער הזקן ממש שאז היה חותכם עד שיעור אותו מקום כי משם ולמטה לא יקרא פאת הראש. ובשער המצות פ' קדושים: ואף א...
על ידי סליחות
א' אוגוסט 23, 2020 2:02 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הגיית היוד כ-j אנגלי
תגובות: 2
צפיות: 253

Re: הגיית היוד כ-j אנגלי

מן הסתם כבר ראית מה שכתב בנושא זה ב'דרכי התשובה' (באוצר) דף יד הערה 10. ובהפנייה שם (אותה הערה בדיוק נמצאת גם בהגדה של פסח מדרש בחידוש, דף ט הערה 13), ובמילון אב"י כרך רביעי עמ' 1938-1939 ובכל המקורות שצוינו שם.
על ידי סליחות
ו' אוגוסט 21, 2020 7:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצינו שחכמים הורו לעבור על לאו מפני דבריהם?
תגובות: 4
צפיות: 161

האם מצינו שחכמים הורו לעבור על לאו מפני דבריהם?

האם מצינו שחכמים הורו לעבור על לאו מפני דבריהם? אם לא מקיימים נדר עוברים על עשה ול"ת של לא יחל. ברמב"ם הלכות נדרים פ"ג ה"ט: הנודר שיצום בשבת או ביום טוב חייב לצום, שהנדרים חלים על דברי מצוה כמו שבארנו, וכן הנודר שיצום יום ראשון או יום שלישי כל ימיו ופגע בו יום זה והרי הוא יום טוב...
על ידי סליחות
ו' אוגוסט 21, 2020 6:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה - הערות
תגובות: 41
צפיות: 3525

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת

יהודה בן יעקב כתב:
כעת ר' גל פרסם חלק מהספר על הל' תפילה, בספר ויען שמואל (היו"ל ע"י מוסדות כסא רחמים) חלק כג שנת התש"ף

ייש"כ.
אולי יסכים המחבר להעלות את זה לכאן.
עשרים ואחד מקבצי ויען שמואל כבר באוצר, ועד שנראה אותו באוצר אולי יהיה עדכון או שניים. ייש"כ.
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 20, 2020 1:11 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מינים שחזרו בתשובה והתקבלו בחז"ל
תגובות: 9
צפיות: 321

Re: מינים שחזרו בתשובה והתקבלו בחז"ל

אכן, חשבתי אולי יש בחז"ל מקרים אחרים דלא ס"ל לרמב"ם כמותם. עד עכשיו לא מצאתי.
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 20, 2020 12:13 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מינים שחזרו בתשובה והתקבלו בחז"ל
תגובות: 9
צפיות: 321

Re: מינים שחזרו בתשובה והתקבלו בחז"ל

ייש"כ על התגובות.
לכאורה כל מי שהוזכר כאן לא נתקבלו על ידי חז"ל (עשו תשובה בסמוך למיתתם והתקבלו על ידי ה'). רבי עקיבא הוא דוגמה למי שקיבלו אותו חכמים אבל לא נזכר שהיה מין בעברו רק עם הארץ וכנ"ל.
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 20, 2020 11:41 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מינים שחזרו בתשובה והתקבלו בחז"ל
תגובות: 9
צפיות: 321

Re: מינים שחזרו בתשובה והתקבלו בחז"ל

לא נחשב. רק מי שהתקבל.
(ואגב, במ"ש כת"ר מיירי בגיורת, לא?)
ייש"כ.
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 20, 2020 10:08 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מינים שחזרו בתשובה והתקבלו בחז"ל
תגובות: 9
צפיות: 321

מינים שחזרו בתשובה והתקבלו בחז"ל

אני מחפש דוגמאות מחז"ל על מינים או אפיקורסים שחזרו בתשובה ונתקבלו על ידי חכמים.
ריש לקיש היה ליסטים אבל אין זה אומר שהיה מין.
ומה לגבי רבי עקיבא? (בפסחים מט: נזכר שבעברו היה עם הארץ ולא מין)
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 20, 2020 7:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים ח: - לזבח השלמים (בקו' התוס' על רש"י)
תגובות: 0
צפיות: 152

זבחים ח: - לזבח השלמים (בקו' התוס' על רש"י)

בגמ' זבחים ח: תנו רבנן פסח בזמנו לשמו כשר שלא לשמו פסול ובשאר ימות השנה לשמו פסול שלא לשמו כשר. מנא הני מילי אמר אבוה דשמואל אמר קרא ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים לה' דבר הבא מן הצאן יהא לזבח שלמים ברש"י מפרש שבהכרח הכתוב מדבר כשנשחט שלא לשמו, שכן אם נשחט לשמו לא נעקר ממנו שם פסח והרי הוא פסול מ...
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 20, 2020 1:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: שום תשים עליך מלך ולא מלכה מדוע?
תגובות: 30
צפיות: 704

Re: שום תשים עליך מלך ולא מלכה מדוע?

יוסף חיים אוהב ציון כתב:בחזו"ע כתב שמברכים על ראיית מלכה ואם נאמר שאין שררה כיצד מברכים?

אם יש מי שפסק כן, שמא מיירי במלכי אומות העולם, הא דשום תשים לכאורה בישראל ואינו בכלל זב"נ.
על ידי סליחות
ד' אוגוסט 19, 2020 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שום תשים עליך מלך ולא מלכה מדוע?
תגובות: 30
צפיות: 704

Re: שום תשים עליך מלך ולא מלכה מדוע?

הרי היתה תקופה שכן היתה מלכה (שלומציון) ויש לחפש במה תלו ההיתר אז ולפי זה להבין רמב"ם סנהדרין פ"ב ה"ה מלכי בית דוד אף על פי שאין מושיבין אותם בסנהדרין יושבין ודנים הם את העם, ודנים אותם אם יש עליהן דין, אבל מלכי ישראל אין דנין ואין דנין אותם לפי שאין נכנעים לדברי תורה שמא תבא מהן תקל...
על ידי סליחות
ד' אוגוסט 19, 2020 5:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת קרבן פסח
תגובות: 13
צפיות: 307

Re: הפרשת קרבן פסח

הלואי והייתי יודע לזה מקור מפורש ברמב"ם או במפרשיו. לע"ע מה שבראשי זה ההבנה הפשוטה לענ"ד מה שעולה מכל מפשטות הסוגיות בזבחים ועוד. וביקשת קודם "מקור להדיא" מצאתי את התוס'. בפשטות משמע שהרמב"ם לא סובר כך. לא זכיתי לדעת על איזה פשטות הסוגיות בזבחים מדובר, זה עמום מידי. אש...
על ידי סליחות
ג' אוגוסט 18, 2020 1:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת קרבן פסח
תגובות: 13
צפיות: 307

Re: הפרשת קרבן פסח

אצרף את הדיון מההודעה הפרטית כדי שהמעיינים יפיקו תועלת ממנו. נושא: הפרשת קרבן פסח סליחות כתב: האם יש חיוב בהפרשת קרבן פסח לשם קרבן פסח? והאם יש איסור לכתחילה להפריש קרבן פסח בכל השנה? ועיין חולין דף מא: גמ' השוחט לשם עולה אשם תלוי בר נידר ונידב הוא אמר ר' יוחנן הא מני רבי אלעזר היא דאמר מתנדב אדם אש...
על ידי סליחות
ג' אוגוסט 18, 2020 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת קרבן פסח
תגובות: 13
צפיות: 307

Re: הפרשת קרבן פסח

1. למעשה כמה שניסיתי להבין את שיטת הראשונים החולקים על הטור מאוד התקשיתי בכך. ואפילו שיטת הטור עצמה קשה לי להבנה. למה חוששים שזה עתה מקדיש בחוץ? הוא מקדיש את זה בפה שלו בפירוש! או שחסר לי יסוד חשוב בהבנת הסוגיה. 2. שוב, מדבריך ניכר שבמחשבה חל הקדש. חכם אחד שליט"א כתב לי בהודעה פרטית "לא קש...
על ידי סליחות
ג' אוגוסט 18, 2020 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת קרבן פסח
תגובות: 13
צפיות: 307

Re: הפרשת קרבן פסח

1. למיטב זכרוני הדברים כלל לא פשוטים כמו שכתב כבודו. עיין טור יו"ד סימן ה' ובנו"כ, וכן במעשה רקח על הרמב"ם שם. בית המדרש.png 2. זה בדיוק הקושי שלי איך הדעה שהקדש קרבן פסח במחשבה לא חל, תפרנס את הא דקי"ל גמר בלבו שזו עולה או שיביא עולה הרי זה חייב להביא שנאמר כל נדיב לב וכו'? כעת ...
על ידי סליחות
ג' אוגוסט 18, 2020 9:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת קרבן פסח
תגובות: 13
צפיות: 307

Re: הפרשת קרבן פסח

עיין רמב"ם הלכות שחיטה פ"ב הי"ח שהשוחט בחוץ לשם פסח שחיטתו נבילה (כי הוא שוחט קדשים בחוץ). ולפי דבריך זה דוקא אם הפריש, ואם שחט במחשבה לשם פסח אז זה נשאר חולין. זכיתי להבין את דבריך באופן נכון? כל קרבן צריך להקדים הקדשו להקרבתו [תו"כ ויקרא פרשה ב' ד'] ועד שמקדישו בפה הרי זה חולין...
על ידי סליחות
ג' אוגוסט 18, 2020 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת קרבן פסח
תגובות: 13
צפיות: 307

Re: הפרשת קרבן פסח

א. כן. אחרת זוהי בהמת חולין. ב. ... אך יש מגדולי האחרונים דסוברים דאפשר להקדיש קרבן סתם ואח"כ להחליט לאיזה חיוב יהא [כן סובר המקדש דוד סי' י"ח וסימן כ"ח, ועי' שמועת חיים בסי' י"ח סק"ב אריכות בזה בדעת שאר האחרונים בזה, ועי' ברדב"ז פ"א הי"ז ממעשה הקרבנות דהפשטו...
על ידי סליחות
ג' אוגוסט 18, 2020 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת קרבן פסח
תגובות: 13
צפיות: 307

Re: הפרשת קרבן פסח

עזריאל ברגר כתב:א. כן. אחרת זוהי בהמת חולין.
ב. הבאת גמרא מפורשת שמותר...


א. הייתי סבור ששחיטה במחשבה בלבד לשם פסח מהני ואין חובה ביותר מעיקר הדין. ואם לא הפריש ובמחשבה שחט לשם פסח? זה חולין?

ב. היכן מבואר בגמרא שהבאתי שמותר לכתחילה?
על ידי סליחות
ג' אוגוסט 18, 2020 6:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת קרבן פסח
תגובות: 13
צפיות: 307

הפרשת קרבן פסח

האם יש חיוב בהפרשת קרבן פסח לשם קרבן פסח? והאם יש איסור לכתחילה להפריש קרבן פסח בכל השנה? ועיין חולין דף מא: גמ' השוחט לשם עולה אשם תלוי בר נידר ונידב הוא אמר ר' יוחנן הא מני רבי אלעזר היא דאמר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום פסח בר נידב ונידר הוא זמנא קביעא ליה אמר ר' אושעיא שאני פסח הואיל והפרשתו כל הש...
על ידי סליחות
ב' אוגוסט 17, 2020 6:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 804
צפיות: 120628

למה עובד עבודה זרה דרך ביזיון חייב ומאהבה פטור?

למה עובד ע"ז כדרכה דרך ביזיון חייב (ע"ז פ"ג ה"ה), ואילו מי שעובד ע"ז כדרכה מאהבה פטור (שם פ"ג ה"ו)?
על ידי סליחות
א' אוגוסט 16, 2020 12:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שָׁבַ֣רְתִּי עֻלֵּ֗ךְ נִתַּ֙קְתִּי֙ מוֹסְרוֹתַ֔יִךְ - שברתְּ, נתקתְּ (נוכחת)?
תגובות: 8
צפיות: 384

Re: שָׁבַ֣רְתִּי עֻלֵּ֗ךְ נִתַּ֙קְתִּי֙ מוֹסְרוֹתַ֔יִךְ - שברתְּ, נתקתְּ (נוכחת)?

1. חיפשתי ולא מצאתי ראשון שמפרש כך, אבל לא ראינו לא ראיה... (בדקתי גם אצל בן בלעם) ומי יבוא אחרי המלך... לחפש אחריך זה כמו לחפש אחרי המחפשים. 2. האם בת"י בוודאות לא מפרש כך? השווה עם התרגום המיוחס ליונתן שמות טו,ו. לעומת ירמיהו כח,ב. מח,ב. יחזקאל ל,כא. ולכאורה נראה בסבירות גבוהה שלא פירש כך. 3....
על ידי סליחות
ו' אוגוסט 14, 2020 8:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין טז. בעניין כוח ראשון במוכני
תגובות: 0
צפיות: 162

חולין טז. בעניין כוח ראשון במוכני

אמר מר השוחט במוכני שחיטתו כשרה והתניא שחיטתו פסולה! ל"ק הא בסרנא דפחרא הא בסרנא דמיא. ואיבעית אימא הא והא בסרנא דמיא, ולא קשיא הא בכח ראשון הא בכח שני; וכי הא דאמר רב פפא האי מאן דכפתיה לחבריה ואשקיל עליה בידקא דמיא ומית חייב, מ"ט גירי דידיה הוא דאהני ביה וה"מ בכח ראשון אבל בכח שני ג...
על ידי סליחות
ו' אוגוסט 14, 2020 4:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 16
צפיות: 409

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

1. נכון.

2. לא. צודק.
על ידי סליחות
ו' אוגוסט 14, 2020 3:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 16
צפיות: 409

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

1. מסתבר ששתי הדעות שהובאו בשאלה שפתחה את האשכול, מסכימות שמדובר בפועל בעבר.
לדעה א': קמתי אני בעבר
לדעה ב': היא קמה בעבר.
הרי ברור שהיא לא קמה ברגע זה... לא כך?

2. מסתמא הראב"ש לא בכדי הביא דוגמאות דוקא מפועל ולא מאלה. זה לא נראה מקרי.
על ידי סליחות
ו' אוגוסט 14, 2020 3:41 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 7768

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

יש להעיר שערך ברכת המינים באנציקלופדיה התלמודית לא מעודכן בעניין הזה: "נוסח ישן של החתימה הוא: ברוך אתה ה' שובר רשעים ומכניע זדים 28, ובנוסחאותינו: שובר אויבים ומכניע זדים 29". 28. רמב"ם בסדר התפלה ; סדור רס"ג שם. 29. כן הנוסח ברוב הסידורים. אלא מאי? בכל מהדורות הרמב"ם החשוב...
על ידי סליחות
ו' אוגוסט 14, 2020 3:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 289
צפיות: 54188

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆

"חשיפת האמיתות העיוניות ותמצית הכוונות המעשיות" לר' דוד נכד הראב"ם (דור שביעי לרמב"ם), עדיין ספון וטמון בכתב יד.
הלוואי שיהיה מי שיתרגמו מערבית ויוציאו לאור עולם.
על ידי סליחות
ו' אוגוסט 14, 2020 3:26 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 16
צפיות: 409

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

וזו בדיוק הבעיה.
שקמתי לא נתון, מבחינה זו, לשני פנים. הוא פועל באופן חד משמעי, וכל השאלה כרגע היא באיזה גוף מדובר (מדבר או נסתר).
על ידי סליחות
ו' אוגוסט 14, 2020 1:56 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אפשרות חיפוש בספר 'מורה הפרישות ומדריך הפשיטות'
תגובות: 0
צפיות: 182

אפשרות חיפוש בספר 'מורה הפרישות ומדריך הפשיטות'

נשמח אם הספר 'מורה הפרישות ומדריך הפשיטות' יעבור סריקה שתאפשר לבצע בו חיפוש. ייש"כ
על ידי סליחות
ו' אוגוסט 14, 2020 12:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 16
צפיות: 409

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

השאלה שהעלה הרב יאיר עוסקת בפועל.
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 13, 2020 11:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 16
צפיות: 409

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

בשירת דבורה (שופטים ה ז) נאמר 'עד שקמתי דבורה'. רוב המפרשים הקלסיים (ת"י, פשיטתא, רד"ק, מהר"י קרא, רלב"ג, מצודת דוד, דעת מקרא, וכן גם בתפסיר ערבי מבית מדרשו של רס"ג) פירשו שהמילה 'שקמתי' היא צורה של גוף מדבר. אולם, ר' אברהם בן שלמה התימני בפירושו פירש שזו צורה של נסתרת, וש'...
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 13, 2020 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5083
צפיות: 862314

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

יי
יאיר אתמר כתב:
סליחות כתב:מקאלה אלחוצ'יה (=מאמר הבריכה), לונדון תשנ"ה. נצרך לי עמוד אחד לעיון ולצערי אני לא יודע מה מספרו. מדובר בנוסח ברכת המינים.

קיים בפרידברג (חפש 'ומכניע זדים')

יישר כוח רבינו יאיר.
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 13, 2020 6:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5083
צפיות: 862314

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מקאלה אלחוצ'יה (=מאמר הבריכה), לונדון תשנ"ה. נצרך לי עמוד אחד לעיון ולצערי אני לא יודע מה מספרו. מדובר בנוסח ברכת המינים.
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 13, 2020 4:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הזמנה או הודעה לברי"מ
תגובות: 48
צפיות: 2205

Re: הזמנה לברית

פלוריש כתב:באחד האשכולות בפורום העלו פעם הזמנה לברית של הרך הנולד אשר נקרא שמו בישראל (הרב) נסים קרליץ, ומשמע שאביו לא חשש לכך

היכן ניתן לראות הזמנה זאת?
על ידי סליחות
ה' אוגוסט 13, 2020 4:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הזמנה או הודעה לברי"מ
תגובות: 48
צפיות: 2205

Re: הזמנה לברית

ההנחה הנמצאת בתחילת האשכול אינה פשוטה כל כך.
עיין באמור כאן.

עבור לחיפוש מתקדם