מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1586 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רחמים
ב' אוקטובר 13, 2014 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "חמסה"
תגובות: 9
צפיות: 1850

Re: "חמסה"

הנה כמה ציטוטים
על ידי רחמים
ב' אוקטובר 13, 2014 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע נולד חמור ממוקצה?
תגובות: 4
צפיות: 841

Re: מדוע נולד חמור ממוקצה?

נולד דומה למלאכה בזה שהוא דבר חדש שלא היה וכן מלאכה עניינה יצירת דבר חדש שלא היה. וזה היפך השבת שעניינה להשתמש רק במה שהוכן מלפני השבת.
על ידי רחמים
א' אוקטובר 12, 2014 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה של הפורום
תגובות: 13
צפיות: 1976

Re: עריכה של הפורום

זה רעיון מבורך, אבל לדעתי אפשר לבצע אותו בהרבה פחות זמן כלומר בלא לבצע עריכה לאשכולות ולא להעתיק אותם לוורד, אלא יש את תוכנת httrack להורדת אתרים שלמים ואפשר שכל אחד יוריד לעצמו את כל הפורום או שאחד יוריד וימסור לכולם. אחרי שהפורום כבר נמצא אצל כל אחד במחשב אני אוכל לנדב לכולם את תוכנת החיפוש שלי שת...
על ידי רחמים
א' אוקטובר 12, 2014 12:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכר על המצאות טובות
תגובות: 16
צפיות: 2265

שכר על המצאות טובות

מועדים לשמחה לכולם

זכור לי ששמעתי וראיתי, ביערות דבש נדמה לי, שהזכיר כמה גויים שעשו כמה טובות לעולם ואומר שיהיה להם שכר על זה, הדוגמא שאני זוכר שהביא שם היא לגבי גוי אחד שהביא תפוחי אדמה לאירופה ובזה הציל המון אנשים מרעב, האם מישהו יודע להגיד מראה מקום מדוייק של דברים אלו?
על ידי רחמים
ד' אוקטובר 08, 2014 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר מצוה הבאה בעבירה למעשה
תגובות: 1
צפיות: 679

Re: גדר מצוה הבאה בעבירה למעשה

שולחן ערוך אורח חיים הלכות לולב סימן תרמט כל ארבעה המינים פסולים בגזול ובגנוב, בין לפני יאוש בין לאחר יאוש; אבל גזול וקנאו בלא סיוע המצוה, כגון גזל לולב ושיפהו, כשר , דקנייה בשינוי מעשה ומיהו לא יברך עליו; ויש מי שאומר דלא נפסל גזול וגנוב אלא לגנב ולגזלן עצמו, אבל לאחרים כשר בשאר הימים, חוץ מיום ראש...
על ידי רחמים
ד' אוקטובר 08, 2014 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן וכמות - בראי היהדות
תגובות: 26
צפיות: 3496

Re: זמן וכמות - בראי היהדות

כל העולם הגשמי בנוי כך, במיוחד אתה יכול להראות לו את זה ברפואה, למשל בדיקור סיני שבא מהמזרח הרחוק יש כ365 נקודות דיקור אם לא תדקור בדיוק במקום הנכון ובעומק הנכון ובזוית הנכונה לא תפעל את הפעולה וכן הדם של האדם מורכב מעשרות או מאות מרכיבים כאשר לכל מרכיב את הכמות שלו לכל מ"ל של דם, וגם בזה יש טו...
על ידי רחמים
ד' אוקטובר 08, 2014 10:26 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: למה הוצרכו לסוכות במדבר הרי היו להם ענני כבוד
תגובות: 15
צפיות: 5386

Re: למה הוצרכו לסוכות במדבר הרי היו להם ענני כבוד

וז"ל הפנים יפות (שמות פרק יח ו'): ויש לומר דהיינו דאמרו [סנהדרין צד א] ויחד יתרו - שהעביר חרב חדה על בשרו דהיינו שנמול, אף דאמרו חז"ל [יבמות עב א] שלא מלו ישראל בניהם במדבר מפני שלא נשבה להן רוח צפונית מפני ענן הכבוד , אבל יתרו שהיה חוץ לענן הכבוד נשבה לו רוח צפונית והיינו דכתיב ויבואו האו...
על ידי רחמים
ד' אוקטובר 08, 2014 10:19 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: תשמיש חולין בחדר סמוך ונראה המחובר לסוכה
תגובות: 2
צפיות: 1018

Re: תשמיש חולין בחדר סמוך ונראה המחובר לסוכה

לא תמיד החצי שמקורה לא נחשב לסוכה פעמים יכול להחשב לדופן עקומה ודינו כסוכה גמורה
על ידי רחמים
ד' אוקטובר 08, 2014 10:17 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אזיקון - נחשב למעמיד?
תגובות: 39
צפיות: 7831

Re: אזיקון - נחשב למעמיד?

לא הבנתי הרי סוף סוף אחרי שהסכך קשור באזיקונים מה שהוא לא עף ברוח מצויה הוא מחמת האזיקונים גם כן, וזה וזה גורם.
על ידי רחמים
ג' אוקטובר 07, 2014 2:09 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אזיקון - נחשב למעמיד?
תגובות: 39
צפיות: 7831

Re: אזיקון - נחשב למעמיד?

האם העובדה שאזיקונים אין גידולם מן הארץ אינם סיבה לפסול משום מעמיד. ב"ח אורח חיים סימן תרכט ולפיכך יראה דמדינא אין להעמיד הסכך בדבר שאין גידולו מן הארץ ואם העמיד עליו הסוכה פסולה ולכן צריך לעשות הדפנות של קנים ולסמוך הסכך עליו מדינא ולא ממדת חסידות בעלמא ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן ת...
על ידי רחמים
ו' אוקטובר 03, 2014 12:05 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: סעודה מפסקת בפת
תגובות: 2
צפיות: 975

Re: סעודה מפסקת בפת

לפי מה שאומר השדי חמד שהעיקר כרש"י שמצוות האכילה היא כדי להכין עצמו לצום האם מי שלוקח קלי צום או כל הכנה אחרת כמו שתיה מרובה כבר יומיים לפני הצום, נחשב כחלק ממצווה זו?
על ידי רחמים
ה' אוקטובר 02, 2014 10:45 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: סעודה מפסקת בפת
תגובות: 2
צפיות: 975

סעודה מפסקת בפת

האם חייבים לאכול לחם בסעודה המפסקת, והאם יש חילוק בין סעודה המפסקת של ט' באב לבין יו"כ? בנתיים מצאת את זה: שו"ת אור לציון חלק ג - הערות פרק כח - דיני ערב תשעה באב ונראה שסעודה מפסקת היא דוקא בפת, דבלא זה אין על זה שם סעודה. וראה בב"י שם שהביא מהירושלמי, שמטבלים פת באפר ואומרים זוהי סע...
על ידי רחמים
ב' ספטמבר 29, 2014 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יבמה שעיברה באמבטי
תגובות: 7
צפיות: 1097

יבמה שעיברה באמבטי

אשה התיבמה והולידה מאח בעלה המנוח כמה ילדים
לאחר מכן עברה טיפול והתעברה מבעלה המנוח מה שנקרא בגמ' באמבטי
האם מכאן ואילך מותרת לחיות עם אח בעלה?

דבר נוסף האם הילד שתלד יורש את אביו המנוח?
על ידי רחמים
א' ספטמבר 28, 2014 11:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנין הזכרות שמו של משה רבינו בתנ"ך
תגובות: 32
צפיות: 3294

מנין הזכרות שמו של משה רבינו בתנ"ך

אגרא דכלה בראשית פרשת בראשית
בראשית. ב' רבת"י בגמטריא תרי"ד, בשביל תרי"ג מצוות התורה ובשביל המקבל התורה הוא משה אדוננו

ויש לציין שבחיפוש במחשב עולה ש'משה' מוזכר בתורה תרי"ד פעמים
אולם משה עם אותיות השימוש מוזכר תרמ"ז פעמים.
על ידי רחמים
ב' ספטמבר 22, 2014 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקפדה על כוס פגום בזה"ז?
תגובות: 5
צפיות: 900

Re: הקפדה על כוס פגום בזה"ז?

גם זו לטובה כתב:פגום- שמעתי שהחזואנשיקים מקילים בזה בזמננו, וטעמם דכיום אין דרך אנשים להקפיד בזה.

סיבת הפגם לא בגלל קפידת אנשים
רמב"ם הלכות שבת פרק כט
כלי שהיה מלא יין אפילו מחזיק כמה רביעיות אם שתה ממנו מעט הרי זה פגמו ונפסל ואין מקדשין על השאר מפני שהוא כשיורי כוסות.
על ידי רחמים
א' ספטמבר 21, 2014 12:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמא דסיסרא
תגובות: 3
צפיות: 725

Re: אמא דסיסרא

אדרבא מבואר במפרשים שהשרות אמרו לה שהדם שהיא רואה זה דם רחם ולא דם של בנה
על ידי רחמים
א' ספטמבר 21, 2014 12:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בעילות אחר הבעל
תגובות: 11
צפיות: 2510

Re: רוב בעילות אחר הבעל

הלכתא בידוע דקי"ל באשה שזינתה דרוב בעילות אחר הבעל ולכן הולד כשר. ויל"ע באשה שבעלה יש לו "זרע חלש" שזינתה עם גבר שזרעו כסתם אנשים האם עדיין אומרים רו"ב אחר הבעל והולד או כיון שבבחינה סטטיסטי יותר מסתבר שהולד בא מן הנואף ולא הבעל (למרות שרוב בעילותיה אחר הבעל אבל לאו בהכרח נ...
על ידי רחמים
ו' ספטמבר 19, 2014 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעם איסור עריות
תגובות: 24
צפיות: 3014

Re: טעם איסור עריות

אדרבא אם מדברים על הגיון אז על פי ההגיון להתחתן עם אחות ובתו זה הכי טוב וכמו שחז"ל אמרו שבת אחתו יש מצווה לקחת כי היא הכי קרובה שאפשר לקחת בלא איסור עריות, כך שלולא איסור עריות הן היו המובחרות לנשואין, גם בטבע רואים שיונים שהם בעלי חיים מן המעולים ביותר שהרי מקריבים מהם במזבח, מתחתנים רק אח עם ...
על ידי רחמים
ה' ספטמבר 18, 2014 6:14 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: ניקוי וינדוס 8
תגובות: 0
צפיות: 494

ניקוי וינדוס 8

טכנאי מנתיב נתן לי עצה נפלאה לחסימת כל מיני תמונות באפליקציות שבהתחל של וינודס 8
בשורת הפקודה לכתוב

קוד: בחר הכל

WSRESET

ללחוץ אנטר.
וזהו!
בדוק ומנוסה.

כדי לפתוח את שורת הפקודה אפשר לכתוב בשורת הכתובות של הסייר CMD.EXE וללחוץ אנטר.
על ידי רחמים
ה' ספטמבר 18, 2014 1:49 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב
תגובות: 12
צפיות: 2008

Re: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב

כן, לא דרושה שום התקנה רק שים אותה במקום כל שהוא ותריץ.
על ידי רחמים
ה' ספטמבר 18, 2014 10:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעם איסור עריות
תגובות: 24
צפיות: 3014

Re: טעם איסור עריות

ולכאו' מכמה מקומות משמע שההגיון האנושי אומר שזה תועבה וכגון בנות לוט האם לוט ובנותיו עשו איסור איתא ב סנהדרין (דף נח ע"ב) וז''ל: אמר רב הונא: נכרי מותר בבתו, ואם תאמר: מפני מה לא נשא אדם את בתו - כדי שישא קין את אחותו, משום עולם חסד יבנה. ואיכא דאמרי, אמר רב הונא: נכרי אסור בבתו. תדע, שלא נשא ...
על ידי רחמים
ה' ספטמבר 18, 2014 10:18 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב
תגובות: 12
צפיות: 2008

Re: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב

האם ההגדרות נשמרות בקובץ שאפשר לבחור את מיקומו? אני שואל כיון שאני משתמש בתוכנת deepfreezer המחזירה את המחשב בכל פעם למצבו בעת ההפעלה הקודמת, ומוחקת כליל את כל השינויים שנעשו בדיסק המערכת (כשרוצים להתקין תוכנה מפשירים זמנית את ההקפאה). אם אפשר לשמור את הנתונים במיקום הנבחר על ידי המשתמש, אוכל גם אנ...
על ידי רחמים
ה' ספטמבר 18, 2014 9:40 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב
תגובות: 12
צפיות: 2008

Re: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב

כרגע ההגדרות נשמרות בתיקיית התוכנה, תוכל לקחת משם את קובץ של ההגדרות ולהעתיק אותו לכל מקום שתרצה
אולי בהמשך אוסיף אפשרות של בחירת מיקום שמירה ואפשרות של טעינת שולחן עבודה על פי בחירה

לגבי סימניות ב PDF זה אפשרי באדובי רידר מגירסה 10 ומעלה לשים הערות/סימניות בקבצי PDF
על ידי רחמים
ה' ספטמבר 18, 2014 8:11 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב
תגובות: 12
צפיות: 2008

Re: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב

אם מתקינים איזו תוכנה שדורשת הפעלה מחדש של המחשב לא יעזור מצב שינה
כמו כן כאשר לא מכבים את המחשב הרבה זמן ורק עושים לו שינה הוא הופך להיות איטי, לכן חייבים מדי פעם לכבות את המחשב

וראה כאן:
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 17, 2014 3:04 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב
תגובות: 12
צפיות: 2008

Re: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב

אתה יכול לכבות לגמרי את המחשב אפילו תוציא אותו מהשקע...
כשתדליק אותו שוב, התוכנה תפתח מחדש את הכל, כמובן לא מיד בהדלקה אלא כשתרצה תלחץ על 'פתח שולחן עבודה'.
מחיר התוכנה מאה ש"ח בלבד.
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 17, 2014 2:52 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב
תגובות: 12
צפיות: 2008

תוכנת 'שומר שולחן עבודה' - הפעלת מחשב מחדש לאותו מצב

רוצים לכבות את המחשב למשך הלילה? צריכים להפעיל את המחשב מחדש מאיזו סיבה? אבל אתם באמצע עבודה ויש לכם המון חלונות פתוחים, מה עושים? בשביל זה יש את 'שומר שולחן עבודה' בלחיצה על 'פתח שולחן עבודה' התוכנה פותחת את כל היישומים שהופיעו בשורת המשימות בהפעלה הקודמת, ובנוסף לזה: וורד נפתח עם כל המסמכים, כל מס...
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 17, 2014 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרגום של 'תלמיד חכם'
תגובות: 4
צפיות: 825

תרגום של 'תלמיד חכם'

האם תרגומו תלמיד של אדם חכם, או תלמיד שהוא עצמו חכם
כלומר האם 'חכם' חוזר על המלמד של התלמיד או על התלמיד עצמו?
על ידי רחמים
ב' ספטמבר 15, 2014 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת האורח לתמכין דאורייתא
תגובות: 13
צפיות: 1616

Re: ברכת האורח לתמכין דאורייתא

ונפשי בשאלתי, למה לא דנו באברכי כולל אי חשיבי כסמוכין על שולחן ראש הכולל או נדיביו? שו"ת אור לציון חלק ב פרק מו - הלכות ברכות לג. בחורים ואברכים שאוכלים בישיבה, צריכים לומר בברכת המזון ברכת האורח, ויאמרו הרחמן הוא יברך את השולחן וכו', וכן הרחמן הוא יברך את בעלי הסעודה וכו', ויכוונו לנדיבים שתר...
על ידי רחמים
ש' ספטמבר 13, 2014 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המלאכים יהיו לעתיד לבוא בעלי בחירה חופשית?
תגובות: 3
צפיות: 725

Re: האם המלאכים יהיו לעתיד לבוא בעלי בחירה חופשית?

בחירה ניתנה לאדם כדי שיוכל לבחור בטוב ובזה לזכות לעולם הבא, אבל המלאכים לא צריכים בחירה ומדוע שיהיה להם מתישהו.
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 10, 2014 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו על בננה
תגובות: 3
צפיות: 783

Re: שהחיינו על בננה

ידוע לי שעל ירקות מברכים, אבל השאלה לפי המציאות של ימינו שיש בננות כל השנה אבל יש הבדל בין טרי לאחרים האם הבדל זה מחייב שהחיינו?
לגבי אבטיח נוהגים כן לברך שהחיינו אף שגם אבטיח יש רוב השנה.
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 10, 2014 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתנשאים להעמיד חזון ולסמות עינו של עולם
תגובות: 3
צפיות: 733

Re: המתנשאים להעמיד חזון ולסמות עינו של עולם

באורות התורה (פרק ט) כותב ראי"ה שכל אדם צריך למצוא את המקצוע בתורה המתאים לתכונות נפשו, ובו להשקיע את עיקר זמנו. וכתב שם שאם כופה עצמו לעסוק במה שאינו מתאים לנפשו עלול הוא לההיפך לשונא לתורה ולאמונה והולך מדחי אל דחי. 'ומהם יצאו מה שיצאו מבני פריצי עמנו, המתנשאים להעמיד חזון ולסמות עינו של עול...
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 10, 2014 5:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו על בננה
תגובות: 3
צפיות: 783

שהחיינו על בננה

מישהו ראה בספרים אם מברכים שהחיינו על בננה בהתאם למציאות של ימינו?
על ידי רחמים
ג' ספטמבר 09, 2014 11:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אנציקלופדיה הון יוסף
תגובות: 18
צפיות: 2274

Re: אנציקלופדיה הון יוסף

אני מוכן, מי היזם הראשי של הפרוייקט?
על ידי רחמים
ג' ספטמבר 09, 2014 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: אנציקלופדיה הון יוסף
תגובות: 18
צפיות: 2274

Re: אנציקלופדיה הון יוסף

צריך תוכנה שתנהל את האינציקלפדיה הזו, התוכנה צריכה לאפשר הוספת ערכים עריכת ערכים קיימים, חיפוש מתקדם וכו' וכו'
זה לא יכול להיות בסתם קובץ וורד, ובפרט שעם הזמן גודל הקובץ יגדל מאוד ולא יהיה נח לקריאה
על ידי רחמים
ה' ספטמבר 04, 2014 7:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדימה להחיות צעיר בפני זקן
תגובות: 75
צפיות: 2292

Re: קדימה להחיות צעיר בפני זקן

בטח התכוונת לשבת דף קנא עמוד ב תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: תינוק בן יומו חי - מחללין עליו את השבת, דוד מלך ישראל מת - אין מחללין עליו את השבת. תינוק בן יומו חי מחללין עליו את השבת. אמרה תורה: חלל עליו שבת אחד, כדי שישמור שבתות הרבה . דוד מלך ישראל מת - אין מחללין עליו - כיון שמת אדם, בטל מן המצו...
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 03, 2014 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרפראות לפרשת כי תצא
תגובות: 8
צפיות: 1330

Re: פרפראות לפרשת כי תצא

נהר שלום כתב:צדקה בגימטריא (עם הכולל) 200, רמז למה שאמרו חז"ל שמי שיש לו מאתיים זוז אינו נקרא עני.

תגיד כך:
צדקה בגימטריא 199 שמי שיש לו אפילו 199 זוז עדיין מקבל צדקה אבל מעל 199 לא.
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 03, 2014 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדימה להחיות צעיר בפני זקן
תגובות: 75
צפיות: 2292

Re: קדימה להחיות צעיר בפני זקן

אני לא מבין את התשובה שלך. מתחשק לו להציל את הזקן כי מוצא חן בעיניו האף שלו, ועכשיו הוא שואל אם יש מעלה תורנית להציל את הבחור בכל אופן. פשיטא שיש מעלה תורנית שהרי חזקה שהבחור יחיה יותר מן הזקן וממילא יקיים יותר מצוות! כלומר ברור שלבחור יש מעלה הן מצד עצמו והן מצד שעתיד להוליד תולדות כמותו, אלא השאל...
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 03, 2014 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעלות על בגדי אשה
תגובות: 3
צפיות: 878

Re: בעלות על בגדי אשה

לא על כל דבר תיקנו ברכה אף שאתה שמח בזה יותר מבגד חדש
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 03, 2014 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידוע מדברי רבותינו מי הייתה אמם של לאה ורחל?
תגובות: 39
צפיות: 7934

Re: האם ידוע מדברי רבותינו מי הייתה אמם של לאה ורחל?

ב. לטעמיך, שאתה שואל מה החשיבות, אפשר לגנוז את כל ספרי סדר הדורות, כי מה החשיבות לדעת ששם אמו של אברהם היה אמתלאי בת כרנבו? ולטעמיך, מה החשיבות שמצאה התורה לספר לנו ששם בת-הדוד (נחור) של יצחק היה מעכה? וששם-בכורו של נחור היה עוץ? וששם חמותו של הדר מלך אדום היה מטרד? וששם-אביה היה מי זהב? וששם אחות ...
על ידי רחמים
ד' ספטמבר 03, 2014 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדימה להחיות צעיר בפני זקן
תגובות: 75
צפיות: 2292

Re: קדימה להחיות צעיר בפני זקן

ב' אנשים הטובעים בים,שניהם עמי הארצים או שניהם תלמידי חכמים, ואדם רואה אותם, והוא אינו יכול להציל רק אחד מהן, האם צריך להציל את הצעיר או הזקן.? אם הזקן והבחור שקולים ממש בכל עינין וכל ההבדל הוא בשנים שנותר להם לחיות למה שלא להעדיף את הבחור? איזה חטא יהיה לו אם יעדיף את הבחור הרי לא יכול להציל את שנ...

עבור לחיפוש מתקדם