החיפוש הניב 1731 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבטיישראל
ד' יולי 12, 2017 5:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "שעה נאסר אשר נמסר ביד בבל וגם שעיר/ ושר העיר"?
תגובות: 11
צפיות: 862

Re: "שעה נאסר אשר נמסר ביד בבל וגם שעיר/ ושר העיר"?

הנוסח "שר העיר" נמצא בכל סידורי הספרדים
אין לזה קשר לצנזורה
על ידי שבטיישראל
ד' יולי 05, 2017 5:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב משה הרשלר זצ"ל
תגובות: 57
צפיות: 6875

Re: הרב משה הרשלר זצ"ל

ישנו סיפור שבהיותו יושב בספריה הקשיבה אשה אחת על ברכת המזון והעירה לו על הנוסח שבירך שאינו נכון,הרב בקש את כתובתה ואמר לה שהוא יבדוק את הדבר לאחר זמן הוא מצא את מקור הנוסח ושיגר לה מכתב,ואז היא אמרה לו שלאחר שהיא קיבלה זה השפיע עליה לא להתחתן אם גוי. עוד שמעתי בסוף ימיו,הוא היה מבוסס כלכלית ונסע בר...
על ידי שבטיישראל
ב' יוני 26, 2017 7:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 4843

Re: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל

מעט דבש כתב:
יוצא פוניבז' כתב:אאל"ט התיקון קוראים של מישור זה הכתיבה שלו.

בתיקון קוראים זה, יש טעות בצילום הספר תורה, בסוף פרשת בשלח (שמות יז, ו - עמ' פא בתיקון קוראים), במקום 'ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך' - נכתב 'וקח'.

יש שם כמה טעויות כאלה
על ידי שבטיישראל
ד' יוני 21, 2017 1:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביזת מצרים לא הגיעה לישראל והם קיבלוה בחינם
תגובות: 8
צפיות: 679

Re: ביזת מצרים לא הגיעה לישראל והם קיבלוה בחינם

דבר נא באזני העם וגו' אמרי דבי ר' ינאי . אין נא אלא לשון בקשה אמר ליה הקב"ה למשה בבקשה ממך לך ואמור להם לישראל בבקשה מכם שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב שלא יאמר אותו צדיק (בראשית טו, יג) ועבדום וענו אותם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם אמרו לו ולואי שנצא בעצמנו משל לאדם שהיה חבוש בב...
על ידי שבטיישראל
ב' יוני 12, 2017 8:42 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מה המקור של נוסח ספרד
תגובות: 76
צפיות: 5192

Re: מה המקור של נוסח ספרד

נוסח התפילה של האר"י הקדוש עצמו (או, ליתר דיוק, הנוסח אותו ביאר למהרח"ו) שוחזר היטב בסידור הנקרא תפילת חיים (כמדומני שזה שמו, שחיברו רב חסיד בויאן (אאל"ט), עם הרבה הסכמות) אין כאן לא "נוסח האר"י" ולא "שיחזור" של נוסח האר"י, המדובר בס"ה בגילוי פנים ב...
על ידי שבטיישראל
ה' יוני 08, 2017 4:44 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: טעם לאי אמירת 'פטום הקטורת' בימים מסויימים
תגובות: 6
צפיות: 586

Re: טעם לאי אמירת 'פטום הקטורת' בימים מסויימים

האמת הוא שלא התכוונתי לדייק בדברי בענין הנוסח "בכניסתו" שאכן יש לו משמעות קצת שונה מתיבת "בערב" (שכוונתו לעת ערב ואפ' מבעוד יום ולפעמים אף כשעוד היום גדול, וכמו "ערבי פסחים סמוך למנחה", וכן הביטוי "ערב שבת" וכדו' בספרות חז"ל ובדברי הראשונים והאחרונים שכלל...
על ידי שבטיישראל
ה' יוני 08, 2017 1:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: טעם לאי אמירת 'פטום הקטורת' בימים מסויימים
תגובות: 6
צפיות: 586

Re: טעם לאי אמירת 'פטום הקטורת' בימים מסויימים

מהיכי תיתי שגם בליל תשעה באב התפללו ערבית מוקדם ? מאוד לא מסתברא שהתפללו ערבית קודם כניסת הצום, וגם לא נראה שקיבלו את הצום מבעוד יום קודם מעריב (חוץ מזה שקריאת מגילת איכה וקינות בליל ת"ב ענינה דווקא בלילה שנא' בכה תבכה בלילה, וגם הרי אין מקדימים פורעניות - ולא אכנס לענין אכילת סעודת המפסקת אחר ...
על ידי שבטיישראל
ה' יוני 08, 2017 1:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש
תגובות: 31
צפיות: 1542

Re: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש

הגיהוץ של היום לא כמו הגיהוץ של חז"ל
על ידי שבטיישראל
ה' יוני 08, 2017 3:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש
תגובות: 31
צפיות: 1542

Re: קיפול טלית בשבת

נהר שלום כתב:
שבטיישראל כתב:
ארזי ביתר כתב:שמעתי מאדם נאמן בשם הגרח"פ שיינברג זצ"ל, שבטלית חדשה [שלא עברה כביסה וגיהוץ] מותר לקפל כרגיל.

והגרח"פ לא גילה סודו בזה לאיש הנאמן המדובר שזה הלכה מפורשת בשו"ע שבגד לבנה שטרם כובסה מעולם מותר לקפלה בשבת ?!

לא מכבסים את הטליתות לפני מכירתם?


וכי למה יכבסו אותם ?
על ידי שבטיישראל
ד' יוני 07, 2017 4:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ערבית קודם זמנה - גם במוצ"ש ומוצאי יו"ט?
תגובות: 6
צפיות: 550

Re: ערבית קודם זמנה - גם במוצ"ש ומוצאי יו"ט?

המנהג בכל תפוצות ישראל לאחר.
אולם ע"פ הלכה מותר להקדים כבכל יום.

אאל"ט בעיר העתיקה ת"ו יש מנין כזו (בסטרעטין ?) המתפללים ערבית בשבת אחה"צ.
על ידי שבטיישראל
ד' יוני 07, 2017 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקטרת הקטורת בבית המקדש בשבת
תגובות: 20
צפיות: 1116

Re: הקטרת הקטורת בבית המקדש בשבת

שאלה עמארצית אמיתית: האם הקטירו את הקטורת בבית המקדש גם בשבת, והיכן זה מפורש? לא זו אף זו שהקטירו קטורת וגם שחטו והפשיטו והנקריבו את התמידין והמוספין והדליקו את הנרות כבכל יום אלא שבשבת גם הוסיפו להקטיר שני בזיכי לבונה שהיו מונחים כל השבוע על השולחן הזהב בהיכל על מזבח החיצון (שלכבודם אף הוסיפו עוד ...
על ידי שבטיישראל
ב' יוני 05, 2017 7:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן מבררים מנהגים?
תגובות: 45
צפיות: 3760

Re: היכן מבררים מנהגים?

לעומקו של דבר כתב:מנהגי חסידים באוצר מנהגי חב"ד ובנטעי גבריאל

אוצר מנהגי חב"ד די בסדר וגם מרבה להביא מנהגי שאר החסידיות.

רק אל תיגע בנטעי גבריאל !!
חלק נכבד מה"מקורות" שלו לא היו ולא נבראו וגם שמות החסידיות שהוא אהוב לצטט אינם בדיוק נכונים.
בקיצור, זוועה של ספר.
על ידי שבטיישראל
ו' יוני 02, 2017 5:59 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ליל שבועות (יו"ט שני)
תגובות: 4
צפיות: 795

Re: ליל שבועות (יו"ט שני)

מהרש"ו עצמו הרי כבר הסתפק בזה לענין ליל ב' דפסח
על ידי שבטיישראל
ב' מאי 29, 2017 5:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגישה להלכה בחסידות
תגובות: 10
צפיות: 879

Re: הגישה להלכה בחסידות

חד ברנש כתב:נתבקשתי לברר:
האם מאן דהוא מכיר מאמרים מקיפים - עדיף מחקריים - על הגישות השונות להלכה במשנת החסידות והחסידים?
בתודה מראש על כל עזרה!


הדוקטורט של הרב לוי קופר על המנחת אלעזר זיע"א מיוסד על ענין ההשפעה של החסידות על ההלכה
על ידי שבטיישראל
א' מאי 28, 2017 6:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש
תגובות: 31
צפיות: 1542

Re: קיפול טלית בשבת

ארזי ביתר כתב:שמעתי מאדם נאמן בשם הגרח"פ שיינברג זצ"ל, שבטלית חדשה [שלא עברה כביסה וגיהוץ] מותר לקפל כרגיל.

והגרח"פ לא גילה סודו בזה לאיש הנאמן המדובר שזה הלכה מפורשת בשו"ע שבגד לבנה שטרם כובסה מעולם מותר לקפלה בשבת ?!
על ידי שבטיישראל
ה' מאי 25, 2017 9:49 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה
תגובות: 15
צפיות: 1469

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

סיכום שרשמתי לעצמי (לא מוגה, אשמח לתיקונים): ברמ"א (תצ, ט) לא מבואר שהמנהג הוא דווקא לאומרו על סדר התפילה. בכתבי האר"י מוזכר לקרוא 'רות' במהלך התיקון, אך בשל"ה וסדר היום השמיטו זאת, והיה מקום לשער שהטעם להשמטה הוא משום שבא"י קוראים בבוקר את מגילת רות [וראה כעי"ז במנהגי החת&...
על ידי שבטיישראל
ג' מאי 23, 2017 5:56 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טעם ההפטרה ביום ב' דשבועות
תגובות: 4
צפיות: 401

Re: טעם ההפטרה ביום ב' דשבועות

ואם כבר באת באת לשאול מענין טעמי ההפטרה המבואים בדברי הלבוש - תמהיא לי טובא למה הוצרך הלבוש לומר מעצמו טעמים על ענין ההפטרות ביו"ט ? דממילא בפרשיוץ השבוע שלא הוזכרו בדברי הראשונים ז"|ל שפיר מובן הדבר. אבל לענין יו"ט הרי כל ההפטרוץת נזכרו בדברי הגמ' במגילה (לא.) ובדברי רש"י ז"...
על ידי שבטיישראל
ב' מאי 22, 2017 6:12 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: OCR לגופן ישן בגרמנית
תגובות: 7
צפיות: 762

Re: OCR לגופן ישן בגרמנית

ממתי בני אדם מתקשים בקריאת gotische deustche schrift ?
רוב קוראי גרמנית יוכלו לקרות גם גופן זו בניקל.

באתר של ABBYY אני רואה שבאפשרות התוכנה גם לזהות גופן זו (המכונה fraktur).
על ידי שבטיישראל
ד' מאי 10, 2017 5:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: טעם לאי אמירת 'כשהוא שוחק...' בשבת
תגובות: 11
צפיות: 918

Re: טעם לאי אמירת 'כשהוא שוחק...' בשבת

מקור אף אני לא יודע אך מעודי תמהתי מדוע בנוסח ספרד מקצרים מפיטום הקטורת שבסוף התפילה חלק מהנאמר בחול בסוף התפלה (מ"תניא רבי נתן") ודברי מר העלו ישוב מסוים לתמיהתי זה ללא קשר !! הטעם שב"נוסח ספרד" מאריכים בימות החול ומקצרים (רק מוסיפים "השיר שהלוים" ) בשבת הוא משום שבימ...
על ידי שבטיישראל
ב' מאי 08, 2017 5:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'אמר ר' אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה' בתפילת ערבית
תגובות: 6
צפיות: 558

Re: אמירת 'אמר ר' אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה' בתפילת ערבית

בכמה כתבי יד, סידורים בעיקר, מצאתי את המנהג הלא-מוכר (עבורי, עכ"פ) לומר את משנת "אמר ר' אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה" בתפילת ערבית, או לפני תפילת העמידה(!) או לאחריה (אחרי אמירת 'פטום הקטורת', מנהג חריג כלעצמו!..). האם המנהג מוכר מספרי דפוס? מישהו כתב על המנהג יותר בפרוטרוט?...
על ידי שבטיישראל
ה' אפריל 27, 2017 9:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מה ההבדל בין נוסח ק"ק ספרדים לעדות המזרח?
תגובות: 4
צפיות: 688

Re: מה ההבדל בין נוסח ק"ק ספרדים לעדות המזרח?

וונדרבר כתב:
דניאל1982 כתב:לפי מה שאני מבין שנוסח ק"ק הספרדים מבוסס על מרן החיד"א (תפלת החדש) נוסח עדות המזרח מבוסס על האר"י (חקת עולם, תפילת הישרים)

שמעתי שכמעט אין הבדל משמעותי בין נוסח הסידור הספרדי המפורסם ויניציאה רפ"ד, לבין נוסח סידור תפילת החודש ליוורנו.


הבדל די גדול
תבדוק ותראה
על ידי שבטיישראל
ה' אפריל 27, 2017 4:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים
תגובות: 23
צפיות: 1859

Re: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים

דוגמא חשובה ביותר למציאות זו הם ספריו של היעב"ץ המצויים כהיום בספרייה הבריטית שכולם מעוטרים בהערות שונות בגליונות
(ואפ' בספרים שהיעב"ץ הדפיס בעצמו נגד הר"ר יונתן יש הערות בכת"י של היעב"ץ)
על ידי שבטיישראל
ה' אפריל 27, 2017 4:12 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ובתורתך ה' אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל ה' אלוהנו ה' אחד
תגובות: 10
צפיות: 1028

Re: ובתורתך ה' אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל ה' אלוהנו ה' אחד

מרדכי וינטרויב כתב:בסידור ר' אליהו מלונדריש מופיעים כל עשרת פסוקי מלכויות בהמשך לעלינו לשבח

וללא התפיחה של "על כן נקוה" המשמש במקום התקיעתא של מלכיות ?
על ידי שבטיישראל
ו' אפריל 21, 2017 7:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1064
צפיות: 112754

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

הוד_והדר כתב:למישהו יש המייל של ר' יצחק סץ עורך סידור רבי שבתי מפרעמישלא?

דומני שאין לו אי מייל בכלל.
הנה המספר שלו
02-538-8716
על ידי שבטיישראל
ו' אפריל 21, 2017 6:46 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח רומניא - מתי חדל להתקיים?
תגובות: 14
צפיות: 1501

Re: נוסח רומניא - מתי חדל להתקיים?

העיר שאלוניקי היה כמעין "קיבוץ גלויות" שבתקופה מסויימת התקיימו בה כשלשים בתי כנסיות שכלכל אחד היה מנהגים וסדר תפילה משלה
על ידי שבטיישראל
ו' אפריל 21, 2017 5:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח רומניא - מתי חדל להתקיים?
תגובות: 14
צפיות: 1501

Re: נוסח רומניא - מתי חדל להתקיים?

יש עוד ביון ובניו יארק קהילות המתפללים בנוסח זו (בעיקר בימים נוראים)
על ידי שבטיישראל
ד' אפריל 19, 2017 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור לכך שבהתחלת בית שני נמצאה אש באופן מיוחד?
תגובות: 14
צפיות: 745

Re: האם יש מקור לכך שבהתחלת בית שני נמצאה אש באופן מיוחד?

פרי יהושע כתב:
ארץ כתב:לפי זכרוני, בגיליון עלים לתרופה [שע"י מכון אור הצפון] האי שתא הובא בשם החתם סופר, שירדה אש מן השמים. ופעמיים, הראשונה בימי עזרא והשניה בימי מתתיהו בן יוחנן. ולא נסתלקה עד בא טיטוס הרשע להיכל.

וכיון שכתב זאת החת"ס כבר חובה להאמין?


רגוע .. רגוע ..
על ידי שבטיישראל
ד' אפריל 19, 2017 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה זמן לוקח להגיד פסוקי דזמרה?
תגובות: 40
צפיות: 2699

Re: כמה זמן לוקח להגיד פסוקי דזמרה?

כמדומה שלעניין ערבית ליל שבת המ"ב ממליץ להזדרז כדי לאמר ויכולו עם הציבור, והחזו"א שולל זאת משום "מאריכים לו ימיו ושנותיו". (זה בתוך החזו"א הידוע שמתנגד לאמירת ויכולו בשניים למי שלא אמר עם הציבור) אאל"ט לא המ"ב כתב כן כי אם הפמ"ג והמ"ב רק העתיק את דבריו. ...
על ידי שבטיישראל
ד' אפריל 19, 2017 9:48 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: כדי שיהא תמימות צריך להתפלל קרוב לצאת הכוכבים
תגובות: 5
צפיות: 703

Re: כדי שיהא תמימות צריך להתפלל קרוב לצאת הכוכבים

ז"ל העמק דבר פרשת אמור: וקראתם בעצם היום הזה. כבר ביארנו דעצם בא לדייק או יום ולא לילה, או במקום שא"א לפרש כן ע"כ בא לדייק למעוטי תוספת, וכן בזה המקרא א"א לפרש ולא לילה שהרי חג של עצרת קדוש מבערב כמו כל מועדי ה', אלא בא ללמדנו שלא לעשות מקרא קודש אלא בלילה ולא מבעוד יום, ומכאן נ...
על ידי שבטיישראל
ד' אפריל 19, 2017 9:46 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תמימות תהיינה
תגובות: 13
צפיות: 1427

Re: תמימות תהיינה

אני חשבתי על עוד הערה בזה, לעניין התמימות ביום הספירה הראשון. הלא כנראה מדברי הפוסקים [מו"ק בביאור הטור], בזמנם היו מתפללים ערבית מוקדם כהרגלם להתפלל מבעוד יום, ואז היו ספורים בדיוק בצאה"כ לשם התמימות, אולם כיום שמתפללים בין כה לאחר צאה"כ מנ"ל שיש עניין להקדים לכא' בין כה אין כא...
על ידי שבטיישראל
ד' אפריל 19, 2017 9:41 pm
פורום: פסח
נושא: מצות של הרב גרוס
תגובות: 37
צפיות: 3147

Re: מצות של הרב גרוס

הצעיר באלפי כתב:מהו הסיפור עם המצות שעשוים ע"י עבודת יד אך בייחד עם כל מיני גלגלים למיניהם, וכן התנור עומד ע"י סרט נע וכו' וכו', שמעתי שהם בהכשר הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א בתור מצות יד, האם נכתב על כך מכבר ??

אלה מצות מכונה לכל דבר.
דווקא מכונה כעין זו (ששימש רק לגלגול) נאסרה בשעתו.
על ידי שבטיישראל
א' אפריל 09, 2017 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשמצויין סתם 'סידור האר"י' למה הכוונה?
תגובות: 2
צפיות: 397

Re: כשמצויין סתם 'סידור האר"י' למה הכוונה?

תלוי איפה
בדר"כ ע"פ רוב הכוונה לסידור ר' שבתי
על ידי שבטיישראל
ו' אפריל 07, 2017 4:36 pm
פורום: פסח
נושא: איך בדיוק טובלים חריין מפורר בחרוסת ?
תגובות: 11
צפיות: 786

Re: איך בדיוק טובלים חריין מפורר בחרוסת ?

מספרים שהאדמו"ר מליובאוויטש נהג לקחת (מלבד החסה והחריין המגורר, שמנהגנו לקחת שניהם גם למרור וגם לכורך) גם חתיכה של חריין, ובסיום אכילת הכורך היה טובל אותה בחרוסת ואוכל. ולאלו שניסו לחקות אותו - אמר שלא יוצאים י"ח במרור שלא מסוגלים לאוכלו מחמת חריפותו (כנראה כוונתו כמארז"ל בלע מרור לא...
על ידי שבטיישראל
ה' אפריל 06, 2017 5:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוסף ביום שלושים של חודש - שלא נכשל ולא נכלם
תגובות: 11
צפיות: 922

Re: מוסף ביום שלושים של חודש - שלא נכשל ולא נכלם

אאל"ט ר' צבי כהן כתב מענין זה בספרו על קידוש החודש
על ידי שבטיישראל
ב' אפריל 03, 2017 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ב' שאלות אקטואליות - בענין תפילה
תגובות: 5
צפיות: 529

Re: ב' שאלות אקטואליות - בענין תפילה

ידוע שבבית בריסק עושים 'מצב' משמיעת קריה"ת לא יודע אם זה 'מצב' משמיעת קריה"ת או 'מצב' מעקירת דין תפילה בציבור. ומ"מ ריחם עלינו הקב"ה שאיננו צריכים לסבול מ"הנכדים" כי אם פעמיים בשבוע שהם מגיעים לביהכ"נ וצריכים לשמש כבעל קורא בעצמם (למרות שחלק לא מבטול בהם אין להם ש...
על ידי שבטיישראל
ב' אפריל 03, 2017 3:57 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 25
צפיות: 2153

Re: צורת ההסיבה למעשה

הרואה כתב:שמעתי מר' אליהו זילברמן שליט"א ואיני יודע על מה הסתמך (אולי ע"פ קבלה), שעיקר ההסיבה זה להרים את הרגליים.

בכתבי האריז"ל לא מוזזכר מאומה מזה.

הסיבה בהרמת הרגליים שכיבה איקרי ולא הסיבה האמור להיות בצורה של ישיבה רק בהסיבה דרך חירות

עבור לחיפוש מתקדם