החיפוש הניב 1731 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבטיישראל
ב' נובמבר 27, 2017 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמת הגרח"ק להוצאה מחודשת של ספר חמדת ימים
תגובות: 120
צפיות: 9668

Re: הסכמת הגרח"ק להוצאה מחודשת של ספר חמדת ימים

ספר שלמי צבור נתחבר לאחר עלייתו לירושלים כנכתב בו בכמה מקומות, וכאן נראה שחזר בו ממה שממה שסבר לפני שנים רבות בצעירותו באזמיר בנוסח חתימת ברכת המינים, ולפי דרכו לייחס זה למחבר קדום כתב גם כאן "ז"ל". . מענין לענין בספר שלמי ציבור כבר מביא ענינים המצויים רק בשער הכוונות ולא בכוונות ישן...
על ידי שבטיישראל
ש' נובמבר 25, 2017 10:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו
תגובות: 8
צפיות: 730

Re: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו

ובדרך אגב, בצפת (ומירון) גם החסידים נוהגים לומר למנצח בנגינות במנחה, ואז יש אותו תופעה של 2 קדישים של היתומים. (הבעיה אצלם בחודשי אלול ותשרי שאז אומרים גם "לדוד ה' אורי" אחר מנחה ושוב אומרים אחריו קדיש שיש בזה משום איסור ריבוי בקדישים). בצפת נוהגים שאומרים "לדוד ה' אורי" לפני קד...
על ידי שבטיישראל
ו' נובמבר 24, 2017 2:05 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו
תגובות: 8
צפיות: 730

Re: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו

מנהג הספרדים שאומרים אחרי קדיש תתקבל פרק "למנצח בנגינות" במנחה או פרק "שיר למעלות" בערבית, אחרי זה אומרים קדיש יתום (ו"ברכו" בערבית), ואחרי עלינו אין אומרים שוב קדיש. ואילו האשכנזים נוהגין לומר קדיש אחרי עלינו גם לפי הנוהגים לומר "שיר למעלות" וקדיש בערבית (מנ...
על ידי שבטיישראל
ו' נובמבר 24, 2017 1:55 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש
תגובות: 21
צפיות: 1528

Re: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש

בכלל, יש לדעת שמנהגי ארץ ישראל האשכנזיים בנויים על שני אבות מנהג עיקריים, ומשם הסתעפו לשילובים שונים בין שתי הקהילות, ושילובים עם הקהילות האחרות שעלו מחו"ל במשך הדורות שאח"כ. א. מנהג אשכנזים בגליל - מקורו מתלמידי הבעש"ט והמגיד שעלו לערי הגליל מרייסין ואוקראינה משנת תקל"ז. ב. מנה...
על ידי שבטיישראל
ו' נובמבר 24, 2017 1:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש
תגובות: 21
צפיות: 1528

Re: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש

מעניין מנהג ה"ברכו" אצל אשכנזים-פרושים בארץ ישראל, שבכל השבוע אומרים ברכו אחר קדיש בתרא, ואילו בשבת אין אומרים. ושמעתי שהטעם מפני שבמעריב בליל שבת נמצאים כולם ב"ברכו" קמא, ומנהג ה"ברכו" בסוף התפילה נוסד בשל המאחרים שלא שמעו ברכו קמא. שמועתך הינו הלכה מפורשת בשולחן ערוך...
על ידי שבטיישראל
ה' נובמבר 23, 2017 11:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש
תגובות: 21
צפיות: 1528

Re: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש

ב. בסיום שחרית וערבית - רבים נהגו לומר ברכו אחרי הקדיש יתום/דרבנן שלפני/אחרי ברכו. אמנם מנהגנו שא"א ברכו כ"א בליל שבת אחרי החצי-קדיש שאחרי מזמור לדוד. זה לא קשור לחב"ד. ככה נהוג אצל כל החסידים בחו"ל. ובכלל, בחו"ל כלל לא נהוג לומר ברכו אחר או בסוף התפילה לא בערבית ולא בשחרית...
על ידי שבטיישראל
ה' נובמבר 23, 2017 5:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מותר לקרוא הפטרה אחרת במקרה שאין ברירה?
תגובות: 12
צפיות: 743

Re: האם מותר לקרוא הפטרה אחרת במקרה שאין ברירה?

נעמן כתב:היו מקומות שבשבתות חתן, היו מפטירים "שוש אשיש... כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה",
וזה סיוע לצד שעיקר ההפטרה הוא הקריאה בנביא, והתוכן יותר גמיש.

זה לא רק מנהג של "היו מקומות" !
המדובר במנהג אשכנזי מקובל שהובא בדברי הרמ"א !
על ידי שבטיישראל
ה' נובמבר 23, 2017 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מותר לקרוא הפטרה אחרת במקרה שאין ברירה?
תגובות: 12
צפיות: 743

Re: האם מותר לקרוא הפטרה אחרת במקרה שאין ברירה?

מעט דבש כתב:מה הקשר בין הפטרת שמחת תורה לפרשת בראשית?

ההפטרה הוא מעין קריאת וזאת הברכה
וכבר עמד בזה בתוס' במגילה לא. למה אין אין מפטירין ויעמוד שלמה כמ"ש בגמ'
על ידי שבטיישראל
ד' נובמבר 15, 2017 4:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נימוקי יו"ד לבעל המנחת אלעזר
תגובות: 3
צפיות: 417

Re: נימוקי יו"ד לבעל המנחת אלעזר

המנח"א לא גמר מעולם ספר זו (רק התחיל לכותבו) כך שהספר מעולם לא נדפס וגם הכת"י נעלם בימי הזעם לא תקפ"ץ.
קטעים אחדים מהספר המבואים במקומות אחרים נלקטו ונדפסו יחד בקונטרס "אבידת רבו" הנדפס בסוף נימוקי או"ח במהדורה האחרונה.
על ידי שבטיישראל
ה' נובמבר 09, 2017 10:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקדשי הקדיש...
תגובות: 22
צפיות: 1434

Re: קדיש לעלם ולעלמי עלמיא...

הבעיה היא כאשר הספרדים הנ"ל באים למנינים בבתי כנסת אשכנזיים, ומבלבלים את נוסחאות הקדיש למתפללים, ואף "חוטפים" את אמירת ה"ברכו" מבעלי ה"חיוב" האשכנזים - כי האשכנזים הרי מקפידים שאין שני חזנים יחד באמירת "ברכו". לפי מנהג האשכנזים כלל א"א ברכו אחר התפי...
על ידי שבטיישראל
ד' נובמבר 08, 2017 9:56 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקדשי הקדיש...
תגובות: 22
צפיות: 1434

Re: קדיש לעלם ולעלמי עלמיא...

הבעיה היא כאשר הספרדים הנ"ל באים למנינים בבתי כנסת אשכנזיים, ומבלבלים את נוסחאות הקדיש למתפללים, ואף "חוטפים" את אמירת ה"ברכו" מבעלי ה"חיוב" האשכנזים - כי האשכנזים הרי מקפידים שאין שני חזנים יחד באמירת "ברכו". לפי מנהג האשכנזים כלל א"א ברכו אחר התפי...
על ידי שבטיישראל
ד' נובמבר 08, 2017 9:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקדשי הקדיש...
תגובות: 22
צפיות: 1434

Re: מקדשי הקדיש...

תופעת ה'קדיש' ידועה. במעשה רב כתב שהגר"א לא היה מרבה באמירת קדיש. לענ"ד הסיבה היא שזו תפילה ברומו של עולם, והריבוי בחזרה עליה מכהה את הרגש ואת הכוונה ומפסיד את ערכה, וגם בזוי התפילה. אצל עדות המזרח הרבה יותר היה מצוי אמירת קדיש. לדעתי כל מה שנותנים לחיובים לומר קדיש אחר שש"י או אחרי ...
על ידי שבטיישראל
ד' נובמבר 08, 2017 4:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פסוקים לשמות אנשים - מקום אמירתם
תגובות: 13
צפיות: 996

Re: פסוקים לשמות אנשים - מקום אמירתם

ידועים דברי השל"ה הקדוש על סגולת אמירת פסוק המתחיל ומסיים באותיות שמו, כסגולה ליום הדין הגדול והנורא. בכל הסידורים נדפס מקום אמירתם בסוף "אלוקי נצור" קודם אמירת "יהיו לרצון". הדבר מובן לפי המנהג לומר "יהיו לרצון" לפני "אלוקי נצור" ובסוף "אלוקי נצור&...
על ידי שבטיישראל
ג' נובמבר 07, 2017 1:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כזה ראה: הגמרא של הגר"ח קנייבסקי
תגובות: 3
צפיות: 717

Re: כזה ראה: הגמרא של הגר"ח קנייבסקי

לא, זה היה בגיל 85 והוא ביקש מנכדו יענקי לחתוך את התמונה ולהדביקו
על ידי שבטיישראל
ג' אוקטובר 31, 2017 9:49 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלת גשמים - ותן טל ומטר
תגובות: 12
צפיות: 1073

Re: שאלת גשמים - ותן טל ומטר

קודם כל לפני שמפריחים השערות יש למצוא "סידור קדמון" שכתוב כך. שנית, טל שייך גם בחורף שהרי טל לא מיעצר. שלישית, בקיץ אומרים "ותן ברכה" ולא "ותן טל", והרי יש בידינו נוסח שונה לקיץ ולחורף, כך שה"השערה" (אם בכלל אפשר לכונותו בשם "השערה", בעיני לא) בכלל א...
על ידי שבטיישראל
ד' אוקטובר 25, 2017 4:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 381
צפיות: 25435

Re: ◆ היכן אפשר לקנות סידור כנוסח מונקאטש??? ◆

אשאל שוב איפה אפשר לקנות סידור נוסח מונקאטש ? (כמדומה לי שמו " שער יששכר " או " מנחת אלעזר "). תודה רבה שמו גם סידור " דרכי תשובה ". נקרא גם סידור " צבי תפארת " מישהו יודע איפה??? הסידור לימות החול מצוי בחנויות הספרים הסידור השלם יתכן שלע"ע אזל מן השוק ת...
על ידי שבטיישראל
ד' אוקטובר 25, 2017 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישיבת הש"ץ בתחנון
תגובות: 7
צפיות: 609

Re: ישיבת הש"ץ בתחנון

מנהג אמירת "שומר ישראל" אחר נפ"א בכל יום הוא מנהג חדש יחסית. המנהג המקורי היה לאומרו רק ביום שאומרים סליחות. כמדומה שכן נוהגים היום בקהילות יוצאי אשכנז. מובא בכתבי תלמידי הגר''א לגבי שומר ישראל, ואנחנו לא נדע לגבי ואנחנו לא נדע אנא תסביר את דבריך. ובדרך אגב, מה ענין כתבי תלמידי הגר&q...
על ידי שבטיישראל
ד' אוקטובר 25, 2017 4:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: טעם שאין אומרים במוסף שבת ראש חודש "קדשנו במצותיך וכו'"
תגובות: 22
צפיות: 1143

Re: טעם שאין אומרים במוסף שבת ראש חודש "קדשנו במצותיך וכו'"

בר בי רב דחד יומא כתב:ג, ובראש חודש (יש) אומרים שני הנוסחאות ביחד

המדובר בהוספת המדפיסים בסידורי נוסח ספרד שהוסיפו בסוגריים את הנוסח הספרדי במקביל לנוסח האשכנזי, וברוב ימים נפלו הסוגריים, וכתוצאה מזו נוצר מנהג חדש לומר ב' נוסחאות.
על ידי שבטיישראל
ד' אוקטובר 25, 2017 2:05 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי היה הראשון שברך ברכות ק"ש בשחרית ביו"ט בנוסח של יום חול?
תגובות: 11
צפיות: 1219

Re: מי היה הראשון שברך ברכות ק"ש בשחרית ביו"ט בנוסח של יום חול?

ומ"מ לענין המדובר [אמירת ברכת יוצר כמו בחול ביו"ט] כבר קדם בזה הבעש"ט הק' שלא אמר פיוטים בברכת יוצר (כמבואר בשולה"ט), וכן נהגו אחריו ב רוב מקהלות החסידים גם במקומות שמקפידים לומר פיוטים בחזרת התפילה. אדרבה, אם ידוע לך על קהילה חסידי בו נהוג היום לומר פיוטי יוצר (חוץ מיו"כ -...
על ידי שבטיישראל
ד' אוקטובר 25, 2017 4:42 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי היה הראשון שברך ברכות ק"ש בשחרית ביו"ט בנוסח של יום חול?
תגובות: 11
צפיות: 1219

Re: מי היה הראשון שברך ברכות ק"ש בשחרית ביו"ט בנוסח של יום חול?

לא ידוע לי על מנהג אשכנזי, בהווה או בעבר, שאמרו הכל יודוך ביום טוב שחל להיות בחול. לא ידוע לי על מנהג אשכנזי בעבר לכה"פ, שלא אמר יוצרות ביו"ט, כך שברור שלא יאמר הפיוט לשבת, וגם לא הפיוט ליום חול. איך בדיוק נכנס לכאן ענין תלמידי הגר"א ? פשוט מאד, כי הםהחלו לדלג על פיוטי יוצרות של יו&q...
על ידי שבטיישראל
ג' אוקטובר 24, 2017 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישיבת הש"ץ בתחנון
תגובות: 7
צפיות: 609

Re: ישיבת הש"ץ בתחנון

דמיונות וחלומות.

ובדרך אגב, מנהג אמירת "שומר ישראל" אחר נפ"א בכל יום הוא מנהג חדש יחסית.
המנהג המקורי היה לאומרו רק ביום שאומרים סליחות.
על ידי שבטיישראל
ג' אוקטובר 24, 2017 9:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי היה הראשון שברך ברכות ק"ש בשחרית ביו"ט בנוסח של יום חול?
תגובות: 11
צפיות: 1219

Re: מי היה הראשון שברך ברכות ק"ש בשחרית ביו"ט בנוסח של יום חול?

הנה האשכנזים מעולם בכל יו"ט היה להם אלפי שנים פיוטים לכל יו"ט יוצר אופן זולת וכדו', והספרדים שנמנעו מזה (ע"פ שו"ת הרמב"ם ושו"ע) עדיין אמרו הכל יודוך כמו בשבת (ורק דלגו על הקטע לקל אשר שבת) כמו שנוהגים כיום. האם נמצא שתלמידי הגר"א היו הראשונים להתפלל בנוסח של יום ח...
על ידי שבטיישראל
ג' אוקטובר 17, 2017 4:17 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות
תגובות: 60
צפיות: 2855

Re: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות

זו הוראה של קהילות החסידים שלא לומר דברים שיכולים לגרום לעוון זה גופו ויש חסידים שאינם אומרים לגמרי תפילה זכה אכן במקהלות החסידים ידעו בעבר שא"א תפילת זכה ובכדי שלא לפרט בפה מענינים אלו בליל יוה"כ בכדי שלא יבואו להרהר ח"ו. למרות שלא חששו בזאת לענין המנהג לדרוש מענין תיקון היסוד בפסוק...
על ידי שבטיישראל
ג' אוקטובר 17, 2017 4:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפילין במשך כל היום
תגובות: 12
צפיות: 1355

Re: תפילין במשך כל היום

אין כאן שמועות אלא מציאות שכל אדם שגר בעיר העתיקה מכיר. אנשי קהילת הגר"א בעיר העתיקה - נראים מהלכים עם התפילין בכל שעות היממה, גדולים כקטנים. בנוסף באופן אישי ראיתי בכמה ישיבות וכוללים בארץ בחורים ואברכים שהולכים עם תפילין כל היום (למרבה הצער, הרבה מהם עושים זאת בצורה נסתרת. וחלקם לובשים רק תפ...
על ידי שבטיישראל
ב' אוקטובר 02, 2017 5:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תגלית! בעל ספר הזוהר הכיר העבודה 'אתה כוננת'!
תגובות: 17
צפיות: 1247

Re: תגלית! בעל ספר הזוהר הכיר העבודה 'אתה כוננת'!

שאלה של בורות: מה למעשה נהוג לומר בקהילות החסידים השונות - "אתה כוננת" או "אמיץ כח"? האם יש בזה חילוקי מנהגים? המנהג פשוט לומר "אתה כוננת" חוץ מבית טשערנאביל (ואולי עוד בודדים) שאומרים "אמיץ כח). אגב, גם בין הישיבות הליטאיות יש שאומרים "אתה כוננת" מהטעם ...
על ידי שבטיישראל
ב' אוקטובר 02, 2017 5:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איסרו חג ליוהכ"פ וראש השנה?
תגובות: 14
צפיות: 987

Re: איסרו חג ליוהכ"פ וראש השנה?

משולש כתב:
שבטיישראל כתב:
ההוא גברא כתב:יש כאן אשכנזי שלא אמר למנצח היום?

כן
לדעת האריז"ל אם א"א תחנון ע"פ הלכה אז א"א למנצח

איזה אשכנזים נהגו כאריז"ל בזה?

במקהלות החסידים במקומות שהקפידו בדברים כאלו כגון בית זידיטשוב לענפיו, חב"ד, מונקאטש ועוד.
על ידי שבטיישראל
ב' אוקטובר 02, 2017 5:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תגלית! בעל ספר הזוהר הכיר העבודה 'אתה כוננת'!
תגובות: 17
צפיות: 1247

Re: תגלית! בעל ספר הזוהר הכיר העבודה 'אתה כוננת'!

האם מרן לא ראה את הזוהר?! האם בעל התניא לא ראה את הזוהר?! בעל התניא בסידורו העתיק הנוסח מסידור ר' שבתי המבוסס על המובא בפרע"ח. הצורך להעתיקו מאחר שבמחזורי אשכנז לא נמצא כי אם הנוסח "אמיץ כח". אין בעצם "מסורה" כלשהו על הנוסח המדוייק. בדרך אגב, בסידור ר' שבתי הביא הכוונות על ...
על ידי שבטיישראל
ב' אוקטובר 02, 2017 12:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: או"א רצה במנוחתינו-יוה"כ שחל בשבת
תגובות: 4
צפיות: 570

Re: או"א רצה במנוחתינו-יוה"כ שחל בשבת

ואם תמצא לומר שהמדפיסים הדפיסו את זה ע"פ המחזורים הישנים (שעד לפני כ20 עוד היו משתמשים בצילומים שלהם) שנדפסו עוד קודם שהמ"ב פסק כן קשה לי להאמין שיש היום מהדורות-צילום מלפני שה לבוש פסק כן. זה לא חידוש של המשנ"ב!!! פספסת את הכוונה. יש עשרות אם לא מאות פסקי הלכה של הלבוש בעניני תפילה ...
על ידי שבטיישראל
ב' אוקטובר 02, 2017 4:23 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איסרו חג ליוהכ"פ וראש השנה?
תגובות: 14
צפיות: 987

Re: איסרו חג ליוהכ"פ וראש השנה?

ההוא גברא כתב:יש כאן אשכנזי שלא אמר למנצח היום?

כן
לדעת האריז"ל אם א"א תחנון ע"פ הלכה אז א"א למנצח
על ידי שבטיישראל
ב' אוקטובר 02, 2017 4:21 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: או"א רצה במנוחתינו-יוה"כ שחל בשבת
תגובות: 4
צפיות: 570

Re: או"א רצה במנוחתינו-יוה"כ שחל בשבת

ואם תמצא לומר שהמדפיסים הדפיסו את זה ע"פ המחזורים הישנים (שעד לפני כ20 עוד היו משתמשים בצילומים שלהם) שנדפסו עוד קודם שהמ"ב פסק כן
על ידי שבטיישראל
ו' ספטמבר 29, 2017 5:55 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנהג התקיעות בתפילת הלחש
תגובות: 30
צפיות: 2350

Re: מנהג התקיעות בתפילת הלחש

הא לחמא עניא כתב:ידועים דברי האבני נזר המפורסמים שמתבטא מאוד שהוא היה מבטל לגמרי את התקיעות בתפילת הלחש, אך הוא לא ישנה אחר שחמיו הרה"ק מקאצק כן תוקע כמנהג החסידים.
איני זוכר את לשונו החזק ע"כ.
מסתמא כבר יהיה מי שיעתיק את לשונו הזהב.

ואם כבר אז תעתיק את לשונו הזהב של המנחת אלעזר על דברי האבני נזר
על ידי שבטיישראל
ו' ספטמבר 29, 2017 5:53 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנהג התקיעות בתפילת הלחש
תגובות: 30
צפיות: 2350

Re: מנהג התקיעות בתפילת הלחש

לא טשערנאביל, רק ראחמיסטריווקא. וכן בטשערנאביל-לויאב וסקווירא סקווירא בוודאי לא הרה"ק מסקווירא זיע"א לא רצה להאמין מתחילה לחתנו שיבלחט"ר אד"ש מראחמיסטריווקא שכן נהגו בראחמיסטריווקא. ----------- הצדיק שמוזכר במור ואהלות הכוונה לרבו הרה"ק ר"י מראחמיסטריווקא זיע"א ומ...
על ידי שבטיישראל
ג' ספטמבר 26, 2017 5:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רשות לפיוט בנעילה, על מה ולמה?
תגובות: 16
צפיות: 1513

Re: רשות לפיוט בנעילה, על מה ולמה?

לא רק דעת הרב אלישיב
גם דעת הגר"א מווילנא !
על ידי שבטיישראל
ב' ספטמבר 25, 2017 2:41 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קידוש לבנה קודם מוצאי יוה"כ - המנהג כהיום
תגובות: 3
צפיות: 369

Re: קידוש לבנה קודם מוצאי יוה"כ - המנהג כהיום

אכן, במונקאטש נוהגים לקדש לפני יוה"כ (כמובן אם יש האפשרות - ברוב השנים יוצא שמקדשים הלבנה אחר תשליך בליל ערב יוה"כ). וכן המנהג בעוד מקומות (דכירנא שפעם הייתי בקרית יואל יצ"ו בליל י"ג מידות וכבר נתמלאו אז ז' שלמים ואחר תפילת ערבית בביהמ"ד הגדול התאספו שם מנינים לרוב לקידוש לב...
על ידי שבטיישראל
ב' ספטמבר 25, 2017 2:35 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנהג התקיעות בתפילת הלחש
תגובות: 30
צפיות: 2350

Re: מנהג התקיעות בתפילת הלחש

נחום וואהלינער כתב:
שבטיישראל כתב:אצל חסידי טשערנאביל כן נהוג להקריא גם בתפילת הלחש אך כאמור הם יחידים.

לא טשערנאביל, רק ראחמיסטריווקא.

וכן בטשערנאביל-לויאב וסקווירא
על ידי שבטיישראל
ב' ספטמבר 25, 2017 2:33 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה לא שלטה יד הצנזורה בהמחזור ובסליחות?
תגובות: 14
צפיות: 1016

Re: למה לא שלטה יד הצנזורה בהמחזור ובסליחות?

חוששני שפותח האשכול טרם שזפה עיניו מחסורים ישנים כת"י ודפוסים עתיקים המלאים מחיקות ודיו מהצנזורה.
ומאן דכר שמיה פיוטי הסליחות.
על ידי שבטיישראל
א' ספטמבר 24, 2017 5:46 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אל תעש עמנו כלה בגלותינו או בחטאתינו. סידור רינת ישראל
תגובות: 21
צפיות: 2083

Re: אל תעש עמנו כלה בגלותינו או בחטאתינו. סידור רינת ישראל

אגב,האם אצל המזרחניקים לא נהוג לומר סליחות בתעניות ציבור ? משום מה בסידור רינת ישראל בכל המהדורות שחיפשתי ליתא לסדרי סליחות לי' בטבת י"ז בתמוז ותענית אסתר! הסליחות לתעניות אלו יצאו בנפרד עם פרוש רנת ישראל כמו שגם תפלות לימים נוראים לא תמצא שם כי הם יצאו במחזורים נפרדים באיזה מתכונות ? ספרון ? ...
על ידי שבטיישראל
ג' ספטמבר 19, 2017 7:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?
תגובות: 95
צפיות: 5187

Re: הופיע - פיוטי הקליר לר"ה - מהדורה אקדמית

משולש כתב:יש לעקוב אחרי שיטת הבאת המקורות של עו"ה לאורך כל הדרך ולראות האם כאן מדובר בחריגה או שזה מתאים לקו.


לעוז והדר יש בכלל קו ?!
על ידי שבטיישראל
ג' ספטמבר 19, 2017 2:09 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אל תעש עמנו כלה בגלותינו או בחטאתינו. סידור רינת ישראל
תגובות: 21
צפיות: 2083

Re: אל תעש עמנו כלה בגלותינו או בחטאתינו. סידור רינת ישראל

אגב,האם אצל המזרחניקים לא נהוג לומר סליחות בתעניות ציבור ?

משום מה בסידור רינת ישראל בכל המהדורות שחיפשתי ליתא לסדרי סליחות לי' בטבת י"ז בתמוז ותענית אסתר!
על ידי שבטיישראל
ג' ספטמבר 19, 2017 2:05 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מדוע החסידים לא אומרים סליחות כל חודש אלול
תגובות: 25
צפיות: 1813

Re: מדוע החסידים לא אומרים סליחות כל חודש אלול

אילו היית מכיר את פיוטי האהבה והגאולה לשבתות שבין פסח לשבועות לא היית מעלה על דעתך לומר שהחסידים לא וויתרו על פיוטים מלאי רגש. חלק מהם שרו אותם בסעודות השבתות ההם? (וגם את הפיוטים המדולגים ביו"כ השלימו לאורך ימי הסוכות?) איי .. פיוטי האהבה והגאולה ... "ובלבבי מכות אש" !! אצלנו המנהג ...

עבור לחיפוש מתקדם