מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 9836 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 26, 2019 5:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סיפורו של אלול
תגובות: 42
צפיות: 1309

Re: סיפורו של אלול

ארהיב עוז להשיב: אנשי כנסת הגדולה (ומהם כמה נביאים) תיקנו לנו נוסח תפילה, ובו הם הבהירו לנו את עניינו של יום ראש השנה. היותו של ר"ה יום הדין איננו מוכחש ע"י מישהו, השאלה היא מה העבודה שהקב"ה רוצה בה ביום הזה. בדיוק היו לי בימים האחרונים שלוש שיחות ארוכות על עניינו של ר"ה והעבודה ...
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 25, 2019 8:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דר בא"י ומזונותיו מחו"ל, האם קיים מצות ישוב א"י?
תגובות: 10
צפיות: 940

Re: דר בא"י ומזונותיו מחו"ל, האם קיים מצות ישוב א"י?

קו ירוק כתב:זבולון התפרנס מפרקמטיא של חוצה לארץ, שהיו יורדים באניות לסחור סחורה בחוצה לארץ.
כמש"כ בספק"ז פר' ויחי: 'שיהא תגר ויורד בספינות ומביא סחורה'


אמת, אבל כל המקורות שהובאו בהודעה הפותחת עוסקים בקבלת מתנות וצדקה מחו"ל ולא בניהול עסקים עם חו"ל.
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 25, 2019 10:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך מא - חדש
תגובות: 16
צפיות: 1154

Re: ישורון כרך מא - חדש

ב"ה.
התוכן זה נשמע נפלא ביותר
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 25, 2019 10:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש מלת "בטיית"?
תגובות: 8
צפיות: 244

Re: פירוש מלת "בטיית"?

לוצאטי כתב:מקור המילה בערוך, מפירוש הגאונים לטהרות שרגיל להשתמש בה. טיית = טייעית, ערבית.


ובמבוא של המהדיר (הוא רינה"א. איני זוכר באיזה מהמבואות, כי יש לפחות שניים, למיטב זכרוני) הוא דן האם מדובר בדיאלקט מסויים של ערבית
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 24, 2019 9:50 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התקיעות הנוספות, דרבנן?
תגובות: 7
צפיות: 169

Re: התקיעות הנוספות, דרבנן?

לפי המנהג הישן בכל תפוצות ישראל, לא היו תוקעים על סדר הברכות רק תשר"ת תש"ת ותר"ת, ומבואר בראשונים שיצאו י"ח בתקיעות דמיושב ובכדי שלא להטריח לא חזרו לתקוע הכל. והמשמעות שעיקר מצות תקיעת שופר יוצאים י"ח במיושב. ולגבי הדין לתקוע ע"ס הברכות אי"צ לדקדק בכל הלכות תקיעות...
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 24, 2019 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 31894

Re: לעתיד לבוא יזכו אומות העולם להיות קשורים ומדובקים בבורא יתברך?!

בדברי הרמח"ל בדע"ת מבוארת מעלת ישראל לעת"ל, ולמיטב זכרוני גם החילוק שבבסיס דברי הרב פותח האשכול שליט"א
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 24, 2019 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה לקדש על פחית?
תגובות: 21
צפיות: 520

Re: האם יש בעיה לקדש על פחית?

ברוך00 כתב: הגר"י זילברשטיין שליט"א השיב: פחית לקידוש, מצוין, זה כלי, ואין בזה שום חסרון. אולי זה לא מכובד לאנשים מכובדים לשתות, אבל אין פסול כזה לקידוש..


ומה עם הקריבהו נא, כפי שצויין לעיל?
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 24, 2019 8:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 14
צפיות: 829

Re: ברכת שהחיינו ביום טוב שני של ראש השנה

הערה קטנה: את הלוח תקן הלל השני (שהיה בתקופת האמוראים המאוחרים) ולא הלל הזקן. יש מחלוקת ראשונים אם הלוח עצמו הוא הלמ"מ ובכל המסתעף בענייני תקנת הלוח.
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 24, 2019 11:00 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סיפורו של אלול
תגובות: 42
צפיות: 1309

Re: סיפורו של אלול

הדברים נידונו במקומות רבים, אבל במבט פשוט אי אפשר להתעלם מתפילת 'אבינו מלכנו' שבה מבקשים 'כתבנו בספר פרנסה וכלכלה ', 'שלח רפואה שלמה לחולי עמך', ועוד כהנה וכהנה זו אכן שאלה טובה מאוד, אך סוכ"ס א"א להתעלם מהנוסח שתיקנו אנשי כנסת הגדולה. ועוד דבר משמעותי מאוד (שחשבתי שכתבתי לפני כן, ואני רא...
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 24, 2019 10:54 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סיפורו של אלול
תגובות: 42
צפיות: 1309

Re: סיפורו של אלול

דרומי כתב:הדברים נידונו במקומות רבים, אבל במבט פשוט אי אפשר להתעלם מתפילת 'אבינו מלכנו' שבה מבקשים 'כתבנו בספר פרנסה וכלכלה', 'שלח רפואה שלמה לחולי עמך', ועוד כהנה וכהנה


זו אכן שאלה טובה מאוד, אך סוכ"ס א"א להתעלם מהנוסח שתיקנו אנשי כנסת הגדולה.
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 24, 2019 10:49 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סיפורו של אלול
תגובות: 42
צפיות: 1309

Re: סיפורו של אלול

לי הקטן יש הערה אחרת (אחרי בקשת המחילה מהגאון הצדיק הרב השוחט שליט"א שאני תמיד נפעם מדבריו הנשגבים כאן בפורום, וומשתדל לקחת משהו מהדברים ולהחזק ביראת שמים): אנשי כנסת הגדולה התמקדו בתפילות ראש השנה בעניין ההמלכה עצמה ובעניין גילוי מלכותו וכבודו עלינו (כן הוא בכל התוספות ברכה השלישית ובמלכויות ו...
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 24, 2019 10:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2803
צפיות: 247237

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אולי זה? עין . אמר רב סעדיה, לא נוכל לפרש זה הפסוק כמשמעו. כי אם אדם הכה עין חבירו, וסרה שלישית אור עיניו, איך יתכן שיוכה מכה כזאת בלי תוספת ומגרעת. אולי יחשיך אור עינו כלו. ויותר קשה הכויה והפצע והחבורה, כי אם היו במקום מסוכן אולי ימות, ואין הדעת סובלת. אמר לו בן זוטא, והלא כתוב במקום אחר, כאשר ית...
על ידי בברכה המשולשת
ב' ספטמבר 23, 2019 7:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2803
צפיות: 247237

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה המראה המקום המדוייק לדברי רס"ג על כך שא"א להבין אפילו מצוה אחת בלי תורה שבע"פ?
תודה רבה
על ידי בברכה המשולשת
א' ספטמבר 22, 2019 10:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות
תגובות: 6
צפיות: 424

Re: מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות

עקביה כתב:
בברכה המשולשת כתב:ויעויין מש"כ מרנא המהר"ל על ההבדל בין זה לבין יחסו לספר מאור עיניים

הוא לא סתם למאור עיניים את הפה, אלא הביאו וסתר את דבריו.


הוא כתב שאסור היה למאו"ע לכתוב כן, והסביר למה זו דרישה ראויה.
על ידי בברכה המשולשת
א' ספטמבר 22, 2019 7:43 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חצי - מקצת
תגובות: 18
צפיות: 2160

Re: חצי - מקצת

נתבקשתי להכניס:
אפשר לציין למאמר בהכי איתמר ג עמ' 95-96 לגבי "חציו לכם" ביו"ט
על ידי בברכה המשולשת
א' ספטמבר 22, 2019 7:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות
תגובות: 6
צפיות: 424

Re: מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות

ויעויין מש"כ מרנא המהר"ל על ההבדל בין זה לבין יחסו לספר מאור עיניים
על ידי בברכה המשולשת
א' ספטמבר 22, 2019 9:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגר"ש מוהליבר עם גדולי דורו
תגובות: 40
צפיות: 3772

Re: הגר"ש מוהליבר עם גדולי דורו

וזו לשון המתנו"כ (במהדורה שיש לי בבית)- "ה"ג מי יתן עמי עמי כמראש כו'. כלומר אע"פ שחוטאין ומלינים עלי הכל אקבל: אדמתם וגו' גרסי'. וסיפה דקרא ויטמאו אותה משמע הלואי ישבו על אדמתם אע"פ שיטמאו אותה ובילקוט הגירסא יותר ברורה ועיין שם."
על ידי בברכה המשולשת
ש' ספטמבר 21, 2019 8:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגר"ש מוהליבר עם גדולי דורו
תגובות: 40
צפיות: 3772

Re: הגר"ש מוהליבר עם גדולי דורו

לגבי המדרש- בחיפוש ראיתי הפניה לאיכה רבה פרשה ג, ז (ויעויין במתנו"כ ובמהרז"ו שהפנו לילקוט, וגרסו כגרסתנו)
ואם יש למישהו גישה לכתבי היד של איכ"ר ושל הילקוט, זה בוודאי יועיל.
על ידי בברכה המשולשת
ו' ספטמבר 20, 2019 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 665

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

לא הבנתי. הרא"ש דיבר על מי שאינם מכוונים, בניגוד לתק"ח, ואילו אנן עסקינן במי שאומר תפילה שחכמים תיקנו לאומרה שם בדיוק. שתי תשובות לדבר: א. שתי תקנות המכחישות זו את זו – דבר שאינו מתקבל על הדעת. ב. 'תקנת חכמים' מאן דכר שמה? לשון התלמוד בדבר תפלות הכהנים לפני נשיאות כפים ולאחריה כך הוא: מַא...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 19, 2019 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה לקדש על פחית?
תגובות: 21
צפיות: 520

Re: האם יש בעיה לקדש על פחית?

לענ"ד עלולה להיות בזה בעיה של הקריבהו נא לפחתך (וגם לפוסקים שהתירו קידוש בכוס ח"פ, כי פחית זילא טפי, לענ"ד)
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 19, 2019 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 665

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

חזרת הש"ץ היא תקנת חכמים וגם התפילות הללו הן תקנת חכמים, והם אמרו והן אמרו. תשובה שאינה מניחה את הדעת, שהרי כתב הרא"ש בתשובה (והדברים מובאים בשו"ע הלכות תפלה) : כְּשֶׁאֵין תִּשְׁעָה בְּבֵית הַכְּנֶסֶת הַמְכַוְּנִים בְּבִרְכַּת שַׁ"ץ – קָרוֹב בְּעֵינַי לִהְיוֹת בִּרְכַּת שַׁ"...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 19, 2019 10:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 33
צפיות: 665

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

תם מה הוא אומר כתב:ואיך מותר לכהנים להתפלל התפלה לפני נשיאת כפים ולאחריה, כאשר עי"ז מפסידים הם את שמיעת חזרת הש"ץ


חזרת הש"ץ היא תקנת חכמים וגם התפילות הללו הן תקנת חכמים, והם אמרו והן אמרו.
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 19, 2019 10:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: דמוגגיה או תשובה כנה
תגובות: 6
צפיות: 556

Re: דמוגגיה או תשובה כנה

חלק מהדברים קשורים למה שנתבאר כאן
viewtopic.php?f=7&t=6618&p=573276&hilit=%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA%D7%99#p572979
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 18, 2019 2:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יתן למכהו לחי- כיצד להבחין בין השיטה של הגויים לשיטת היהדות?
תגובות: 20
צפיות: 718

Re: יתן למכהו לחי- כיצד להבחין בין השיטה של הגויים לשיטת היהדות?

חלמישצור כתב:
כיצד? לא יהא בעל חמה נוח לכעוס ולא כמת שאינו מרגיש אלא בינוני, לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת (משנה תורה לרמב"ם, דעות א).


כן, אבל אני התכוונתי למש"כ הרמב"ם באגר"ת ביחס למצב של עמ"י בגלות
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 18, 2019 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: יתן למכהו לחי- כיצד להבחין בין השיטה של הגויים לשיטת היהדות?
תגובות: 20
צפיות: 718

Re: יתן למכהו לחי- כיצד להבחין בין השיטה של הגויים לשיטת היהדות?

וראו זה פלא מה נמצא ב'מדרש רבי דוד הנגיד' (נכד הרמב"ם) על הפסוק באיכה שם. [המתרגם הוא הרב עזרא קורח (מתרגם פיה"מ לרמב"ם במכון המאור) וסביר להניח שיצא תחת ידו דבר מתוקן. אבל ייחוס המדרש הזה לרבי דוד הנגיד נכד הרמב"ם הוא מפוקפק כמו שהעירו בהקדמה לספר שם]. הרמב"ם עצמו התייחס ל...
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 17, 2019 4:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבת. סוחט תולדה דמלבן.
תגובות: 50
צפיות: 2100

Re: שבת. מהו יסוד הדין דסכנת אבר? (סימן שכ''ח).

מה דינו של מי שנשברה לו יד בשבת? האם הוי בכלל סכנת אבר? אמנם בש''ס אי' דמחזירין את השבר בשבת, לכאו' משום סכנת אבר וחשבינן ליה כחשאיב''ס, אבל אם כן, האם מותר ללכת למיון אף ששם יעשו עבורו מלאכות דאורייתא? ומה לגבי ילד קטן ששבר או ספק שבר את ידו בשבת, האם נמתין למוצ''ש או ניסע למיון בשבת? (בדידי הוי ע...
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 17, 2019 3:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 2758

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

האמת היא כמובן הפוכה, שאנו במעשינו נותנים כח שליטה וממשלה לאומות העולם עלינו, ואילו היינו מתנהגים כדבעי לא היתה להם יכולת לעשות לנו מאומה. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים ומבואר בספרי החכמים. מי מרום ו, ממעיני הישועה, עמ' עב-עג (וכדאי למוד את כל הספר. חלק גדול ממנו קשור לנקודות אלו) ...
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 17, 2019 10:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 2758

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

סגי נהור כתב:האמת היא כמובן הפוכה, שאנו במעשינו נותנים כח שליטה וממשלה לאומות העולם עלינו, ואילו היינו מתנהגים כדבעי לא היתה להם יכולת לעשות לנו מאומה. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים ומבואר בספרי החכמים.


מי מרום ו, ממעיני הישועה, עמ' עב-עג (וכדאי למוד את כל הספר. חלק גדול ממנו קשור לנקודות אלו)
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 17, 2019 9:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 2758

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

אכן דברי הרב פ"ת שליט"א יפים ונכונים (כדרכו),
אך אני אכן התכוונתי להסבר שכתב כתר"ה, וכפי שמבואר דברי מרן הגרימ"ח
על ידי בברכה המשולשת
ב' ספטמבר 16, 2019 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת הזבה לשיטת הרמב"ן
תגובות: 4
צפיות: 163

Re: טבילת הזבה לשיטת הרמב"ן

אגב, למיטב זכרוני המקור לשיטה שזבה טעונה טבילה במים חיים הוא רב נטרונאי גאון.
על ידי בברכה המשולשת
ב' ספטמבר 16, 2019 5:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 2758

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

לא ראיתי שהביאו כאן את דברי מרן הגרי"מ חרל"פ, זצ"ל, שכל חטא שיהודי עושה זה באשמת הגויים ימש"ו, ושהגויים ימש"ו עתידים להיענש על עוונותיהם של ישראל. ממילא, גם אם יובאו כאן סיפורים על יהודים שעשו דברים נוראיים רח"ל, זה בגלל הגויים ימש"ו ואין זה מראה לאיזו דיוטא תחתונה...
על ידי בברכה המשולשת
ו' ספטמבר 13, 2019 3:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 2758

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

בוודאי שיש בזה הבדל בין יהודי לבין גוי ימש"ו.
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 12, 2019 9:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאימתי הייתה יבנה לעיר של חכמים וסופרים?
תגובות: 4
צפיות: 150

Re: מאימתי הייתה יבנה לעיר של חכמים וסופרים?

עקביה כתב:
בברכה המשולשת כתב:אמנם, יש מקום לעיין בדברי החוקר ג' אלון בסוגיא , שהביא כוו"כ מקורות הפוכים, שיבנה הפכה להיות מרכז תורה ע"י ריב"ז ולא לפני כן.

דבריו זמינים לעיון במרשתת?


מצ"ב (וכמובן שאין בהבאת הדברים משום הסכמה עם כל האמור שם)
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 12, 2019 9:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאימתי הייתה יבנה לעיר של חכמים וסופרים?
תגובות: 4
צפיות: 150

Re: מאימתי הייתה יבנה לעיר של חכמים וסופרים?

אמנם, יש מקום לעיין בדברי החוקר ג' אלון בסוגיא , שהביא כוו"כ מקורות הפוכים, שיבנה הפכה להיות מרכז תורה ע"י ריב"ז ולא לפני כן.
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 11, 2019 3:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדי נוסח| סידור הרש"ש
תגובות: 7
צפיות: 210

Re: עדי נוסח| סידור הרש"ש

אולם, אם הכוונה לנוסחאות מוסמכות להוראות ולכוונות עצמן, על זה יעויין בסדרת ספריו של הגרי"מ הלל על סידור הרש"ש.
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 11, 2019 9:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לא. הלכה פסוקה
תגובות: 8
צפיות: 256

Re: ברכות לא. הלכה פסוקה

שתי הראשונות הן מימרות של אמוראים, שלא נהגו כך לפני כן.
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 11, 2019 9:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דכ"ט. מעשה דשמואל הקטן
תגובות: 2
צפיות: 153

Re: ברכות דכ"ט. מעשה דשמואל הקטן

האם ייתכן שלשנה אחרת זה לאו דוקא שנה הבאה?
ואם הכוונה לשנה הבאה, ייתכן שלימדו את הברכה לשליחי הציבור וכולם ידעוה (שהרי היא הכרחית וחיונית מאוד באותה עת), אבל הציבור לא, כי באותה עת הש"ץ היה מוציא את הרבים ידי חובתם.
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 10, 2019 6:10 pm
פורום: ימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 3180

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

אשכול זה הזכיר לי את דברי מרן הגרי"מ חרל"פ זצ"ל, מעיני הישועה (מי מרום חלק ו), פרק י, עמ' כט-ל
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 10, 2019 3:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התשובות בשו"ת הרמ"א
תגובות: 2
צפיות: 138

Re: התשובות בשו"ת הרמ"א

פלמוני כתב:האם מישהו מכיר מקור מסודר שדן בשו"ת הרמ"א, מקור התשובות בו ושיוכן לרמ"א, וכו'?


כמדומני שבזה עוסק הדוקטורט של זיו
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 10, 2019 10:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוז ויריחו - יש קשר?
תגובות: 18
צפיות: 1211

Re: לוז ויריחו - יש קשר?

הכתב והמכתב כתב:דרך אגב, מענין לענין באותו ענין
האם ידוע למישהו הטעם שמצינו במלכים ב' שיהודים גרו בעיר יריחו, למרות שיהושע אסר לגור בה או לבנות אותה, ואף חיאל בית העלי שבנה אותה נענש, אם כן איך היה מותר להתיישב בה


למיטב זכרוני, יש על זה תשובה בצי"א

עבור לחיפוש מתקדם