מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 10203 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך פילון המתיוון להרב ידידיה האלכסנדרוני?
תגובות: 38
צפיות: 5135

Re: איך הפך פילון המתיוון להרב ידידיה האלכסנדרוני?

שמעתי פעם מת"ח שעסק הרבה מכתביו של פילון, שהוא היה יהודי כשר ושומר תומ"צ, מה שלא היה מובן מאליו באלכסנדריה של אותם הימים. בניגוד לאחרים, הפירוש האלגורוסטי שלו למצוות לא בא כתחליף לפירוש ההלכתי הפשוט אלא בגדרי פרדס. אמנם, ידי המינים יש"ו שלטו בכתביו והטו אותם לצרכם. אבל, היהודי עצמו כ...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 23108

Re: כובע וחליפה בתפילה

כמובן שא"צ כפי שהיה בימי חז"ל ממש. גם בימי חז"ל עצמם אפשר שזה השתנה מדור לדור. אלא צריך בדרך מכובדת היום. מה מוגדר היום דרך מכובדת? זה כבר תלוי במקומו ובהשתייכותו. אם הוא אחד שיעמוד תחת חופתו ללא חליפה, ויפגש עם מלכת אנגליה ללא חליפה, אין ההלכה (כמובן לענ"ד) דורשת ממנו אלא כפי ה...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת פיטום הקטורת בימי חול
תגובות: 12
צפיות: 1852

Re: אמירת פיטום הקטורת בימי חול

אכן מעולם לא נהגו באשכנז ובאושטרייך לומר פיטום הקטורת בימות החול והוא מנהג חדש שנשתרש אצל בני הישיבות בא"י (כנראה שהושפעו בזה ממנהג עדת החסידים) ומשום מה ע"י אמירת פיטום הקטורת נשתכח לגמרי המנהג הישן לומר "שיר מזמור לאסף" בכל יום אחר שש"י, וכעת כבר הושמט המזמור לגמרי מכל הס...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה לכפר על עון העגל
תגובות: 77
צפיות: 12863

Re: פרה אדומה לכפר על עון העגל

רש"י הקדוש משתמש רבות בדברי רבי משה הדרשן, גם במקום שדבריו רמוזים בדברי חז"ל.
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך פילון המתיוון להרב ידידיה האלכסנדרוני?
תגובות: 38
צפיות: 5135

Re: איך הפך פילון המתיוון להרב ידידיה האלכסנדרוני?

שמעתי פעם מת"ח שעסק הרבה מכתביו של פילון, שהוא היה יהודי כשר ושומר תומ"צ, מה שלא היה מובן מאליו באלכסנדריה של אותם הימים. בניגוד לאחרים, הפירוש האלגורוסטי שלו למצוות לא בא כתחליף לפירוש ההלכתי הפשוט אלא בגדרי פרדס. אמנם, ידי המינים יש"ו שלטו בכתביו והטו אותם לצרכם. אבל, היהודי עצמו כש...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר ציון זהה עם הר הזיתים?
תגובות: 6
צפיות: 704

Re: הר ציון זהה עם הר הזיתים?

כמובן, שבאיכה משמע שהר ציון זה הר הבית.
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 8:20 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תמונת הגרכ"פ טכורש זצ"ל
תגובות: 15
צפיות: 2769

Re: תמונת הגרכ"פ טכורש זצ"ל

כמדומני שיש לגרכ"פ צאצאים נוספים (כך שמעתי פעם מאחד מחו"ר אתרא קדישא הדין).
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת פיטום הקטורת בימי חול
תגובות: 12
צפיות: 1852

Re: אמירת פיטום הקטורת בימי חול

כרם כתב:כמדומני, אבל, שהקפידו לומר פרשת הקטורת לפני התפילה.


יעויין אזור אליהו שגם זה חידוש יחסי (שלוש וחמישים שנה ואף פחות)
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 23108

Re: כובע וחליפה בתפילה

הנקודה היא צורה מכובדת לתפלה. שיערוהו חז"ל/פוסקים כעין מה שאתה עומד לפני מלך מכובד ב"ו. אם לפני מלך ב"ו עומדים ומגישים מנחה לפניו, בחליפה, כך גם צריך לפני ממ"ה. א"כ איך תועיל הטלית תמורת החליפה? ממ"נ. אם מדובר בדרך מכובדת כפי שהיתה בימי חז"ל- אז זה ע"י עיטוף,...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 3:53 pm
פורום: פסח
נושא: כשר לפסח?
תגובות: 10
צפיות: 1484

Re: כשר לפסח

כמובן, צריך לדון מה המוצר. זאת אומרת, מוצר שלא אמור להכיל קמח- גלוטן זה דבר מחשיד. אבל בכל מוצר אחר (כמו מצה וקמח מצה וקניידלך וכו') ברור שיכילו גלוטן. ושוב, זה דבר פשוט, רק רציתי להבהיר זאת עבור מי שאינו יודע מה זה גלוטן, (ובודאי שהת"ח המגיבים כאן יודעים היטב, אך כתבתי עבור מי שקורא ואולי אינו...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 3:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התוכחה הראויה והאוטיסטים למיניהם
תגובות: 83
צפיות: 12721

Re: התוכחה הראויה והאוטיסטים למיניהם

מצאתי עוד ממחבר "התוכחה הראויה" הנ"ל, "אגרת לבן דורנו", בה מדבר על הצורך והמעלה בלימוד ספרי ברסלב/מוהר"ן בדורנו. פרק ב' הוא על "המחלוקת וההתנגדות" למוהר"ן וספריו ותלמידו ר' נתן, ועל "התפארות הצדיקים" שבספריו, והתשובה לכל זה. ועוד ועוד. אגרת לבן...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 3:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?
תגובות: 24
צפיות: 2068

Re: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?

הוגה כתב:
פרי חדש ריש סימן סט כתב:תנן במגילה קטן קורא בתורה ומתרגם אבל אינו פורס על שמע, ומכאן יש לקרות תגר על קצת מקומות שהקטנים אומרים קדיש עם ברכו ובהכי יוצאים הקהל ידי חובתם, ולאו שפיר עבדי, ובקצת מקומות מחיתי בידם ולא שמעו לקול מורים.


ראיתי את הפר"ח, והוא עוסק בפורס על שמע, כשעשרה התפללו ביחיד וכעת באים לפרוס על שמע.
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 3:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תמונת הגרכ"פ טכורש זצ"ל
תגובות: 15
צפיות: 2769

Re: תמונת הגרכ"פ טכורש זצ"ל

ספרייתו מצויה בכולל בבר אילן ובפתח הספרייה תלוייה תמונה גדולה שלו, כמו כן בראש קובץ שבילין שערך באחד האחרונים, המכונה כתר שם טוב, המוקדש לו, יש בראש הספר תמונה יפה. שמעתי מהרב יהודה סגל זצ"ל שהרב טכורש היה מגיע לביתו יום יום עד לפטירתו ממש והיו יושבים ומדברים בד"ת. וביום שנסתלק התקשר בנו ...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 3:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"ח האמיתי רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל
תגובות: 32
צפיות: 5697

Re: הגה"ח האמיתי רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל

ר' איסר זלמן מלצר אכל כזית ראשון מכונה, וכמדומה שגם הגרשז"א. . הגר"ש אוירבך מספר שהסבא רח"ל היה אוכל רק מכונה האב רש"ז בין מכונה ובין יד והוא עצמו רק יד. ומסתבר לי שאם כבר רש"ז אכל יד, מסתמא היה זה לכזייתים יש על כך הרחבה בהליכות שלמה, ששנים רבות מרן הגרשז"א היה אוכל מ...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 23108

Re: כובע וחליפה בתפילה

סליחה על הבורות, אבל מדוע שלא נאמר שהעיטוף שנצרך מתקיים ע"י הטלית? כי אם סברת העיטוף הוא מצד שעומד לפני מלך, א"כ מה תועיל הטלית? אכן ראיתי שנוהגים שהעולה לתורה (במנחה בשבת לדוגמה) אם אינו לבוש בחליפה, מתעטף בטלית. הטלית אז היא לא מפני כבוד הציבור? (כמו הרב הדורש בשבתות מיוחדות לפני כל הקה...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 9:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת פיטום הקטורת בימי חול
תגובות: 12
צפיות: 1852

Re: אמירת פיטום הקטורת בימי חול

כמו הרמ"א (וכפי שכבר העיד על כך רבינו אב"ן בספר אב"ן העזר לפני כשמונים וחמישים ושנה)- וכך נוהגים עד היום בחו"ל.
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 9:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?
תגובות: 24
צפיות: 2068

Re: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?

לא הבנתי. שם הפר"ח והפמ"ג עוסקים בפורס על שמע.
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 9:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עליה לרגל למעשה בימי בית ראשון ובית שני
תגובות: 11
צפיות: 1041

Re: עליה לרגל למעשה בימי בית ראשון ובית שני

כרם כתב:יש להביא בחשבון שהם לא יצאו לדרך בערב הרגל, אלא הרבה לפני זה, ולא הלכו במדבר כי אם בישוב, ולא הלכו בודדים אלא שיירות. והקושיא נעשית קלה יותר.


זאת היתה הנחת היסוד של השואל. הוא עדיין התקשה בגלל חלושי הכח.
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 9:20 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"ח האמיתי רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל
תגובות: 32
צפיות: 5697

Re: הגה"ח האמיתי רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל

ידידי הרב ברכה משולשת, לגבי מצת מכונה, כדאי לציין שדוקא דעת דודו מרן החזו"א זצ"ל היתה שלמעשה צריך להחמיר ולאכול דוקא מצת יד, כדי לא להכנס לספקא דאורייתא, כמבואר היטב בספר "הלכות חג בחג" לגרמ"מ קארפ שליט"א, פסח עמ' שלז, ושם גם מה שענה לו שר התורה הגרח"ק שליט"א...
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 9:13 am
פורום: פסח
נושא: כשר לפסח?
תגובות: 10
צפיות: 1484

Re: כשר לפסח

גם במצה יש גלוטן.
על ידי בברכה המשולשת
א' מרץ 18, 2012 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 23108

Re: כובע וחליפה בתפילה

סליחה על הבורות, אבל מדוע שלא נאמר שהעיטוף שנצרך מתקיים ע"י הטלית?
על ידי בברכה המשולשת
ש' מרץ 17, 2012 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פִּעֲנַח צָפְנַת מַעְבָּדָיו -ספר ראב"ן מהדורה חדשה ומושלמת
תגובות: 18
צפיות: 2313

Re: פִּעֲנַח צָפְנַת מַעְבָּדָיו -ספר ראב"ן מהדורה חדשה ומוש

גם אני הקטן מצטרף לברכות. זכורני כשזכיתי לעסוק בהלכות או"ה בדברי רבותינו ראשוני אשכנז, זכיתי להשתמש רבות בספר ראבי"ה לחולין במהדורת הרה"ג המהדיר שליט"א, והרבה נעזרתי בדב"ק. אשרינו שזכינו שכעת הו"ל הרה"ג המהדיר שליט"א מהדורה שלמה של ספר אבן העזר. יהי רצון שיזכה...
על ידי בברכה המשולשת
ש' מרץ 17, 2012 9:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שלמה זלמן שג’, תלמיד רבי יצחק ממוולוז’ין - פרטים עליו?
תגובות: 4
צפיות: 940

Re: רבי שלמה זלמן שג’, תלמיד רבי יצחק ממוולוז’ין - פרטים עלי

כותב כתב:הוגה,
תודה!

מעניין מאוד למה היגר ללונדון ואח"כ לאיטליה. היה לו איזה משרה במדינות הללו?

גם מה היה שם משפחתו גושטאדט או שג'? ומה פירושו של השם שג'? [ר"ת של ג'וד-ש'טדט בהיפך אתוון?!]


כמדומני שבמקור נאמר שהיה בלונדון ובפאריס, וכידוע היו שם קהילות של יוצאי רו"פ, והיו שם רבנים מליטא.
על ידי בברכה המשולשת
ש' מרץ 17, 2012 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'הטבעת בתרמית רגלי בת ענמית'
תגובות: 38
צפיות: 5869

Re: 'הטבעת בתרמית רגלי בת ענמית'

ואני שמעתי ליישב עפי"ד חז"ל במדרש (שמו"ר כג, יד), "מהו דמיתיך רעיתי, שנדמו גלי הים לסוסיות נקבות ומצרים הרשעים לסוסים זכרים מזוהמין, והיו רצים אחריהם עד שנשתקעו בים שנאמר סוס ורוכבו רמה בים" והיינו שה'תרמית' היתה באופן שנראו גלי הים לנקבות, מה שהביא את המצרים לרוץ אחריהן, ו...
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עליה לרגל למעשה בימי בית ראשון ובית שני
תגובות: 11
צפיות: 1041

Re: עליה לרגל למעשה בימי בית ראשון ובית שני

ישבב הסופר כתב:יש לו איזה נימוק מהיכן בא להקשות קושיא שכזו?
בימי בית ראשון לא ראיתי כל קושיא, בסה"כ רובו המוחלט של כלל ישראל, גרו לא הרחק מירושלים, בין גבולות הארץ. .


אגב, גבולות הארץ נרחבים הם, מהפרת ועד נהר מצרים והים עד קצה נחלת ראובן גד וחצי שבט המנשה.
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עליה לרגל למעשה בימי בית ראשון ובית שני
תגובות: 11
צפיות: 1041

עליה לרגל למעשה בימי בית ראשון ובית שני

שאלני אברך יקר כיצד בפועל יכולים היו כל עמ"י לעלות לרגל בימי בית ראשון ובית שני מבחינת טורח הדרך.
אמנם, מי שאינו יכול להלך ברגליו פטור מעליה לרגל, אבל אם זה מסע ארוך זה קשה מאוד גם למי שהולך ברגליו באופן תקין, בדר"כ.
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 8:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"ח האמיתי רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל
תגובות: 32
צפיות: 5697

Re: הגה"ח האמיתי רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל

ייש"כ.
נפלא ביותר מה שכתוב על מצות מכונה, ומצטרף לעוד מקורות על מנהג גדולי ליטא בדבר.
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 8:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?
תגובות: 24
צפיות: 2068

Re: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?

1. שוחחתי על כך עם ת"ח גדול בכולל אצלנו, ואף הוא הסכים שאין לנהוג כן (מהסיבות שמניתי). 2. הוא גם מסר לי שהתפלל הרבה בביכ"נ של יוצאי בבל, ולא ראה מעולם מנהג זה. 3. לא ראיתי שג"ע הבא"ח כותב שכך ראוי לנהוג או שזה מנהג נכון, אלא רק דן בקלקולים הנובעים מהמנהג ומנסה להגיע לרע במיעוטו. ...
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל
תגובות: 75
צפיות: 9022

Re: מגלת ספר מהיעב"ץ - מתי נשלם?

ייש"כ על המבוא הערוך בטוטו"ד ובאחריות רבה. מעניין במיוחד העתקת המכתב בו נפרש בשלום הרב יעב"ץ זי"ע בשמו של הגר"א בליווי תוארים נכבדים, עם שכידוע עמד לצידו של הג"ר יונתן זי"ע כמובא בספר 'לוחות העדות'. החוקר הישיש ש"ז ליימאן כתב מאמר מעניין בענין (באנגלית) לבסס ...
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 4:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?
תגובות: 24
צפיות: 2068

Re: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?

אינני מבין דברי מע"כ. הבא"ח וכה"ח מעידים על מנהג זה בפשיטות ולא מפקפקים בו, הם כלל לא טורחים לתרץ את המנהג עם סימן נ"ה בש"ע וכו', ש"מ שהבינו בפשיטות שאין שום קפידא כזו. ולדבריך הלא זו "הלכה" בש"ע, לא היה להם להזכיר ולתרץ? ואכן באמת כלל לא הבנתי ראייתך מה...
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?
תגובות: 24
צפיות: 2068

Re: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?

שישתבח, קדיש וברכו הם ההתחלה לתפילת הציבור ע"י הש"ץ וקדיש תתקבל זה סופה, כך שלא שייך שהש"ץ לא יאמר קדיש וברכו וקדיש תתקבל אלא מישהו אחר , וכן להפך, לא שייך שמישהו יאמר רק את הקדישים הנ"ל וברכו וייחשב עי"ז לש"ץ, כי הא בהא תליא. וז"ל רב פעלים ח"ב סי' י"ד: ...
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 2:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תענית גשמים בזמנינו - צרור מכתבים מחכמי הזמן בפרסום ראשון.
תגובות: 11
צפיות: 1561

Re: תענית גשמים בזמנינו - צרור מכתבים מחכמי הזמן בפרסום ראשו

אברהם כתב:לא רציתי לשנות את נושא האשכול, אבל כיון ששאלת אענה לפי מה שבמוחי כרגע.

הואיל וגם אני איני רוצה לשנות את נושא האשכול, נניח לזה כעת, אבל אבקש את מעכתר"ה להעלות את הקונטרס של כב' אחיך שליט"א לכאן, באשכול מיוחד, לכשיסתיים חיבורו.
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 2:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כתב סמיכה של ר' שלמה ניצה מרבני ויניציאה
תגובות: 7
צפיות: 1352

Re: כתב סמיכה של ר' שלמה ניצה מרבני ויניציאה

תוכן כתב: להכתירו בכתר שם טוב היינו כתר הרבנון


לכאורה צ"ל "היינו כתר הרבנות"
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 9:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חשיפה משמחת': קברה של אמתלאי בת קרנבו...
תגובות: 29
צפיות: 5141

Re: 'חשיפה משמחת': קברה של אמתלאי בת קרנבו...

מי נהר כתב:נראה שמפרסם המודעה הנ"ל, שכח [או שמא מעולם לא למד] ש'מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו'.


אם נדייק בדבריו, אז הוא גם לא ידע שאמתלאי בת כרנבו היתה בחרן, ולא בירושלים.
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 8:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שבת לשון זכר ולשון נקבה <תמיהה בראיית תוס' מפרשתינו>
תגובות: 2
צפיות: 828

Re: שבת לשון זכר ולשון נקבה <תמיהה בראיית תוס' מפרשתינו>

ויעויין מש"כ על כך הגרי"ד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל (מבוסטון) בקובץ בית יצחק (ישיבת רי"א) התשנ"ד. [לצערי, אין לי אפשרות לסרוק (בכלל) ואף לא להקליד (כעת)]
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 8:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?
תגובות: 24
צפיות: 2068

Re: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?

כנראה שלא קראת מה שכתבתי. שבמנין שלי יש חיוב שניגש רק לישתבח ולקדיש שאחריו וברכו, וזהו . ואחריו חוזר החזן של פסוקי דזמרה וממשיך את התפילה עד אשרי בודאי שקראתי (למה שאגיב אם לא קראתי?). ולכך בדיוק התכוונתי, שישתבח, קדיש וברכו הם ההתחלה לתפילת הציבור ע"י הש"ץ וקדיש תתקבל זה סופה, כך שלא שיי...
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 8:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גניזת שער הראש <הוספות בפירוש רש"י על נ"ך>
תגובות: 23
צפיות: 4047

Re: גניזת שער הראש

עי' בספר שמירת שבת כהלכתה, פרק מ"ב הערה קס"ד: סי' רס במ"ב ס"ק ו, ע"ש, ועיין דעת תורה שם ד"ה ואם, דה"ה דלא יזרוק שערות ראשו אלא יגנוז אותן. דהיינו, חיוב גניזת השער נלמד מדין גניזת הצפרניים. אבל זה חידוש עצום, שהרי דין גניזת הצפרניים הוא בגלל הסכנה שבהן עבור בנ"...
על ידי בברכה המשולשת
ה' מרץ 15, 2012 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: חולה שיש בו סכנה האם רשאי להחמיר על עצמו
תגובות: 12
צפיות: 1609

Re: חולה שיש בו סכנה האם רשאי להחמיר על עצמו

לגבי מה שהביא הצי"א מהשם משמואל, ידוע שסבו האגודת אזוב פסק בארוכה הפוך- שמותר לחולה להחמיר על עצמו.

עבור לחיפוש מתקדם