מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 98 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סימנא
ג' מרץ 27, 2012 6:00 pm
פורום: פסח
נושא: בדיקת חמץ בספרים לדעת רבינו הגר"א
תגובות: 11
צפיות: 2152

Re: בדיקת חמץ בספרים לדעת רבינו הגר"א

נוטר הכרמים כתב:חשש רחוק מעט! בתוך ספרים - כזית?

גודלו של זית אינו עצום.
על ידי סימנא
א' מרץ 25, 2012 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'שמו של חודש ניסן על שם הנסים' <מאמר רי"י סטל>
תגובות: 33
צפיות: 5823

Re: 'שמו של חודש ניסן על שם הנסים' <מאמר רי"י סטל>

אותי דווקא מרגיז הר' על רבן של ישראל רש"י הקדוש? וכי לא ניתן לכתוב עליו הגרש"י?
על ידי סימנא
א' מרץ 25, 2012 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חדש 'מאחורי הפרגוד' <פירורים משולחן גדולי הדור>
תגובות: 27
צפיות: 5604

Re: ספר חדש 'מאחורי הפרגוד' <פירורים משולחן גדולי הדור>

איזה אנשים בזויים מפרסמים מכתבים אישים שבין ארוסה לארוסה. תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סב עמוד א: תניא, אמר רבי עקיבא: פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכסא, ולמדתי ממנו שלשה דברים: למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל. אמר ל...
על ידי סימנא
א' מרץ 25, 2012 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ חדש 'בית אהרן וישראל' קרלין סטולין, גליון קס
תגובות: 41
צפיות: 6191

Re: קובץ חדש 'בית אהרן וישראל' קרלין סטולין, גליון קס

מורה צדק כתב:צד"י ולא צדי"ק.

כבר הורגלו ישראל בכך מחמת האות הבאה אחריה, והנח להם ואל תהי צדי'ק הרבה...
על ידי סימנא
א' מרץ 25, 2012 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנו 'סנדק' נוסף בברית מילה?
תגובות: 7
צפיות: 1609

Re: האם ישנו 'סנדק' נוסף בברית מילה?

גם מה שנקרא היום 'קוואטער' נקרא בלשון הפוסקים סנדק, עי' למשל שו"ת הב"ח החדשות סימן פד.
על ידי סימנא
ו' מרץ 23, 2012 9:10 am
פורום: פסח
נושא: מהו מרור?
תגובות: 76
צפיות: 13102

Re: מהו מרור?

כמו שהעירו הרי פסק הרמ"א דבדיעבד יוצאין בכל ירק מר. והחריין בכלל זה. אבל מה לנו להכנס בפרצה דחוקה שהרי החזרת=חסא לפנינו שהיא לכל הדעות, ועכ"פ בחסא הערבית המרירה המצוי' גם היא . וגם העולשין מצויין ועדיפי מחריין שהוא ספק וגם הוא שורש ולא עלין וכו'. והם נדחקו בזה משום שלא היה מצוי להם החסא ו...
על ידי סימנא
ה' מרץ 22, 2012 9:56 pm
פורום: פסח
נושא: מהו מרור?
תגובות: 76
צפיות: 13102

Re: מהו מרור?

אין לך "פניו מכסיפין" יותר מחריין חי.
על ידי סימנא
ה' מרץ 22, 2012 9:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח"פ שיינברג זצ"ל
תגובות: 81
צפיות: 16515

Re: נפלה עטרת ראשינו! מרן רה"י הגרח"פ שיינברג זצ"ל

ומדעסקי בזקנה אימא בה מילתא. ידועים דברי הגמרא (קידושין ל א): "לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. מי יודע כמה חיי? לא צריכא - ליומי". ובאמת תמוה, ואם היה אדם יודע קיצו שימות בן תשעים, היה צריך ללמוד שלושים שנה מקרא ולא משנה, ואחר כך שלושים שנה משנה ולא מקרא?
על ידי סימנא
ה' מרץ 22, 2012 9:06 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח"פ שיינברג זצ"ל
תגובות: 81
צפיות: 16515

Re: נפלה עטרת ראשינו! מרן רה"י הגרח"פ שיינברג זצ"ל

דווקא הגרח"פ לא האריך ימים ל"ע תחת הכינוי "זקן ראשי הישיבות" שהרי הגרי"ד קופלמן זצ"ל ראש ישיבת לוצערן שהיה קשיש מהגרח"פ בכמה שנים נפטר רק בחודש סיון האחרון וכעת מי ה'יורש' של התואר, לאוי"ט? אני מנסה לחשב, אולי יבדלחט"א, הגר"ג אדלשטיין? הגר"ש או...
על ידי סימנא
ה' מרץ 22, 2012 9:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מספר קומי' או מספד לאומי?!
תגובות: 23
צפיות: 4011

Re: 'מספר קומי' או מספד לאומי?!

ומכאן מוסר השכל לכל אדם שלא יביע דעתו בתחום שאינו מבין בו יותר מדאי, כדי שלא יבוא לידי גיחוך. וכשם שחכמי המדע אינם מפגינים חכמה מרובה כשבאים לעסוק בתלמוד, כך ת"ח ינצרו לשונם כשבאים לעסוק במדע.
על ידי סימנא
ה' מרץ 22, 2012 8:59 pm
פורום: פסח
נושא: מהו מרור?
תגובות: 76
צפיות: 13102

Re: מהו מרור?

מאידך גיסא - בדיעבד יוצא אדם בכל ירק מר, ואין חולק על כך שהחריין מר, כמו שאומרים ביידיש: ביטער ווי חריין. החסה המקורית שהיא החזרת היתה מרה, כמו החסה הערבית בזמננו וכמו שהעיד בנו החכם צבי בשם בני ארץ ישראל שיש בחסה שלהם מעט מרירות, מה שאין כן בחסה הנפוצה הגדלה על מצעים וכו', שאין בה כל מרירות. כך שכנ...
על ידי סימנא
ד' מרץ 21, 2012 6:16 pm
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 67
צפיות: 9086

Re: כרפס

במה מטביל את הבננה ולא יפסלו לאכילה?
על ידי סימנא
ד' מרץ 21, 2012 1:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח"פ שיינברג זצ"ל
תגובות: 81
צפיות: 16515

Re: נפלה עטרת ראשינו! מרן רה"י הגרח"פ שיינברג זצ"ל

בשנותיו האחרונות כונה "זקן ראשי הישיבות". כינוי זה עושה עוול להיסטוריה, כאשר כבר ארבעים שנה ולמעלה מכך שנחשב לאחד מגדולי הפוסקים, כאשר יעידו משפחות רבות בירושלים הנוהגים כפסקיו משנות הל', כאשר יעידו עשרות מורי צדק הסרים למשמעתו וכאשר יעידו מאות חיבורים וספרי ליקוטים והלכה כבר מאותם שנים, ...
על ידי סימנא
א' מרץ 18, 2012 3:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גמרא מי יודע: הנחשד באשת איש נידון בחוסר לחם
תגובות: 3
צפיות: 804

Re: גמרא מי יודע: הנחשד באשת איש נידון בחוסר לחם

הבונה כתב:תוספת: הודעתי התגנגשה בהודעתך

אדרבה ואדרבה, שכבר אמרו חכמים שההולך בדרך הנכונה חזקה עליו שיתנגש בהולכי רגל נוספים.
על ידי סימנא
א' מרץ 18, 2012 3:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גמרא מי יודע: הנחשד באשת איש נידון בחוסר לחם
תגובות: 3
צפיות: 804

Re: גמרא מי יודע: הנחשד באשת איש נידון בחוסר לחם

עכשיו מצאתי משהו דומה. תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ד עמוד ב: "אלא אמר רבא: כל הבא על אשה זונה - לסוף מבקש ככר לחם".
על ידי סימנא
א' מרץ 18, 2012 3:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל <ישועות משה>
תגובות: 59
צפיות: 13758

Re: ברוך דיין האמת. כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל

ארי במסתרים כתב:מה זה 'ביי האר'?

ביידיש: עם השיער. כנראה הכוונה בפאה בלי הכובעון.
על ידי סימנא
א' מרץ 18, 2012 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גמרא מי יודע: הנחשד באשת איש נידון בחוסר לחם
תגובות: 3
צפיות: 804

גמרא מי יודע: הנחשד באשת איש נידון בחוסר לחם

במסגרת עריכת חידושי תורתו של אחד מגדולי האחרונים מלפני כמה מאות שנים, אני מחפש זה שעה ארוכה, ולא מעלה ארוכה:
"אפשר לבאר ע"פ דאמרינן בגמ' הנחשד באשת איש נידון בחוסר לחם".
לא מצאתי גמ' שכזו.
על ידי סימנא
ה' מרץ 15, 2012 2:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תענית גשמים בזמנינו - צרור מכתבים מחכמי הזמן בפרסום ראשון.
תגובות: 11
צפיות: 1999

Re: תענית גשמים בזמנינו - צרור מכתבים מחכמי הזמן בפרסום ראשו

נוטר הכרמים כתב:כמובן שאין בהעלאתם הזדהות עם הדברים ועם האכסניה שבהם פורסמו.

עם שני הצדדים אין להזדהות? ומה בדיוק הכוונה "להזדהות עם האכסניה"?
על ידי סימנא
ד' מרץ 07, 2012 6:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מסירה' על עישון <השאלה, והתשובות האופייניות>
תגובות: 8
צפיות: 1548

Re: 'מסירה' על עישון <השאלה, והתשובות האופייניות>

חכם באשי כתב:תשובת הגרח"ק מקורה במקרא: "מַחֲזִיק בְּאָזְנֵי כָלֶב עֹבֵר, מִתְעַבֵּר עַל רִיב לֹּא לוֹ" (משלי כו).


ונראה שיש לגרוס בתשובת הגרח"ק: אל תתעבר.
על ידי סימנא
ב' מרץ 05, 2012 8:48 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טעות מביכה: מה עשה עמלק למצרים לפי ויקישיבה?
תגובות: 3
צפיות: 1361

Re: טעות מביכה: מה עשה עמלק למצרים לפי ויקישיבה?

מאיר חכמים כתב:תוקן.
[אין לי שום קשר לאתר ההוא, אבל מה כל כך מסובך במקום ללעוג - לתקן?]


לא משעשע לקרוא "אשר קרחה בדרך"?
על ידי סימנא
ב' מרץ 05, 2012 8:45 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' משה ב"ר מנחם בעל ה"ויקהל משה" והתוספות יום טוב
תגובות: 9
צפיות: 1894

Re: ר' משה ב"ר מנחם בעל ה"ויקהל משה" והתוספות יום טוב

הוגה כתב:(נ. ב. אנא בדוק שוב אם הביטוי "גישה אנרכוניסטית" שייך לדבריך).

לא הבנתי כוונתך.

הוגה כתב:זאת מלבד שבעל ויקהל משה נפטר בשנת תס"ה בערך, כשמונים שנה קודם הדפסת ספר "תהלות יעקב" הנ"ל.

אם כן השערתי בכזיב.
על ידי סימנא
ב' מרץ 05, 2012 7:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' משה ב"ר מנחם בעל ה"ויקהל משה" והתוספות יום טוב
תגובות: 9
צפיות: 1894

Re: ר' משה ב"ר מנחם בעל ה"ויקהל משה" והתוספות יום טוב

ר' משה ר' מנדל'ס המדובר (באותה תקופה היה אחד נוסף בפרנקפורט) אכן נפטר בשנת ת"א.
אם ננקוט גישה אנרכוניסטית, אולי הסיבה להזכרת בעל 'ויקהל משה' ביתר שבחים מאשר בעל התוספת יום טוב, היא משום שהוא היה סמוך לדורם ולמקומם, מה שאין כן התוי"ט שחי בדורות עברו.
על ידי סימנא
ב' מרץ 05, 2012 7:39 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טעות מביכה: מה עשה עמלק למצרים לפי ויקישיבה?
תגובות: 3
צפיות: 1361

טעות מביכה: מה עשה עמלק למצרים לפי ויקישיבה?

http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.ph ... 7%95%D7%A8

לא צריך להעמיק, אלא לקרוא שוב את הפסוקים המצוטטים.
על ידי סימנא
ב' מרץ 05, 2012 7:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' משה ב"ר מנחם בעל ה"ויקהל משה" והתוספות יום טוב
תגובות: 9
צפיות: 1894

Re: ר' משה ב"ר מנחם בעל ה"ויקהל משה" והתוספות יום טוב

איטשע כתב:ר' משה ר' מענדילס אבד"ק קראקא היה די מפורסם בשעתו, בשעה שהתוי"ט גלה ממקום למקום [עד שהגיע לקראקא].


מה הסברא לומר שר' משה ר' מנדל'ס הוא מחבר "ויקהל משה"?
על ידי סימנא
ב' מרץ 05, 2012 8:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתנות לאביונים דרך קופות הצדקה
תגובות: 6
צפיות: 1715

Re: מתנות לאביונים דרך קופות הצדקה

חקר כתב:כמדומה שהם פרסמו שקודם הפורים המעות בידם רק בתורת פקדון, וממילא מצד זה אין שום גריעותא.

אם אין אפשרות להחזיר את הפקדון לבעליו, אין זה פקדון.
על ידי סימנא
א' מרץ 04, 2012 10:41 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המקור לאכילת אוזני המן
תגובות: 38
צפיות: 11088

Re: המקור לאכילת אוזני המן

שני פוסטים המבררים את הענין.

http://yitzhakavinery.wordpress.com/201 ... %9E%D7%9F/

http://mindrep.com/?p=574

ויש לציין שאבותינו בגולת אמריקה קוראים לעוגיה זו בשם "המנ'ס העט", דהיינו כובע המן.
על ידי סימנא
א' מרץ 04, 2012 3:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כ"ק האדמו"ר נדבורנא זצ"ל למנוחות
תגובות: 31
צפיות: 5539

Re: כ"ק האדמו"ר נדבורנא זצ"ל למנוחות

המהסס כתב:יש אתנו יודע משהו על קשרו של הרבי זצ"ל עם ר' סנדר ארלנגר יבדלח"ט?!
בתמונות הלויה הוא נראה נושא את המיטה, והוא חתום על הצוואה.
ידוע על קשר בין השנים?

היו שכנים במשך שנים ארוכות.
על ידי סימנא
ה' מרץ 01, 2012 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על חילופי נוסחאות בגוף דברי הרמב"ם מהדורת הר"ש פרנקל
תגובות: 24
צפיות: 3374

Re: על חילופי נוסחאות בגוף דברי הרמב"ם מהדורת הר"ש פרנקל

איש_ספר כתב: אז מי אמר שלא מזכירים את ספרי הגרי"ד מבוסטון?

חזזזזזזזזזזזזזזק!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
על ידי סימנא
ה' מרץ 01, 2012 1:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!
תגובות: 28
צפיות: 4050

Re: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!

זסבה כתב:הדיון בזה הוא דיון טפשי לחלוטין

למה כוונתך?
מילא הדיון אם ההפלאה היה חסיד או לא, הוא אכן טיפשי. אבל הדיון אם השמיטו דברי חסידות מהספר, כפי שאמר האמרי אמת, מדוע יהיה טיפשי?
על ידי סימנא
ה' מרץ 01, 2012 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!
תגובות: 28
צפיות: 4050

Re: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!

תודה רבה!!
העיקר שמעתה אין לחשוד את בנו של ההפלאה או את ר' אפרים זלמן מרגליות בהשמטה מכוונת. שהרי גם כאשר רמז את אדמורי החסידים, בסתימת לשון רמזם.
על ידי סימנא
ה' מרץ 01, 2012 11:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היו אמוראים שלא ידעו לכתוב?
תגובות: 33
צפיות: 4807

Re: היו אמוראים שלא ידעו לכתוב?

אפרקסתא דעניא כתב:מי שיודע לקרוא יודע גם לכתוב. באמת.

הבל גמור. רוב הערבים יודעים לקרוא ערבית ולא לכתוב, רוב דוברי היידיש אינם יודעים לכתוב ביידיש, רוב הישראלים יודעים לקרוא אנגלית ולא לכתוב.
על ידי סימנא
ד' פברואר 29, 2012 3:25 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: האם זה החיד"א? תמונה חדשה!
תגובות: 56
צפיות: 10678

Re: האם זה החיד"א? תמונה חדשה!

חכם באשי כתב:
הוגה כתב:וכחכמתם הרבה של הפוסלים ספר מעולה שיצא לאור לאחרונה]

לאיזה ספר כוונתך?

כנראה כוונתו למהדורה החדשה של רבינו ירוחם.
על ידי סימנא
ד' פברואר 29, 2012 3:23 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: 'רבי משה פיס' - תלמיד האר"י - מי שמע?
תגובות: 19
צפיות: 2688

Re: 'רבי משה פיס' - תלמיד האר"י - מי שמע?

נראה שכתוב 'פוס' (בדוק לפי הווין של מורנו).
על ידי סימנא
ד' פברואר 29, 2012 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!
תגובות: 28
צפיות: 4050

Re: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!

אפשר לקבל לפחות ציטוטים מדוייקים ומספרי עמודים?
על ידי סימנא
ד' פברואר 29, 2012 7:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!
תגובות: 28
צפיות: 4050

Re: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!

אחי החסיד הגאון זללה"ה ר' לייב פיסטנר [המובא בתולדות יעקב יוסף] החסיד ר' מענדל מפרימישלאן החסיד ז"ל [הרב המגיד או הבעש"ט] - האימרה לא נמצא רק בצוואת הריב"ש, וליקוטי אמרים להמגיד ממעזריטש אבל לא זה הענין כלל הספר כל כולו חסידות מרישא לסיפא ולדעתי אין טעם לדון בזה הברכות יחולו על ...
על ידי סימנא
ד' פברואר 29, 2012 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!
תגובות: 28
צפיות: 4050

Re: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!

זסבה כתב:מזכיר.

כיון שניכר שהספר נמצא תחת ידך, אולי תאות לעתירתנו העולה ומשוועת לדעת מי ומי ההולכים ונזכרים בספר בשמותיהם המפורשים?
על ידי סימנא
ג' פברואר 28, 2012 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אודות הספר 'בעצתך תנחיני' והפולמוס סביבו
תגובות: 263
צפיות: 54804

Re: אודות הספר 'בעצתך תנחיני' והפולמוס סביבו

אוהב אוצר כתב:
נוטר הכרמים כתב:ובשם 'גדולי תורה ויראה' נוספים'

על משפט כזה, אף פעם איני סומך ללא פירוט ותיעוד מי הם אותם 'גדולי'. אם יתד מפרסמים שקרים ומזייפים חתימות של ת"ח, אז ק"ו שמילים כאלו לא שוות בעיני.

הלוא שמעת אם לא ידעת שהם "חכמי התורה אשר לנו למורשה".
על ידי סימנא
ג' פברואר 28, 2012 9:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!
תגובות: 28
צפיות: 4050

Re: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!

סימנא כתב:למעשה, נזכרים או לאו?

כמה קשה לקבל תשובה?
על ידי סימנא
ג' פברואר 28, 2012 4:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!
תגובות: 28
צפיות: 4050

Re: פנים יפות כתב יד קודש - מהדו"ת - הופיע!

בברכה המשולשת כתב:הבנתי שהויכוח הוא האם אי אזכור גדולי החסידות בפנים יפות הישן הוא השמטה או שזו מהדורה אחרת.

אין ספק שמדובר במהדורה אחרת, אבל היא יכולה ללמד על ההשערה שבפנים יפות הישן היו השמטות. למעשה, נזכרים או לאו?
על ידי סימנא
ג' פברואר 28, 2012 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרבינו ה'נוטר' לרגל הגיעו ל-2000!
תגובות: 24
צפיות: 4079

Re: מזל טוב לרבינו ה'נוטר' לרגל הגיעו ל-2000!

וי"ל לפי מאן דאמר שבעל תשובה כקטן שנולד, והא שינוי השם הוא אחד מתנאי בעל התשובה.

עבור לחיפוש מתקדם