החיפוש הניב 714 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 14, 2013 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יקום פורקן מן שמיא וחיי אריכי לרישי גלותא ולרישי מתיבתא
תגובות: 178
צפיות: 30192

Re: יקום פורקן מן שמיא וחיי אריכי לרישי גלותא ולרישי מתיבתא

כשנפטר אדם, ובוודאי ת"ח גדול כמו הג"ר יעקב יוסף זצ"ל, יש להתבונן בעיקר, בשקידתו וגדלותו בתורה, בהליכתו אחר האמת (גם תמורת מחירים קשים), במידותיו המופלאות, בהרבצת התורה ללא ליאות גם בימי מחלה קשה מאד, בהיותו מסביר פנים לכל יהודי (ללא קשר למגזר אליו השתייך), באהבת הארץ, ועוד ועוד. (כמוב...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 14, 2013 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 65
צפיות: 6679

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

במילים אחרות הערתך על הרב איש_ספר שליט"א (ולא עלי).
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 12:54 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סברת ה'דבר אברהם' בענין ספירת שני ימים מספק
תגובות: 8
צפיות: 1509

Re: סברת ה'דבר אברהם' בענין ספירת שני ימים מספק

ומקורות נוספים: שו"ת משיב דבר ח"ד סי' עח ד"ה והראיה שהביא; שו"ת אורח משפט לראי"ה סי' קכו-קכז (צויין ע"י הרב א. כנרתי, כמובא באשכול הנ"ל) ; שו"ת מנחת יצחק ח"ח סי' מח אות ג; שו"ת בצל החכמה ח"ה סי' ק (וכן סי' צו אות יב); יביע אומר ח"ח או"...
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 12:26 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספק בספירת העומר
תגובות: 8
צפיות: 884

Re: ספק בספירת העומר

תולעת ספרים07 כתב:מי חולק על הדבר אברהם?

viewtopic.php?f=28&t=9307&p=89625#p89625
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 10:40 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספק בספירת העומר
תגובות: 8
צפיות: 884

Re: ספק בספירת העומר

אגב במאמר המעניין של פסקי הלכות מאת הרב קוק שהובא בנושא "לאוהבי הציונות" הובא גם התיייחסות לשאלה של ספיקא דיומא מתוך תשובותיו. והכוונה ככנראה למבואר שם בעמ' 44: המסופק בספירת העומר איזה יום לספור היום, צריך לספור בלשון וודאית, דהיינו שיאמר לאחר הברכה [למשל] "היום שלושה ארבעה ימים לעו...
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 8:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 6436

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

למה בדיחה, זו לא בדיוק הטענה שכתבת לעיל?
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 5:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי הרגל - כיצד? - הדרכה
תגובות: 23
צפיות: 1808

Re: שינוי הרגל - כיצד? - הדרכה

ועוד פתרון קל להסיר את הלחץ לסיים את התפילה: לקבוע לימוד משעת סיום התפילה עד שעה פלונית, וזה מתיש כוח היצר, כי מה לו אם האדם יתפלל עוד חמש דקות או ילמד עוד חמש דקות.
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 5:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: העלאת קבצים לפורום - שתי 'חסימות' מעצבנות במיוחד...
תגובות: 13
צפיות: 1305

Re: העלאת קבצים לפורום - שתי 'חסימות' מעצבנות במיוחד...

אגב, אולי כדאי ג"כ לבקש שהתוכנה תאפשר להעלות קבצי וורד (doc, docx), ולא רק קבצי PDF.
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 5:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 65
צפיות: 6679

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

גילוי כתב:לא מוזכר אפילו ברמז שקשור לאכילת מאכלות אסורות

גם בצפנת פענח הנ"ל לא מוזכר מזה.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מישרים מגיד של הרב ברנפלד
תגובות: 26
צפיות: 3414

Re: ספר מישרים מגיד של הרב ברנפלד

בספר חיי עולם של הקה"י מזכיר בקצרה שהיו עד הדו האחרון, כדוגמת הגריל"ד, וא"א לפרט שלא לשכוח מאן דהו.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 9:36 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קניבסקי - ביו"ד אחת
תגובות: 8
צפיות: 682

Re: קניבסקי - ביו"ד אחת

פלא שעדיין לא תוקן.

בא' מספרי גיסו הגר"י זילברשטיין שליט"א כתוב הטעם שמתן כי זה לא אמת (אשמח אם מישהו יביא את המקור המדוייק).
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראה מן השמים
תגובות: 8
צפיות: 1072

Re: הוראה מן השמים

וראה גם במבוא של הג"ר ראובן מרגליוות לשו"ת מן השמים סוף אות א, עמ' כז.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 8:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי הרגל - כיצד? - הדרכה
תגובות: 23
צפיות: 1808

Re: שינוי הרגל - כיצד? - הדרכה

דומני שהכנה לתפילה והגעה לפני הזמן מקדמות את העניין.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 4:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: תשובה: עישון סיגריות
תגובות: 90
צפיות: 10387

Re: תשובה: עישון סיגריות

צוציק כתב:הנה מי שסובר שהמעשנים פסולים לעדות:
http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?15 ... KS&page=20
(וכן הביא ישיבישקייט)

וכך מופיע באתר 'כיפה' בשם הרב ראם הכהן ורבנים נוספים. אשמח אם מישהו יביא את תשובותיהם המקוריות (המנומקות).
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 3:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני קים לי
תגובות: 19
צפיות: 1285

Re: בעניני קים לי

לגבי שאלה 3 לעיל (טוען רבני) - עי' תשובות והנהגות ח"ג סי' תמו.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 65
צפיות: 6679

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

{אינני מצוי בתחום המחקר, ולכן יתכן שדבריי שטויות והבלים ואבקש מהחכמים לתקנני.} לכאורה המובא בשם הרמב"ם בצפנת פענח (לבעל התולדות) הנ"ל הוא מכוון לאגרת תימן (שם הסביר הרמב"ם - בין היתר - את עניין תחיית המתים, במענה לפקפוקיהם), ושם כתב הרמב"ם: " ואתם, אחינו, חזקו ואמצו והשענו ...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לגור היום בירושלים
תגובות: 14
צפיות: 1313

Re: האם מותר לגור היום בירושלים

מעניין מאד שבמקור ש'שלח' ציין מצוי מקור מפורש לעניין זה בדברי האבני נזר (יו"ד סי' תנד אות לד): "והנה מה שמצוה מה"ת כגון מ"ע דישיבת ארץ. י"ל שאין לדקדק אם הוא צדיק וראוי לדור במקום מקודש או לא כיון שמצות המקום הוא ובהדי כבשי דרחמנא למה לך. אך מה שמסברא לדור במקום מקודש. ובזה ...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 10, 2013 7:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!
תגובות: 200
צפיות: 19862

Re: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!

האם ישנן סקירות טובות של עמדות גדולי ישראל לגווניהם ביחס לספר זה? { אציין שלגבי עמדת אדמו"רי חב"ד היה פולמוס גדול, בו נטלו חלק הרב נחום גרינוואלד מניו דזשערזי ( בכמה ו כמה מאמרים), הרב יהושע מונדשיין , מחבר 'נטעי גבריאל' הרב גבריאל ציננער , חבר מערכת 'אוצר חסידים' הרב אהרן חיטריק , הת' מנח...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 10, 2013 5:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר תולדות אדם לרבי זלמל'ה
תגובות: 57
צפיות: 5936

Re: ספר תולדות אדם - מאור עינים

הרב 'חכם באשי', תודה רבה!!!

(באחד המקורות של 'חכם באשי', עיר ווילנא עמ' 87, נמצא כנראה השורש לדברי החכם שהזכיר פותח האשכול, ותמה עליו הרב איש_ספר)
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 10, 2013 5:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לגור היום בירושלים
תגובות: 14
צפיות: 1313

Re: האם מותר לגור היום בירושלים

{לכאורה נוסח הכותרת אינו מדוייק, מאי איריא "היום", וצ"ל האם מותר לגור בירושלים למי שאינו צדיק גמור?} הראו לי לפני כמה זמן, שהרבי מקומרנא אומר שאסור לגור בירושלים אלא רק צדיק גמור, כי גם האר"י לא גר בירושלים. ועוד אמרו לי שבגלל זה החסידים נמנעים מלגור בירושלים העתיקה. 1. לכאורה ה...
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 09, 2013 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים בנושא הצנזורה
תגובות: 11
צפיות: 1017

Re: ספרים בנושא הצנזורה

תוכן כתב:http://archive.org/details/censorshiphebre00poppgoog

ומה עם החסומים? (אני לא מצפה שתוריד עבורי ספר, אלא שתספר מה יש בו וכו').
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 09, 2013 8:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טיפות הדם בפסח <הוספה זרה באברנאל?>
תגובות: 8
צפיות: 958

Re: טיפות הדם בפסח

מי יכול להרחיב דברים בעניין? באיזה מהדורה של האברבנאל נכנסו הדברים לראשונה? ובאיזה מהדורות לא? מי הרבנים שהעתיקו דבריו בטעות? מי גילה את הטעות? האם נכתבו מאמרים בעניין? איפה ראית רמז ע"כ שישנה מהדורה אחת בה נדפסו הדברים עד שאתה שואל? טעיתי. אשמח שיחכימוני היכן הובא כזאת בשם האברבנאל, ומי עמד ב...
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 09, 2013 7:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולי ישראל שטעו ששכחו שחזרו בהם
תגובות: 24
צפיות: 2152

Re: גדולי ישראל שטעו ששכחו שחזרו בהם

חכם באשי כתב:ר"ש אשכנזי כתב קונטרס רחב וגדול בסגנון של 'העלם דבר' של החיד"א ועדיין הוא לא נדפס.

לא הכוונה לזה?
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 08, 2013 11:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 6436

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

הרב 'אוצר החכמה', כ"ת צודק, ולא ביארתי יפה. כוונתי שאע"פ שכ"ת מצמצם את החידוש הפלאי בדברי השאג"א, עדיין הדבר תמוה. (וה"ה לירושלמי על קלקול חשבונות, שאע"פ שהפירוש שהנביא שינה מהאמת ההיסטורית בשביל לתת אמת עמוקה יותר - שטעו בחשבון, ושחורבן הבית גורם קלקול חשבונות אמיתי, ע...
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 08, 2013 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולי ישראל שטעו ששכחו שחזרו בהם
תגובות: 24
צפיות: 2152

Re: גדולי ישראל שטעו ששכחו שחזרו בהם

http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=12040&hilit=%D7%A9%D7%9B%D7%97+%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%90+%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6492&p=57208&hilit=%D7%A9%D7%9B%D7%97+%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%90+%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%...
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 08, 2013 9:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 6436

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

ועדיין הפירוש שמציע מר הוא מחודש, ויש בו בעייתיות במידת מה. שכן לפי דבריו כתובים דברים שגויים מבחינה היסטורית בתנ"ך, אלא שהוא בא לבאר עניינים רבים של תורה וסודותיה, ועושה זאת דרך סיפור פרטים היסטוריים לא נכונים. אמשיך עוד צעד ואשאל, אם כן אולי עוד דברים שנכתבו בתנ"ך אינם נכונים מבחינה היסט...
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 08, 2013 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד המילה 'אבודרהם' איך?
תגובות: 12
צפיות: 1016

Re: ניקוד המילה 'אבודרהם' איך?

תודה רבה!
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 07, 2013 10:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!
תגובות: 200
צפיות: 19862

Re: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!

הרב איש_ספר, תודה רבה!
[אכן, לא ידעתי שספר זה נתקבל במידה רבה בהרבה מהערעור.]

הרב תפילנסקי פרסם את מחקריו בנוגע לחמדת ימים? היכן? מה התחדש בהם?
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 07, 2013 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: את זה אפילו הרב מבריסק לא צפה....
תגובות: 9
צפיות: 947

Re: את זה אפילו הרב מבריסק לא צפה....

כותרת האשכול לא מספיק ברורה לעניי הדעת שכמותי. לאיזה מאִמרות הגרי"ז מתכוון הרב פותח האשכול?

(וליאיר, הדברים מבוארים כבר בעמ' 2 בחוברת הנ"ל).
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 07, 2013 8:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 6436

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

הירושלמי ס"ל שאף בבית-ראשון הובקעו החומות בי"ז בתמוז, והאי דכתיב שהובקעו בט' בתמוז, הוא טעות! ז"ל "כתיב (ירמיה לט, ב) בתשעה לחדש הובקעה העיר ואת אמר הכין א"ר תנחום בר חנילאי קילקול חשבונות יש כאן " (ירו' תענית פ"ד ה"ה). בפשטות כוונת הירו' שיש כאן טעות בשוגג, ...

עבור לחיפוש מתקדם