מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 748 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 23, 2013 2:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החולקים על יסוד הרמב"ן "נבל ברשות התורה"
תגובות: 8
צפיות: 1430

Re: החולקים על יסוד הרמב"ן "נבל ברשות התורה"

הרב איש_ספר, אנו מחכים. (לגבי דברי רבנו יונתן אייבישיץ, יש בנותן טעם לציין לדברים שהביא בספר רץ כצבי בשם הגר"א נבנצל שליט"א).

מעניין לציין לתכתובת בין הרב יעקב זיסברג להג"ר זלמן נחמיה גולדברג, בספר נחלת יעקב ח"א עמ' 245-249.
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 23, 2013 1:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איתור פיסקא בספר 'קול ברמה'
תגובות: 15
צפיות: 1402

Re: איתור פיסקא בספר 'קול ברמה'

תודה רבה על המאמר נפלא של הרב ישראל דנדרוביץ. ראו גם את המקורות מדברי הראי"ה שציין הרב יהודה זולדן ; וכן ראו במאמר מאת רפאל יעקובי וב מאמר מאת הרב יהודה מונדשיין . (הרב מרדכי ציון ב'עולם קטן' גיליון 353, פרשת בהעלותך, ח"י בסיוון ה'תשע"ב, ציין לתוספות חדשים פרקי אבות א, א, וקובץ מאמרים...
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 23, 2013 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורה תמימה
תגובות: 2
צפיות: 707

Re: תורה תמימה

לגבי התורה תמימה - ראו viewtopic.php?f=17&t=12409#p116149 ובהמשך הדברים וש"נ.
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 23, 2013 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היחס לס' 'תפארת ישראל' בימינו
תגובות: 161
צפיות: 20139

Re: היחס לס' 'תפארת ישראל' בימינו

לגבי התורה תמימה - ראו viewtopic.php?f=17&t=12409#p116149 ובהמשך הדברים וש"נ.
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 23, 2013 11:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מתוחכמת בדין קידושי שליח העושה עצמו רשע...
תגובות: 29
צפיות: 2709

Re: שאלה מתוחכמת בדין קידושי שליח העושה עצמו רשע...

זכורני שלפני מספר שנים היה כמה מאמרים בהמעיין על שאלות מעין אלו כפה"נ כוונת הכותב ל המעיין תשרי תשע"א (הרב ד"ר מיכאל אברהם) ולגיליון העוקב - טבת תשע"א (הרב מאיר בראלי). כמדומה שבפרק המגרש (עי' גיטין פב: תוד"ה שרבי אליעזר מתיר) יש לפחות פרדוקס אחד (המגרש ע"מ שלא תינשאי ...
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 23, 2013 11:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצר החכמה הוי ספר תורה?
תגובות: 65
צפיות: 6688

Re: אוצר החכמה הוי ספר תורה?

עוד יש להוסיף כמו שדובר ע"ז כבר בנושא אחר שהאותיות על המסך אפילו אם נימא שמקרי כתב שאינו מתקיים ועדיפא מיניה שהוא מתחדש בכל עת ושעה (וזה הטעם שלא חוששים למחיקת השם) מ"מ לעניין ביהכ"ס אם מכניס מחשב נייד שכתוב בו על המסך צריך להחמיר כי סו"ס דברים שבקדושה כתובים יש כאן כרגע ויש לפל...
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 23, 2013 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייב אדם להצטער עבור מצות עשה ול"ת
תגובות: 3
צפיות: 526

Re: כמה חייב אדם להצטער עבור מצות עשה ול"ת

לגבי השאלה העקרונית, ידועה שיטת האבני נזר (יו"ד סי' שכא אות א, ואה"ע סי' א ס"ק ח) שאין אדם מחוייב להתאמץ במ"ע אם הדבר כרוך בצער גדול שאדם מוכן להוציא יותר מחומש ממונו. וראה מש"כ בזה באתר דין . וע"ע חשוקי חמד גיטין מא: ( עמ' רנט-רס ) מש"כ להעיר ע"ד התורה לשמה [...
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 23, 2013 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם גוי שהתחתן,לא יוכל להתגרש לעולם
תגובות: 2
צפיות: 656

Re: האם גוי שהתחתן,לא יוכל להתגרש לעולם

נראה שלא ראית את חידושי הר"ן (סנהדרין נח: הנ"ל) בפנים: " ...אבל בן נח אחר כיון שפירש ממנה לשם גירושין וישלחנה לעצמה או שתצא היא מתחת רשותו ותלך לה זהו גירושיו שאין להם גירושין בכתב וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ט מה' מלכים [ה"ח] . אבל ה"ר דוד ז"ל כתב בחדושיו שקרו...
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 22, 2013 11:21 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חג השבועות כיום דין על תורה - שמועה בשם הר"ן ופתרונה
תגובות: 82
צפיות: 18366

Re: חג השבועות כיום דין על תורה - השתלשלותה של טעות

בישורון יב (ניסן תשס"ג) עמ' תרי ואילך, יש מאמר של הג"ר עזריאל אוירבך, יום הדין דעצרת. מה הם המקורות שהרב יברוב מביא? בעיקר חמדת ימים (ח"ג חג השבועות פ"א), השל"ה בשם תולעת יעקב (הנ"ל), שפת אמת שבועות תרס"א ד"ה המנהג לעסוק, בנין עולם (פט"ז אות ה) בשם צרור ה...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 14, 2013 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יקום פורקן מן שמיא וחיי אריכי לרישי גלותא ולרישי מתיבתא
תגובות: 181
צפיות: 33913

Re: יקום פורקן מן שמיא וחיי אריכי לרישי גלותא ולרישי מתיבתא

כשנפטר אדם, ובוודאי ת"ח גדול כמו הג"ר יעקב יוסף זצ"ל, יש להתבונן בעיקר, בשקידתו וגדלותו בתורה, בהליכתו אחר האמת (גם תמורת מחירים קשים), במידותיו המופלאות, בהרבצת התורה ללא ליאות גם בימי מחלה קשה מאד, בהיותו מסביר פנים לכל יהודי (ללא קשר למגזר אליו השתייך), באהבת הארץ, ועוד ועוד. (כמוב...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 14, 2013 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 66
צפיות: 8500

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

במילים אחרות הערתך על הרב איש_ספר שליט"א (ולא עלי).
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 12:54 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סברת ה'דבר אברהם' בענין ספירת שני ימים מספק
תגובות: 16
צפיות: 2518

Re: סברת ה'דבר אברהם' בענין ספירת שני ימים מספק

ומקורות נוספים: שו"ת משיב דבר ח"ד סי' עח ד"ה והראיה שהביא; שו"ת אורח משפט לראי"ה סי' קכו-קכז (צויין ע"י הרב א. כנרתי, כמובא באשכול הנ"ל) ; שו"ת מנחת יצחק ח"ח סי' מח אות ג; שו"ת בצל החכמה ח"ה סי' ק (וכן סי' צו אות יב); יביע אומר ח"ח או"...
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 12:26 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספק בספירת העומר
תגובות: 8
צפיות: 1091

Re: ספק בספירת העומר

תולעת ספרים07 כתב:מי חולק על הדבר אברהם?

viewtopic.php?f=28&t=9307&p=89625#p89625
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 10:40 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספק בספירת העומר
תגובות: 8
צפיות: 1091

Re: ספק בספירת העומר

אגב במאמר המעניין של פסקי הלכות מאת הרב קוק שהובא בנושא "לאוהבי הציונות" הובא גם התיייחסות לשאלה של ספיקא דיומא מתוך תשובותיו. והכוונה ככנראה למבואר שם בעמ' 44: המסופק בספירת העומר איזה יום לספור היום, צריך לספור בלשון וודאית, דהיינו שיאמר לאחר הברכה [למשל] "היום שלושה ארבעה ימים לעו...
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 8:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 8209

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

למה בדיחה, זו לא בדיוק הטענה שכתבת לעיל?
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 5:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי הרגל - כיצד? - הדרכה
תגובות: 23
צפיות: 2373

Re: שינוי הרגל - כיצד? - הדרכה

ועוד פתרון קל להסיר את הלחץ לסיים את התפילה: לקבוע לימוד משעת סיום התפילה עד שעה פלונית, וזה מתיש כוח היצר, כי מה לו אם האדם יתפלל עוד חמש דקות או ילמד עוד חמש דקות.
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 5:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: העלאת קבצים לפורום - שתי 'חסימות' מעצבנות במיוחד...
תגובות: 13
צפיות: 1552

Re: העלאת קבצים לפורום - שתי 'חסימות' מעצבנות במיוחד...

אגב, אולי כדאי ג"כ לבקש שהתוכנה תאפשר להעלות קבצי וורד (doc, docx), ולא רק קבצי PDF.
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 12, 2013 5:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 66
צפיות: 8500

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

גילוי כתב:לא מוזכר אפילו ברמז שקשור לאכילת מאכלות אסורות

גם בצפנת פענח הנ"ל לא מוזכר מזה.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מישרים מגיד של הרב ברנפלד
תגובות: 26
צפיות: 4514

Re: ספר מישרים מגיד של הרב ברנפלד

בספר חיי עולם של הקה"י מזכיר בקצרה שהיו עד הדו האחרון, כדוגמת הגריל"ד, וא"א לפרט שלא לשכוח מאן דהו.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 9:36 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קניבסקי - ביו"ד אחת
תגובות: 8
צפיות: 830

Re: קניבסקי - ביו"ד אחת

פלא שעדיין לא תוקן.

בא' מספרי גיסו הגר"י זילברשטיין שליט"א כתוב הטעם שמתן כי זה לא אמת (אשמח אם מישהו יביא את המקור המדוייק).
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראה מן השמים
תגובות: 8
צפיות: 1324

Re: הוראה מן השמים

וראה גם במבוא של הג"ר ראובן מרגליוות לשו"ת מן השמים סוף אות א, עמ' כז.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 8:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי הרגל - כיצד? - הדרכה
תגובות: 23
צפיות: 2373

Re: שינוי הרגל - כיצד? - הדרכה

דומני שהכנה לתפילה והגעה לפני הזמן מקדמות את העניין.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 4:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: תשובה: עישון סיגריות
תגובות: 96
צפיות: 12443

Re: תשובה: עישון סיגריות

צוציק כתב:הנה מי שסובר שהמעשנים פסולים לעדות:
http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?15 ... KS&page=20
(וכן הביא ישיבישקייט)

וכך מופיע באתר 'כיפה' בשם הרב ראם הכהן ורבנים נוספים. אשמח אם מישהו יביא את תשובותיהם המקוריות (המנומקות).
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 3:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני קים לי
תגובות: 19
צפיות: 1598

Re: בעניני קים לי

לגבי שאלה 3 לעיל (טוען רבני) - עי' תשובות והנהגות ח"ג סי' תמו.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם
תגובות: 66
צפיות: 8500

Re: דבר זה משה אמרו ? - דברים המיוחסים לרמב"ם

{אינני מצוי בתחום המחקר, ולכן יתכן שדבריי שטויות והבלים ואבקש מהחכמים לתקנני.} לכאורה המובא בשם הרמב"ם בצפנת פענח (לבעל התולדות) הנ"ל הוא מכוון לאגרת תימן (שם הסביר הרמב"ם - בין היתר - את עניין תחיית המתים, במענה לפקפוקיהם), ושם כתב הרמב"ם: " ואתם, אחינו, חזקו ואמצו והשענו ...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 11, 2013 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לגור היום בירושלים
תגובות: 14
צפיות: 1572

Re: האם מותר לגור היום בירושלים

מעניין מאד שבמקור ש'שלח' ציין מצוי מקור מפורש לעניין זה בדברי האבני נזר (יו"ד סי' תנד אות לד): "והנה מה שמצוה מה"ת כגון מ"ע דישיבת ארץ. י"ל שאין לדקדק אם הוא צדיק וראוי לדור במקום מקודש או לא כיון שמצות המקום הוא ובהדי כבשי דרחמנא למה לך. אך מה שמסברא לדור במקום מקודש. ובזה ...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 10, 2013 7:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!
תגובות: 200
צפיות: 24117

Re: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!

האם ישנן סקירות טובות של עמדות גדולי ישראל לגווניהם ביחס לספר זה? { אציין שלגבי עמדת אדמו"רי חב"ד היה פולמוס גדול, בו נטלו חלק הרב נחום גרינוואלד מניו דזשערזי ( בכמה ו כמה מאמרים), הרב יהושע מונדשיין , מחבר 'נטעי גבריאל' הרב גבריאל ציננער , חבר מערכת 'אוצר חסידים' הרב אהרן חיטריק , הת' מנח...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 10, 2013 5:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר תולדות אדם לרבי זלמל'ה
תגובות: 58
צפיות: 7389

Re: ספר תולדות אדם - מאור עינים

הרב 'חכם באשי', תודה רבה!!!

(באחד המקורות של 'חכם באשי', עיר ווילנא עמ' 87, נמצא כנראה השורש לדברי החכם שהזכיר פותח האשכול, ותמה עליו הרב איש_ספר)
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 10, 2013 5:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לגור היום בירושלים
תגובות: 14
צפיות: 1572

Re: האם מותר לגור היום בירושלים

{לכאורה נוסח הכותרת אינו מדוייק, מאי איריא "היום", וצ"ל האם מותר לגור בירושלים למי שאינו צדיק גמור?} הראו לי לפני כמה זמן, שהרבי מקומרנא אומר שאסור לגור בירושלים אלא רק צדיק גמור, כי גם האר"י לא גר בירושלים. ועוד אמרו לי שבגלל זה החסידים נמנעים מלגור בירושלים העתיקה. 1. לכאורה ה...
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 09, 2013 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים בנושא הצנזורה
תגובות: 11
צפיות: 1212

Re: ספרים בנושא הצנזורה

תוכן כתב:http://archive.org/details/censorshiphebre00poppgoog

ומה עם החסומים? (אני לא מצפה שתוריד עבורי ספר, אלא שתספר מה יש בו וכו').
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 09, 2013 8:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טיפות הדם בפסח <הוספה זרה באברנאל?>
תגובות: 8
צפיות: 1147

Re: טיפות הדם בפסח

מי יכול להרחיב דברים בעניין? באיזה מהדורה של האברבנאל נכנסו הדברים לראשונה? ובאיזה מהדורות לא? מי הרבנים שהעתיקו דבריו בטעות? מי גילה את הטעות? האם נכתבו מאמרים בעניין? איפה ראית רמז ע"כ שישנה מהדורה אחת בה נדפסו הדברים עד שאתה שואל? טעיתי. אשמח שיחכימוני היכן הובא כזאת בשם האברבנאל, ומי עמד ב...

עבור לחיפוש מתקדם