מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 749 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 09, 2013 8:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טיפות הדם בפסח <הוספה זרה באברנאל?>
תגובות: 8
צפיות: 1556

Re: טיפות הדם בפסח

מי יכול להרחיב דברים בעניין? באיזה מהדורה של האברבנאל נכנסו הדברים לראשונה? ובאיזה מהדורות לא? מי הרבנים שהעתיקו דבריו בטעות? מי גילה את הטעות? האם נכתבו מאמרים בעניין? איפה ראית רמז ע"כ שישנה מהדורה אחת בה נדפסו הדברים עד שאתה שואל? טעיתי. אשמח שיחכימוני היכן הובא כזאת בשם האברבנאל, ומי עמד ב...
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 09, 2013 7:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולי ישראל שטעו ששכחו שחזרו בהם
תגובות: 24
צפיות: 3456

Re: גדולי ישראל שטעו ששכחו שחזרו בהם

חכם באשי כתב:ר"ש אשכנזי כתב קונטרס רחב וגדול בסגנון של 'העלם דבר' של החיד"א ועדיין הוא לא נדפס.

לא הכוונה לזה?
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 08, 2013 11:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 11208

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

הרב 'אוצר החכמה', כ"ת צודק, ולא ביארתי יפה. כוונתי שאע"פ שכ"ת מצמצם את החידוש הפלאי בדברי השאג"א, עדיין הדבר תמוה. (וה"ה לירושלמי על קלקול חשבונות, שאע"פ שהפירוש שהנביא שינה מהאמת ההיסטורית בשביל לתת אמת עמוקה יותר - שטעו בחשבון, ושחורבן הבית גורם קלקול חשבונות אמיתי, ע...
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 08, 2013 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולי ישראל שטעו ששכחו שחזרו בהם
תגובות: 24
צפיות: 3456

Re: גדולי ישראל שטעו ששכחו שחזרו בהם

http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=12040&hilit=%D7%A9%D7%9B%D7%97+%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%90+%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6492&p=57208&hilit=%D7%A9%D7%9B%D7%97+%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%90+%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%...
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 08, 2013 9:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 11208

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

ועדיין הפירוש שמציע מר הוא מחודש, ויש בו בעייתיות במידת מה. שכן לפי דבריו כתובים דברים שגויים מבחינה היסטורית בתנ"ך, אלא שהוא בא לבאר עניינים רבים של תורה וסודותיה, ועושה זאת דרך סיפור פרטים היסטוריים לא נכונים. אמשיך עוד צעד ואשאל, אם כן אולי עוד דברים שנכתבו בתנ"ך אינם נכונים מבחינה היסט...
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 08, 2013 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד המילה 'אבודרהם' איך?
תגובות: 24
צפיות: 2039

Re: ניקוד המילה 'אבודרהם' איך?

תודה רבה!
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 07, 2013 10:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!
תגובות: 200
צפיות: 31426

Re: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!

הרב איש_ספר, תודה רבה!
[אכן, לא ידעתי שספר זה נתקבל במידה רבה בהרבה מהערעור.]

הרב תפילנסקי פרסם את מחקריו בנוגע לחמדת ימים? היכן? מה התחדש בהם?
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 07, 2013 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: את זה אפילו הרב מבריסק לא צפה....
תגובות: 9
צפיות: 1423

Re: את זה אפילו הרב מבריסק לא צפה....

כותרת האשכול לא מספיק ברורה לעניי הדעת שכמותי. לאיזה מאִמרות הגרי"ז מתכוון הרב פותח האשכול?

(וליאיר, הדברים מבוארים כבר בעמ' 2 בחוברת הנ"ל).
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 07, 2013 8:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 11208

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

הירושלמי ס"ל שאף בבית-ראשון הובקעו החומות בי"ז בתמוז, והאי דכתיב שהובקעו בט' בתמוז, הוא טעות! ז"ל "כתיב (ירמיה לט, ב) בתשעה לחדש הובקעה העיר ואת אמר הכין א"ר תנחום בר חנילאי קילקול חשבונות יש כאן " (ירו' תענית פ"ד ה"ה). בפשטות כוונת הירו' שיש כאן טעות בשוגג, ...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 07, 2013 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיות מופלאות בש"ס פשט או אגדה
תגובות: 43
צפיות: 7050

Re: חיות מופלאות בש"ס פשט או אגדה

הרב 'אוצר החכמה', החילוק שכ"ת מחלק בין הנידונים איננו ברור כ"כ, ודעת כמה פוסקים (בפחד יצחק הנ"ל נחלק בזה עם רבו כידוע) שיש להחמיר בזה, ואינני יודע מהי השמועה המבוררת שכ"ת שמע, ואני שמעתי להפך (לא ממקור מוסמך), שסבר הגריש"א שצ"ל כינים שלנו אינן כינים של בעלי התלמוד, ויש ...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 07, 2013 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני קים לי
תגובות: 19
צפיות: 2320

Re: בעניני קים לי

1-2. באופן כללי צודק ר' מאיר סובל שלא אומרים "קים לי" מדעות יחידאיות שלא הובאו בב"י ושו"ע (כמש"כ התומים ושאר האח', והאריכו ללקט בזה הגרע"י ובניו שליט"א בכ"ד) , [ובפשוט הכוונה שדעה זו לא מופיעה ג"כ בד"מ ובהגהותיו], אך בהערה 14 במאמר הנ"ל , מובא ...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 07, 2013 7:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני קים לי
תגובות: 19
צפיות: 2320

Re: בעניני קים לי

שלח כתב:...בהערה מס 17 בספר כתר...

מאיר סובל כתב:...איני מכיר את הספר המדובר

הספר הנ"ל מצוי באוצר, והמאמר המדובר נגיש לכל, ראה http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?170836&&page=27
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 07, 2013 7:07 pm
פורום: פסח
נושא: טעמי 'שבת הגדול'
תגובות: 2
צפיות: 945

Re: טעמי 'שבת הגדול'

הדברים מופיעים גם בקונטרס 'סדר הפסח', שהוא סיכום שיעור שנתן הגרשז"א ב'קול תורה' בענייני הסדר, ונדפס בסוף הליכות שלמה, ויצא כעשור קודם לכן כקונטרס נפרד (ונשלח בדואר לתומכי קול תורה) ושם יש הערות נחמדות מנכדו, הרב יצחק לורנץ (ר"מ בקול תורה), ושם ציין לכמה שקדמוהו בזה, יעו"ש.
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 05, 2013 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה (בענין קבלה)
תגובות: 30
צפיות: 5700

Re: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה

בדומה לדברים אלו המיוחסים לנודע ביהודה, כתב גם תלמידו בעל [url= http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=19543&st=&pgnum=49&hilite=]תשובה מאהבה (ח"א סי' כו)[/url] לכאורה לא קרב זא"ז, שהתשובה מאהבה פקפק בכל הייחוס של הזוהר לרשב"י, ואילו הנוב"י רק חשש שנוספו דברים ונשת...
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 05, 2013 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים באבוב חדש - סדר עשית מקוה מהחזו"א פרסום ראשון !
תגובות: 20
צפיות: 3317

Re: קובץ עץ חיים באבוב חדש - סדר עשית מקוה מהחזו"א פרסום ראש

לגבי נתינת פת במרק, לא הבנתי הפקפוק, שמאמר והמ"ב (שיח ס"ק מז) פסק דברי הפרמ"ג שבכלי שלישי יש להקל, והמצקת בדר"כ הופכת הצלחת לכלי שלישי (עי' במ"ב שם ס"ק מה, ואורחות שבת פ"א סע' מב, וע"ע שם סע' כו, מ-מא). ומש"כ היימישער שהקלו בהכנסת אצבע ראה בספר שובה ישראל...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 04, 2013 5:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!
תגובות: 200
צפיות: 31426

Re: סיכום הידוע על ספר חמדת ימים

אינני מבין באף אחד מהתחומים שהאשכול עוסק, ואני מרשה לעצמי לשאול שאלת תם במטרה לקבל מענה: - מה כ"כ נורא בטענות המתנגדים לספר? מדוע הם מקבלים שמות כמו "כל צרוע וכל זב", בדבר שהיו מגדולי הדורות שהתנגדות לו בחריפות? <><><> לינק למאמר של הרב גולדהבר - http://www.datshe.co.il/konditon/2010/...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 04, 2013 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..
תגובות: 48
צפיות: 9169

Re: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..

באופן כללי המאמר מהווה איסוף של הרבה אינפורמציה מעניינת אבל קצת ללא הבחנה בין האומרים ובתוכן הדברים וחשיבותם. באשכול הנ"ל הרחיב הרב איש_ספר את הדברים: "כמו שהעיר שם הרב אוצה"ח, מאמרו של מלך שפירא הוא גיבוב מקורות בלא הבחנה. למשל הרב יחיא אלקפח, לא כפר בזוהר בלבד אלא הרחיב פה נגד כל ח...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 04, 2013 4:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על התפילה לשלום המדינה
תגובות: 4
צפיות: 2116

Re: על התפילה לשלום המדינה

מתי פורסם מאמר זה לראשונה? האם פרופ' דוד תמר ז"ל ענה לדברי הכותב?
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 04, 2013 5:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה מיץ ענבים (חברה) לא נמהל במים?
תגובות: 37
צפיות: 5470

Re: איזה מיץ ענבים (חברה) לא נמהל במים?

וראה עדות התשובות והנהגות שהובאה באשכול סמוך. (יש לציין, שהגרע"י ובניו ממשיכים לציין שביינות שבהכשר הבד"צ אין רוב יין, וצ"ע ביישוב המח' במציאות).
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 04, 2013 5:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..
תגובות: 48
צפיות: 9169

Re: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..

עברתי בזריזות על המאמר הנ"ל, ולענ"ד יש להעיר כמה הערות: א. הערת הרב חיים רפופורט המובאת בו מוצדקת מאד. יש הבדל גדול בין המפקפקים בזהות ההיסטורית של הזוהר לבין המפקפקים בקדושתו, ובהיותו יסוד היסודות של חכמת האמת. ב. המחבר עובר בזריזות מדהימה בין דעות שהמרחק ביניהם עצום. מה רב ההבדל בין הסבו...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 04, 2013 4:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..
תגובות: 48
צפיות: 9169

Re: הדרדעים

לגבי הציטוט מדברי הנודע ביהודה - viewtopic.php?f=7&t=13074
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 04, 2013 4:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה (בענין קבלה)
תגובות: 30
צפיות: 5700

Re: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה

הכוונה לקטע הנמצא בסוף המאמר הזה?

אגב, המאמר המלא ב"מילין חביבין" שהזכיר פותח האשכול - נמצא באשכול סמוך
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 04, 2013 4:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 11208

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

דברי הגבורות ארי הנ"ל (יומא נד. במילואים, ד"ה תיובתא: "...ויש לומר דעזרא העתיק דברי הימים מכמה ספרים שמצא כמו שכתבתי שם משום הכי יחוס הדורות אינן על הסדר גם יש סתירות הרבה מיניה וביה ומדברי הימים לספר עזרא כי בספר א' מצא כן ובספר א' כן וכמו שמצא כן העתיק...") לא מובנים לי כלל, כי...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 04, 2013 12:51 am
פורום: פסח
נושא: יין קל לארבע כוסות
תגובות: 18
צפיות: 3035

Re: יין קל לארבע כוסות

על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 03, 2013 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קידוש ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">
תגובות: 54
צפיות: 10165

Re: קידוש ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">

שמעתי פעם שהטשיבינער רב זצ''ל והחזון איש זצ''ל היו נוהגים לשתות ד' כוסות עם מיץ ענבים, וכן עשו קידוש עם מיץ ענבים. האם יש למישהו מקורות על הנושא? ראה בספר מעדני יום (להר"ר יו"ט זנגר, יש באוצר), ח"ד (- מועדים ב) עמ' תרסא, וכן ב מאמר מאת הרב יוסף צבי רימון , שהביאו בקצרה את הדעות והמקו...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 03, 2013 8:20 pm
פורום: פסח
נושא: דצ"ך עד"ש באח"ב - לפישרו של סימן
תגובות: 11
צפיות: 2837

Re: דצ"ך עד"ש באח"ב - לפישרו של סימן

ראה גם http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=27&t=7386&hilit=%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C הביאור הכי יפה שנתיישב על דעתי הוא ביאורו של ר' יהדוה החסיד (הובא בשבלי הלקט ועוד ראשונים): מכיון שסדר המכות בספר תהלים שונה מזה שבספר שמות, קבע ר' יהודה את הסימן דצ"ך וכו', כדי...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 03, 2013 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טיפות הדם בפסח <הוספה זרה באברנאל?>
תגובות: 8
צפיות: 1556

Re: טיפות הדם בפסח

מובא בשם האברבנאל,ששופכים ב10 המכות יין ,להראות שאנו מצטערים על המצרים שסבלו בשו"ת סמס בעלון מעייני הישועה נשאל הרב שלמה אבינר כך: "בהגדה עם פירושו של הרב, כתוב בשם רבי יצחק אברבנאל שהטפת היין בזמן אמירת עשרת המכות הוא מפני צער על המצרים... לא מצאתי זאת בפירוש אברבנאל...?" ותשובתו של...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 03, 2013 3:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר או מאמר מקיף בענינים מדעיים וטכנולוגים לאור התורה
תגובות: 5
צפיות: 1216

Re: ספר או מאמר מקיף בענינים מדעיים וטכנולוגים לאור התורה

אני מחפש ספר או מאמר בנוגע להזרעה מלאכותית, שיבוט גנטי הנדסה גנטית לגבי כלאיים חשמל כולל נורת לד לגבי שבת קו התאריך לגבי ספירת העומר נידה שבת קיום מצוות בחלל ארכיאולוגיה לאור התנך ברכת החמה והדיוק של הזמן ויחס התורה לחידושים המדעיים והטכנולוגיים בימינו ו או רשימת רבנים שבקיאים בידע המדעי הרפואי והט...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 03, 2013 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת עזרה:פסיקה עפ"י כת"י שלא היה בידי הקדמונים -שיטת הגרע"י
תגובות: 5
צפיות: 1186

Re: בקשת עזרה:פסיקה עפ"י כת"י שלא היה בידי הקדמונים -שיטת הג

הציטוט הפותח את האשכול ככל הנראה מועתק מהספר חן וכבוד עמ' רעג.
קוץ בן פרח כתב:שו"ר במאמר מר' דוד מצגר [המגיה לריטב"א נדה מה"ק, ומנ"ח מ"י] שהאריך במאמר מיוחד להסביר ד' החזו"א ע"ד שנתבאר.

הכוונה למבוא לשאגת אריה במהדורתו (ובפרט להערה 13)?
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 02, 2013 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..
תגובות: 48
צפיות: 9169

Re: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..

ראו דברי הרב יצחק רצאבי שליט"א בספר נר יום טוב עמ' צח ואילך, ו תגובת הרב רצון ערוסי שליט"א (אות ט-יד). ...יש כאלה כיום שיכולים לומר זאת כאילו ספר הזוהר זה משהו בעננים ח"ו, שלא קשור לחיי היום-יום, וזה לא דרך חיים ופנימיות עבודת ה' ית' ולא חייב ללמוד את ספר הזוהר, זה לא נורא העיקר לדעת ...

עבור לחיפוש מתקדם