החיפוש הניב 748 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 23, 2012 1:13 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 48
צפיות: 5999

Re: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!

לגבי הריב"ש שהבאת - ר' אברבנאל ויקרא כג: "...ואין ספק שביום חג השבועות ניתנה התורה אבל לא נצטווה החג על זכירתה וכן תמצא ביום התרועה שנאמר זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון עכ"ז לא נאמר. שע"כ צוה יתברך לעשות יום תרועה זכרון לבריאת עולם אלא להיותו יום הדין. כן הוא בחג השבועות שהו...
על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 23, 2012 12:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה בנושא תקציב לבני ישיבות וכוללים
תגובות: 148
צפיות: 14679

Re: שאלה בנושא תקציב לבני ישיבות וכוללים

להרב 'אוצר החכמה' וברזילי, א. דיונכם מרתק. (גם המאמר שהביא צh33 מעניין ומקורי - אך מעורר תהייה, האם אין אפשרות להגדיר חילוק בין 'תרומה' ל'מכירה', ויש לזה השלכות מרחיקות לכת וד"ל). כדאי להמשיך ולפתח אותו. ב. כפי שהעיר ברזילי בצדק, יש לחלק בין המדעים המדוייקים, שפיתוחם עולה למדינה כסף אך מכניס כס...
על ידי למאי_נמ?
ו' מאי 18, 2012 1:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב
תגובות: 48
צפיות: 5992

Re: המתנה בין בשר לחלב

עכ"ז שגזרתי על עצמי שתיקה במקום זה, מוכרח אני להשיב ע"ז שלא יאמרו שאין בזה תשובה. חבל שגזרת על עצמך שתיקה. כדאי מאד לברר דברים על אמיתתם, ובפרט שרוב הגולשים כאן (ובכללם הרב 'אוצר החכמה', שהפסקת משום מה לענות לו) הם אינם בעלי נגיעות או ברי-פלוגתא ישנים, אלא אנשים שמנסים בכנות לברר את האמת....
על ידי למאי_נמ?
ה' מאי 17, 2012 9:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר נגד הספר של בראון על החזו"א
תגובות: 133
צפיות: 16481

Re: מאמר נגד הספר של בראון על החזו"א

יישר כח רבינו אוצר החכמה על הענותך לבקשתי להעלות את מאמר הביקורת הנ"ל. לעיל כתבתי: ידידי המתמצא טוב בעניין, קרא חלק מן הספר וטען שבאותו חלק מצא כ-40 שגיאות חלקן מהותיות. הוא לא פירט לי, רק נתן דוגמה, הסופר כותב שהחזו"א מזכיר את שו"ע הרב, פעם אחת בלבד, ואינו מתחשב שם בדעתו. אך כנראה ב...
על ידי למאי_נמ?
ה' מאי 17, 2012 2:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת אשר צג אגוז - ברוך שאמר פתקא מן שמיא
תגובות: 41
צפיות: 4848

Re: ברכת אשר צג אגוז - האם יש שמברכים אותה?

זכורני שבמכתבי הגרי"מ חרל"פ להגרמ"ל זק"ש הדריכו לברך בלא שם ומלכות, וכן יש רבנים הממליצים בזה"ז. ב שו"ת דברי יציב (אה"ע סי' פא אות ד) כתב בתו"ד: "...וכענין הברכה דאשר צג שתקנו הגאונים כמובא בסי' ס"ג ס"ב, שבנוסח הברכה אומרים בל ימשול זר במעין חתו...
על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 16, 2012 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה: חיוב אשה לבעלה
תגובות: 7
צפיות: 1053

Re: בקשת עזרה: חיוב אשה לבעלה

א. האם החיוב של האשה לבעלה מתחיל מהאירוסין או מהנישואין? (מהנצי"ב הנ"ל משמע שמהאירוסין, וצ"ב, שלא מצינו שמה"ת יכול הבעל לכוף אשתו להנשא, ורק מדרבנן נותנים לה עד י"ב חודש) ב. האם ישנם הסברים אחרים מה הבעל קונה באשתו? להרב 'כהן' שליט"א א. לכא' גם כשעבד קנוי לאדונו - אין ז...
על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 16, 2012 5:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "והארץ לא תמכר לצמיתות" - לאפוקי היתר מכירה
תגובות: 3
צפיות: 547

Re: "והארץ לא תמכר לצמיתות" - לאפוקי היתר מכירה

בטוקבקים לבלוג 'רב_צעיר' העירו שד"ז קשה מלשון התורה "לצמיתות".
על ידי למאי_נמ?
ג' מאי 15, 2012 6:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה: חיוב אשה לבעלה
תגובות: 7
צפיות: 1053

Re: בקשת עזרה: חיוב אשה לבעלה

להרב 'נויירא', א. האג"מ הנ"ל מובא (עם עוד מקורות) בתמצית בהערת הרב גרוס במשכן ישראל הנ"ל. (אגב, מה כוונתו "כשיש לו צער" - שסתם בא לו?) ב. עוד כתב הגר"מ גרוס שליט"א במשכן ישראל הנ"ל ע"ד הרמב"ם "ונשמעת לו בכל עת שירצה": "היינו שתהיה מתרצ...
על ידי למאי_נמ?
ג' מאי 15, 2012 2:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה: חיוב אשה לבעלה
תגובות: 7
צפיות: 1053

בקשת עזרה: חיוב אשה לבעלה

אשר בקש לבא שנית בענין קנין אשה לבעלה מה היא, ולמה ולאיזה תכלית נקנית וזה דברי במכתב הקודם ואשר מעכ"ה העתיק אותם במכתבו: דמה"ת הן אין לאיש על אשתו שום קניין כי אם לאישות בלבד, אבל זולת אישות אין לבעל שום קניין, ולכן אם נדרה ואמרה הנאת תשמישי עליך א"צ להפר וכופה ומשמשתו (כתובות עא: נד...
על ידי למאי_נמ?
ג' מאי 15, 2012 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספר יוסיפון
תגובות: 67
צפיות: 5505

Re: הספר יוסיפון

הזכירו (הרב 'ערער בערבה') לעיל, גמ' אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל... תנא ר' יהושע אונייא תלמידי ב"ש עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי ב"ה. תני ששה מהן עלו והשאר עמדו עליהן בחרבות וברמחים. - מה הפשט בזה? (ראה ב אגרות משה (או"ח ח"ה סי' כ ענף ח) שהניח זה בצע"ג אפ...
על ידי למאי_נמ?
ב' מאי 14, 2012 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרגשת זיבת הדם בזמנינו - שיטת הגריש"א ושאר גדולים(בקשת עזרה)
תגובות: 30
צפיות: 3129

Re: הרגשת זיבת הדם בזמנינו - שיטת הגריש"א ושאר גדולים(בקשת ע

במה שנשים אינן מרגישות כיום... בקובץ תשובות (ח"א סי' פד) ...כתב... דאינו גזירת הכתוב דבעינן הרגשה, אלא דבעינן דרך ראייה, ומי שלא הרגישה אינה טמאה בהיות ולא הוי דרך ראייה, אך כיום שנשים אינן מרגישות זהו דרך ראייתן שלא בהרגשה ולכך טמאות מן התורה אף בלא הרגשה. ולכך כתב הגרי"ש אלישיב להחמיר א...
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 13, 2012 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירוש: "בת" קול
תגובות: 8
צפיות: 1183

Re: מה פירוש: "בת" קול

ויקרא אל משה וידבר ה' אליו וגו' (א, א). ופירש רש"י אליו היה מגיע הקול שהוא לבד שמע וכל ישראל לא שמעו, ויש לומר בזה בדרך רמז על פי ששמעתי מן אא"ז זללה"ה על הגמרא (אבות ו', ב') בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב וכו' והקשה ממה נפשך וכבר נדפס הוא בספר הקדוש תולדות יעקב יוסף, וביאר הוא ז"...
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 13, 2012 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התשובה הגנוזה שבשו"ת רב פעלים
תגובות: 14
צפיות: 2099

Re: התשובה הגנוזה שבשו"ת רב פעלים

יש שפקפקו על צדקת ההשמטה ועוד חזון למועד (אם זה מעניין את מישהו...). בטח מענין! גם אני מצטרף להנ"ל. והוסיף: רק מה, איש ספר יקר, כשהדברים מופיעים כאשכול, טבעם שהם נקברים בינות לשאר האשכולות, ונמצאו המפסידים מתענינים. ממעקב אחר הודעותיך אני למד שברשותך אי אלו דוקומנטים מענינים ברמות כאלו ואחרות,...
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 13, 2012 10:24 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: גדולי ישראל נגד חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 29
צפיות: 3754

Re: גדולי ישראל נגד חגיגות ל"ג בעומר

בספר המומלץ מאד 'פרקי השנה' מאת הר"ר צבי יברוב שליט"א ישנה סקירה מורחבת על הנושא, בח"א פמ"ט עמ' רפב-רצ, בטוב טעם.
על ידי למאי_נמ?
ו' מאי 11, 2012 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרגשת זיבת הדם בזמנינו - שיטת הגריש"א ושאר גדולים(בקשת עזרה)
תגובות: 30
צפיות: 3129

Re: הרגשת זיבת הדם בזמנינו - שיטת הגריש"א ושאר גדולים(בקשת ע

מדבר - לזה חיכינו! ב ספר 'דרך ישראל' (נדה עמ' י) שהזכיר מר, הביא את תשובת הגר"ח גריינמן שליט"א לשאלתנו, וז"ל: אם נמצא דם אדום פחות מכגריס בבגד הסמוך לבשר, ובדקו ולא נמצא כלום בפנים, הרי הדבר קרוב שקיימת איזו שריטה באזור וממנה הדם, ורחוק לומר שהמקור פלט משהו קטן ונעלם מכל השטח הפנימי. ...
על ידי למאי_נמ?
ו' מאי 11, 2012 3:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרגשת זיבת הדם בזמנינו - שיטת הגריש"א ושאר גדולים(בקשת עזרה)
תגובות: 30
צפיות: 3129

Re: הרגשת זיבת הדם בזמנינו - שיטת הגריש"א ושאר גדולים(בקשת ע

לכולם, כעת ראיתי ב ספר 'מעדני אשר (ח"ד - הל' נדה, עמ' פו) שהעיר בהערה מעיקר משנ"ת; וכן האריך בסי' כד בשיטת הפוס' המצריכים בדיקה לאחר כתם על ציבעונים או על דבר שאינו מק"ט. <><><> עצם היסוד שהובא בפתיחת האשכול לא מובן לי בעוניי, הרי גזירת הכתוב היא שללא הרגשה אינה טמאה, ("מבשרה&quo...
על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 09, 2012 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרגשת זיבת הדם בזמנינו - שיטת הגריש"א ושאר גדולים(בקשת עזרה)
תגובות: 30
צפיות: 3129

Re: הרגשת זיבת הדם בזמנינו - שיטת הגריש"א ושאר גדולים(בקשת ע

לפי הבנתי דעת הגריש"א שאין ההרגשה תנאי בדבר אלא שבדרך כלל זה סימן של ראיית וסת. וכל עוד שאין הרגשה הרי זה סימן שאין כאן וסת אמיתי. אבל היכא שלעולם האשה לא מרגישה, הרי אמרינן דאשה זו רואה וסת גם ללא הרגשה. וכל זה אמרינן דוקא גבי וסת, אבל גבי כתמים וכיוצא הרי אמרינן שאין כאן וסת אלא דם שנפלט לחו...
על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 09, 2012 2:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרגשת זיבת הדם בזמנינו - שיטת הגריש"א ושאר גדולים(בקשת עזרה)
תגובות: 30
צפיות: 3129

הרגשת זיבת הדם בזמנינו - שיטת הגריש"א ושאר גדולים(בקשת עזרה)

במאמר "הרגשה" בזמן הזה פורס הרב שלמה לוי שליט"א (ראש הכולל בישיבת 'הר עציון') את עיקרי השיטות השונות בנושא. מעניינת מאד היא שיטת הגרי"ש אלישיב שליט"א המובאת בקובץ תשובות (ח"א סי' פד), ונתבארה בספר לבושי עֹז (שיעורי חתנו, הג"ר עזריאל אוירבך, סי' קפג עמ' ט-י) ועוד, ש...
על ידי למאי_נמ?
ב' מאי 07, 2012 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פורום 'אוצר החכמה' בכתב העת המעיין החדש
תגובות: 28
צפיות: 2711

Re: פורום 'אוצר החכמה' בכתב העת המעיין החדש

עשוי לנחת כתב:מעניין כמה 'ניקים' חדשים יעלו עכשיו בעקבות הפרסום הנ"ל...

- גם אני נכנסתי לכאן רק בעקבות דבריו הנ"ל...
על ידי למאי_נמ?
ב' מאי 07, 2012 5:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס שבחומש העמק דבר
תגובות: 32
צפיות: 4074

Re: תרגום אונקלוס שבחומש העמק דבר

ראה מש"כ בזה בבלוג 'רב צעיר'.
על ידי למאי_נמ?
ב' מאי 07, 2012 5:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע נקרא הקב"ה בגמרא בשם "רחמנא"
תגובות: 26
צפיות: 1571

Re: מדוע נקרא הקב"ה בגמרא בשם "רחמנא"

יאיר. כתב:
אדג כתב:
הקיק כתב:
אולם מתוך מאות הפעמים ש'רחמנא' מוזכר בש"ס

צ"ל אלפי, 1137 פעמים בסה"כ.

א"א להגיד אלפי על פחות מאלפיים.

בבלי ברכות ג, ב: "רב אשי אמר: משמרה ופלגא נמי משמרות קרו להו".
על ידי למאי_נמ?
ב' מאי 07, 2012 3:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המעיין ניסן תשעא - חדש!
תגובות: 54
צפיות: 5330

Re: המעיין ניסן תשעא - חדש!

תגובת עורך 'המעיין' באשכול סמוך
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 06, 2012 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסירות נפש לבנין ארצנו-ספר מקראי קודש (הררי)
תגובות: 17
צפיות: 1706

Re: מסירות נפש לבנין ארצנו-ספר מקראי קודש (הררי)

הערה צדדית - למחבר כ"כ פשוט שיש איסור "לא תחונם" בישמעאלי, אך הנושא איננו פשוט כלל, עי' בשו"ת יביע אומר (ח"ח חו"מ סי' ב אות א; וכן בתשובה שהובאה בילקוט יוסף שביעית; ועוד) שביסס ע"ז את היתר המכירה, אך בספר 'שמיטה כמצותה' ( נמצא באוצר וב הברו-בוקס ) שער א, האריך להשי...
על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 02, 2012 11:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: המגיד מטריסק זיע"א במכתב להמשכיל 'ריב"ל', 'שאר בשרי'?!
תגובות: 6
צפיות: 1100

Re: המגיד מטריסק זיע"א במכתב להמשכיל 'ריב"ל', 'שאר בשרי'?!

כדי להסיר ממני לזות שפתיים, לא ישבתי וקראתי את ספר הזכרונות דברי הימים שלזה, מצאתי דבר זה מוזכר בקיצור אגב אורחא ב'תולדות הפוסקים' לחאנעס. - חאנעס יותר טוב? "אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס" (סוטה כב:) ובסוף ספ...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 26, 2012 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עיוור במידות
תגובות: 43
צפיות: 4338

Re: לפני עיוור במידות

כוונתו היתה שאין בזה לא לאו ולא עשה ולא איסור דרבנן גמור. ספר המצוות לרמב"ם מ"ע ח: "והמצוה השמינית היא שצונו להדמות בו יתעלה לפי יכלתנו והוא אמרו והלכת בדרכיו. וכבר כפל צווי זה ואמר ללכת בכל דרכיו ובא בפירוש זה מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום מה הקב"ה נקרא חנון אף את...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 25, 2012 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לא כיוון בברכה ראשונה, יכוון בהרהור
תגובות: 52
צפיות: 4537

Re: לא כיוון בברכה ראשונה, יכוון בהרהור

ואני שמעתי בשם החזו"א לחזור ממש (מאלקי אברהם או האל הגדול וכו'..כל שלא אמר עדיין את שם ה'). היש שמועה כזו?..או שמא דיעה של גדול אחר היא? זכור לי שכן הוא בחיי אדם ולא בדקתי עתה כתב הרמ"א (או"ח סימן קא סעיף א): "והאידנא אין חוזרין בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין, א...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 22, 2012 1:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ספר חדש על השואה: עשן הכבשן. <השואה באספקלריה של תורה>
תגובות: 230
צפיות: 45503

Re: ספר חדש על סיבת השואה: עשן הכבשן. מה דעתכם?

בהתוועדות בשנת תשנ"א (עמ' 115-116-119-120) יצא האדמו"ר מחב"ד זצ"ל בחריפות כנגד שיטת הרב שך זצ"ל בנושא זה.

ראה גם ויקישיבה-השואה.
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 22, 2012 12:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הברה אשכנזית
תגובות: 179
צפיות: 20924

Re: הברה אשכנזית

בספר המשובח 'פרקי השנה' (להר"ר צבי יברוב שליט"א) ח"ב פרק יג (עמ' פה-צב), מביא תכתובת מעניינת, שנוצרה לאחר שפרסם את דברי הסטייפלר זצוק"ל בקריינא דאגרתא (סי' קלח), כשהגרא"י זלזניק זצ"ל מערער ע"ז (וטענתו שלשון רבים היא דרך כבוד והכוונה ליחיד), והגרח"ק שליט"א...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 18, 2012 4:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: קול באשה ערווה - ראשונים ואחרונים
תגובות: 19
צפיות: 2496

Re: קול באשה ערווה - ראשונים ואחרונים

מומלץ לקרוא ג"כ את אסופת המקורות שהביא הרב שלמה אבינר שליט"א ב'המעיין' טבת תשל"ח (נכנס לספרו 'גן נעול' עמ' 55 ואילך). המעניין שהוא מביא מקורות על ההקפדה בנושא זה כבר אצל מרים (מדקדוק לשון הפס' בשמות טו, כא: "ותען להם" - לגברים, ולא 'להן' לנשים) ושאר מקורות בתנ"ך, ע"...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 18, 2012 2:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עיוור במידות
תגובות: 43
צפיות: 4338

Re: לפני עיוור במידות

לאריאל, א. ישנם בדברים כמה וכמה מקורות וסברות שלא הזכרת. (אגב, אאמו"ר דרכו לקצר ומקצת מהמקורות שציין בקצרה הרחבתי, ולכן כדאי לקרוא את הדברים שביני-ביני בדקדוק). ב. דברי הגר"ש דבליצקי שליט"א נמצאים בתוכנה, אך לא בפורום. (היכן נמצא מאמרו - באיזה ספר? ב'זה השולחן' הנ"ל?) ג. השאלה הא...
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 16, 2012 3:29 pm
פורום: פסח
נושא: הגדה של פסח מפי אליהו הנביא?
תגובות: 15
צפיות: 2211

Re: הגדה של פסח מפי אליהו הנביא?

א. כדאי לציין למשנה סוף מידות (פ"ה מ"ד בסוף): "ויום טוב היו עושים שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן הכהן וכך היו אומרים ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן וברוך הוא שבחר באהרן ובבניו לעמוד לשרת לפני ה' בבית קדשי קדשים". וכן בתפילה: "ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא"...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 12, 2012 5:02 pm
פורום: פסח
נושא: אשכול שאלות כשרות לפסח ומוצרים עם חשש חמץ
תגובות: 42
צפיות: 5751

Re: אשכול שאלות כשרות לפסח ומוצרים עם חשש חמץ

בערוץ 7 נכתב: "הרב זלמן מלמד שליט"א מוסר בשם הרב חגי בר גיורא שליט"א ממחלקת הכשרות של הרבנות הראשית, כי קמח הוא בחשש חמץ גמור, כיוון שמשרים את החיטים בין שש שעות לתשע שעות לפני הטחינה. על כן כל מי שנזהר מלמכור חמץ גמור עליו להימנע מלמכור קמח ולבערו. הודעת הרב בר גיורא נמסרה בשל מידע ...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 12, 2012 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עיוור במידות
תגובות: 43
צפיות: 4338

Re: לפני עיוור במידות

להלן מקור באדיבות גוגל - יוסף דעת (כמדומה) קידושין לב.


לאריאל, הרבה מהמקורות שהבאת - אינם ידועים. למשל, נשמח אם יכניסו לאשכול את מאמרו של הג"ר שריה שליט"א.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 12, 2012 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עיוור במידות
תגובות: 43
צפיות: 4338

Re: לפני עיוור במידות

והוסיף בזה אאמו"ר שליט"א: כתב רבי ישראל סלנטר זי"ע בס' אור ישראל: והיותר כבד בבחינת התיקון הוא בדבר המידות, כי זה כלל גדול במידות שרוב מידות הטובות המה רק במה שנוגע להאדם בעצמו, אכן במה שנוגע לחבירו החוב להשתמש בכל עוז בהפוכה. (עי"ש שהדגים ממידת הכבוד, הפרישות והענווה) ומאמר חז&q...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 12, 2012 12:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עיוור במידות
תגובות: 43
צפיות: 4338

Re: לפני עיוור במידות

לידידי היקר, אצרף בזאת בלנ"ד מכתבי אאמו"ר הי"ו בעניין תלמידי ר"ע שמתו בימים אלו, מפני שלא נהגו כבוד זב"ז (יבמות סב:). ותמוה איך קרה מצב כזה ומדוע לא מחה בידם ר"ע (והדברים מפורסמים). ואלו דבריו: אור יחזקאל (להגר"י לווינשטיין) במדרש (ב"ר ס"א,ג') איתא בל' קצ...
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 02, 2012 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: מערכת לדופקי בתשובה
תגובות: 7
צפיות: 1134

Re: מערכת לדופקי בתשובה

התפלאתי לראות בחוברת בעמ' 143-144 שנשאלו על המקור לדעת תורה בעניינים שאינם הלכה, וכתבו: מה ששאלת מקור ומ"מ מתי צריך לשאול דעת תורה שלא בענייני הלכה, הנה מקור מפורש לא מצאנו, וכן בזמנו שאלנו כמה ת"ח ולא אמרו מקור מפורש, אך ת"ח גדול אמר שזו שטות לא לשמוע בקול ת"ח וגדולי הדור שיש לה...

עבור לחיפוש מתקדם