מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 748 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 01, 2012 2:28 am
פורום: פסח
נושא: חרוסת זכר לתבן
תגובות: 13
צפיות: 1372

Re: חרוסת זכר לתבן

על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 01, 2012 1:57 am
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א
תגובות: 81
צפיות: 10579

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

במק"א (http://www.yeshiva.org.il/forum/forumShow.asp?fid=30&tid=122852&id=122867) הזכרתי מש"כ בזה הגרז"ן גולדברג שליט"א: "עיקר עניין זה, שיש מצוות שאין אדם מצווה ומחוייב לקיים אלא שאם קיים יש לו מצוה, יש לעיין היכן מצינו מצוות כאלו... זולת מה שמפורסם בשם הגר"א ש...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 01, 2012 1:17 am
פורום: פסח
נושא: במה לא להתמקד בליל הסדר אלא לפניו
תגובות: 30
צפיות: 3851

Re: במה לא להתמקד בליל הסדר אלא לפניו

ול"מצוה הקשה ביותר בליל הסדר" (כדברי הגר"מ שטרנבוך שליט"א, בשם אחד מגדולי הדור). אלו הם דברי הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות והנהגות כרך ה סי' קנב בענין מצות שמחה ביום טוב, הנה מבואר ברמב"ם (פ"ו מהל' יום טוב) שחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ואשתו ובניו ...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 01, 2012 12:47 am
פורום: פסח
נושא: אשכול שאלות כשרות לפסח ומוצרים עם חשש חמץ
תגובות: 42
צפיות: 6285

Re: אשכול שאלות כשרות לפסח ומוצרים עם חשש חמץ

לגבי קמח - מדברי הרב יוסף זריצקי שליט"א (מומחה כשרות מפורסם): "כתוב בשו"ע שבמידה ואין להשיג קמח כשר לפסח מותר לאפות מצות מקמח שבשוק. גם בזמן החזו"א, שהשרו את החיטה במים כדי לספוג לחות לפני הטחינה, החזו"א לא הכריע שקמח זה חמץ. כיום החיטה עוברת רק התזה לפני הטחינה, ואין לה את ...
על ידי למאי_נמ?
ה' מרץ 29, 2012 5:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה
תגובות: 91
צפיות: 11061

Re: נודע בשיעורים

תיקון טעות מה לכם לפלפל איזה גביע היה לח"ח ומה גודלו, הרי מפורש כתב הוא עצמו במשנ"ב שבדאורייתא יש להחמיר כשיטת הצל"ח (המכונה כאן "שיעור חזו"א") ולכן בקידוש הלילה יש לקדש על רביעית בשיעור הגדול, ובקידוש היום דרבנן אפשר להקל. לא זכיתי להבין, הרי המ"ב עצמו (בסי' רעא ...
על ידי למאי_נמ?
ה' מרץ 29, 2012 12:48 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א
תגובות: 81
צפיות: 10579

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

לאוצר, בליל הסדר יש מצוה דאו' לאכול כזית אחד (בפשטות, אכן יש חולקים, כמפורסם ממהר"ל ומהנצי"ב). סברו חבל ראשונים ואח' (והמפורסם מהגר"א ז"ל) שאין מקרא יוצא מידי פשוטו: "שבעת ימי מצות תאכלו" - מניין לרבות יותר מכזית ביום? (ע"כ הגר"א שעשה סעודה שלישי באחרון של פסח...
על ידי למאי_נמ?
ה' מרץ 29, 2012 12:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 951
צפיות: 102004

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

אין ברשותי 'אוצר' אבל אולי זה המקום. http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=27&t=4551#p35471 (מדברי הרב דוב ליאור שליט"א: "בנושא מיוחד זה עיינתי בספרים שעומדים לרשותי ולא ראיתי שמי מהפוסקים יתייחס לזה" - האם יש ב'אוצר'?) http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=27&t=46...
על ידי למאי_נמ?
ה' מרץ 29, 2012 12:14 pm
פורום: פסח
נושא: סיפור יציאת מצרים, מהו המינימום לעיכובא?
תגובות: 44
צפיות: 5510

Re: סיפור יציאת מצרים, מהו המינימום לעיכובא?

במ"ב סי' תעג ס"ק סד: גם נשים חייבות במצות הלילה ובאמירת הגדה וכנ"ל בסימן תע"ב סי"ד ולכן החיוב גם על המשרתת שתשב אצל השולחן ותשמע כל ההגדה ואם צריכות לצאת לחוץ לבשל עכ"פ מחויבת לשמוע הקידוש וכשיגיע לר"ג אומר כל שלא אמר וכו' תכנוס ותשמע עד לאחר שתיית כוס ב' שהרי מי ש...
על ידי למאי_נמ?
ה' מרץ 29, 2012 11:21 am
פורום: פסח
נושא: קריעת / בקיעת / גזירת / פרירת - ים סוף
תגובות: 10
צפיות: 2215

Re: קריעת / בקיעת / גזירת / פרירת - ים סוף

דומני שבשיחות הרצי"ה פר' בשלח דיבר בזה (על לשונות קריעה ובקיעה).
על ידי למאי_נמ?
ד' מרץ 28, 2012 10:49 pm
פורום: פסח
נושא: ספרי מחברי זמנינו בהלכות הפסח <ברכת מצה מטוגנת>
תגובות: 61
צפיות: 8572

Re: ספרי מחברי זמנינו בהלכות הפסח <ברכת מצה מטוגנת>

יש להזכיר ג"כ את ספר(ון) של 'דגל ההלכה'.
על ידי למאי_נמ?
ד' מרץ 28, 2012 1:08 pm
פורום: פסח
נושא: במה לא להתמקד בליל הסדר אלא לפניו
תגובות: 30
צפיות: 3851

Re: במה לא להתמקד בליל הסדר אלא לפניו

לכולם, כדאי מאד לקחת את הסיפור בערבון מוגבל. דיברו בזה עשר דקות בתחילת הסדר, ועוד עשר דקות לפני נט"י, וטבע האשה שמתרגשת ודומה עליה כאלו כל הסעודה עסקה בזה (ובפרט שבאה מבית רפורמי). להרב עמיחי כינרתי הי"ו המכונה 'גאולה בקרוב', לעניין קיום מצות לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, שהיא המצוה הקשה שב...
על ידי למאי_נמ?
ד' מרץ 28, 2012 12:49 pm
פורום: פסח
נושא: <בשם הגרח"ק> חשיבות הנשים לענין הסיבה - תלוי בחדר"ג
תגובות: 29
צפיות: 4517

Re: <בשם הגרח"ק> חשיבות הנשים לענין הסיבה - תלוי בחדר"ג

כדברי הגרח"ק מובא בהליכות שלמה בשם הגרא"ד אוירבך שליט"א אב"ד טבריה (ואביו זצ"ל שבחו ע"ז), וע"ש הסבר נוסף. (כתבתי מהזיכרון, הספר לא תח"י).
על ידי למאי_נמ?
ד' מרץ 28, 2012 12:30 pm
פורום: פסח
נושא: הערת האמרי אמת זי"ע
תגובות: 17
צפיות: 3004

Re: הערת האמרי אמת זי"ע

לכולם, א. דברי הגאון הנצי"ב בלולב הם חידוש, (שהמוזכר מאנשי ירושלים רק מחמת חיבוב המצוה - רמ"א או"ח תרנב, א), אך במצה הסכימו כן רבים מהאח' (והמפורסם שבכולם המהר"ל בגבורות ה' פמ"ח). ב. בשם הגר"א וסיעתו רק מצינו שיש מצוה באכילה כל ז' ימים ("שבעת ימים מצות תאכלו")...
על ידי למאי_נמ?
ד' מרץ 28, 2012 12:12 pm
פורום: פסח
נושא: הא לחמא עניא - מה נשתנה - עבדים היינו
תגובות: 2
צפיות: 645

Re: הא לחמא עניא - מה נשתנה - עבדים היינו

שמעתי מחכ"א וורט נאה, ואשמח אם יודיעו הבקיאים את מקורו (מספרי חסידות כפה"נ). בשעת ההגדה אנו מכסים המצות ומגביהים הכוס ואומרים "והיא שעמדה... שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו". כלומר: והיא (הכוס) שגרמה שעמדו עלינו לכלותינו, שלא די שאיננו מתחתנים עמם, עוד גזרו על יינם משום בנותיהם (...
על ידי למאי_נמ?
ג' מרץ 27, 2012 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה
תגובות: 91
צפיות: 11061

Re: נודע בשיעורים

מה לכם לפלפל איזה גביע היה לח"ח ומה גודלו, הרי מפורש כתב הוא עצמו במשנ"ב שבדאורייתא יש להחמיר כשיטת הצל"ח (המכונה כאן "שיעור חזו"א") ולכן בקידוש הלילה יש לקדש על רביעית בשיעור הגדול, ובקידוש היום דרבנן אפשר להקל. לא זכיתי להבין, הרי המ"ב עצמו (בסי' רעא ס"ק ב ...
על ידי למאי_נמ?
ג' מרץ 27, 2012 11:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: בין הזמנים
תגובות: 33
צפיות: 4626

Re: בין הזמנים

לר' יאיר,

בשו"ע הנ"ל: "...ותינוקות של בית רבן בטלים בו..."
על ידי למאי_נמ?
ב' מרץ 26, 2012 5:50 am
פורום: פסח
נושא: תענית בכורות- חומרא בסיום מסכת
תגובות: 17
צפיות: 2025

Re: תענית בכורות- חומרא בסיום מסכת

כבר במשנה ברורה (סימן תע ס"ק י) מובא: "ולענין אם מותרים הבכורים לאכול בסעודת מצוה תלוי במנהג המקומות, יש מקומות שנהגו להחמיר ולפ"ז אם רוצה לאכול על סעודת פדיון הבן או ברית מילה צריך התרה (דהמנהג חשיב כמו נדר) לבד המוהל והסנדק ואבי הבן יכולים לאכול אף בלי התרה דיו"ט שלהם הוא ואע&q...
על ידי למאי_נמ?
א' מרץ 25, 2012 8:18 pm
פורום: פסח
נושא: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?
תגובות: 15
צפיות: 1576

Re: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?

וכבר ידועים דברי הרש"ש פסחים כא:
על ידי למאי_נמ?
א' מרץ 25, 2012 12:05 am
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א
תגובות: 81
צפיות: 10579

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

ראשית אציין לספר המצויין 'פרקי השנה' (להר"ר צבי יברוב שליט"א) ח"א פרק מב (עמ' רל-רמ) בעניין זה (ועקרי הדברים שנאמרו כאן, נמצאים גם שם). שנית, דעת הרב אליעזר מלמד שליט"א שגם לדעת הגר"א אין מצוה לאכול יותר מכזית בסעודה (http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=26109), ולמיטב זיכרוני ...
על ידי למאי_נמ?
ו' מרץ 23, 2012 10:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: בין הזמנים
תגובות: 33
צפיות: 4626

Re: בין הזמנים

ובקשר לחשש ביטול תורה בבין הזמנים אברך פעם אמר לי שהוא לא מבין מה הבעיה בבין הזמנים הרי מי שלומד כל השנה באמת ימשיך ללמוד גם בבין הזמנים (והרבה אברכים מנצלים ללמוד מקצועות תורה שאין לומדים בכולל), וגם אם נוסע לבית הארחה וכדו' ימשיך ללמוד גם שם, ומי שאינו לומד בבין הזמנים ומבטל את הזמן יעשה כן גם בת...
על ידי למאי_נמ?
ו' מרץ 23, 2012 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: בין הזמנים- אסונות
תגובות: 8
צפיות: 1343

Re: בין הזמנים- אסונות

בתור אחד שלא מתוך המגזר החרדי, יורשה לי לשאול מדוע אין בישיבות קטנות הדרכה נכונה כיצד לטייל (כמובן, באופן שאיננו פוגע בסדרי הישיבה וכו'), דבר שעשוי למנוע אסונות רבים. פעמים רבות בטיולים ראיתי בחורי ישיבות שאינם יודעים כללי שטח בסיסיים (יותר מהמקובל אצל מטיילים ממגזרים אחרים), למשל, כמות מתאימה של מי...
על ידי למאי_נמ?
ה' מרץ 22, 2012 3:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלת הרב חיים אלימלך קורנברג זצ"ל
תגובות: 21
צפיות: 3225

Re: שאלת הרב חיים אלימלך קורנברג זצ"ל

א. תוספת רקע לשאלה - http://amhasefer.wordpress.com/2012/01/18/%D7%92%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%92/ ('גג אל גג' - סגנונות שונים בלימוד התורה, הרב אבישי אלבוים) ב. שני דברים בפורום בשם הרב חיים קורנברג זצ"ל: 1) "סיפר ר' חיים קורנברג ששמע מראש ישיבה ששמעו מהרה"ק מהר"א מבעל...
על ידי למאי_נמ?
ה' מרץ 22, 2012 3:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלת הרב חיים אלימלך קורנברג זצ"ל
תגובות: 21
צפיות: 3225

Re: שאלת הרב חיים אלימלך קורנברג זצ"ל

א. תוספת רקע לשאלה - http://amhasefer.wordpress.com/2012/01/18/%D7%92%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%92/ ('גג אל גג' - סגנונות שונים בלימוד התורה, הרב אבישי אלבוים) ב. שני דברים בפורום בשם הרב חיים קורנברג זצ"ל: 1) "סיפר ר' חיים קורנברג ששמע מראש ישיבה ששמעו מהרה"ק מהר"א מבעל...
על ידי למאי_נמ?
ה' מרץ 22, 2012 12:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מוסר" של תנועת המוסר, האם היא פסיכולוגיה טהורה?
תגובות: 48
צפיות: 9948

Re: "מוסר" של תנועת המוסר, האם היא פסיכולוגיה טהורה?

ביחס לדברי הרב 'איש ספר' אינני יודע מה רע בלכתוב "מייסד תנועת המוסר" במקום "רבי ישראל מסאלנט". אציין לעוד מאמר מהרשת: הרב יהושע מונדשיין, "הסכמות שתוקות" מוולוז'ין ומווילנא (http://www.shturem.net/index.php?section=blog_new&article_id=128&lang=hebrew) הנ"ל,...
על ידי למאי_נמ?
ד' מרץ 21, 2012 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון
תגובות: 7
צפיות: 1161

Re: מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון

וראה תשובה מעניינת בתשובות והנהגות (ח"ג סי' רצד - http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=328) נפק"מ לדינא משאלה זו

עבור לחיפוש מתקדם