מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 749 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי למאי_נמ?
ו' מאי 03, 2013 2:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסבר מעשי האבות
תגובות: 7
צפיות: 2048

Re: הסבר מעשי האבות

אני לא בטוח שהבנתי לאשורה את כוונת השואל, אך הג"ר אשר ז. וייס שליט"א בספרו מנחת אשר על ספר בראשית, סי' מב, עמ' רעא-ערה, מסכם את תמצית השיטות לגבי קיום המצוות אצל האבות הקד', ומתייחס לקושיות השונות. ואם כוונתו למקומות שנראה בטעות כאילו קדושי התנ"ך היו אנשים חומריים, אולי יפרט המקורות ש...
על ידי למאי_נמ?
ה' מאי 02, 2013 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה:עשה א-להים את האדם ישר -טהרת הרצון הפנימי של החוטא
תגובות: 9
צפיות: 1358

Re: בקשת עזרה:עשה א-להים את האדם ישר -טהרת הרצון הפנימי של ה

הרב 'בברכה המשולשת' כתב:פשיטא. כל הדיון הוא רק על עמ"י

מדוע? הרי גוי מחוייב בשבע מצוות ועוד, וא"כ כשחוטא בהם ג"כ י"ל שמצד טבעו ופנימיותו חפץ להיטיב. ונשמח אם יביאו מקורות לכאן ולכאן!
על ידי למאי_נמ?
ה' מאי 02, 2013 3:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בנאמנות טענת מיגו
תגובות: 21
צפיות: 3235

Re: בנאמנות טענת מיגו

בא תסביר אתה, בכל מקרה של מיגו אילו היה טוען את הטענה החזקה מפני מה היה נאמן הלא אז אין לנו ראיה שדובר אמת? לא הבנתי את שאלתו. למשל, שומר נאמן בטענת נאנסו כי אין מי שמכחיש אותו (וכן כי לא שייך להביא עדים לאונס), אך לגבי טענת החזרתי שהלה מכחישו לא היה נאמן [בהפקיד בשטר], אך מכוח זה שיש לו טענה אחרת ...
על ידי למאי_נמ?
ה' מאי 02, 2013 3:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 106
צפיות: 15856

Re: מכונות גילוח בהלכה

תימה שלא הוזכר הספר הדרת פנים זקן (לרבי משה ווינער).

כמדומה שמש"כ הרב 'בברכה המשולשת' נדפס בהליכות שלמה, וע"ע במכתביו שבסוף ועלהו לא יבול ח"ב. וכמעט שאין מי מפוסקי זמנינו שלא כתב בזה לפחות במק"א.
על ידי למאי_נמ?
ה' מאי 02, 2013 2:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: בנאמנות טענת מיגו
תגובות: 21
צפיות: 3235

Re: בנאמנות טענת מיגו

השאלה האם יש דרך לתרץ את קושייתו המפורסמת של העילוי ממייצ'יט בהסבר של נאמנות מסברא פשוטה של "מה לי לשקר", או שקושיא זו מחייבת לקבל מיגו של "כוח הטענה" (באחת הצורות שנסביר אותו). יש לציין, שמצינו במקומות בודדים בש"ס (עי' קידושין נ. תוד"ה היה לו לומר; כתובות יג. תוד"...
על ידי למאי_נמ?
ה' מאי 02, 2013 2:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: חילול שבת במירון
תגובות: 164
צפיות: 18509

Re: נסיעה למירון במוצאי שבת מותרת?

הר' כתונת פסים, אתה עושה דבר בעייתי, משום שאתה גורם לאדם לחלל שבת, מתוך הנחה שבלא"ה הוא יחלל שבת, כשקביעה זו איננה מבוססת כלל. אולי הוא רק יישן? אולי הוא יעשה דברים הכרוכים "רק" באיסורי דרבנן? (הנחה זו סבירה מאד אם נפסוק כסוברים שכל מכשיר חשמלי שאין בו חוט להט איסורו מדרבנן, ואילו נסי...
על ידי למאי_נמ?
ה' מאי 02, 2013 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה:עשה א-להים את האדם ישר -טהרת הרצון הפנימי של החוטא
תגובות: 9
צפיות: 1358

Re: בקשת עזרה:עשה א-להים את האדם ישר -טהרת הרצון הפנימי של ה

ברכות יז. "גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב, שאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות, יהי רצון לפניך וכו' שם אפשר לפרש שהפשט הוא שאנו חוטאים רק בשוגג או לתיאבון (שלא הצלחנו להתגבר על היצר), אך אפשר שמומר או החוטא להכעיס או תינוק שנשבה וכל כיו"ב - לא בכלל הדברים. בראשית רבה ‎ (תולדות פר'...
על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 01, 2013 10:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חילול שבת במירון
תגובות: 164
צפיות: 18509

Re: נסיעה למירון במוצאי שבת מותרת?

שו"ת משנה הלכות חלק ה סימן רפב: ולכאורה צ"ע דמ"ש מהא דלא יושיט אדם יין לנזיר ואבמה"ח לב"נ ולא אמרינן הלעיטהו לרשע, ונ"ל לומר בזה סברא דדווקא במקום שעדיין אינו עושה עבירה ואין בידו לעשות העבירה בלי שיסייעו לו כה"ג אסור להושיט לו, אבל היכא דהוא כבר עבר על העבירה והו...
על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 01, 2013 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה:עשה א-להים את האדם ישר -טהרת הרצון הפנימי של החוטא
תגובות: 9
צפיות: 1358

Re: בקשת עזרה:עשה א-להים את האדם ישר -טהרת הרצון הפנימי של ה

מפורסם להביא כמקור לרעיון זה את דברי הרמב"ם (פ"ב מהל' גירושין ה"כ): מי שהדין נותן שכופים אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכים אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר... ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד גוים בין ביד ישראל? שאין אומרים אנו...
על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 01, 2013 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה:עשה א-להים את האדם ישר -טהרת הרצון הפנימי של החוטא
תגובות: 9
צפיות: 1358

בקשת עזרה:עשה א-להים את האדם ישר -טהרת הרצון הפנימי של החוטא

בספרים רבים מופיע הרעיון המפורסם שהיות והאדם ביסודו ובעצמיותו טוב הוא וחושק בטוב, אלא שבחירתו הרעה היא שגרמה לו לחפוץ ברעה, לכך אף בזמן שחוטא ומתאווה לעבירה - באמת הוא רוצה בטוב ומואס ברע בעומק פנימיותו. שאלתי לחכמי הפורום, הבקיאים והמעמיקים, האם רעיון זה שורשו בתורת הנסתר, ולכך הוא מופיע בספרים המו...
על ידי למאי_נמ?
ד' מאי 01, 2013 11:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 332
צפיות: 57286

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א ו

קבלתי בפרטי את הדברים הבאים בשם ניק שמואל מאיזה מקום, ונתבקשתי להעלות לכאן: בזמנו סיפרו בישיבה, שהוא הלך לשאול את ר' מיכל פיינשטיין למה משחת שיניים זקוקה להכשר לפסח, והגר"מ ענה שזה לא נפסל מאכילת כלב. לא יהודי כר' צוקער ייבהל, הוא הרעיב כלב, ואחרי יומיים העניק לו משחת שיניים, הכלב האומלל סירב ...
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 30, 2013 2:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חילול שבת במירון
תגובות: 164
צפיות: 18509

Re: נסיעה למירון במוצאי שבת מותרת?

כתונת פסים, עצם השאלה שעורר מר נידונה במאמר של הרב רבינוביץ בקובץ בית אהרן וישראל הנ"ל (אף שבמציאות כנראה צודק הרב הכהן, שלא כולם בלא"ה יחללו שבת, ודוחק הפרנסה הוא בכלל דקדוקי עניות המעבירים את האדם על דעתו ודעת קונו) . ויש עוד שאלה חמורה שלא נידונה, והיא שהעולים לציון רק מכניסים כוחות המש...
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 30, 2013 6:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: חילול שבת במירון
תגובות: 164
צפיות: 18509

Re: נסיעה למירון במוצאי שבת מותרת?

1. הרבנים שפסקו לדחות הם רבנים ספרדים שלהם מנהגי האבלות בטלים בלג. לעומת ציבור האשכנזים שממשיכים עד שבועות. מה הקשר? 2. אכן ביום העצמאות אין כל קדושה ולכן אפשר לדחותו... אך בל"ג בעומר יש קדושה שבו היא הילולא דרשב"י - יום פטירתו. ובתקיעת שופר בראש השנה יש עוד יותר קדושה, ובכ"ז ביטלוהו...
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 29, 2013 11:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם החוות דעת מזכיר בספרו על החכם צבי שהוא זקינו
תגובות: 7
צפיות: 1232

Re: האם החוות דעת מזכיר בספרו על החכם צבי שהוא זקינו

הכהן כתב:כמדומה שבסיפורי הגרי"ז שליט"א איתא שאביו היה שקוע בלימוד כשהגיע המברך ל"ויקרא שמו" וחשב ששואלים אותו לשמו.

גם אני הקטן זוכר כן.
על ידי למאי_נמ?
ב' אפריל 29, 2013 2:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: החשש מקרינה מפלאפונים, ובדבר היחס לנשים בחז"ל ובהלכה
תגובות: 120
צפיות: 20532

Re: עד כמה צריך להזהר מקרינה ממכשירי חשמל ופלאפונים?

בסדר אז אין מאמר חז"ל שהנשים הן טפשות, אבל שהן נחותות דרגא יש ויש, כבר הזכירו נשים דעתן קלות וגם אמרו אוי לו למי שבניו נקבות, ותנחומין של הבל ניחמך.. ברור שדרגתם בקיום המצות היא פחותה וכמו שכהן קדוש מישראל וכמו כל הבדלי המעמדות כחכמים ושאינם כאלה אך אין כאן גנאי. הראוני לדברי הגרמ"פ באגרו...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 28, 2013 9:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חילול שבת במירון
תגובות: 164
צפיות: 18509

Re: ההדלקה במירון - חילול שבת

ועתה באת אתה בשאלה חדשה למה לא התארגנו כל החסידויות לדחות את ההדלקה ביום, כדי למנוע חילול שבת בפרהסיה מצד מוסדות המדינה (דהיינו השוטרים הללו ממילא אינם שומרים שבת, וגם לו לא היו בתפקיד היו מחללים שבת בפרהסיה - כל אחד במקום שהותו, אלא שכאן היה זלזול בכבוד השבת מצד 'מדינת ישראל'). בכלל לא מדוייק. ברו...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 28, 2013 7:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חילול שבת במירון
תגובות: 164
צפיות: 18509

Re: ההדלקה במירון-חילול שבת

ההדלקה של בויאן נדחתה לחצות כדי שלא יהיה צורך לחלל את השבת, ואלו שחיללוה עשו את מעשם הנפשע כי התחשק להם ולא בגלל ההדלקה, וגם אם ההדלקה הייתה נדחית למחרת הם היו עושים כן. אתה באמת מאמין במה שאתה אומר? הערכות המשטרה באירועים בסדר גודל כזה אורכת שעות מרובות. אם כל החסידויות היו דוחות את הגעתן ביממה, ה...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 28, 2013 5:17 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: גדולי ישראל נגד חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 29
צפיות: 5745

Re: גדולי ישראל נגד חגיגות ל"ג בעומר

תיקו כתב:בעייתיות נוספת במדורה היא על פי תוספתא שבת פ"ז א: והמרקד לשלהבת הרי זה מדרכי האמורי. (כיון שחגיגות לג בעומר מתרכזות סביב המדורות.)

viewtopic.php?f=28&t=13306
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 28, 2013 4:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה
תגובות: 25
צפיות: 3012

Re: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה

אני שמעתי שטעם המנהג הוא כי הריחוק גורם קירוב, וכמו שמובא בתשובה מאחד הקדמונים (איני זוכר כעת מי) שלא ידורו בבית אחד קודם הנישואין מטעם זה. ומספר הימים הוא סתם מנהג כפי אומדן דעת. כפה"נ כוונתו לרמ"א אה"ע נה, א. (וראיתי שנחלקו אם הכוונה בכדי שלא יקוצו כדברי מר או שלא תגיס דעתם ויכשלו).
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 28, 2013 4:50 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: גדולי ישראל נגד חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 29
צפיות: 5745

Re: גדולי ישראל נגד חגיגות ל"ג בעומר

למכונה 'לא ידען' (ושם זה איננו נאה לו) , 1. אינני יודע מה הקשר בין הדברים. נסיעה לנופש היא בכדי להחליף כוחות ולאפשר ללמוד תורה ולעבוד את השי"ת טפי. משא"כ בנוסע למירון שפעמים הרבה איננו צריך לזה, אלא יש הסבורים שזו עבודה רצויה ויש המתנגדים (ושני הצדדים רשאים להביע דעתם), ובפרט שהוא בתוך הזמ...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 28, 2013 4:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, מניין?
תגובות: 7
צפיות: 1456

Re: כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, מניין?

http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?155538&&page=25
כתונת_פסים כתב:בשו"ת יד אלעזר סי' ל"ב להגר"ץ חיות כתב שמקורו בזוה"ק פרשת תצוה. וכן הוא בזוה"ק בפ' בראשית.

הכוונה בתשובה הממוענת להגר"צ חיות.

____
תיקון טכני.
על ידי למאי_נמ?
ו' אפריל 26, 2013 7:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה
תגובות: 25
צפיות: 3012

Re: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה

אוהב אוצר כתב:כמו שכתב, דאם החשש של דם חימוד, אזי שבוע לא יספיק להיטהר שוב ולכן צריך שבועיים - ע"פ זה כנראה יש שנהגו בשבועיים.

תמוה, שמספיק שבוע ועשר דקות להיטהר, אלא מחוורתא כדברי הרב איש_ספר.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 25, 2013 4:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה
תגובות: 25
צפיות: 3012

Re: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה

עשוי לנחת כתב:
מי נהר כתב:שיעור שבוע מובן. אבל ישנם רבים הנוהגים משום מה שבועיים, ועל כך שאלתי.

למה שבוע מובן לך, ולמה שבועיים לא?
[שבועיים כמובן לאו דוקא אלא 11-12 יום, ולמען הגדר קבעו שבועיים]

כל הדין לחכות ליום החמישי הוא רק ממתי שנאסרו, וא"כ כלה כבר עבר זמן הרבה ממתי שנאסרה, ודי לה בז' נקיים.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 25, 2013 4:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם אסור לשיר "השבעתי אתכם"
תגובות: 33
צפיות: 4493

Re: האם אסור לשיר "השבעתי אתכם"

רציתי להציע הספק לפני בני החבורה: 1. האם יש סברא לחומרה בשה"ש יותר מסתם פסוקי תנ"ך? 2. האם אכן נמנעו כל הדורות לשיר שירים ממילות שה"ש? 1. כן, כי פסוקי שיר השירים עלולים בקל להתפרש לא נכון, לעומת פסוקים אחרים (אע"פ שבדורנו הכל קיים...) וד"ל. 2. בדורות הקודמים שרו בכלל פסוקים...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 25, 2013 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים שרש"י מביא שמועה מפיהם
תגובות: 80
צפיות: 10738

Re: רבי ברוך בר' אליעזר

ישבב הסופר כתב:לדעתי היה מן הראוי לפתוח אשכול מיוחד לזיהוי שמות חכמים המוזכרים בפירוש רש"י, [ובעוד פירושי הראשונים].

viewtopic.php?f=7&t=9286
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 25, 2013 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכם באשי- 1000 הודעות!!! <7000!!!>
תגובות: 89
צפיות: 12427

Re: חכם באשי- 1000 הודעות!!! <7000!!!>

ובשיפולי גלימתיה דהרה"ג איש_ספר אצטרף ג"א כיהודה ועוד לקרא.
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 25, 2013 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שטריימל, למה מותר?
תגובות: 28
צפיות: 3807

Re: שטריימל, למה מותר?

ברור לכולם שלא כל אדם שיחליט שיש לו איזה צורך מוזר בבעלי חיים יהיה לו מותר להורגם! אפשר מקור? (בנודע ביהודה תניינא סי' י המפורסם משמע שמסקנת ההלכה להתיר בזה, לא?) עיין בחינוך מצווה תנ"א שכתב שאסור לצער וכל מה שהתירה תורה לשחוט רק בצוואר ובסכין בדוק כדי שלא לצער בעלי חיים. וככל הידוע לי שטריימל...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 24, 2013 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שטריימל, למה מותר?
תגובות: 28
צפיות: 3807

Re: שטריימל, למה מותר?

אריאל דוד כתב:ברור לכולם שלא כל אדם שיחליט שיש לו איזה צורך מוזר בבעלי חיים יהיה לו מותר להורגם!

אפשר מקור? (בנודע ביהודה תניינא סי' י המפורסם משמע שמסקנת ההלכה להתיר בזה, לא?)
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 24, 2013 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מתוחכמת בדין קידושי שליח העושה עצמו רשע...
תגובות: 29
צפיות: 3566

Re: שאלה מתוחכמת בדין קידושי שליח העושה עצמו רשע...

עוד שאלת פרדוקס מפורסמת היא במי שהיו לפניו פרי משבעת המינים, פרי שאינו משבעת המינים וברכתו העץ וירק שברכתו האדמה, והירק חביב טפי מהפרי משבעת המינים, אך פחות מהפרי השני. שלפי הכרעת המ"ב (סי' רא ס"ק ט) צריך להקדים ירק חביב על פרי אפילו ממין שבעה, אלא שהפרי השני (שאינו ממן שבעה) חביב טפי מהיר...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 24, 2013 3:51 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הזמן בו שימש מרן הגר"ע יוסף זצ"ל במצרים כראב"ד -הידוע לכם?
תגובות: 12
צפיות: 6569

Re: הזמן בו שימש מרן הגר"ע יוסף שליט"א במצרים כראב"ד -הידוע

לאחרונה ראיתי ספר מאת הרב יעקב ששון בו מתואר פרק חיים זה בהרחבה.
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 24, 2013 3:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת מוזיקה לועזית ומוזיקה עם קול של נשים
תגובות: 18
צפיות: 3586

Re: שמיעת מוזיקה לועזית ומוזיקה עם קול של נשים

לגבי עצם הנושא של שמיעת מוזיקה - ראה יחוה דעת ח"א סי' מה וח"ו סי' לד (תשובה זו מתמקדת גבי ספה"ע וג' השבועות) ושבט הלוי (ח"ב סי' נז אות ב, ח"ו סי' סט וח"ח סי' קכז אות ב).

וראה מש"כ במק"א ובקישורים המובאים שם.
על ידי למאי_נמ?
ג' אפריל 23, 2013 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מתוחכמת בדין קידושי שליח העושה עצמו רשע...
תגובות: 29
צפיות: 3566

Re: שאלה מתוחכמת בדין קידושי שליח העושה עצמו רשע...

לא התכוונתי למידות לחקר ההלכה בעניין גיטו וידו באים כא', אלא לעניין הפרדוקס שצויין לעיל. עכ"פ לגבי מש"כ האבנ"ז (או"ח כב, ט הנ"ל) שדין "באין כאחד" נאמר דווקא כשחסר תנאי בסיבה, אך א"א שתקדם הסיבה עצמה למסובַב , כ"כ בחת"ס (חו"מ סי' סו ס"ק א ד&...

עבור לחיפוש מתקדם