החיפוש הניב 2479 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעט דבש
ו' מרץ 09, 2018 3:17 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בשגם הוא בשר - בשגם במובן שוגג
תגובות: 5
צפיות: 755

Re: בשגם הוא בשר - בשגם במובן שוגג

לפי ר' שמעון כשר ז"ל, דייק מלשון תרגום אונקלוס "בדיל דהוא בשרא ועובדיהון בישין" ולא קאמר בדיל דאינון בשרא בלשון רבים (כמו שסיים "ועובדיהון" בלשון רבים), משמע שמפרש בשגם לשון שוגג, כמו בחטאם הוא הבשר שמחטיא אותם, ומתוך כך עובדיהון בישין. א. אין זה מתורתו של רבי שמעון כשר עצמ...
על ידי מעט דבש
ו' מרץ 09, 2018 8:52 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 116
צפיות: 7685

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

מה שאני נזכר עכשיו, שנהג ובהקפדה יתירה, כשיטת הגרי"ז בענין תקיעות על הסדר, והיה מקפיד מאד שלא יענו ב"ה וב"ש בחזרת הש"ץ של מוספין בר"ה. והגרשז"א לא סבר כן. הליכות שלמה מועדים פרק ב, הערה 64 -ברוך הוא וברוך שמו במוסף של ראש השנה.GIF ולעצם הנידון, ראה: https://forum.otzar...
על ידי מעט דבש
ו' מרץ 09, 2018 8:45 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 116
צפיות: 7685

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

אגב יצויין שהיחס של רבינו לחזו"א היה מעל ומעבר ליחס שלו כלפי הגרי"ז, ואף כלפי הגרח"ה, וכמדומני שזה ידוע ומפורסם בקרב התלמידים. ואף היו תקופות שהתבטא על החזו"א בביטויים כאלה שכמעט הוציאו את התלמידים מדעתם. ואולי כדאי אפילו לפתח אשכול "יחסו של הגרש"א זצ"ל לחזו"...
על ידי מעט דבש
ה' מרץ 08, 2018 11:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי יהדוף שועלים? מליצות מחודשות בהסכמות ומודעות אבל
תגובות: 45
צפיות: 2085

Re: מי יהדוף שועלים? מליצות מחודשות בהסכמות ומודעות אבל

קלונימוס הזקן כתב:מטבע הדברים, פעמים הרבה שהמכתם החדש אינו מגדיר טוב את התחושה שאותה ניסה הכותב להעביר, או שההגדרה אינה קולעת (ממתי הודפים את השועל? הורגים אותו בדרך כלל).

הנושא הוא כמובן שועלים קטנים המחבלים בכרם בית ישראל. לע"ע לא מנסים להרוג אותם, אלא להדוף אותם.
על ידי מעט דבש
ה' מרץ 08, 2018 1:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1021
צפיות: 80443

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

ויותר מזה שלפי הרמב"ם הרא"ש הרוקח ושאר ראשונים וכן לפי פסק השו"ע והרמ"א (ריש סימן קכ"ה) אין הציבור אומרים כלל פתיחה זו אלא רק מ"קדוש", וכך גם דעת הגר"א (שהגר"ש היה קשור ודבוק בתורתו), כך שקשה לי להבין מה כל כך יש דווקא ב"כתר" יותר מ"נקדישך...
על ידי מעט דבש
ה' מרץ 08, 2018 9:45 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי שמעון כהן <בעל עשרת מונים> זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 782

Re: הגאון רבי שמעון כהן <בעל עשרת מונים> זצ"ל

לענ"ד אפשר לומר שהיו באים ללמוד לפניו גם בשנים שלא הלך בי מדרשא וביום לימד לאחרים וזה ביטול תורה. מרש"י קצת לא משמע כך, שכתב: ביטול תורה - שהיה עוסק בגרסתו תמיד בביתו. וגם קצת קשה מהמשך הסוגיא, שאם היו רגילים לבוא לפניו, למה לא הראו לו גם דם (ויש לדחות, שהנשים היו רגילות לבוא לביהמ"ד).
על ידי מעט דבש
ד' מרץ 07, 2018 8:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות העירובין במקומות שונים
תגובות: 102
צפיות: 9375

Re: כשרות העירובין במקומות שונים

גליון 'העדה' פרשת כי תשא:

העדה החרדית - עירוב.GIF
העדה החרדית - עירוב.GIF (143.28 KiB) נצפה 344 פעמים
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 11:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשה לך רב. מבקש עצה
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: עשה לך רב. מבקש עיצה

משנה ברורה סימן קנד ס"ק לא
אסור להשתמש בספר להנאתו כגון להגן בפני החמה או כדי שלא יראה חבירו מה שעושה. ולהניח ספר אחר תחת ספר שלומד בו כדי להגביהו יש להתיר ואם מונח ספר אחד לכו"ע מותר להניח ספר אחר עליו [ח"א]

ועיין מ"ב שטו, ל.
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשה לך רב. מבקש עצה
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: עשה לך רב. מבקש עיצה

אור לציון חלק ב -תפילה נגד צורות.GIF
אור לציון חלק ב -תפילה נגד צורות.GIF (27.17 KiB) נצפה 358 פעמים
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשה לך רב. מבקש עצה
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: עשה לך רב. מבקש עיצה

בענין צורות בביהכ"נ: שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן נה כעדותו של הר"ן שנוהגין היתר וכפסק רובא דרובא מהפוסקים להתיר אף באריות וכ"ש בנשר וכל המינים, וכמו שהמנהג פשוט גם עתה כמנהג שהיה בימי הר"ן וכפסק הש"ע שעושין גם צורות אריות על אה"ק והפרוכת ואין למחות בזה. ואם ...
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשה לך רב. מבקש עצה
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: עשה לך רב. מבקש עיצה

הגרש״ז בהליכות שלמה שציטטתי מדבר ספציפית על מעוברת. כך שזה עדיף על הבנה מדימוי לחולה וכו׳ ממקומות אחרים. החזו״א: ״וכן היה מורה החזו״א (קרא עלי מועד פ״א הערות הגר״ח קניבסקי אות א׳) למעוברת או מינקת לצום אם אין מרגישה חולשה מיוחדת [ובאם תגיע למצב שמותרת לאכול, תאכל]. (אין אזכור לשיעורים) הגרשז"א...
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 9:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1021
צפיות: 80443

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

אגב ענייני מנגינות כמדומה שהיה נוהג לעורר כי את הקפות ה'הושענות' צריכים לערוך בשמחה עצומה, ולא כפי שרבים טועים. אכן, והיה מרקד ממש בשמחה עצומה סביב הבימה בהושענות, אשרי עין ראתה. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=307474#p307474 הקישור מפנה לדיון בהושענא רבה. מן הסתם כאן מדובר על כל ימות החג, ו...
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשה לך רב. מבקש עצה
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: עשה לך רב. מבקש עיצה

לענין מעוברת בת"ב: דעת הגר"נ קרליץ אכן שא"צ שיעורין, וכמו שהבאתי לעיל, כי סובר שמעוברת נחשבת כחולה. דעת הגרשז"א - יש בזה סתירות, כי הבאתי לעיל מנשמת אברהם ששמע ממנו שצריך לאכול פחות מכשיעור. ובאופן כללי סובר שבריא שאוכל כדי שלא יחלה צריך שיעורין (הליכות שלמה יג, ה). הגר"ש וא...
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשה לך רב. מבקש עצה
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: עשה לך רב. מבקש עיצה

לענין מעוברת בת"ב: בביה"ל (תקנד, ו) מבואר (להבנת כמה וכמה פוסקים - וכן הבין הגרשז"א את הביה"ל, ראה הליכות שלמה מועדים יג, ה) שיש הבדל בין חולה, שלא גזרו עליו תענית כלל, לבין בריא שאוכל רק כדי שלא יחלה. הנידון הוא אם לדמות מעוברת שמרגישה חולשה לחולה, או לבריא שאוכל כדי שלא יחלה. ר...
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 8:52 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: שמירת הטבעיות האנושית
תגובות: 25
צפיות: 3003

Re: שמירת הטבעיות האנושית

בתה"ד (רי) באו לפני לדין ר' אליעזר בר שלום ור' גרשום בר שלום, וצעק ר' אליעזר על ר"ג =רב גרשום= על אשר נגחו ודחפו בעת סיבוב הושענות בחג הסוכות וכיון להזיקו, כאשר היה שונא לו כבר זה ימים ושנים, ונדחף כ"כ עד שנשבר עצמי כתפו ונזקק לרופא לרפואתם. ור"ג השיב שסבב כמנהג העולם שרגילין בד...
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 8:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1021
צפיות: 80443

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

נוטר הכרמים כתב:
גן הירק כתב:אגב ענייני מנגינות כמדומה שהיה נוהג לעורר כי את הקפות ה'הושענות' צריכים לערוך בשמחה עצומה, ולא כפי שרבים טועים.

אכן, והיה מרקד ממש בשמחה עצומה סביב הבימה בהושענות, אשרי עין ראתה.

viewtopic.php?p=307474#p307474
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשה לך רב. מבקש עצה
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: עשה לך רב. מבקש עיצה

ב. שאלתי בעבר בערב תשעה באב לגבי תענית מעוברת. זכורני מבעבר ששאלתי רב ידוע בבני ברק, וכן מצאתי בשם רב שלמה זלמן ופוסקים נוספים, כמדומני שאף מובא במשנה ברורה, שאין שיעורים בתשעה באב. אם האשה התחילה את הצום וחשה ברע, יכולה לשתות. הרב כאן אמר לי שחייבת לשתות לפי שיעורים. נשמת אברהם תקנד ו - מעוברת בת'...
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 8:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1021
צפיות: 80443

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

מודעה מהגרש"א על מנגינת קינת 'אלי ציון ועריה':
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=292682#p292682
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 4:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל
תגובות: 68
צפיות: 4192

Re: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:שאלתי את מו"ר שליט"א, שגדל בארץ והיה מקורב מאד להרב שך ועוד גדו"י, מה היה לי לענות. אמר לי "היה לך לומר לו שאין כזה מושג ׳מדינה׳. מצוות הם טובים ועבירות הם לא טובים.

viewtopic.php?p=38610#p38610
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 4:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1021
צפיות: 80443

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

אראל כתב:איפה נדפס זה המאמר אודות הזמנים ושי' ר"ת?

viewtopic.php?p=438898#p438898 [יחד עם עוד ד"ת שלו].
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 2:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם היו שני אותו האיש?
תגובות: 12
צפיות: 550

Re: האם היו שני אותו האיש?

תוספות הרא"ש מסכת סוטה דף מז עמוד א כדאמרינן ישו הנוצרי כישף והדיח והסית את ישראל. אין זה ישו הנוצרי האמור בסנהדרין פ' נגמר הדין שתלאוהו בערב הפסח שאותו היה בימי הילני המלכה סמוך לחורבן הבית ויהושע בן פרחיה היה מדורות הראשונים סמוך לבנין הבית קודם לשמעון בן שטח שהיה בימי ינאי המלך. דבריו אינם ל...
על ידי מעט דבש
ג' מרץ 06, 2018 9:11 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי שמעון כהן <בעל עשרת מונים> זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 782

Re: הגאון רבי שמעון כהן <בעל עשרת מונים> זצ"ל

פעם שאל אותי 'חידה', היכן מצינו בגמ' שביטול תורה דיום חמור יותר משל לילה. רמז: בפרק השוכר את הפועלים. בבא מציעא דף פד עמוד ב ואפילו הכי לא סמך רבי אלעזר ברבי שמעון אדעתיה, קביל עליה יסורי. באורתא הוו מייכי ליה שיתין נמטי, לצפרא נגדי מתותיה שיתין משיכלי דמא וכיבא. למחר עבדה ליה דביתהו שיתין מיני לפד...
על ידי מעט דבש
ב' מרץ 05, 2018 10:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי שמעון כהן <בעל עשרת מונים> זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 782

Re: הגאון רבי שמעון כהן <בעל עשרת מונים> זצ"ל

שיחו ושיגו תדיר היו בד"ת. כל מי שהיה נפגש בו, היה שואלו איזו מסכת לומד, והיה דן עמו בענייני המסכת. בפרט חביבים היו עליו קושיותיו שנדפסו ב'עשרת מונים', והיה נהנה לדון בהם עם כל צורב. מצורף בזה כמה קטעים מתוך ההסכמות וההקדמה לספרו 'עשרת מונים' . [יצויין, כי בראש הספר יש התכתבות עם ת"ח רבים (...
על ידי מעט דבש
ב' מרץ 05, 2018 9:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 417
צפיות: 29658

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

אישצפת כתב:אימתי לעשות סיום ספר הזהר. האם די בסיום הזהר או רק אחר שיסיים זהר חדש ותקוני הזהר?

לא מצאתי.
על ידי מעט דבש
ב' מרץ 05, 2018 7:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם היו שני אותו האיש?
תגובות: 12
צפיות: 550

Re: האם היו שני אותו האיש?

מילא תאמר על ויכוח הר"י מפריז, שלא היה זה אלא לתשובת המינים. אבל התוס' כתבו כן לקושטא דמילתא, על פי העולה מסוגיית התלמוד, ואיך תתבטא כך על דבריהם?
על ידי מעט דבש
ב' מרץ 05, 2018 2:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "יומני טאלנא"
תגובות: 35
צפיות: 1473

Re: "יומני טאלנא"

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=265008#p265008 https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=38048#p38048 https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=72156#p72156 http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=103598#p103598 http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=100807#p100807 http://forum.otzar.org/viewtopic...
על ידי מעט דבש
א' מרץ 04, 2018 4:33 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה
תגובות: 81
צפיות: 3121

Re: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה

בינתיים אני רואה: א. הטענה ש"ההחצנה של הרגשות היא זולה" אינה נכונה, שהרי חז"ל נהגו כך. וגם הטענה שהוא טבע נשי, נסתרת מאותן מקורות. ההבדל הוא בעוצמת הרגש, לא בצורת הבעתו החוצה. ב. הפגנת רגשות אהבה (כנים!) לבן בצורה חיצונית, אינה סותרת למורא הבן לאב, שהרי בזמן חז"ל השתלבו שני הדברי...
על ידי מעט דבש
א' מרץ 04, 2018 3:33 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה
תגובות: 81
צפיות: 3121

Re: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה

אני לא מתווכח כלל על הצורך של ילד באהבה, אני טוען אבל שגילויים מפורשים של אהבה, בסגנון "אני אוהב אותך" או "אתה חמוד, צדיק" או כל מיני דיבורים כאלו, או הרעפת נשיקות וחיבוקים, צריך להגיע מהאמא!! אין צורך לומר שאני מסכים, שאבא אמור לאהוב את הילדים שלו, ואהבה זו אמורה לתת את אותותיה...
על ידי מעט דבש
ש' מרץ 03, 2018 10:25 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה
תגובות: 81
צפיות: 3121

Re: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה

מומלץ מאד לעיין בספר 'אל תחטאו בילד' של הרב יחיאל יעקבסון (ח"ב עמ' 31-69), אשר נכתב לאחר ניסיון של שנים רבות בתחום החינוך, ועם נושרים בפרט. אצטט רק כמה שורות משם: כל האמצעים החינוכיים וכל ההשתדלויות החינוכיות - ללא יוצא מן הכלל - לא יועילו ולא יצליחו, אם לא יהיו מושתתים על מצע של קשרי חיבה גלוי...
על ידי מעט דבש
ש' מרץ 03, 2018 9:10 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים
תגובות: 17
צפיות: 535

Re: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים

ביררתי אצל הבעל קורא אצל הגר"ש דבליצקי, וציין לי לספר 'תקון תפלה' של הגרש"ד, שם כתב: תיקון תפילה עמ' לא.GIF [ויש לשים לב, שלא כתב כן בשם החזו"א, אלא חידש כן מדעתו על פי מנהג החזו"א בשבת חזון]. אך המשיך וכתב לי הבעל קורא הנ"ל: "למעשה אני קורא שם כבר כמה שנים ועושה מנגינה...
על ידי מעט דבש
ה' מרץ 01, 2018 3:33 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים
תגובות: 17
צפיות: 535

Re: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים

אחרון התלמידים כתב: ומרן החזו"א זצ"ל ראה לבטל מנהג תמוה זה.

מה המקור? [בארחות רבינו (ח"ב עמ' קלה) יש רק על הפטרת חזון שקראו במנגינה רגילה].
על ידי מעט דבש
ה' מרץ 01, 2018 3:15 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים
תגובות: 17
צפיות: 535

Re: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים

מתוך 'תורת הקורא':

ניגון איכה במגילת אסתר - תורת הקורא.GIF
ניגון איכה במגילת אסתר - תורת הקורא.GIF (13.91 KiB) נצפה 529 פעמים
על ידי מעט דבש
ה' מרץ 01, 2018 2:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1021
צפיות: 80443

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

אשכול על היתר השפופרת של הגרשז"א:
viewtopic.php?f=17&t=14120
על ידי מעט דבש
ד' פברואר 28, 2018 10:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שינויי לשון בלע"ז ברש"י <'מרא' פושיי"ר או פורי"ש>
תגובות: 23
צפיות: 539

Re: שינויי לשון בלע"ז ברש"י <'מרא' פושיי"ר או פורי"ש>

על הלעזים בתנ"ך יש גם את הספר הבא (ויש שם גם על הלעזים ברשב"ם):

לעזי רש''י בתנ''ך - שער.GIF
לעזי רש''י בתנ''ך - שער.GIF (11.37 KiB) נצפה 405 פעמים
על ידי מעט דבש
ד' פברואר 28, 2018 10:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שינויי לשון בלע"ז ברש"י <'מרא' פושיי"ר או פורי"ש>
תגובות: 23
צפיות: 539

Re: שינויי לשון בלע"ז ברש"י <'מרא' פושיי"ר או פורי"ש>

"אוצר לעזי רש"י" יש גם בצורה מקוונת, כאן:
http://daf-yomi.com/LoaziDictionary.aspx#
על ידי מעט דבש
ד' פברואר 28, 2018 2:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 222
צפיות: 11146

Re: מה רע בחוג אנגלית?

ולגוף האשכול: שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן לו ובדבר אלו שיש להם חשק טבעי לעיין בשעות הפנויות בענייני הבריאות וגם בענייני חכמות אחרות לידע מהם מה שאפשר לפום ריהטא, איני רואה בזה שום חיסרון אם אך לא יבטל מסדרי הישיבה - אף לא המוכרחים אבל הראויים - מאחר שאין עיונו בהם דרך עמקות ודרך יגיעה רק...

עבור לחיפוש מתקדם