מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1555 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מלבב
ו' ספטמבר 06, 2019 8:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת מפלג המנחה, מאי טעמא?
תגובות: 5
צפיות: 175

Re: קבלת שבת מפלג המנחה, מאי טעמא?

קיי״ל דמפלג המנחה ואילך אפשר לקבל שבת, מה הענין בזה, האם זה רק לרבי יהודה דיד פלג המנחה אפשר להתפלל מנחה, וכן נראה מכמה ראשונם שהשוו ענין קבלת שבת מהפלג למה דמקבלין שבת מהפלג והרי זה רק לרבי יהודה, אך לא נראה כן דאם כן למה לא הזהירו בזה משום תרתי דסתרי וכדומה, וכנראה דכאן הוי טעם אחר משום דמהפלג וא...
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 06, 2019 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת מפלג המנחה, מאי טעמא?
תגובות: 5
צפיות: 175

Re: קבלת שבת מפלג המנחה, מאי טעמא?

מה התכוונת בזה
"שהשוו ענין קבלת שבת מהפלג למה דמקבלין שבת מהפלג"
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 05, 2019 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע

ביליצר כתב:ארחיב את שאלתך ,נניח שמצאתי בשר לשון ויש ד חנויות למה אי אפשר לברר בחנויות האם נמצא כרגע בשוק בשר כזה ולפי זה אדע אם יש לי רוב .הרי לא הולכים בתר רוב כשאפשר לברר הלא כן.

באופן שאי אפשר לברר
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 05, 2019 1:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

שם היה עיקר מרכז התורה והחסידות, מה לא הגיוני פה? נראה שאתה מערבב סיבה ותוצאה. מרכז התורה באירופה היה כתוצאה מריבוי היהודים שם, ולא להפך. האם הייתה שם יותר תורה , יחסית לכמות היהודים, מאשר בחלב, בבגדד או במרוקו? לא נראה לי. בזמן רש"י ובעלי התוספת לא היה שם יותר מכמה אלפי יהודים או כמה עשרות אל...
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 05, 2019 12:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

שם היה עיקר מרכז התורה והחסידות, מה לא הגיוני פה? נראה שאתה מערבב סיבה ותוצאה. מרכז התורה באירופה היה כתוצאה מריבוי היהודים שם, ולא להפך. האם הייתה שם יותר תורה , יחסית לכמות היהודים, מאשר בחלב, בבגדד או במרוקו? לא נראה לי. בזמן רש"י ובעלי התוספת לא היה שם יותר מכמה אלפי יהודים או כמה עשרות אל...
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 05, 2019 12:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 36
צפיות: 1318

Re: ורחמיו על כל מעשיו

א. למה אם אני יכנס הביתה ויראה חתולה ויקח רובה ויירה בה כולם יצעקו עלי שאני אכזר, ואילו כשיש מקק בבית כולם יזעיקו אותי להרגו? ב. הגמ' מספרת שרבי ראה את השפחה לוקחת עכברים כדי לזרוק אותם אמר לה עזבי אותם, צער בעלי חיים. האם אכן זוהי הדרישה מהתורה, להשאיר את העכברים שיסתובבו אצלי בבית? (וקשה לומר שרב...
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 05, 2019 8:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוכב אחד יום שני כוכבים בין השמשות לשיטת המהרם אלשקר ודעימיה
תגובות: 5
צפיות: 148

Re: כוכב אחד יום שני כוכבים בין השמשות לשיטת המהרם אלשקר ודעימיה

לא לגמרי הבנתי את עומק דבריך ומ"מ כדאי לדעת את אשר אמר מו"ר הרב זלמן קורן בשיעור - שאין זמן אחיד בכל השנה להראות הכוכבים, שהרי בכל יום תמונת הרקיע היא שונה במעט מאמש [כי הרי השמש נעה במשך השנה במישור המילקה, ומשלימה סיבוב פעם בשנה על פני כיפת הרקיע], ובכל מקום ברקיע יש כוכבים עם בהירות ומ...
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 05, 2019 1:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

שם היה עיקר מרכז התורה והחסידות, מה לא הגיוני פה? נראה שאתה מערבב סיבה ותוצאה. מרכז התורה באירופה היה כתוצאה מריבוי היהודים שם, ולא להפך. האם הייתה שם יותר תורה , יחסית לכמות היהודים, מאשר בחלב, בבגדד או במרוקו? לא נראה לי. בזמן רש"י ובעלי התוספת לא היה שם יותר מכמה אלפי יהודים או כמה עשרות אל...
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ממתי התחילו חב"ד להניח תפילין ענקיות
תגובות: 29
צפיות: 3859

Re: ממתי התחילו חב"ד להניח תפילין ענקיות

פעם היה נפוץ בתים גדולים, אני זוכר שפעם האנשים הזקנים שהיה להם תפילין ישנים הן היו גדולים, אולי בגלל המשנה ברורה התחילו לשנות ליותר קטנים.
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 7:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוכב אחד יום שני כוכבים בין השמשות לשיטת המהרם אלשקר ודעימיה
תגובות: 5
צפיות: 148

Re: כוכב אחד יום שני כוכבים בין השמשות לשיטת המהרם אלשקר ודעימיה

לא לגמרי הבנתי את עומק דבריך ומ"מ כדאי לדעת את אשר אמר מו"ר הרב זלמן קורן בשיעור - שאין זמן אחיד בכל השנה להראות הכוכבים, שהרי בכל יום תמונת הרקיע היא שונה במעט מאמש [כי הרי השמש נעה במשך השנה במישור המילקה, ומשלימה סיבוב פעם בשנה על פני כיפת הרקיע], ובכל מקום ברקיע יש כוכבים עם בהירות ומ...
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 7:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

אולי היהודים בפולין התחתנו מוקדם?
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 5:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע

ביליצר כתב:עכשיו הסברת את שאלתך ברישא ,סימן גרוע היינו סוג בשר ולא איזה מדבקה מוזרה שנמצא בחנות טריפה.
היכי דמועיל בירור לא הולכים בתר רוב .
ולכאורה אכן הציור של רוב צריך להיות על בשר קלאסי שברור שיש בכולם אותו דבר .

לא הבנתי מה אתה אומר, כן הולכים אחרי הרוב בסימן גרוע או לא.
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 4:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

דרומי כתב:בספרים כתוב שמבני ישמעאל כמעט ולא מתגיירים גרים, ואילו מבני עשו באים גרים רבים.

בלי להיכנס לדיון עד כמה הקשר בין הערבים לישמעאל, הרי בהכללה מסתבר לומר שביהדות אשכנז הסתפחו הרבה יותר גרים מאשר ביהדות המזרח, ואולי זה אחד מהדברים שגרם לריבוי בלי עין הרע.

לא הגיוני, שעדיין הגרים הם אחוז מאוד קטן.
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 2:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

השאלה לא היתה איך זה שיהדות אשכנז כ״כ גדלה, השאלה היתה למה דוקא יהדות אשכנז ולא כל עדה אחרת, איזה דבר מיוחד היה שם שרק הם כ״כ התרבו, אז מצאתי שתי דברים מיוחדים א. שהיה שם הרבה רדיפות יותר מכל מקום אחר ב. שם היה עיקר מרכז התורה והחסידות, מה לא הגיוני פה? גם אפשר שא. הוא סיבה לב. שכשאשר יענו אותו כן י...
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 1:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוכב אחד יום שני כוכבים בין השמשות לשיטת המהרם אלשקר ודעימיה
תגובות: 5
צפיות: 148

כוכב אחד יום שני כוכבים בין השמשות לשיטת המהרם אלשקר ודעימיה

בעניין זמן לילה לשיטת המהרם אלשקר ודעימיה שזה ג רבעי מיל אחר השקיעה לשיטת הגאונים, יש כמה אחרונים שכתבו שזה רק לרבי יהודה, ולרבי יוסי זה יותר מאוחר כיון שקשה להם שבמציאות לא רואים כוכבים כ״כ מוקדם, וגם מה שכתוב שני כוכבים בין השמשות שלושה לילה הוא רק לרבי יוסי דלרבייהודה אין שני כוכבים בינונים בשקיע...
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 1:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

חשבתי שתי מהלכים א. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ב. כיון שבאשכנז היה עיקר מרכז התורה, ואחרי שההשכלה התפשטה באה השואה. אה, זה סגנון התשובות שמחפשים? אוקיי. חשבתי שהדיון קצת יותר אינטליגנטי. אם נראה לך שעם ישראל מונהג ע״פ טבע, וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרוץ היה משהו חד פעמי, אז יש לי עוד כמה שא...
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 12:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

מרכז התורה בימי הראשונים היה באשכנז ובצרפת ובספרד, גם בימי האחרונים עיקר מרכז התורה היה פולין וסביבותיה.

גם כשהתחיל ההשכלה מצד שני התפשט מאוד החסידות והישיבות בליטא ובהונגריה, רק תקופה לפני השואה החילוניות התפשט ביותר ואז באה השואה, מאריך אפיה וגבי די ליה.
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 9:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

חשבתי שתי מהלכים א. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ב. כיון שבאשכנז היה עיקר מרכז התורה, ואחרי שההשכלה התפשטה באה השואה.
על ידי מלבב
ד' ספטמבר 04, 2019 9:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

אמת, התופעה הקודמת שהאלפים הבודדים של יהודי אשכנז בימי הביניים התקיימו ואף נכפלו פי כמה למרות הרציחות והרדיפות היא עצמה תופעה מופלאה, כך שמדובר בתופעה יוצאת דופן של שנים רבות מאוד! מה שכן, יהדות אשכנז נוצר ממש בבחינת יש מאין, עם קהילות מתי מספר, יותר מרשים העובדה שבמשך 500 שנים הלכו מקרוב לאפס עד ח...
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 03, 2019 6:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

האם יש איזה הסבר למה רק יהדות אשכנז כ״כ גדלה והתרבה והגיעה לפני השואה לכחמש עשרה מיליון, ויהדות אסיה וצפון אפריקה שהיה שם פחות שמדות וגירושים, כולם ביחד לא גדלו רבע מזה?
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 03, 2019 6:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 36
צפיות: 1318

Re: ורחמיו על כל מעשיו

א. למה אם אני יכנס הביתה ויראה חתולה ויקח רובה ויירה בה כולם יצעקו עלי שאני אכזר, ואילו כשיש מקק בבית כולם יזעיקו אותי להרגו? ב. הגמ' מספרת שרבי ראה את השפחה לוקחת עכברים כדי לזרוק אותם אמר לה עזבי אותם, צער בעלי חיים. האם אכן זוהי הדרישה מהתורה, להשאיר את העכברים שיסתובבו אצלי בבית? (וקשה לומר שרב...
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 03, 2019 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע

ביליצר כתב:ברור שיש כאן ריעותא ורוב מאן דכ"ש .

זה לא כ״כ פשוט, כי למשל נגיד שיש שני סוגי בשר, ולפעמים החניות יש להם סוג א ולפעמים סוג ב ולפעמים שני הסוגים, ואם ראינו בחנות הטריפה סוג א ובחנויות הכשרות אין אנו יודעים מה היה באותו יום, והבשר הנמצא הוא גם סוג א, האם נגיד שאין רוב?
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 02, 2019 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע
תגובות: 7
צפיות: 185

האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע

שתי חניות מוכרות בשר כשר, וחנות אחד מוכרת בשר טריפה, אבל יש בבשר סימן גרוע (שאינו אפילו סימן בינוני) שהיה כזה בשר בחנות הטריפה, וספק אם היה בשר עם סימן כזה בחניות הכשרים, האם הולכים אחר הרוב, או כיון שבשר עם סימן כזה ספק אם יש רוב הוי כספק רוב.
על ידי מלבב
ב' אוגוסט 26, 2019 3:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 337
צפיות: 41309

מה השיעור של נתמלא זקנו לסימן גדלות

האם די בקצת שער בזקן, או שצריך מלא ממש.
על ידי מלבב
א' אוגוסט 25, 2019 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 65
צפיות: 3289

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

מיד משמע גם בשתי דקות לפני השקיעה, ולפי דבריך קבלת שבת לא חל כיון שקיבל לפני השקיעה, ובפרט בקיץ קשה ביותר וכנ״ל.
על ידי מלבב
א' אוגוסט 25, 2019 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 65
צפיות: 3289

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

אבל המחבר כתב שמפלג המנחה יכול לקבל שבת ואתה אומר שהכוונה כמה דקות אחר פלג המנחה?
עשיתי פעם את החשבון, יצא לפי השיטה המשובשת של 72 שוות כארבעים דקות לפני השקיעה, ולפי 72 במעלות יוצא כחצי שעה.
על ידי מלבב
א' אוגוסט 25, 2019 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 65
צפיות: 3289

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

מי שמדליק בתחילת פלג המנחה ומקבל שבת מיד הקבלה לא חלה להשיטות שקבלת שבת הוא רק משקיעה.

אין שום שאלה על הרמב"ן, כי אפשר לומר שבקיץ רב התפלל קצת יותר מאוחר מתחילת פלג המנחה.
על ידי מלבב
א' אוגוסט 25, 2019 8:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 65
צפיות: 3289

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

ואם מקבל שבת בלי מעריב אסור לו להדליק מפלג המנחה? ונשים שהם בדרך כלל מדליקות הנרות ובזה מקבלים שבת ולא מתפללים ערבית אסור להם להדליק מפלג המנחה? דבר זה היה צריך להשמיעני ולא מצינו באחד מהפוסקים שיאמר דבר זה, ועוד בקיץ פלג המנחה הוא כחצי שעה לפני השקיעה.
על ידי מלבב
ש' אוגוסט 24, 2019 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 65
צפיות: 3289

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

אז למה ברסג כתב מפלג המנחה?
על ידי מלבב
ש' אוגוסט 24, 2019 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 957

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

השו"ע לא אחז מכל העצות שהמציאו לאחרונה, כגון לעשות קידוש, ורק לאחמ"כ להתפלל, והא ראיה: השו"ע פסק בסי' רס"ז שמקדימין להתפלל משום תוספת שבת, אע"פ שמובא בשו"ע (רל"ג א') שהאדינא נהגו להתפלל מנחה עד הלילה, הרי שכבר בזמנו נהגו כרבנן בימות החול, ולא כרבי יהודה, ואעפ"...
על ידי מלבב
ו' אוגוסט 23, 2019 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 957

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

אולי, כשיש מחלוקת בהגדרה (זמן התפילה, אופן התקיעות) ולא בהלכה (חייב / פטור, מותר / אסור) לא שייך בזה הלך אחר המחמיר, כי אין כאן קולא וחומרא במוצהר - אף שיתכן שאחרי שיקול כל ההיכי תימצי שבעולם שיטה אחת יהיה מחמיר יותר יש עוד דוגמא כזאת? בהגדרת בין השמשות יש מחלוקת רבי יוסי ורבנן ופוסקים את שניהם לחן...
על ידי מלבב
ו' אוגוסט 23, 2019 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 65
צפיות: 3289

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

ברסג כתב שאפשר לקבל שבת מפלג המנחה
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 22, 2019 11:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 22065

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

מבואר בספורנו בכמה וכמה מקומות [מעט בפירושו לתורה, יותר להדיא בשיר השירים ובהרחבה בפירושו לתהילים] שיהיה קיבוץ גלויות עוד קודם ביאת המשיח ובנין בית המקדש, ויהיה אז עיקר הניסיון אם יחזיקו ביד לומדי תורה או יפנו רק לענייני החומר, ומשמע מדבריו שהמצב הרוחני באותו קיבוץ גלויות לא יהיה פשוט כלל, ומכל מקו...
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 22, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 957

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

ולגבי הבדלה מוכרחים לומר שמדאורייתא יוצאים ידי חובת הבדלה מבעו"י להלכה, שהרי מי שטרוד לצאת לצורך מצווה - יכול להתפלל ערבית ולהבדיל על הכוס מבעוד יום, ולא יאמר עוד שום נוסח של הבדלה עד מוצאי השבת הבאה... ויש שתי אפשרות להסביר זאת: או שחכמים מודים לרבי יהודה, או שאנחנו פוסקים הלכה כרבי יהודה (עכ...
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 22, 2019 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 957

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

מאי שנא מכל מקום שאומרים בדאורייתא הלך אחר המחמיר?
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 22, 2019 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 957

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

הרי צריך לקדש השבת בכניסתו
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 22, 2019 12:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 65
צפיות: 3289

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

נהוג עלמא להדליק נרות כ20-40 דקות לפני שקיעת החמה הנראית לעינינו. והנה שמעתי (באשכול http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=433136#p433136 ) טוענים שזה ראוי דווקא לשיטת רבי יהודה, שלדעתו אפשר לקבל שבת מפלג המנחה. אבל לרבנן - צריך להדליק ב"זמן של סמוך לשקיעה שלא התברר כמה הוא בדיוק". ולדעת...
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 22, 2019 11:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 65
צפיות: 3289

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

שומע ומשמיע כתב:אני כתבתי מהלך, אתה הצבת מהלך אחר. במהלך שלך זה לא מסתדר.

מה המהלך שלך?
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 22, 2019 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 957

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

שומע ומשמיע כתב:קידוש הוא גם לדעת ר' יהודה, ונשאר תרתי דסתרי.

א. לא בגלל שצריך לעשות תרתי דסתרי בדבר אחד צריך לעשות בשתי דברים
ב. קידוש גם לרבנן אפשר לעשות לפני הלילה שאם לא כן איך סומכים על רבי יהודה בדבר דאורייתא.
על ידי מלבב
ג' אוגוסט 20, 2019 2:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 957

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

גם בקידוש זה לא עיצומו של יום? א״כ איך אפשר לצאת חובת סעודה? ואם זה כן אז למה צריך תפילה.

עבור לחיפוש מתקדם