מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1555 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 12:06 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 454

מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

בסוכה כצריף פוסקים שאפשר לישון גם בחלק התחתון שנמוך מעשרה טפחים, איך זה מסתדר עם הדין של איצטבא מן הצד שלא מכשירים לישון תחת הסכך שגבוה מעשרים אמה.
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 14, 2019 10:54 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?
תגובות: 10
צפיות: 422

Re: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?

בריטב"א סוכה (כט, א) כתב ומינה שאם לא היה אוכל עדיין וראה גשמים באין ושמים מתקדרין בעבים שאוכל חוץ לסוכה ואין מטריחין אותו לעלות עד שיגמור כל סעודתו. וכן איתא במאירי (סוכה כו, א). אולם במשנ"ב (תרלט שעה"צ ס"ק ס) הביא מהביכורי יעקב שאם כעת אין אוכל מאכלים הנקרשים אינו יכול לצאת על...
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 14, 2019 10:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?
תגובות: 10
צפיות: 422

Re: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?

עושה חדשות כתב:הבכור"י בהמשך מביא גם את הריטב"א הנ"ל.

והוא חולק על הריטבא? או שמסכים
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 14, 2019 10:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?
תגובות: 10
צפיות: 422

Re: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?

היא שיחתי כתב:תודה רבה.
שם במקום ראיתי כעת במשנ"ב דרשו דלגבי שינה היא פלוגתת הגריש"א זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א

מה הבדל בין שינה לאכילה?
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 14, 2019 10:49 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הערות באו״ח סימן תרל
תגובות: 3
צפיות: 301

Re: הערות באו״ח סימן תרל

א. בשער הציון ס״ק הקשה על הלבוש שכתב שהצורה הפתח בדופן שלישי צריך להגיע עד סוף הדופן שכנגדו, שהרי צורת הפתח הוא דופן גמור אף לעניין שבת, א״כ כמו שבדופן גמור לא צריך יותר משבעה טפחים, כך בצורת הפתח למה שנצטרך יותר משבעה טפחים. וקשה לי הרי גם בסוכה כמבוי כתב הרמא שסגי בשבעה טפחים ואעפ״כ צריך צורת הפת...
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 14, 2019 10:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בסכך פסול יותר מד' אמות, למה לא נכשיר מדין סוכה העשויה כצריף
תגובות: 5
צפיות: 201

בסכך פסול יותר מד' אמות, למה לא נכשיר מדין סוכה העשויה כצריף

בסוכה כצריף שכשר, האם אין שיעור בשיפוע שכשר ואפילו גג ארוך עם טיפה שיפוע נחשב לדופן עם סכך? א״כ בסכך פסול יותר מארבע אמות שטיפה משופע האם נכשיר בלי דופן עקומה בגלל שנגיד שהכל דופן?
על ידי מלבב
א' אוקטובר 13, 2019 2:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הערות באו״ח סימן תרל
תגובות: 3
צפיות: 301

הערות באו״ח סימן תרל

א. בשער הציון ס״ק הקשה על הלבוש שכתב שהצורה הפתח בדופן שלישי צריך להגיע עד סוף הדופן שכנגדו, שהרי צורת הפתח הוא דופן גמור אף לעניין שבת, א״כ כמו שבדופן גמור לא צריך יותר משבעה טפחים, כך בצורת הפתח למה שנצטרך יותר משבעה טפחים. וקשה לי הרי גם בסוכה כמבוי כתב הרמא שסגי בשבעה טפחים ואעפ״כ צריך צורת הפתח...
על ידי מלבב
ד' אוקטובר 09, 2019 8:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כשרות החלב בזמנינו
תגובות: 12
צפיות: 1069

Re: כשרות החלב בזמנינו

"לא נכון מה שכתוב במאמר, שיש שרצו להתיר משום שבזמננו החלב נבחן ע"י מעבדה על מנת לוודא שאין בו תערובת חלב טמא. אף אחד לא מתיר בגלל סיבה זו מכיוון שבדיקה כזו לא נעשית, ואם היו רוצים לבצע בדיקה כזו יהיה צורך לפתח טכניקה ייחודית לבדיקת הדבר, מכיוון שבבדיקות שנעשות היום אין אפשרות לזהות ערוב חל...
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 07, 2019 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על הדלקת נרות שבת בחדרים נוספים שבבית
תגובות: 1
צפיות: 285

Re: ברכה על הדלקת נרות שבת בחדרים נוספים שבבית

החילוק הוא שבבדיקת חמץ הוא משום שליחות, לכן אין השליח יוצא בברכת בעל הבית, שאין השליח שייך במצווה רק בעשיית מעשה המצווה, משא"כ מצוות הדלקת נר המצווה על שניהם לכן יוצא הבעל בברכת אשתו.
על ידי מלבב
א' אוקטובר 06, 2019 9:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 90
צפיות: 13596

Re: שינה בסוכה בחו״ל

אבל למה כל הפוסקים לא כתבו טעם זה
על ידי מלבב
א' אוקטובר 06, 2019 12:36 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 90
צפיות: 13596

שינה בסוכה בחו״ל

הפוסקים טרחו למצוא טעם למה מקילים בשינה בסוכה, למה לא תרצו שכיון שבחו״ל שכיח גשמים בסוכות אז גם אם כשהולך לישון לא יורדים גשמים שמא באמצע הלילה ירדו גשמים וירטב ויצטרך לקום ולצאת באמצע השינה עם הכרים וכסתות ולחזור לבית.
על ידי מלבב
א' אוקטובר 06, 2019 8:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק
תגובות: 25
צפיות: 3585

עקדת יצחק

האם יש במדרשים שיצחק כן נשחט וחזר לתחייה?
על ידי מלבב
ה' אוקטובר 03, 2019 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 337
צפיות: 41309

Re: בדין דתשע חנויות

אתה יכול לכתוב בשפה פשוטה מה הוא אומר, אני פשוט לא מתחיל להבין מה הוא אומר בכלל.
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 27, 2019 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 337
צפיות: 41309

בדין דתשע חנויות

בשערי יושר שער ד פרק ט כתב שתי מהלכים למה הולכים אחר רוב חנויות ולא בתר רוב בשר, ולא הבנתי דבריו כלל, אשמח אם מישהו יכול לבאר דבריו.
Hebrewbooks_org_20983.pdf
(21.02 MiB) הורד 21 פעמים
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 24, 2019 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצת סכין
תגובות: 5
צפיות: 195

Re: רחיצת סכין

אם אני לא טועה דוחקה דסכינא מבליע רק בדבר חריף
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 24, 2019 6:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצת סכין
תגובות: 5
צפיות: 195

Re: רחיצת סכין

איך השניצל בולע אם הוא לא חם?
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 24, 2019 5:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצת סכין
תגובות: 5
צפיות: 195

רחיצת סכין

סכין בשרי שחתכו איתו בשר טרף, ורחצו אותו עם מים היטב אבל בלי סבון, ואח״כ חתכו בו שניצל וטגנו, האם השניצל מותר באכילה?
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 7:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה
תגובות: 7
צפיות: 323

Re: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה

אני יודע מזה בגלל זה שאלתי, השאלה אם זה כ״כ פשוט עד כדי לברך.
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 5:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה
תגובות: 7
צפיות: 323

Re: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה

טעם הדבר בגלל שגם טיול בסוכה הוא מצווה, אבל בליעת דבר קטן כשהוא ממהר בדרך החוצה מהסוכה אינו טיול.
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 5:36 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה
תגובות: 7
צפיות: 323

לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה

אכל שיעור סעודה בסוכה ושכח לברך לישב בסוכה, ונשאר לו לאכול עוד קצת פחות מכביצה, האם יכול לברך גם אם אוכל מהר ולא מתעכב עוד בסוכה?
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 11:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 22065

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

מה שאמרתי שאנחנו לא יכולים להגן על עצמינו מפני אויבינו אפילו במינימום שכל מדינה חופשית יכולה, ועל כל דירה בשועפט וברמות אנחנו צריכים רשות מארה"ב, אז זה לא נקרא שאנחנו שולטים פה שליטה מלאה.
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 115
צפיות: 11653

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

עושה חדשות כתב:בפרוספקט של מכון עליה ראיתי כעת נידון;
האם מותר לחשמלאי לתקן ולחבר חשמל של שכונה גדולה (של גויים או חפשיים רח"ל),
שבסתמא יש להניח שלפחות באחד מן התנורים שם מתבשל כעת בשר בחלב, ותיקון החשמל הוא מעשה מידי של הדלקת אותו התנור.

לו יהא אלא ספק כ״כ אסור
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 8:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 22065

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

זה לא נכון. מדינת ישראל אינה תחת שליטת אף אומה. מה שכן, כמו כל מדינה נורמלית (להוציא מדינות לא נורמליות כמו צפון קוריאה) התלויה בקשרים שלה עם מדינות אחרות, או בעזרה שהיא מקבלת מהן, ואינה יכולה לעשות ככל העולה על רוחה, גם מדינת ישראל היא כזו. שליטה במקצת, יש סברא לומר שאם הקב"ה שם אותנו תחת שלי...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 09, 2019 10:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 22065

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

אך גם כיום שהערבים כועסים והאומות מגבות אותם - בישוב בחלק מהשטחים הכבושים, חלה עליה אזהרת ג' שבועות כפי שלמדונו רבותינו. לענ"ד השבועה שלא ימרדו באומות לא נאמרה אלא לישראל שתחת יד האומות. [והא לך לשון מהר"ל, באר הגולה, באר שביעי פ"ו: הזהירו אותנו חכמים לקבל עלינו מלכות וממשלת האומות, ...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 09, 2019 9:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 22065

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

אך גם כיום שהערבים כועסים והאומות מגבות אותם - בישוב בחלק מהשטחים הכבושים, חלה עליה אזהרת ג' שבועות כפי שלמדונו רבותינו. לענ"ד השבועה שלא ימרדו באומות לא נאמרה אלא לישראל שתחת יד האומות. [והא לך לשון מהר"ל, באר הגולה, באר שביעי פ"ו: הזהירו אותנו חכמים לקבל עלינו מלכות וממשלת האומות, ...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 09, 2019 9:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 22065

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

ר' מנשה קליין בשם הרה"ק מבעלז: וארשום מה ששמעתי מפי גדול אחד שלאחר המלחמה שאל את הגה"ק מוה"ר אהרן מבעלז זצוקלה"ה האם לנסוע לארץ ישראל או למדינות אחרות בעולם והשיב הרה"ק מבעלז ז"ל איך האב שוין מגלה דעת געווען אין געטטא באכניע ווען איך בין דארט געווען אז ווי לאנג די אומו...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 09, 2019 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים
תגובות: 6
צפיות: 182

Re: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים

וביותר לא נתברר לי למה לגבי תענית לא מקילים, דכאמור יש כאן רק ספק דרבנן, שהתענית אינו אלא דרבנן, והצורך שמאן דהוא קשה עליו הצום, ולמנחה יחמירו בדיעבד כאילו כבר לילה כיון שזה ספק חיסרון ידיעה מחמירים לשני הצדדים. נדמה לי שהירושלמים כן מקילים לעניין תענית משמונה עשרה דקות, ומה שלא מקילים מ13 דקות משו...
על ידי מלבב
א' ספטמבר 08, 2019 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 448

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

דברי הנתיבות מחודשים וקשה להבין, אבל גם לדברי הנתיבות הוא רק כשאומרים בפירוש שמוכרים לא לפי המחיר רק ע"פ משהו אחר, אבל בנידון דידן זה תלוי במחלוקת אם יש אונאה בדבר שאין לו מחיר שווה שרוב הפוסקים סוברים שיש אונאה. דברי הנתיבות פשוטים וברורים למבין. אונאה קיימת כאשר ישנו שער מסויים שדעת בני אדם ...
על ידי מלבב
א' ספטמבר 08, 2019 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 448

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

מה הסברא שכל חנות ברחוב יכול לקחת כל מחיר שעולה על דעתו, ובאותו חנות אסור לשנות מחירים? הרי מפורש בפוסקים שלא שייך מנהג בעניין אונאה וגם אם נוהגים לאונות זה מנהג נגד ההלכה ולא מועיל, רק יש מחלוקת אם בדבר שאין מחיר יש אונאה, אבל דעת רוב הפוסקים שגם בזה יש אונאה, ולהשיטות שאין בכהאי גווני אונאה כי זה...
על ידי מלבב
א' ספטמבר 08, 2019 7:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 448

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

דברי הנתיבות מחודשים וקשה להבין, אבל גם לדברי הנתיבות הוא רק כשאומרים בפירוש שמוכרים לא לפי המחיר רק ע"פ משהו אחר, אבל בנידון דידן זה תלוי במחלוקת אם יש אונאה בדבר שאין לו מחיר שווה שרוב הפוסקים סוברים שיש אונאה.
על ידי מלבב
א' ספטמבר 08, 2019 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 448

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

מה הסברא שכל חנות ברחוב יכול לקחת כל מחיר שעולה על דעתו, ובאותו חנות אסור לשנות מחירים? הרי מפורש בפוסקים שלא שייך מנהג בעניין אונאה וגם אם נוהגים לאונות זה מנהג נגד ההלכה ולא מועיל, רק יש מחלוקת אם בדבר שאין מחיר יש אונאה, אבל דעת רוב הפוסקים שגם בזה יש אונאה, ולהשיטות שאין בכהאי גווני אונאה כי זה ...
על ידי מלבב
א' ספטמבר 08, 2019 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: להורדוס היה דין מלך?
תגובות: 12
צפיות: 286

Re: להורדוס היה דין מלך?

מי אמר שדין מלך הוא רק כשהמלך ע"י רוב ישראל? זו המשמעות הפשוטה של הכתוב: דברים פרק יז, טו שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ בּוֹ מִקֶּרֶב אַחֶיךָ תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי אֲשֶׁר לֹא אָחִיךָ הוּא. מה שנותן לו דין מלך זו ההשׂמה של ישר...
על ידי מלבב
ש' ספטמבר 07, 2019 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת מפלג המנחה, מאי טעמא?
תגובות: 5
צפיות: 175

Re: קבלת שבת מפלג המנחה, מאי טעמא?

מי מהראשונים משווה?
גם לשיטת ר"ת ודעימיה עיקר ההלכה כרבי יהודה שהרי סומכים עליו גם לענין קרי"ש דאורייתא, אבל רוב הראשונים חולקים.
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 06, 2019 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 448

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

לדעת הערוך השולחן אם הוא מוכר במחיר הזה קבוע אין אונאה.
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 06, 2019 4:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 448

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

חיים שאול כתב:אם הוא קבע את המחירון אז מה מונע ממנו עכשיו להחליט שהוא מייקר אותו?

אולי זה נקרא מקח טעות, כי לא מקובל למכור לא לפי המחיר, אבל זה שייך למקל טעות ולא לאונאה, ויש לזה דינים אחרים.
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 06, 2019 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 448

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

שמעתי מדיין בב"ד של הר"נ קרליץ בשם אחד מגדולי הדיינים [או הרב סילמן, או הרב שפרן] שבאמת הונאה כלפי מחירי השוק לא שייכת היום, שהרי פערי המחירים הם אדירים, ומי יכול לקבוע מה המחיר האמיתי. [אא"כ מדובר במוצרים שבפיקוח] אמנם מה שכן שייך היום זה כשיש לחנות מחירון, והוא רואה לקוח תמים מולו ...
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 06, 2019 4:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3344

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

אני לא מבין משהו, כולם כאן מניחים שההתרבות של יהדות אשכנז היתה יותר מהסביבה הגויית. אבל לפי מה שידוע לי, בעקבות המהפכה התעשייתית, אולכוסיית אירופה גדלה פי כמה. באנגליה למשל מצאתי בויקי' שהאוכלוסיה גדלה פי 5. הלא כן? סתם הערה, האשכול אמור להיות ב'ימות עולם' אבל גם לפני המהפכה התעשייתית יהדות אשכנז ה...
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 06, 2019 3:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להורדוס היה דין מלך?
תגובות: 12
צפיות: 286

Re: להורדוס היה דין מלך?

הנצי"ב בפרשת השבוע (דברים יז טו) כותב שלהורדוס היה דין מלך. וצ"ע טובא! מדוע ייחשב למלך, גם אם נתעלם מייחוסו המפוקפק, מ"מ הרי לא הומלך ע"י עם ישראל אלא ע"י הרומאים, ומה עושה אותו למלך ישראל? תוס' (כתובות יז. ד"ה מלך) כתבו שאגריפס לא היה מלך גמור (ומה שקשה על כך מהסוגיה ...
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 06, 2019 12:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 448

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

האם למאן דהו יש הכרעה ברורה כיצד משערים אונאה בחפצים הנמכרים בזמנינו, כשיש באותו מוצר פערים של מחירים באותו האזור, ראיתי בזה ריבוי דעות ושיטות ואני רוצה לדעת הכרעה מי שברור או בירר אצל דיינים. דעת הערוך השולחן שאם יש מוכר בקביעות באותו מחיר אפילו יש רוב מוכרים ביותר זול אין אונאה, ודעת ההשיב משה ור...
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 06, 2019 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 957

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

שומע ומשמיע כתב:
שומע ומשמיע כתב:קידוש הוא גם לדעת ר' יהודה, ונשאר תרתי דסתרי.

הדרנא בי מחמת מה שכתבתי כאן, שלמרות שלקדש מבעו"י הוא כר' יהודה, כל שמקדש לאחר שהתפלל מנחה אין כאן תרתי דסתריץ

למה אין תרתי דסתרי אם גם מתפלל מנחה אחר פלג וגם עושה קידוש לפני הלילה.

עבור לחיפוש מתקדם