מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1326 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מלבב
ג' יוני 04, 2019 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

לא יכול להיות תאריך של טז, אבל היום שהתחיל לא נעקר גם אם התאריך השתנה אולי זה יכול להיחשב אותו יום. כל סיבוב של השמש סביב כדור הארץ זה יום בפני עצמו, אז איפה בסיבוב מתחיל יום חדש, בקו התאריך, עכשיו היום בארץ ישראל זה אותו יום שבאירופה, אבל היום של היום בארץ ישראל הוא לא אותו יום של אתמול בארץ ישראל,...
על ידי מלבב
ג' יוני 04, 2019 3:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 409

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

א. מה שכתבת שזה לא כתוב בשום מקום - זה כתוב בחזו"א סי' ק"נ סקי"א וז"ל נראה דמיירי כשאין נקבים בסכך הכשר דאילו יש נקבים בסכך הכשר אף שיש כנגדם נקבים בסכך הפסול מ"מ כיון שאין צלל"מ אלא בצרוף סכך פסול פסולה עכ"ל. וכמדומה שראיתי בחמד משה שכבר הקדים את החזו"א. בדר...
על ידי מלבב
ג' יוני 04, 2019 1:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הגדר ההלכתי של תקנות בית דין משמר התורה
תגובות: 52
צפיות: 4401

Re: מה הגדר ההלכתי של תקנות בית דין משמר התורה

בענין ה"חיוב" כבר נכתב לעיל רבות. המגוחך ביותר הוא שמקימי הבי"ד בישרו על כך להגרי"ש אלישיב (בוידאו המפורסם), כאשר הם מסבירים לו שהוקם בי"ד שהוא נמנה על רבניו, והוא מחייב את כלל ישראל כמו סנהדרין, והוא לא הבין כלל מה הם רוצים. וענין השביל הלבן הוא באמת דוגמא טובה לכלל ה"...
על ידי מלבב
ג' יוני 04, 2019 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 409

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

עכשיו אני מעיין בהודעה קודמת שלך למעלה, ומשמע שאתה סבור שאם יש סוכה שבקושי צלל"מ, ויש סכך פסול פחות מד"ט הנצרך כדי להשלים שיעור צלל"מ של הסוכה, זה מצטרף. יש מקור לחידוש גדול זה? הדין הוא שרק בסוכה קטנה פחות מד׳ פוסל אבל בסוכה גדולה של עשר טפחים שיש שיעור סוכה בלי הפסול כשר, ולשיטתך ז...
על ידי מלבב
ג' יוני 04, 2019 11:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

כי אחר ששקעה חמה של יום טו לא יכול להיות המשך של יום טו, אע״פ שהוא לא היה שם בעת שקיעת החמה, כמו מי שמת לפני שקיעת החמה וחזר לתחייה אחר הנץ לא נאמר שהוא עדיין ביום ט״ו כיון שלא היה פה בעת שקיעת החמה.
על ידי מלבב
ג' יוני 04, 2019 8:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

הביקור של טו לא פוטרת אותו, רק לא מחייבת אותו לכשיחזור לט״ז להתפלל שוב. לא דיברתי על ביקור בט"ו, אלא על הביקור הקצרצר בט"ז. הרי לולא ביקור זה היה חייב להתפלל כשחצה לט"ז אחר תפילתו בט"ו, אבל ביקורו הקצרצר בט"ז קודם תפילתו בט"ו פוטרו (לדבריך) מלהתפלל בט"ז כשיחצה לשם...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 409

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

א. נכון, זה לא נחשב לאויר ולא פוסל פחות מד', אבל בדבר אחד זה דומה לאויר שזה לא יכול להצטרף לצלתה מרובה מחמתה כמו שאר סכך פסול, ולראשונים החולקים זה כן יכול להצטרף לצלתה מרובה מחמתה כמו שאר סכך פסול פחות מד'.
ב. הדיוק מסתימת הפוסקים הוא חלש.
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

הביקור של טו לא פוטרת אותו, רק לא מחייבת אותו לכשיחזור לט״ז להתפלל שוב. לא דיברתי על ביקור בט"ו, אלא על הביקור הקצרצר בט"ז. הרי לולא ביקור זה היה חייב להתפלל כשחצה לט"ז אחר תפילתו בט"ו, אבל ביקורו הקצרצר בט"ז קודם תפילתו בט"ו פוטרו (לדבריך) מלהתפלל בט"ז כשיחצה לשם...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

אני מבין שזה מה שאתה אומר, אבל איני מצליח למצוא סברא אחידה שתסביר את כל הדינים שבדבריך. א) התחיל בט"ו והתפלל ועבר לט"ז, צריך להתפלל שוב לחובת ט"ז, כי יום חדש הוא. ב) התחיל בט"ז ולא התפלל ועבר לט"ו, צריך להתפלל שוב אף שכבר התפלל בט"ו של אתמול, כי ט"ו חדש הוא. ג) הת...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

אני מבין שזה מה שאתה אומר, אבל איני מצליח למצוא סברא אחידה שתסביר את כל הדינים שבדבריך. א) התחיל בט"ו והתפלל ועבר לט"ז, צריך להתפלל שוב לחובת ט"ז, כי יום חדש הוא. ב) התחיל בט"ז ולא התפלל ועבר לט"ו, צריך להתפלל שוב אף שכבר התפלל בט"ו של אתמול, כי ט"ו חדש הוא. ג) הת...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

אני אומר שכשמגיע ליום הבא נעשה יום חדש, אבל כשחוזר אחורה אין סיבה שנגיד שהסתיים יום והתחיל יום חדש, לכן נשאר בהמשך אותו יום על אף שהתאריך שונה, אז אם התחיל יום מסויים וסיים באותו יום ממש שהתחיל בו באותו מקום ואותו תאריך, אז איך שייך להגיד שזה שתי ימים נפרדים. אני מבין שזה מה שאתה אומר, אבל איני מצל...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

אני לא מבין מה זה עובר יום קדימה. אם הוא עבר למקום שבו יום שלישי חלים דיני יום שלישי עליו אם הוא נמצא במקום שבו יום שני חלים דיני יום שני עליו. וכל מה שעשה ביום שלישי פוטר אותו מחיובי יום שלישי וכל מה שעשה ביום שני פוטר אותו מחיובי יום שני. לא משנה אם באמצע קפץ למקום אחר. (זה יכול להקרא יום שני ויו...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 409

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

א. הם רק כתבו שאין האילן גורם לסכך שכנגדו להיות כמאן דליתא וכאויר, אבל לא כתבו שלא נחשב כסכך פסול במקומו שפוסל בד׳ טפחים. ב. זה לא קשור לשם, שם הבעיה שרוב הסכך הוא סכך פסול, אבל במקום שרוב הסכך היא כשר פוסל רק בד׳ טפחים כי אז נחשב למקום בפני עצמו ולא גרע משאר סכך פסול שפוסל בד׳, משא״כ פחות מד׳ אינו ...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

אוצר החכמה כתב:
אני מסכים עם עצם הטיעון, אבל הציור שלך לא מוכיח כלום כי הרי בדרך לסין היה לו לילה


זה בדיוק מה שזה מוכיח. שאחרי שלזה מסכימים, כל הטענה של הבנת קו התאריך אומרת לא חשוב מה קורה לאדם חשוב המקום. ואין הבדל אם הוא הגיע על ידי נסיעה מזרחה או על ידי נסיעה מערבה.

אבל הם טוענים שזה כן תלוי באדם.
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

אוצר החכמה כתב:אם כך לענ"ד בדבר הזה צודק בן ראובן.

אתה טוען שהכל תלוי בתאריך, או שאתה מוכן להסכים שגם מי שעובר יום קדימה פטור מלחזור להתפלל?
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

אני אומר שכשמגיע ליום הבא נעשה יום חדש, אבל כשחוזר אחורה אין סיבה שנגיד שהסתיים יום והתחיל יום חדש, לכן נשאר בהמשך אותו יום על אף שהתאריך שונה, אז אם התחיל יום מסויים וסיים באותו יום ממש שהתחיל בו באותו מקום ואותו תאריך, אז איך שייך להגיד שזה שתי ימים נפרדים. אני מבין שזה מה שאתה אומר, אבל איני מצל...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

סגי נהור אני לא מבין מה אתה אומר. התקרבת ביום לשבת פירושו שאתה ביום אחר. אני רוצה להבין שאלה פשוטה. מישהו היה ביפן (לצורך העניין נלך כשיטת החזון איש). התפלל בנץ והניח תפילין. ונסע מזרחה ולא מערבה. אבל במהירות כזאת שהגיע אחר שעתים לסין ושם היה הזמן כמובן שעה אחר הנץ. האם הוא צריך להתפלל שוב שחרית? א...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 5:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

למה לא יתחייב בפעם השניה והשלישית שחוצה את הקו? הרי בכל פעם נעשה יום חדש, לא? למה יום חדש, הסברתי שכשעובר ליום קודם זה לא ים אחר רק המשך של יום שהתחיל בו, אז אם חוזר בחזרה ליום שהתחיל בו וודאי שלא התחלף היום. אז כשעובר ליום הקודם זה לא יום אחר, וכשעובר ליום הבא זה כן יום אחר? מאי פסקא? פשוט שזה לא ...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

לא אמרתי שיכול להתחייב עשרות פעמים ביום, רק שתי פעמים כיון שנעשה יום חדש. למה לא יתחייב בפעם השניה והשלישית שחוצה את הקו? הרי בכל פעם נעשה יום חדש, לא? למה יום חדש, הסברתי שכשעובר ליום קודם זה לא ים אחר רק המשך של יום שהתחיל בו, אז אם חוזר בחזרה ליום שהתחיל בו וודאי שלא התחלף היום. אז כשעובר ליום ה...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 4:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

אוצר החכמה כתב:מה ההבדל אם הוא הגיע ליום שלישי (במקרה הזה) או שיום שלישי הגיע אליו (המקרה שקורה לנו יום יום).
יותר קושי הוא המקרה ההפוך שנסע מיום שלישי ליום שני.

הסברתי לעיל את ההבדל
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

מי הניח תפילין והתפלל שחרית באלסקה בבוקר מוקדם, ונסע במטוס ועבר את קו התאריך לסין והגיע לפני חצות, האם צריך להניח תפילין ולהתפלל שוב? לא כל כך הבנתי את הסיפור. הוא היה באלסקה ביום ראשון. הגיע לסין וזה היה יום שני בבוקר. אם הוא לא יניח תפילין אלא יחכה למחרת כלומר יום שלישי ייצא שביום שני לא התפלל ול...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 2:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 409

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

מי אומר שגם בכהאי גווני מכשירים ולא נקרא שרוב הסוכה היא סכך פסול? וגם אם כן יש לומר שפחות מד׳ לא חשוב סכך כלל וממילא לא חשוב מסכך בסכך פסול או שני סככים
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

מי הניח תפילין והתפלל שחרית באלסקה בבוקר מוקדם, ונסע במטוס ועבר את קו התאריך לסין והגיע לפני חצות, האם צריך להניח תפילין ולהתפלל שוב? לא כל כך הבנתי את הסיפור. הוא היה באלסקה ביום ראשון. הגיע לסין וזה היה יום שני בבוקר. אם הוא לא יניח תפילין אלא יחכה למחרת כלומר יום שלישי ייצא שביום שני לא התפלל ול...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 11:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

מי הניח תפילין והתפלל שחרית באלסקה בבוקר מוקדם, ונסע במטוס ועבר את קו התאריך לסין והגיע לפני חצות, האם צריך להניח תפילין ולהתפלל שוב? לא כל כך הבנתי את הסיפור. הוא היה באלסקה ביום ראשון. הגיע לסין וזה היה יום שני בבוקר. אם הוא לא יניח תפילין אלא יחכה למחרת כלומר יום שלישי ייצא שביום שני לא התפלל ול...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 11:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניבה - מלבוש של גויים
תגובות: 86
צפיות: 2505

Re: עניבה - מלבוש של גויים

עוד שמעתי מחסיד זקן אחד, שבכל דבר בעולם יש 'הנאה' ו'תועלת', מלבד שני דברים שכל גדרם הוא 'הנאה' בלתי תועלת: לבישת עניבה ואכילת גלידה... https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=45891&p=548668&hilit=%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%AA+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94#p548675 ומה אם גיהוץ חול...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 11:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 409

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

לא מבין שאלתך, לדעת הראביה הסכך שתחת הענפים היא כמאן דליתי, לדעת הראשונים החולקים היא כסכך פסול לכן אינו פוסל בפחות מד׳, והרי סכך פסול הדין הוא שמצטרף לחשבון צלתה מרובה מחמתה.
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

בן ראובן כתב:
מלבב כתב:לא אמרתי שיכול להתחייב עשרות פעמים ביום, רק שתי פעמים כיון שנעשה יום חדש.


למה לא יתחייב בפעם השניה והשלישית שחוצה את הקו? הרי בכל פעם נעשה יום חדש, לא?

למה יום חדש, הסברתי שכשעובר ליום קודם זה לא ים אחר רק המשך של יום שהתחיל בו, אז אם חוזר בחזרה ליום שהתחיל בו וודאי שלא התחלף היום.
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 409

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

אשמח אם הלומדים כאן הע"י יוכלו לעזור לי בשאילה הבאה: דעת רוב הראשונים שאילן שחמתו מרובה לא נחשב אילן לפסול סוכה שתחתיו (יש דעת הראבי"ה שצריך לנכות את הסכך הכשר שמתחתיו אבל לדעת תוס' ועוד ראשונים איננו פוסל כלל). אולם אם האילן צלתו מרובה הרי שהוא פוסל את הסוכה. ואם יש ד' טפחים של אילן שצלל...
על ידי מלבב
ב' יוני 03, 2019 8:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

כלומר, לדידך יכול אדם שיהיו אצלו שני ימים ששניהם ט"ו בחודש, אבל אי אפשר שיהיה לו יום אחד שחציו ט"ו וחציו ט"ז, אלא על כרחך שני ימים הם. וכל זה הוא סברא מוכרחת שאין לחלוק עליה... לא בגלל שלא יכול להיות רק בגלל הסברא שהסברתי, כך נראה לי, ואפשר לחלוק למי שנראה לו אחרת ניסיתי להראות שדברי...
על ידי מלבב
א' יוני 02, 2019 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

כלומר, לדידך יכול אדם שיהיו אצלו שני ימים ששניהם ט"ו בחודש, אבל אי אפשר שיהיה לו יום אחד שחציו ט"ו וחציו ט"ז, אלא על כרחך שני ימים הם. וכל זה הוא סברא מוכרחת שאין לחלוק עליה... לא בגלל שלא יכול להיות רק בגלל הסברא שהסברתי, כך נראה לי, ואפשר לחלוק למי שנראה לו אחרת ניסיתי להראות שדברי...
על ידי מלבב
א' יוני 02, 2019 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

וכי מי שנוסע במטוס כל הזמן ומסובב את כדור הארץ שבועות וחודשים ולא רואה שקיעה, וכי ניחא שלא צריך להתפלל שחרית ? וכי מה שהשקיע גורם להתחלפות היום זה בנוגע לאדם הרואה את השקיעה, הרי זה בנוגע למקום, אז אם הגיע למקום שכבר היה שם שקיע של יום הבא אז הוא נמצא ביום הבא, מה איכפת לי שהו במקרה לא היה שם בעת ה...
על ידי מלבב
א' יוני 02, 2019 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

וכי מי שנוסע במטוס כל הזמן ומסובב את כדור הארץ שבועות וחודשים ולא רואה שקיעה, וכי ניחא שלא צריך להתפלל שחרית ? וכי מה שהשקיע גורם להתחלפות היום זה בנוגע לאדם הרואה את השקיעה, הרי זה בנוגע למקום, אז אם הגיע למקום שכבר היה שם שקיע של יום הבא אז הוא נמצא ביום הבא, מה איכפת לי שהו במקרה לא היה שם בעת ה...
על ידי מלבב
א' יוני 02, 2019 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

וכי מי שנוסע במטוס כל הזמן ומסובב את כדור הארץ שבועות וחודשים ולא רואה שקיעה, וכי ניחא שלא צריך להתפלל שחרית ? וכי מה שהשקיע גורם להתחלפות היום זה בנוגע לאדם הרואה את השקיעה, הרי זה בנוגע למקום, אז אם הגיע למקום שכבר היה שם שקיע של יום הבא אז הוא נמצא ביום הבא, מה איכפת לי שהו במקרה לא היה שם בעת הש...
על ידי מלבב
א' יוני 02, 2019 1:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

כרמי שלי כתב:
מלבב כתב:מי הניח תפילין והתפלל שחרית באלסקה בבוקר מוקדם, ונסע במטוס ועבר את קו התאריך לסין והגיע לפני חצות, האם צריך להניח תפילין ולהתפלל שוב?

ראה בס' ישראל והזמנים ח"ב פי"ג ס"ב.

איני יכול לראות רק עד עמוד 40
על ידי מלבב
א' יוני 02, 2019 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מאכל פיצה
תגובות: 25
צפיות: 2142

Re: ברכה על מאכל פיצה

בעניין לחמניות מזונות, לכאורה קשה מאוד ההגדרה לדעת הרמ״א בדרכי משה, שמצד אחד אומר שההגדרה היא שעיקר העיסה נילוש במי פירות, ומצד שני אמר הגדרה שכמעט טעם המי פירות יותר מן העיסה, גם צריך עיון דמאי שנא מכעכים יבשים שכתב המג״א שדווקא אם אין דרך לקבוע סעודה עליהם.
על ידי מלבב
א' יוני 02, 2019 1:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל דם שבבשר מוכשר כשר ומותר?
תגובות: 21
צפיות: 866

Re: האם כל דם שבבשר מוכשר כשר ומותר?

האם הבעיה מצוי גם בהודו ובשר, או רק בעוף?
על ידי מלבב
א' יוני 02, 2019 12:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עניבה - מלבוש של גויים
תגובות: 86
צפיות: 2505

Re: עניבה - מלבוש של גויים

לא התיחסתי בשום מקום לאספקט היופי שבעניבה ואכן אם בעניבה יש יופי או אם היא מוסיפה יופי זה ענין של טעם וריח. אך לגבי מסודר ומכובד, אם נקבל כעובדה מוגממרת שמנהג העניבה החל לפני מאה שנה, ונניח לקח כמה שנים עד שהתפשט, אז האם אתה רוצה לומר שעד אז בני אדם לא נראו מסודרים ומכובדים, כולל כל גדולי וחכמי ישר...
על ידי מלבב
א' יוני 02, 2019 8:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניבה - מלבוש של גויים
תגובות: 86
צפיות: 2505

Re: עניבה - מלבוש של גויים

שאלתי אותך שאלה ולא ענית. מה עושה עניבה למכובד? מה שמקובל בעיני האנשים סביבך? אז אם כולם יתחילו ללבוש שרוכים אדומים אף אתה תלביש וזה יהפך למכובד בעיניך? זה היה תכלית כל המאמר שציטטתי שכיום עניבה לא נחשב יותר למלבוש מכובד ופחותופחות אנשים לובשים אותה, אז מדוע אתה מתעקש להמשיך? אך זו לא הנקודה העיקרי...
על ידי מלבב
א' יוני 02, 2019 8:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניבה - מלבוש של גויים
תגובות: 86
צפיות: 2505

Re: עניבה - מלבוש של גויים

רבי חיים ויסוקר ראש ישיבת בית התלמוד כשראה אברך בלי עניבה היה שואל אותו איפה המכנסיים שלך.
על ידי מלבב
ש' יוני 01, 2019 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 223
צפיות: 2985

Re: בעניין קו התאריך

מי שהיה אנוס מתפילה פטור מתפילין באותו יום?

עבור לחיפוש מתקדם