מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3339 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ב' ספטמבר 23, 2019 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי
תגובות: 7
צפיות: 282

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

ואת"ל שהוא מתפלל להצליח בעבריינות שלו, האם מוזכר גם שתפילה כזאת יש לה כח לפעול ולהועיל? כתר שם טוב סימן קמז (מתולדות יעקב יוסף ריש פ' שופטים): דשמעתי בשם מורי [הבעש"ט] פירוש רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם. דקשה, אם כבר עשה רצון יראיו מה צריך עוד לשמוע שועתם להושיעם, ועל כל פנים אי...
על ידי סגי נהור
ב' ספטמבר 23, 2019 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי
תגובות: 7
צפיות: 282

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

נא שים לב לאיזו שאלה התייחסתי.
על ידי סגי נהור
א' ספטמבר 22, 2019 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי
תגובות: 7
צפיות: 282

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

עושה חדשות כתב:רצוני לשאול, האם תפילתו של הגנב היא להינצל מתפיסה וכדומה, או אפילו על עצם הצלחת הגניבה/העבירה?

לקוטי תורה תבוא מב, ד:
כמארז"ל גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא שיצליח בגנבתו...
על ידי סגי נהור
א' ספטמבר 22, 2019 4:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: היכי דמי בעל תשובה - 'סימנים' שהתשובה התקבלה
תגובות: 11
צפיות: 692

Re: היכי דמי בעל תשובה - 'סימנים' שהתשובה התקבלה

שמעתי לפני כמה שנים מהגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, הלא ידוע כי חוסר הכוונה בתפלה, מחשבות זרות וכו', באות לאדם על ידי ה'חיצונים' שהם נוצרים על ידי ה'חטאים', סט"א קלי' וכו' וכו'. ממילא, אדם שהוא בעל תשובה אמיתי, אין בידו כל עוונות, והרי שתפלתו צריכה להיות זכה, ללא כל הפרעה בכוונה, מתחילה וע...
על ידי סגי נהור
א' ספטמבר 22, 2019 2:56 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?
תגובות: 4
צפיות: 432

Re: האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?

שמר כתב:אז איפה כן היה כתוב דכא?

ראה לדוגמא כאן.
על ידי סגי נהור
א' ספטמבר 22, 2019 2:33 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?
תגובות: 4
צפיות: 432

Re: האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?

בדורו של הנצי"ב, כמו בימינו, נכתב גם ברוב ספרי התורה האשכנזיים "דכה" בה"א.
על ידי סגי נהור
ה' ספטמבר 19, 2019 10:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המחדש בטובו בכל יום תמיד
תגובות: 15
צפיות: 895

Re: המחדש בטובו בכל יום תמיד

כעת מצאתי שנמצא בשל"ה (עשרה מאמרות מאמר א): אמנם אמיתת האמונה הנראה בעיני היא, ה' יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, בכוונה מכוונת שופע שפעו, ואילו היה מונע רגע אחד היה הכל כלא היה, בטל המציאות. והוא פירוש הפסוק וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עו...
על ידי סגי נהור
ה' ספטמבר 19, 2019 7:07 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המחדש בטובו בכל יום תמיד
תגובות: 15
צפיות: 895

Re: המחדש בטובו בכל יום תמיד

כעת מצאתי שנמצא בשל"ה (עשרה מאמרות מאמר א): אמנם אמיתת האמונה הנראה בעיני היא, ה' יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, בכוונה מכוונת שופע שפעו, ואילו היה מונע רגע אחד היה הכל כלא היה, בטל המציאות. והוא פירוש הפסוק וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד...
על ידי סגי נהור
ד' ספטמבר 18, 2019 9:47 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המחדש בטובו בכל יום תמיד
תגובות: 15
צפיות: 895

Re: המחדש בטובו בכל יום תמיד

העתקתי ממה שכתבתי בעבר בפורום וכנראה לא דקתי.
עכ"פ קדום הוא להנפה"ח.
על ידי סגי נהור
ד' ספטמבר 18, 2019 7:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המחדש בטובו בכל יום תמיד
תגובות: 15
צפיות: 895

Re: המחדש בטובו בכל יום תמיד

פירוש זה ב"המחדש בטובו" קדום הרבה להביה"ל. איני יודע מקורו הראשון אבל נמצא כבר במפרש להל' יסודי התורה (פ"א ה"א), ואצ"ל שכתבי החסידות הראשונים מלאים מזה.
על ידי סגי נהור
ד' ספטמבר 18, 2019 2:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטוב ביותר...
תגובות: 6
צפיות: 1034

Re: הטוב ביותר...

נחדד את העיון - פלוני ציוה שלמחרת יעשו בנכסיו את הטוב ביותר, בחיי חיותו. ונסתפקו השומעים האם יתנו לצדקה או להחזקת תורה וכו', עד שאחד אמר 'הטוב ביותר' זה שיישאר בבעלותו, כי כך הוא דין התורה שהחפצים הנמצאים בבעלותו של אדם ביום ראשון יישארו בבעלותו גם ביום שני. מה זה שונה מהמרדכי והרמ"א? איני מבי...
על ידי סגי נהור
ג' ספטמבר 17, 2019 4:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 4901

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

האמת היא כמובן הפוכה, שאנו במעשינו נותנים כח שליטה וממשלה לאומות העולם עלינו, ואילו היינו מתנהגים כדבעי לא היתה להם יכולת לעשות לנו מאומה. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים ומבואר בספרי החכמים. מי מרום ו, ממעיני הישועה, עמ' עב-עג (וכדאי למוד את כל הספר. חלק גדול ממנו קשור לנקודות אלו) ...
על ידי סגי נהור
ג' ספטמבר 17, 2019 11:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 4901

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

האמת היא כמובן הפוכה, שאנו במעשינו נותנים כח שליטה וממשלה לאומות העולם עלינו, ואילו היינו מתנהגים כדבעי לא היתה להם יכולת לעשות לנו מאומה. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים ומבואר בספרי החכמים. מי מרום ו, ממעיני הישועה, עמ' עב-עג (וכדאי למוד את כל הספר. חלק גדול ממנו קשור לנקודות אלו) ...
על ידי סגי נהור
ג' ספטמבר 17, 2019 10:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 4901

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

האמת היא כמובן הפוכה, שאנו במעשינו נותנים כח שליטה וממשלה לאומות העולם עלינו, ואילו היינו מתנהגים כדבעי לא היתה להם יכולת לעשות לנו מאומה. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים ומבואר בספרי החכמים.
על ידי סגי נהור
א' ספטמבר 15, 2019 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבדאוריתא לא מפליג רחמנא בכל מקום בין לכתחלה לדיעבד
תגובות: 16
צפיות: 1153

Re: דבדאוריתא לא מפליג רחמנא בכל מקום בין לכתחלה לדיעבד

חיים שאול כתב:לכתחילה ובדיעבד בדאורייתא - רשימה

ישר כח!
באחרונים יש להוסיף: לקוטי שיחות חכ"ב, בהר א.
על ידי סגי נהור
א' ספטמבר 15, 2019 1:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 4901

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

הדיון פה מתנהל לא טוב. מערבבים שתי שאלות - האם יש הבדל בין יהודי לגוי (ודאי שיש, מה השאלה?), והאם בגלל הבדל זה נמנע מיהודי לרדת לדיוטא תחתונה כמו זו שהגוי יכול לרדת אליה, בהינתן כח הבחירה והעובדה שהאדם הוא תערובת טוב ורע. וכאשר דנים בשאלה זו השניה, דוקא המקרים הקיצוניים עומדים במוקד הדיון. אני קצת מ...
על ידי סגי נהור
א' ספטמבר 15, 2019 10:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 4901

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

עקרונית, כח הבחירה החופשית מאפשר לכל אדם להגיע לכל מצב. יחד עם זאת, מבחינה מציאותית, דומה שככלל, הגיעו הנכרים לאורך ההיסטוריה לתהומות אליהם לא הדרדרו בני אברהם יצחק ויעקב. למרבה הכאב והבושה מצאנו גם יהודים שהדרדרו לתהומות, ולא רק יחידים אלא גם קבוצות גדולות מאוד. דוגמא עצובה היא מה שהתרחש בארגנטינה...
על ידי סגי נהור
ש' ספטמבר 14, 2019 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעולם ישלש אדם וכו'
תגובות: 13
צפיות: 1230

Re: לעולם ישלש אדם וכו'

אינני מבין מה אתה אומר. תרצה להסביר? שהלימוד והעיון שלנו הוא בכלל "שליש בתלמוד" - זה פשיטא. השאלה היא מה לגבי שני השלישים האחרים. רבי ישראל סלנטר אמר רעיון מעניין, שעבורנו התלמוד עצמו הוא הבסיס והיסוד כמו המקרא. להבנתי זאת דרך יפה לומר שהשתנה הדור והשתנו התנאים, אבל זה לא הסבר הלכתי. אולי ...
על ידי סגי נהור
ש' ספטמבר 14, 2019 9:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע
תגובות: 114
צפיות: 4901

Re: לאן גוי יכול להגיע או לאן אדם יכול להגיע

בברכה המשולשת כתב:בוודאי שיש בזה הבדל בין יהודי לבין גוי ימש"ו.

כוונתך שרק גוי יכול לרצות בהשמדתם ומחיית זכרם של היהודים, אך יהודי לא מסוגל לכך ביחס לגויים?
על ידי סגי נהור
ו' ספטמבר 13, 2019 12:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעולם ישלש אדם וכו'
תגובות: 13
צפיות: 1230

Re: לעולם ישלש אדם וכו' - חידוש הגרי"ס

חשבתי היום על הספק הנ"ל, האם כוונת הגרי"ס גם כלפי דינא דלעולם ישלש וכו', וכעת ראיתי שקדמוני. ובכן אצטרף לשאלה, וכן לברר את דברי הגרי"ס כאן, ומה הנפק"מ לדינא מכל ההבחנות האלו. איני מוצא כאן אלא דרש העוסק בצד הרעיוני של דברי חז"ל. והתוכן הרעיוני הרי ברור הוא. ונראה מוזר לחפש ...
על ידי סגי נהור
ו' ספטמבר 13, 2019 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעולם ישלש אדם וכו'
תגובות: 13
צפיות: 1230

Re: לעולם ישלש אדם וכו' - חידוש הגרי"ס

חשבתי היום על הספק הנ"ל, האם כוונת הגרי"ס גם כלפי דינא דלעולם ישלש וכו', וכעת ראיתי שקדמוני. ובכן אצטרף לשאלה, וכן לברר את דברי הגרי"ס כאן, ומה הנפק"מ לדינא מכל ההבחנות האלו. איני מוצא כאן אלא דרש העוסק בצד הרעיוני של דברי חז"ל. והתוכן הרעיוני הרי ברור הוא. ונראה מוזר לחפש ...
על ידי סגי נהור
ה' ספטמבר 12, 2019 4:21 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו
תגובות: 83
צפיות: 14360

Re: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו

בא לידי חוברת לר"ה של הרב אלי הורביץ הי"ד, ויש שם כמה פנינים. מצאתי שם דבר אחד טוב וישר, ונראה אמת. רבים תמהים שבר"ה אין וידוים ותשובה וכו', אמנם הענין מיוסד ממש ע"ד המשנה, למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע וכו', שקודם יקבל אדם עליו עול מלכות שמים ואח"כ עול מצוות. והרי ז...
על ידי סגי נהור
ד' ספטמבר 11, 2019 11:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 22271

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

נוטר הכרמים כתב:או נשאל בנוסח אחר,
האם הויתור וחוסר ההתעקשות על שטחי חבל עזה היתה מאחר ואינם בכלל שטחי ארץ ישראל?
או מטעמים אחרים של פיקו"נ,
ומה יהיה בשטחי יו"ש בנידון דומה?

אולי זה לקח שנלמד אחרי שראינו את תוצאות "הויתור וחוסר ההתעקשות" על שטחי חבל עזה...
על ידי סגי נהור
ב' ספטמבר 09, 2019 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלבושים מודרניים - ובחוקותיהם לא תלכו?!
תגובות: 54
צפיות: 2410

Re: מלבושים מודרניים בישיבת סלבודקא

האמת הפשוטה בענין זה היא כמו בכל התחומים הדומים - לשון הדיבור, השמות, המאכלים, הסגנון המוזיקלי ושאר עניינים תרבותיים. מה שקורה הוא שהיהודים אכן מושפעים בשלבים מסוימים מהגויים שבסביבתם, אלא שהשפעה זו משתרשת ונקבעת אצל היהודים ונמשכת גם לאחר שהגויים כבר שינו והחליפו את טעמם. זה סוד הלבוש 'הליטאי' שהוא...
על ידי סגי נהור
ב' ספטמבר 09, 2019 1:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע
תגובות: 80
צפיות: 14284

Re: ליומא דהילולא של כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע

ראה על מפגש זה בספר "חד בדרא" עמ' 146 ואילך.
על ידי סגי נהור
ו' ספטמבר 06, 2019 12:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3508

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

פילווישוק כתב:יש לחדד את העניין. כאשר יצאנו בשנית לגלות בחורבן בית שני, עמנו מנה להשערת החוקרים מספר דומה למניין העם הסיני באותו זמן. לאחר כאלפיים שנות גלות, הסינים מונים פי אלף מעם ישראל...

קצת פחות מפי מאה.
על ידי סגי נהור
ד' ספטמבר 04, 2019 9:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3508

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

בספרים כתוב שמבני ישמעאל כמעט ולא מתגיירים גרים, ואילו מבני עשו באים גרים רבים. בלי להיכנס לדיון עד כמה הקשר בין הערבים לישמעאל, הרי בהכללה מסתבר לומר שביהדות אשכנז הסתפחו הרבה יותר גרים מאשר ביהדות המזרח, ואולי זה אחד מהדברים שגרם לריבוי בלי עין הרע. הסתפחות הגרים ליהדות אשכנז, אם התרחשה, היתה לפנ...
על ידי סגי נהור
ד' ספטמבר 04, 2019 5:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3508

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

בספרים כתוב שמבני ישמעאל כמעט ולא מתגיירים גרים, ואילו מבני עשו באים גרים רבים. בלי להיכנס לדיון עד כמה הקשר בין הערבים לישמעאל, הרי בהכללה מסתבר לומר שביהדות אשכנז הסתפחו הרבה יותר גרים מאשר ביהדות המזרח, ואולי זה אחד מהדברים שגרם לריבוי בלי עין הרע. הסתפחות הגרים ליהדות אשכנז, אם התרחשה, היתה לפנ...
על ידי סגי נהור
ד' ספטמבר 04, 2019 5:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3508

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

אם משמעות השאלה "למה" היא - למה הקב"ה עשה כך? שיהיה לך בהצלחה. אם השאלה היא - מה היו התהליכים שהובילו לכך? זאת שאלה מעניינת שכדאי לדון בה. חשבתי שתי מהלכים א. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ב. כיון שבאשכנז היה עיקר מרכז התורה, ואחרי שההשכלה התפשטה באה השואה. אה, זה סגנון התשובות שמ...
על ידי סגי נהור
ד' ספטמבר 04, 2019 3:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3508

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

השאלה לא היתה איך זה שיהדות אשכנז כ״כ גדלה, השאלה היתה למה דוקא יהדות אשכנז ולא כל עדה אחרת, איזה דבר מיוחד היה שם שרק הם כ״כ התרבו, אז מצאתי שתי דברים מיוחדים א. שהיה שם הרבה רדיפות יותר מכל מקום אחר ב. שם היה עיקר מרכז התורה והחסידות, מה לא הגיוני פה? אם משמעות השאלה "למה" היא - למה הקב...
על ידי סגי נהור
ד' ספטמבר 04, 2019 1:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3508

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

חשבתי שתי מהלכים א. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ב. כיון שבאשכנז היה עיקר מרכז התורה, ואחרי שההשכלה התפשטה באה השואה. אה, זה סגנון התשובות שמחפשים? אוקיי. חשבתי שהדיון קצת יותר אינטליגנטי. אם נראה לך שעם ישראל מונהג ע״פ טבע, וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרוץ היה משהו חד פעמי, אז יש לי עוד כמה שא...
על ידי סגי נהור
ד' ספטמבר 04, 2019 11:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3508

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

מלבב כתב:חשבתי שתי מהלכים א. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ב. כיון שבאשכנז היה עיקר מרכז התורה, ואחרי שההשכלה התפשטה באה השואה.

אה, זה סגנון התשובות שמחפשים? אוקיי.
חשבתי שהדיון קצת יותר אינטליגנטי.
על ידי סגי נהור
ג' ספטמבר 03, 2019 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: חששות בשמן זית כתית מעולה
תגובות: 11
צפיות: 542

Re: חששות בשמן זית כתית מעולה

ידוע לי.

עבור לחיפוש מתקדם