מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2931 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ד' פברואר 12, 2014 11:03 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: משנכנס אדר מרבין בשמחה - גם באדר הראשון?
תגובות: 35
צפיות: 3520

Re: משנכנס אדר מרבין בשמחה - גם באדר הראשון?

שמח כתב:שמעתי בשם צדיקים (אולי יועיל מאן דהוא להביא מקור) כי בשנה מעוברת העצבות בטל בשישים ימי אדר שמרבין בהם בשמחה.


המקור הוא אדמו"ר רמ"מ מליובאוויטש זצ"ל בשיחותיו האחרונות ממש, בחודש אדר א' תשנ"ב.
על ידי סגי נהור
ש' ינואר 04, 2014 8:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שידוך בלי משיכה לבחור ישיבה, ולמי שאינו בחור ישיבה.
תגובות: 62
צפיות: 5875

Re: שידוך בלי משיכה לבחור ישיבה, ולמי שאינו בחור ישיבה.

כותב בדמע, אתם צריכים עזרה מקצועית ולא עצות אלו או אחרות בפורום. נסה לקבל המלצות מהימנות, מאנשים שאתה סומך על שיקול דעתם, על יועצים מתאימים. בהצלחה!
על ידי סגי נהור
ד' ינואר 01, 2014 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברלין, מקור הס"מ הארורה וזה לעומת זה בקדושה
תגובות: 58
צפיות: 7776

Re: ברלין, מקור הס"מ הארורה וזה לעומת זה בקדושה

בברלין היתה פסגת יסוד היהדות בעולם... ומבית מדרש לרבנים יצאה הוראה לכל בית ישראל בעולם... וברוב מקומות לפני השואה היהודים שאחזו היטב ביהדות היו אלה שקבלו חינוך או למדו בספרי הרש"ר הירש או בתורת ר"ע הילדסהיימר ותלמידיה... מה החלום הזה אשר חלמת?! גם אם נתייחס רק לאשכנזים, הרי מובן וגם פשוט ...
על ידי סגי נהור
ג' דצמבר 31, 2013 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
תגובות: 7
צפיות: 1007

Re: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.

רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לעשותם זכים (כמבואר בספרים שזכות הוא מל' זך). ואם היתה רק מצוה אחת, לא היה בזה זיכוך פנימי של כל אבר ואבר וכל פרט שבאדם. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות כנגד תרי"ג אברים וגידים, וכל מצוה ומצוה מכוונת כנגד אבר פרטי, ויש מצוות שבמחשבה ומצוות שבדיבור ושבמעשה, ואזי כל המצו...
על ידי סגי נהור
ד' דצמבר 18, 2013 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהרג ואל יעבור בהשלכה על תינוק- החמרה בזה
תגובות: 9
צפיות: 855

Re: יהרג ואל יעבור בהשלכה על תינוק- החמרה בזה

אמסטרדם כתב:כ"כ בריש ספר חי' ר' חיים הלוי אבל החזו"א בגליונות כ' דאין ראיה מהשמטת הרמב"ם כיון שאין זה מפורש בגמ'.


הגר"ח כתב כן לענין גילוי עריות, אבל ברציחה זה תלוי בשני הביאורים שהביא שם בהמשך דבריו.

(ואכן כדברי הגר"ח בזה כתב מהר"י חביב, וחלק עליו במנ"ח מצוה רצו).
על ידי סגי נהור
ד' דצמבר 18, 2013 5:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבירות לעתיד לבוא
תגובות: 9
צפיות: 984

Re: עבירות לעתיד לבוא

...והיינו שהדוממים יהיו כ'שומרים' ומוכיחים. בכל אופן תמוה מאוד על עצם הענין שלעתיד לבוא (היינו ימות המשיח או עוה"ב) שתמלא הארץ דעה את ה' ויתבטל היצר יהיה שייך ענין כזה. בדיוק להפך. הרעיון הוא שהתורה והמצוות יהיו המציאות הטבעית והפשוטה, עד שהטבע עצמו לא יאפשר לעבור על דבר ה'. והוא הוא ענין ביטו...
על ידי סגי נהור
ב' דצמבר 09, 2013 1:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: שידוך בלי משיכה לבחור ישיבה, ולמי שאינו בחור ישיבה.
תגובות: 62
צפיות: 5875

Re: שידוך בלי משיכה לבחור ישיבה, ולמי שאינו בחור ישיבה.

לענ"ד הכלל היסודי בזה ובכל כה"ג הוא פשוט וברור, ואין להסתבך בו כלל: על הבחור לבדוק עד כמה הדבר חשוב לו . השידוך צריך להתאים למצבו הרוחני של הבחור בהווה, כי המטרה היא שהבחור ישמח בשידוך ובנישואין, וזהו תנאי חשוב להצלחתם. רבים תמימים וישרים מתחתנים ללא משיכה כמעט או בכלל, וחייהם מאושרים ושלו...
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 24, 2013 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור
תגובות: 63
צפיות: 5525

Re: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור

הנידון כאן הוא על העיקרון - האם יתכן כדבר הזה שהתורה מתירה לי לאכול דבר מה, אם זה מכח ספק, אם זה מכוח רוב, אם זה מפני הוראת בי"ד, ואף על פי כן אצטרך כפרה, במידה ועלה בידו מן הטריפה. האם השאלה היא רק על הכפרה? לכאורה יש לשאול גם על עצם האיסור. ממזר שנולד מביאה אסורה, אלא שהותר לפי כללי התורה כי...
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 24, 2013 10:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10440
צפיות: 856491

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה עד מאוד על מי טל מלאכת זורע, סי' א.
על ידי סגי נהור
ו' נובמבר 22, 2013 2:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור
תגובות: 63
צפיות: 5525

Re: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור

רוב הוא רק דוגמא אחת לבירור ע"פ כללי ההלכה כשהמציאות בפועל היא אולי אחרת (וכלפי שמיא גליא). השאלה היא לא אם יש מקום לערער על כשרות החתן ע"פ דברי האשה, אלא מה דין החתן כלפי שמיא אם אכן אירע המעשה שסיפרה עליו האשה (ומסתבר שאירע...)
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 21, 2013 11:57 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: חסידות מבוארת - תניא
תגובות: 2
צפיות: 607

חסידות מבוארת - תניא

חלק שני של ספר חסידות מבוארת לספר התניא, על פרקים ט-יז, מופיע שלוש פעמים! http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?162870& http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?162754& http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?160828& בנוסף, מופיעות גם החוברות על פרקים א' וב', שנכללו אחר כך בחלק א' של ספר השלם...
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 21, 2013 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור
תגובות: 63
צפיות: 5525

Re: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור

צריך לעיין בגמרא ובמפרשים, אבל מקופיא אינני רואה קושיא כ"כ (ואולי אדרבה). אם ידקדק ביוחסין, אפשר שע"י דקדוקים אלו נמצא גם הוא ממזר. משא"כ אם לא ידקדק.
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 21, 2013 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור
תגובות: 63
צפיות: 5525

Re: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור

מאי משמע "לפי דבריך"? אין לי דעה מוצקה בנידון, והריני כשואל וכמציג את ההשלכות של מש"כ לעיל.

אוהב אוצר, מדבריך נראה שלא הבנת אל נכון את השאלה הנידונה כאן.
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 21, 2013 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור
תגובות: 63
צפיות: 5525

Re: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור

על הגר"מ פיינשטיין מסופר שסידר קידושין לחתן וכלה, ואם החתן לחשה באוזנו שהילד אינו מבעלה אלא מאיש אחר, והפטיר "אינה נאמנת" וסידר הקידושין.

האם החתן הוא ממזר "כלפי שמיא"? והאם גם ילדיו הם ממזרים כלפי שמיא?
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 21, 2013 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור
תגובות: 63
צפיות: 5525

Re: לסמוך על רוב שכלפי שמיא ידוע שיש איסור

כאשר נותנים הכשר לעלי חסה (לשם דוגמא), הרי זה כשלפי כללי ההלכה אין לחשוש לתולעים וחרקים בכל עלה חסה בפני עצמו. אבל מי שאוכל עלי חסה רבים, לא ימלט שיאכל גם תולעים וחרקים מפעם לפעם. האם יש מקום ע"פ תורה להמנע מלאכול עלי חסה?
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 21, 2013 4:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת שווא
תגובות: 11
צפיות: 1215

Re: תפילת שווא

פירוש "ברכה" כאן (לפחות לפרש"י) - שמתרבה מאליו.

בדרך הטבע התבואה אינה יכולה להתרבות מאליה, אלא ע"י נס.

מהו התירוץ שלך אפוא? אינני מצליח להבין.
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 21, 2013 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספרי בעל התניא
תגובות: 5
צפיות: 762

Re: ספרי בעל התניא

לא הבנתי מה כתבת. נסה להתנסח בצורה ברורה יותר.
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 21, 2013 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת שווא
תגובות: 11
צפיות: 1215

Re: תפילת שווא

מה זה "ברכה"? נא הסבירו איך התבואה יכולה להתרבות בדרך הטבע.
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 21, 2013 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספרי בעל התניא
תגובות: 5
צפיות: 762

Re: ספרי בעל התניא

עניין "דליתני" מבואר בלקוטי תורה דברים צח, ד.
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 20, 2013 7:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אורו של מלך המשיח - לכבוד פר' וישב וחנוכה
תגובות: 7
צפיות: 903

Re: אורו של מלך המשיח - לכבוד פר' וישב וחנוכה

ראיתי פעם בשם אחד מתלמידי הבעש"ט שהדברים אמורים על פיוטי הקליר, שראב"ע לעג להם כידוע, והאר"י הק' חיבבם, ובעקבותיו גדולי הקבלה והחסידות. וע"ז הביאו משל מאדם ההולך מעיר לעיר דרך יער עבות בשעת הלילה, שבעת צאתו מהעיר עוד מאיר לו אור העיר עד כברת דרך, ואז נחשך לגמרי, וכשממשיך בהליכתו ...
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 19, 2013 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתינה בקידושין
תגובות: 14
צפיות: 1135

Re: נתינה בקידושין

הערה: מה שכתבו שאין צריך כלל מעשה נתינה, אי"ז כה פשוט, שהרי לכמה שיטות טלי קידושייך מע"ג קרקע לא מהני (כמו טלי גטך מע"ג קרקע).
על ידי סגי נהור
ב' נובמבר 18, 2013 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור הביטוי "שבק חיים לכל חי"
תגובות: 6
צפיות: 1239

Re: בירור הביטוי "שבק חיים לכל חי"

אין אתה צריך להיזקק לגר"י הוטנר לעניין זה, שכן מקור הפירוש הוא בדברי בעל התניא שצוינו לעיל. "שבק חיים לכל חי, כנודע שחיי הצדיק אינם חיים בשרים, כי אם חיים רוחניים, שהם אמונה ויראה ואהבה. כי באמונה כתיב "וצדיק באמונתו יחיה"; וביראה כתיב "ויראת ה' לחיים"; ובאהבה כתיב &quo...
על ידי סגי נהור
ב' נובמבר 18, 2013 12:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: איך נבחרים גדולי הדור
תגובות: 31
צפיות: 2839

Re: איך נבחרים גדולי הדור

כל קבוצה מכנה את המנהיג שלה "גדול הדור". גם אם נקבל את התעלמותך מיהדות ספרד (שאינני מסכים לה), לו היית סובב והולך במזרח אירופה לפני מאה שנה, ושואל מיהו גדול הדור - היית מקבל שפע תשובות שונות, לפי השתייכות גיאוגרפית ותרבותית.
על ידי סגי נהור
ב' נובמבר 18, 2013 12:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: איך נבחרים גדולי הדור
תגובות: 31
צפיות: 2839

Re: איך נבחרים גדולי הדור

האם החפץ חיים היה מנהיג יהדות פולין? גליציה? הונגריה? מרוקו? בבל? תימן?

בקיצור, "הדור" איננו "האנשים הדומים לי", אלא כלל הזרמים והעדות (שומרי תומ"צ) שבעם ישראל.
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 17, 2013 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור הביטוי "שבק חיים לכל חי"
תגובות: 6
צפיות: 1239

Re: בירור הביטוי "שבק חיים לכל חי"

עי' רמב"ם פ"ד מהל' יבום סכ"ה. אגרת הקודש לבעל התניא סי' כז.
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 17, 2013 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת שווא
תגובות: 11
צפיות: 1215

Re: תפילת שווא

ראה פרש"י שם: אין הברכה - שמתברך ורבה מאליו פויישו"ן בלעז.
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 17, 2013 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת שווא
תגובות: 11
צפיות: 1215

תפילת שווא

ידועה ההלכה (מב"מ מב:) ההולך למוד את גרנו את גרנו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתשלח ברכה במעשה ידינו, התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה, מדד ואחר כך בירך הרי זה תפילת שוא, לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין. ומשמע שבקשה על מעשה נסים...
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 17, 2013 8:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איך נבחרים גדולי הדור
תגובות: 31
צפיות: 2839

Re: איך נבחרים גדולי הדור

לא ברור כלל על מה נסוב הדיון. כל קהילה בוחרת את מנהיגיה בדרך זו או אחרת, ויש קהילות המכנות את מנהיגיהן "גדול הדור".

וכי היה במאות השנים האחרונות מנהיג שהיה מקובל על כל עדות ישראל?
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 14, 2013 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10440
צפיות: 856491

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה מאוד על ארץ צבי על מסכת שבת, ג' ע"א (בקישור להלן עמ' 161-162).

http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?107250&
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 30, 2013 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אבקש סליחה על ההטרדה"
תגובות: 19
צפיות: 1525

Re: "אבקש סליחה על ההטרדה"

טכניקת הדפוס והגופן מעידים שמדובר בדף שהודפס לא לפני שנות המ"ם (שנות ה-80 של המאה הקודמת).
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 30, 2013 3:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם בספרו כוון ברוח קדשו לדברי הזוהר הק'
תגובות: 38
צפיות: 3211

Re: הרמב"ם בספרו כוון ברוח קדשו לדברי הזוהר הק'

בנידון זה שמעתי פעם דבר מעניין. כעת חיפשתי ומצאתי שזה מובא בשם בעל התניא וגם בשם אדמו"רי ראדזין. הרמב"ם במורה הנבוכים מפרש לפי דרכו את טעמי הקרבנות, ובהגיעו ללחם הפנים כותב: "איני יודע לכך טעם". וקשה: כלום לא יכול היה הרמב"ם למצוא טעם כלשהו גם לכך, כפי שמצא מדעתו לכל הקרבנות...
על ידי סגי נהור
ב' אוקטובר 28, 2013 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 153
צפיות: 5349

Re: תשובה בפרסום ראשון מהגרע"י יוסף - משנה ראשונה בדין האתיו

זה לא מדויק שאין להם שום זכר מהתורה שבע"פ. לדוגמא, הם חוגגים את חג השבועות כחג מתן תורה, דבר שאינו מופיע בתורה שבכתב כידוע.
על ידי סגי נהור
א' אוקטובר 27, 2013 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסק הלכה חשוב ממרן זצוק"ל
תגובות: 44
צפיות: 4225

Re: פסק הלכה חשוב ממרן זצוק"ל

ועל כך היה האדמו"ר מקלויזנבורג זצוק"ל מתאונן במר נפשו על רבבות מבני ישראל העומדים בתענית ובתשובה שלימה בכל יום הכיפורים ובעת נעילת שער כי פנה יום זמן מועט לפני צאת היום הם מחללים אותו רח"ל באכילה ושתיה ומלאכה.... מחללים את יום הכיפורים כי פוסקים כהגאונים ולא כר"ת, כהכרעת רבים מג...
על ידי סגי נהור
ו' אוקטובר 18, 2013 2:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם וגו'" (בראשית יט, ב) - תמיהה בדבריו של לוט
תגובות: 8
צפיות: 1173

Re: "ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם וגו'" - תמיהה בדבריו של לוט

בעיית התחביר היא כמובן בגלל שינוי ההטיה - מלשון עתיד ("והשכמתם") ללשון ציווי ("רחצו רגליכם"). הפתרון הוא - כפי שציינו כאן - בהתאמת ההטיה לשאר חלק הפסוק: והשכמתם ורחצתם רגליכם והלכתם לדרככם.
על ידי סגי נהור
ה' אוקטובר 17, 2013 6:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שגלות מצרים שורש וסימן לכל הגלויות
תגובות: 3
צפיות: 590

Re: מקור שגלות מצרים שורש וסימן לכל הגלויות

לקוטי תורה להאריז"ל פרשת כי תצא.
על ידי סגי נהור
ה' אוקטובר 17, 2013 2:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מומר לד' אמות"
תגובות: 7
צפיות: 1103

"מומר לד' אמות"

13.jpg
13.jpg (110.31 KiB) נצפה 1101 פעמים


מתוך חידושי רעק"א בקובץ מפרשים "כלילת יופי" למסכת שבת...

זה מה שנקרא שהמערכת מצטיינת בפענוח רבינו תם.
על ידי סגי נהור
ו' אוגוסט 16, 2013 2:59 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מחזור לימם הנוראים ע"פ מנהג חב"ד
תגובות: 1
צפיות: 878

Re: מחזור לימם הנוראים ע"פ מנהג חב"ד

מחזור חב"ד נדפס לראשונה בברדיטשוב בשנת תרע"ג, בשם "מאה שערים". ושם בראש המחזור: ידוע שאצל אנ"ש המתפללים נוסח רבינו - הנקרא בשם נוסח חב"ד - ממעטים באמירת הפיוטים הארוכים, ומעט מהרבה אומרים... ובודאי מה שאומרים מקובל הוא אצל אבותינו שכן היו אומרים אצל רבינו הגדול נ"ע...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 11, 2013 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: העוה"ז חשוב מהעוה"ב?
תגובות: 3
צפיות: 739

Re: העוה"ז חשוב מהעוה"ב?

כמובן לכל בר דעת קושיא מעיקרא ליתא, ושוברו בצדו בתוך משנה זו עצמה: יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"ב מכל חיי העולם הזה. והביאור פשוט, שמבחינת העונג הרוחני הרי העוה"ז הוא כאין וכאפס לגבי העולם הבא; אבל מאידך דוקא בעולם זה אפשר לקיים את רצון השי"ת, כמש"נ היום לעשותם, משא"כ בעולם ...

עבור לחיפוש מתקדם