מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1022 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 242
צפיות: 36169

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

קושייתו מובנת מאד והרב שילת אחר מחילת כבודו נסחף כאן אחר דמיונו. הגרג"נ דבר על קצירת חטים למצות מצווה (לפסח הבא כמובן) דבר שהרבה ת"ח בדורינו ובדורות קודמים עשו. איפה הוא ראה כאן את כאחד התנאים שמלאכתם בארץ... גם אני חושב כדברי כ"ת, אמנם בעקבות ההוה אמינא של ר"י שילת בל אמנע מלהו...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 4:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 1150

Re: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה

זה מגן אברהם מפורש שם בס"ק ה' ואין חולק. אפילו הט"ז חולק רק כשכבר אמרו את הברכה על הקריאה של חנוכה לפני ר"ח וסובר שבמקרה כזה יקראו קודם חנוכה שלא תהיה ברכה לבטלה, אבל בלי חשש ברכה לבטלה גם הוא מודה למג"א. וכ"כ הביאור הלכה שזה לכו"ע. והגדרת הדין מבואר שם שאין חשש אין מעב...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב
תגובות: 6
צפיות: 411

Re: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב

אדרבה, ביקור טכנאי כשהזמינוהו לתקן ולא היה יכול, בעיה שלו. ולא צריכים לשלם לו כלום. כי לא עשה כלל מה שנדרש ממנו. אלא אם כן התנו בפירוש שאינו יודע מהי הבעיה וגובה על הביקור לזהות מהי הבעיה, גם אם תהיה זו בעיה שאינו יודע לתקנה. מה שאין כן שיעור ממורה פרטי כשדובר על סדרת שיעורים, אם לא התנו שזה שיעור נ...
על ידי הוה אמינא
ו' דצמבר 07, 2018 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו המקף בין מלות סימן להפסק או לחיבור?
תגובות: 3
צפיות: 394

Re: קו המקף בין מלות סימן להפסק או לחיבור?

להדיא במדרש המצוטט דלא מפרש כן ע"ד פשט, אלא "מרמז", וכל דבר שאפשר להבין מהצורה של מראה הדבר יכול להיות תוכן רמז.
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 06, 2018 5:33 pm
פורום: עזר אחים
נושא: ישיבות הלומדות מסכת בבא מציעא
תגובות: 3
צפיות: 1115

Re: ישיבות הלומדות מסכת בבא מציעא

כל ישיבות קרלין סטולין.
פרטיהן רשומות מאחורי השער של קובץ מס' 200 מ"בית אהרן וישראל" שהופץ בחודש זה וי"ל לרגל שמחת נישואי בן האדמו"ר שליט"א מסטולין.
הרבה מהחדו"ת מוקדשים לבבא מציעא ומטעם זה.
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 05, 2018 3:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 45859

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

מיהו הרב רוזנברג? הוא ממשיך בדרכי רבו בדברי תורה רבי לייב מינצברג זצ"ל?
שוב ראיתי שהגדיר עצמו בשולי מאמרו בהערה מס' 1 ביחס לשאלה הזו.
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 04, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר - כיצד דרשו?
תגובות: 3
צפיות: 511

Re: ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר - כיצד דרשו?

את הגר"א שכותב איך הכל מרומז בו' ימי בראשית וכללי הכל מתומצתין במילה בראשית, כבר הבנת? אם כן אז תקח בחשבון שמשה רבינו היה "קצת" יותר בעל כשרון מהגר"א, והרבי שלו היה הקב"ה בעצמו, אז אין בכלל שאלה. ואודה ולא אבוש שאני לא מבינתי ולא אנסה להבין. גם אם יהיה לי "פשט" בזה...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 02, 2018 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חופת גר וגיורת
תגובות: 6
צפיות: 730

Re: חופת גר וגיורת

שאלה מעניינת, ומענין לענין באותו ענין, ואולי אפשר להביא ממנו ראיה להשאלות הנ"ל, זכורני [אאל"ט ומשנה משהו מהפרטים] שהיתה שאלה אם אפשר להשיאם בחוה"מ כדין זיוו"ש של מחזיר גרושתו או שאין מערבין שמחה בשמחה כזיווג ראשון, ופסקו שהוי כמחזיר גרושתו. עכ"פ במחז"ג יש ברכות אירוסין ...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 29, 2018 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 45859

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

ופעמים רבות הדברים בבחינת אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. ובשכלי הדל כל הסוגיה הזו עמומה וחתומה. אשמח לחכם שיאיר את עיניי בזה. לפעמים הפירוש הוא רק למילים של הפסוקים ע"ד הבנת פשט, מתוך ידיעה שהמעשה והאישיות נשואי הפרשה הם מעל זה, אבל זהו פירוש הפשט בפסוק כפי ההבנה שניתן להבין. ולפעמים זה ע&quo...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 29, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לשלם על הכדור?
תגובות: 6
צפיות: 634

Re: מי צריך לשלם על הכדור?

הדין השרשי לכא' שפטורים מטעם קטן שהזיק. ואם הורי הילדים רוצים לצאת ידי שמים? או מה הדין אם היו בני 13? ההורים ודאי פטורים אפי' לצי"ש. הילדים עצמם לכשיגדלו - תלוי בב' משמעויות במשנ"ב. ובפשטות אינם חייבים אפי' לצי"ש. ואם הם היו גדולים, יל"ע אם זה אונס וכולם נחשבים שואלים [הרי הנוט...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 29, 2018 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאריות החשמל ביום ראשון
תגובות: 3
צפיות: 547

Re: שאריות החשמל ביום ראשון

זה לא ייצור, זה הכנות לייצור. ייצור החשמל גופא נעשה באותו רגע שהוא מחשמל ולא רגע קודם, מקסימום שניות אחדות לפי מהירות הגעת החשמל אם זה יותר ממהירות האור. א"א לאגור זרם. ועל חילול שבת בהכנה אין נאסר הזרם הנוצר, כי אין ההכנה נמצאת בתוך הזרם. זה לא דומה למלאכות אחרות שנעשות במוצר שבו אתה משתמש, שא...
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 28, 2018 4:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השתלטות על שטחים ציבוריים
תגובות: 13
צפיות: 1296

Re: השתלטות על שטחים ציבוריים

עד שאתה שואל מי נתן להם סמכות, אני שואל: מי נתן סמכות לעייריה סמכות לחלק קרקעות למה שהם רוצים? ידועים דברי החזו"א ........ לפי הידוע לי מקובל שהחזו"א דיבר על הממשלה והשלטון, ולא על העיריה. עיריה היא גבאית של הציבור והשטחים הציבוריים שבעיר הם משותפים של בני העיר. אם הגבאי לא עושה מלאכתו נא...
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 13, 2018 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 314
צפיות: 24566

Re: משניות קהתי

יש ויש. כשרואים אלו שעיניהם כסנוורים באשכול זה מכל הטענות, ומדלגים על עדויות אלו שהיו אז בקרבת העניינים איך התפתחה המלחמה נגד, יש לבדוק מה טמון בתגובתם ולא לענות בחזרה על הכתוב כבר קודם כי זה לא יעזור.
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 13, 2018 7:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 314
צפיות: 24566

Re: משניות קהתי

מוזר בעיני שאתה עונה למי שבתגובותיו הבלתי מוכחות מעיד בעצמו שהוא פגוע מערכות דתשמ"ט וכו'.
מותר להם לאחוז משטינזלץ ובא לציון גואל.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 12, 2018 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 3749

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

אם מסר לאחד כדי לזכות לעצמו ולאחיו עמו, זכה לו ולהם באותה קבלת שטר.
כמדו' שזה מפורש,
וכעין זה בגמ' הריני שוחט על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים וכו' כיון שעלה זכה לאחיו עמו.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 12, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 3749

Re: כתב בשטר "פרתי מוקנית לאחים שלי", והאחים הגביהו את השטר, האם נעשים שותפים בפרה?

פרה אינה נקנית בשטר, רק קרקע ועבד.

שטר אינו מקנה בהגבהת הקונה, רק במסירת המוכר לידו.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 12, 2018 3:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיפורי בית דין
תגובות: 32
צפיות: 1923

Re: סיפורי בית דין

יש הרבה סיפורים על דייני ישראל ועל איך שתפסו רמאויות של בעלי הדין. אלה הסיפורים היפים אותם מאכילים אותנו ....... בקיצור, לא מן הסיפורים בספרים אנו חיים, סיפורים לחוד ומציאות לחוד. לא לגבי מה שסיפרת במיקרו, אלא על המקרו: יש סיפור עצום על רבי יוסף חיים זוננפלד איך שתפס גנב, ועוד סיפור נפלא על רבי שמו...
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 11:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רפאל הלפרין ז"ל
תגובות: 40
צפיות: 5931

Re: רפאל הלפרין ז"ל

זה היה מודבק ברחובה של עיר בגדול. אאל"ט הצטרף למכתב הגר"נ גם הגרבד"פ שליט"א שהסכים מעיקרא על הספר והסיר הסכמתו. זה היה פירוש על התורה מר"ר, לא דוקא רש"י. על רש"י הוא הוציא ספר 2 או 3 כרכים ולא היתה בזה בעיה. היו בספר הזה שעל התורה לא רק דקדוקים על התורה ופירושים, א...
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 1003

Re: מתי עבד נהיה גדול?

הוה אמינא כתב:גדלות זה לא מצוה, הוא חייב במצוות כאשה ופטור ממצוות כאיש. אבל מועד הגדלות זה הלמ"מ דין בפנ"ע ולא מצוה ומהיכי תיתי שישנו בזה? אולי בזה נשאר כגוי??
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 8:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיפורי בית דין
תגובות: 32
צפיות: 1923

Re: סיפורי בית דין

קו ירוק כתב: או שסתם רצית לתת כיוון של איפכא מסתברא בכל אחד מהסיפורים?
ממש כך.
אם לא למצוא משהו להעיר הפוך ממה שכתוב למה זה אנכי? ברור שככל וכל מה שכתוב מוסכם ואין מקום לדעה הפוכה אין סיבה להגיב וחסל סדר אשכול ותם הדיון.
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 1003

Re: מתי עבד נהיה גדול?

זו הנחה פשוטה שכבר נמצאת בדברי כל קודמיו, וכבר ציינו את החת"ס.
המקור הוא שגיל י"ג הוא ככל השיעורים שמהלכה למשה מסיני, ולא נאמרו כי אם ליהודי ולא למי שאינו בכלל זה.
קודם העבר צריך להיחשב יהודי ולא כנעני החייב במצוות, ורק אח"כ יוכל להיחשב בכלל ההללממ"ס.
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 7:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיפורי בית דין
תגובות: 32
צפיות: 1923

Re: סיפורי בית דין

שמעתי כך מכבר, אבל זה קטרוג מדי גדול וחילול ה' ממש בשביל להשאיר פה מערכת סיפורים כאלו בלי סיפורים נורמלים ומאוזנים ג"כ
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 5:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיפורי בית דין
תגובות: 32
צפיות: 1923

Re: סיפורי בית דין

זה בהחלט קשור לפרה"ש, כלומר אם יעקב לא היה "אחיו ברמאות" אלא הולך איתו לדין תורה, יתכן שביושר יעקב אבינו היה מפסיד ולבן היה מרוויח. יעקב לימד אותנו איך נוהגים עם לבנים, אתה לא נהגת כך. ואני לא כותב שאינך צודק, אלא רק מראה מקום לפסק שלהם ע"פ מה שהיו יכולים להתרשם מטענותיך, ואם זה ...
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 3:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיפורי בית דין
תגובות: 32
צפיות: 1923

Re: סיפורי בית דין

ר' זאב, אחרי שהבאת מה טען הקבלן, אני מראה מקום להבנה, ובהקדם, דאם כטענת הקבלן למה הורידו בין רבע לשליש מתביעתו? ההנחה היא על פי דבריך שהמחיר שלו מראש היה מפולפל, פי שלוש וארבע, ולעשות את העבודות מחדש ע"י קבלן אחר - אתה ר' זאב טענת שזה רק כרבע מחיר! לכן על פי הדין שפועל החוזר בו ידו על העליונה ו...
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 242
צפיות: 36169

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

זאב ערבות כתב:תשובה ממערכת לדופקי בתשובה בענין סגולת קניית מפטיר יונה


הקובץ היכל שמואל הלז עם שאלת הסגולה לעשירות ותשובות הרבנים המצוטטים פה, מובאים בפרוטרוט בספר "בדידי הוה עובדא" לרש"ד פרידמאן בעמ' תקצו.
על ידי הוה אמינא
ו' נובמבר 09, 2018 9:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 1003

Re: מתי עבד נהיה גדול?

גדלות זה לא מצוה, הוא חייב במצוות כאשה ופטור ממצוות כאיש. אבל מועד הגדלות זה הלמ"מ דין בפנ"ע ולא מצוה ומהיכי תיתי שישנו בזה? אולי בזה נשאר כגוי??
על ידי הוה אמינא
ו' נובמבר 09, 2018 1:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8224
צפיות: 1258761

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב אונטרמן או רבי אלי' לופיאן.
והתמונה הפוכה.
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 314
צפיות: 24566

Re: משניות קהתי

לענ"ד מגוחך לחשוב שעורכי משניות ארטסקרול עיינו בקהתי, והם הננס וקהתי הענק. למדתי משנה או שתים בחיי, ובמקומות מוקשים במיוחד הסתכלתי אם יש פתרון לקושי שלי בארטסקרול ולמעשה מצאתי שם סיכום למפרשים רבים, עם מלוא המעלה של דיוק הנצרך לתימצות וריכוז הפירוש, על פי אומרם במקור. זו עבודה שא"א לעשותה ...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 6:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 314
צפיות: 24566

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

עקביה, התשובות לשאלותיך, 1. לפי העדויות ששמעתי - כן. 2. יש טוענים בלהט שבודאי לא היה מסכים לכך, ואגב, בחלק מההסכמות לשוטנשטיין מודגש כי 'עת לעשות לד'' בפרט אחרי שיצאו לאור תרגומים שאין רוח חכמים נוחה מהן, ראה הסכמות הגריש"א והגרש"א ואולי עוד. [יתכן שהנימוק הזה היה מכריע גם אצל הרב שך, בפר...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 3:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 3833

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

מצטרף לכל דברי המנחמים לעיל,
ויהיה ברא בתורתו ומעשיו בעוה"ז מזכה אבא בג"ע, ומזה תבא הנחמה.
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 314
צפיות: 24566

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

ומי שלומד משנה רק עם פירוש קהתי ודי לו בזה לא למד משנה מימיו. לימוד משנה הכוונה בעיון עם הבנה עד תכלית דעת המפרש - ויש פ"ד מפרשים ראשונים ואחרונים שמפיהם אנו חיים, שכל מילה שלהם צריכה תלמוד. וביניהם חילוקים זה מזה אליבא דסוגיות הש"ס בבלי וירושלמי שיש להבינם. ואפילו קוצו של י' מזה א"א...
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 07, 2018 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 314
צפיות: 24566

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

מתיבתא [איני מדבר על שוטנשטיין, מחוסר ידיעתי, אבל נדמה לי שגם הוא בכלל] יש בו ליקוט מאוד עיוני, עם ציון לכל פיסקה מאין נשאבה, וזה מפתח גדול למי שרוצה ללמוד הכל איך להגיע למקור כל הערה וכל חידוש, וגם מגישים אותם בשפה קולחת. זה לא תרגום מילולי בלבד להקלת הארמית [אם יש כאלו שמשתמשים בו רק לזה - וזוהי ד...
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 07, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 314
צפיות: 24566

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

אולי כאן מקום להסביר מילה אחת היות ונשמע פה תימה על דעת הסטייפלר והגר"ח. במחילת כל אלו שלומדים במשניות קהתי, ובמחילת כבודו שהוא אחד ממרביצי התורה ומזכי הרבים הגדולים כפי שמתברר למפרע. ואיני מנסה להמעיט או להוריד מזכויותיו. יש הבדל בין לקרוא משניות לבין ללמוד משניות. לקרוא ולהבין אפשר עם קהתי, ז...
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 06, 2018 12:04 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 45859

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

1. לגבי חב"ד כבר כתבי על זה שהוא אמר לי שהיום אין צורך לצאת נגדם כי אין את הסחף הגדול שהיה אז. 2. לגבי הראיון הבנתי ממנו שהוא לא ידע שזה בתור ראיון לשם, פשוט ארליך בא ודיבר איתו והוא רשם ופירסם שם. 1. בוודאי שזה בעצמו טעם נכון, אבל אני דיברתי איתו לא רק על חב"ד, והוא אמר לי כנ"ל, שהי...
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 05, 2018 2:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקבלי פרס משרד הדתות תשכ"ד
תגובות: 5
צפיות: 1480

Re: מקבלי פרס משרד הדתות תשכ"ד

תודה חלמיש! יש לציין אמנם שיד חלוקה לסוגים והשאלה אם זה דרוג הזוכים או חלוקה לאברכים ובחורים וכד בישיבה קטנה יש לציין את שלמה כץ כיום ראש ישיבת חברון יש עוד אישים מוכרים. אצין את המגיד והסופר המפורסם בכל קצווי תבל ה"ר שלום מאיר ולך, כיום יושב שבעה על אביו ז"ל. אז תלמיד ישיבת בני עקיבא בנת...
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 05, 2018 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מפוניבז' זצ"ל, זכרונות.
תגובות: 38
צפיות: 6492

Re: הרב מפוניבז' זצ"ל, זכרונות.

ב' דיוקים קטנים לסיפורים האחרונים: א, ר"מ פורטמן היה ש"ץ אחרי הגה"צ לוין מתלמידי קלם שהתפלל בישיבה לפניו בנוסח קלם [בלי שום ניגון]. ויתכן שגם הוא לא היה הש"ץ הראשון. ב, הרב מפוניבז' לקח כסף גם מחילונים וגם מריפורמים מחללי שבת, אפשר לראות לפי ההנצחות של נציבי היום בישיבה ונציבי עו...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 01, 2018 2:52 pm
פורום: עזר אחים
נושא: יורשים של ירושה גדולה - מבקשים עזרה תורנית לקבלת הירושה
תגובות: 4
צפיות: 937

Re: יורשים של ירושה גדולה - מבקשים עזרה תורנית לקבלת הירושה

אל תעש עצמך כעורכי הדיינים.
ולמ"ד שזה אזהרה רק לדיין, יש עוד דין: חכמים הזהרו בדבריכם, שמא מתוך דבריכם ילמדו לשקר.
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 31, 2018 7:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טלית של בית הכנסת
תגובות: 7
צפיות: 670

Re: ברכה על טלית של בית הכנסת

כמדו' לזכרוני שזו מחלוקת ט"ז ומג"א על הדף במקום
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 31, 2018 4:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 34999

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

כלומר שגם אתה מפרש שאליהו מנסה להסביר לקב"ה למה הוא צודק. זה בדיוק מה שאני מסביר כל הזמן. שנביא יכול לדון עם הקב"ה. אבל לא הוכחת שאחרי שהקב"ה לא מקבל את הטענה האחרונה עדיין הנביא נשאר בשלו ועל זה היה הויכוח כאן. תקרא שוב. אין שום טענה חדשה בדברי אליהו וגם לא יכולה להיות, שהרי הוא אומ...
על ידי הוה אמינא
ג' אוקטובר 30, 2018 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם גם ארון הברית קולט ולא רק הציץ?
תגובות: 6
צפיות: 729

Re: תמיהה רבתי – האם גם ארון הברית קולט ולא רק הציץ?

הארון היה בבית קה"ק ואיך יבדוק?

למעשה שם הרי היה סיפור מיוחד עם משפחת שאול בעוונו של שאול וכנראה ע"פ נביא, ולא היה ענין של למצוא מי חטא.

עבור לחיפוש מתקדם