החיפוש הניב 96 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אאאא_ב
ו' אוגוסט 08, 2014 6:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע האמוראים הכניסו תפילתם לאחר התפילה ולא בשומע תפילה?
תגובות: 7
צפיות: 690

Re: מדוע האמוראים הכניסו תפילתם לאחר התפילה ולא בשומע תפילה?

ברכות דף יז, וכן אנחנו נוהגים "אלוקי, נצור". ואולי שומע תפילה נועד רק לבקשה מזדמנת, אבל הכנסת נוסח באופן קבוע יש בו בעיה, שנראה כמוסיף על נוסח שמונה עשרה שתוקן לנו ע"י זקנים ונביאים. כך ידוע בשם מרנא הגר"ח מוולאז'ין הדברים מפורשים בהלכה, ומטעם זה כתוב שלא לומר תפילה על המזונות ב...
על ידי אאאא_ב
ו' אוגוסט 08, 2014 6:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושת לוי - רבי נתן מברסלב
תגובות: 23
צפיות: 2871

Re: קדושת לוי - רבי נתן מברסלב

גם ללא ר' נתן אנשין ידידי, שהוא אכן מקור מוסמך כאחיין של רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א - אני פיקפקתי בסיפור מלכתחילה, ובפרט אחר שמאן דהוא אומרו בשם הרחש"פ ז"ל - האחרון אינו תלמידו של האוזורובער ז"ל. ולא היה שייך בשעתו לעקוב אחר המהירות והגאונות של האוזורוב'ער. ויש לי עוד המון סיפורים...
על ידי אאאא_ב
ו' אוגוסט 08, 2014 6:15 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הכנת מאכלים מיוחדים למוצאי הצום
תגובות: 30
צפיות: 2478

Re: הכנת מאכלים מיוחדים למוצאי הצום

מה זה האשכול ההזוי הזה. האם קשה לכם לקחת שו"ע או"ח תקנ"ט ושם מציין המ"ב לתקנ"ח וכו' ואני כותב מזכרון, כל מה שכותב שם המ"ב אם מותר לשחוט אחר חצות בתשעה באב נוגע לעוד כמה הלכות ובכל אופן איני יודע איך יצא לך מן המ"ב שם שמותר לאכול בליל י' בשר ולשתות יין. ראה היטב במ&...
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושת לוי - רבי נתן מברסלב
תגובות: 23
צפיות: 2871

Re: קדושת לוי - רבי נתן מברסלב

אלי. עליך לקחת בחשבון שהקדושת לוי נדפס לראשונה בסלאוויטא בשנת תקנ"ח 1798 כאשר רבי נתן היה בסך הכל בן 18 – כמו כן פגש רבי נתן ברבו רבי נחמן זי"ע רק בשנת 1802 כך שלא יתכן שהוכנסו שם תורה בסגנון ברסלביות או משהו דומה לזה.
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 9:06 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הכנת מאכלים מיוחדים למוצאי הצום
תגובות: 30
צפיות: 2478

Re: הכנת מאכלים מיוחדים למוצאי הצום

אם אין לי טעות, הבן איש חי גם מתיר להתחתן בתשעה באב, נו, אז מה. אז אתה פוסק גם בזה כמו הבן איש חי.
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזו מהדורה הרי"ף הזה?
תגובות: 9
צפיות: 862

Re: איזו מהדורה הרי"ף הזה?

בכל השסי"ם הרא"ש מצטט כסדר את דברי הריף ועל זה הוא מפרש ומוסיף וכו' כעין הנמוקי יוסף, יתכן שבמט ראשון לא רואים את זה אך המעיין קצת יראה את מה שכתבתי. אני יודע וגם קצת עוסק בזה. וכפי הנראה בעזרת השם בקרוב ייצא רא"ש כאשר הרי"ף אינו בתוך דבריו ממש, אלא כעין הר"ן הנמוקי יוסף והת...
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזו מהדורה הרי"ף הזה?
תגובות: 9
צפיות: 862

Re: איזו מהדורה הרי"ף הזה?

מה כוונתו איזו מהדורה, איזה שנה הודפסה, או איזה נוסח הוא, אני הבנתי שכוונתו לשאול על השינויים ועל זה הפניתי אותו להרי"ף אשר ברא"ש.
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזו מהדורה הרי"ף הזה?
תגובות: 9
צפיות: 862

Re: איזו מהדורה הרי"ף הזה?

כידוע שהרא"ש כתב את דבריו סביב הרי"ף וכבר ראיתי הרבה תלמידי חכמים שאינם יודעים מזה כלל ועיקר, ודבריו סובבים סביב הרי"ף והשווה בין הרי"ף שבתוך הרא"ש לבין הרי"ף של הנמוקי יוסף למשל.
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 8:50 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הכנת מאכלים מיוחדים למוצאי הצום
תגובות: 30
צפיות: 2478

Re: הכנת מאכלים מיוחדים למוצאי הצום

זכרתי מסימן תקנ"ח אך בוודקא כתבתי הרמ"א כי זכור לי שיש שם בזה מחלוקת בין המחבר לרמ"א וגם ראיתי לעיל מזה שאחד כותב שאין כזה דבר בשו"ע אז ניסתי קצת לעדן את זה, דאפשר שכוונתו למחלוקת המחבר והרמ"א.
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 8:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושת לוי - רבי נתן מברסלב
תגובות: 23
צפיות: 2871

Re: קדושת לוי - רבי נתן מברסלב

לא הבנתי מה זאת אומרת נכתב. האם כתבו על דעת עצמו, או שמא הכניס שם מדברי רבו, או אפשר ששמע כן מהברדיטשובער ז"ל.
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 8:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזו מהדורה הרי"ף הזה?
תגובות: 9
צפיות: 862

Re: איזו מהדורה הרי"ף הזה?

אם אין לי טעות מהדורה זו נמצאית בתוך הרא"ש בכל הגמרות שלנו.
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 8:41 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הכנת מאכלים מיוחדים למוצאי הצום
תגובות: 30
צפיות: 2478

Re: הכנת מאכלים מיוחדים למוצאי הצום

עד כמה שזכור לי הדברים מפורשים ברמ"א ובמ"ב שאין לאכול בשר ולא לשתות יין בליל עשירי.
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 8:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס
תגובות: 237
צפיות: 29170

Re: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס

נהר שלום כתב:ספרים בעניין שמו''ת

איני מצליח להבין איך זה שבכל הספר לא עמד המחבר על הבעיה העיקרית שיש בשמו"ת והוא, באיזה תרגום יוצאים ידי חובה, והאם גם בתרגום שלנו שהוא מלא שגיאות כרימון יוצאים ידי חובה, ואם כן, מדוע באמת יוצאים.
אולי יואיל בטובו הרב מעט דבש לעשות לנו סדר בעניין זה, אשר מאוד מאוד מטריד אותי.
על ידי אאאא_ב
ה' אוגוסט 07, 2014 8:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס
תגובות: 228
צפיות: 14912

Re: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס

נהר שלום כתב:ספרים בעניין שמו''ת

איני מצליח להבין איך זה שבכל הספר לא עמד המחבר על הבעיה העיקרית שיש בשמו"ת והוא, באיזה תרגום יוצאים ידי חובה, והאם גם בתרגום שלנו שהוא מלא שגיאות כרימון יוצאים ידי חובה, ואם כן, מדוע באמת יוצאים.
אולי יואיל בטובו הרב מעט דבש לעשות לנו סדר בעניין זה, אשר מאוד מאוד מטריד אותי.
על ידי אאאא_ב
ו' יוני 20, 2014 3:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

ספרי קבלה איני מכיר, אבל ראה בספר הברית מאמר חוג שמיים, שמתאר את מערכת השמש התלמיית, ומציג את ההתאמה של כל אחד משבעת כוכבי הלכת לאחת הספירות (נדמה לי שהיה מי ששיער שמקור המינוח ספירות למושג הקבלי הוא מהמלה הלועזית ספירות, Spheres - כי היתה התאמה בין גלגלי השמיים הסובבים את הארץ לספירות קבליות, אבל ...
על ידי אאאא_ב
ו' יוני 20, 2014 2:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

מה שהתכוונתי לומר, שאם החפץ חיים כותב שניתן לדעת מזה חכמת הניתוח, אין לי כל ספק שהוא עצמו אכן ידע ולמד מזה חכמת הניתוח - שאם לא כן לא היה כותב את מה שכתב, החפץ חיים לא כתב שטויות.
יתכן שאני נאיבי - אך לא אכפת לי.
על ידי אאאא_ב
ו' יוני 20, 2014 1:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

עוד בעניין יודעי העתים.
ויאמר המלך לחכמים וגו' - מאן חכמים - רבנן, יודעי העתים - שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשים.
--
בעניין החפץ חיים יש לעיין בכל הספר והעתקתי רק קטע קטן - בכל אופן אם לא נאמין לחפץ חיים שקיבל תורה עד הגר"א ז"ל. - מה נותר לנו.
על ידי אאאא_ב
ו' יוני 20, 2014 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

אני לא מצליח להבין איך ניתן למחוק המון גמרות וחזלי"ם שזה היה היופי של כלל ישראל יודע בינה לעתים. וראה מה שכותב רש"י בשיר השירים שכל העולם באו ללמוד חכמה זו מישראל. אפשר שבהמשך אעתיק את לשונו. -- רש"י שיר השירים פרק ז עיניך - כבריכות אשר בחשבון המושכות מים, כן עיניך על שער בת רבים חכמי...
על ידי אאאא_ב
ו' יוני 20, 2014 12:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

הרב אוצה"ח. סליחה שאני מעלה שוב את דבריו של הח"ח ז"ל - פנו אלי באישי שחסר שם איזה קטע אז אני מעלה אותו שוב. ואיזה חכמה יש בעולם שאין רמוזה עיקרה בתורה באיזה מאמר קצר כגון חכמת התכונה שהוא מהלך השמש והירח והכוכבים שהיא חכמה גדולה רמוזה עיקרה במ"ע של קידוש החודש שנמסר לזה בעל פהכלל...
על ידי אאאא_ב
ו' יוני 20, 2014 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

ראה כאן דברי רבי אברהם בן הרמב"ם לגבי הרפואות.
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?173952&&page=33
על ידי אאאא_ב
ו' יוני 20, 2014 11:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

להחוזר. אבקש להפנות אותך לקטע בספר שם עולם להחפץ חיים. ואיזה חכמה יש בעולם שאין רמוזה עיקרה בתורה באיזה מאמר קצר כגון חכמת התכונה שהוא מהלך השמש והירח והכוכבים שהיא חכמה גדולה רמוזה עיקרה במ"ע של קידוש החודש שנמסר למרע"ה דרוב מנין אבריו של אדם מטמא באהל ונמסר לו כמה אברים יש באדם ומקומן של...
על ידי אאאא_ב
ה' יוני 19, 2014 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

לא מצאתי בשו"ע הלכות ת"ת שיש עניין לסיים את הש"ס כולו – מלבד בשו"ע הגר"ז והובא לעיל. אמנם מתוכן דברי החפץ חיים עולה שתפס כדבר פשוט שיש חיוב לסיים את הש"ס כולל האגדות שבה. וז"ל: - בשם עולם שער התחזקות פרק ה' בהערה שם. היוצא מכל הנ"ל שכל מה שלומד האדם בעוה"...
על ידי אאאא_ב
ה' יוני 19, 2014 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

תן לי להניח שאתה מסכים איתי שמשה קיבל תורה שבעל פה מסיני. ומסרה וכו' עד רבי הקדוש במידה וכך הם פני הדברים חובת ההוכחה היא עליך. מנין לך שמשה קיבל מהשם יתברך שמו נוסח שונה ממה שמסרה לנו רבי הקדוש. אם תוכל להיות קצת יותר ספציפי, ולהסביר לנו באיזה נקודה בדיוק השתבשו הדברים חלילה. אני מבין שאתה חושב שכ...
על ידי אאאא_ב
ד' יוני 18, 2014 10:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

תן לי להניח שאתה מסכים איתי שמשה קיבל תורה שבעל פה מסיני. ומסרה וכו' עד רבי הקדוש במידה וכך הם פני הדברים חובת ההוכחה היא עליך. מנין לך שמשה קיבל מהשם יתברך שמו נוסח שונה ממה שמסרה לנו רבי הקדוש. אם תוכל להיות קצת יותר ספציפי, ולהסביר לנו באיזה נקודה בדיוק השתבשו הדברים חלילה.
על ידי אאאא_ב
ד' יוני 18, 2014 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

חבל שאתה כותב מבלי לבדוק. הטעם שניתנה בעל פה יש בזה המון פירושים ובספר ברכת אברהם כתב על זה כארבעה דפים יעו"ש, כבודו אינו מסביר כלל מנין לו שלא קיבלה משרע"ה בנוסח שלנו, וראה משנה איזהו מקומן, שכך קיבלה משה מסיני. ועיין אור החיים הקדוש, שגם משרע"ה לא הבין הכל מה שקיבל עד שבא רבי עקיבא ...
על ידי אאאא_ב
ד' יוני 18, 2014 8:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

לא אמרתי שקשה. ביקשתי להסב תשומת לבכם - שיש תועלת לנשמה בהגיית התיבות של התלמוד, וגם תורה שבעל פה כעין תורה שבכתב מעלה עשן כל שהוא. מסקנות כל אחד יסיק לבד. -- לאפוקי ממה שכתבו לעיל מזה. ובעצם מבחינה מהותית אין לה "מילים" כלל, שהרי לא להיכתב ניתנה, אלא כל מהותה הוא המובן והמשמעות שלה. אם כי...
על ידי אאאא_ב
ד' יוני 18, 2014 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

אם כדבריך, שכל התורה שבעל פה מטרתה רק כדי להבין ותו לא, איך נפרש את מה שכותב שם בסעיף י"ב וכל אדם צריך ליזהר להוציא בשפתיו ולהשמיע לאזניו כל מה שלומד בין במקרא משנה ותלמוד אלא אם כן בשעת עיון להבין דבר מתוך דבר וכל מה שלומד בהרהור לבד ואפשר לו להוציא בשפתיו ואינו מוציא אינו יוצא בלימוד זה ידי ח...
על ידי אאאא_ב
ד' יוני 18, 2014 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

ראה שם בסעיף י"ג - במה דברים אמורים בתורה שבכתב אבל בתורה שבע"פ אם אינו מבין הפירוש אינו נחשב לימוד כלל. ואף על פי כן יש לאדם לעסוק בכל התורה גם בדברים שלא יוכל להבין ולעתיד לבא יזכה להבין ולהשיג כל התורה שעסק בה בעולם הזה ולא השיגה מקוצר דעתו: אגב, עתה שמתי לב למה שכותב שם בסעיף ב. וכן בד...
על ידי אאאא_ב
ד' יוני 18, 2014 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

כל עוד הוא מבין פירוש המלות נחשב לו לת"ת ראה או"ח במ"א סימן נ ס"ק ב ובהלכות ת"ת להגר"ז פרק ב י"ב. - והדברים ארוכים. הנך מוזמן להסביר לי מה מצאת שם לגבי תורה שבע"פ. כתבתי לך אלא מ"מ ממה שזכרתי מפעם כאשר עסקתי בנושא, אך פטור בלא כלום אי אפשר, על כן אעתיק ל...
על ידי אאאא_ב
ד' יוני 18, 2014 5:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

כל עוד הוא מבין פירוש המלות נחשב לו לת"ת ראה או"ח במ"א סימן נ ס"ק ב ובהלכות ת"ת להגר"ז פרק ב י"ב. - והדברים ארוכים.
על ידי אאאא_ב
ד' יוני 18, 2014 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור
תגובות: 237
צפיות: 22797

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

וכי חסרים מקומות שלא ניתן להבינם אלא על פי סוד, ראה רמב"ן פרשת כי תשא ועוד הרבה כאלו. - ככלל יש מן הראשונים הסוברים שגם אם מבין קצת נחשב לתלמוד תורה, לשיטתך, ביטלת תלמוד תורה, מרוב רובם של בעלי בתים בישראל, שאינם משיגים את מה שהשיג הצפנת פענח. -- כשיטתך: ראה רמב"ן בריש בראשית בזה"ל. ו...
על ידי אאאא_ב
ו' מאי 30, 2014 8:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 37337

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

רבנו תם החרים את המוציא לעז על גט, אחרי שעמד שם בשעה שעשו הגט ושתק (מרדכי סוף גטין) http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=683 ועיין שולחן ערוך אבן העזר הלכות גיטין סימן קנ"ד סעיף כ"ב. צריך להטיל חרם עיין שם בדברי רמ"א. שלאו דווקא אלו העומדים. -- הרב יעקב הדס בספרו דברי יעקב...
על ידי אאאא_ב
ו' מאי 30, 2014 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 37337

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

כמובן, תלוי איפוא ומתי והאם הוא מזוייף מתוכו אם לאו, הייתי מציע לך לעיין אנציקלופדיה תלמודית כמה שהתירו חכמים בדיעבד מחשש של הוצאת לעז.
לכתחילה צריך לעשות על פי דין אך לאחר מעשה חוששים ללעז
על ידי אאאא_ב
ה' מאי 29, 2014 8:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 37337

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

מצ"ב הכחשת הגרז"נ והגר"ש פישר, לענ"ד מזויף, שהרי יום ד' אינו אור לא' באייר אלא ל' בניסן. לאחר בירור כתב לי חבר ידיעה מכלי שני שהמכתב אמתי והסיבה שהוא חתם היא מפני שעושים לו צרות על כך, אך הוא לא חזר בו מעצם הפסק, ומכל מקום הוא ביקש שלא יזכירו אותו יותר בהקשר של הפסק הזה... זה הו...
על ידי אאאא_ב
ג' מרץ 11, 2014 7:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שבת זכור - זָכָר [חיפוש]
תגובות: 26
צפיות: 2463

Re: שבת זכור - זָכָר [חיפוש]

ואפשר שיש להרחיב על כל הנושא מדוע פרעה ביקש להרוג רק את הזכרים ואילו לבן ביקש לעקור את הכול ומשם על עצם העניין דגמ' בבא בתרא כא,א אם זכר שזה כולל הנקבות או זכר, כלומר זכרים דווקא
על ידי אאאא_ב
ג' מרץ 11, 2014 7:19 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: להשתכר בבירה
תגובות: 23
צפיות: 2655

Re: להשתכר בבירה

אם השתייה חלק מן הסעודה היא כדעת כמה פוסקים הרי כמו שביום טוב אינם יוצאים בבירה ואם חז"ל קבעו אלא ביין אז זה כפי הנראה ככה לכאו' אסור להשתכר בבירה.
כמו כן ראה לגבי שבוע שחל בו תשעה באב שמותר לשתות בירה משמע שיש הבדל בין שיכור לשמחה על ידי יין.
על ידי אאאא_ב
ג' מרץ 11, 2014 7:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: יהרג ואל יעבור בעבודה זרה
תגובות: 3
צפיות: 418

Re: יהרג ואל יעבור בעבודה זרה

כל הערך בפורמט וורד
על ידי אאאא_ב
ג' מרץ 11, 2014 7:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקדש ה' כוננו ידיך
תגובות: 3
צפיות: 572

Re: מקדש ה' כוננו ידיך

(מו) ואודות דברי התיו"ט בפ"ה דמע"ש בכוו' דברי הירושלמ', הנה נוסף על מה שכתבו בזה הספרים האמורים יש להוסיף ולציין במיוחד דברי הר"ש סיריליאו ז"ל שמבאר כוונת הירושלמי לכוונה הפוכה, והוא דהירושלמי שם מוכיח מקרא של ודם ענב תשתה חמר דמלכות בית דוד קודמת לבנין בית המקדש כיעו"ש...
על ידי אאאא_ב
ג' מרץ 11, 2014 6:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקדש ה' כוננו ידיך
תגובות: 3
צפיות: 572

Re: מקדש ה' כוננו ידיך

ושמחנו בתיקונו שאומרים במוסף יש כמה מפרשים שכך פירשו שבני ישראל יתקנו את הצריך תיקון. ואולי לזה התכוון.
על ידי אאאא_ב
ד' פברואר 26, 2014 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א- לאסור את החשמל משום בונה
תגובות: 223
צפיות: 18603

Re: מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א- לאסור את החשמל משום

שמעתי פעם שהגרשז"א התבטא על מה שאמר החזו"א שהחשמל אסור משום בונה: 'או שהוא לא יודע מה זה חשמל או שהוא לא יודע מה זה בונה'... ראה כאן. אם כי איני מאמין לו.!!! http://www.shaalvim.co.il/torah/maayan-article.asp?id=525#_ftnref15 והנה, אחרי שיצא לאור הספר מאורי אש השלם הגיע לידי קובץ אסיא נז-...

עבור לחיפוש מתקדם