החיפוש הניב 2251 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
א' ספטמבר 16, 2018 2:33 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים
תגובות: 16
צפיות: 593

Re: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים

ספר החינוך - מצוה שכד משרשי המצוה... וכמו כן מצות הלולב עם שלשת מיניו מזה השורש היא, לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל, כי הוא עת אסיפת התבואות ופירות האילן בבית, ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה, ומפני כן נקרא חג האסיף, וצוה האל לעמו לעשות לפניו חג באותו העת, לזכותם להיות עיקר השמחה לשמו. ובהיות השמ...
על ידי בקרו טלה
ה' ספטמבר 13, 2018 12:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה חלקית
תגובות: 6
צפיות: 209

Re: תשובה חלקית

בקידושין [מט, ב] המקדש את האשה על מנת שאני צדיק, הרי היא מקודשת. על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו ושם וודאי דאין את כל חלקי התשובה, דמדובר בהרהור תשובה לאלתר. ומבואר, שיש קיום תשובה גם בחלק משלימות התשובה. דף על הדף קידושין מט עמוד ב בגמ': על מנת שאני צדיק, אפי' רשע גמור ...
על ידי בקרו טלה
ה' ספטמבר 13, 2018 11:57 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה חלקית
תגובות: 6
צפיות: 209

Re: תשובה חלקית

עי' במנחת עני
על ידי בקרו טלה
ש' ספטמבר 08, 2018 9:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 31
צפיות: 2587

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

בברכה המשולשת כתב:המאמר של הרב ערבה מקביל למה שהתפרסם בירחון האוצר?

ההבדל הוא שבקובץ עץ חיים התמונות בסוף הם בשחור - לבן
על ידי בקרו טלה
ש' ספטמבר 08, 2018 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 31
צפיות: 2587

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

אותה אבקש כתב:ואני אבקש לקבל את מה שכתב מו"ר הגר"ש אלתר שליט"א, בתודה מראש.
על ידי בקרו טלה
ו' ספטמבר 07, 2018 5:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 927
צפיות: 74750

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי באיזהו מקומן, שהקב"ה שאל את כל הנשמות לפני שהן ירדו לעולם, לגבי התפקיד שיהיה להן כאן בעולם, וכולם הסכימו. האם יש לזה מקור בדברי חז"ל, גמרא ברייתא מדרש וכד', או למצער איזה מקור בראשונים תודה למשיבים חסד לאברהם [אזולאי] מעין ד - נהר יא ומצוה למלאך הממונה על אוצר הצלמים להוליך שם אותה ...
על ידי בקרו טלה
ה' ספטמבר 06, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9515
צפיות: 682967

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בגיטין סט: ואי לא ליבקי שכבא דשכיב בשבתא ונישקליה לידיה ונותבה אטחליה ונימא כי היכי דיביש הא ידא נייבש טחליא דפלוני בר פלוניתא. פירש"י: ליבקי שכבא - יטרח עד שידע היכן יש מת שמת בשבת: נתקשיתי הרי מת אסור בהנאה, ואיך הותר להשתמש במת? האם מיירי בפיקוח נפש? וציינו על זה בהמדורת שטונשטיין/ארטסקרולל...
על ידי בקרו טלה
ד' ספטמבר 05, 2018 6:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 7062

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הסתכל ר' שלמה זלמן לעבר הדובר ואמר: מי שמבקש סליחה - אינו צריך לבקש סליחה, ומי שצריך לבקש סליחה - אינו מבקש סליחה. של"ה הקדוש - מסכת ראש השנה - דרך חיים תוכחת מוסר לָמַדְנוּ מִכָּל זֶה, שֶׁהַחֵטְא שֶׁבֵּינוֹ לְבֵין חֲבֵרוֹ, צָרִיךְ לְרַצּוֹת אֶת חֲבֵרוֹ. וְלֹא כְּמוֹ שֶׁרָאִיתִי מָקוֹם, שֶׁנָּ...
על ידי בקרו טלה
ג' ספטמבר 04, 2018 2:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס
תגובות: 28
צפיות: 2832

Re: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס

ועוד משהו מהדף היומי, רש"י קידושין ל: מה שהנאתך - כל מה שדעתך נוחה הימנו ואפי' דבש וכל מיני מתיקה שקשים למכה. וכוונתך שלמעשה דבש ומיני מתיקה אינם קשים למכה? או סתם שרש"י כתב מדעתו דבר שהוא מעניני רפואה וטבע? בבא קמא פה. כדתניא הרי שעבר על דברי רופא ואכל דבש או כל מיני מתיקה מפני שדבש וכל ...
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 29, 2018 9:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קבלת ייסורים בשמחה - האם ממעטת את כפרת העוונות?
תגובות: 14
צפיות: 757

Re: קבלת ייסורים בשמחה - האם ממעטת את כפרת העוונות?

אם לא יועיל לא יזיק אגרא דפרקא [לבעל הבני יששכר מדינוב] קכד) לא יחשוב האדם על שום דבר שהוא במקרה, ואיזה סיבה גרם, רק הכל בהשגחת הש"י, ומי שנותן דעתו על המקרים עליו הכתוב אומר [ויקרא כ"ו] ואם תלכו עמי קר"י והלכתי וכו', וקבלתי, בעת שיזדמן לאדם איזה עיגום וצער יזכור ויאמר הפסוק [תהלים כה...
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 27, 2018 11:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות הרד"ק על ספר הערוך
תגובות: 5
צפיות: 369

Re: הגהות הרד"ק על ספר הערוך

החיד"א בברכי יוסף (יו"ד ס' קצ"ט סעיף ב') ציין להגהות הרד"ק לספר הערוך כת"י. האם הגהותיו של הרד"ק על ספר הערוך נדפסו פעם? איפה ניתן לראותם? כוונתך ל שיורי ברכה ושם הכוונה להגהותיו על יו"ד חיפוש פזיז מעלה כ50 תוצאות בשיורי ברכה יו"ד, בסימן א כותב החיד"א - ...
על ידי בקרו טלה
א' אוגוסט 26, 2018 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 24
צפיות: 2877

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

איש פלוני כתב:מצאתי בחכמת אדם של מו"ר הגר"ש פישר הגהה זו:
הצנזור תיקן "לגו" [=לתוך] ל"עכו"ם
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 21, 2018 3:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 61
צפיות: 5011

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

אוצר החכמה כתב:תחילת היום הקדוש.

עי' אלף המגן ס"ק יט
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 20, 2018 12:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9515
צפיות: 682967

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

איתן כתב:האם אפשר בבקשה להעלות עמ' 45-52 מספרו של הרב מנחם סליי "חיתו ארץ" (פרק על צעב"ח)? בתודה מראש.
על ידי בקרו טלה
א' אוגוסט 19, 2018 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9515
צפיות: 682967

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

משולש כתב:אני זקוק לעמוד(ים) המדבר(ים) על "כל נדרי" מתוך ספר "סדר טערויז" הנמצא בתוך ספר המנהגים לר' אייזיק טירנא מהדורת מכון ירושלים (בקישור הבא: https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?147985& )
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 17, 2018 8:10 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דער תורה קוואל
תגובות: 1
צפיות: 1768

דער תורה קוואל

דער תורה קוואל - ו (ארבע פרשיות) מכיל מעמ' 95 ואילך ענייני פסח
[החלק של ארבע פרשיות לא תורגם במעינה של תורה בלה"ק עד עצם היום הזה]
על ידי בקרו טלה
ה' אוגוסט 16, 2018 7:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 56
צפיות: 2600

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

קאצ'קלה כתב:אני מחפש דפו"ר של קונטרס יביע אומר (הוריות) שנדפס בשנת תרצ"ח (נדמ"ח ביחוה דעת חלק ו).
על ידי בקרו טלה
ה' אוגוסט 09, 2018 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נענועים בתפילת שמו"ע
תגובות: 22
צפיות: 1585

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

-
על ידי בקרו טלה
ה' אוגוסט 09, 2018 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נענוע בעת הלימוד
תגובות: 6
צפיות: 624

Re: נענוע בעת הלימוד

יאיר כתב:[יש מעשה בלמדן אחד שראו שאף פעם אינו מתנענע בלימודו ולבסוף נמצא שהיה גוי]
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 08, 2018 8:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 171
צפיות: 33218

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

זבחים דף קיח ע"א
א"ר אושעיא דאמר קרא השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה וכו', א"ר ינאי אמר קרא שם תעלה ושם תעשה.
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 08, 2018 3:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מקור בבקשה!
תגובות: 18
צפיות: 2177

Re: אחרי אריה ולא אחרי אשה

אותה אבקש כתב:אכן, רבינו הפני מנחם זי"ע היה מרבה להזכיר את המאמר הנ"ל בשם אביו זצ"ל [ויתכן שנתכוון שאביו היה חוזר עליו]
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 08, 2018 1:28 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מקור בבקשה!
תגובות: 18
צפיות: 2177

Re: מקור בבקשה!

מענין לענין עבודת ישראל - לט"ו באב והיו אומרות בחור שא נא עיניך, פירוש הקב"ה שהיום נראה עלינו ברחמיו שבחר בנו ובא ונתגלה עלינו בבחינת אלהי ישראל, שלכן נקרא בחור כמ"ש בים נדמה להם כבחור. עתה שא נא עיניך, פירוש הגיע העת שתשא ותנטל את אלו החדשים שהם נקראים עיינין, כי תמוז ואב הם בחינת עי...
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 07, 2018 5:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס פתי יאמין לכל דבר - <סיפורים שיסודם בשקר> להורדה
תגובות: 30
צפיות: 3753

Re: קונטרס פתי יאמין לכל דבר - <סיפורים שיסודם בשקר> להורדה

מענין הכנסת כלה - החזקת ת"ח עי' במפתחות משנה שכיר עובדא ממרן החת"ס
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 07, 2018 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?
תגובות: 17
צפיות: 689

Re: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?

עזריאל ברגר כתב:שמעתי רבנים אומרים שכאשר פורסים מפה ומקדשים באמצע הסעודה - יש לבצוע אחר-כך לחם-משנה, אע"פ שאין מברכים עליו שום ברכה.

עי' הע' מס' 146
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 07, 2018 1:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?
תגובות: 17
צפיות: 689

Re: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?

עי' ד"ה ואם בשעה
על ידי בקרו טלה
א' אוגוסט 05, 2018 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד ירושלמי המזוייף
תגובות: 73
צפיות: 7632

Re: תלמוד ירושלמי המזוייף

קראקובער כתב:גורדון בעד הירושלמי המזויף.
על ידי בקרו טלה
א' אוגוסט 05, 2018 9:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 171
צפיות: 33218

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

זבחים דף קיד ע"א
לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום
בע"ב
רבי שמעון אומר: מנין לזובח פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות שהוא בלא תעשה? ת"ל: לא תוכל לזבוח את הפסח
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 03, 2018 12:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמו"ת מתוך ספר תורה? מוכר כזה מנהג
תגובות: 26
צפיות: 1597

Re: שמו"ת מתוך ספר תורה? מוכר כזה מנהג

עי' בפסקי תשובות ג"כ לגבי להיות מעוטף ומעוטר בטלית ובתפילין
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 03, 2018 11:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 215
צפיות: 16058

Re: חסידי וילנא

ידידיה כתב:לאיזו חסידות היו משוייכים יהודי בריסק החסידיים?
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 03, 2018 11:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 215
צפיות: 16058

Re: חסידי וילנא

קראתי באחד מספרי התולדות של בית בריסק שרבי חיים זצ"ל אמר שהחיילים שהיו לו בכל מלחמות הדת היו בעיקר מחסידים. מסופר שפעם הגיע איש נכבד לרבי חיים זצ"ל והתלונן על 2 יהודים חסידים שקראו לו אפיקורס, רבי חיים זצ"ל ניסה לדבר על ליבו שאולי לא התווכנו אליו אלא אל אחרים. הוא התעקש שהתכוונו אליו...
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 03, 2018 9:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור שיטה ומנהג בסדר הנחת תפילין
תגובות: 4
צפיות: 262

Re: בירור שיטה ומנהג בסדר הנחת תפילין

עי' הע' 142 [לגבי לעשות גם את כריכות האצבע לפני של ראש]
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 03, 2018 9:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור שיטה ומנהג בסדר הנחת תפילין
תגובות: 4
צפיות: 262

Re: בירור שיטה ומנהג בסדר הנחת תפילין

בדומה [לעשות את הכריכות לאחר הנחת תפילין של ראש] מהרי"ל (מנהגים) הלכות ציצית ותפילין [ט] שאלו למהר"י סג"ל אם כריכת הרצועה סביב הזרוע חשוב הפסק להנחת של ראש, ואמר דחשוב עוסק במצוותה כל זמן שלא סליק ידיו ממנה ולא הוי הפסק. ואמר דהרא"ש אחר שהחזיק תפילין של יד בזרוע ברצועה שבתוך המעב...
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 03, 2018 7:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 927
צפיות: 74750

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

-
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 03, 2018 1:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9515
צפיות: 682967

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בני ברקי כתב:בבקשה מהספר אינצקלופדיה לחכמי גליצה חלק ו עמ' 120-125

עבור לחיפוש מתקדם

cron