החיפוש הניב 2138 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ב' יולי 02, 2018 11:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס
תגובות: 40
צפיות: 1524

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

קבורת חמור היא השלכת הפגר מעבר לגדר סנהדרין דף פב. אמר האי גולגלתא של יהויקים דכתיב ביה קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלים וכו'. ובמהרש"א חידושי אגדות סחוב פרש"י מושלך ברחובות עכ"ל וכן ת"י כמה דמשגרין ית נבלת חמראה כו' ע"ש אבל מלשון קבורת חמור יקבר משמע דמיהת קב...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 02, 2018 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 381
צפיות: 25364

Re: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆

מזהב שבא כתב:שלום וברכה,
מישהו יודע אם יש פירוש "עבודת עבודה" של הרב צימבליסט שליט"א על עבודת הקודש להרשב"א, בית נתיבות?
ממה שראיתי באוצר יש רק חלק ג וד, שהם בית מועד - הלכות יו"ט, ומאידך קיבלתי הפניה לפירושו על דברי הרשב"א בעניין עירובין...

בקטלוג מוה"ק מופיע 4 כרכים
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 02, 2018 7:47 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: זכות ישראל - עשר אורות - עשר קדושות
תגובות: 1
צפיות: 458

זכות ישראל - עשר אורות - עשר קדושות

מהדורה חדשה אינה באוצר
[ישנו באוצר ח"ב זכות ישראל <מהדורה חדשה> עשר צחצחות, עשר עטרות]
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 02, 2018 3:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס
תגובות: 40
צפיות: 1524

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

טברייני כתב:אגב אינני מוצא כעת את ספר הקנה בהיברו שמא תכוון דרכי?
וכן היכן הוא בפני מנחם בדיוק?
שוב ראיתי שכתבו כן בשם ילקוט האורים.

קנה - ה"ב ד"ה זה משה האיש
קנה - אוצה"ח עמ' 7
פני מנחם חלק ב עמ' נא ד"ה הירא
ילקוט האורים ד"ה ותאמר האתון בשם ספר קנה שלשה גביעים
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 02, 2018 12:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס
תגובות: 40
צפיות: 1524

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

ועוד הביא שם הפרדס יוסף, שכ"ק האדמו"ר מגור בעל ה"פני מנחם" זי"ע, הראה את דברי התרגום יונתן (שמות ט כא) על הפסוקים במכת ברד, לאחר שהתרה משה בפרעה שתבא מכת ברד, והזהירו (שם יט) 'שלח העז את מקנך, ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עלהם הברד ו...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 01, 2018 9:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערה במעשה דזמרי וכזבי
תגובות: 5
צפיות: 262

Re: הערה במעשה דזמרי וכזבי

אור החיים במדבר פרק כה פסוק יד ושם איש ישראל . קשה ממה נפשך, אם חפץ ה' לגלות המוכים, היה לו להזכירם בשעת מעשה כשאמר (פסוק ו) והנה איש מבני ישראל, שם היה מקום להזכירו ולומר והנה איש וגו' זמרי וגו', וכשהזכיר גם כן המדינית היה לו להזכיר שמה, ואם תורה כסתה עליהם, כדרך שכסתה על המקושש בשבת, למה נמלך להז...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 01, 2018 9:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פינחס הוא אליהו - שאלה
תגובות: 4
צפיות: 307

Re: פינחס הוא אליהו - שאלה

רבינו בחיי במדבר פרק כה פסוק יג וכתב החכם רבי אברהם ז"ל [האבן עזרא] כי הכהנים הגדולים היו מבני פנחס, ומלת אחריו לאות שמת ואינו אליהו, עד כאן. אבל האמת הוא כדעת חז"ל כי פנחס הוא אליהו, וביאור מלת אחריו אחר הסתלקותו. רשב"ם בבא בתרא דף קכא: [וכעי"ז בתוספות] ד"ה אחיה השילוני וכ...
על ידי בקרו טלה
ו' יוני 29, 2018 9:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9237
צפיות: 627129

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול לחבר הפורום
על ידי בקרו טלה
ו' יוני 29, 2018 5:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9237
צפיות: 627129

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

לחם איש לחם משנה עמ' 499 - 503
על ידי בקרו טלה
ה' יוני 28, 2018 7:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 768
צפיות: 57564

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מזהב שבא כתב:שלום וברכה,
מחפש את הגליון המדוייק של קול סיני בו כתב הרב עובדיה ע"ה בעניין הלכות מגיס בשבת. יש לי הפניה לעלון ולא למספר הגיליון.

קול סיני טבת תשכ"ג עמ' 15 או' כד [המאמר מתחיל בעמ' 12]
בעותק הנמצא באוצה"ח קול סיני ד ב חסר
על ידי בקרו טלה
ה' יוני 28, 2018 10:29 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: הגדש"פ - דברי חיים
תגובות: 1
צפיות: 432

הגדש"פ - דברי חיים

הגדה של פסח <דברי חיים> הלברשטם חיים - הלברשטם יחזקאל שרגא
צ"ל האלברשטאם [כן הוא בשער, וכן הוא בכל הספרים של הדבר"ח וכו' [למעט ספרי השפע חיים] וכמובן נפק"מ לחפוש]
על ידי בקרו טלה
ה' יוני 28, 2018 9:55 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: קובצי בית אהרן וישראל
תגובות: 3
צפיות: 903

Re: קובצי בית אהרן וישראל

בקרו טלה כתב:חסר [במקוון] קובצים קפ"ג, קפ"ה - ק"צ

דוד קורצוג כתב:שלום רב לדעתי חסר גם קס"ז, ויש פעמיים קע"ח,
אני בדקתי בגירסא 14 אין לי מושג מה בגירסא 15 ובמקוון לא הצלחתי לבדוק.

ייש"כ על ההשלמה
כיום יש במקוון פעמיים קסז, קעח.
חסר קפט, קצה - ז
על ידי בקרו טלה
ה' יוני 28, 2018 4:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2604
צפיות: 422986

Re: בשורת ספרים חדשים

ישראליק כתב:בעמוד 271 נמצא פיוט המצ"ב, מהו המקור לפיוט זו?

אאל"ט הי' בקובץ בית אהרן וישראל בתקופה האחרונה [בזכרוני שהובא שם שמנהגם לזמר זאת בשמח"ת (ואולי בפורים)]
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 27, 2018 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יו״ט שני ביוה״כ
תגובות: 10
צפיות: 423

Re: יו״ט שני ביוה״כ

פרדס יוסף ספר ויקרא פרק כג פסוק ג להגאון הנ"ל [הבית הלוי] פנה אחד ממשכילים ואמר הנה יוצאים חדשים לבקרים ספרים ומחמירים בחומרות חדשות, ואנו מיחלים כי ספרי כבוד תורתו יהיו בנויים ביסודם להקל מקצת, ויענה הנה קלעתם אל המטרה והרבה קולות הכרעתי בספרי ובאלה אשר אתי בכתובים, ואביא איזה דוגמאות למען יד...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 27, 2018 1:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9237
צפיות: 627129

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מזהב שבא כתב:אנא,
שו"ת בית אב"י ח"ד עמ' 43-48 מדפי האוצר.
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 27, 2018 10:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9237
צפיות: 627129

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול לחבר הפורום
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 27, 2018 5:08 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: טעמי המצות ריקאנאטי
תגובות: 1
צפיות: 445

טעמי המצות ריקאנאטי

טעמי המצות מהדו' שנת תשכ"ג
מעמ' 224 מתחיל ספר שפתי קדושים ונא לציין זאת בשם הספר
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 27, 2018 4:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9237
צפיות: 627129

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ עץ חיים [באבוב] - כג עמ' 303 - 305
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 25, 2018 9:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9237
צפיות: 627129

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מלפנא כתב:אשמח מאוד אם יוכל אי מי לPDF עבורי את סעיפים א וב מהספר אגרא לישרים(צימרמן).עמודים 3-12
יש"כ
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 25, 2018 10:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 768
צפיות: 57564

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

פרנצויז כתב:(אולי לבדוק בס' נפלאות מהרא"ל למיודענו ר"י רוזנברג?)

צ"ל תפארת מהרא"ל
אמנם לא מצאתי מה שמציין המעין הנצחי
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 25, 2018 8:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: המשיח חי בינינו או בשמים?
תגובות: 8
צפיות: 510

Re: המשיח חי בינינו או בשמים?

סנהדרין צח:
אמר ר' נחמן אי מן חייא וכו' אי מן מתיא וכו'.
על ידי בקרו טלה
א' יוני 24, 2018 3:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9237
צפיות: 627129

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה למפרע למי שיעלה ספר "הרא"ש" https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?155177& [חבילת מוה"ק] עמ' 85 - 98 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
א' יוני 24, 2018 8:16 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שיר - לאמיר מאכן א בייט
תגובות: 7
צפיות: 1429

Re: שיר - לאמיר מאכן א בייט

שבענו מטובך כתב:יש סיפור שסיפר האמרי חיים מוויזניץ זצ"ל, מובא בשרפי קודש (וויינר) עמ' סב-סה.
על ידי בקרו טלה
א' יוני 24, 2018 4:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?
תגובות: 16
צפיות: 1072

Re: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?

בפסקי תשובות מציין למנח"י שו"ת מנחת יצחק חלק ג סימן יג (י) ואגב הנני בזה, בדבר שראיתי לכמה צדיקים, שבעת הקידושא רבה, אף אם לא הי' הקידוש במקום שעשו סעודתם, מ"מ דקדקו שיביאו לחם משנה על השלחן, בשעת הקידוש, דבמקום הסעודה הקבועה דינא הכי, כמבואר בש"ע הרב (סי' ער"א סעי' י"ז...
על ידי בקרו טלה
ו' יוני 22, 2018 8:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?
תגובות: 10
צפיות: 375

Re: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?

עד שיבהיר לנו החכם קאצק'לה את הענין
טוב וחסד כתב: קשה להלום את זה
על ידי בקרו טלה
ו' יוני 22, 2018 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9237
צפיות: 627129

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סיסטעם כתב:נא אם אפשר להוריד ספר "כתבי הגאונים" של רצ"ה הורוויץ (פיעטרקוב תרפ"ח)
בתודה מראש.

144 עמ'!!!
על ידי בקרו טלה
ה' יוני 21, 2018 7:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם הנטהר מטומאת מת חטא בגאווה?
תגובות: 5
צפיות: 306

Re: האם הנטהר מטומאת מת חטא בגאווה?

עי' מה שכתב בשם המשכיל לדוד והבאר בשדה
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 11:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השייכות בין בארה של מרים למוצאי שבת
תגובות: 6
צפיות: 287

Re: השייכות בין בארה של מרים למוצאי שבת

ישראליק כתב:יש באוצר ספר שלם על ענין זה

בארה של מרים
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 10:51 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עזרה ב"מגן אברהם"
תגובות: 9
צפיות: 963

Re: עזרה ב"מגן אברהם"

על דברי הרמ"א סימן תקנ"א סעי' א': " ומי שיש לו נשואין בשבת נחמו מותר ללבוש בגדי שבת בשבת של חזון ", כתב ה"מגן אברהם" ס"ק ו', דפו"ר דיהנפורט תנ"ב: "בגדי שבת - אבל בגדים חדשים אסור (מ"?)". מה כתוב כאן, מצאתי כתוב? משאת בנימין? בדפוסים מאוחרי...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 10:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 177
צפיות: 15736

מ"ב במג"א

מקומות שלא צוין במהדו' מכון ירושלים [או שצ"ל מ"כ] מגן אברהם סימן נח ס"ק ז הלילה וה"ל מ"ע שלא הזמן גרמא דומיא דתפל' כמ"ש סי' ק"ו ס"ב ובגמרא אי' בהדיא דה"ל מ"ע שהזמן גרמא ול"נ דקושיא מעיקר' ליתא דבשלמא בשכבך פי' כ"ז שהוא שוכב אבל קימה לא מקרי...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 8:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1064
צפיות: 112852

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

פלגינן כתב:נשאלתי מחבר:
אולי יש לך אימייל של ר' חיים יצחק פרוש (מזכרון אהרן) ושל ר' בלייער הפטרון שלו?
התשובה היא שאין לי. אולי יש למישהו?

מכון זכרון אהרן: zichronaharon@gmail.co
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמור יכול לעשר?
תגובות: 25
צפיות: 1691

Re: חמור יכול לעשר?

חשוקי חמד בכורות דף נח עמוד ב שאלה: האם חמור יכול להפריש תרומות ומעשרות? תשובה בחולין (דף ז ע"ב) מספרת הגמרא שחמורו של רבי פנחס יאיר לא רצה לאכול מהשעורים שהניחו לפניו כיון שלא היו מעושרים, ורק לאחר שעשרו אותם אכלם, וכתב המהרש"א שאין לומר שהחמור היתה יודעת שלא עשרינהו דהא ודאי אין דעת בבה...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 5:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9237
צפיות: 627129

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מזהב שבא כתב:אנא,
העמק שאלה שאילתא כו ס"ק קד

לא מצאתי ס"ק קד
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 2:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 177
צפיות: 15736

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

דפוס פראג זה קשור לתשובות מהר"ם מרוטנבורג שיש כמה תשובות דפוס קרימונה ועוד
ביד אפרים כתב ומה שנרשם בעיגול (מ"ב) גם כן טעות סופר
מ"ב מוזכר עוד במג"א שלא נודע כוונתו [לא נמצא במשאת בנימין וכדו'] viewtopic.php?f=7&t=93&p=302#p348242
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 2:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 768
צפיות: 57564

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שייף נפיק כתב:שיטת היראים שנזיר לא מגלח על טומאת עכום.
איה היראים?

סי' שיא [שכב]

עבור לחיפוש מתקדם