החיפוש הניב 2181 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ד' אוקטובר 03, 2018 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי שבירך לגוי
תגובות: 24
צפיות: 464

Re: מי שבירך לגוי

הצעיר באלפי כתב:מסופר (לא ראיתי במקור, אבל כנראה שהוא דבר מפורסם, ובקל ניתן למצוא )
שהרה''ק רבי פנחס מקאריץ זי''ע היה עורך מי שבירך עבור השפחה הנכרית שיהא לה כח לעבוד ושלא תברח וכדו'.

התפלל שהמשרתת תחזור
על ידי בקרו טלה
ד' אוקטובר 03, 2018 7:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9372
צפיות: 645683

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה למי שיוכל להעלות "אוצר מפרשי ההושענות" - מכון ירושלים עמ' 375 - 376 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ש' ספטמבר 22, 2018 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?
תגובות: 14
צפיות: 885

Re: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?

ילמדנו רבינו מדוע נקרא גרשום שלום בתואר 'אחרון השבתאים' האם צייד עופות מכונה 'עוף'? שיח שרפי קודש - תשובה בשם אדמו"ר הג' הקדוש ר' יצחק מאיר זצ"ל מגור שאמר לגדול אחד איתא בגמ' (ירושלמי סוכה פ"ה ה"ו) למה נקרא שמו נבל שמנבל כל מיני זמר וקשה היה צריך לקרות מנבל, ותירץ משום שהוא מנבל...
על ידי בקרו טלה
ו' ספטמבר 21, 2018 9:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "פירוש מן המחזור"
תגובות: 6
צפיות: 838

Re: "פירוש מן המחזור"

יהודה בן יעקב כתב:היודע לאיזה פירוש כוונתו ומקומו, אשמח לידע.

בזמירות פרעשבורג ובלוח תמידים כסדרם מציינים למחזור המצורף
על ידי בקרו טלה
ה' ספטמבר 20, 2018 11:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 79
צפיות: 4725

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

(אגב, מסופר על רבי מנשה אייכלר ז"ל ששימשו בבחרותו, אחיו ר' יוסף ז"ל שהרב מבעלז הורה לו לאכול בשליחותו או ליטול תרופה, איני זוכר בבירור, ובאותו יום לא הניח תפילין, וכשהרגיש בכך הרב ושאלו על כך ענהו כמיתמם שמינה על כך שליח, ואכן טיעון זה שיכנע את הרב לקחת בעצמו). בוודאי שהניח רק זימן את חבי...
על ידי בקרו טלה
ה' ספטמבר 20, 2018 8:01 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 79
צפיות: 4725

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

עושה חדשות כתב:
אנא עבדא כתב:שהיו מקפידים שיישארו תמיד אנשים בסוכה, ואף היו ישנים שם בלילה, הרי מלבד הטעם של שמירה, היתה לכ"ק א"א ז"ל בזה כוונה נוספת, לישון בסוכה בשליחותו
?

!
באשכול אחר צוין למה שכתב בנו חורגו הרה"ק מבערגסאז זצוק"ל
על ידי בקרו טלה
ה' ספטמבר 20, 2018 1:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוכת שלום לר"א גוטמאכר
תגובות: 3
צפיות: 430

Re: סוכת שלום לר"א גוטמאכר

אברהם כתב:תודה רבה!
למה באמת אין באוצר??

viewtopic.php?f=7&t=14933&p=487513#p487193
על ידי בקרו טלה
ג' ספטמבר 18, 2018 4:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 826
צפיות: 63235

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הבטחתי כתב:בתפלת מוסף בר"ה ויו"כ בשעה שמאריך החזן בקדושה בתיבת אַיֵּה מקום כבודו ישאל א' מג' דברים אלו, או עושר מופלג לעבודתו, או בנים צדיקים וחסידים וחכמים, או השגת רוח הקודש.

כך הוא במחזורים, חלקם בשם נגיד ומצוה (לא מצאתיו שם),
מהו המקור הקדום לזה?
על ידי בקרו טלה
א' ספטמבר 16, 2018 2:33 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים
תגובות: 16
צפיות: 514

Re: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים

ספר החינוך - מצוה שכד משרשי המצוה... וכמו כן מצות הלולב עם שלשת מיניו מזה השורש היא, לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל, כי הוא עת אסיפת התבואות ופירות האילן בבית, ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה, ומפני כן נקרא חג האסיף, וצוה האל לעמו לעשות לפניו חג באותו העת, לזכותם להיות עיקר השמחה לשמו. ובהיות השמ...
על ידי בקרו טלה
ה' ספטמבר 13, 2018 12:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה חלקית
תגובות: 6
צפיות: 188

Re: תשובה חלקית

בקידושין [מט, ב] המקדש את האשה על מנת שאני צדיק, הרי היא מקודשת. על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו ושם וודאי דאין את כל חלקי התשובה, דמדובר בהרהור תשובה לאלתר. ומבואר, שיש קיום תשובה גם בחלק משלימות התשובה. דף על הדף קידושין מט עמוד ב בגמ': על מנת שאני צדיק, אפי' רשע גמור ...
על ידי בקרו טלה
ה' ספטמבר 13, 2018 11:57 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה חלקית
תגובות: 6
צפיות: 188

Re: תשובה חלקית

עי' במנחת עני
על ידי בקרו טלה
ש' ספטמבר 08, 2018 9:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 28
צפיות: 2193

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

בברכה המשולשת כתב:המאמר של הרב ערבה מקביל למה שהתפרסם בירחון האוצר?

ההבדל הוא שבקובץ עץ חיים התמונות בסוף הם בשחור - לבן
על ידי בקרו טלה
ש' ספטמבר 08, 2018 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 28
צפיות: 2193

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

אותה אבקש כתב:ואני אבקש לקבל את מה שכתב מו"ר הגר"ש אלתר שליט"א, בתודה מראש.
על ידי בקרו טלה
ו' ספטמבר 07, 2018 5:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 826
צפיות: 63235

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי באיזהו מקומן, שהקב"ה שאל את כל הנשמות לפני שהן ירדו לעולם, לגבי התפקיד שיהיה להן כאן בעולם, וכולם הסכימו. האם יש לזה מקור בדברי חז"ל, גמרא ברייתא מדרש וכד', או למצער איזה מקור בראשונים תודה למשיבים חסד לאברהם [אזולאי] מעין ד - נהר יא ומצוה למלאך הממונה על אוצר הצלמים להוליך שם אותה ...
על ידי בקרו טלה
ה' ספטמבר 06, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9372
צפיות: 645683

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בגיטין סט: ואי לא ליבקי שכבא דשכיב בשבתא ונישקליה לידיה ונותבה אטחליה ונימא כי היכי דיביש הא ידא נייבש טחליא דפלוני בר פלוניתא. פירש"י: ליבקי שכבא - יטרח עד שידע היכן יש מת שמת בשבת: נתקשיתי הרי מת אסור בהנאה, ואיך הותר להשתמש במת? האם מיירי בפיקוח נפש? וציינו על זה בהמדורת שטונשטיין/ארטסקרולל...
על ידי בקרו טלה
ד' ספטמבר 05, 2018 6:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 6755

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הסתכל ר' שלמה זלמן לעבר הדובר ואמר: מי שמבקש סליחה - אינו צריך לבקש סליחה, ומי שצריך לבקש סליחה - אינו מבקש סליחה. של"ה הקדוש - מסכת ראש השנה - דרך חיים תוכחת מוסר לָמַדְנוּ מִכָּל זֶה, שֶׁהַחֵטְא שֶׁבֵּינוֹ לְבֵין חֲבֵרוֹ, צָרִיךְ לְרַצּוֹת אֶת חֲבֵרוֹ. וְלֹא כְּמוֹ שֶׁרָאִיתִי מָקוֹם, שֶׁנָּ...
על ידי בקרו טלה
ג' ספטמבר 04, 2018 2:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס
תגובות: 28
צפיות: 2705

Re: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס

ועוד משהו מהדף היומי, רש"י קידושין ל: מה שהנאתך - כל מה שדעתך נוחה הימנו ואפי' דבש וכל מיני מתיקה שקשים למכה. וכוונתך שלמעשה דבש ומיני מתיקה אינם קשים למכה? או סתם שרש"י כתב מדעתו דבר שהוא מעניני רפואה וטבע? בבא קמא פה. כדתניא הרי שעבר על דברי רופא ואכל דבש או כל מיני מתיקה מפני שדבש וכל ...
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 29, 2018 9:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קבלת ייסורים בשמחה - האם ממעטת את כפרת העוונות?
תגובות: 14
צפיות: 664

Re: קבלת ייסורים בשמחה - האם ממעטת את כפרת העוונות?

אם לא יועיל לא יזיק אגרא דפרקא [לבעל הבני יששכר מדינוב] קכד) לא יחשוב האדם על שום דבר שהוא במקרה, ואיזה סיבה גרם, רק הכל בהשגחת הש"י, ומי שנותן דעתו על המקרים עליו הכתוב אומר [ויקרא כ"ו] ואם תלכו עמי קר"י והלכתי וכו', וקבלתי, בעת שיזדמן לאדם איזה עיגום וצער יזכור ויאמר הפסוק [תהלים כה...
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 27, 2018 11:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות הרד"ק על ספר הערוך
תגובות: 5
צפיות: 304

Re: הגהות הרד"ק על ספר הערוך

החיד"א בברכי יוסף (יו"ד ס' קצ"ט סעיף ב') ציין להגהות הרד"ק לספר הערוך כת"י. האם הגהותיו של הרד"ק על ספר הערוך נדפסו פעם? איפה ניתן לראותם? כוונתך ל שיורי ברכה ושם הכוונה להגהותיו על יו"ד חיפוש פזיז מעלה כ50 תוצאות בשיורי ברכה יו"ד, בסימן א כותב החיד"א - ...
על ידי בקרו טלה
א' אוגוסט 26, 2018 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 24
צפיות: 2667

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

איש פלוני כתב:מצאתי בחכמת אדם של מו"ר הגר"ש פישר הגהה זו:
הצנזור תיקן "לגו" [=לתוך] ל"עכו"ם
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 21, 2018 3:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 61
צפיות: 4409

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

אוצר החכמה כתב:תחילת היום הקדוש.

עי' אלף המגן ס"ק יט
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 20, 2018 12:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9372
צפיות: 645683

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

איתן כתב:האם אפשר בבקשה להעלות עמ' 45-52 מספרו של הרב מנחם סליי "חיתו ארץ" (פרק על צעב"ח)? בתודה מראש.
על ידי בקרו טלה
א' אוגוסט 19, 2018 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9372
צפיות: 645683

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

משולש כתב:אני זקוק לעמוד(ים) המדבר(ים) על "כל נדרי" מתוך ספר "סדר טערויז" הנמצא בתוך ספר המנהגים לר' אייזיק טירנא מהדורת מכון ירושלים (בקישור הבא: https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?147985& )
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 17, 2018 8:10 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דער תורה קוואל
תגובות: 1
צפיות: 1732

דער תורה קוואל

דער תורה קוואל - ו (ארבע פרשיות) מכיל מעמ' 95 ואילך ענייני פסח
[החלק של ארבע פרשיות לא תורגם במעינה של תורה בלה"ק עד עצם היום הזה]
על ידי בקרו טלה
ה' אוגוסט 16, 2018 7:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 50
צפיות: 2091

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

קאצ'קלה כתב:אני מחפש דפו"ר של קונטרס יביע אומר (הוריות) שנדפס בשנת תרצ"ח (נדמ"ח ביחוה דעת חלק ו).
על ידי בקרו טלה
ה' אוגוסט 09, 2018 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נענועים בתפילת שמו"ע
תגובות: 22
צפיות: 1498

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

-
על ידי בקרו טלה
ה' אוגוסט 09, 2018 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נענוע בעת הלימוד
תגובות: 6
צפיות: 557

Re: נענוע בעת הלימוד

יאיר כתב:[יש מעשה בלמדן אחד שראו שאף פעם אינו מתנענע בלימודו ולבסוף נמצא שהיה גוי]
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 08, 2018 8:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 171
צפיות: 30239

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

זבחים דף קיח ע"א
א"ר אושעיא דאמר קרא השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה וכו', א"ר ינאי אמר קרא שם תעלה ושם תעשה.
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 08, 2018 3:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מקור בבקשה!
תגובות: 18
צפיות: 2066

Re: אחרי אריה ולא אחרי אשה

אותה אבקש כתב:אכן, רבינו הפני מנחם זי"ע היה מרבה להזכיר את המאמר הנ"ל בשם אביו זצ"ל [ויתכן שנתכוון שאביו היה חוזר עליו]
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 08, 2018 1:28 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מקור בבקשה!
תגובות: 18
צפיות: 2066

Re: מקור בבקשה!

מענין לענין עבודת ישראל - לט"ו באב והיו אומרות בחור שא נא עיניך, פירוש הקב"ה שהיום נראה עלינו ברחמיו שבחר בנו ובא ונתגלה עלינו בבחינת אלהי ישראל, שלכן נקרא בחור כמ"ש בים נדמה להם כבחור. עתה שא נא עיניך, פירוש הגיע העת שתשא ותנטל את אלו החדשים שהם נקראים עיינין, כי תמוז ואב הם בחינת עי...
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 07, 2018 5:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס פתי יאמין לכל דבר - <סיפורים שיסודם בשקר> להורדה
תגובות: 30
צפיות: 3624

Re: קונטרס פתי יאמין לכל דבר - <סיפורים שיסודם בשקר> להורדה

מענין הכנסת כלה - החזקת ת"ח עי' במפתחות משנה שכיר עובדא ממרן החת"ס
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 07, 2018 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?
תגובות: 17
צפיות: 616

Re: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?

עזריאל ברגר כתב:שמעתי רבנים אומרים שכאשר פורסים מפה ומקדשים באמצע הסעודה - יש לבצוע אחר-כך לחם-משנה, אע"פ שאין מברכים עליו שום ברכה.

עי' הע' מס' 146
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 07, 2018 1:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?
תגובות: 17
צפיות: 616

Re: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?

עי' ד"ה ואם בשעה

עבור לחיפוש מתקדם