מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 412 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אספקלריא
א' דצמבר 21, 2014 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן או ן'
תגובות: 26
צפיות: 3983

Re: בן או ן'

שם משפחתו של ה"אור החיים" הקדוש הוא "בן עטר" וכותבים את שמו לפעמים "ן' עטר". אמנם, בזמנינו הרבה מכנים אותו "אבן עטר", אבל זו טעות. כי ה"אור החיים" הקדוש בעצמו כותב את שם משפחתו "בן עטר", ראה בספר "חפץ ה'" (נדפס בחייו בשנת תצ"...
על ידי אספקלריא
א' דצמבר 21, 2014 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן או ן'
תגובות: 26
צפיות: 3983

Re: בן או ן'

גם ר יעקב אבן צור מכונה בן צור בהרבה מקומות [מכונה בר"ת היעב"ץ]. ועוד רבים. כמדומני שר' יעקב אבן צור מעולם לא מכונה בן צור אלא אבן צור, ואין ראיה מהראשי תיבות, כי כן נהוג לכתוב גם למי שנקרא "אבן", וזכור לי שכן ראיתי כותבים, והביאו ראיה ממה שכותבים ראב"ע על רבי אברהם אבן עזרא.
על ידי אספקלריא
ו' דצמבר 19, 2014 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן או ן'
תגובות: 26
צפיות: 3983

Re: בן או ן'

בקשר לרבי יהודה בן עטר, ערבך ערבא צריך. האם יש הוכחה ברורה ששם משפחתו נקרא "אבן"? http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?147064 ראה בתוך הספר הרבה פעמים. תודה על ההפניה לספר שו"ת רבי יהודה בן עטר (הוצאת מכון ירושלים תשמ"ט), אבל גם משם לכאורה אין ראיה. על הכריכה החיצונית (אותה לא ...
על ידי אספקלריא
ו' דצמבר 19, 2014 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן או ן'
תגובות: 26
צפיות: 3983

Re: בן או ן'

לא היו בזמן הרשב"א שמות משפחה בכלל, וכל מה שכתבת לא מדוייק. אם כי יהודים היו חותמים בשמם ושם אביהם כהלכה. וזה היה כינויים להבדיל בין יוסף ליוסף, כי כמה יוסף איכא בשוקא וכן בשאר השמות. ומהאי טעמא עדים חותמים בשם האב כדי שלא יתבלבלו מי זה. וכשיש תרי יוב"ש עושים משולשין. זה לא עניין של שמות ...
על ידי אספקלריא
ו' דצמבר 19, 2014 1:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן או ן'
תגובות: 26
צפיות: 3983

Re: בן או ן'

כמדומני שבדרך כלל, ב"שם הגדולים" כותב "בן" כשמדובר על "שם פרטי של האב", וכותב "ן'" כשמדובר על "שם משפחה". אבל אין הבדל אם השם משפחה הוא "בן" או "אבן". בקשר לרבי יהודה בן עטר, ערבך ערבא צריך. האם יש הוכחה ברורה ששם משפחתו נקרא &quo...
על ידי אספקלריא
ו' דצמבר 19, 2014 1:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן או ן'
תגובות: 26
צפיות: 3983

Re: בן או ן'

הענין כבר נמצא בספרי הראשונים כדוגמת הר"ן, כאשר רוצים לכתוב על בני ספרד שנכתנו בשמות משפחתם "אבן" בחירי"ק, כדוגמת ר' אברם אבן עזרא, ר' שלמה אבן אדרת (שם אביו של הרשב"א היה אברהם), או גם באחרונים ר' חיים אבן עטר ור' יעקב אבן צור, כתבו לפעמים בקיצור ן' במקום אבן. השימוש בסימן...
על ידי אספקלריא
ה' דצמבר 18, 2014 1:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יומא טבא לרבנן - בנין נחום, תורת הגאון ר' נחום פרצוביץ זצ"ל
תגובות: 63
צפיות: 10161

Re: יומא טבא לרבנן - בנין נחום, תורת הגאון ר' נחום פרצוביץ ז

מצאנו קדמונים בדורות הקודמים שכתבו שקשה להם להפסיק את סדר לימודם הרגיל וללמוד בענינא דיומא. עיין בשו"ע הל' תשעה באב סוף סי' תקנ"ג סעיף ב' שנהגו שלא ללמוד בערב תשעה באב מחצות ואילך כי אם בדברים המותרים בתשעה באב. ועיי"ש במשנה ברורה ס"ק ח' שהביא אחרונים שפקפקו במנהג זה, וביניהם הבי...
על ידי אספקלריא
ב' דצמבר 01, 2014 11:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יוסף דון דון - תלמיד האר"י שלא מן המנין?
תגובות: 10
צפיות: 2296

Re: רבי יוסף דון דון - תלמיד האר"י שלא מן המנין?

האם ר' יצחק ב"ר משה דון דון מקושטא המוזכר בשו"ת אהלי תם ועוד, זהה עם ר' יצחק דון דון מפאס בעל 'סגלת מלכים' או ששני חכמים הם? בספר "נר המערב", הנ"ל, (מהדורת תשמ"ט) עמ' ק"ט-ק"י, הערה כ"ג, מעלה השערה שהם זהים, הוא כותב: "ולא רחוק להיות כי שניהם אחד, ומ...
על ידי אספקלריא
ד' נובמבר 26, 2014 9:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יוסף דון דון - תלמיד האר"י שלא מן המנין?
תגובות: 10
צפיות: 2296

Re: רבי יוסף דון דון - תלמיד האר"י שלא מן המנין?

דון דון? איזה מין שם משפחה זה? שם המשפחה דון דון ידוע בעוד מקומות. רבי יצחק דון דון נזכר כמה פעמים בשו"ת אהלי תם שבספר תמת ישרים (ונציאה שפ"ב), והובא בספר שם הגדולים בערכו [מערכת גדולים, מערכת י', סי' ק"א]. שם זה נכתב לפעמים במילה אחת "דונדון" , [ובזה קצת מיושב הקושיא משיף ...
על ידי אספקלריא
ג' נובמבר 18, 2014 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "משל הקוביה" לפילוסוף
תגובות: 5
צפיות: 1177

Re: "משל הקוביה" לפילוסוף

הדימוי מופיע באתיקה, ספר א פרק י, עמוד 33 בתרגום ליבס: מובטחת לו, אפוא, למאושר אותה יציבות שביקשנו, והוא יהיה מאושר בכל ימי חייו. שהרי תמיד, או יותר מכל דבר אחר, הוא יעשה ויחקור את המעשים שיש בהם משום סגולת הטוב, ואת תהפוכות המזל ישא בדרך נאה ביותר והרמונית לחלוטין, אם אמנם הוא "איש טוב באמת&q...
על ידי אספקלריא
ב' נובמבר 17, 2014 2:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש המשניות להרמב''ם עפ''י הרב קאפח
תגובות: 68
צפיות: 12966

Re: פירוש המשניות להרמב''ם עפ''י ר"י קאפח

נוסח פירוש המשנה בערבית שהדפיס הרי"ק גלוי לכל מאן דבעי. עיקרו מכתה"י של הרמב"ם עצמו שנתפרסם בדפוס, ומכת"י נוספים שמפורטים במבואות לסדרי המשנה השונים, וככל הידוע לי את כל כתה"י שברשותו מסר הרי"ק לצלום והעתקיהם נמצאים בספריה הלאומית. כך שלדבורים על זיוף אין שחר מעיקרם. ה...
על ידי אספקלריא
ד' נובמבר 12, 2014 4:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שתי מחשבות בזמן אחד
תגובות: 30
צפיות: 4970

Re: שתי מחשבות בזמן אחד

בספר עבודת הקודש להחיד"א, צפורן שמיר סי' ג' אות מ"ו, כתב: " אמר הפילוסוף , הצרי הגדול לשכוח הרעות הבאות לאדם ולמשול ביצר, הוא לחשוב בדברים אחרים זולת עצמנו, כי הנפש לא תוכל לחשוב שני דברים כאחד , ולזה אם תעמיס עליה מחשבת דברים אחרים חכמה ודעת, תשכח עצמה ותהיה שקט ושאנן. ואני מוסיף לבא...
על ידי אספקלריא
ד' נובמבר 12, 2014 3:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'פילוסוף גדול ומפורסם מחכמיהם בשנת תקמ"ה', מיהו?
תגובות: 5
צפיות: 1072

Re: 'פילוסוף גדול ומפורסם מחכמיהם בשנת תקמ"ה', מיהו?

בספר עבודת הקודש להחיד"א, צפורן שמיר סי' ג' אות מ"ו, כתב: " אמר הפילוסוף , הצרי הגדול לשכוח הרעות הבאות לאדם ולמשול ביצר, הוא לחשוב בדברים אחרים זולת עצמנו, כי הנפש לא תוכל לחשוב שני דברים כאחד, ולזה אם תעמיס עליה מחשבת דברים אחרים חכמה ודעת, תשכח עצמה ותהיה שקט ושאנן. ואני מוסיף לבאר...
על ידי אספקלריא
ב' נובמבר 10, 2014 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים וספרדים באותה המנגינה - לדוד ברוך
תגובות: 18
צפיות: 4048

Re: אשכנזים וספרדים באותה המנגינה - לדוד ברוך

ידועים דבריו של ר״מ חזן, בהגהותיו לתשובות הגאונים - איי הים, שמנגינת מזמור לדוד ברוך ה׳ צורי היא היחידה שדומה ומתנגנת בשווה אצל כלל יהודי התפוצות - באירופה אסיה ואפריקה, ואולי בשינויים קלים. וזה מעיד על מוצאה שהוא משירת הלויים. רבי ישראל משה חזן כתב את הדברים בספר "תשובות הגאונים" עם הגהו...
על ידי אספקלריא
ב' נובמבר 10, 2014 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים וספרדים באותה המנגינה - לדוד ברוך
תגובות: 18
צפיות: 4048

Re: אשכנזים וספרדים באותה המנגינה - לדוד ברוך

ידועים דבריו של ר״מ חזן, בהגהותיו לתשובות הגאונים - איי הים, שמנגינת מזמור לדוד ברוך ה׳ צורי היא היחידה שדומה ומתנגנת בשווה אצל כלל יהודי התפוצות - באירופה אסיה ואפריקה, ואולי בשינויים קלים. וזה מעיד על מוצאה שהוא משירת הלויים. רבי ישראל משה חזן כתב את הדברים בספר "תשובות הגאונים" עם הגהו...
על ידי אספקלריא
ב' נובמבר 10, 2014 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג לחיצת יד כשיהודים נפגשים ובשבת ומקורו
תגובות: 5
צפיות: 1315

Re: מנהג לחיצת יד כשיהודים נפגשים ובשבת ומקורו

עיין בספר "דברי תורה" להג"ר חיים אלעזר שפירא זצ"ל אדמו"ר ממונקאטש, חלק ט' אות י"ד, שמביא מהגאון הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זצ"ל, שהיה אומר שלום בפה ולא היה נותן יד, באומרו שזה מנהג חדש שהנהיגו באירופה, ואבותיו לא נהגו בזה, עיי"ש. [וראה שם אות ט"...
על ידי אספקלריא
א' נובמבר 09, 2014 3:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי עקיבא נזכר בש"ס תקס"ד פעמים - שע"ה פעמים הלכה כמותו
תגובות: 11
צפיות: 1986

Re: רבי עקיבא נזכר בש"ס תקס"ד פעמים - שע"ה פעמים הלכה כמותו

הגהות "מצפה איתן" נעתקו מגליוני ספריו של בעל "משכיל לאיתן", ונדפסו בש"ס אחרי פטירתו . ראה בספר "לחקר משפחות" עמ' 8 http://www.otzar.org/aspcrops/144550_6_15971456-6112014.asp וא"כ יתכן מאוד שהעתיק לעצמו על הגליון את דברי רבי שמשון מאוסטרופוליא זצ"ל וכשהע...
על ידי אספקלריא
ו' נובמבר 07, 2014 1:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארץ ישראל - סגולה לבנים
תגובות: 4
צפיות: 999

Re: ארץ ישראל - סגולה לבנים

ארץ כתב:כמדומני שנפסק כן בשו"ע לכל אדם ואף בזמן הזה.

עיין בית שמואל אה"ע סי' קנ"ד ס"ק כ"ו בשם הטור.
על ידי אספקלריא
ו' נובמבר 07, 2014 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק
תגובות: 25
צפיות: 4528

Re: עקידת יצחק

באיזה יום היתה עקידת יצחק, בראש השנה, ביום כיפור או בניסן? עיין בעבודת הקודש להחיד"א, כף אחת סי' ח' שעקידת יצחק היתה ביום כפור. ועיין במחזיק ברכה או"ח סי' תקפ"ד בקונטרס אחרון אות ב', שהביא שמהר"י עיאש במטה יהודה רצה להוכיח מהזוהר פ' ויקרא שהעקידה היתה בראש השנה, והחיד"א שם ...
על ידי אספקלריא
ה' נובמבר 06, 2014 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי עקיבא נזכר בש"ס תקס"ד פעמים - שע"ה פעמים הלכה כמותו
תגובות: 11
צפיות: 1986

Re: רבי עקיבא נזכר בש"ס תקס"ד פעמים - שע"ה פעמים הלכה כמותו

היינו שהמצפ"א העתיק את דברי רבי שמשון מאוסטרפולא זצ"ל על הספר גליא רזיא ולא הערה מקורו? זה תימה רבתי על המצפ"א הגהות "מצפה איתן" נעתקו מגליוני ספריו של בעל "משכיל לאיתן", ונדפסו בש"ס אחרי פטירתו . ראה בספר "לחקר משפחות" עמ' 8 http://www.otzar.org/as...
על ידי אספקלריא
ה' נובמבר 06, 2014 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם על כל סוגי היינות היום אפשר לספרדים לברך הגפן?
תגובות: 9
צפיות: 1316

Re: האם על כל סוגי היינות היום אפשר לספרדים לברך הגפן?

ידוע שתמהו היכן מצינו שיש בזה מחלוקת מרן הב"י והרמ"א. ראה "צפונות" גליון ט', עמ' ס"ב והלאה, המובא כאן http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?p=24601#p24601 וגם ראיתי לפני הרבה שנים ספר או קונטרס "קידושא רבא" (על הלכות קידוש) מאת הג"ר מאיר לוריא שליט"...
על ידי אספקלריא
ב' נובמבר 03, 2014 2:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אומרים סב"ל(ספק ברכות להקל) כנגד האר"י הקדוש?
תגובות: 5
צפיות: 1098

Re: האם אומרים סב"ל(ספק ברכות להקל) כנגד האר"י הקדוש?

מפי השמועה, יש מליצה יפה המרמזת את הענין הזה שאין אומרים סב"ל (ספק ברכות להקל) נגד האר"י ז"ל, מליצה ע"פ הגמרא הידועה בסוף קידושין, "לא ארי סבל" , האם ידוע מי מזכיר את המליצה הזו? בספר "מעט דבש" (לרבי דוד בן יצחק) חלק א', ירושלים תשנ"ט, סי' ז' אות י', עמ'...
על ידי אספקלריא
ו' אוקטובר 24, 2014 2:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבנים ששינו שם משפחתם בעקבות גזירת השירות בצבא
תגובות: 26
צפיות: 5048

Re: רבנים ששינו שם משפחתם בעקבות גזירת השירות בצבא

נראה שברוסיה [ואולי בכלל במזרח אירופה] לא ייחסו היהודים שום חשיבות לשמות משפחה, והחשיבו אותם כאיזה עול מיותר שהטילה עליהם המלכות, והחליפו אותם מאוד בקלות, גם בלי סיבה חשובה במיוחד. [ואולי יהי' יותר מדוייק לומר שלא החליפו שם משפחה בלבד אלא החליפו זהות!]. וראה ירחון "מוריה" שנה כ' גליון י'-י...
על ידי אספקלריא
ו' אוקטובר 24, 2014 2:29 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמעון צבי הורוויץ ורבי מנחם מענכין הלפרין - גאוני הקבלה
תגובות: 48
צפיות: 11527

Re: רבי שמעון צבי הורוויץ ורבי מנחם מענכין הלפרין - גאוני הק

בספר החדש גנזים ושו"ת חזון איש חלק ד' (תשע"ד) עמ' קכ"ח יש מכתב ששלח רבי שמעון צבי הורוויץ לחזון איש. מעניין!
על ידי אספקלריא
ו' אוקטובר 24, 2014 2:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבנים ששינו שם משפחתם בעקבות גזירת השירות בצבא
תגובות: 26
צפיות: 5048

Re: רבנים ששינו שם משפחתם בעקבות גזירת השירות בצבא

עד כמה שידוע לי אביהם של הרה"ג ר' גרשון ור' יעקב אדלשטיין שינה את שם משפחתו (מ?) לאדלשטיין מפחד הצבא. אולי יאיר את עיננו אחד מהחברים בפרטי הסיפור. סבם (אבי אביהם) של הגאונים רבי גרשון שליט"א ורבי יעקב שליט"א היה הגאון רבי ירחמיאל גרשון זצ"ל מחבר ספר "בן אריה", ונראה שג...
על ידי אספקלריא
ב' אוקטובר 20, 2014 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: העיר בורדו בצרפת האם מוזכרת בדברי רש"י בגמרא
תגובות: 6
צפיות: 1113

Re: העיר בורדו בצרפת האם מוזכרת בדברי רש"י בגמרא

כתבתי שתושבי האיזור התפרנסו מיין, אבל אין הכוונה לרש"י ז"ל בעצמו.
[נראה שהמצאת החוקרים בענין זה מבוססת על ידיעותיו הרבות של רש"י בתעשיית היין, אבל אי משום הא לא אריא, שהרי רש"י היה בקי בכל דבר!].
על ידי אספקלריא
ב' אוקטובר 20, 2014 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: העיר בורדו בצרפת האם מוזכרת בדברי רש"י בגמרא
תגובות: 6
צפיות: 1113

Re: העיר בורדו בצרפת האם מוזכרת בדברי רש"י בגמרא

רש"י ז"ל היה חי באיזור שאמפיין (שאמפניה), ובזמנו כל האיזור התעסק והתפרנס מהכרמים ותעשיית היין, ולא נראה שייבאו לשם יין מ"בורדו" , כי היין המקומי "השמפניה" מספיק חשוב, [ומפורסם עד היום]. בספר הצרפתי "גליא יודאיקה" GALLIA JUDAICA מאת ה. גרוס, (פאריס 1897), (הספר...
על ידי אספקלריא
ב' אוקטובר 20, 2014 7:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספר חדש רבנו על הגר"ע יוסף זצ"ל ,האם יש דוגמאות נוספות?
תגובות: 15
צפיות: 2853

Re: ספר חדש רבנו על הגר"ע יוסף זצ"ל ,האם יש דוגמאות נוספות?

יורשה רק להעיר. בעמ' ז' מובא דנשאל הרב האם יש לסוברים לברך אחר טבילת מצוה על מה לסמוך, והשיב "שבאמת כמעט אין להם על מי לסמוך רק על ר"י בתוס'". עכ"ד. יעויין בקובץ מקבציאל (אהב"ש) כרך ל"ט, קרוב לארבעים גאונים וראשונים דפסקו לברך לאחר הטבילה. קובץ מקבציאל, הוצאת אהבת שלום...
על ידי אספקלריא
ב' אוקטובר 20, 2014 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים המסוגלים
תגובות: 121
צפיות: 22149

Re: ספרים המסוגלים

מענין לענין, בעניני סגולות. הגאון חיד"א זי"ע מביא בסוף ספרו כף אחת, (נדפס בתוך ספרו עבודת הקודש), כמה וכמה סגולות בשם הקדמונים.
ובסוף הספר ממש (סי' ל"ב) הוא כותב: "סגולה אמיתית לכל ענין הוא להיות עניו באמת מלב ונפש, וליתן צדקה כפי מסת ידו, ולעסוק בתורה לשמה ...". עיי"ש.
על ידי אספקלריא
ב' אוקטובר 20, 2014 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם האשכנזים מחמירים בדרך כלל מהספרדים ומדוע?
תגובות: 47
צפיות: 8625

Re: האם האשכנזים מחמירים בדרך כלל מהספרדים ומדוע?

"כחא דהיתרא עדיף" אין פירושו שעדיף להתיר. אלא בדיוק להיפך. כתוב בגמרא שאם מישהו מתיר זה חידוש מאוד גדול, ולכן עדיף להשמיע את החידוש הזה, כי הדרך הנכונה היא לאסור בספקות, ואם מישהו מתיר זה סימן שיש לו ראיות מאוד חזקות. ... אלו דברים פשוטים, רק כדאי להזכיר למי ששכח. אמנם יש אחרונים שכתבו במ...
על ידי אספקלריא
ג' אוקטובר 07, 2014 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וידוי למנחה של יוה"כ
תגובות: 4
צפיות: 1015

Re: וידוי למנחה של יוה"כ

הפיוט לוידוי למנחה של יו"כ שנתחבר ע"י רבי יצחק בן ישראל הוא עתיק יומין, (ואינו חידוש של הבית הכנסת הנ"ל), והוא מודפס בכל המחזורים הספרדים (כנראה). והסיבה שלא כולם אומרים אותו היא בגלל דעת האר"י ז"ל שלא לומר פיוטים בתוך התפילה וחזרת הש"ץ משום הפסק. הפיוט הזה הוא מאוד קדו...
על ידי אספקלריא
ד' אוקטובר 01, 2014 8:59 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה
תגובות: 218
צפיות: 38852

Re: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה

מתחילה היה המנהג לחתום את ברכת שים שלום בעשי"ת ב"עושה השלום". וכיון שיצאו על זה מפקפקים, אין משנים את הברכה וחותמים "המברך את עמו ישראל בשלום". ומנהג "עושה השלום" עבר לסיום שמו"ע במקום עושה שלום במרומיו, וכו'. ומשם עבר גם לקדיש וברכת המזון. הענין לומר בעשי&qu...
על ידי אספקלריא
א' ספטמבר 28, 2014 5:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?
תגובות: 303
צפיות: 51899

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F כאן בסוף נכתב שחשדוהו שביקש מהשלטונות לאסור על גידול הזקן. האם ידוע פרטים? ראה בספר "מקורי הרמב"ם לרש"ש" (שציין השקדן לעיל http://www.hebrewbooks.org/p...
על ידי אספקלריא
ג' ספטמבר 16, 2014 12:24 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה
תגובות: 218
צפיות: 38852

Re: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה

על ש אנו מודים לך, זה הנוסח המקורי מדורי דורות. והסידורים שנדפס בהם על ש אנחנו מודים לך, זה בעקבות המתקנים שתיקנו שיהיה לשון של תורה, ("אנו" זה לשון חז"ל), או שתיקנו בעקבות מש"כ בהלכות ברכת המזון או"ח ריש סי' קפ"ז שצ"ל "אנחנו" מודים לך, שלא יהיה משמעות ל...
על ידי אספקלריא
ב' ספטמבר 15, 2014 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "המפורסים"
תגובות: 72
צפיות: 10392

Re: "המפורסים"

בספרים קדמונים מצוי רבות שכשרוצים לציין לאי מי שהוא מפורסם בדורו יוסיפו לתיבה זו אות יו"ד ויכתבו 'המפורסים'. מאי טעמא? כבר דנו באשכול סמוך על 'עיקר' שנכתב כ'עיקור' והעניין אחד בשניהם. כתיבה לפי צליל הדיבור. דבר מצוי ביותר בספרי האשכנזים. ... צא ולמד מגראמערי דורנו איך אצלם תכלית, תפלות, אצילות...
על ידי אספקלריא
ב' ספטמבר 15, 2014 1:34 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה
תגובות: 218
צפיות: 38852

Re: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה

לפי הסידורים שלא גורסים את המילה "יהיה", אלא גורסים "ראש חודש אלול, ביום ג' וביום ד', הבא עלינו לטובה, יחדשהו הקב"ה עלינו וכו'", ראה בסידור "אזור אליהו" שהנוסח בכל הסידורים הישנים "ר"ח פלוני ביום פלוני", ור"ו היידנהיים עשה שינויים בנוסח. לפי הס...
על ידי אספקלריא
א' ספטמבר 14, 2014 9:53 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: חיים טשרנוביץ - 'רב צעיר'
תגובות: 80
צפיות: 13447

Re: תמונת ר' חיים טשרנוביץ - רב צעיר

אגב טשרנוביץ 'רב צעיר', מישהו זוכר את חשיפת הרב יוסף תאשור [- בוקסבוים ז"ל] על דפי מדור ספרים ב'מוריה' מלפני כחצי יובל שנים, על ה'פלגיאט' הספרותי בהעתקה אות באות מ'רב צעיר' את תולדות הקצוה"ח בתוך המבוא לספרו של ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א 'רשימות בשמעתתא' על הש"...
על ידי אספקלריא
א' ספטמבר 14, 2014 7:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל
תגובות: 187
צפיות: 36367

Re: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל

אפרופו, אינני מצליח לכלוא את פי שלא לספר את הסצנה הבאה (ששמעתיה מאיש יודע...): ... פתח דבריו, באיטיות ובהטעמה, אמר כך: "אונז האבן אלע גילערנט און אין ישיבה" (= אנו כולנו למדנו בישיבה אחת), הסב את פניו כלפי מרן הגר"ש וואזנר שישב לימינו, ואמר: "איינער האט מעהר מצליח געווען" (...
על ידי אספקלריא
ו' ספטמבר 12, 2014 12:11 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה
תגובות: 218
צפיות: 38852

Re: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה

בנוסח ברכת החודש אומרים ראש חודש אלול יהיה ביום שלישי וביום רביעי הבא עלינו לטובה . זוהי טעות בלי ספק וצריך לומר הבאים עלינו לטובה . ... ובהאי ענינא יש להעיר אודות הגיחוך שכל הקהל עונים אחרי הש"צ בקול תרועה ואומרים ראש חודש וכו', ולא ידעו ולא יבינו שאין זו תפילה אלא הכרזה להודיע לקהל מתי יחול ...
על ידי אספקלריא
ה' ספטמבר 11, 2014 4:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה
תגובות: 218
צפיות: 38852

Re: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה

ברצוני לברר מקור ב' שינויים מעניינים שראיתי בסידור התפילה. ... ב. יש סידורים שבנוסח מודים כתוב על ש אנו מודים לך, ויש שנדפס בהם על ש אנחנו מודים לך. מה הנוסח האמיתי? על ש אנו מודים לך, זה הנוסח המקורי מדורי דורות. והסידורים שנדפס בהם על ש אנחנו מודים לך, זה בעקבות המתקנים שתיקנו שיהיה לשון של תורה,...

עבור לחיפוש מתקדם