מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 411 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אספקלריא
ה' דצמבר 13, 2018 9:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 481560

Re: תענית - דרוש מקור בדחיפות!

היכן החיד"א כותב את תוכן הדברים הבאים כשאדם 'צם', הלב שלו יותר 'פתוח', יותר 'מתבונן'. אפילו אם יבוא היצר ויאמר לו: 'תעשה כך וכך', מעשה עבירה. הוא לא יכול, הוא לא אכל 'כזית לחם', לכן הוא לא יכול לעשות אפילו מה שיצרו מבקש. כך זה טבע האדם. מרן החיד"א בס' עבודת הקודש צפורן שמיר סי' י"א כ...
על ידי אספקלריא
ה' דצמבר 13, 2018 9:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 18
צפיות: 2791

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

נדמה לי שבאחד מקבצי "עלי זכרון" כתוב על צאצאי הגרש"ז משאמלויא (משני הזיווגים).
על ידי אספקלריא
ה' דצמבר 13, 2018 9:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס שמועות טובות למרן החיד"א
תגובות: 3
צפיות: 780

Re: קונטרס שמועות טובות למרן החיד"א

בחומש החיד"א (מהדורת דמשק אליעזר) יש גם קטעים מ"שמועות טובות" שלא נדפסו בעץ חיים באבוב. כשמובאים קטעים כאלו הם כותבים (בדרך כלל): קונטרס שמועות טובות כתי"ק ר"ד (!) דבליצקי מס' ... ראה: בראשית א' עמ' תקנ"ד, בראשית ב' עמ' תצ"ה, שמות א' עמ' קכ"ט הערה ס"ט, עמ...
על ידי אספקלריא
ד' דצמבר 12, 2018 4:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס שמועות טובות למרן החיד"א
תגובות: 3
צפיות: 780

Re: קונטרס שמועות טובות למרן החיד"א

בקובץ עץ חיים באבוב ה', מובא מקונט' שמועות טובות שכתב אביו של מרן החיד"א מכתב ידו דברים שכתב בצעירותו ממה ששמע מגדולי דורו זיע"א. בקובץ שם כתב העורך הרב דבילצקי שיש עוד מקובץ זה, האם נדפסו היכן שהוא? בחומש החיד"א י' כרכים (מהדורת דמשק אליעזר) נדפסו כמה קטעים מקונט' שמועות טובות. http...
על ידי אספקלריא
ד' דצמבר 12, 2018 3:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 18
צפיות: 2791

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

הרב חיים צבי עהרענרייך, אבד"ק שאמלויא ברוקלין, עזב את ירושלים לפני יותר מחמישים שנה, ועבר להתגורר בארצות הברית. בזמן מגוריו בירושלים הוציא לאור במהדורה חדשה ומדוייקת כמה כרכים מספרי מרן החיד"א בשנים תשי"ט-תשכ"ו, שנדפסו בשנים האחרונות בדפוס צילום בסט הידוע של ר"צ וידבסקי, וכנ...
על ידי אספקלריא
א' דצמבר 09, 2018 1:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות מאי"ן על העיר מקלט בחומש תורה אור מי כתבם?
תגובות: 9
צפיות: 1256

Re: הגהות מאי"ן על העיר מקלט בחומש תורה אור מי כתבם?

ייש"כ. זה נראה שהחיד"א התחיל להשתמש בכינוי "מאי"ן" בשנת תק"ן (יש קודם?), שבה נדפס לראשונה ספר פתח עינים ח"א. ודבריו בזוהר ח"א באו בדפוס ליוורנו תקנ"א. יש מקום שהחיד"א מתייחס לראשי תיבות "אח"י" ופתרונו? זה לא כתוב בפתח עינים ח"א, ...
על ידי אספקלריא
ו' דצמבר 07, 2018 2:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות מאי"ן על העיר מקלט בחומש תורה אור מי כתבם?
תגובות: 9
צפיות: 1256

Re: הגהות מאי"ן על העיר מקלט בחומש תורה אור מי כתבם?

מ'נאי א'זולאי י'וסף נ'י"ו בהקדמת מרן החיד"א להגהותיו על הזהר כתב שפתרון מאי"ן הוא ר"ת: מ'הצעיר י'וסף א'זולאי נ'ר"ו . ראה ס' "אגרות והסכמות רבינו חיד"א", רשימת ספרי רבינו חיד"א עמ' קצ"ג, סעיף י' הגהות הזהר. [וראה שם הערה 49, שכ"כ גם בפתח עינים ש...
על ידי אספקלריא
ג' נובמבר 27, 2018 9:51 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 481560

Re: דרוש מקור: משה רבינו יבוא בתביעה על חסרון בתלמוד תורה

ראיתי באחד מספרי גדולי הדורות את המובאה הנ"ל בשם 'אמרו ז"ל', מישהו מכיר? ראה ב"אור החיים" תחילת פרשת תצוה (שמות כ"ז כ'): "כי ד' גליות של ישראל ... והד' תלוי בזכות משה ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות אין משה חפץ לגאל עם בטלנים מן התורה", עיי&qu...
על ידי אספקלריא
ש' נובמבר 24, 2018 10:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: דין צפת כדין ירושלים
תגובות: 20
צפיות: 3181

Re: דין צפת כדין ירושלים

כעת ראיתי במבוא למס' אבות דרבי נתן עם ביאור מגן אבות למהריט"ץ, (חלק א', עמ' ח'), http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?179728&pageid=P0008 שמעיר שפירוש זה [מפולת = רעש] אינו נמצא בכת"י שלפנינו, תודה להרב בקרו טלה שהעלה את הדף באדר"נ עם מגן אבות ריש פרק ל"ה, ושם מזכיר המו&quo...
על ידי אספקלריא
ו' נובמבר 23, 2018 12:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "נינוה" האם זה היה עיר או ארץ/מדינה?
תגובות: 6
צפיות: 930

Re: "נינוה" האם זה היה עיר או ארץ/מדינה?

שואל הקרן אורה מה הגמרא שואל מבבל לנינוה, הרי נינוה זה עיר!? יש מחלוקת רש"י ותוס' בסוף פ' במה מדליקין (שבת ל"ו ע"ב), ונראה בדעת רש"י שיש עיר ששמה בבל. [ועיי"ש מה שהעירו הרש"ש והיפה עינים, ועיי' אור צבי (גומבו) שם ובמגילה כ"ב ע"א רש"י ד"ה שלא בפניו]....
על ידי אספקלריא
ו' נובמבר 23, 2018 3:56 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: דין צפת כדין ירושלים
תגובות: 20
צפיות: 3181

Re: דין צפת כדין ירושלים

תודה רבה כפול ומכופל להרב בקרו טלה.
ראה שם בהגהות תוספת אור הערה 3.
על ידי אספקלריא
ו' נובמבר 23, 2018 3:37 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: דין צפת כדין ירושלים
תגובות: 20
צפיות: 3181

Re: דין צפת כדין ירושלים

תודה להרב בקרו טלה שהעלה את הדף באדר"נ עם מגן אבות ריש פרק ל"ה מגן אבות.PDF ושם מזכיר המו"ל את מה שכתב בהגהות מאורי אור ותוספת אור, והגהות אלו נמצאות בס' מסכת אבות דר"ן ע"פ הגר"א המבואר [מאורי אור], ראה שם ריש פרק ל"ה, (עמ' שכ"ט). ונבקש ממי שיכול להעלות את הדף...
על ידי אספקלריא
ו' נובמבר 23, 2018 3:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "נינוה" האם זה היה עיר או ארץ/מדינה?
תגובות: 6
צפיות: 930

Re: "נינוה" האם זה היה עיר או ארץ/מדינה?

שואל הקרן אורה מה הגמרא שואל מבבל לנינוה, הרי נינוה זה עיר!? יש מחלוקת רש"י ותוס' בסוף פ' במה מדליקין (שבת ל"ו ע"ב), ונראה בדעת רש"י שיש עיר ששמה בבל. [ועיי"ש מה שהעירו הרש"ש והיפה עינים, ועיי' אור צבי (גומבו) שם ובמגילה כ"ב ע"א רש"י ד"ה שלא בפניו]....
על ידי אספקלריא
ו' נובמבר 23, 2018 2:40 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: דין צפת כדין ירושלים
תגובות: 20
צפיות: 3181

Re: דין צפת כדין ירושלים

מצו"ב מרשימותיי לפני שנים מפולת בירושלים באבות דרבי נתן (ר"פ לה), עשרה ניסים נעשו לאבותינו בירושלים וכו', ולא הייתה מפולת בירושלים. ע"כ. והגרנ"י פלאג'י בס' אבות הרא"ש ח"ב (דף מו ע"ג), שהביא מ"ש מרן החיד"א בשם מהריט"ץ כת"י , שלא הייתה מפולת בירו...
על ידי אספקלריא
ה' נובמבר 22, 2018 2:41 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: דין צפת כדין ירושלים
תגובות: 20
צפיות: 3181

Re: דין צפת כדין ירושלים

מצו"ב מרשימותיי לפני שנים מפולת בירושלים באבות דרבי נתן (ר"פ לה), עשרה ניסים נעשו לאבותינו בירושלים וכו', ולא הייתה מפולת בירושלים. ע"כ. והגרנ"י פלאג'י בס' אבות הרא"ש ח"ב (דף מו ע"ג), שהביא מ"ש מרן החיד"א בשם מהריט"ץ כת"י , שלא הייתה מפולת בירו...
על ידי אספקלריא
ב' נובמבר 12, 2018 4:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עטרת זקנים סי' נו - ביאור
תגובות: 2
צפיות: 609

Re: עטרת זקנים סי' נו - ביאור

זהו דפו"ר של העטרת זקנים. מה הפירוש 'ובין כולם נ"א/כ"א תיבות'? הרמ"א בסי' נ"ו הביא פסוק ועתה יגדל וכו', ופסוק זכור רחמיך וכו' ונראה שהעטרת זקנים בא להוסיף על דבריו, ומסתמא כוונתו לכלול גם פסוק זכור רחמיך וכו', (אע"פ שלא הזכיר אותו בפירוש). ולפ"ז יתכן החשבון של נ&q...
על ידי אספקלריא
א' נובמבר 11, 2018 6:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגדת בת הש"ך
תגובות: 15
צפיות: 2894

Re: אגדת בת הש"ך

ד. כפי שהזכיר ברגר לעיל, מקורו של הסיפור בספרי הר״מ להמן זצ״ל, שכל עיקרם לא היה אלא להוסיף יראת שמים ופרומקייט, ולא ביוגרפיה היסטורית. ספרי הרב להמן, יש ביניהם כאלו שהם ביוגרפיה היסטורית, המבוססת על מחקר ועל כתבי יד, כגון ספרו "רבי יוסלמן". http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=...
על ידי אספקלריא
ה' נובמבר 08, 2018 6:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניגוני הלויים בבית המקדש
תגובות: 57
צפיות: 7507

Re: ניגוני הלויים בבית המקדש

אבקשה נא מחכמי הפורום שליט"א, הידענים המופלגים להעלות כאן את מיטב ידיעותיהם אודות ניגונים המצויים בידינו שידוע לנו ששוררו אותם הלוים בבית המקדש. לעת עתה מצאתי אחד מהם, הלא הוא הניגון המפורסם על מזמור "לדוד ברוך ה' צורי" שהוא מניגוני בית המקדש כפי שכתב בשו"ת כרך של רומי סימן א' א...
על ידי אספקלריא
ו' אוקטובר 26, 2018 2:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהי סמכות הרבנים להביע דעה בנושאי רפואה שבהם נאמר ורפא ירפא
תגובות: 93
צפיות: 8953

Re: מהי סמכות הרבנים להביע דעה בנושאים שאינם מומחים בהם

לפני כל הדיון, יש שאלה עקרונית שצריך לברר.
מה הסמכות של מי ש(אולי) מתמצא ברפואה, לדון ברבנים ותלמידי חכמים, שזה נושא שאינכם מומחים בו?
על ידי אספקלריא
ה' אוקטובר 25, 2018 2:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1244
צפיות: 297401

Re: : ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

תודה. אבל לא הבנתי איך זה קשור לר"ת עדיין לא מצאתי פתרון לראשי תיבות. רק ניסיתי לברר את הנושא בכללותו, בתקוה שזה יסייע למישהו להגיע לפתרון. יש מי שכתב שיש מצות וראיתם אותו. ראה בעבודת הקודש למרן החיד"א במורה באצבע אות ע"ח שכתוב לכוון לכמה מצוות בקריאת שמע וביניהם מזכיר "מצות ורא...
על ידי אספקלריא
ג' אוקטובר 23, 2018 9:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1387
צפיות: 168919

Re: : ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר שארית יעקב פנט כתב: והציצית הם מסוגלים להתהלך בקדושה ובטהרה כמו שאמרו חכז"ל (מנחות מד:) שבאו הציצית ומנעו אותו מעבירה, 'וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'', כי תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד (שם מג:), ופירש הע"א כי מחויב לראות בציצית כדי שיזכור מכסא הכבוד ועל ידי זה יבוא...
על ידי אספקלריא
ה' אוקטובר 18, 2018 2:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לאן נעלמה היהדות הספניולית?
תגובות: 76
צפיות: 13407

Re: לאן נעלמה היהדות הספניולית?

אני מחפש חומר היסטורי לשאלה זו ואודה לכל מקור: כדי לדעת על רוב התורה שמצאה קן לה בארצות תורכיה וייון וריבוי החכמים שהיו נטועים בה, א"צ לקרוא את קורא הדורות למהר"ר דוד קונפורטו, או את ספריו של רוזאניס, כל בר בי רב יכול למנות את שמות חכמי התוגר, גולי ספרד בניהם ותלמידיהם, ואף מן המקומיים. ה...
על ידי אספקלריא
ב' אוקטובר 15, 2018 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 44
צפיות: 6818

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

בקרו טלה כתב:
חיים סגל כתב:לא מצאתי את החיד"א בפנים, מעניין לבדוק...

חסדי אבות פ"ד מי"א

כבר הובא לעיל באריכות שב"חסדי אבות" מהדורת ליוורנו תקל"ד נדפס שם בטעות "עכו"ם". עיי"ש.
viewtopic.php?f=7&t=35157#p421498
על ידי אספקלריא
א' אוקטובר 07, 2018 10:26 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 481560

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן כתוב מהאריז"ל על חשיבות ה"שמע-ישראל" בקדושה במוסף של שמיני עצרת. תודה למסייע. זכור לי שכותב שזה תכלית כל עבודת מועדי תשרי וכו', או כעי"ז. מישהו מכיר? ראיתי משהו דומה בס' "דברי יצחק" (להג"ר יצחק כדורי) סי' י"ג עמ' קמ"ו, אך לא כתוב שם מקור מדוייק בשער...
על ידי אספקלריא
א' אוקטובר 07, 2018 2:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 10986

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

מצאתי כמה מקורות על קהילות ספרדים שהיה להם ספר תורה בלי תיק. ראה ס' נהר מצרים ח"א הל' קריאת ס"ת, שלולית הנהר אות א', שכותב שברוב המקומות, באשכנז, צרפת, מערב הפנימי [=מרוקו], ס"ת שלהם בגלילה. ורק בערי המזרח, סוריה, מצרים, וארץ הקודש, יש להם תיק. נהר מצרים חלק א הלכות קריאת ספר תורה שלו...
על ידי אספקלריא
ו' אוקטובר 05, 2018 12:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 10986

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

בכוונה לא כתבתי תוניסיה, אלא מרוקו.
על ידי אספקלריא
ו' אוקטובר 05, 2018 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 10986

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

החלוקה בין אשכנזים לספרדים אינה נכונה. ויש הרבה מאוד קהילות ספרדיות שלא היה להם תיק לס"ת אלא עצי חיים כדוגמת העדות האשכנזיות. יעויין במאמר הגרד"צ הילמן שנדפס בישורון והובא לעיל.
וכמדומני שעד היום ספרי תורה מקהילות מרוקו ותורקיה וארצות הבלקן אין להם תיק.
על ידי אספקלריא
ה' אוגוסט 23, 2018 2:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת פרק קי"ט מתהלים לפי אותיות שם החולה
תגובות: 10
צפיות: 1604

Re: אמירת פרק קיט' לפי אותיות שם החולה.

אשמח למ"מ האם מותר לומר תהילים בכה"ג, ומה המקור לכ"ז מרן החיד"א לא הסתפק בפרק קי"ט לצורך חולה אלא יתירה מזו אסף פסוקים שאינם בסדר עוקב בפרק אחד רק שמתחילים באותה אות (כל פסוקי התהלים שמתחילים באות א' ב' וכו') וכתב לקרותם לצורך חולה או צרה וכי"ב מה שמכונה כיום תהלים החי...
על ידי אספקלריא
א' יוני 24, 2018 3:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שארית הפליטה ורבניה בצרפת לאחר השואה
תגובות: 52
צפיות: 12192

Re: צרפת - שארית הפליטה ורבניה בצרפת לאחר השואה

כמובן מהמפורסמות בצרפת היא הישיבה שהקים הגרח"י חייקין בעיר אקס-לה-בן, הנה תמונה מבחורי הישיבה עם הרב חייקין באמצע - משנת תש"ה-תש"ז https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1172225 מאתר מוזיאן השואה בוושינגטון: https://collections.ushmm.org/iiif/assets/709057 לתולדות הג"ר ח...
על ידי אספקלריא
ד' מאי 23, 2018 2:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הניגון הידוע
תגובות: 82
צפיות: 12192

Re: הניגון הידוע

ראה למעלה http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=23503&p=457898#p235548 ושם יש הפניה לעוד אשכול. זכורני שיש ניגון שאומרים עליו שהוא של הלויים בביהמ"ק. אומרים על מנגינת "לדוד ברוך ה' צורי" שמוצאה משירת הלויים . ידוע מש"כ רבי ישראל משה חזן בספר "תשובות הגאונים&quo...
על ידי אספקלריא
ד' מאי 23, 2018 2:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת חיים שאל ח"א סי' ס"ו
תגובות: 2
צפיות: 667

Re: שו"ת חיים שאל ח"א סי' ס"ו

הרב חיד"א כותב בתחילת סי' ס"ה שאביו ביקש ממנו לשלוח את דברי התורה האלו "לאיש שר ואוהב חד דפקיע לבי"א בית ה' גם את הארי", כתוב כאן במפורש שהמכתב לא נשלח לאביו אלא לתלמיד חכם שהיה כנראה מידידי אביו, והיה גבור כארי וכלביא בתורה. בסוף סי' ס"ה מדגיש הרב חיד"א שבזמן הכתי...
על ידי אספקלריא
ג' מאי 22, 2018 3:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הניגון הידוע
תגובות: 82
צפיות: 12192

Re: הניגון הידוע

ראה למעלה
viewtopic.php?f=7&t=23503&p=457898#p235548
ושם יש הפניה לעוד אשכול.
וראה גם: ניגוני הלויים בבית המקדש
viewtopic.php?f=7&t=29634&p=308332&hilit#p308332
על ידי אספקלריא
ב' אפריל 23, 2018 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים כט גליון חדש - מאמר על התורה תמימה להורדה
תגובות: 46
צפיות: 7600

Re: קובץ עץ חיים כט גליון חדש - מאמר על התורה תמימה להורדה

במאמרו המצוין של חברנו רא"א אהרונוב על ברכת למשומדים, בעמ' תקג הוא מביא דברי אחד קדוש מדבר הרב חמ"י, הכותב שמצא בספרים ישנים שטוב להוסיף בוידוי דרב המנונא זוטא: וצריך הייתי לומר שוב לא אעשה לולי כי יגורתי מיצר הרע וכו'. הרב חמ"י כותב על הוספה זו "וכן כתוב בספרים ישנים והנאני&quo...
על ידי אספקלריא
א' אפריל 22, 2018 6:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'
תגובות: 25
צפיות: 7671

Re: וצריך הייתי לומר שוב לא אעשה לולי כי יגורתי

ראיתי שחלק מן מחזורי הספרדים מסוגרות תיבות אלו בסוגר ובחלקם לא. עיינתי במחזור אהלי יעקב (העוסק בחקר הנוסחאות וכו') ולא מצאתי שם דיון על ענין זה. --- שו"מ בחמ"י- יום הכפורים - פרק ג : וביהי רצון שלא אחטא יוסיף קודם זה הנוסח ו"צריך הייתי לומר שוב לא אעשה, לולא כי יגורתי מהיצר הרע כי הי...
על ידי אספקלריא
ב' אפריל 16, 2018 1:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ה"כלי יקר" ושמירת הלשון
תגובות: 7
צפיות: 1861

Re: ה"כלי יקר" ושמירת הלשון

הרגשה שהיתה לי השבת. אני משתף אותכם בה ואולי תוכלו אף לאששה. החפץ חיים זיע"א הקדיש חלקים נכבדים מחייו לנושא שמירת הלשון מלשון הרע וחטאי הדיבור. נראה כי עוד חכם מחכמי ישראל עשה כן מאות שנים לפניו היה זה רבי שלמה אפרים מלונטשיץ ה"כלי יקר". ... בחיפוש קצר ב'אוצר' בספרי ה'כלי יקר' על המי...
על ידי אספקלריא
א' אפריל 15, 2018 2:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ה"כלי יקר" ושמירת הלשון
תגובות: 7
צפיות: 1861

Re: ה"כלי יקר" ושמירת הלשון

הרגשה שהיתה לי השבת. אני משתף אותכם בה ואולי תוכלו אף לאששה. החפץ חיים זיע"א הקדיש חלקים נכבדים מחייו לנושא שמירת הלשון מלשון הרע וחטאי הדיבור. נראה כי עוד חכם מחכמי ישראל עשה כן מאות שנים לפניו היה זה רבי שלמה אפרים מלונטשיץ ה"כלי יקר". ... בחיפוש קצר ב'אוצר' בספרי ה'כלי יקר' על המי...
על ידי אספקלריא
ב' מרץ 19, 2018 10:59 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: רבנים-משוררים
תגובות: 100
צפיות: 30689

Re: רבנים-משוררים

כבר האריכו להוכיח שס"ט פירושו: סיפיה טב.
(והמפרש ספרדי טהור טועה)
ראה
viewtopic.php?f=7&t=26966&p=275481&hilit=#p275481

[היה על זה אשכול ישן
viewtopic.php?f=7&t=6891&p=357628&hilit=#p60951
והנכון הוא סיפיה טב]
על ידי אספקלריא
ד' מרץ 14, 2018 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הערוך
תגובות: 44
צפיות: 6140

Re: ספר הערוך

לידיעת רבים- הערוך הפשוט הנפוץ בדפוס נדפסו הערכים מהוספת ר' בנימין בלי שום היכר, ובדפוסו שהדפיס ר' בנימין הי' על הוספותיו סימן בצורת יד על כל ערך שהוסיף ועל מה שהוסיף בסוף ערך ר' נתן בעל הערוך כתב גם מלת א"ב [והוא ר"ת אמר בנימין], והמדפיסים השמיטו את הערכים החדשים בלי שום סימן היכר ורק מה...
על ידי אספקלריא
א' פברואר 25, 2018 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פנינים מרבינו החיד"א לרגל היארצייט י"א אדר
תגובות: 3
צפיות: 1169

Re: לרגל היאהרצייט של מרן החיד"א י"א אדר

הקפצה לרגל היארצייט.
על ידי אספקלריא
ב' פברואר 12, 2018 3:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה
תגובות: 10
צפיות: 2195

Re: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה

[ואינני בטוח כלל במה שציינתי לעיל לדפוס ליוורנו תקנ"א, שהוא אכן מהדורת תקנ"א. יתכן שהשער הוא ממהדורת תקנ"א אבל שאר כל הספר הוא ממהדורת תקע"ה! ודגל המדפיס יוכיח שהוא שווה לדגל שבחלקים ב-ג שבאוצר, ובהם כתוב מפורש בדף השער תקע"ה. ויש לברר את זה]. מה שנמצא באוצר החכמה ג' חלקים ...

עבור לחיפוש מתקדם