החיפוש הניב 1956 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש גלילי
ג' נובמבר 28, 2017 7:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 34081

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

לידיעה בעלמא -איני מתערב בכל הדיון כאן - התמונה הנ"ל הוא מהבונקר של משמרת היהדות שנמצאת תחת ביתו של מוט'ל הירש (ולא של ישראל מאיר המו"ל של הסידור) ברחוב עין יעקב שזה מקום התכנסות לאוסף של כמה גרושים ובעלי תשובות תמהוניים ופרובוקטרים וכלל לא מתקיימות שם תפילות . ואינה קשורה לבתי הכנסת הרשמ...
על ידי איש גלילי
ג' נובמבר 28, 2017 4:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 222
צפיות: 11175

Re: מה רע בחוג אנגלית?

לעצם הדיון האחרון שהתפתח על מה נהוג ללמוד בתלמודי תורה, אני אישית לימדתי בעבר בת"ת ממלכתי חרדי (מבחינת המימון), ומלבד חשבון ודקדוק בסיסי לא למדו שום לימודי חול בפועל. כל השאר היו רק על הדפים של הדיווח למשרד החינוך.
על ידי איש גלילי
ג' נובמבר 28, 2017 4:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''ויאבק איש עמו'' איך רב המלאך עם יעקב
תגובות: 5
צפיות: 367

Re: ''ויאבק איש עמו'' איך רב המלאך עם יעקב

דרומי כתב:כמדומני שהרשב"ם מסביר בדרך הפשט, שיעקב נענש על זה ששלח מנחה לעשו

לא מדויק. אלא על זה שרצה לברוח מלהפגש עם עשו.
על ידי איש גלילי
ג' נובמבר 28, 2017 3:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש איסור להתגרות באומות?
תגובות: 114
צפיות: 6640

Re: האם יש איסור להתגרות באומות?

אכן, לפי הבנת הויוא"מ ודעימיה בדעת הרמב"ם באיגרת תימן. ולכן הוקשה להם מאד למה לא הזכיר הרמב"ם דין זה ביד החזקה, וניסו לתרץ בדחוקים מדחוקים שונים. ולכאורה האמת שהזכיר הרמב"ם דין זה בהל' רוצח ושמירת נפש (פי"א ה"ה), ודי בזה.
על ידי איש גלילי
ג' נובמבר 28, 2017 1:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש איסור להתגרות באומות?
תגובות: 114
צפיות: 6640

Re: האם יש איסור להתגרות באומות?

היות שהרמב"ם לא ציין בתנאי המשיח - שהוא צריך להביא נבואה שהוא המשיח, משמע שהוא אכן אינו צריך להביא נבואה כזאת. ואכן מרתק להבין את דעת הרמב"ם (לדעת ויוא"מ ודעימיה), איך אדם שעובר עבירות חמורות בזה אחר זה (נעשה מלך על ישראל, לוחם עם העמים שסביבו, מקבץ נדחי ישראל), לאחר שהוא מגיע לעבירה ...
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 27, 2017 7:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אחרון אחרון חביב
תגובות: 6
צפיות: 366

Re: אחרון אחרון חביב

פשטות דברי רש"י, ששם את החביבים מאוחרים, כדי שלא יראם עשו בראשונה.
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 27, 2017 6:50 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי
תגובות: 48
צפיות: 4123

Re: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי

אשר177 כתב:ומאיפה אתה לוקח שנפסקה ההלכה כהרמב"ם?

מזה שהר"י מפאריז רצה להקריב את קרבן התמיד.
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 27, 2017 5:53 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי
תגובות: 48
צפיות: 4123

Re: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי

כל הדברים הם סברות, וכוונת הכותב לברר שתמיד יש סברות הפכיות, ומידי ספיקא לא יצאנו, ולכן בחשש חמור ונורא של טומאת מקדש וקדשיו (מהחמורות שבחמורות) ודאי ראוי להחמיר ולא לקבוע מסמרות להקל. להעיר שלדעת הראב"ד אין כלל איסור להיכנס בטומאה למקום המקדש בימינו , וממילא מדובר בספק ספיקא... כמדומני שראיתי...
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 27, 2017 5:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש
תגובות: 21
צפיות: 1195

Re: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש

אולם מה שיש לברר, מדוע מנהג ארץ ישראל אצל החסידים שאומרים בערבית לפני עלינו שיר למעלות, אומרים אחריו קדיש שלם (קדיש יתום) וברכו, ואילו בשבת אומרים מזמור לדוד, ואחריו חצי קדיש וברכו. והדברים עתיקים. ככל הידוע לי, המנהג בשבת נשאר כמו שנהגו החסידים בחו"ל, שהיו אומרים את המזמור (מזמור לדוד) רק בשב...
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 27, 2017 4:13 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: התדרדרות או הדרדרות
תגובות: 11
צפיות: 674

Re: התדרדרות או הדרדרות

לייטנר כתב:הדּרדרות

ונהגו העם לכתוב הידרדרות (על אף שאינו הכתיב הנכון, אך כבר נהגו כן חז"ל בהרבה דומים לזה).
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 27, 2017 4:12 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: התדרדרות או הדרדרות
תגובות: 11
צפיות: 674

Re: התדרדרות או הדרדרות

ברמן כתב:
מחולת המחנים כתב:כיצד יותר נכון לכתוב הדרדרות או התדרדרות?
לייטנר כתב:הדּרדרות

עד להיכן הִדּרדרתָּ??

????????
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 27, 2017 1:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היכן המקור ש-לעשו היה בן בשם 'אחי'
תגובות: 12
צפיות: 532

Re: היכן המקור ש-לעשו היה בן בשם 'אחי'

קראקובער כתב:
אריה הכהן כתב:הצליני נא מיד אחי מיד עשו. יש מי שאומר שהיה לו בן בשם 'אחי' שקיבל מאביו לפגוע ביעקב, מי אומר זאת?

לפי"ז אסור לכנות יהודי "אחי" כי אסור לקרוא על שם רשע...

אלא שלפני הווארט, היה לבנימין בן בשם "אֵחִי", וגם בגמרא (ברכות יד.) מוזכר 'אֵחִי תנא דבי ר' חייא'.
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 27, 2017 1:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש
תגובות: 21
צפיות: 1195

Re: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש

אולם מה שיש לברר, מדוע מנהג ארץ ישראל אצל החסידים שאומרים בערבית לפני עלינו שיר למעלות, אומרים אחריו קדיש שלם (קדיש יתום) וברכו, ואילו בשבת אומרים מזמור לדוד, ואחריו חצי קדיש וברכו. והדברים עתיקים. ככל הידוע לי, המנהג בשבת נשאר כמו שנהגו החסידים בחו"ל, שהיו אומרים את המזמור (מזמור לדוד) רק בשב...
על ידי איש גלילי
א' נובמבר 26, 2017 3:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואם תקח נשים על בנתי
תגובות: 11
צפיות: 579

Re: ואם תקח נשים על בנתי

אני חשבתי השבת על רעיון בכיוון אחר. לא בתור תשובה על השאלה אלא סתם. ידוע מה שהיה אומר הסטייפלער שאדם מבקש את בקשתו האמיתית בסוף. (למי שלא מכיר אדם בא לסטייפלער ומבקש ברכה להצליח בתורה וירא"ש ועוד עניינים בסוף מבקש את הבקשה הגשמית שבגללה בעצם הגיע והיא עיקר כוונתו.) כך לבן בעצם עיקר כוונתו היתה...
על ידי איש גלילי
א' נובמבר 26, 2017 10:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יששכר או ישכר
תגובות: 34
צפיות: 2963

Re: יששכר או ישכר

למנהג ויז'ניץ, קוראים תמיד בשי"ן אחת, מלבד בפרשת ויצא בסיפור לידת יששכר - שקוראים בשני שיני"ם. הידוע מקור למנהג זה?
על ידי איש גלילי
א' נובמבר 26, 2017 2:50 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בעיה בביטוי האות י' בחיריק
תגובות: 15
צפיות: 807

Re: בעיה בביטוי האות י' בחיריק

כמדומני שביסושה"ע מתריע על זה.
על ידי איש גלילי
ש' נובמבר 25, 2017 11:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו
תגובות: 8
צפיות: 564

Re: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו

ובדרך אגב, בצפת (ומירון) גם החסידים נוהגים לומר למנצח בנגינות במנחה, ואז יש אותו תופעה של 2 קדישים של היתומים. (הבעיה אצלם בחודשי אלול ותשרי שאז אומרים גם "לדוד ה' אורי" אחר מנחה ושוב אומרים אחריו קדיש שיש בזה משום איסור ריבוי בקדישים). בצפת נוהגים שאומרים "לדוד ה' אורי" לפני קד...
על ידי איש גלילי
ש' נובמבר 25, 2017 8:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויצא ברכותיו של לבן
תגובות: 4
צפיות: 239

Re: פרשת ויצא ברכותיו של לבן

שייף נפיק כתב:אמנם להעיר מברכתם של לבן ומשפחת רבקה שאמרו 'אחותינו את היי לאלפי רבבה' ונשארה ברכה זו לדורות בישראל, וכנראה שהיתה ברכתם בלב שלם.

עד כמה שזכור לי, אמרו חז"ל ששנות עקרותה של רבקה היו מברכת "אחותנו את היי לאלפי רבבה".
על ידי איש גלילי
ש' נובמבר 25, 2017 8:26 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנה חדשה לתמלול
תגובות: 5
צפיות: 497

Re: תוכנה חדשה לתמלול

שים-שלום כתב:
איש גלילי כתב:אפשר להוריד ללא חשש?

אפשר

יישר כח.
על ידי איש גלילי
ש' נובמבר 25, 2017 7:30 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנה חדשה לתמלול
תגובות: 5
צפיות: 497

Re: תוכנה חדשה לתמלול

אפשר להוריד ללא חשש?
על ידי איש גלילי
ש' נובמבר 25, 2017 7:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו
תגובות: 8
צפיות: 564

Re: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו

ובדרך אגב, בצפת (ומירון) גם החסידים נוהגים לומר למנצח בנגינות במנחה, ואז יש אותו תופעה של 2 קדישים של היתומים. (הבעיה אצלם בחודשי אלול ותשרי שאז אומרים גם "לדוד ה' אורי" אחר מנחה ושוב אומרים אחריו קדיש שיש בזה משום איסור ריבוי בקדישים). בצפת נוהגים שאומרים "לדוד ה' אורי" לפני קד...
על ידי איש גלילי
ה' נובמבר 23, 2017 4:04 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אביר יעקב
תגובות: 11
צפיות: 2582

Re: אביר יעקב

רעיון דומה לרעיון שהזכרת מצאנו לגבי שם אדנות.
על ידי איש גלילי
ה' נובמבר 23, 2017 1:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 222
צפיות: 11175

Re: מה רע בחוג אנגלית?

עוסק כתב:אז אם זה כ"כ חשוב לך, תשלח את הבן שלך לקורס או לדודה שהוא לפחות יידע

ברוך ה', אין לילד שלי דודה דוברת אנגלית, וזה גם לא כ"כ חשוב לי, התייחסתי לטענתך בלבד, ולא ענית.
על ידי איש גלילי
ה' נובמבר 23, 2017 12:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 222
צפיות: 11175

Re: מה רע בחוג אנגלית?

עוסק כתב:אז אתה לך לקורס תלמד אנגלית מה הבעיה

אין רצוני להכנס לדיון פה, ובאמת אינני יודע לומר מה דעתי בנושא סבוך כגון זה.
אבל הטענה של כת"ר, במחילה, מגוחכת למדי. ברור שללמוד אנגלית בגיל מבוגר זה הרבה יותר קשה מבגיל צעיר.
על ידי איש גלילי
ה' נובמבר 23, 2017 12:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "אף אין יש רוח בפיהם"
תגובות: 31
צפיות: 2243

Re: "אף אין יש רוח בפיהם"

זקן ששכח כתב:בספרי האשכנזים זה מן הסתם נובע מתוך תרגום סימולטני הנעשה בספונטניות במוח. הרי באידיש לדוגמא אין מילה המבטאת נכונה את משמעות 'אין', אלא האמירה היא כעין 'לא יש', וכפי שאומרים ס'איז נישט דא, שתרגומה המילולי הוא 'לא יש'.

וכן בארמית, בדניאל, 'לא אית'. ובארמית של חז"ל קוצר ל'לית'.
על ידי איש גלילי
ה' נובמבר 23, 2017 12:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אילו הברכות היו ניתנות לעשיו.
תגובות: 3
צפיות: 290

Re: אילו הברכות היו ניתנות לעשיו.

הרבה נכתב ונאמר בזה. אבל בכל זאת לא נשכח גם את פשוטו של מקרא, בכל הברכה שנתן יצחק ליעקב על דעת שהוא מברך את עשיו אין שום הזכרה של ברכת אברהם, לא של ירושת הארץ, וגם אינו מזכיר את שם א-ל ש-ד-י (שבו הובטחה הארץ), ואפילו לא ברכת רביית זרעו הנכפלת ונשלשת לאבות. ולעומת זאת, בברכה שברך יצחק אחר כך את יעקב,...
על ידי איש גלילי
ד' נובמבר 22, 2017 9:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שתחדש עלינו את החודש הבא
תגובות: 18
צפיות: 2466

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

בברכה המשולשת כתב:כתוב הזה (הבא)
(הספקתי לראות רק ספרד.)

מוזר, כמדומני שראיתי בפירוש 'הזה' בלבד. אולי זה השתנה במהדורות חדשות? הסדור שהיה בידי היה כמדומני משנת ה'תשמ"ד.
על ידי איש גלילי
ד' נובמבר 22, 2017 7:34 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שתחדש עלינו את החודש הבא
תגובות: 18
צפיות: 2466

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

כדכד כתב:הסידור היחיד שראיתי בו "הבא" זה סידור רינת ישראל

כעת בתפילת ערבית נקלעתי לביהמ"ד שהיה שם רק סדור רינת ישראל, והסתכלתי בברכת החודש, וראיתי שכתוב "החודש הזה". יש הבדל בסדור בין נוסח אשכנז לנוסח ספרד?
על ידי איש גלילי
ד' נובמבר 22, 2017 1:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אביר יעקב
תגובות: 11
צפיות: 2582

Re: אביר יעקב

מן הסתם כונת הרב לייטנר, שרפיון האות בא להחליש את כחה של המלה (כמו מה שכתב הראב"ע על ההבדל בין "אני ה' רפאך" ל"ורפא ירפא").
על ידי איש גלילי
ד' נובמבר 22, 2017 1:14 am
פורום: ניהול הפורום
נושא: אין לי את הסימונים מימין לאשכולות
תגובות: 6
צפיות: 2351

Re: אין לי את הסימונים מימין לאשכולות

שומע ומשמיע כתב:שלום וברכה
קניתי מחשב חדש בשעה טובה, ומשום מה אין לי את הסימנים שמימין לאשכולות, שמראים על הודעות שלא נקראו.
האם תוכלו לעזור לי?
אני גולש באתרוג.
תודה!

בעיה מצויה באתרוג.
על ידי איש גלילי
ג' נובמבר 21, 2017 4:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת חיי שרה מלכים פרק א' - הקדמת נתן הנביא לבניהו. ועוד
תגובות: 6
צפיות: 1810

Re: הפטרת חיי שרה מלכים פרק א' - הקדמת נתן הנביא לבניהו. ועוד

אחד מהרבנים דפה, הפנה אותי פעם לספרי נשא כג, וירושלמי נדרים פ"א ה"א, שם נראה שזאת לכאורה כבר מחלוקת חז"ל.
מ"מ דעת הראשונים כולם (או לפחות כמעט כולם), שאין לדייק בכפילת העניין במילים שונות.
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 20, 2017 11:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין מסירת הסימנים ע"י רחל
תגובות: 13
צפיות: 1012

Re: בענין מסירת הסימנים ע"י רחל

סגי נהור כתב:
מה שנכון נכון כתב:אם ירצה לריב עם לבן ולגרש את לאה יוכל גם אח"כ.

יש לזכור שבמקרה כזה יעקב יהיה "גרוש + 1"...

האם נדרש מרחל לקחת בחשבון את אפשרות רחוקה זו?
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 20, 2017 8:57 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שר המסכים
תגובות: 14
צפיות: 2579

Re: שר המסכים

ככל הידוע לי, קשה מאד לקבל כיום הסכמה מהגר"ש דבליצקי.
על ידי איש גלילי
ב' נובמבר 20, 2017 1:52 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: א סוכ'לה א קליינע
תגובות: 38
צפיות: 5552

Re: א סוכ'לה א קליינע

הנה התרגום לנוסח הרגיל (שהובא כאן למעלה)... סוכות קצת, ברוחב, עשיתי לעצמי טמבורין. כיסה את הגג, עם חריץ מזחלת, אני יושב שם בלילה על החוף. כיסה את הגג, עם חריץ מזחלת, אני יושב שם בלילה על החוף. - - - הרוח היא קר, מי נשף דרך העמודות, יש שם הרבה אור. אני מופתע, כאשר אני עושה קידוש שם, והמגבות שורפות בש...
על ידי איש גלילי
א' נובמבר 19, 2017 5:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 34081

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

לו יהי כדבריך. שאלתי היתה למי שאוסר את היישוב ב'שטחים' (כן, כולל ביתר), והתקפתי היתה כנגד מי שהתפאר לאמר שמעולם לא ביקר בארה"ק אע"פ שאבותיו היו מיושבי ארה"ק. סתם מחרחר ריב, אין כאן התפארות ולא כלום, כתבת לי אודות ביהמ"ד עזרת תורה סאקמיר [כאילו רצית לתקוף אותי על שאני משתייך להסא...
על ידי איש גלילי
א' נובמבר 19, 2017 4:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 34081

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

אראל כתב:גם הבעש"ט לא ביקר מעולם בארץ ישראל

אני מקווה שגם השתדלות לעלות לארץ ישראל עשית כמו הבעש"ט.
על ידי איש גלילי
א' נובמבר 19, 2017 4:49 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: אולי כדאי להחליף את שם הפורום
תגובות: 7
צפיות: 737

Re: אולי כדאי להחליף את שם הפורום

אם לחפש מדור ייחודי שיותר קרוב למה שכת"ר רוצה, יש את הפורום הסמוך 'תכלת ודין הקרבה בזמה"ז".
על ידי איש גלילי
א' נובמבר 19, 2017 1:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תולדות - ויבא לו יין - מרכא כפולה - ביאור מהגר"ל מינצברג שליט"א
תגובות: 2
צפיות: 354

Re: תולדות - ויבא לו יין - מרכא כפולה - ביאור מהגר"ל מינצברג שליט"א

בדרך דרש זה יפה. ע"פ הפשט מרכא כפולה באה כשצריך לחבר שלש תיבות בלא מקף לפני סוף פסוק (או אתנחתא).

עבור לחיפוש מתקדם