החיפוש הניב 1387 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש גלילי
ה' יולי 12, 2018 10:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קנאותו של פנחס
תגובות: 11
צפיות: 653

Re: קנאותו של פנחס

דאמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי, דכתיב (במדבר כה יג) "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם". רב אשי אמר: עד ששם שלום בין השבטים (בימי יהושע, בשבט בני גד ובני ראובן שבנו את המזבח בעבר הירדן, ובקשו שאר שבטים לעלות עליהם לצבא, ושלחו את פנחס לדבר עמהם, רש"י) , ...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 12, 2018 12:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס
תגובות: 40
צפיות: 1666

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

לייטנר כתב:סוס הוא רכב מלחמה

וכדכתיב "סוס מוכן ליום מלחמה" (משלי כא לא).
על ידי איש גלילי
ה' יולי 12, 2018 12:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 23
צפיות: 1666

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

[ויש לדון בנידון האם יש מצוות התלויות בארץ בעבר הירדן] פשוט שמצוות התלויות בארץ נוהגות בעבר הירדן, והיא ארץ ישראל לכל דבר, עיין ברכי יוסף או"ח סי' תפ"ט ס"א. התכוונתי בעיקר לנידון של קדושת אר"י, ובזהב מרדכי ה"ה הגר"מ אליפנט היה מאריך ביסוד זה טובא, והיה מביא את דברי הגמ...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 12, 2018 12:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 23
צפיות: 1666

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

אוהב עמו כתב:[ויש לדון בנידון האם יש מצוות התלויות בארץ בעבר הירדן]

פשוט שמצוות התלויות בארץ נוהגות בעבר הירדן, והיא ארץ ישראל לכל דבר, עיין ברכי יוסף או"ח סי' תפ"ט ס"א.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 12, 2018 12:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם לפנחס היו ילדים?
תגובות: 6
צפיות: 564

Re: האם לפנחס היו ילדים?

לשיטת 'פינחס הוא אליהו', ידועים דברי ר' אברהם בן הרמב"ם בספר המספיק שאליהו הנביא מעולם לא נשא אשה. וידועים גם דברי הזוהר חדש רות מב ע"א: רבי נתן שאל ליה לרבי יוסי ברבי חנינא יומא חד ואמר ליה: אליהו הוה ליה ברא או לאו? אמר ליה: מילתא אחרא הוה ביה, וכתיב: אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו, מאי...
על ידי איש גלילי
ו' מאי 25, 2018 6:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!
תגובות: 23
צפיות: 2097

Re: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!

ג"א מצטרף בקהל הקודש, להוקיר טובה לבעלה, כאשר אני נהנה מאורו של הגרמשנ"נ שליט"א חדשים לבקרים, כמעט אשר כל רז לא אניס ליה לענות במהירות וביעילות, וענותו וצניעותו עולה על כולנה. יזכה להמשיך פעלו הטוב להגדיל תורה ולהאדירה כשאיפת נפשו הטובה.
על ידי איש גלילי
ו' מאי 25, 2018 6:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 342
צפיות: 28419

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

מי מן החכמים דאתרא קדישא הדין יוכל לפתור לי לשון החכם הזה: קיינע צייגען פעכטער אייגענהענדיג מלאכה דאורייתא געטהאן אונד אין אנדערע עבירות מוחזק בכשרות איזט מקוה כשר מלבד המילים המודגשות, שאר המילים מובנות. בערך: לא היה שום סימן או עדות שהחוכר עשה על יד עצמו יישר כח!!! כשאתה אומר כך, אני שם לב באמת ש...
על ידי איש גלילי
ו' מאי 25, 2018 6:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 342
צפיות: 28419

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

מי מן החכמים דאתרא קדישא הדין יוכל לפתור לי לשון החכם הזה:
קיינע צייגען פעכטער אייגענהענדיג מלאכה דאורייתא געטהאן אונד אין אנדערע עבירות מוחזק בכשרות איזט מקוה כשר

מלבד המילים המודגשות, שאר המילים מובנות.
על ידי איש גלילי
ו' אפריל 27, 2018 3:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''לעולם ועד'' למה לא מספיק לעולם?
תגובות: 8
צפיות: 541

Re: ''לעולם ועד'' למה לא מספיק לעולם?

עיין ראב"ע בפרשת משפטים (שמות כא ו) ד"לעולם" פירושו זמן, ואם הבנתי נכון היינו עד סוף הזמן הרלוונטי בענין המדובר.
ועל לעולם ועד פירש (שם טו יח), שהוא קיצור של "לעולם וְעַד עולם"', והיינו לנצח.
על ידי איש גלילי
ו' אפריל 27, 2018 3:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?
תגובות: 10
צפיות: 849

Re: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?

הקושיא היא מכמה מקראות שא"א בשום פנים לפרשם על הלב. [דהיי' לי אישית אמנם נראה כהרד"ק ש בכל מקום הכונה היא על הפה, ועל זה אכן אפשר להתוכח, אבל להוכיח מ'והגית' שבודאי מדובר על הלב, דהיי' שבעצם בכל מקום הכונה היא בלב, הוא צע"ג איך יפרש המקראות הנ"ל וה' יאיר עיני. על הגר"א אין ...
על ידי איש גלילי
ה' אפריל 26, 2018 2:40 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?
תגובות: 10
צפיות: 849

Re: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?

ד. כבר נודעו דברי מרנא הגר"א בביאורו על השו"ע [מז,ד] שהקשה על דעת השו"ע שאין מברכים ברכה"ת על ת"ת בהרהור, מקרא ד'והגית' דהיי' בלב כמבו' בקרא ד'והגיון לבי', וצע"ג מכל מה שנתבאר וה' יאיר עינינו. לא יתכן להקשות על דברי הגר"א ולהשאיר בצע"ג רק מפני שמע"כ הבין...
על ידי איש גלילי
ד' אפריל 18, 2018 11:56 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?
תגובות: 10
צפיות: 849

Re: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?

וראיתי יש שדנו בענין המחל' אי מברכין ברכת התורה גם על הרהור או רק על דיבור -- שני פירושים אלו (מחשבה או דיבור) במילת "והגית". מצאתי כתוב אצלי שכן פירש במשיב דבר (ח"א סי' מז), ע"פ הגמ' בנדרים (ח.) לגבי מי שאומר אקום ואשנה פרק זה הוא מושבע ועומד מהר סיני, דהרא"ש פירש שהוא מוש...
על ידי איש גלילי
א' מרץ 25, 2018 9:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 9693

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

די לחכימא כתב:
איש גלילי כתב:הביטוי אלפי אלפים הוא תרגום שגוי של טויזנטערס, טויזנטערס?

עי' בנשמת כל חי.

חשבתי בעניי שדי לחכימא ברמיזא...

הביטוי אלפי אלפים הוא בלע"ז מליונים, והיות שפשוט לי שלא היו שם מליוני אנשים שאלתי אם זה פשוט תרגום שגוי של טויזנטערס, טויזנטערס.
על ידי איש גלילי
ו' מרץ 23, 2018 3:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 9693

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

הביטוי אלפי אלפים הוא תרגום שגוי של טויזנטערס, טויזנטערס?
על ידי איש גלילי
ד' מרץ 21, 2018 1:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 9693

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

מעולם היו אלו החצרות קאסוב-סיגוט, וויזניץ- סאטמאר כמו שאומרים זיך ליב געהאט צוריק ציוועגס.... זה התנהל ככה עד שבא היטלר והוליך את חסידי שני החצרות ביחד על הקרונות להמשרפות, ואחר המלחמה כשכבר נשתדכו ביניהם, לא היה האדמו"ר מסאטמאר כ"כ שבע רצון מן השידוך.... [אני יודע פרטים מכלי ראשון, אבל ל...
על ידי איש גלילי
ג' מרץ 20, 2018 9:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 9693

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

בשר בהמה מעולם לא אכל, כפי שנפלט פעם מפיו "מעולם לא טעמתי טעם בשר בהמה". כן הוא מנהג אדמו"רי ויז'ניץ ע"פ הכתוב בשלחן של ארבע. יש הסבר למה? עד כמה שאני זוכר, בשלחן של ארבע איתא שיאכל מאכלים יותר עדינים, כגון עופות דקים. לכן לא היו אוכלים בשר בהמה וגם לא בשר אינדיק שהוא עוף גס יותר.
על ידי איש גלילי
ג' מרץ 20, 2018 2:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 9693

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

בסדר כתב:בשר בהמה מעולם לא אכל, כפי שנפלט פעם מפיו "מעולם לא טעמתי טעם בשר בהמה".

כן הוא מנהג אדמו"רי ויז'ניץ ע"פ הכתוב בשלחן של ארבע.
על ידי איש גלילי
ב' מרץ 19, 2018 3:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל <ישועות משה>
תגובות: 56
צפיות: 7375

Re: כ"ק מרן האדמו"ר הישועות משה מויז'ניץ זצוק"ל

היום הוא יום היארצייט ה-6 של האי צדיק נשגב. רבים עוד זוכרים את התקופה [לפני כ-27 שנה] שרצה לחזק את סדר הלימוד של שיעורי תורה ברבים בביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ, והוא עצמו בא ללמוד שם, האיך ישב בריכוז ולמד בשקיקה דפי גמרא מתוך ניתוק מוחלט לכל הסובב אותו. זה היה ספר מוסר חי האיך צריך להיות ולהתנהג...
על ידי איש גלילי
ב' מרץ 19, 2018 3:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 9693

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

אוי, מי יתן לנו תמורתו, שריד של דור דעה, מאלו שעוד זכו להכיר את רביה"ק בעל אהבת ישראל, ולינק מזיו אורו באהבת השי"ת אהבת התורה ואהבת ישראל. פטור בלא כלום אי אפשר... שמעתי מידיד (מחסידי ויז'ניץ ב"ב) שנכנס אל הרבי זצללה"ה להנחת תפילין, ומשראה הצדיק חסיד של אחיו, אמר לו: אספר לך שני...
על ידי איש גלילי
ג' מרץ 06, 2018 3:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר טהרות הקודש
תגובות: 0
צפיות: 245

ספר טהרות הקודש

האם ידוע למישהו פרטים אודות ספר זה, נדפס באמשטרדם שנת תצ"ג, ובאתר הספריה הלאומית ראיתי שיש הטוענים שמחברו היה מכת ש"ץ.
יישר כח.
על ידי איש גלילי
ה' ינואר 25, 2018 4:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת בשלח
תגובות: 3
צפיות: 434

Re: שאלה בפרשת בשלח

בפירוש נמנה עמוד הענן בין ז' ענני הכבוד (תוספתא סוטה פ"ד ה"א).
על ידי איש גלילי
ה' ינואר 25, 2018 4:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר
תגובות: 26
צפיות: 3008

Re: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר

א. על הטענה שהאשכנזים הגו את הקמץ כפתח כבר כתבתי במקום אחר כאן שאין לה שום הוכחה. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=312746#p312746 וזה בהחלט שכנע לחלוטין, שאפשר להקיש בין חריזת מ"ם ונו"ן (שכולם יודעים ומכירים בדמיונם, ויודעים לכן להבדיל בין רמב"ם לרמב"ן במלעיל ומלרע) לחריזת...
על ידי איש גלילי
א' ינואר 14, 2018 11:06 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: הצגת ספרי המחבר
תגובות: 9
צפיות: 2131

Re: הצגת ספרי המחבר

גם אצלי זה פועל תקין כמו שתיאר הרב אוצה"ח. אולי זאת בעיה במחשב, והפתרון פשוט לאפס את התוכנה?
על ידי איש גלילי
א' ינואר 14, 2018 8:21 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר
תגובות: 26
צפיות: 3008

Re: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר

אישצפת כתב:הדוגמא הפשוטה והנודעת היא אצל חכמי ספרד הקדמונים שחרזו פת"ח וקמ"ץ יחדיו, ומזה למדו הפוסקים שהגיית הקמ"ץ קרובה להגיית הפת"ח.

כמדומני שחכמי אשכנז עשו את זה עוד יותר מחכמי ספרד, ומ"מ זה כבר קיים בפיוטי ר"א הקלירי.
על ידי איש גלילי
ב' ינואר 08, 2018 1:37 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שירי מכות מצרים
תגובות: 22
צפיות: 3781

Re: שירי מכות מצרים

נפלא! יישר כח!!!

איפה ההמשך?
על ידי איש גלילי
ב' ינואר 08, 2018 1:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מצורע וצרוע
תגובות: 2
צפיות: 354

Re: מצורע וצרוע

מי אמר שצריך להיות חילוק במשמעות?
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 28, 2017 3:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי
תגובות: 41
צפיות: 3116

Re: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי

הכתב והמכתב כתב:באותו ענין אבקש אם מי יוכל להפנותינו למ"מ בענין התימה שכשאמרו האחים 'אבל אשמים אנחנו' מבואר שם שחשבו לחטא רק את מה שלא שעו לתחנוניו אבל לא על עצם הרעיון של המכירה. זכורני שאי מי המפרשים דיבר מזה ואשמח אם מי יוכל לפהנותינו למי שמדבר מזה

רבינו עובדיה ספורנו.
על ידי איש גלילי
ד' דצמבר 27, 2017 1:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הקיטוע הנכון באמת ויציב
תגובות: 20
צפיות: 1513

Re: הקיטוע הנכון באמת ויציב

איפה ראה מר שהוא "קיבל את דבריו"? בהודעה שלו כתוב ש"אגב, אמר לי" הוא לא כתב שקיבל את דבריו אכן (והבאתי את דברים אלו לראייה, שמי שאמר לי את זה לא אמר את זה בתור לחפש הצדקה לנוסח ויז'ניץ, כי לא היתה לו בעיה לומר משפט כזה). וסתם כך, נראה לי שהגאון ר' שבטי ישראל שליט"א לא קרא ב...
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 25, 2017 10:44 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הקיטוע הנכון באמת ויציב
תגובות: 20
צפיות: 1513

Re: הקיטוע הנכון באמת ויציב

צר לי שהנך רואה בדברי איזהשו "זלזול". כוונתי היה בס"ה להראות לך שבדותא הוא לבנות בנינים שלמים ומגדלים הפורחים באויר על נוסח ויזניצאי. משל למה"ד לההוא שידפיס בסידור סגו"ל תחת כל המקומות שבחסידות מסוימות מבטאים את השו"א כסגו"ל או כציר"י. ומ"מ - אם כבר הזכר...
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 25, 2017 7:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חיפוש פרעה את משה רבינו
תגובות: 24
צפיות: 2639

Re: חיפוש פרעה את משה רבינו

האבן עזרא פירש שישראל היו ברעמסס ע"פ פשט הפסוק ויסעו מרעמסס סוכותה וגו' (י"ב ל"ז), אבל קבלת חז"ל ברש"י שם שהיו בארץ גשן ובאו לשם ע"י כנפי נשרים. א"כ לפי קבלת חז"ל יתכן שארץ גשן הי' קרוב למקום פרעה. אגב, על ד' האבן עזרא יש להעיר מדבריו בפר' שמות (א' י"א) ...
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 25, 2017 6:20 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הקיטוע הנכון באמת ויציב
תגובות: 20
צפיות: 1513

Re: הקיטוע הנכון באמת ויציב

לפי מנהג ויז'ניץ (בנעימת התפילה שקבעו האדמו"רים), שמים פסיק אחרי "ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך". וגם חוזרים פעמיים על תיבת "מהר" בברכת אהבת עולם. ובסידורי ויזניץ אף הדפיסו הנוסח "מהר מהר" ... במקרה זה, זאת אכן שיטה בנוסח התפילה (ע"פ הבנת הצ"צ בדברי מהרח&...
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 25, 2017 1:15 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הקיטוע הנכון באמת ויציב
תגובות: 20
צפיות: 1513

Re: הקיטוע הנכון באמת ויציב

לפי מנהג ויז'ניץ (בנעימת התפילה שקבעו האדמו"רים), שמים פסיק אחרי "ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך".
על ידי איש גלילי
א' דצמבר 24, 2017 8:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה שתי ברכות בשמונה עשרה פותחות בו'
תגובות: 6
צפיות: 671

Re: למה שתי ברכות בשמונה עשרה פותחות בו'

שמעתי פעם ממאן דהו עפ"י גמ' [איני זוכר היכן, אדרבה אשמח בקבלת מקור] שברכת ולירושלים תלויה בהרמת קרן הצדיקים הסמוכה לה לפניה. מגילה דף י"ז ע"ב: וכיון שכלו הפושעים מתרוממת קרן צדיקים, דכתיב (תהילים עה יא) וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק, וכולל גירי הצדק עם הצדיקים, שנאמר (ויקרא ...
על ידי איש גלילי
ש' דצמבר 23, 2017 9:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להפוך את מצרים מפני כבוד משפחתו
תגובות: 7
צפיות: 724

Re: להפוך את מצרים מפני כבוד משפחתו

עזריאל ברגר כתב:בפשטות הוא גם (ואולי בעיקר) התכוון לבטא את שליטת פרעה ב"עבדיו" החדשים, וכפשוטם של דברים.

זה לכאורה פשוטו של מקרא.
מה שרש"י מוסיף מחז"ל הוא שכוונתו האמתית היתה להקל על גלות אחיו, אך הצורה שבה הוא הציג את הדברים לפני פרעה - לכאורה פשוט כדבריך.
על ידי איש גלילי
ש' דצמבר 23, 2017 9:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: במה מדליקין
תגובות: 6
צפיות: 814

Re: במה מדליקין

תפוס לשון ראשון.
הקמ"ץ מגיע בגלל המילה הסמוכה הפותחת באל"ף.
על ידי איש גלילי
ש' דצמבר 23, 2017 7:11 pm
פורום: חנוכה
נושא: נס פך השמן לא נזכר במדרשי א"י?
תגובות: 113
צפיות: 7224

Re: נס פך השמן לא נזכר במדרשי א"י?

כמדומני שהגענו למבוי סתום, הבהרנו היטב כל אחד את עמדתו.
על ידי איש גלילי
ו' דצמבר 22, 2017 4:42 am
פורום: חנוכה
נושא: נס פך השמן לא נזכר במדרשי א"י?
תגובות: 113
צפיות: 7224

Re: נס פך השמן לא נזכר במדרשי א"י?

דברי הרב איש גלילי בשם רבו אינם דרוש כלל ועיקר. הם פשט פשוט בדברי רש"י. ובשילוב דברי הגמ' ורש"י בפסחים קיז. זו ההבנה ההכרחית של עניין קביעת ימי החנוכה. אז אולי תועיל להסביר הדברים - "שהוא היה בשבילם אות ומופת שאכן רצה האלקים את מעשיהם", מה לא עשו כהוגן שהצריכו סימן מן השמים שמעש...
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 21, 2017 4:42 am
פורום: חנוכה
נושא: נס פך השמן לא נזכר במדרשי א"י?
תגובות: 113
צפיות: 7224

Re: נס פך השמן לא נזכר במדרשי א"י?

מפי מורי שמעתי, שחנוכה נקבע על נצחון החשמונאים על היונים, אלא שהסיבה שבשבילה ראו חכמים שאכן אפשר לקבוע חג על נצחון זה - הוא מפני נס פך השמן, שהוא היה בשבילם אות ומופת שאכן רצה האלקים את מעשיהם. ודייק זה בדברי רש"י "על איזה נס קבעוה ", דהיינו איזה נס ראו שלמדם שאכן אפשר לקבוע חג על נצח...

עבור לחיפוש מתקדם