החיפוש הניב 1959 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 18, 2017 5:53 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הצעה חדשה לזיהוי התכלת.
תגובות: 34
צפיות: 3174

Re: הצעה חדשה לזיהוי התכלת.

מאמרו של הרב הרצוג נדפס בתוך ספר התכלת של הרב מנחם בורשטיין.
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 14, 2017 10:58 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 5341

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

אתה מתכוון לומר שבאמת ארגמן של תורה לא היה מופק מחלזון? ולעומת זאת הגויים הפיקו ארגמן מחילזון. אין כונתי להסיק מאומה, אמרתי בסך הכל שאי אפשר לשאול מדוע לא הזכירו חז"ל שהפיקו את הארגמן מאותו חילזון ממנו הפיקו את התכלת, בזמן שחז"ל לא הזכירו בכלל כיצד הפיקו את הארגמן, משמע שלא באו ללמדנו הלכ...
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 14, 2017 8:01 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 5341

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

אוצר החכמה כתב:מה אתם עונים על השאלה שלו איך לא מוזכר בשום מקום בחז"ל שתכלת וארגמן הוא מאותו חילזון?

לא ידעתי מה טענה היא זו, אחר שלא הזכירו חז"ל כלל מה דין צביעת הארגמן.
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 14, 2017 12:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דינה של לאה מדרשים חלוקים
תגובות: 23
צפיות: 1812

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

אם נוצר כנקבה והפך לזכר מובן שיש בו מטבע הנקבה כיון שנוצר כנקבה, אך בגלל חשבון שממילא לא יכל להיות זכר כיון שהאמהות ידעו שיהיו להם י"ב בנים, ולכן יש לו טבע של נקבה - זה מוזר מאד מאד. מה הקשר? סוף סוף היה זכר ונוצר כזכר ואינו קשור לנקבה בשום צורה שהיא. ובפרט שיכל להיות שיוסף יוולד כזכר ובנימין ...
על ידי איש גלילי
ג' דצמבר 12, 2017 2:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דינה של לאה מדרשים חלוקים
תגובות: 23
צפיות: 1812

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

לא הבנתי. ישנם שני ביאורים באופן הנס של הפיכת דינה מזכר לנקבה. א. רחל ולאה היו מעוברות במקביל, רחל בדינה ולאה ביוסף, והתחלפו העוברים. ב. כפשוטו, שהזכר שהיה בבטן לאה התחלף מזכר לנקבה. וכעת, אם כביאור א', הרי שאין שום מקום לומר שדינה היתה יצאנית משום שנוצרה כזכר, ולא שיוסף היה מסלסל בשערו כי נוצר כנק...
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 11, 2017 2:28 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ההיכי תימצי "היחיד" או "היחידה"??
תגובות: 14
צפיות: 637

Re: ההיכי תימצי "היחיד" או "היחידה"??

צופר הנעמתי כתב:לא זה ולא זה.

היות שזה פורום של דקדוק ומסורה ולא של סלנגים.
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 11, 2017 12:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רחב הזונה, מה הועיל הסימן?
תגובות: 7
צפיות: 465

Re: רחב הזונה, מה הועיל הסימן?

רק לפי תירוץ הרד"ק מתיישב קושיה אחרת שאם ביתה היה בחומה ביתה שקע. ולפי הארבנאל צריך לפרש שיעור הכתוב כן כי ביתה בקיר החומה היינו ביתה גובל בקיר החומה, ובחומה היא יושבת היינו שהיה לה גם חדר בתוך החומה מלבד ביתה ובחדר זה נכנסה כדי להוציאם משם. אבל בזמן ששקעו החומות היתה בביתה שגבל בחומה ולא שקע....
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 11, 2017 10:38 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רחב הזונה, מה הועיל הסימן?
תגובות: 7
צפיות: 465

Re: רחב הזונה, מה הועיל הסימן?

תמיהני שהלכו פה הרבנים עד ילקוט מעם לועז, כאשר את קושיא זאת הקשו כבר הרד"ק, מהר"י אברבנאל והגר"א, ותירצו כל אחד לפי דרכו. הרד"ק כתב, שלא נפלה כל החומה, אלא רק מה שהיה מול מחנה ישראל, כדי שיוכלו להכנס מיד לתוך העיר, וביתה של רחב היה בצד השני. מהר"י אברבנאל כתב, שבשעה שהקיפו ב...
על ידי איש גלילי
א' דצמבר 10, 2017 1:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3112
צפיות: 224100

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

נודה אם מישהו יוכל להעלות כמה דפים מ'מקרא מפורש' על יהושע שיצא לאור על ידי עוז והדר.
על ידי איש גלילי
ש' דצמבר 09, 2017 10:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מכר את יוסף לפוטיפר
תגובות: 10
צפיות: 504

Re: מי מכר את יוסף לפוטיפר

ראה את ספר הישר. הוא מובא בשפתי חכמים - על רש"י ד"ה "וימשכו" אם נאמין בספר מלחמות בני יעקב... עושה רושם (מכמה מקומות בספר), שבכל מקום שיש לו קושיא על הפסוק הוא מוסיף סיפור ארוך שבסופו מתורצים כל הקושיות. השאלה היא רק אם הסיפור אכן היה (דוגמא יפה היא לכך, שמשה רבינו נאלץ להתעכב א...
על ידי איש גלילי
ש' דצמבר 09, 2017 10:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דֶבֶר ומגפה- חילוק במשמעות
תגובות: 3
צפיות: 314

Re: דֶבֶר ומגפה- חילוק במשמעות

מגפה היא לשון מכה, ומשמעותה כל מכה שלא תהא (עיין רש"י שמות ז כז ד"ה נגף).
על ידי איש גלילי
ש' דצמבר 09, 2017 6:54 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: ירושלים - הבירה?
תגובות: 66
צפיות: 3095

Re: ירושלים - הבירה?

אם בשמות עתיקים חפצת, מי סניא "ארץ כנען" דכתיבא באורייתא? אמנם אנן בדידן, וכבר נשתנה שמה לארץ ישראל, אבל אוהבי הגלות יכולים לחזור אל ארץ כנען, ומי מעכב בעדם. בקיצור, טראמפ הכיר ביבוס כבירת כנען... דא עקא, שהוא לא הכיר ביבוס, היא ציון המצוינת, הוא הדגיש בדבריו שציון שייכת לישמעאלים ימ"...
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 07, 2017 6:13 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: ירושלים - הבירה?
תגובות: 66
צפיות: 3095

Re: ירושלים - הבירה?

לסיכום, אם מדברים על בירה במשמעותה המקורית - ודאי וודאי שירושלים היא עיר הבירה, דהיינו העיר שבה נמצאת הבירה שהיא בית המקדש. אבל באמת, זה מה שהציק לפותח האשכול, השאלה הדקדוקית? או שמא הוא מחפש מקור לכך שירושלים היא עיר המלוכה של ישראל? אם כן הוא - אינני יודע איזו תשובה ראויה לזה (אני מרגיש טיפש להביא...
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 07, 2017 5:24 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: ירושלים - הבירה?
תגובות: 66
צפיות: 3095

Re: ירושלים - הבירה?

אראל כתב:ללא קשר עם תורת הקנאות ... בדיוק כך אני רואה בעיני את 'מדינת ישראל' כמדינת 'רומא', והבירה שלה כבירת מדינת קאזאקסטאן

...
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 07, 2017 4:23 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: ירושלים - הבירה?
תגובות: 66
צפיות: 3095

Re: ירושלים - הבירה?

היא היתה עיר המלוכה של דוד ושלמה מלכי ישראל, ואחריהם של כל מלכי יהודה. וראה ברמב"ם הלכות מלכים שאסור למנות מלך בירושלים שאינו מזרע דוד (משא"כ בשאר ערי ישראל - מותר, כירבעם ויהוא שהומלכו ע"פ נביאים). עדיין לא ברירא לי שהסיבה לכך הוא בהיות שנחשב למקום בירה, או אולי משום מקום המקדש וכו'...
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 07, 2017 12:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 34257

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

בערל כתב:http://www.jdn.co.il/breakingnews/917387

מה עם מרידה באומות?
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 07, 2017 11:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 222
צפיות: 11242

Re: מה רע בחוג אנגלית?

משולש כתב:אולי הם מתכוונים לסוגיות ספיציפיות כמו "מאן בלעם"???

גם אם נסכים במקרה כגון זה, מי שלומד דקדוק שוכח שיש כזה דבר דרש? או כלך לדרך זו, מי שאינו לומד דקדוק אינו מוצא דרשות בחז"ל שרחוקים מאד מהפשט?
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 07, 2017 11:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מכר את יוסף לפוטיפר
תגובות: 10
צפיות: 504

Re: מי מכר את יוסף לפוטיפר

אריה הכהן כתב:
מביט ומבין כתב:רש"י מפורש:
wte.JPG

אמת שזה רש"י מפורש. אך מה נעשה עם הפסוקים המפורשים שנראים כסותרים?

ועוד, שרש"י אינו מתייחס לענין המדנים (מדן ומדין הם שנים מבני קטורה).
על ידי איש גלילי
ה' דצמבר 07, 2017 10:53 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 222
צפיות: 11242

Re: מה רע בחוג אנגלית?

בילדותי שאלתי פעם את המג"ש שאלה מטופשת למדי, בב"ק דף ג' ע"ב, למה שמואל אומר שפירושו של רב במבעה לא מתאים לפסוק "אם תבעיון בעיו" כי אם כן היה צריך לשנות "תבעה" (לצערי, לא ידעתי להבחין בין תִּבְעֶה לתַּבְעֶה). התשובה היתה: אינני יודע, אינני בקי בדקדוק.
על ידי איש גלילי
ד' דצמבר 06, 2017 11:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 222
צפיות: 11242

Re: מה רע בחוג אנגלית?

עתניאל בן קנז כתב:הנני מסכים לר' יעקב
ללימוד התלמוד (דייקא), ידיעת הדקדוק מפריע לרדת לעומק הענין יותר מאשר מועילה...
כנעל"ד.

שמתי לב להדגשת ר' יעקב על התלמוד, וגם על זה אני חולק.
על ידי איש גלילי
ד' דצמבר 06, 2017 12:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 222
צפיות: 11242

Re: מה רע בחוג אנגלית?

יעקב_ב. כתב:
כדכד כתב:לענ"ד אין עוד חכמה שנצרכת להבנת התורה כמו שחכמת הדקדוק (יתכן שכת"ר צודק בהערה על איך שמלמדים את זה) נצרכת לכך

לענ"ד אין חכמה שמקשה על הבנת התלמוד כמו חכמת הדקדוק.

לענ"ד, לפי דבריך, אינך בקי בחכמת הדקדוק כראוי, וחבל.
על ידי איש גלילי
ד' דצמבר 06, 2017 11:09 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מילים נרדפות
תגובות: 10
צפיות: 649

Re: מילים נרדפות

בתרגום של גוגל הוא נותן מילים נרדפות למטה.
על ידי איש גלילי
ג' דצמבר 05, 2017 8:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גלילת יעקב את האבן ושיני עשיו.
תגובות: 8
צפיות: 422

Re: גלילת יעקב את האבן ושיני עשיו.

אז זהו, שכנראה שאין. אולי אחת הגננות רצתה להדגים היטב את דברי רש"י כמסיר אבן מעל פי הצלוחית בקלות כזו עד שלא נצרך אלא לזרתו ומשם נשתרשה הטעות. אלא שלענ"ד יש כאן ממש הפיכת דברי רש"י שפירש שמטרת הפסוק לומר שהיה כוחו גדול, ואילו סיפור הגננות והמלמדים הופך את הסיפור לנס (שלא ברור לשם מה ...
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 04, 2017 10:08 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 92
צפיות: 18080

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

סגי נהור כתב:המצב המשובח ביותר הוא שהמן יורד מהשמים והמים מבארה של מרים.

כדברי הרב בבה"מ, הרי זאת ממש טענת המרגלים ע"פ חסידות.
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 04, 2017 10:03 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'זיי''ן' 'סמ''ך' 'עי''ן' - בפתח או בקמץ?
תגובות: 6
צפיות: 416

Re: 'זיי''ן' 'סמ''ך' 'עי''ן' - בפתח או בקמץ?

התעוררתי שזה אולי קשור למה שהרבה תבות שהם בקמ''ץ הוגים אותם האשכנזים כמו פתח - מאן, נמי, כאן, ועוד. היה מדובר ע''ז לאחרונה בפורום, ומישהו הבטיח ע''ז בקרוב מאמר של לויפר. אם יש כאן מישהו שיודע את המייל שלו, אולי בבקשה שיעורר אותו לענין. בפשטות זה מגיע מן הסתם כשיריים מההגייה הקדומה של האשכנזים, שלא ...
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 04, 2017 5:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה
תגובות: 45
צפיות: 2796

Re: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה

כדכד כתב:האדמו"ר מקאליב תיקן (למי שמקיים כן) שיאמרו אחרי כל עלינו לשבח את הפסוק "שמע ישראל" לזכר הקדושים שנרצחו בשואה הי"ד
נראה שזו כוונתו

למיטב ידיעתי מנהג זה הוא ישן יותר, ויש רבים הנוהגים כך בלא קשר לדברי האדמו"ר מקאליב.
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 04, 2017 9:43 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 92
צפיות: 18080

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

איני מבין דבריך. הרעיון שהאשה היא המפרנסת העיקרית אינו בא מתרבות המערב ששם על הרוב הגדול אינו כן, אלא מהרצון שהאברכים ילמדו תורה. כך שאיני מבין למה אתה מאשים בזה את תרבות המערב. גם עצם יציאת נשים לעבודה לדעתי עיקרו אינו מ"תרבות המערב" אלא מהעובדה שיש היום מכונות שעושות את המלאכות הפשוטות ...
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 04, 2017 9:39 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 92
צפיות: 18080

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

מה שנראה לענ"ד ברור, שעניין יציאת אשה לעבוד כמפרנסת עיקרית (שבחלק מהמקרים הוא היוצר את הצורך בצהרון) הוא דבר פסול, ובעוונותינו הוא הפך להיות 'דעת תורא' ו'השקפה טהורה'. אשה שמרגישה בעצמה שקשה לה לשבת בבית במשך כל היום מכל סיבה שהיא, טוב שתצא לעבוד. אבל להפוך זאת לשיטה, מאן דכר שמיה? אין זאת אלא...
על ידי איש גלילי
ב' דצמבר 04, 2017 8:12 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 92
צפיות: 18080

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

רעש גדול היה כאשר יזמו בתי ספר לבנות, כאשר כמדומני היה ברור לכולם שאין זו הדרך הרצויה שבה הלכו אמותינו. אבל ההכרח לא יגונה, שהאפשרות השניה היתה גרועה יותר. אותו הדין אני חושב כלפי צהרונים, צריך לדון בכל מקרה לגופו עד כמה זה נחוץ או לא, בהתאם לאופי הילדה אופי אמה והנסיבות. מה שנראה לענ"ד ברור, ש...
על ידי איש גלילי
א' דצמבר 03, 2017 11:09 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 92
צפיות: 18080

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

יצא אדם לפעלו לעבודתו עדי ערב. כך היא ברייתו של עולם. אני את ילדי מיאנתי לשלוח למעונות מטעם זה, ואני מתנחם על כך. ילדים במעונות וצהרונים גדלים היטב, לומדים לאכול כמו שצריך, ועוד מעלות רבות. יצא אדם, ולא תצא אשה. זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם און דאס האט די פסוק געמיינט ב"יצא אדם ל...
על ידי איש גלילי
א' דצמבר 03, 2017 8:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גלילת יעקב את האבן ושיני עשיו.
תגובות: 8
צפיות: 422

Re: גלילת יעקב את האבן ושיני עשיו.

את א' כבר העליתי פעם באשכול מסורת הגננות, ואכן לא מצאו לו מקור.
על ידי איש גלילי
א' דצמבר 03, 2017 5:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 222
צפיות: 11242

Re: מה רע בחוג אנגלית?

משולש כתב:מה ההגיון בזה שאדם שצריך תואר בתחום מסויים יצטרך לדעת גם תחומים שלא קשורים לזה בכלל?

עם טענה זאת אני מסכים לגמרי, אבל לצערי זה המצב.
על ידי איש גלילי
א' דצמבר 03, 2017 5:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: סתירה בדברי הרמב"ן במעלת ארץ ישראל
תגובות: 2
צפיות: 203

Re: סתירה בדברי הרמב"ן במעלת ארץ ישראל

נראה פשוט כדבריך.
על ידי איש גלילי
ו' דצמבר 01, 2017 10:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אחרון אחרון חביב
תגובות: 6
צפיות: 369

Re: אחרון אחרון חביב

הא לחמא עניא כתב:
אריה הכהן כתב:כך ביאר רש"י עה"פ: ואת לאה וילדיה אחרונים וגו'. האם יש עוד מקומות דאמרינן 'אחרון אחרון חביב'?

זהו המקור הראשון לפתגם "אחרון אחרון חביב" ???

דברי רש"י הם מדברי מדרש רבה עח, ח.
על ידי איש גלילי
ו' דצמבר 01, 2017 5:12 am
פורום: ניהול הפורום
נושא: התראה למייל
תגובות: 19
צפיות: 3343

Re: התראה למייל

בקרו טלה כתב:[לע"ע] חזר לעבוד

אכן.
על ידי איש גלילי
ה' נובמבר 30, 2017 8:44 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ידיעה = קיום, התאמתות
תגובות: 3
צפיות: 333

Re: ידיעה = קיום, התאמתות

קשה לשפוט ממשפט קצר, אבל כמדומה שכוונתו לומר ש'ידיעה' היא שהוא יודע את הדבר בבירור מוחלט.
על ידי איש גלילי
ה' נובמבר 30, 2017 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נזירים בדורות שלאחר החורבן
תגובות: 16
צפיות: 890

Re: נזירים בדורות שלאחר החורבן

יש תמהוני אחד שמסתובב רבות בצפת ומירון שנוהג מנהגי נזירות, אינני יכול לדעת אם הוא אכן נדר נזירות או לא, כי הוא גם גזר על עצמו תענית דיבור תמידית.
על ידי איש גלילי
ד' נובמבר 29, 2017 8:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלכי אדום
תגובות: 10
צפיות: 494

Re: מלכי אדום

ב'ביאורים לפירוש רש"י על התורה' מבאר באריכות שגם שיטת רש"י היא שמלכי אדום לא היו מאדום. עיי"ש. נשמח אם תציין מה כתוב שם, ואיך הוא הצליח להוציא מדברי רש"י את מה שלא כתב. דברי הספורנו הם בפרשתנו לו, לא. מוזר, כי אין לפני דברים כאלה. אולי יש שינוי במהדורות? וכמדומה שגם הרד"ק. ...
על ידי איש גלילי
ד' נובמבר 29, 2017 9:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'רואה צאן'??
תגובות: 4
צפיות: 325

Re: 'רואה צאן'??

גם במקראות גדולות הכתר ליתא.
ומ"מ גם אם הנוסחא נכונה, לכאורה פשוט שמה שכתוב 'רואה' במקום 'רועה' הוא שגגת מדפיס אשכנזי.
על ידי איש גלילי
ד' נובמבר 29, 2017 3:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלכי אדום
תגובות: 10
צפיות: 494

Re: מלכי אדום

איברא לא ידענא מנ"ל דאותם הערים לא הוו מארץ אדום, הא בוצרה מאדום היא, וכן יש לאמר בשאר. דוקא על בצרה כתב רש"י שהיא מערי מואב, ועתידה ללקות עם אדום מפני שהעמידה להם מלך. אך אמת, שתמוה מנא ליה דשאר הערים גם לא היו מארץ אדום. ולכה"פ חושם מארץ התימני היא לכאו' אדומי, כי תימן מבני אליפז ב...

עבור לחיפוש מתקדם