החיפוש הניב 1767 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש גלילי
ה' אוגוסט 02, 2018 8:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 4544

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

הגרש"ז אינו מפקפק בטענותיו של פליקס ואף מציין ש"הוכיח באותות", ואעפ"כ "אין שומעין לו נגד המסורת " שהיא הקובעת - "וכ"ש בענין זה שמפורש בשו"ע". אין שומעין לו להאמין שזה אכן לא התמכא, אע"פ שהוכיח באותות. זאת אומרת, הגרש"ז מפקפק בכח הראיות המד...
על ידי איש גלילי
ד' אוגוסט 01, 2018 5:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 4544

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

הגרש"ז אינו מפקפק בטענותיו של פליקס ואף מציין ש"הוכיח באותות", ואעפ"כ "אין שומעין לו נגד המסורת " שהיא הקובעת - "וכ"ש בענין זה שמפורש בשו"ע". אין שומעין לו להאמין שזה אכן לא התמכא, אע"פ שהוכיח באותות. זאת אומרת, הגרש"ז מפקפק בכח הראיות המד...
על ידי איש גלילי
ד' אוגוסט 01, 2018 3:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 4544

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

זו טענת צעיר התלמידים: הפוסק הקלאסי אינו יודע ואינו מתעניין מה אומרים הבוטניקאים על החריין. אם הוא כבר יודע, הוא צריך להיות מסוגל לשים את זה בצד כשהוא עוסק בהלכה, ולדון בענין בדרך המסורה לנו. והנה, מה עשה ר' נדל? בדיוק את זה. אמר שבעולם ההלכה עלינו לשים בצד את המדע ולהישאר עם צורת הדיון ועם המסקנא ...
על ידי איש גלילי
ד' אוגוסט 01, 2018 1:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 4544

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

מה שאתה טוען זה כך בעצם: "האמת המדעית" (עם או בלי מרכאות) אינה רלוונטית לפסיקת ההלכה, אבל אסור לפוסק לומר במפורש "זה לא רלוונטי" (זה נקרא שהוא מבסס את פסקיו על הבדלה בין האמת למחייב ההלכתי, וזו עקירת התורה) אלא זה צריך להיות לא רלוונטי אבל בלי להגיד את זה. אני לא מנסה להגן על דב...
על ידי איש גלילי
ג' יולי 31, 2018 6:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 14518

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

היו כאן שני נידונים. יש את הרב איש-ספר שמדבר על נושא עקרוני של דעות ודיבורים מסוג מסוים והלגיטימציה שלהם. ויש את ההקשר של התכלת, בעניין השני תסלחו לי אבל לא הבנתי מה כל כך מעניין בשיעור הזה. בשורה התחתונה יש שילכו עם תכלת ויש שלא. והדברים ידועים. עכשיו יש 'תחרות ניסוחים' איך להסביר את האי הליכה אחד...
על ידי איש גלילי
ג' יולי 31, 2018 3:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: על האבן שנפלה - המשך לאשכול שננעל, ולא מהצד ההשקפתי
תגובות: 5
צפיות: 582

Re: על האבן שנפלה - המשך לאשכול שננעל, ולא מהצד ההשקפתי

הורודנאי כתב:באשכול הנעול הובא שירבעם הכניס בכותל ע"י כישוף אבן המעכבת את הגאולה, וקשה הרי בזמן שהיה בירושלים היה צדיק, ועוד שרי בימיו לא היה גלות.

זה הדבר היחיד שקשה לך בסיפור הזה?
על ידי איש גלילי
ב' יולי 30, 2018 9:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 228
צפיות: 12395

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

שמעתי לאחרונה, מאשה שנולדה עורת ל"ע, ובעזרת השם יתברך נתרפאה בשנותיה האמצעיים, והעידה על עצמה, שבדבר אחד היא מעדיפה מצבה דאז, והסבירה דמכיון שהיא לא ראתה שום דבר בעיניה הבשריות, היא שפטה כל דבר בקנה מידה אמיתית, ללא כחל ושרק, דבר שלא שייך לבנאדם מן השורה... וזה כמזכירנו דברי השם לשמואל 'כי האד...
על ידי איש גלילי
ב' יולי 30, 2018 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?
תגובות: 38
צפיות: 2408

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?

אינני רואה סיבה בעולם לא לכתוב על ערי הקדש חדרה ואלעד את התואר "עיה"ק". וכפרפרת בעלמא, מסופר על הרה"ק מהר"א מבעלזא זצללה"ה, שפעם אמר לו מאן דהו: "תל אביב איז א טמא'נע שטאט" (-תל אביב היא עיר טמאה), וצוה עליו הרה"ק לשטוף את פיו ולומר ג"פ: "תל אב...
על ידי איש גלילי
ב' יולי 30, 2018 4:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וגבל מכנרת, עבר הירדן שנטלו מעצמן
תגובות: 5
צפיות: 692

Re: וגבל מכנרת, עבר הירדן שנטלו מעצמן

דברי רש"י אכן תמוהים, ומצוה ליישב. רק אעיר שלכאורה פשוט וברור שכונת רש"י לעיר כנרת הנזכרת ביהושע (לכאו' הים נקרא על שם העיר ולא להיפך, כי לא מצאנו בשום מקום שנקרא הים "כנרת" בסתמא אלא "ים כנרת", והיינו הים הסמוך לכנרת), ולא לכל חוף הים (אזור החוף נקרא ביהושע בלשון רבים ...
על ידי איש גלילי
ב' יולי 30, 2018 4:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?
תגובות: 38
צפיות: 2408

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?

אחרי ראותי זאת, מצאתי-ראיתי במכתב מאדם בשם ר' פסח דריבין (התפרסם בשבועון כפר חב"ד גליון 1720 ע' 37) שכ' " עיה"ק חדרה "!. וכן ראיתי בשנה האחרונה במודעת פרסומת - " אלעד עיה"ק "! (או משהו עד"ז). - כמובן שאין מזה הוכחה או ראי' לעניננו, ולחביבותא בעלמא ציינתי. אינ...
על ידי איש גלילי
ב' יולי 30, 2018 1:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2309
צפיות: 231598

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:אדם עבר עברה א, ונאמר לנו שחטאו חמור כמי שעבר עברה ב.
בדיני אדם העונש על עברה ב יותר חמור מאשר עברה א (בין בשוגג בין במזיד), אבל בדיני שמים העונש על עברה א יותר חמור.

מהן העברות?

הוז"ל מול כל חייבי לאוין.
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 5:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשות אחרי חז"ל
תגובות: 10
צפיות: 714

Re: דרשות אחרי חז"ל

ואמנם חשוב לציין שלכה"פ במקום אחד הרמב"ם כן חידש הלכה ע"פ מדרש הכתובים שדרש מעצמו, אבל אז עשה כן בהסתייגות והקדים לו: 'יראה לי'. כוונתי למש"כ בהלכות רוצח (ב:יד): יראה לי שהמכה את עבדו בסכין וסייף או באבן ואגרוף וכיוצא בהן ואמדוהו למיתה ומת אינו בדין יום או יומים אלא אפילו מת לאח...
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 5:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?
תגובות: 38
צפיות: 2408

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?

כמדומני שהתוספת ת"ו הוצמדה לכל עיר בארץ ישראל. היא מפורסמת בעיקר על ארבע הערים הנזכרות, מפני ששם היו הריכוזים היהודיים הגדולים, בשאר הערים לא היה כ"כ הרבה. בפירוש זכור לי הביטוי הזה גם על חיפה ת"ו
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 4:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה חטא או בני ישראל???
תגובות: 9
צפיות: 710

Re: משה חטא או בני ישראל???

ועדיין לא מובן למה כתוב שנענש על מי מריבה.
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה חטא או בני ישראל???
תגובות: 9
צפיות: 710

Re: משה חטא או בני ישראל???

עיין רלב"ג ריש יהושע (א ב), ועיין עוד מש"כ בתועלות שם (הנדפס בתחילת פרק ה) - התועלת השלישי.
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המילה "דוד" - אהוב ,ואחי האב.
תגובות: 1
צפיות: 217

Re: פירוש המילה "דוד" - אהוב ,ואחי האב.

אולי מפני המציאות הרווחת שהדוד אוהב את בני אחיו ואחיותיו (עיין רש"י יבמות סב: ד"ה והנושא בת אחותו).
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשקשים של נחש
תגובות: 0
צפיות: 409

קשקשים של נחש

הקשה לי ת"ח אחד על הגמ' בחולין (כז:): דרש עובר גלילאה בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימנים דגים שנבראו מן המים הכשירן בולא כלום עוף שנברא מן הרקק הכשרו בסימן אחד אמר רב שמואל קפוטקאה תדע שהרי עופות יש להן קשקשת ברגליהם כדגים והרי גם לנחש יש קשקשים (מצו"ב תמונה של נחש צפע). Saw-scaled_vip...
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 29331

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

סנחריב בכתובתו המפורסמת שמספרת גם על מסעו נגד חזקיה, גם הוא מזכיר מלך צידוני בשם טבאל. האם יתכן שהוא בן טבאל הנזכר בישעיה (ז ו) כדעת הראב"ע שם שהוא שם שר גדול מישראל או מארם ? אם כן ניקודו בפת"ח תחת האל"ף כדכתיב שם, ואין הכרח שהכונה לשם אלקות. מ"מ מצינו אצל נכרים גם את השם טבאל ...
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 9:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''מקרא מפורש'' להורדה
תגובות: 67
צפיות: 7657

Re: ''מקרא מפורש'' להורדה

שייף נפיק כתב:הקישור הראשון לא נפתח לי
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 9:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 12993

Re: בדצי"ם למינהם

תגובה לא עניינית, לא מכובדת ולא מכבדת.
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 8:57 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 12993

Re: בדצי"ם למינהם

קשה לי להאמין שבעדה"ח נכנסים רק פעם בשנה, משום שבעבר הכרתי באופן אישי משגיח עדה"ח לאחד היקבים הגדולים בהכשר עדה"ח, והוא היה שם באופן קבוע יום יום. אולי שלא בשעת הבציר פחות, אבל הוא בהחלט שלט על הנעשה ביקב ולא סמך על אף אחד. ביקבים הגדולים פשיטא שצריך יותר פיקוח. ובנוסף, אני מכיר אברך...
על ידי איש גלילי
א' יולי 29, 2018 2:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 12993

Re: בדצי"ם למינהם

אינני יודע בוודאות על איזה יקב דבר הרב אישצפת, אבל אני אכן מכיר מקרוב יקב שחתומים עליו כמה כשרויות (כמדומני ארבע), ושנים מתוכם הם עדה"ח ובית יוסף, ורבני הכשרויות מגיעים רק פעם בשנה בשביל להפריש תרו"מ. בעלי היקב וכל העובדים הם אנשים חרדים, ורב היישוב שמחזיק את היקב מפקח ג"כ מקרוב על כל...
על ידי איש גלילי
ו' יולי 27, 2018 11:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 29331

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

לכאורה פשוט שיש הבדל בין סיומת י-ה-ו שקשורה לשם הוי"ה א-להי ישראל, ובין סיומת א-ל שיכולה להתפרש גם כאלהים אחרים ח"ו.
על ידי איש גלילי
ו' יולי 27, 2018 11:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 29331

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

למה חזאל מלך ארם עובר אצלך יותר בקלות?
על ידי איש גלילי
ו' יולי 27, 2018 9:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 29331

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

ונתנו ידידים כתב:בענין הנידון אם למואל הוא חכם ישמעאלי, האם מצינו את הסופית א-ל אצל שמות ערבים?

כמובן, כגון "ישמעאל"... (וגם בנו אדבאל)
על ידי איש גלילי
ו' יולי 27, 2018 6:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 14518

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

הגישה הזה לשים בדבריו שהוא אמר שמצוות צריך לעשות 'בפועל' רק אם מתחברים אליהם כאילו שהוא אמר פה דיעה כפרנית הוא שקר וכזב מוציא שם רע וזלזול בכבוד חכמים וכל אחד יכול לשמוע אותו, הוא אמר את זה רק בהקשר לתכלת וכדו', הוא אמר מפורש שלכל מצוה שיש לנו מסורת זהו ההתחברות שלנו בין שאנחנו מרגישים מחובר ובין ש...
על ידי איש גלילי
ו' יולי 27, 2018 5:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''מקרא מפורש'' להורדה
תגובות: 67
צפיות: 7657

Re: ''מקרא מפורש'' להורדה

אם הבנתי נכון, כונתו שדין גר תושב הוא כבהמה שמותרת במלאכות לאכילתה, ואמנם אצלו המלאכות לאכילתו הן אחרות (מלישה ואילך), אבל העקרון שוה. והלשון "ומותר להניחו תולש" הוא על הבהמה ולא על הגר.
על ידי איש גלילי
ו' יולי 27, 2018 5:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידינו ר' חיים הקטן על הולדת הבן
תגובות: 9
צפיות: 733

Re: מזל טוב לידידינו ר' חיים הקטן על הולדת הבן

מזל טוב מזל טוב!!!
יזכו אביו ואמו להכניסו בבריתו של אאע"ה בעתו ובזמנו ולגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך רוב נחת והרחבת הדעת!
על ידי איש גלילי
ה' יולי 26, 2018 10:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 12993

Re: בדצי"ם למינהם

דרומי כתב:אם כי בצפת עיה"ק יש כמה מסעדות בהכשר הבד"ץ הנמצאות במדרחוב העירוני שאינו חרדי בדוקא, ועדיין יש לעיין.

זה אזור חרדי מובהק (לפחות 90%), אלא שיש בו תיירות רבה.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 26, 2018 11:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 12993

Re: בדצי"ם למינהם

תרשה לי לחלוק עלייך!! אני אפילו לא צריך להרשות לך, כל זמן שאינני משה רבנו. אבל תרשה לי לדרוש ממך לחלוק עלי עם טעם וסברא. כי כמו שכבר אמרתתי הם עוברים גיור לחומרא שזה מועיל לדעת הגרי"ש אלישיב וכל פוסקי הדור וא"כ אין שום סיבה אמתית לפועלם!!1 האם ידוע לך שעדה"ח פוסלת כאלה שעברו גיור לחו...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 26, 2018 11:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 12993

Re: בדצי"ם למינהם

נריה אור כתב:תרשה לי לחלוק עלייך!!

אני אפילו לא צריך להרשות לך, כל זמן שאינני משה רבנו.
אבל תרשה לי לדרוש ממך לחלוק עלי עם טעם וסברא.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 26, 2018 3:49 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מילים בארמית בתורה
תגובות: 23
צפיות: 3231

Re: מילים בארמית בתורה

האם השאלה היא רק בתורה או גם בנ"ך? מ"מ, "ויאמר לבן הֵן" - במשמעות של ההפך מ'לא' ולא 'הִנֵּה', נ"ל שזו ארמית. "אש דת למו" - כמדומני ש'דת' הוא חוק בפרסית, ונזכרת רק באחרוני ספרי הנ"ך כאסתר ודניאל. ראיתי פעם במאמר של ר' עמוס חכם ז"ל (אינני זוכר בבירור מקומו...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 26, 2018 12:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 14518

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

אתן ראי' לכל הנושא ואדון כפי דרכה של תורה והוא מענינא דיומא מענין ארכיאולוגי', הגמ' אומרת שבבית שני הוצרכו לג' נביאים א' להגיד מקום המזבח, והקושיא מפורסמת מה קרה עם הארכיאולוגי' והרי עד היום יש ביסודות שרידים מבית ראשון כמו ששמענו, אלא כי לחדש דבר צריך בהירות וצריך נביא. הרי הגמרא הזאת נמצאת לפנינו...
על ידי איש גלילי
ד' יולי 25, 2018 9:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ערכים טבעיים
תגובות: 26
צפיות: 2169

Re: ערכים טבעיים

בעניין מוסריות מלחמת עמלק, מצו"ב מאמר מעניין מהגר"י מדן שליט"א.
עמלק.pdf
(904.39 KiB) הורד 101 פעמים
על ידי איש גלילי
ד' יולי 25, 2018 9:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 14518

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

כמדומה שזה די מתבקש שדברים מסוג זה יגררו אחריהם תגובות מסוג זה.
על ידי איש גלילי
ד' יולי 25, 2018 7:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 12993

Re: בדצי"ם למינהם

הרב קראקובער, ייש"כ על דברי החיזוק. אם כנים הדברים נמצאנו למדים שאכן אפשר לסמוך בשקט על כשרות העדה. איכס!!! הצניות שלך מזכירה תקופות אפילות בהסטוריה היהודית וכד' הנצי"ב שחורבן ירושלים נגרם בגלל שכ"א חשב שהוא יהודי והשני שמעט הלך בדרך שונה הוא צדוקי או רפורמי.. אתה באמת חושב שהאתיופים...
על ידי איש גלילי
ד' יולי 25, 2018 7:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ט"ו באב בנות ישראל יוצאות ומחוללות בכרמים: כפשוטו או לא?
תגובות: 83
צפיות: 7176

Re: ט"ו באב בנות ישראל יוצאות ומחוללות בכרמים: כפשוטו או לא?

הורודנאי כתב:כשבני בנימן הלכו לכרמים לאחר סיפור פילגש בגבעה, כתוב "לכו וארבתם בכרמים" מפרש התרגום וארבתם "ותכמנון" היינו שנאלצו להתחבאות. ומכאן ראיה שבדרך כלל אין היו רוקדות בפני הגברים דא"כ מדוע נאלצו להתחבאות. ולפ"ז אין סיבה לומר שא"ז כפשוטו.

המארב הוא בשביל לחטוף.
על ידי איש גלילי
ג' יולי 24, 2018 10:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע אין אומרים משנת במה מדליקין בנוסח ספרד?
תגובות: 18
צפיות: 2705

Re: מדוע אין אומרים משנת במה מדליקין בנוסח ספרד?

י. אברהם כתב:האם מעולם היה כך שבסידורי ספרד לא נדפס?

בסדור תפלת כל פה עדיין נדפס פרק במה מדליקין, וכמדומני שרק בסידורים החדשים הפסיקו להדפיסו מפני שאין האומרים אותו.
על ידי איש גלילי
ג' יולי 24, 2018 10:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 12993

Re: בדצי"ם למינהם

אם הבנתי נכון, אז רבניה, כולל הר' ברנדסדורפר שרוב מהפכת הכשרות בבשר רשומה על שמו, סברו שזה גלאט גם לדעת הבית יוסף. אפשר לחלוק עליהם, אבל זו אינה הטעייה לכאורה. הרשני נא להניח שאם היה מדובר בבד"ץ ספרדי שהיה עושה פשעטיל כזה בדעת הרמ"א נגד מה שהאשכנזים נוהגים לפסוק, ועל סמך זה היה מצהיר שזה ...
על ידי איש גלילי
ג' יולי 24, 2018 6:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 12993

Re: בדצי"ם למינהם

גלשנו כאן לנושא צדדי, מרתק וחשוב כשלעצמו. אין זה נוגע כ"כ לדירוג של הכשר העד"ח.( ידוע לי במפורש מספרדי ששמע מהגר''מ ברנדסדורפר זצ"ל כי אין כל חשש כזה) אבל גם אם יש פרט מסוים שמתאים לאשכנזים עקב מנהגי העדות, אין זה חיסרון בהכשר, וכמו שלא נפסול את הכשר הר' מחפוד בגלל שמכשיר קטניות בפסח...

עבור לחיפוש מתקדם