החיפוש הניב 2780 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ברזילי
ג' דצמבר 20, 2011 10:20 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 46
צפיות: 6166

Re: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?

שם בתוד"ה וירד משמע יותר שתיבטל מצותה מכוון למצוות ההלל, דלא כר"ח
על ידי ברזילי
ד' דצמבר 07, 2011 3:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידוש מפליא בענין בריה - פסקים מאת הרב נ"א רבינוביץ
תגובות: 39
צפיות: 3310

Re: חידוש מפליא בענין בריה

אין כאן דמיון גמור, אבל כבר מצאנו בדברי הרשב"א, כמדומני, שהתיר קטניות שנתבשלו ללא בדיקה בצירוף הספק שמא נימוח. כלומר, אף שבבדיקה מדוקדקת ניתן היה לראות אם נימוחו או לא, לא מצריכים בדיקה כזו, וכיוון שאיננו יכולים לעמוד על שלמותו של החרק ניתן לומר שיש כאן ספק בריה. אמנם, כמובן שם שאני שיש לתלות ש...
על ידי ברזילי
א' דצמבר 04, 2011 9:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה - מהדורה חדשה של דברי יחזקאל (סלובודקה)
תגובות: 4
צפיות: 500

עזרה - מהדורה חדשה של דברי יחזקאל (סלובודקה)

שלום,
אם יש מי שעובד כעת, או בעבר, על ההדרה של דברי יחזקאל, או מי שיודע על מישהו כזה,
אשמח אם ייצור איתי קשר. יש מי שמחפש לסייע כספית לההדרה כזו.
תודה
על ידי ברזילי
א' נובמבר 27, 2011 12:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה בפירוש הטור על התורה
תגובות: 58
צפיות: 5121

Re: צנזורה בפירוש הטור על התורה

שמעתי פעם מאיזה מו"ץ שיש איזה מאירי שאומר ש אסור להכות אשתו נדה, אא"כ מכה אותה במקל ארוך . מישהו שמע על כך? כיו"כ שמעתי פעם איזה לשון כמדומה בשם הרמב"ם "ולא יכה האשה יותר מדאי" . לא מצאתי ברמב"ם. המאירי הוא בנדה סד, אלא שהוא מקל להכות גם במקל שאינו ארוך (מצד הלכות...
על ידי ברזילי
ד' נובמבר 09, 2011 3:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מחברון לירושלים – וירא את המקום
תגובות: 5
צפיות: 695

Re: המרחק מחברון לירושלים – וירא את המקום

במחילת כת"ר, הגבתי לפני שראיתי את דבריך ועמך הסליחה. מ"מ בפשטות בא אברהם לעקדה מבאר שבע, שם גר ימים רבים כפי שנזכר בפסוק שלפני העקדה, וחזר לב"ש, כפי שנזכר בסופה. הרמב"ן מעיר כי מן המדרש המסמיך מיתת שרה לעקדה נראה כי גרו באותו זמן בחברון, שלא כפשטות הפסוקים. אגב, יש להעיר כי כפי ש...
על ידי ברזילי
ד' נובמבר 09, 2011 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מחברון לירושלים – וירא את המקום
תגובות: 5
צפיות: 695

Re: המרחק מחברון לירושלים – וירא את המקום

למה חברון? מבאר שבע לירושלים כתשעים קילומטר, מהלך שלשה ימים
על ידי ברזילי
ד' אוקטובר 26, 2011 9:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה הם המקורות הראשונים לקריאת תהילים לרפואת חולה?
תגובות: 36
צפיות: 2577

Re: מה הם המקורות הראשונים לקריאת תהילים לרפואת חולה?

הרב אשר וייס עסק בזה בשיעורו פרשת במדבר אשתקד, וניסה ליישב מנהגנו אף שלא מצאנו מי שחולק בפירוש על הרמב"ם באופן אחד, הוא חידש כי הרמב"ם לשיטתו בדין חובר חבר, שכל לחש אסור, וא"כ קשה מה גדר האיסור להתרפאות בד"ת, הא בלא"ה אסור משום חובר חבר. ע"כ סובר הרמב"ם שבד"ת ...
על ידי ברזילי
ש' אוקטובר 15, 2011 11:53 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: הליכות שדה
תגובות: 2
צפיות: 500

הליכות שדה

נראה שחסרים גליונות. היום יבוקש גליון 146 (אלול תשס"ה) ואיננו
על ידי ברזילי
א' אוקטובר 09, 2011 10:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הערה בסדר העבודה אמיץ-כח
תגובות: 8
צפיות: 863

Re: הערה בסדר העבודה אמיץ-כח

תודה למגיבים,

אליהוא, יש מקום לפרש כדבריך בלשון, אבל קצת דוחק שהפייטן ראה צורך להזכיר את עמידתו לפני הפרוכת, ואילו את היציאה מקה"ק לא זכר,
ולכאורה היה עדיף טפי לומר רַגְלָיו הֵרִיץ וְצָג חוּץ לְבודָלֶת; ואז רָהַט וְהִנִּיחו וְדַם פָּר נָטַל. ולהמשיך רִקְמֵי פָרכֶת וכו'
על ידי ברזילי
א' אוקטובר 09, 2011 2:05 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הערה בסדר העבודה אמיץ-כח
תגובות: 8
צפיות: 863

הערה בסדר העבודה אמיץ-כח

אחר ההזאות הפנימיות נאמר: רָהַט וְהִנִּיחו וְדַם פָּר נָטַל. רַגְלָיו הֵרִיץ וְצָג חוּץ לְבודָלֶת: ויש להעיר כי הנחת דם השעיר ונטילת דם הפר היתה מהכן שהיה בהיכל, וכל כן קודם הריץ רגליו חוץ לפרוכת ורק אחר-כך הניח דם השעיר ונטל דם הפר. ואכן בסדר אתה כוננת נאמר יָצָא וְהִנִּיחו עַל כַּן הַזָּהָב הַשֵּׁ...
על ידי ברזילי
ו' יוני 03, 2011 5:08 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 28
צפיות: 2078

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

תודה לשניכם, אפרקסתא -- יום החמישים יכול להקרא כזה גם אם לא סופרים בפועל, אבל השאלה היא חמישים יום ממתי? יום ו' סיוון דהשתא אינו יום החמישים ליום הבאת העומר, ואם כן לפי דעת הראשונים שפירוש הפסוק וספרתם וכו הוא מיום הביאכם בפועל, הדק"ל. אברהם, ייש"כ על דברי הרמב"ן. אני הבנתי דבריו כמתי...
על ידי ברזילי
ו' יוני 03, 2011 9:40 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 28
צפיות: 2078

קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

שלום לכל חכמי אתרא הדין, לדעת הרבה ראשונים, ספירת העומר בזה"ז דרבנן, לפי שלדעתם ספירה דאורייתא תלויה בהקרבת העומר ומתחילה רק מיום הביאכם בפועל. לשיטתם יש לשאול מדוע יו"ט של שבועות הוא מן התורה בזה"ז. הלא קביעות זמנו של חג השבועות היא ביום החמישים לספירה, ולכאורה אם אין ספירה מה"ת...
על ידי ברזילי
א' אפריל 17, 2011 9:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאסף 'ישורון' כ"ד - עלה עתה על מזב'ח הדפוס - תוכן עניניים
תגובות: 60
צפיות: 6959

סידור האר"י לרבני משפחת אויערבך - שאלת נוסח

בקובץ הנ"ל מופיע מאמרו של הרב בצלאל דבליצקי הסוקר את סידור האר"י מכתב היד של הרבנים למשפחת אויערבך. בקריאה שטחית הבחנתי בדבר מוזר - בתצלום הראשון שבמאמר ניתן לראות כי נוסח ברכת ישתבח הוא כנוסח אשכנז, אך הקדיש שסמוך לאחריו הוא בנוסח ספרדי [בגוף המאמר נכתב כי נוסח התפלה ספרדי כדי להתאים לכוו...
על ידי ברזילי
ד' מרץ 16, 2011 10:45 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר ימי האורים (קצבורג)
תגובות: 1
צפיות: 455

ספר ימי האורים (קצבורג)

הרבה דפים כפולים, דפים חסרים, ודפים שלא כסדרם, מאזור עמוד ת והלאה (אולי גם קודם, לא בדקתי)
על ידי ברזילי
א' מרץ 13, 2011 2:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזו חיה זו "ראם"
תגובות: 53
צפיות: 4138

Re: איזו חיה זו "ראם"

לפני ששאלה הגמרא מראם כבר תרצה קושיא אחרת באמרה שהיה הבל אף בא"י, ואעפ"כ שאלה מראם רק למ"ד היה מבול בא"י. אם כן משמע שלמ"ד לא ירד בא"י שפיר, ולא מת מההבל שהיה אף שם, ודוקא למ"ד ירד בא"י קשה, ושוב אינני מבין מה בין א"י לחו"ל הלא גובהו של הראם הרבה למע...
על ידי ברזילי
א' מרץ 13, 2011 12:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזו חיה זו "ראם"
תגובות: 53
צפיות: 4138

Re: איזו חיה זו "ראם"

אגב, בגמרא זבחים הנ"ל מפורש שגובהו של הראם רב, ומקופיא לא הבנתי מדוע נתקשתה הגמרא כיצד שרד את המבול (עוד לפני שדנו בחום המים),
הלא לו עמד על ההרים הגבוהים היה ראשו מעל המים שגברו חמש-עשרה אמה על ההרים. מן הסתם כבר העירו בזה.
על ידי ברזילי
ג' מרץ 08, 2011 12:50 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שימוש באתר האוצר המקוון באמצעות iPad
תגובות: 2
צפיות: 680

שימוש באתר האוצר המקוון באמצעות iPad

שלום וברכה,
אנא התאימו את אתר האוצר לשימוש ב-iPad
כרגע, לא ניתן לדפדף בספרים לעמודים מתקדמים כי סרגלי הגלילה לא מופיעים.
תודה מראש על העזרה,
ברזילי
על ידי ברזילי
ב' ספטמבר 13, 2010 7:25 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הדין בר"ה אימתי?
תגובות: 29
צפיות: 3570

Re: הדין בר"ה אימתי?

כתב איש_ספר לעיל: ויש בזה ביאור נשגב עד למאוד של הגאון האמיתי הרח"ב זצ"ל.

האם תוכל לפרש מיהו הרח"ב והיכן נדפס ביאורו זה?

תודה מראש.

עבור לחיפוש מתקדם