מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2825 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ברזילי
ג' אוקטובר 03, 2017 9:58 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות
תגובות: 63
צפיות: 9468

Re: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות

אגב, מעניין שהתפילה הזו, המזוהה כל כך עם ספר חיי"א, הושמטה מן המהדורה השניה שהוציא המחבר בחייו (יחד עם כל סימן קמד) - מופיעה במהדורת תק"ע, בנוסח הכשר עם הנשים בפנים, וחסרה במהדורת תקע"ט. האם יש דברים בגו, או שזו היתה תקלה גרידא?
על ידי ברזילי
ג' אוקטובר 03, 2017 9:26 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות
תגובות: 63
צפיות: 9468

Re: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות

שאלת הדיוט: בכל דבר טומאה מהו ? נבלת חתול? או שמא צלם? ואם הכוונה לנשים, הרי שהכינוי יותר בוטה מהמקור... כנראה מדפיסי המהדורות החדשות של חיי-אדם קבלו גם הם הוראה מרבני הצה"ד למתן את הנוסח, או אולי הפריעה להם הדרת המלה "נשים" מנוסח תפילה כל כך ארוכה. אין לדעת, נחכה לחוו"ד חכמי הפ...
על ידי ברזילי
ג' אוקטובר 03, 2017 9:02 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות
תגובות: 63
צפיות: 9468

Re: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות

סוף דבר למה הורו רבני הציונות הדתית להשמיט מילים אלו? למען הסר ספק, אין לי שום ידיעה על הוראה של מישהו להשמיט, ורק התיחסתי בבדיחות להנחה האוטומטית שנזכרה לעיל שאם משהו ברינת ישראל לא מתאים לגירסא דינקותא של פלוני אלמוני, ודאי ראוי ליחסו ל״דעות הפסולות״ של שלמה טל גם בלי בדיקה מינימלית. טל העתיק מהח...
על ידי ברזילי
ג' אוקטובר 03, 2017 3:57 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות
תגובות: 63
צפיות: 9468

Re: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות

באיזה נוסח קדום השמיטו את איסור "הסתכלות בנשים" בתפילה זכה. או שזו הוראה מיוחדת של רבני הציונות הדתית לעורכי מחזור "רינת ישראל", שאין צורך לעשות תשובה על כך... ההוראה של רבני הצה״ד היא קדומה מאד. גם בחיי אדם עצמו הנוסח הוא ״להסתכל בכל דבר טומאה״, ואשה בכל אלה לא מצאתי. http://ww...
על ידי ברזילי
ב' אוקטובר 02, 2017 10:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות
תגובות: 63
צפיות: 9468

Re: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות

האם בדקת נוסחאות קדומים לפני שאתה מדבר בזלזול על יהודי אשר כמדומני שהכל מודים כי "מלאכה גדולה עשה"? באיזה נוסח קדום השמיטו את איסור "הסתכלות בנשים" בתפילה זכה. או שזו הוראה מיוחדת של רבני הציונות הדתית לעורכי מחזור "רינת ישראל", שאין צורך לעשות תשובה על כך... ההוראה של...
על ידי ברזילי
א' אוקטובר 01, 2017 1:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת יהדות על סמך בדיקה גנטית
תגובות: 52
צפיות: 11187

Re: קביעת יהדות על סמך בדיקה גנטית

בחדשים האחרונים י״ל ספר בנושא זה, ״בירורי יהדות לאור מחקרים גנטיים״, פרי עטם של הרבנים זאב ליטקה ואליהו ברנבאום.
על ידי ברזילי
א' אוקטובר 01, 2017 12:00 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות
תגובות: 63
צפיות: 9468

Re: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות

חיימקה כתב:
ברזילי כתב:
ויזנחו/ויזבחו הן נוסחאות חילופיות, ברור שאין טעם לומר שתיים, והראשונה יותר מתאימה לצלע הסוגרת, ויחפרו
למה כוונתך שזה יותר מתאים?

כל הפיוט מורכב מזוגות משפטים מקבילים. ויאתיו כל לעבדך, ויברכו שם כבודך. וכך הלאה. ויזנחו את עצביהם מקביל לויחפרו עם פסיליהם, יותר מאשר החלופה לו.
על ידי ברזילי
א' אוקטובר 01, 2017 8:21 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות
תגובות: 63
צפיות: 9468

Re: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות

בכל כעין זה כדאי ראשית לעיין אצל גולדשמידט.
יפת נעלים הוא הנוסח המקורי,
ויזנחו/ויזבחו הן נוסחאות חילופיות, ברור שאין טעם לומר שתיים, והראשונה יותר מתאימה לצלע הסוגרת, ויחפרו
נזר/זר תפארה גם הוא חילוף שכבר נמצא בכתבי היד, אבל שם הנוסח העיקרי הוא נזר ואינני יודע מדוע העדיף טל את זר
על ידי ברזילי
ב' ספטמבר 25, 2017 12:23 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 12593

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

אני חלוק על הוודאות שלך, זמן חזרת הש״ץ הוא זמן שהציבור מתפללים ולא בא המג״א אלא להוציא זמן שהציבור עסוקים בהוספות שאינן חלק מן החזרה. אינני יודע מנין לך שאמרו סליחות בחזרה בזמן המשנה, הלא כבר בזמן הגאונים נחלקו בזה המנהגים. אבל לדעת מי שחושב שכן הוא, הרי שזו תוספת מענין הברכה שמותרת והופכת להיות חל...
על ידי ברזילי
ב' ספטמבר 25, 2017 12:22 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 12593

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

אינני מבין מה הראיה מדברי המג"א הללו, הרי המג"א ס"ל שציבור שמתפלל מוסף, אי"ז נחשב לתפילה בציבור כלפי יחיד הבא להתפלל שחרית, ובעינן שהציבור יהיה באותו ענין של התפילה. וא"כ ה"ה (אע"ג שיש לחלק) לענין הפיוטים, דאמנם אין הם הפסק בתפילת הציבור, מ"מ כרגע הציבור לא מ...
על ידי ברזילי
א' ספטמבר 24, 2017 5:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 12593

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

לפי זה כל מי שאומר "זכרנו לחיים" (גם בתפילת היחיד) הוא כבר לא נחשב "מתפלל"? זה הפיוט שנחשב הכי רחוק מעניין הברכה. על תוספת זכרנו וכו' האריכו כבר בגאונים, וכבר במסכת סופרים נזכר הדבר בתור "בקושי התירו" (לא רק שמדובר בתוספות שלא מענין הברכה, גם יש כאן בקשות בג' ראשונות ו...
על ידי ברזילי
א' ספטמבר 24, 2017 7:55 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 12593

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

אני חלוק על הוודאות שלך, זמן חזרת הש״ץ הוא זמן שהציבור מתפללים ולא בא המג״א אלא להוציא זמן שהציבור עסוקים בהוספות שאינן חלק מן החזרה. אינני יודע מנין לך שאמרו סליחות בחזרה בזמן המשנה, הלא כבר בזמן הגאונים נחלקו בזה המנהגים. אבל לדעת מי שחושב שכן הוא, הרי שזו תוספת מענין הברכה שמותרת והופכת להיות חלק...
על ידי ברזילי
א' ספטמבר 24, 2017 1:33 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 12593

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

הכוונה בשעה שהציבור בתורת יחידים מתפללים, (והלא כן דעת האגר"מ להוכיח מהפוסקים דלא כהחזו"א, דלא חשיב תפילה בציבור בשעת חזרת הש"ץ). זו לשונו שם: ואף על פי שהש"ץ או' עדיין פיוטים מ"מ אין זה מקרי בשעה שהצבור מתפללים דהא אפי' הם מתפללים שחרית והוא מוסף לא מקרי בשעה שהצבור ומכ&qu...
על ידי ברזילי
ש' ספטמבר 23, 2017 10:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 12593

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

המג"א תקצא סק"ט כותב שאין ליחיד להתפלל שחרית בר"ה לאחר שעה ראשונה, שהרי רגילים הציבור (בזמנו) להתפלל כולם בהשכמה, ואם כן לאחר שעה ראשונה אין זה בזמן שהציבור מתפללים, ואף שהש"ץ מאריך בפיוטים לא מקרי זה בשעה שהציבור מתפללים . ולשיטתו (להבנתי לעיל) שאין הפיוטים חלק מן התפילה, לא בתו...
על ידי ברזילי
ב' ספטמבר 18, 2017 12:00 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לשמוע קול מוסף - דעת המאירי
תגובות: 4
צפיות: 1077

Re: לשמוע קול מוסף - דעת המאירי

אבל לפי המאירי מדובר רק במי שלא שמע ברכת שופר במיושב או ששח בינתיים, ומי שסומך על ברכת המצוות ששמע במיושב איננו צריך למזו"ש דחזרה
על ידי ברזילי
א' ספטמבר 17, 2017 8:33 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 12593

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

כפי שצטטת - "אין לאדם לפרוש כו - וכ"כ רמ"מ סי' פ"ז רק כתב שמנהגו לומר הפייט ואח"כ מתחיל בברכת יוצר אור שלא להפסיק באמצע הברכה", והיינו אף בציבור
על ידי ברזילי
ו' ספטמבר 15, 2017 12:37 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 12593

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

לענין - בסי' סח כתב המג"א שלא לומר את היוצרות בתוך הברכות, כך שעם כל הכבוד לנוראות הסודות שבפיוטים מבחינה הלכתית הוא ראה בהם בעיה. ראי"ס - אה"נ, לו היה המג"א בדורנו היה פוסק להעביר את כל הפיוטים לאחר חזרת הש"ץ, אבל בדור ההוא לא מיהרו כ"כ לשנות מנהגים, בפרט לא ביחס לציבו...
על ידי ברזילי
ו' ספטמבר 15, 2017 11:49 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 12593

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

א. מה עניינה של חזרה זו אם אין עליה שם תפילה? ב. כיון שיש חובה של חזרת הש"ץ, שיסודה להוציא את האינו בקי, והיום כיון שנתקן נתקן, איך הותר להוסיף פיוטים, אם בכך נעקר מהחזרה שם תפילה שביקשו ליתן לה? ג. איך יוצאים בזה יד"ח של תקיעות על סדר הברכות, אטו סדר הברכות אין פירושו סדר ברכות של תפילה?...
על ידי ברזילי
ו' ספטמבר 15, 2017 8:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 12593

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

כתב המג"א ריש סי' תקצ"א (תוקן) שחזרת הש"ץ של ימים נוראים המופרעת בפיוטים, אין היחיד שאינו בקי יוצא בה. וכתב בא"ר שם שהו"ה הש"ץ שאם לא התפלל לחש, אין החזרה עולה לו. (ויש חולקים על דבריהם) העולה מדבריהם שאין החזרה של ימים נוראים כתפילת הלחש אלא היא משהו "שונה"....
על ידי ברזילי
ו' אוגוסט 25, 2017 5:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2381
צפיות: 447999

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

המשנה בכלאים א' ו' אומרת: 'הזאב והכלב, כלב הכופרי והשועל, העזים והצבאים, היעלים והרחלים, הסוס והפרד, הפרד והחמור, החמור והערוד, אף על פי שדומין זה לזה, כלאים זה בזה'. מבחינה מדעית זאב וכלב שניהם אותו מין Canis Lupus, ויכולים לרבות זה מזה, ובכל זאת הם נחשבים מבחינה הלכתית כשני מינים. ומכאן ראיה, שהג...
על ידי ברזילי
ו' אוגוסט 25, 2017 4:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2381
צפיות: 447999

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

נהפוך הוא, סביר להניח שתרנגול הבר עליו דבר רש״י ודברו חז״ל איננו מין אחד עם תרנגולי הבית שלנו. הגירסה הבלתי מבויתת של תרנגולי הבית שלנו לא היתה מצויה באזור המזה״ת או בצרפת, והדוכיפת אותו מזהה רש״י כתרנגול הבר הוא מין שונה לחלוטין (לא רק מין שונה, אלא בכלל לא באותה סדרה, order). תרנגול הודו קרוב לתר...
על ידי ברזילי
ו' אוגוסט 25, 2017 12:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2381
צפיות: 447999

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

הוא אשר אמרתי, וזו הראיה שתרנגול הבר של חז"ל/רש"י איננו מין אחד (מדעית) עם התרנגולים שלנו. מה זה משנה לי אם זה חז"ל או זה הראשונים, הרי מפי שניהם אנו חיים שוה בשוה. תכלית, רש"י סבור שתרנגול הביתי ותרנגול הבר, הוא שני מינים, בעוד ש סביר להניח שמדובר במין אחד מבחינה מדעית . מה שהב...
על ידי ברזילי
ו' אוגוסט 25, 2017 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2381
צפיות: 447999

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

תרנגול הביתי הוא כשר, ותנרגול הבר הוא טמא, אפילו שהוא מין אחד מבחינה מדעית איך אתה יודע מיהו תרנגול הבר של חז"ל, ושהוא מין אחד (מדעית) עם תרנגול הבית? די ברור שתרנגול הבר של חז"ל איננו ה-junglefowl שממנו בויית תרנגול הבית (והם מין אחד, מדעית), כי אותו junglefowl כלל אינו גדל באזורנו. רש&q...
על ידי ברזילי
ו' אוגוסט 25, 2017 10:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2381
צפיות: 447999

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

תוכן כתב:תרנגול הביתי הוא כשר, ותנרגול הבר הוא טמא, אפילו שהוא מין אחד מבחינה מדעית
איך אתה יודע מיהו תרנגול הבר של חז"ל, ושהוא מין אחד (מדעית) עם תרנגול הבית? די ברור שתרנגול הבר של חז"ל איננו ה-junglefowl שממנו בויית תרנגול הבית (והם מין אחד, מדעית), כי אותו junglefowl כלל אינו גדל באזורנו.
על ידי ברזילי
ג' אוגוסט 22, 2017 12:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתיבת שם זה בצורה עברית
תגובות: 1
צפיות: 735

Re: כתיבת שם זה בצורה עברית

שצ'קץ (כך הוא כינה את עצמו, כנראה, חפש אריה לייב שצ'קץ רוזן באתר MyHeritage)
על ידי ברזילי
ו' אוגוסט 04, 2017 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה "קרוב להיות ברכותיו לבטלה"?
תגובות: 22
צפיות: 4071

Re: מה זה "קרוב להיות ברכותיו לבטלה"?

בילדותי הוקשה לי מה בין ״קרוב ברכותיו להיות לבטלה״ לבין הדין שבהתחיל אבות בעשרה ויצאו מקצתם מסיים כל החזרה אף שאין עשרה מקשיבים. אבל הביאור פשוט, שקרוב הדבר אינו ממש לבטלה, כמ״ש לפני.
על ידי ברזילי
ד' אוגוסט 02, 2017 5:28 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"
תגובות: 72
צפיות: 15073

Re: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"

הפסוק אמנם יכול להתפרש כדבריך, אבל בעל הקינות לכאורה תרגם זאת כהוראה הלכה למעשה, בציטוט שבראש האשכול (ועל כך אמרתי שאצל בני אברהם יצחק ויעקב דיבורים כאלה נשמעים רק מתהומות יאוש וכשהם לא למעשה; כמובן, כשיש צווי מפורש זה ענין אחר)
על ידי ברזילי
ד' אוגוסט 02, 2017 1:08 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"
תגובות: 72
צפיות: 15073

Re: בקשת הנקמה בקינות

כיוון שאתה מציע את זה גם כהסבר לקינות ולא רק לשאלת ביצוע בפועל מה אומר הסבר זה על דוד המלך? זה אומר שפרק על נהרות בבל נכתב כמדבר מגרונם של יהודים מדוכאים ומושפלים, שמבטאים את זעמם וכאבם, ולא כתכנית מעשית לריצוץ עוללים. (אינני חושב שניתן ללמוד מכאן היתר, הלכה למעשה, לרוצץ גלגלות של עוללים בבלים כנקמ...
על ידי ברזילי
ד' אוגוסט 02, 2017 11:57 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"
תגובות: 72
צפיות: 15073

Re: בקשת הנקמה בקינות

דברתי על פרעות גרנדה שהיו קצת לפני מסעי הצלב, יותר משלש מאות שנה לפני גזרות קנ"א. אפשר לחשוב על הרבה הסברים להבדל בקריאות הנקמה, אבל אחד משמעותי מאד הוא שהקוראים לנקמה הם (בדרך כלל) מי שאין בכחם לממש אותה. כאשר הדברים מגיעים למעשה, מתברר שנקמה כפשוטה איננה ענין פשוט כל כך, ואת הקוראים לה הלכה ל...
על ידי ברזילי
ד' אוגוסט 02, 2017 11:31 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"
תגובות: 72
צפיות: 15073

Re: בקשת הנקמה בקינות

משולש כתב:בספרד לא היה גזירות כ"כ נוראות כמו באשכנז ולכן היה צריך פחות נקמות.
בפרעות גרנדה לבדם נהרגו יותר יהודים מאשר בכל מסעי הצלב, ככל הנראה
על ידי ברזילי
ד' אוגוסט 02, 2017 12:11 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה בקינות
תגובות: 12
צפיות: 3260

Re: תמיהה בקינות

אצל גולדשמידט הנוסח "והן לשלש אני ולשבעים ואחד/ ולשנים עשר וששים ואחד" ולק"מ
על ידי ברזילי
א' יולי 30, 2017 12:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס השימוש במטבח במקומות נופש
תגובות: 5
צפיות: 1798

Re: קונטרס השימוש במטבח במקומות נופש

"ברוב התנורים יש לחוש שלא מועיל בהם הכשר כלל" - רבים מקלים להכשיר תנור אפיה רגיל בחימומו לדרגת החום הגבוהה ביותר. בפרט יש להקל עוד כאשר משתמשים בתנור אך ורק לאוכל יבש ו/או מכוסה.
על ידי ברזילי
ו' יולי 14, 2017 12:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי
תגובות: 130
צפיות: 29483

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

Untitled.png
Untitled.png (3.92 MiB) נצפה 9100 פעמים
על ידי ברזילי
ב' יולי 10, 2017 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוס תנחומים
תגובות: 54
צפיות: 10170

Re: כוס תנחומים

תנוחמו מן השמים, בתוך אבלי ירושלים
על ידי ברזילי
ב' יולי 10, 2017 8:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בליעות בכלים.
תגובות: 3
צפיות: 1211

Re: בליעות בכלים.

על ידי ברזילי
ב' יולי 10, 2017 8:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסורי משקלות בזמנינו
תגובות: 3
צפיות: 1033

Re: איסורי משקלות בזמנינו

באופן מעשי, אין שיטת מדידה שתהיה מדוייקת בתכלית. היה אפשר לחשוב שכוונת התורה להשתדל עד מקום שידנו מגעת בדיוק המשקלות, אבל מפרטי הדין רואים לא כך. וע"כ ההגדרה מה נקרא משקל מדוייק נקבעת לפי מנהג המדינה כפי שמדוייק מלשון הר"מ "השוקל לחברו במשקלות חסרות מן המשקל שהסכימו עליו בני אותה המדי...
על ידי ברזילי
א' יולי 02, 2017 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי חי יותר הזכר או הנקבה?
תגובות: 28
צפיות: 5167

Re: מי חי יותר הזכר או הנקבה?

כבר נודע מפי סטטיסטיקנים שאין שום הוכחה מכך שהממוצע של תוחלת החיים של נשים ארוכה משל גברים, שהם אכן חיות יותר. פשוט גברים מתים צעירים ממלחמות ותאונות עבודה, וזה לא מצוי כל כך אצל נשים, וזה משפיע על הממוצע. לא נכון. נשים מאריכות ימים יותר גם בניכוי מוות ממלחמות ותאונות עבודה (שהשפעתם על תוחלת החיים ...
על ידי ברזילי
ו' יוני 16, 2017 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: התקטנות השיעורים
תגובות: 78
צפיות: 10509

Re: התקטנות השיעורים

במצדה מצאו גלעיני זיתים והצליחו לנטוע אותם ולגדל עץ זית וזה היה בדיוק בגודל של העצים שלנו היום וצ"ל שהגלעינים התקטנו רטרואקטיבית... מקור? אני יודע שמצאו מאות רבות של גלעיני זיתים במצדה, אולי יותר מאלף, וניתוח גדלים שלהם פורסם בידי מרדכי כסלו ואחרים. מאידך, הנביטו דקל מגלעיני תמר ממצדה (בפעם הא...
על ידי ברזילי
ה' יוני 08, 2017 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי התגלה הספר אור זרוע?
תגובות: 11
צפיות: 2510

Re: מתי התגלה הספר אור זרוע?

אם הכוונה לספר אור זרוע שחיבר נכדו של רמב"ן, הוא יצא לאור מכת"י לפני כשמונה שנים (נמצא באוצר)
על ידי ברזילי
ו' יוני 02, 2017 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שבעלה רוצה למנוע הריון- האם חייבת לשמוע לו
תגובות: 51
צפיות: 6962

Re: אשה שבעלה רוצה למנוע הריון- האם חייבת לשמוע לו

זו ראיה רק לא כ"כ חזקה. כי הנה בגמרא שהרמב"ם מדבר עליה כתוב שתהיה ממלאה ונופצת. והיה מקום לומר שעיקר האיסור הוא משום שיש בזה השחתת זרע. רק הדיוק מלשון הרמב"ם שתלה את עיקר העניין במה שלא תתעבר. ואפשר לדחות שהביא את כוונת הבעל אבל הדרך היחידה לעשות זאת הוא ע"י איסור. אבל להעמיד שמ...

עבור לחיפוש מתקדם