מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 957 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יעקובי
ד' מאי 02, 2018 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'התכת הלשון'
תגובות: 3
צפיות: 743

Re: 'התכת הלשון'

ר' משה ניגרין (בן דורו של הב"י), בספרו 'ראש אשמורות', שלוניקי שכ"ח, הרבה להקשות ולתרץ באריכות על כמה פסוקים בנביא, לאחמ"כ הוסיף, עמ' 36: ואיפשר לומר עוד להתכת קצת חלקי הכתובים... ור"ל שעוד אפשר ליישב חלק מהקושיות בדרך נוספת. והסבר המשמעות הוא: להתיך היינו להמיס דבר קשה, וא"כ...
על ידי יעקובי
א' אפריל 29, 2018 7:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו ש״י
תגובות: 9
צפיות: 900

Re: רבינו ש״י

אכן, בכל מקום 'רבינו ש"י' בתוספות זבחים הכוונה לרש"י. וכך מוכח בהרבה מקומות. ובנ"ד הדבר מובן מיניה וביה, שכן כל הקטע שהביאו תוספות בשם רבינו ש"י שהגיה, מופיע לפנינו ברש"י מילה במילה, עמוד זה, ד"ה בשאר ימות השנה. ומה שהקדימו התוספות בשם הקונטרס, הנה בשיטמ"ק כתב זה ב...
על ידי יעקובי
ד' אפריל 25, 2018 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 1867

Re: בישול בחמי טבריה

החושב כתב:ומה שרגילים להביא כל מיני שיטות, שיד נכווית כן מבשל, ושיש קלי בישול ואין אנו בקיאים וצריך לחשוש לכל דבר - זה טוב ונכון בתור חומרות. אבל לא בתור בירור עיקר הסוגיא.

לגבי יד נכוית - החיי אדם והמשנ"ב הבינו שזה איסור מדינא ממש. והביאור הלכה בסימן שיט מחה בזה נמרצות.
על ידי יעקובי
ד' אפריל 25, 2018 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 1867

Re: בישול בחמי טבריה

אז תפוח אדמה זה קלי בישול. עוף - גם. ביצה - גם (דרך אגב משנה ברור מתיר לשבור ביצה חיה לתוך כלי שני).מה לא? חושבני שחז"ל לא הכירו את התפו"א. העוף, מי יודע אם לא כל ה'השבחות' שנעשו בעולמנו החדש השפיעו על כך. מן הסתם היה להם משהו באלאדי (אולי בארקאל?), שיתכן מאוד וזה לא היה קורה. לגבי ביצה, ...
על ידי יעקובי
ד' אפריל 25, 2018 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 1867

Re: בישול בחמי טבריה

כשלמדו סימן שיח אצלנו בכולל, ערכו ג"כ ניסויים מעין אלו. הרתיחו מים על האש, הערו אותם לסיר אחר, הכניסו חתיכות תפו"א, סגרו עם מכסה, והמתינו קצת יותר משעה, עד שהמים הצטננו לפחות מכדי שהיס"ב, וחתיכות התפו"א - הגם שלא היו מבושלים כל צרכן ממש - היו מבושלים ברמה סבירה לחלוטין, יותר ממאב...
על ידי יעקובי
ד' אפריל 25, 2018 12:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א
תגובות: 26
צפיות: 3841

Re: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א - פרק א

המשנ"ב מביא כסדר פסקים מהגר"א בביאורו... והשתבח בו בהקדמתו למשנ"ב: ובמקום שראיתי דעות בין שני אחרונים גופא באיזה דבר, לא הייתי עצל בדבר מלחפש בכלל ספרי שאר אחרונים לראות אל מי מקדושים דעתם פונה למעשה, ובפרט בבאור הגר"א ז"ל שהוא אורן של ישראל, ויתד שהכל תלוי בו, וכדאי להכריע...
על ידי יעקובי
ד' אפריל 11, 2018 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אברהם במחזה-קיט בישיבות - צמח אטלס המצונזר-
תגובות: 60
צפיות: 11920

Re: אברהם במחזה-קיט בישיבות - צמח אטלס המצונזר-

מדובר בסופר המתפקר חיים גראדה. וראה כאן:
viewtopic.php?f=7&t=5310
על ידי יעקובי
א' אפריל 08, 2018 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 233
צפיות: 23481

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

אגב, ברשימת הראשונים המחייבים להניח, מופיע גם ר' מרדכי בן הלל. וגם הרב יבנה בתגובתו הנ"ל, הזכיר את "ספקו וצדדיו" של ר"י המובאים בדברי השבה"ל והמרדכי. אולם לשם הדיוק, מקור הדברים הוא בחיבור 'הלכות קטנות' הנדפס ע"ש המרדכי, אולם כבר הוכח לחלוטין כי אין זה חיבורו של ר' מרדכ...
על ידי יעקובי
א' אפריל 08, 2018 10:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 233
צפיות: 23481

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

אה"נ, יש לפקפק בשמועות שהובאו בהגהות אנונימיות כמה מאות שנים אחרי מי שאומרים שמועתו, ולא נמצא השמועה לא בספריו שנכתבו באותו ענין, ולא בספרי תלמידיו שדנו באותו ענין. ומצוי בזה טעויות וחילופי שמות וכיוצ"ב. ולענין ר"ת מאחר שמצינו רוב ככל בעלי התוס' והראשונים שדנו בזה ולא הביאו דבריו, וא...
על ידי יעקובי
א' אפריל 08, 2018 10:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 233
צפיות: 23481

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

וזה לשון תוספות (תלמיד) רבינו פרץ, עירובין, צו ע"א, ד"ה יצאו שבתות וימים טובים: וכן שמע מ"ר (=מורי רבינו) מרבינו יחיאל, שגם ר"ת ור"י ורבינו אלחנן ורבנו יהודה לא היו מניחין תפילין בחולו של מועד... אז ירד אחד מהמניחים, ונוספו ארבעה ל'נוטשים'... איברא, שגם זה אינו ברור לחלוטין...
על ידי יעקובי
א' אפריל 08, 2018 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 233
צפיות: 23481

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

ה. לענין ר' עמרם גאון- גולדהבר במאמרו [א] כבר כתב שלא נמצא בסדר רע"ג ולא בתשובות, וא"כ יש לפקפק בהייחוס לרע"ג. אם כך הרי מקור הייחוס לרע"ג הוא בהגהת ספר הנייר הנ"ל, באותו מקום בו הובא בנשימה אחת בשם ר"ת להתיר להניח תפילין בחוה"מ. והשתא עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. ...
על ידי יעקובי
ה' אפריל 05, 2018 1:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגאונים "דבריהם דברי קבלה"
תגובות: 2
צפיות: 561

Re: הגאונים "דבריהם דברי קבלה"

בקונטרס 'ברכת מעין שבע' שהועלה בקישור דלהלן, האריך בזה טובא עמודים קט-קכט.
viewtopic.php?f=27&t=21660#p443592
על ידי יעקובי
ג' מרץ 13, 2018 10:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כפילות בנוסח הקדיש של בני עדות המזרח
תגובות: 14
צפיות: 2027

Re: כפילות בנוסח הקדיש של בני עדות המזרח

ר"ד אבודרהם: ושזבא על שם תרגום (קהלת ט, טו) ומלט הוא את העיר בחכמתו ובתרגום שם: "ושיזיב ית גופא..." אמנם גם את הפסוק (שמות ה, כג) "והצל לא הצלת את עמך", מתרגמינן "ושיזבא לא שיזבתא". וככל הנראה מילת 'שיזבא' הארמית, משמשת כתרגום לשתי התיבות 'מילוט' ו'הצלה' שבלה"...
על ידי יעקובי
א' מרץ 11, 2018 10:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1013
צפיות: 179343

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

ומכ"ש לפי דברי התיקוני' שאדם נתגלגל באברהם

ומצאתיו בתיקון סט:
ובגין דא כד אתא אדם בגלגול באברהם אתנסי ביה בעשר נסיונין...
על ידי יעקובי
ד' מרץ 07, 2018 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "דך" - סימן הפנייה להערות
תגובות: 16
צפיות: 2758

Re: "דך" - סימן הפנייה להערות

שאלתי ובקשתי – אם מישהו נפגש בסימן זה בכתב יד (או בדפוס) אנא יודיעני היום פגשתי את המקור הבא (זבחים, קה ע"א, תד"ה פרים): תוספות זבחים.png איני יודע את הפשר וההקשר, אבל אולי שייך לנידון כאן. רק להעיר, בתוספות זבחים החתימה 'ברוך' מופיעה עשרות פעמים כידוע, אבל כאן בתוספת הציון 'ד"ך' (בפ...
על ידי יעקובי
א' מרץ 04, 2018 2:18 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1013
צפיות: 179343

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

תודה לחכמים!
אבל ז' ימים טובים של פסח לכאורה לא יתכן, הלא אין שבעה ימים טובים.
על ידי יעקובי
ו' מרץ 02, 2018 10:32 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1013
צפיות: 179343

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

בבקשה.

רק תיקון אחד: בשורה 6 מילה 2 צ"ל 'והוא' תחת 'והיא'.
על ידי יעקובי
ו' מרץ 02, 2018 1:28 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1013
צפיות: 179343

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

ראתה ביה שתי תועלות הא' שמא תקרא בנתים והב' להקדים התפלה לאשר לב מלך בידו יטה אליו חסד שיושיט לה המלך את שרביט הזהב לפוטרה ממיתת הדת הפרסיית. או שלא תענש מפאת דיני הנדות לפי שזאת הפעם היא באה אליו מרצונה והיא עבירה בידה כמו שכתבנו למעלה אצל לא הגידה אסתר את עמה כו'. ועל שני הענינים יצדק לומר ובכן אב...
על ידי יעקובי
ג' פברואר 27, 2018 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התרפקות או מקצוענות
תגובות: 27
צפיות: 4789

Re: התרפקות או מקצוענות

סיפר לי נכדו של ר' חצק'ל ברטלר, בשם סבו, שהחזו"א זצ"ל אמר לו ש"הדבר הגרוע ביותר הוא לשבת וללמוד". זאת מכיון שלפי טבעו, האופן הטוב ביותר בו הוא מצליח להתרכז בלימוד זה בשכיבה, פחות מזה בהליכה אנה ואנה, פחות מזה בעמידה, והכי פחות בישיבה. נמצא האופן הגרוע ביותר הוא לשבת וללמוד. הוזכר...
על ידי יעקובי
ו' פברואר 23, 2018 11:30 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור תפילה הנהוג בקרב יהודי בוכרה בחו"ל
תגובות: 12
צפיות: 1593

Re: סידור תפילה הנהוג בקרב יהודי בוכרה בחו"ל

לגבי סיומת "מינים" מסתבר שאכן זה היה המנהג היותר נפוץ. אך גם זה נוסח מאוחר מאוד, ולא מקורי (מחז"ל וכל הקדמונים), וחבל.
על ידי יעקובי
ו' פברואר 23, 2018 11:28 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור תפילה הנהוג בקרב יהודי בוכרה בחו"ל
תגובות: 12
צפיות: 1593

Re: סידור תפילה הנהוג בקרב יהודי בוכרה בחו"ל

יתכן. אבל האמת שזה לא כל כך משנה, וחזרנו לכאן:
viewtopic.php?t=33074#p355309
על ידי יעקובי
ו' פברואר 23, 2018 9:41 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור תפילה הנהוג בקרב יהודי בוכרה בחו"ל
תגובות: 12
צפיות: 1593

Re: סידור תפילה הנהוג בקרב יהודי בוכרה בחו"ל

לא לכך הכוונה. הכוונה הייתה להורות על "המשך מנהג זה בקרב בני בוכרה שעלו ארצה ". כאמור, בכמאתיים השנים האחרונות סדוריהם היו סידורי ליוורנו השונים, כמפורט לעיל, וכן בקובץ שהעלה הרב משנ"נ (ומה שכתב שאין דברי הכותב ההוא נראים, הם דברים פשוטים וברורים, וחבל על הזמן לדחות דברים דחויים מאליה...
על ידי יעקובי
ו' פברואר 23, 2018 12:02 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור תפילה הנהוג בקרב יהודי בוכרה בחו"ל
תגובות: 12
צפיות: 1593

Re: סידור תפילה הנהוג בקרב יהודי בוכרה בחו"ל

כפי שכתב יערי http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?168057&pageid=IMG_0154A בשנת תקנ"ג השתקע בבוכרה השד"ר ר' יוסף ממאן מערבי, והביא להם "סידורי תפילה מדפוסי ליוורנו", ומאז נפוץ והתפשט שם נוסח זה. כהמשך למנהג זה בקרב בני בוכרה שעלו ארצה, ניתן לראות בסידור 'בית דוד ושלמה' (לא ז...
על ידי יעקובי
ג' פברואר 20, 2018 8:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "דך" - סימן הפנייה להערות
תגובות: 16
צפיות: 2758

Re: "דך" - סימן הפנייה להערות

ב'ספר המרדכי' כת"י ששון, עמ' 823, נרשם הסימן 'דך' כהוראה להעברת שורה ממקום למקום. הכוונה לאמור בכתב היד: 'ע"כ לש' רוקח', והמציין ציין להעביר שורה זו אל לפני הציטוט, ונימק זאת (מצד שמאל של הפסקה): 'כך בתופס שלי'. ואכן כך הוא גם לפנינו בתוספות שבמרדכי, ערבי פסחים, קא ע"א, ד"ה כקולי...
על ידי יעקובי
ג' פברואר 20, 2018 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 1118

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

ראשית, תודה עמוקה לכולם! כמדומה שהצלחנו לשים יד על המקור, בעזרת ובאדיבות החכמים החשובים שליט"א. אכן, כפי שהעיר ההוגה והמעיין נ"י, ע"פ מה החליט (ברנפלד) [צונץ] שמדובר בר"י זוסלין המפורסם בעל התוספות אלפס? אולם יש להזכיר את הקולופון שבכתב יד זה: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=d...
על ידי יעקובי
ב' פברואר 19, 2018 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 1118

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

חכם אחד נ"י העירני כי הקינה הנ"ל מופיעה גם בספר קינות כת"י משנת שס"ה, ללא כל יחוס. חכם אחר נ"י העירני כי ככל הנראה המייחס הראשון לר"י זוסלין הוא צונץ בספרו שבגרמנית, כמצ"ב. ואכן הזכיר שם מפורשות - בסמיכות לקינה - את ר' ישראל ב"ר יואל זוסלין בעל ה'תוספות אלפסי'...
על ידי יעקובי
ב' פברואר 19, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 1118

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

תודה על העצה. צריך עיתוי מתאים.
(יש לי רשימה ארוכה של שאלות ובירורים לפרופ' הנכבד..)
על ידי יעקובי
ב' פברואר 19, 2018 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 1118

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

כאמור, דינרי בספרו הנ"ל עסק רק בחכמי הדור שלאחר ר"י זוסלין, ולא מצאתי שם את אזכור שמו של רי"ז אף במפתח השמות.
על ידי יעקובי
א' פברואר 18, 2018 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 1118

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

זה רעיון טוב. אבל חוששני שעיקר עיסוקו שם בדור שלאחר ר"י זוסלין (כמהרי"ל ומהרא"י וכו'). עכ"פ אבדוק שם. תודה.
על ידי יעקובי
א' פברואר 18, 2018 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 1118

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

תודה לשניכם.
אכן, לא ראיתי. וזו ידיעה מעניינת. אך עדיין לא מקדמת אותנו לר"י זוסלין.
יתכן שברנפלד ראה את עצם כתב היד ממנו הדפיס לאנדסהוט (שניהם מגרמניה?) ושם פורטו הדברים.
על ידי יעקובי
א' פברואר 18, 2018 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 1118

ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

בשנת תרי"ז, הדפיס אליעזר לאנדסהוט את ספרו 'עמודי העבודה'. בהוספות שבסוף הספר, אות ב, העתיק קינה ארוכה - 'ציון אריוך' - העוסקת בחורבן קהילות גרמניה בעקבות פרעות ה'מוות השחור' (שנים ק"ח-ק"ט). לא צוין דבר אודות הקינה, מקורה ושם מחברה. בשנת תרפ"ד, הדפיס שמעון ברנפלד את 'ספר הדמעות', ...
על ידי יעקובי
ד' פברואר 07, 2018 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד שם ספר "המרדכי"
תגובות: 28
צפיות: 3811

Re: ניקוד שם ספר "המרדכי"

אגב, מה שהזכירו כאן למעלה שבדפוסים הוא נקרא 'ספר רב מרדכי', יש להעיר שאצל כל רבני אשכנז בדור שלאחר המרדכי ואילך, ר"י זוסלין, ר"ש מנוישטט, ר"א קלויזנר, מהרי"ל, מהרא"י, לקט יושר, מהר"ם מינץ, ר"י ברונא והאגור, כולם ללא יוצא מן הכלל קראוהו 'מרדכי' בלבד, ומן הסתם הנדפס ...
על ידי יעקובי
ד' פברואר 07, 2018 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד שם ספר "המרדכי"
תגובות: 28
צפיות: 3811

Re: ניקוד שם ספר "המרדכי"

הרב שלמה גאטעסמאן, 'תשובות חדשות מרבותינו הגאונים מתוך הגליונות שבכתב יד מרדכי הארוך (ורצ'לי מס' 1/4)', ישורון, יא (תשס"ב), עמ' סב, העתיק את הקולופון של ספר המרדכי כת"י וירצ'לי הנ"ל (נכתב ע"י ר' נתנאל טרבוט איש ירושלים שנת רי"ז): אני נתנאל טרבוט בן מהר"ר לוי איש ירושלים...
על ידי יעקובי
ד' פברואר 07, 2018 9:29 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מחפש חומר על יהדות בוכרה
תגובות: 5
צפיות: 1031

Re: מחפש חומר על יהדות בוכרה

כדאי גם את זה (מהראב"ד האחרון בעיר):
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?2 ... geid=P0001
על ידי יעקובי
א' פברואר 04, 2018 9:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים
תגובות: 26
צפיות: 3102

Re: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים

עדיאל ברויאר כתב:ולפי אפשרות 1 אפשר לתרץ את המקומות הללו שלעתים נדירות השתרבב לעורך הנוסח של תוס' שנץ ונשמט ממנו העדכון.

אפשר ואף מסתבר לקבל דבריך אלה, אבל זה שונה לחלוטין מהגדרת הכותב. ייש"כ.
על ידי יעקובי
א' פברואר 04, 2018 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים
תגובות: 26
צפיות: 3102

Re: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים

ר' עדיאל, ליתר דיוק הכותב שם מעלה 3 אפשרויות, כשאחת מהן "אינה סבירה" לדעתו. 1) שר"א מטוך "מתוך רשלנות, או מתוך הנחה שהקורא מודע לתלות של הטוך בשנץ העתיק את השנץ מבלי להתאים את הדברים" (חילופי המעתיקים נעשו רק בהעתקות שלאחמ"כ). 2) נוסח הדפוס הינו שריד למהדורה הראשונה הבל...
על ידי יעקובי
ו' דצמבר 22, 2017 2:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11075
צפיות: 1492244

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תודה רבה!
תזכה למצות!
על ידי יעקובי
ו' דצמבר 22, 2017 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11075
צפיות: 1492244

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני זקוק בבקשה לספר יוסף אומץ (לר' יוזפא האן), סימן תתרצד, מהדו' הרב ע' כינרתי (מכון שלמה אומן).

אודה מאוד למי שיעלה.
על ידי יעקובי
ו' דצמבר 22, 2017 1:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11075
צפיות: 1492244

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

טייטל כתב:
טייטל כתב:חידושי הריטב"א ממוסד הרב קוק סוכה דף מ"א ע"ב
בברכה מרובה

היוכל אחד להעלותו?
תודה

בבקשה,

עבור לחיפוש מתקדם