מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 757 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אום אני חומה
ג' אוגוסט 23, 2016 1:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ ר' יפרח פרלמוטר זצ"ל ו"חבורת הקדושים" מאיתרי
תגובות: 53
צפיות: 7261

הגה"צ ר' יפרח פרלמוטר זצ"ל ו"חבורת הקדושים" מאיתרי

הגה"צ ר' יפרח זצ"ל התגורר כל ימיו בדירה זנוחה ודלוחה בתחומי הישיבה, ועבד את בוראו בתום ויושר. היה מפעים לראותו הן בשנים הרגילות והן בשנות מחלתו כמה שהתאמץ ללמוד ולעבוד את ה' גם מתוך הקושי. הגה"צ הנ"ל הוא דוגמא אחת לאותם 'אנשי אמת' שאיתרי העמידה כל שנותיה. צדיקים ועובדי ה', ת"...
על ידי אום אני חומה
ג' אוגוסט 23, 2016 1:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ ר' יפרח פרלמוטר זצ"ל ו"חבורת הקדושים" מאיתרי
תגובות: 53
צפיות: 7261

הגה"צ ר' יפרח פרלמוטר זצ"ל ו"חבורת הקדושים" מאיתרי

פרח מזכרוני זכרונו של אותו צדיק הראוי לתזכורת מיוחדת ולהעמיד לו שם בארץ, הלא הוא הצדיק המופלא במעשיו, צדקותו ותורתו ר' יפרח פרלמוטר זצ"ל מחה"ס קדש הלולים על פרק כיצד מברכין, שהיה מפארי אותה חבורה. אכן, זכרו של אותו ת"ח יקר לא ימוש מקרבנו לעד. נקטף בשיא פריחתו אחרי שנות סבל וייסורים מ...
על ידי אום אני חומה
ג' אוגוסט 23, 2016 9:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמה שנעלמה - טעות סופר או שיכתוב היסטוריה?
תגובות: 70
צפיות: 9378

Re: הסכמה שנעלמה - טעות סופר או שיכתוב היסטוריה?

באופן עקרוני: השמטת הסכמה אינה יכולה להחשב בשו"א שכתוב הסטוריה. כאשר כותבים ביוגרפיה וכותבים הוא קיבל הסכמות מפלוני ופלוני, אז יש שכתוב היסטוריה. אבל הסכמות בספר הם משהו חיצוני שבא לעזור להפצת ולקבלת הספר. לא למטרת היסטוריה וודאי שלא לאפוכי מטרתא ולשבחו וקבלתו של המסכים שזה היפך המכוון. ואם כב...
על ידי אום אני חומה
א' אוגוסט 21, 2016 11:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שושלת בית טריסק לדורותיהם
תגובות: 49
צפיות: 7032

Re: טריסק - האצאלעס

בבקשה, אך כל הזכויות שמורות לכתב הנכבד.

ייש"כ לרב 'שי אבי דוד' על סיועו בהשגת החומר.
על ידי אום אני חומה
א' אוגוסט 21, 2016 8:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א
תגובות: 361
צפיות: 49357

Re: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א

אשכול מרתק וחשוב. שקיעותו בתורה של הגאון המופלא הגר"ש היא ממש כאחד הגדולים אשר בארץ, מושגים של גדלות אמיתית, דמות פלאים שמשמשת דוגמא חיה לתלמידי הישיבה. שיעוריו בלולים מכל התורה כולה ועושה אותה ככדור, ויתכן שיעור שמתחיל בקצות ונתיבות ומסתיים בדברי הפרי הארץ מויטבסק.. אין לו כ"כ 'תלמידים', ...
על ידי אום אני חומה
ג' אוגוסט 16, 2016 1:48 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: על אלה חשכו עיננו - מרן הגרי"ש אלישיב זצלה"ה
תגובות: 191
צפיות: 29755

Re: על אלה חשכו עיננו - מרן הגרי"ש אלישיב זצלה"ה

אענה כאותו גביהה בין פסיסא.. הנחת היסוד של שנרב היא שכביכול בסתירה שבין תורה למדע התורה נמצאת בבעיה, אלא שהאמת היא להיפך, אנו שומרים את התורה כי כך מסרו לנו אבותינו שקיבלו מאבותיהם עד משה רבינו קיבל אותה ישירות מהקב"ה בסיני (ועיין עוד אגרות וכתבים לרב וולבה מכתב רל), ומעתה אם נמצאה איזו סתירה ל...
על ידי אום אני חומה
ב' אוגוסט 15, 2016 5:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על מה התאבלו אבותינו גולי הבית הראשון?
תגובות: 31
צפיות: 3394

Re: על מה התאבלו אבותינו גולי הבית הראשון?

במה שנוגע למגילה, אפשר להציע כיוון חדש:

הרי רוב רובה של המגילה נכתבה עוד בזמן הבית בימי יהויקים כדי לעורר את העם לתשובה, ולכן בא שם בארוכה תיאור הצרות העתידות לבוא עליהם אישית כדי שיזדעזעו ויקחו את הדברים אל לבם, שהרי מן הסתם לא כולם היו בדרגת עלי הכהן.
על ידי אום אני חומה
ב' אוגוסט 15, 2016 5:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: על אלה חשכו עיננו - מרן הגרי"ש אלישיב זצלה"ה
תגובות: 191
צפיות: 29755

Re: על אלה חשכו עיננו - מרן הגרי"ש אלישיב זצלה"ה

החילוק היחיד לכאורה שניתן לומר, במקום להתעלם מן העובדות ששמענו באוזנינו מכלי ראשון ונאמן, הוא: שהדברים נאמרו לבוגר ישיבה תיכונית בלבוש חיצוני מתאים, ואילו אם היה השואל בחור ישיבה רגיל ששוקד על תלמודו בישיבה קדושה ופתאום החל להסתפק בדרכו האם אולי הוא חייב לצאת מהישיבה ולשרת בצבא, התשובה בוודאי היתה ...
על ידי אום אני חומה
ב' אוגוסט 15, 2016 1:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 569
צפיות: 77381

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

נשאלתי באישי: [לשם סקרנות:] המשטר שהיה אצל ר' יידל קולדצקי היה בנוגע לשמירת הזמנים ושאר כללים שיש בכל מקום, או גם לתפוקה בלימוד עצמו [לא לדבר בסדר, להקיף את הסוגיא וכו']. שאלה נוספת: איך היה היחס מצד הנהלת הישיבה לבחור שחשקה נפשו בתורה, זלזל בלימודי החול, ותחת זו השקיע בלימודי הקודש. התייחסו לזה בסל...
על ידי אום אני חומה
ב' אוגוסט 15, 2016 12:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אשר אריאלי שליט"א
תגובות: 150
צפיות: 20371

Re: רבי אשר אריאלי

לר' לייב אויערבך יש קשר משפחתי?
על ידי אום אני חומה
ב' אוגוסט 15, 2016 1:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שושלת בית טריסק לדורותיהם
תגובות: 49
צפיות: 7032

Re: טריסק - האצאלעס

במוסף שב"ק פ' חוקת התפרסם ראיון מעניין עם ר' בערל אייכנשטיין שליט"א. ננסה להשיג.
על ידי אום אני חומה
א' אוגוסט 14, 2016 10:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל
תגובות: 37
צפיות: 4238

Re: בד"ה הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל

העליתי את דברי המנוח זצ"ל. מרתק שווה לכל נפש.
על ידי אום אני חומה
א' אוגוסט 14, 2016 9:37 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"
תגובות: 72
צפיות: 9794

Re: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"

כך הוא סיומה של קינה ל"ה. לפייטן רבי שלמה ב"ר יצחק מגירונדי. ובפשוטו תמוה. הרי את"ל שמצוה לאבד כל עולל ויונק ג"כ כזרע עמלק למשל, סו"ס להרוג בדרך נפוץ על הסלע לכאורה הוא דרך אכזריות ורשעות יתירה ומה טעם יש בהנהגה כזו. אתמהה. או אולי גם ביונקי שדיים יש ענין של מיתת סקילה. עדי...
על ידי אום אני חומה
א' אוגוסט 14, 2016 9:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 569
צפיות: 77381

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

אנחנו נדרשים כאן שוב ושוב לנושא הזה של הקשיחות החינוכית, ושוכחים שזה היה החינוך המקובל באירופה (דוגמא קטנה לשכך את ה אוזן : אחד מגדולי ה'מחנכים' הוציא בחור מבית המדרש ע"י משיכה באוזנו, לעיני כולם. רק תתארו לעצמכם.. לכן לא אכתוב כאן את שמו.) ולאחרונה הועלתה כאן צוואתו של ר' גדליה סגל זצ"ל, ...
על ידי אום אני חומה
א' אוגוסט 14, 2016 9:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"ד פישר זצוק"ל אב"ד "לומדי תורה"
תגובות: 32
צפיות: 3367

Re: הגרי"ד פישר זצוק"ל אב"ד "לומדי תורה"

ר' חיים פרוינד הוא מי שמוסר בכולל נחל"מ את השיעור של הרייד על הדף, כל יום דף אחר!

עדיין לא הובהר כאן מה זה 'לומדי תורה', ואם אפשר גם כמה מילים על הנפטר ומעלותיו.
על ידי אום אני חומה
ו' אוגוסט 12, 2016 4:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל
תגובות: 37
צפיות: 4238

Re: בד"ה הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל

בעלון הנפלא 'שלמים מציון' הובאו דברי הספד שאמר ביא"צ של הגאון הגרבצ"פ זצ"ל. יסודות נפלאים בענייני חינוך ילדים והעמדת תלמידים, והמשכיל יתלמד מתוכם גם את הדרך איך נגשים למאמר חז"ל כפי שהתוו בסלבודקא, את ההתבוננות וההתעמקות בכל פרט עד לגילוי צפונות דברי חז"ל הקדושים. שלמים.PNG ...
על ידי אום אני חומה
ה' אוגוסט 11, 2016 3:15 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: המאורעות והמוראות - מה בין החורבנות לשואה?
תגובות: 58
צפיות: 7887

Re: המאורעות והמוראות - מה בין החורבנות לשואה?

ראיתי פעם שה'משנה הלכות' זצ"ל העיד על קניבליזם, אבל לא ראיתי שפרט.
על ידי אום אני חומה
ה' אוגוסט 11, 2016 9:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול תמונות אדמו"רים שנספו בשואה
תגובות: 3
צפיות: 650

Re: אשכול תמונות אדמו"רים שנספו בשואה

ובאינצ' שמע ישראל של קאליב בסוף כל כרך.
על ידי אום אני חומה
ה' אוגוסט 11, 2016 1:37 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אבל כבד הגאון הגדול ר' אריה פינקל זצוק"ל
תגובות: 68
צפיות: 7451

Re: !! אבל כבד הגאון הגדול ר' אריה פינקל זצוק"ל

'קשה סילוקן של צדיקים יותר משרפת בית אלוקינו'. רבים מהספדנים הזכירו, שאם חשבנו שהשנה יש לנו תשעה באב נדחה התברר להוותנו שיש תשעה באב מוקדם. הגאון הגדול ר' אריה לייב זצ"ל ראש ישיבת מיר ברכפלד וחבר מועצת גדולי התורה שנסתלק מעמנו גילם בדמותו את 'האדם השלם' כפשוטו, שלם בכל מיני שלימות, טהור בכל מינ...
על ידי אום אני חומה
ד' אוגוסט 10, 2016 7:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל
תגובות: 37
צפיות: 4238

Re: בד"ה הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל

פרי חיים.PNG
פרי חיים.PNG (123.13 KiB) נצפה 3311 פעמים
על ידי אום אני חומה
ד' אוגוסט 10, 2016 12:46 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אבל כבד הגאון הגדול ר' אריה פינקל זצוק"ל
תגובות: 68
צפיות: 7451

אבל כבד הגאון הגדול ר' אריה פינקל זצוק"ל

נדם ליבו בדקות אלו.
וכל בית ישראל יבכו את השריפה!
על ידי אום אני חומה
א' אוגוסט 07, 2016 9:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מ"מ לרייד הישיבתי - המלצות
תגובות: 86
צפיות: 9110

Re: ספרי מ"מ לרייד הישיבתי - המלצות

המחבר הוא ר' אחיקם קשת,
ורק החלק האחרון הוא בדרכו של הרמא"ע, זרה ומוזרה לדרכנו.
על ידי אום אני חומה
א' אוגוסט 07, 2016 8:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: על אלה חשכו עיננו - מרן הגרי"ש אלישיב זצלה"ה
תגובות: 191
צפיות: 29755

Re: על אלה חשכו עיננו - מרן הגרי"ש אלישיב זצלה"ה

לרגל היא"צ הרביעי:

כאיל תערוג.PNG
כאיל תערוג.PNG (81.31 KiB) נצפה 3914 פעמים

מסעי תשעו.PNG
מסעי תשעו.PNG (46.31 KiB) נצפה 3914 פעמים


(הסיפור שתחת הכותרת 'פחד בפניו' - מבהיל על הרעיון!!)
על ידי אום אני חומה
ו' אוגוסט 05, 2016 11:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל
תגובות: 37
צפיות: 4238

Re: בד"ה הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל

ולגוף האשכול, תמיהני שעדיין לא ציינו כאן נקודה מרכזית בדמותו הרוממה של הגרמ"מ זצ"ל. ידוע לכל, הקשר העמוק שהיה בין המשגיח ר' מאיר חדש זצ"ל לתלמידיו, והפקרת ביתו לרווחה לצורבים הצעירים, מסופר על כך באריכות בספר 'המשגיח ר' מאיר'. היה כאן שילוב ומיזוג נדיר של משפחתיות ועממיות 'זורמת' ומח...
על ידי אום אני חומה
ה' אוגוסט 04, 2016 12:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל
תגובות: 37
צפיות: 4238

Re: בד"ה הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל

406.jpg
406.jpg (31.54 KiB) נצפה 3945 פעמים
על ידי אום אני חומה
ד' אוגוסט 03, 2016 2:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אשר אריאלי שליט"א
תגובות: 150
צפיות: 20371

Re: רבי אשר אריאלי

ר' אשר מוסר שיעור פעם או פעמיים בשנה בימי חוה"מ בב"ב, בביכנ"ס צעירים (ליד פונביז' הקטנה), כמובן בענייני הרגל.
בשיעורים אלו כן אפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות.ביהכנ"ס מלא המון אדם, בקושי יש מקום לעמוד.
על ידי אום אני חומה
ד' אוגוסט 03, 2016 2:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל
תגובות: 37
צפיות: 4238

Re: בד"ה הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל

בשורה איומה וקשה. 'גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשווה עליו'. אומר המדרש: הוד - של רב, והדר - של תלמיד. כל מי שראה את ראש הישיבה זצ"ל לא יכל לא להבחין בהוד המיוחד שהיה נסוך עליו, הוד של רב. אצילות, רוממות, סלבודקאיות. ויחד עם זה ההדר המיוחד של תלמיד, כבן זקוניו של אביו הגדול, כתלמיד היונק וממשיך ...
על ידי אום אני חומה
ג' אוגוסט 02, 2016 8:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אשר אריאלי שליט"א
תגובות: 150
צפיות: 20371

Re: רבי אשר אריאלי

מספרים שהרב זילברשטיין שאל אותו מה סוד ההצלחה,
ואמר לו מפני ששמר על עיניו מאוד בצעירותו.
על ידי אום אני חומה
ג' אוגוסט 02, 2016 8:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 569
צפיות: 77381

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

לייטנר כתב:אז אתה מצפה מבחור שיתגבר על מידותיו, יותר ממה שרבו עשה?![

זאת אומרת, כל בחור שלדעתו רבו עשה לו עוול מותר לו להשיב באותה מטבע.
תנסה לחשוב כך על הרב שאתה למדת אצלו.
על ידי אום אני חומה
ג' אוגוסט 02, 2016 12:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 569
צפיות: 77381

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

אחד מידידיי שהיה מקורב מאד לר' יידל ואח"כ ... אותו (כמו הרבה "מלקקים") פגש את רבו ואמר לו שהוא מומחה למצות מכונה. ר' יידל לא הבין למה כוונתו. אמר לו התלמיד: מצות יד לשים, מרדדים מחוררים וכו' אחת אחת. במצות מכונה כולם בשטאנץ והסכין חותכת ומעיפה לצדדים ולזבל את מה שמחוץ לריבוע. ר' יידל...
על ידי אום אני חומה
ב' אוגוסט 01, 2016 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש פסוק או פתגם שמדבר על מי שיש לו עושר רוצה או תאב ליותר
תגובות: 2
צפיות: 556

Re: חיפוש פסוק או פתגם שמדבר על מי שיש לו עושר רוצה או תאב ליותר

אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, יש לו מנה רוצה מתאיים, יש לו מתאיים רוצה ארב מאות.
על ידי אום אני חומה
ב' אוגוסט 01, 2016 11:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 569
צפיות: 77381

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

אחד מידידיי שהיה מקורב מאד לר' יידל ואח"כ ... אותו (כמו הרבה "מלקקים") פגש את רבו ואמר לו שהוא מומחה למצות מכונה. ר' יידל לא הבין למה כוונתו. אמר לו התלמיד: מצות יד לשים, מרדדים מחוררים וכו' אחת אחת. במצות מכונה כולם בשטאנץ והסכין חוכת ומעיפה לצדדים ולזבל את מה שמחוץ לריבוע. ר' יידל ...
על ידי אום אני חומה
ב' אוגוסט 01, 2016 3:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היחס לתועים ולמחטיאי הרבים
תגובות: 240
צפיות: 26986

Re: היחס לתועים ולמחטיאי הרבים

לייטנר,
מה הקשר לחוק גודוויין??
כאן הדיון מתחילתו הוא מי יותר גרוע, היטלר או בן גוריון.
על ידי אום אני חומה
ב' אוגוסט 01, 2016 10:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7997
צפיות: 945971

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

שמא ר' הלל ויטקינד?
על ידי אום אני חומה
א' יולי 31, 2016 11:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היחס לתועים ולמחטיאי הרבים
תגובות: 240
צפיות: 26986

Re: היחס לתועים ולמחטיאי הרבים

הנה מאמר יפה של הנקין הי"ד המסקר את סיפורו של כתב העת 'בית וועד לחכמים' שסירב להניח את החרב מידו..
viewtopic.php?f=19&t=24227%D7%95#p242044
נקודה למחשבה.
על ידי אום אני חומה
א' יולי 31, 2016 12:16 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ישיש עלייך אלוקייך
תגובות: 2
צפיות: 650

ישיש עלייך אלוקייך

נשאלתי, הנה רש"י בפר' כי תבא עה"פ 'כן ישיש ה' עליכם' מבאר שיש חילוק בין 'ישוש' ל'ישיש', שישיש הוא פועל יוצא (מבניין הפעיל) בעוד שישיוש הוא פועל עומד. ומתוך כך פירש ישיש-את אויביכם. עיי"ש. ולפי"ז ק' שמצינו 'שוש אשיש בה'' (ישעיה סא) או 'כמשוש חתן על כלה ישיש עלייך אלוקייך' שמשמע מכ...
על ידי אום אני חומה
ש' יולי 30, 2016 11:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היחס לתועים ולמחטיאי הרבים
תגובות: 240
צפיות: 26986

Re: היחס לתועים ולמחטיאי הרבים

ייש"כ על המאמר הנפלא והמושקע עד מאוד, וב"ה שכבר רבים זכו לאורו. ומתוך הדברים יוצא כנוגה צדקו של הגר"י אדלשטיין, די"ל דדווקא בכגון מסית ובנות מואב שמפתים את האדם לחטוא מרצונו ע"ז נאמר גדול המחטיאו, אבל ב.ג. הלא אנס את ילדי העולים במחנות ובמעברות לעזוב דת אבותם, ודמי ממש להיוו...
על ידי אום אני חומה
ה' יולי 28, 2016 11:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 569
צפיות: 77381

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

ספרן כתב: כנראה מכיוון שלא הייתי מתלמידיו, הרגיש נוח לדבר בחופשיות על נושאים רבים. אולי בהזדמנות.

הרב ספרן,
בעבורו אל תמנע מים..
על ידי אום אני חומה
ה' יולי 28, 2016 1:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 569
צפיות: 77381

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

א. אז זה לא מחנוכה אלא מאלול, לרגל תחילת השנה. אמנם לא כ"כ מסתדר לי עם אופי המקום.
ב. אם זכרוני אינו בכזיב, בזמני הזמן התחיל בו' אלול וה'אלפונים' בז'.
ג. כפי שהדגשתי, קרליבך היה אז זמר אנונימי בראשית דרכו. שנתיים אחרי האלבום הראשון, ושנתיים לפני ההופעה המפורסמת הראשונה. ותל"מ.

עבור לחיפוש מתקדם