מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4700 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 13, 2019 12:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 265
צפיות: 7911

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

רבונו של עולם, איך אפשר לדרוש לגנאי תקנה שבאה להועיל לשמירת השבת? לא צריכים להיות ר' לוי יצחק מברדיטשוב כדי להבין את גודל הזכות שבדבר, ואם על עשו הרשע אמרו שהיתה לו זכות אמיתית בזה שכיבד את אביו, למה לא נראה את הזכות האמיתית שיש בכך שמשתדלים לשמור על קדושת השבת? אם דנים על זה שהמדינה ה... ברוב טובה...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 13, 2019 12:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 265
צפיות: 7911

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

התכוונתי לומר, שאם יש קדושה עצמית ביום זה - לא היה להם לדחותו מיום אל יום, ועוד יותר שלא היה להם לומר בו תחנונים ובוודאי שלא לקבוע בו את יום אבלם כשחל ביום שני. ואם אין קדושה עצמית בתאריך - אז מי התיר לקבוע חג בימי האבל של עם ישראל?! אפשר ללגלג על יום העצמאות והחלטות הרבנות הראשית הקשורות אליו. אבל...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 13, 2019 11:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 265
צפיות: 7911

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

כמעט השתכנעתי לומר הלל הגדול והרגיל ועוד. דא עקא שכל שנה מזיזים את זה ליום אחר בגלל יום הזכרון שלפניו או בגלל שבת שלאחריו. מצטער מאוד, לא שמעתי מימי על כזה "חג". לא בתורה ולא בחז"ל. משהו שגוי בתאריך הזה או בהחלטת מועצת הרבנות הראשית הרוממה. יסלח לי מר, הציניות שלך אינה במקומה, גם אם ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 13, 2019 11:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 265
צפיות: 7911

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

למה צריך 'קדושת עצמית'? מה זה שלוש רגלים? זה יום שנעשו בו ניסים (ודאי למי שאומרים הלל. אינני מביניהם ), ואפשר לדחותו או להקדימו כמו פורים... אך כמובן שבודאי לא לומר בו תחנון או לקבוע בו יום אבל לחינם אם לא נעשה בו ביום צרה גדולה. א. לגבי חנוכה אמרו חז"ל "לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים&...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 13, 2019 10:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 265
צפיות: 7911

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

התכוונתי לומר, שאם יש קדושה עצמית ביום זה - לא היה להם לדחותו מיום אל יום, ועוד יותר שלא היה להם לומר בו תחנונים ובוודאי שלא לקבוע בו את יום אבלם כשחל ביום שני.
ואם אין קדושה עצמית בתאריך - אז מי התיר לקבוע חג בימי האבל של עם ישראל?!
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 13, 2019 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה דוקא בשבת, סוכה וכלאים משערין זה וזה להחמיר?
תגובות: 5
צפיות: 105

Re: למה דוקא בשבת, סוכה וכלאים משערין זה וזה להחמיר?

סליחות כתב:לכאורה נראה שבפשטות זה דווקא. ולא זכיתי להבין את שאר דבריך.

ממליץ לעיין בגמרא שם.
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 13, 2019 12:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 265
צפיות: 7911

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

ה' באייר אצל תלמידי הגר"א בשנת תרכ"ו, דרש רבי יושעה (יוסף) ריבלין דרשה ארוכה ועמוקה על הנושא: "ספירת העומר, יום מתן תורה וקדושת ירושלים'. בתוך דרשתו הוא אמר כך: "ימי הספירה הם ימים המסוגלים ביותר להתעלות בקדושה, אך לעומת זאת הם גם רגישים יותר להתדבקות הקליפות. כלל ידוע הוא, שכל ...
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 12, 2019 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן
תגובות: 14
צפיות: 383

Re: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן

דרומי כתב:ראה רש"י בפ' תבוא עה"פ "ארמי אובד אבי", ותבין.

מה הקשר?
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 12, 2019 9:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מעשה ה'מקלל' בה' אייר
תגובות: 9
צפיות: 603

Re: מעשה ה'מקלל' בה' אייר

דרומי כתב:הווארט יכול להיות יפה בלי קשר, כדי להסביר את הקשר בין פרשת אמור לתאריך - שזה חל בכמה שנים בסמיכות.

אלא שלעצם הענין יש מבוכה רבה, שהרי רש"י בפ' שלח כותב שהמקושש היה בשבת השניה לאחר מ"ת, ולא הספיקו ישראל לשמור שבת אחת עד שבא זה וחיללה כו' וכבר האריכו במפרשים

ברור שיש בזה מחלוקת.
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 12, 2019 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה דוקא בשבת, סוכה וכלאים משערין זה וזה להחמיר?
תגובות: 5
צפיות: 105

Re: למה דוקא בשבת, סוכה וכלאים משערין זה וזה להחמיר?

בפשטות זה לאו דווקא.
ומה שהביא הרמב"ם ג אלו - משום שעליהם דיברו חז"ל, ובא לאפוקי מלשונו של מאחז"ל זה בגמרא עירובין, שהוא לפי שיטות שאינן להלכה.
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 12, 2019 12:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם חולה שאינו מתענה מתפלל תפילת נעילה?
תגובות: 7
צפיות: 218

Re: האם חולה שאינו מתענה מתפלל תפילת נעילה?

ועכ"פ לא מצאנו בשום פוסק שמי שפטור מהתענית פטור מנעילה.

ויהיו הדברים לרפואת כל חולי ישראל, ובפרט אבי מורי יעקב יוסף בן אטי, שכבר כמה שנים שאיננו יכול להתענות כלל - לפעמים אוכל לשיעורין ולפעמים אף יותר מזה...
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 12, 2019 12:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם חולה שאינו מתענה מתפלל תפילת נעילה?
תגובות: 7
צפיות: 218

Re: האם חולה שאינו מתענה מתפלל תפילת נעילה?

לכאורה אין כמעט מי ש"לא מתענה" כלל.
אפילו יולדת תוך ג ימים וכיו"ב - אם אכלה כל צרכה ואז הוסיפה ואכלה עוד מאכל שאינו מועיל לחיזוק גופה חייבת כרת.
והיינו (ברצינות) מה שאומרים הליצים שיש כאלו שמתענים מ"עס" ל"עס" (אכילה ביידיש).
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 10, 2019 6:32 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש
תגובות: 23
צפיות: 3143

Re: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש

לבי במערב כתב:
עזריאל ברגר כתב:האם יש איזשהו חילוק בין ליל מח לבין יום מח?!

לכאורה (מסברא), ערש"ק איקרי מיומו - ולא מלילו.
ויש לחפש בספרים וכו', ואין עתי ועטי עמי.

נכב"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 10, 2019 6:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בריש ביצה, האיך יו״ט מכין לעצמו
תגובות: 3
צפיות: 175

Re: בריש ביצה, האיך יו״ט מכין לעצמו

יו"ט מכין לעצמו - הואיל והתורה התירה זאת בפירוש!
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 10:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר הבשמים והנר בהבדלה
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: סדר הבשמים והנר בהבדלה

אך טרם דובר על סברת ר"מ וב"ש שחולקים בזה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר הבשמים והנר בהבדלה
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: סדר הבשמים והנר בהבדלה

שאלתי את השאלה בקבוצת וואטסאפ של ת"ח, וקצת ניסינו לדון מסברות של תדיר ושאינו תדיר וכו'. עד שא' החברים הביא את הכף החיים על שולחן ערוך אורח חיים רצ״ו, ג׳ סדר הבדלה יין בשמים וכו' וטעם לסדר זה כתב המט"י או' א' בשם הרשב"ץ בס' מאמר חמץ. יין תחלה לפי שחוש הטעם הוא יותר עב שבשאר החושים שאינ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר הבשמים והנר בהבדלה
תגובות: 6
צפיות: 133

סדר הבשמים והנר בהבדלה

נשאלתי: מדוע בהבדלה אנו מברכים קודם על הבשמים ורק לאחמ"כ על הנר?

והנה זו מחלוקת ב"ש וב"ה אליבא דר"י בברכות נב,ב, אבל לא נתפרש שם טעמם!
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 9:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פדית פטר חמור
תגובות: 1
צפיות: 113

Re: פדית פטר חמור

מדוע שיהיה הבדל?!
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 9:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוי גנאי בשפה שאינו מכיר
תגובות: 12
צפיות: 272

Re: כינוי גנאי בשפה שאינו מכיר

רמב''ם סה''מ שיג "הזהרנו מלקלל כל איש מישראל והוא אמרו "לא תקלל חרש." והבן ממני ענין זה 'החרש' מה הוא? כי בתכלית מה שנאסר לנו קללת איש מישראל - כשיהיה שומע אותו לֶמַה שישיגהו מן הצער והכאב, אבל קללת החרש, (מ)אַחַר שלא ישמע ולא יכאב בו, שלא יהיה בזה חטא?! הנה הודיענו שהוא אסור והזהיר ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוי גנאי בשפה שאינו מכיר
תגובות: 12
צפיות: 272

Re: כינוי גנאי בשפה שאינו מכיר

וכמובן שתמיד יש את החשש של "חברך חברא אית ליה", וכמבואר בארוכה בב"ב דמעשה דבבא בן בוטא והורדוס.

ועל הכל, כבר היה לעולמים פעמים רבות שדיברו בנוכחות מישהו וסברו שאיננו מבין לשונם, ולאחר מעשה התברר שהוא מבין, וכמעשה דיוסף ואחיו, ולהבדיל בגתן ותרש, ועוד כהנה רבות מאוד במשך הדורות.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוי גנאי בשפה שאינו מכיר
תגובות: 12
צפיות: 272

Re: כינוי גנאי בשפה שאינו מכיר

א. קרא קאמר "לא תקלל חרש", וזה גם סוג של קללה (כשמעי בן גרא ש"קלל" את דוד "קללה נמרצת" ולא היו בדבריו איחולים רעים אלא חירופים וגידופים), וזה גם סוג של "חרש" שאינו שומע את קללתו, כדכתיב "והם לא ידעו כי שומע יוסף". ב. א"ר יוסי מעולם לא אמרתי דבר ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 2:55 pm
פורום: פסח
נושא: כוסו של אליהו הנביא - משיירי כוסות המסובים?
תגובות: 12
צפיות: 1791

Re: כוסו של אליהו הנביא - משיירי כוסות המסובים?

האם יש איזה מקור למה שרבים חושבים (או אולי טועים) שאליהו הנביא טועם מעט מהכוס? מתוך אוצר מנהגי חב"ד - http://chabadlibrary.org/books/chasidim/otzar/5/27/175.htm אחרי גמר הסדר, כשהיה [מוהרש"ב] מרוקן את היין מכוסו של אליהו חזרה לבקבוק, היה מוסיף בו תחילה מעט יין כדין "פגום", ואמר ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בסוגיא כיסוי יריעות המשכן פרק הזורק מס' שבת
תגובות: 6
צפיות: 564

Re: שאלה בסוגיא כיסוי יריעות המשכן פרק הזורק מס' שבת

ר' עזריאל , תוכל לתת חשבון מדוייק? משפט פיתגורס קובע כי "סכום שטחי הריבועים, הבנויים על הניצבים במשולש ישר-זווית, שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר" (הניצבים הם שתי צלעות שביניהן כלואה הזווית הישרה, והיתר הוא הצלע הארוכה של המשולש). עפ"ז ננסה לבנות את המשולש ישר הזוית הריק שנוצר מעל הקר...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 2:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2443
צפיות: 255427

Re: אשכול אביעה חידות

כרמי שלי כתב:
עזריאל ברגר כתב:איזו הנהגה מהנהגות של יו"ט אפשר לומר שקיימו היום (יום חמישי ד אייר) דווקא בבתי הכנסת ה"חרדיים" ולא בבתי הכנסת ה"ציוניים"?

י"ג מדות.

יפה!
ביו"ט, ובימים שאומרים תחנון - אומרים יג מידות לפני הוצאת ספר התורה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2443
צפיות: 255427

Re: אשכול אביעה חידות

.השוחט כתב:בה"ב (כפרה על הוללות דיו"ט).

בה"ב זה בשבוע הבא. לא עכשיו.
אני מדבר על משהו שעושים בימים טובים, ועשינו היום. אם כי בשינוי מסוים.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 1:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2443
צפיות: 255427

Re: אשכול אביעה חידות

איזו הנהגה מהנהגות של יו"ט אפשר לומר שקיימו היום (יום חמישי ד אייר) דווקא בבתי הכנסת ה"חרדיים" ולא בבתי הכנסת ה"ציוניים"?
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 12:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריאת שני וחמישי "מענינא דיומא"
תגובות: 9
צפיות: 348

Re: קריאת שני וחמישי "מענינא דיומא"

הפצת המעיינות כתב:"לכאורה" "רמב"ם" "רש"י". בפוסקים כתוב משהו?

הרמבם הוא פוסק...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 11:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאכול כדי לצאת מספק ברכה
תגובות: 4
צפיות: 154

Re: לאכול כדי לצאת מספק ברכה

עד כאן דברי הרב, ועתה לפרשנות: במקום שאין אפשרות לצאת מהספק בלי לאכול מינים נוספים - אדה"ז מציע לאכול מינים נוספים. אבל במקום שיש ברכה כללית - הוא מציע לברך את הברכה הכללית. במקום שאין ברכה כללית, ולא יועיל לצאת מכל הספקות גם אם יאכל מינים נוספים (שלוה וכיו"ב, שיש ג דעות בברכתה האחרונה: בו...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאכול כדי לצאת מספק ברכה
תגובות: 4
צפיות: 154

Re: לאכול כדי לצאת מספק ברכה

סקירה זריזה בענין זה בסדר ברכות הנהנין שבסידור אדמו"ר הזקן: פ"א ס"ד: כל פרי שהוא ספק לו אם הוא פרי העץ או פרי האדמה מברך בורא פרי האדמה, ואם אינו יודע כלל מהו מברך שהכל נהיה בדברו וכן כשנסתפק לו מצד הדין מחמת מחלוקת הפוסקים: שם ס"ח לגבי דגן שברכתו הראשונה בורא פרי האדמה (שלוה וכי...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 10:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריאת שני וחמישי "מענינא דיומא"
תגובות: 9
צפיות: 348

Re: קריאת שני וחמישי "מענינא דיומא"

והאם היה עלי ללכת לשמוע שוב קריאת התורה במנין אחר. לכאורה לא. למיטב זכרוני מובא בפוסקים שאפילו אם טעו וקראו פרשה אחרת לגמרי - יצאו ידי חובה, שאין קריאת שני וחמישי חובה גמורה לקרוא דווקא מפרשת השבוע, אלא רק שלא ילינו ג ימים בלא תורה. ולגוף השאלה - נראה לי להוכיח מהנהגת החוגגים ביום זה (ה' יאיר עיניה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 10:33 am
פורום: עזר אחים
נושא: הדרכה לאפיית מצות, שלב אחרי שלב
תגובות: 4
צפיות: 1262

Re: הדרכה לאפיית מצות, שלב אחרי שלב

לב_לדעת כתב:הסתפקתי מה סיבת האיסור של מצות 'לאחר ח"י'.

סיבת הלשש משום הפירור שאולי נשאר מהעיסה הראשונה.
והרי אין 18 דקות של שהיה בלי עסק, שהרי חייב להיות שהתעסקן בפירור בשלבים שונים. ודו'ק

אכן זו חומרא וחשש שאינם מעיקר הדין!
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 09, 2019 8:29 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 75
צפיות: 4564

Re: עזרה במס' מילים

הר'ב מרדכי שוסטערמאן בספר זכרונותיו (למען ידעו בנים יולדו) מספר שפעם הכין לדפוס מאמר של א' האדמו"רים לפרשת שמות, ובכל מקום שבכתב-היד (מעתיק?) הי' כתוב 'לבינה' או 'לבינים' וכיו''ב - השמיט את היו''ד, כמתחייב ע''פ דקדוק. כשראה את זה הרבי מליובאוויטש (האחרון) - אמר לו 'יו''ד איז א גלייכע זאך!' [=יו...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 08, 2019 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2443
צפיות: 255427

Re: אשכול אביעה חידות

לבי במערב כתב:
עזריאל ברגר כתב:אם זה כי אין דרך הבן וכו' - אז אפשר לומר שזה "איש אמו ואביו תיראו"...

לבנון כתב:מצוה שנזכרת בפרשה (קדושים), שחלק מהלכותי' נלמדו מהפטרת השבוע (מחר חודש).

לא הבנתי דבריך.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 08, 2019 6:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2443
צפיות: 255427

Re: אשכול אביעה חידות

המשורר כתב:
עזריאל ברגר כתב:
המשורר כתב:
עזריאל ברגר כתב:
המשורר כתב:חידה שהזמן גרמא
איזו קינה אמרו רבנן במוצאי שבת.

ויהי נועם נשבת?
זה תלוי במנהגים שונים, כידוע...

הבהרה לחדה
קינה שאינה קשורה לתשעה באב

ילמדנו רבינו?

גמ' ערבי פסחים קג ע''א למעלה

יפה!
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 08, 2019 12:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכאת הכלבים בליל פסח
תגובות: 2
צפיות: 262

Re: הכאת הכלבים בליל פסח

משה דוויק כתב:ולכאורה אין להכות הכלב ביו"ט מדינא?

מאיזה דין?
כמובן כשנזהר שלא יהיה פסיק-רישיה דעשיית חבורה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 08, 2019 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשאי אפשר להגעיל כלי, מותר להשתמש כשאינו בן יומו? תוס' ע"ז סו:
תגובות: 21
צפיות: 726

Re: כשאי אפשר להגעיל כלי, מותר להשתמש כשאינו בן יומו? תוס' ע"ז סו:

אינני יודע האם נערך מחקר שמשווה באמת בין בליעה בכלי מתכת "ישנים" לבין בליעה בכלים מדרניים. כלומר: לא מספיק לבדוק האם הכלים המודרניים בולעים, כי ייתכן שאתה עושה את הניסוי בצורה שגויה, כמובן לכל מי שעושה ניסוי מדעי. נעשה מחקר כזה בכלי חרס עתיקים, אצל חיים פינסון: האם יש תפיסת טעם של בליעות ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 07, 2019 11:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 25854

Re: בדצי"ם למינהם

דרומי כתב:למה לא ממנים היום את הרב קפלן שליט"א?

מאותה הסיבה שלא ממנים את הר"מ ביסטריצקי - כי המדיניות כיום ברוב המקומות היא להסתפק ברב אחד לעיר, וגם קשה מאוד להקים גוף-בוחר וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 07, 2019 11:36 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש
תגובות: 23
צפיות: 3143

Re: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש

שופרא כתב:נכון !
אבל מצויין שם לדברי הכה"ח שהביא דברי הרש"ש בנהר שלום שאין זה פשוט שמותר להסתפר ביום מח'

ואולי יש ללמוד מדבריו שמצד טעם הסוד היה מקום לאסור אלא שהסברא שלא יכנס מנוול לחג גוברת על זה וא"כ אין להתיר אלא בסמוך לשבת והיינו ביום

האם יש איזשהו חילוק בין ליל מח לבין יום מח?!

עבור לחיפוש מתקדם