החיפוש הניב 3687 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ה' אוקטובר 04, 2018 10:11 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם מותר ללמוד חוץ לסוכה?
תגובות: 8
צפיות: 373

Re: האם מותר ללמוד חוץ לסוכה?

אני מדבר על מצב בו אין שום דין של ׳מצטער׳ כגון ללמוד משנ״ב בין מנחה לעררבית, האם אני צריך לחסור לבית וללמוד בסוכה או שמותר לי להשאר ללמוד בבית הכנסת לחזור לבית - אינני רואה חיוב, שהרי זה "כעין תדורו". השאלה היא אם אתה חייב לצאת לסוכת בית הכנסת. ובפרט אם אתה מחפש באיזה חדר של השטיבלאך לשבת...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוקטובר 03, 2018 8:37 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מכירת ההקפות והמצוות בליל שני
תגובות: 10
צפיות: 354

Re: מכירת ההקפות והמצוות בליל שני

הצעיר באלפי כתב:
משולש כתב:יוסף אומץ מדבר על זה. (ופה בארץ יש לעשות הפוך, להקדים כמה שאפשר לפני כניסת יו"ט).


זה אכן ידוע, השאלה הוא האם יש צדדי היתר שכן ראיתי בכמה קהילות קדושות שנוהגין להקל בזה, והשאלה הוא על מה סומכין, והאם יש על מה ?

ברור שאין בזה איסור גמור, אז מה אתה שואל אם יש על מה לסמוך?!
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוקטובר 03, 2018 10:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 2283

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

עינא דשפיר חזי כתב:
עזריאל ברגר כתב:מענין לענין באותו ענין:
איך מקיימים את הענין של פתיחת ג עמודים בס"ת ספרדי?!


לא עושים. המקור של זה במגן אברהם, זה לא דינא דגמרא.

המקור של זה במסכת סופרים פ"ג ה"י!
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוקטובר 03, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי שבירך לגוי
תגובות: 28
צפיות: 833

Re: מי שבירך לגוי

עקביה כתב:
הצעיר באלפי כתב:מסופר (לא ראיתי במקור, אבל כנראה שהוא דבר מפורסם, ובקל ניתן למצוא )
שהרה''ק רבי פנחס מקאריץ זי''ע היה עורך מי שבירך עבור השפחה הנכרית שיהא לה כח לעבוד ושלא תברח וכדו'.

זה מי-שברך לעצמו.

וזה התירוץ על כגון דא - שמותר לכתחילה לתת מתנה לגוי כאשר המטרה היא לתועלת לנו.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוקטובר 03, 2018 1:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 2283

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

מענין לענין באותו ענין:
איך מקיימים את הענין של פתיחת ג עמודים בס"ת ספרדי?!
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 11:35 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה על הבדלה
תגובות: 8
צפיות: 371

Re: לברך לישב בסוכה על הבדלה

מלבב כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא שמענו לברך על "שינה וטיול" - כי גדר "טיול" הוא לא ברור, ולא כל אחד יודע מתי לברך.
אבל שמעתי על כמה ת"ח חשובים שמברכים.

האם שמעת גם על ת״ח חשובים שמברכים על הבדלה?

בחב"ד מברכים.
אלא שיש דיון אם הדבר נאמר רק במקרים מסוימים.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 8:50 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קטני קטנים ב"כל הנערים"
תגובות: 29
צפיות: 3162

Re: קטני קטנים ב"כל הנערים"

ש. ספראי כתב:אמו של רבי יהושע בן חנניה הביאתו לביהמ"ד בהיותו תינוק, לספוג את קדושת התורה

לא מתאים לך להגיב בלת"ק.
viewtopic.php?p=308778#p308778
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 8:48 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קריאת התורה בשמחת תורה - אין דין ואין דיין?
תגובות: 5
צפיות: 256

Re: קריאת התורה בשמחת תורה - אין דין ואין דיין?

מתוך שיחת השבוע גליון שחוהמ"ס תשע"ט - http://www.chabad.org.il/Magazines/Article.asp?ArticleID=14563&CategoryID=2324 שאלה: מי שנתכבד בנשיאת ספר תורה בהקפות, האם הוא רשאי לסרב (כי הוא חושב שיש ראויים ממנו, או מכל סיבה אחרת)? תשובה: הדין הוא שמי שקוראים לו לעלות לתורה ואינו עולה, הרי זה ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 8:45 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פירוק הסוכה בחול המועד
תגובות: 5
צפיות: 238

Re: פירוק הסוכה בחול המועד

דרומי כתב:אמר לי אחד שהוא רוצה לפרק את הסוכה בהושענא רבה, לאחר שהוא מסיים לאכול, כי אז יש לו מי שיעזור לו ואחרי החג כבר לא יהיה מי שיעזור לו.

האם אפשר להחשיב כזה מצב כ'דבר האבד'?

לזה אני קורא "מכוון מלאכתו למועד", שלא הותר אלא לצרכי ציבור במצבים מסוימים.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 8:41 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה על הבדלה
תגובות: 8
צפיות: 371

Re: לברך לישב בסוכה על הבדלה

לא שמענו לברך על "שינה וטיול" - כי גדר "טיול" הוא לא ברור, ולא כל אחד יודע מתי לברך.
אבל שמעתי על כמה ת"ח חשובים שמברכים.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 294
צפיות: 19722

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אין חיוב ללבוש בגד ד' כנפות, ואין חיוב לישב בסוכה כאשר הוא מצטער. ואם אדם רוצה ללמוד וקשה לו לעיין בסוכה, הרי הוא עוזב את הסוכה. ולכאו' כמו כן אם מישהו רוצה ללבוש ציצית וקשה לו לעשות כן בסוכה. והשאלה היא איזו מצוה יש בה עדיפות להיכנס בחיוב שלה, סוכה או ציצית. מסכים עם דבריך, בהנחה שפטור מצטער בסוכה...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 8:38 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פירוק הסוכה בחול המועד
תגובות: 5
צפיות: 238

Re: פירוק הסוכה בחול המועד

מצד חול המועד - ככל הלכות חול המועד.
מצד סוכה זה בעיה, דהא תנן (סוכה פ"ד מ"ח) גמר מלאכול - לא יתיר סוכתו. וזכור לי שזה מדין כבוד המצווה.
אבל לכאורה אם זה דבר האבד יש מקום להקל.
ולצורך המועד (שאין לו מקום לאכול בשמע"צ) - התירו לפחות בסוכתו, אבל לא מצאתי שהתירו לסתרה.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 8:24 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קטני קטנים ב"כל הנערים"
תגובות: 29
צפיות: 3162

Re: קטני קטנים ב"כל הנערים"

ארזי ביתר כתב:האם יש מקור לכך שעלייה עם כל הנערים, היא סגולה לחשוכי בנים?

נכב"ב.
viewtopic.php?p=143374#p143374

ומאז כבר נולד לי בן, והבאתיו לכל הנערים לפני שנה בהיותו פחות מבן חודש.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 7:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 655

Re: שינת עראי בנסיעות

מי שמעוניין להיות גיבור כנ"ל, יכול להצטייד בסוכריות ג'ינג'ר - שכחן מעולה לעורר, ואני משתמש בהן בעת נהיגה. חריף חריף, אבל מעיר, אך אצלי ההשפעה פגה מיידית לאחר שאני מתפתה לבולען ולא להמשיך ללעוס. מה עדיף לישון מחוץ לסוכה או לאכול מחוץ לסוכה. שמעתי לפני כמה שנים על אחד שטס ממקום למקום בחוהמ"...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 7:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה על הבדלה
תגובות: 8
צפיות: 371

Re: לברך לישב בסוכה על הבדלה

שינה וטיול בסוכה הנם דברים שחייבים לעשותם בסוכה ואין מברכים עליהם אלא כשהם בפני עצמם (דהיינו בסוכה שלא בירך עליה היום), אבל אם בירך על האוכל - פטר את השינה והטיול (כן כתב למעשה אדמו"ר הזקן בשולחנו). ולכן נלפענ"ד שיש מקום להכריע כך גם לגבי ההבדלה, שאם לא הולך לאכול מיד סעודה המחייבת בברכת ל...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 1:13 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להצהיב אתרוג בשבת וביום טוב
תגובות: 5
צפיות: 140

Re: להצהיב אתרוג בשבת וביום טוב

ומה עם מלאכת צובע?
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 1:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 294
צפיות: 19722

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

עושה חדשות כתב:שמעתי שואלים: סוכה או ציצית.
דהיינו באופן שבהיותו לבוש בציצית בסוכה הוא פטור כדין מצטער מחמת החום,
האם עדיף להתחייב ולקיים סוכה או ציצית?

אין חיוב ללבוש ציצית. אז מה ההו"א להעדיפה על פני סוכה?!
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 02, 2018 12:57 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איך מעבירים את הד' מינים מקטן לקטן ביום הראשון?
תגובות: 6
צפיות: 204

Re: איך מעבירים את הד' מינים מקטן לקטן ביום הראשון?

קטן מקנה מדרבנן, ומצוות לולב לקטנים - דרבנן.
אתי דרבנן ומפיק דרבנן.
מה הבעיה?
על ידי עזריאל ברגר
ד' ספטמבר 26, 2018 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכרת הטוב לגדולי ישראל ע"י קירוב נכדיהם וצאצאיהם
תגובות: 11
צפיות: 578

Re: הכרת הטוב לגדולי ישראל ע"י קירוב נכדיהם וצאצאיהם

בגמ' שם מפורש גם לגבי בן בתו של רבי טרפון.
ועצ"ע עד כמה דורות.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ספטמבר 26, 2018 10:32 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איסור מלאכה בערב יוה"כ
תגובות: 6
צפיות: 298

Re: איסור מלאכה בערב יוה"כ

מסברא אולי יש מקום להקל אפילו אחר זמן המנחה - שהרי אין צורך לטרוח לסעודות השבת...
אבל מסתימת הפוסקים נלפענ"ד שאין מקום כלל לחלק בינו לשאר עשויו"ט.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ספטמבר 26, 2018 10:28 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: זכרנו לחיים וכו' בחזרת הש"ץ
תגובות: 7
צפיות: 331

Re: זכרנו לחיים וכו' בחזרת הש"ץ

אביש כתב:
אביש כתב:שמעתי טעם, מאחר שכבר הזכירו בלחש חיים "טובים" אין אומרים שוב זכרנו לחיים וזוכר יצוריו לחיים, איני זוכר המקור.

האם ידוע מקור להנ"ל?

אגרות קודש האדמו"ר מליובאוויטש כרך ג עמוד ה (אלא שלגבי "מי כמוך" הוא אומר טעם אחר - שאינו בקשה אלא שבח).
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המבשל כלי אדמה עד שייעשו חרס חייב משום מבשל
תגובות: 3
צפיות: 240

Re: המבשל כלי אדמה עד שייעשו חרס חייב משום מבשל

כמדומני שיש על זה בסוגיא של העושה חבית חייב 7 חטאות ותנור 8 וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 11:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כלאי ארמית ולשון הקודש בתפילות
תגובות: 10
צפיות: 691

Re: כלאי ארמית ולשון הקודש בתפילות

יישר כח למציינים למקורות המדויקים.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר למקבל 'הגבהה' להתחיל לגלול בעצמו
תגובות: 4
צפיות: 226

Re: האם מותר למקבל 'הגבהה' להתחיל לגלול בעצמו

צודק.
הגיוני.
אם כי בענינים אחרים מקובל בשטיבלאך שאיש הישר בעיניו יעשה, אבל זה כבר שייך לאשכול נפרד...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 8:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כלאי ארמית ולשון הקודש בתפילות
תגובות: 10
צפיות: 691

Re: כלאי ארמית ולשון הקודש בתפילות

כעין זה ראיתי מקשים על נוסח הגט שבידינו שהוא הכלאת לה"ק וארמית, וגט שנכתב בשתי לשונות - פסול!
ואינני זוכר מי הקשה ומה תירצו.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 7:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קפנדריא בסוכה
תגובות: 3
צפיות: 779

Re: קפנדריא בסוכה

כנראה היה פשוט להם להיתר, שהרי הסוכה היא כמו ביתו, וכמו שאדם לא מקפיד על עצמו שלא לעשות קפנדריא בביתו - כך לא יקפיד על סוכתו...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 7:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיטה גבוה עשרה טפחים בסוכה קטנה, נחשב מחיצה ומקטין את שיעור הסוכה?
תגובות: 8
צפיות: 399

Re: מיטה גבוה עשרה טפחים בסוכה קטנה, נחשב מחיצה ומקטין את שיעור הסוכה?

נידון דומה, שגם בו לא נמצאו ראיות אלא רק שמועות מגדולי תורה שלכאורה הכריעו מסברא ברוחב דעתם. מצוי מאד שיש חדר שבסופו יש גג נפתח ויש שטח צר לסוכה, השאלה מתי אפשר לצרף פחות מד' מהשטח הסמוךשמקורה בתקרה קבועה. והנושא הוא שכשמסתכלים העל התקרה ככלל היא יתר מד', אלא שאם נפריד את הקטע הסמוך לסוכה משאר החדר...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר למקבל 'הגבהה' להתחיל לגלול בעצמו
תגובות: 4
צפיות: 226

Re: האם מותר למקבל 'הגבהה' להתחיל לגלול בעצמו

לי יש שאלה הפוכה, שהיא מעשה שהיה בא' השטיבלאך:
קניתי "הגבהה גלילה", וכשבאתי להניח את הספר על השולחן ולסוגרו (=לגוללו) בעצמי כמנהג חב"ד וכמובא בערוך השולחן, הכריחוני להתיישב ולתת לאחר לגלול.

הייתכן?! הלא שילמתי גם על הגלילה!!!
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 6:14 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד
תגובות: 16
צפיות: 1727

Re: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד

אגב, לא שמעתי על קלקולי מכונות בסמיכות לחגים וכדו'....
ואנחנו לפעמים עזבנו את הבית לכמה שבועות ולא היה שום נזק למכונת הכביסה...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 2:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניגוני הלויים בבית המקדש
תגובות: 53
צפיות: 2502

Re: ניגוני הלויים בבית המקדש

שמעתי פעם ממשגיח ידוע שהניגונים של סדר העבודה המקובלים דורות באשכנז הם מניגוני הלווים, בעיני זה לא יותר מאשר עניין סנטמנטלי במקרה הטוב. 1537868294020-1105737686.jpg מחילה שאני מיסב את זה לכיוון אשכול אחר. אבל בתמונה המצורפת כתוב שזה ניגוני כלל ישראל. האם כוונתו שמהר"ל מפראג גילה גם את ניגוני ע...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 12:41 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 14
צפיות: 499

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

עושה חדשות כתב:הערה חזקה. לכאו' העצה היא לומר את הבית הראשון בתורת קריאה בעלמא, (היינו כחלק מהפזמון), ולא בתורת דבר שבקדושה.

ואז התורה חוגרת שק על שעשאוה פזמון בעלמא?
מלבד מה שידוע שרבים מפקפקים על ההיתר לומר יג מידות "דרך קריאה".
ומלבד מה שמפסיד בזה את מעלת אמירת יג מידות כהלכתן!!!
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 12:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 3762

Re: הערות מסכת הוריות

ד,א מבואר בגמ' שמותר להביא קרבן מחוסר כיפורים בבין השמשות של ערב פסח, ובשלמא עשה דהשלמה נדחה, אך מה עם ספק איסור מלאכה ביום טוב? אולי המלאכה אינה אסורה מדאורייתא, וכל שהוא משום שבות לא גזרו בו בין השמשות? מאן יימר שמותר להביאו, הרי כאן מדובר בדיעבד ובדיעבד קרבן שנקרב בשבת בשוגג כיפר לא הבנתי את הקש...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 12:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 14
צפיות: 499

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

חיימקה כתב:
עזריאל ברגר כתב:אלא שתירץ תירוצים אחרים, שחלקם כוחם יפה אף לכאן.


כוחם היה יפה אם כך היה נעשה.
אבל למעשה המנהג הוא שאת קטע הפזמון הראשון מתחזן החזן לבדו, וללא כל כוונה להוציא מישהוא בכך.

כל חזרת השץ היא להוציא את הרבים, אם יתכוון החזן ואם לאו.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 1104

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

התפרסם לאחרונה סיפור, ולצערי אינני בטוח בפרטיו ולא בשמו של הפוסק:
שאלו פעם את הגרמ"פ אם מותר להקליט (בסתר) את הרבי מליובאוויטש במוצשויו"ט כשהוא (הרבי) עדיין באמצע סעודה שלישית, והתיר.

אבל טרם שמעתי על קיומן של הקלטות אלו, ושמא לא עלה בידם לבצע את זממם, או שמתביישים לפרסמן.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 25, 2018 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 1104

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

איני מבין, וכי ביום חול כן מותר להקליט את החזן ללא ידיעתו? כן. מי שמשמיע קולו במקום ציבורי לא יכול לצפות שלא יקליטו אותו על זה כבר אמר מי שאמר לסטים שכמותך וכו' אם מצטער הלה על זה איך מותר להונות את חבירו, ומה עם ואהבת לרעך כמוך מה דעלך סני. התכוונתי לומר שמסתמא אינו מקפיד, ואפילו אם מקפיד - יש לדו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 17, 2018 12:12 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 14
צפיות: 499

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

חיימקה כתב:ביאור הלכה סימן קכה

לכאורה מהבה"ל לא משמע ששייך שומע כעונה.

אלא שתירץ תירוצים אחרים, שחלקם כוחם יפה אף לכאן.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 16, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 1104

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

איני מבין, וכי ביום חול כן מותר להקליט את החזן ללא ידיעתו? כן. מי שמשמיע קולו במקום ציבורי לא יכול לצפות שלא יקליטו אותו, אם לא התנה זאת בפירוש. אלא שבשויו"ט יש מקום לומר שזה כמו שהתנה בפירוש, והאומר דבר לחבירו ה"ה בבל תאמר עד שיאמר לו לך אמור. וכידוע הנהגת הרבי, שלפעמים דיבר בשבת דברים ש...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 16, 2018 11:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 14
צפיות: 499

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

מנהגי כש"ץ לומר זאת ביחד עם הציבור.
אבל לכאורה שומע כעונה זו סברא טובה כאן.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 16, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת מצוה למי שאינה שומתומ"צ בליל ב' של ר"ה
תגובות: 17
צפיות: 713

Re: טבילת מצוה למי שאינה שומתומ"צ בליל ב' של ר"ה

אני לא מבין את כל הנושא. מה הבעיה לדחות את הטבילה למוצאי שבת/חג/ ב' ימי ר"ה? איך תסביר לה שלמרות שהמקוה פתוחה לכולן, בשבילה זה סגור כיון שהיא לא דתיה, ושהיא צריכה לחכות עוד יום? מה הקושי? אפשר לומר לה בפשטות שהמקווה אמנם פתוח תמיד, אבל להגיע אליו ברכב בשבת וחג זו בעיה, ולכן עדיף לדחות את הטביל...

עבור לחיפוש מתקדם