מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4707 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 08, 2019 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2443
צפיות: 255475

Re: אשכול אביעה חידות

לבי במערב כתב:
עזריאל ברגר כתב:אם זה כי אין דרך הבן וכו' - אז אפשר לומר שזה "איש אמו ואביו תיראו"...

לבנון כתב:מצוה שנזכרת בפרשה (קדושים), שחלק מהלכותי' נלמדו מהפטרת השבוע (מחר חודש).

לא הבנתי דבריך.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 08, 2019 6:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2443
צפיות: 255475

Re: אשכול אביעה חידות

המשורר כתב:
עזריאל ברגר כתב:
המשורר כתב:
עזריאל ברגר כתב:
המשורר כתב:חידה שהזמן גרמא
איזו קינה אמרו רבנן במוצאי שבת.

ויהי נועם נשבת?
זה תלוי במנהגים שונים, כידוע...

הבהרה לחדה
קינה שאינה קשורה לתשעה באב

ילמדנו רבינו?

גמ' ערבי פסחים קג ע''א למעלה

יפה!
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 08, 2019 12:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכאת הכלבים בליל פסח
תגובות: 2
צפיות: 262

Re: הכאת הכלבים בליל פסח

משה דוויק כתב:ולכאורה אין להכות הכלב ביו"ט מדינא?

מאיזה דין?
כמובן כשנזהר שלא יהיה פסיק-רישיה דעשיית חבורה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 08, 2019 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשאי אפשר להגעיל כלי, מותר להשתמש כשאינו בן יומו? תוס' ע"ז סו:
תגובות: 21
צפיות: 727

Re: כשאי אפשר להגעיל כלי, מותר להשתמש כשאינו בן יומו? תוס' ע"ז סו:

אינני יודע האם נערך מחקר שמשווה באמת בין בליעה בכלי מתכת "ישנים" לבין בליעה בכלים מדרניים. כלומר: לא מספיק לבדוק האם הכלים המודרניים בולעים, כי ייתכן שאתה עושה את הניסוי בצורה שגויה, כמובן לכל מי שעושה ניסוי מדעי. נעשה מחקר כזה בכלי חרס עתיקים, אצל חיים פינסון: האם יש תפיסת טעם של בליעות ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 07, 2019 11:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 25859

Re: בדצי"ם למינהם

דרומי כתב:למה לא ממנים היום את הרב קפלן שליט"א?

מאותה הסיבה שלא ממנים את הר"מ ביסטריצקי - כי המדיניות כיום ברוב המקומות היא להסתפק ברב אחד לעיר, וגם קשה מאוד להקים גוף-בוחר וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 07, 2019 11:36 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש
תגובות: 23
צפיות: 3145

Re: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש

שופרא כתב:נכון !
אבל מצויין שם לדברי הכה"ח שהביא דברי הרש"ש בנהר שלום שאין זה פשוט שמותר להסתפר ביום מח'

ואולי יש ללמוד מדבריו שמצד טעם הסוד היה מקום לאסור אלא שהסברא שלא יכנס מנוול לחג גוברת על זה וא"כ אין להתיר אלא בסמוך לשבת והיינו ביום

האם יש איזשהו חילוק בין ליל מח לבין יום מח?!
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 07, 2019 3:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הריגת נכרית משום תקלה
תגובות: 73
צפיות: 2408

Re: הריגת נכרית משום תקלה

בברכה המשולשת כתב:
פלוריש כתב:הרב בברכה משולשת, ומדוע אינך סובר שיש איסור מצד שופך דם האדם באדם דמו ישפך (וכפי שנקטו בתורת המלך ח"א)?

אתם קרויים אדם.

אבל "האדם" כולל גם גוי, למיטב זכרוני.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 07, 2019 1:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בסוגיא כיסוי יריעות המשכן פרק הזורק מס' שבת
תגובות: 6
צפיות: 564

Re: שאלה בסוגיא כיסוי יריעות המשכן פרק הזורק מס' שבת

מחישוב ע"פ משפט פיתגורס - מדובר על מעט מן המעט שהיה מגולה (כחצי טפח לכל היותר).
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 07, 2019 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2443
צפיות: 255475

Re: אשכול אביעה חידות

מצוה שנזכרת בפרשה (קדושים), שחלק מהלכותיה נלמדו מהפטרת השבוע (מחר חודש). הוכח תוכיח. ויטל שאול. כמדומני גם: והדרת. ויקם יהונתן וישב אבנר. הוכח תוכיח זה נכון. ערכין טז ע"ב: עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נזיפה וכו' ושלשתן מקרא אחד דרשו ויחר אף שאול ביהונתן ויא...
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 05, 2019 11:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 25859

Re: בדצי"ם למינהם

ויה"ר מלפני המנהלים שליט"א, שימחקו את כל הזבל שהתפלשנו בו כאן...
ושמא כל האשכול ראוי להימחק...
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 05, 2019 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הריגת נכרית משום תקלה
תגובות: 73
צפיות: 2408

Re: הריגת נכרית משום תקלה

ידועים דברי הרמב"ם פי"ב מהל' איסו"ב ה"י שלמד מפרשת השבוע שישראל הבא על הגויה במזיד היא נהרגת משום שבא לישראל תקלה על ידה כבהמה וכמובן הדברים מאד מחודשים שניתן להרוג גוי ללא חטא שלו רק משום שבאה תקלה לאחר ע"י [וגם אם הרמב"ם איירי דוקא בהזידה היא ג"כ מ"מ הרי אי...
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 05, 2019 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2443
צפיות: 255475

Re: אשכול אביעה חידות

לבנון כתב:מצוה שנזכרת בפרשה (קדושים), שחלק מהלכותיה נלמדו מהפטרת השבוע (מחר חודש).

הוכח תוכיח. ויטל שאול.
כמדומני גם: והדרת. ויקם יהונתן וישב אבנר.
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 05, 2019 11:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2443
צפיות: 255475

Re: אשכול אביעה חידות

המשורר כתב:
עזריאל ברגר כתב:
המשורר כתב:חידה שהזמן גרמא
איזו קינה אמרו רבנן במוצאי שבת.

ויהי נועם נשבת?
זה תלוי במנהגים שונים, כידוע...

הבהרה לחדה
קינה שאינה קשורה לתשעה באב

ילמדנו רבינו?
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 05, 2019 3:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 25859

Re: בדצי"ם למינהם

היו יכולים למנות את הגרש"צ כרב העיר, ולהשאיר לרב לנדא להמשיך עם הכשר פרטי, כפי שעשו פיצול דומה ברחובות לפני כמה שנים - שפיצלו בין "הרבנות רחובות" לבין "בדץ מהדרין". היו יכולים לעשות עוד הרבה דברים, שאולי היו צודקים, ואולי היו מועילים. ואולי היו מתפוצצים וגורמים למלחמת אחים.....
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 05, 2019 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיטם את הקטורת עם דבש
תגובות: 4
צפיות: 462

Re: פיטם את הקטורת עם דבש

פסולה היא, וחייב מיתה אם הקטירה בהיכל (ככל המקטיר קטורת פסולה). אין המקטיר קטרת פסולה על מזבח הזהב חייב מיתה, אלא לוקה משום 'לא תעלו עליו קטרת זרה'. ועוד אוי"ל, שהרי "כל יתר כנטול" והדבש הוא כסממן נוסף, והו"ל כמי שחיסר אחד מסממניה. בלתי מובן. ברוך שכיוונתי לדברי גדול"י שהוב...
על ידי עזריאל ברגר
ש' מאי 04, 2019 11:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יומא דהילולא של רבי מאיר בעל הנס
תגובות: 20
צפיות: 2121

Re: יומא דהילולא של רבי מאיר בעל הנס

אתמול שאל לי אחד מה שמו של אביו של רבי מאיר בעל הנס ואחר חיפוש מצאתי דהיא היה מצאצאי נירון קיסר בהרמב"ם בהקדמה לספר המדע חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, והם גדולי החכמים שקיבלו ממנו, ואלו הם: רבי אליעזר הגדול, ורבי יהושע, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. ורבי עק...
על ידי עזריאל ברגר
ש' מאי 04, 2019 11:18 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: גילו של רבי עקיבא בפטירת תלמידיו
תגובות: 14
צפיות: 2224

Re: גילו של רבי עקיבא וזמן פטירת תלמידיו

לי זכור שאמרו שר"ע היה עם הארץ בתקופת בית המקדש, ולכן אינו מוסר שום דבר מריב"ז או מבית המקדש.
וחברו רבי טרפון - מוסר דברים שראה בילדותו בבית המקדש.
על ידי עזריאל ברגר
ש' מאי 04, 2019 10:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר מקאליב זצ"ל
תגובות: 67
צפיות: 5119

Re: אדמו"ר מקאליב זצ"ל

עושה חדשות כתב:
קות''ש ח''א.png

וכן נראית שיטת הרבי מליובאוויטש, שלא עודד תקנות בסגנון זה (וכמובן לא אמר שמע ישראל בסיום עלינו בכל יום).
על ידי עזריאל ברגר
ש' מאי 04, 2019 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיטם את הקטורת עם דבש
תגובות: 4
צפיות: 462

Re: פיטם את הקטורת עם דבש

מסברא - מותר לכתחילה.
דהא פסולה היא, וחייב מיתה אם הקטירה בהיכל (ככל המקטיר קטורת פסולה), ועוד אוי"ל, שהרי "כל יתר כנטול" והדבש הוא כסממן נוסף, והו"ל כמי שחיסר אחד מסממניה.
על ידי עזריאל ברגר
ש' מאי 04, 2019 10:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 25859

Re: בדצי"ם למינהם

בשבת שמעתי מא' מתלמידיו של הרב לנדא שליט"א (ר' מ.ד.ד.א. מתל ציון), ששאל אותו איך יהיה בעניני הכשרות, וענה לו שלא יהיו שום שינויים לקולא, ואם יהיו שינויים - רק להוסיף הידור וחומרות.
אכי"ר.
על ידי עזריאל ברגר
ש' מאי 04, 2019 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 95
צפיות: 5301

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

בתבונה כתב:
עדכון 8.pdf

האם העדכונים האלו נועדו למי שסומך על המכירה או למי שאינו סומך?
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 02, 2019 6:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 25859

Re: בדצי"ם למינהם

ישא ברכה כתב:כל הסיפור של השלום המהולל חיצוני ולא מהותי.

נכון.
אבל עדיף שלום חיצוני ממחלוקת אמיתית (שלבטח היתה פורצת אם לא השלום החיצוני הזה).
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 02, 2019 5:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי ראובן האיצטרובלי מסר עצמו למיתה במקום רבי עקיבא
תגובות: 4
צפיות: 280

Re: רבי ראובן האיצטרובלי מסר עצמו למיתה במקום רבי עקיבא

מה שמצאתי בעזרת הרה"ג בינתיים:

בסדר הדורות בשם היוחסין הביא [אצל ר"י בן בבא] כי ביום שנהרג ר"י בן בבא, כששמע זאת ר' ראובן האיצטרובלי רצה ליהרג תחתיו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 02, 2019 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 95
צפיות: 5301

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

אוצר החכמה כתב:
איש רגיל כתב:לענ"ד יש כאן ס"ס, כיון שיש כאן שני פרטים שונים הנצרכים בשביל שנגיע לאיסור. א. שהיה בעולם בפסח. ב. שהיה ברשות ישראל.

איך הס"ס הזה יכול להתהפך?

אם נגדיר את הספק קצת שונה, הוא יתהפך:
א. האם החמץ הזה החמיץ לפני הפסח.
ב. האם בעלי החמץ הזה מכרו את כל החמץ שהיה ברשותם לפני הפסח.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 02, 2019 5:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 25859

Re: בדצי"ם למינהם

אינני יודע מה היו השיקולים בבחירת שני הרבנים, ובקביעה מי יהיה הראשון בחותמת. אני יודע דבר אחד: כל מי שסייע למניעת המחלוקת האדירה שהיתה פורצת ללא צעדים אלו - שכרו כפול ומכופל מן שמיא, ובפרט שני הרבנים, ששניהם ויתרו על כבודם. וכל הקושיות שיש לנו - אולי נכונות, אבל צריך להסתכל גם מהשיקול הפרקטי הזה, שה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 02, 2019 11:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 25859

Re: בדצי"ם למינהם

היו כאן הרבה הודעות שנמחקו וטוב שכך אך נמחקה הודעתי בשטף המחיקות. מישהו יודע אלו פנים הולכות להיות בהכשר המאוחד החדש של הרב לנדא והרב רוזנבלט? מה יהיה במקרה של מחלוקת הלכתית? מי ינהל? האם הכשר שארית יוטמע בתוך זה או לא? קצת פרטים מעבר לנייעס. יישר כוח. ת"ח גדול אחד שאני מכיר, בני-ברקי מילדותו,...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 02, 2019 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנת 'איזהו מקומן' - תורה מסיני
תגובות: 24
צפיות: 2756

Re: משנת 'איזהו מקומן' - תורה מסיני

לפי זכרוני, לפחות שלושה דברים בפרק זה שנויים במחלוקת. האם פסח נאכל עד חצות (וכפי שכבר העירו) האם שפיכת שיירי הדם מערכבת (וכבר העירו). האם חטאות פנימיות שופכים במערב וחיצוניות בדרום, או שמא שניהם במערב לחד דעה, או בדרום לחד דעה (ראה יומא נט ע"א). ויש דבר אחד שהוא כעין סתירה מיניה וביה - האם אשם...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 02, 2019 10:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנת 'איזהו מקומן' - תורה מסיני
תגובות: 24
צפיות: 2756

Re: משנת 'איזהו מקומן'

אגב אעתיק שאלה ישנה שלא זכתה לתשובה למה נשנה הפרק בלשון עבר "היה שופך" וכו' [וכן באו מצוות המקדש בלשון עבר בכ"מ במשנה: סוטה: היה מביא את מנחתה בכפיפה מצרית נזיר: היה מזה בשלישי ובשביעי. היה מביא שלש בהמות] הרי אין זה סיפור על דברים שהיו אלא דיני מצוה ובפרט ע"פ מה שכתבו שהפרק הוא...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 01, 2019 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנסת אורחים
תגובות: 4
צפיות: 1079

Re: הכנסת אורחים

בירור מקיף בסוגיא זו, מאת ידידי - הרה"ג מנחם מענדל והבה - ראש כולל ומכון להוראה "אורח מנחם" כפר חב"ד ומו"צ בבית דין רבני חב"ד באה"ק.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 01, 2019 12:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על "פלא של ממש" בענין היתר עיסקא, נצחיות התורה ומוסריות
תגובות: 19
צפיות: 1614

Re: על "פלא של ממש" בענין היתר עיסקא, נצחיות התורה ומוסריות

אני מוחה על המשוואה!!! דבר שנעשה ע"פ חכמינו, מלפני למעלה מ-400 שנה, [אף שנוספו בו עוד תנאים להקל על המלוה, אך עיקרו ורובו הוא כשהיה], כדי לתת מחיה לבני ברית, ואף כיום שייך טעם זה... לבין פיאות זמנינו, בסלון פיאות יוקרתי, שאף המתירים את הפיאות מדין כיסוי הראש, מודים שיש בו אביזרייהו דג"ע, ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 01, 2019 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה ההיתר ללבוש טלית בלי ציצית בשבת?
תגובות: 14
צפיות: 1446

Re: מה ההיתר ללבוש טלית בלי ציצית בשבת?

צודק

זה לא נאמר שם במפורש, אלא כך הבנתי בלימודי.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 01, 2019 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: פדיון הבן בשתי רחמים
תגובות: 2
צפיות: 565

Re: פדיון הבן בשתי רחמים

השאלה היא גם מה זה "רחם" בלשון התורה, האם רק ה"חדר" בלשון חז"ל או (גם ובעיקר) ה"פרוזדור".
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 01, 2019 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה ההיתר ללבוש טלית בלי ציצית בשבת?
תגובות: 14
צפיות: 1446

Re: מה ההיתר ללבוש טלית בלי ציצית בשבת?

אכן בשו"ע הרב (יג,ו-ז) משמע שזהו אכן איסור דאורייתא ללבוש בשבת ציצית שנפסלה מאתמול.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 01, 2019 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 148
צפיות: 13515

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

כל ערב שפרע - הרי הוא כמלווה מול הלווה, והלווה צריך לפרוע לו, מכל מה שבידו, ולאו דווקא מתוך החפצים שעליהם התבצעה המכירה וההלוואה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 01, 2019 10:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנת 'איזהו מקומן' - תורה מסיני
תגובות: 24
צפיות: 2756

Re: משנת 'איזהו מקומן' - תורה מסיני

היא שיחתי כתב:כשהתחילו איזהו מקומן בדף היומי "מאורות הדף היומי" כתבו על זה בעלון "מאורות" עם כמה מקורות בעניין אולי תנסה להשיג העלון

https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=41341
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 30, 2019 6:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 46
צפיות: 5796

Re: העתקים ברחבי התלמוד

ברוך ה' שזכיתי לכוון לדברי הרא"ש.
וברוך תהיה שהבאת את דבריו.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 29, 2019 11:14 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 160
צפיות: 7472

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

בדיני מדות ומשקלות יש הלכה על מדה מסויימת שהיו צריכים לאוסרה - כי עלולים להתבלבל עם מדה אחרת - אך לא אוסרים אותה מחמת שהיתה במקדש עוד בימי משה רבינו. ואף כאן יש לומר, שכיון שבבית המקדש כל המאפים וכו' היו עשויים מצה כל השנה (מלבד לחמי תודה ושתי הלחם), לכן לא יגזרו על זה. וצ"ע. בבית המקדש אפו חל...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 29, 2019 12:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 46
צפיות: 5796

Re: העתקים ברחבי התלמוד

עירובין פ"ג מ"א "מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה, סומכוס אומר בחולין", ובמ"ב נאמר שדווקא "הכהנים" מערבין בחלה. ולכאורה ע"פ כללי הפסיקה ה"ז מחלוקת ואח"כ סתם, ובכל זאת פסקו הפוסקים כת"ק (וכפי שהערתי באשכול https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=...

עבור לחיפוש מתקדם