החיפוש הניב 4019 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 06, 2018 12:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 1406

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

יש מהלך דומה, שלכך לא הדליקו בשמן טמא, הגם שטומאה הותרה בציבור [עי' פנ"י שבת כא, ב]. דמכל מקום חינוך המנורה צריך להיות בשלימות ובכשרות המירבית. לא "דומה", אלא לכך התכוונתי, שהרי ידוע שטומאה הותרה/דחויה בציבור, ומדוע לא הדליקו בשמן טמא? ונאמרו כו"כ תירוצים על כך שהקב"ה עשה נ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 06, 2018 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1592

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

השאלה היא האם לדעה זו יש מושג של בעלות על "חצי שדה בלתי מבורר" וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 06, 2018 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 440

Re: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה

לא משנים מתקנת חז"ל לקרוא ר"ח ואח"כ חנוכה.
עיין משנ"ב לגבי ר"ח טבת שחל בחול אם טעו והתחילו לקרוא בשל חנוכה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 05, 2018 6:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1592

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

תשובתי היא כן (למ"ד זה), ואינני רואה מקום לפליאתך.

במילים אחרות: אתה סבור שהשיטה הזאת נותנת 2 אפשרויות לבעלות משותפת על קרקע, ועליך להביא ראיה (לא רק סברא) להוכיח זאת.
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 05, 2018 4:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 1406

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

ההוא דאמר כתב:
עזריאל ברגר כתב:ב. אין מבטלין לכתחילה, והרי כל הנס היה כדי לקיים את המצווה לכתחילה ולא בטומאה.


לא מדובר על ביטול בשמן טמא, אלא ביטול שמן 'נס' - בשמן זית.

ולכן לא כתבתי אין מבטלין "איסור".
אבל פשוט לי שאף אם בדיעבד שמן-נס כשר להדלקה - אין זה לכתחילה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 05, 2018 4:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין פירצה לפתח - או"ח סי' נה סי"ג
תגובות: 1
צפיות: 124

Re: בין פירצה לפתח - או"ח סי' נה סי"ג

מסוגיית הגמרא במקור הדברים (כמדומני עירובין) משמע שזה כמו דיני פתח ופרצה לגבי עירובין.
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 05, 2018 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1592

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

האומר לחבירו "מכור לי חצי שדך" - עכשיו שניהם כאחד שותפים על כל השדה, כאילו ירשוה שניהם כאחד ממורישם (לפי המ"ד הזה).
ולא הבנתי פליאתך.
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 04, 2018 8:11 pm
פורום: חנוכה
נושא: בן חו"ל בקריה"ת דחנוכה באר"י
תגובות: 4
צפיות: 194

Re: בן חו"ל בקריה"ת דחנוכה באר"י

באותה מידה יש לדון על אשכנזי בחו"ל שמתפלל בבית כנסת ספרדי, ואולי גם להיפך. או על חב"דניק בארה"ק שמתפלל בבית כנסת שנוהגים כמנהג רוב העולם. (ואכן אני מעדיף לא לעלות לתורה ולא לקרוא בתורה בימים אלו אם אינני בבית כנסת חב"ד) כן. אצלנו משמרים את המנהג האשכנזי גם בארה"ק בחנוכה. ובס...
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 04, 2018 11:06 am
פורום: חנוכה
נושא: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?
תגובות: 11
צפיות: 630

Re: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?

א. הוא מפסיד את העיקר - ההודאה, ובמקומו מקבל פיצוי אחר - בקשה.
ב. מי מונע ממך להוסיף בקשות?
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 04, 2018 10:02 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 1406

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

א. זאת שאלה אם יש דין "ביטול" במצוות.
דהיינו: אם יש מעט שמן זית, ומילאו לתוכו שמן אחר (שאינו ניכר בטעמו ולא במראהו וכו') - האם זה מכשיר את השמן החדש להדלקה? בפשטות לא.
ב. אין מבטלין לכתחילה, והרי כל הנס היה כדי לקיים את המצווה לכתחילה ולא בטומאה.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1592

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

מי שבא לחבירו ואומר לו "מכור לי חצי שדך" וקנו מידו - ה"ה שותפים עתה בשדה, בדיוק כמו שירשוה יחד. א. אם הקונה בא לחבירו ואומר לו "מכור לי חצי שדך" וקנו מידו, האם הקונה ההוא נעשה בעלים על כל השדה? ב. שניים שירשו שדה, האם כל אחד מהם נעשה בעלים על כל השדה, לפי הי"א בתרא - ש...
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 9:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לד: - ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה
תגובות: 24
צפיות: 908

Re: ברכות לד: - ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה

פלגינן כתב:ראה מה שהציע כאן:

הקובץ יורד לי במקוטע, בדיוק עד לפני התירוץ עצמו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1592

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

מי שבא לחבירו ואומר לו "מכור לי חצי שדך" וקנו מידו - ה"ה שותפים עתה בשדה, בדיוק כמו שירשוה יחד.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1592

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

ההבנה שלי בסוגיא זו היא: י"א ששותפות היא פלגא למר ופלגא למר. וי"א ששותפות היא בכל חלק וחלק שיש בו בעלות משותפת. ולשניהם אין זה תלוי בדעת הנותן ו/או המקבלים, אלא זוהי מחלוקת הלכתית. אז אחזור על שאלתי הישנה, אשר כאמור נשאלה כבר בשורה הראשונה של הודעתי הלפני-לפני-אחרונה: https://forum.otzar....
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת יתושים ביום טוב
תגובות: 33
צפיות: 2334

Re: הריגת יתושים ביום טוב

כידוע הרעיון מר' שלמה זלמן. אבל ר' יצחק זילברשטיין מביא מחתנו ר' דב קוק שמביא מהרשב"א בביצה שאוסר לכבות גחלת ביו"ט, ואף לצורך, מפני שאינו נהנה מגוף המלאכה אלא זה סילוק המפריע, וזה אסור אף לצורך אוכל נפש, וה"נ כאן אינו חפץ בזבוב אלא שלא יפריע לו וממילא אסור ביו"ט, ודפח"ח. למ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 8:28 pm
פורום: חנוכה
נושא: גזל שמן ולא הפסיד המוכר, מה הדין, נקרא גזלן?
תגובות: 7
צפיות: 746

Re: גזל שמן ולא הפסיד המוכר, מה הדין, נקרא גזלן?

קצת שייך לסיפור הידוע על אותו אחד שהשחית פריט אספנות (בול/ספר) אחד מתוך שנים, וע"י זה עלה מחירו של השני וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך
תגובות: 17
צפיות: 385

Re: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך

שחיטה זה "מכשירין"?!
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן
תגובות: 13
צפיות: 421

Re: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן

מנין השמיטות בלא יובל בזמן הגלות - רמב"ם הל' שמיטה ויובל, שמכריע להלכה כמסורת הגאונים נגד הש"ס דילן.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 10:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעניין יט כסלו ממתי נחגג ועל ידי מי ועוד פרטים
תגובות: 56
צפיות: 3698

Re: בעניין יט כסלו ממתי נחגג ועל ידי מי ועוד פרטים

ברוז כתב:משמרת שלום לרבי שלום מבראהין - קוידינוב
(לא קשור לחסידי חב"ד)

פעם עברתי ברפרוף על כל השו"ת מן השמים, ומצאתי בו עוד תאריך ידוע בחשיבותו (כמדומני ער"ה), ועוד אחד שאינו ידוע בחשיבותו (כמדומני כ"ו תמוז, שלימים היה בו נצחון הבעש"ט על הפרנקיסטים שר"י).
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 10:17 am
פורום: חנוכה
נושא: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?
תגובות: 14
צפיות: 327

Re: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?

במשקה רותח אין איסור גילוי, וכ"ש כשהאש בוערת בו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 10:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1592

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

ההבנה שלי בסוגיא זו היא:
י"א ששותפות היא פלגא למר ופלגא למר.
וי"א ששותפות היא בכל חלק וחלק שיש בו בעלות משותפת.

ולשניהם אין זה תלוי בדעת הנותן ו/או המקבלים, אלא זוהי מחלוקת הלכתית.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 03, 2018 9:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?
תגובות: 14
צפיות: 431

Re: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?

ידועים דברי החיד"א, אם כי נראה שנאמרו בהפלגה, שנמסך על הגמ' שאיזו מטרוניתא אמרה לאחד האמוראים, ידענא דזוטרא דבכו יכיל לאחייא מתיא. (או משהו בנוסח כזה) ומשם הוא למד שאמורא שלא יכל להחיות מתים, לא נכנס לגמרא. אז אולי זה עוד מקרה. כך שמעתי בעל פה מרבי יעקב עדס כמה פעמים, והוא ציין לשם השם ספר, אך...
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 29, 2018 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?
תגובות: 14
צפיות: 431

Re: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?

עזריאל ברגר כתב:
מגדל כתב:ידועים דברי החיד"א, אם כי נראה שנאמרו בהפלגה, שנמסך על הגמ' שאיזו מטרוניתא אמרה לאחד האמוראים, ידענא דזוטרא דבכו יכיל לאחייא מתיא. (או משהו בנוסח כזה) ומשם הוא למד שאמורא שלא יכל להחיות מתים, לא נכנס לגמרא.

אנטונינוס אמר זאת לרבינו הקדוש על תלמידיו, כשתלמידו של רבי החיה מת.

ע"ז י,ב.
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 29, 2018 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לשלם על הכדור?
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: מי צריך לשלם על הכדור?

א. מסתמא זה "מתה מחמת מלאכה". ב. לא ברור לי אם יש דיני שומרים בין קטנים. ג. בפשטות שותפים ששאלו - ערבים הם זה לזה, ועליהם לחלק ביניהם את הנזק אם הם חייבים בו . א.מדובר שהכדור פגע בגדר והתפוצץ. ב.אז לפי זה מה יהיה הדין? ג.זו השאלה, מי נכלל בחיוב? א. זה לכאורה מתה מחמת מלאכה, כי כך הדרך במש...
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 29, 2018 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?
תגובות: 14
צפיות: 431

Re: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?

ידועים דברי החיד"א, אם כי נראה שנאמרו בהפלגה, שנמסך על הגמ' שאיזו מטרוניתא אמרה לאחד האמוראים, ידענא דזוטרא דבכו יכיל לאחייא מתיא. (או משהו בנוסח כזה) ומשם הוא למד שאמורא שלא יכל להחיות מתים, לא נכנס לגמרא. אנטונינוס אמר זאת לרבינו הקדוש על תלמידיו, כשתלמידו של רבי החיה מת. לא ראיתי את החיד&qu...
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 29, 2018 4:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לשלם על הכדור?
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: מי צריך לשלם על הכדור?

א. מסתמא זה "מתה מחמת מלאכה".
ב. לא ברור לי אם יש דיני שומרים בין קטנים.
ג. בפשטות שותפים ששאלו - ערבים הם זה לזה, ועליהם לחלק ביניהם את הנזק אם הם חייבים בו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 29, 2018 4:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעניין יט כסלו ממתי נחגג ועל ידי מי ועוד פרטים
תגובות: 56
צפיות: 3698

Re: בעניין יט כסלו ממתי נחגג ועל ידי מי ועוד פרטים

סתם שאלה: לאלו שמתלוצצים מתי נגזר עליהם שלא יזכו ללכת בדרכי החסידות, בראש השנה 'הרגיל' או בר"ה 'החסידי'? אפילו את העמוד הראשון של התניא לא למדת?! "צדיק ורשע לא קאמר"! זה לא נגזר עליהם, אלא הם בחרו זאת בבחירתם החופשית, והרשות נתונה בידם בכל עת ובכל רגע לשוב בתשובה. כלום לא מתפללים ברא...
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 29, 2018 11:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1413
צפיות: 92967

Re: בירור

חפציאלי כתב:האם יש מקור שלבן החליף גם את השפחות הגרד קוק מחפש זאת דחוף

רש"י עה"פ "ותלד זלפה" (ויצא ל,י)
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 29, 2018 10:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעניין יט כסלו ממתי נחגג ועל ידי מי ועוד פרטים
תגובות: 56
צפיות: 3698

Re: בעניין יט כסלו ממתי נחגג ועל ידי מי ועוד פרטים

קראקובער כתב:סתם שאלה: לאלו שמתלוצצים מתי נגזר עליהם שלא יזכו ללכת בדרכי החסידות, בראש השנה 'הרגיל' או בר"ה 'החסידי'?

אפילו את העמוד הראשון של התניא לא למדת?!
"צדיק ורשע לא קאמר"!
זה לא נגזר עליהם, אלא הם בחרו זאת בבחירתם החופשית, והרשות נתונה בידם בכל עת ובכל רגע לשוב בתשובה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' נובמבר 28, 2018 8:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ותיפוק ליה - ותיפוק לי
תגובות: 13
צפיות: 714

Re: ותיפוק ליה - ותיפוק לי

עשיתי חיפוש במאגר אלקטרוני, הביטוי מופיע כ85 פעם בש"ס בבלי, מתוכם רק כ10 "ותיפוק לי" והשאר "ותיפוק ליה", ולא הצלחתי למצוא חילוק ברור.
על ידי עזריאל ברגר
ד' נובמבר 28, 2018 8:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 20
צפיות: 604

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?

הכתרים של האותיות אינם משתנים ממקום למקום. ובעצם זה מבחינה מסוימת זהו חלק מצורת האות. אולי זה שנוי במחלוקת ראשונים. להרמב"ם (הלכות תפילין ב,ט) יש לפעמים תגים מיוחדים לאותיות מסוימות. וכן ראיתי בבעל הטורים שמביא לפעמים תגים על אותיות מסוימות. ולמעשה יש סופרים שמתייגים ע"פ מסורות שונות מלבד...
על ידי עזריאל ברגר
ג' נובמבר 27, 2018 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להדר אחר י"ב מתפללים
תגובות: 10
צפיות: 640

Re: להדר אחר י"ב מתפללים

אבני גזית כתב:יהללוהו בקהל עם - עשרה.
ובמושב זקנים - מיעוט רבים שנים, הרי י"ב.

אולי

מזה הגמרא הקשתה שיש מקום להצריך יב לברכת הגומל, אבל קושיא זו עלתה ב"קשיא" דהיינו שאין הלכה כן
על ידי עזריאל ברגר
ג' נובמבר 27, 2018 5:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה לעשות בספרי ת"ח שסרח
תגובות: 170
צפיות: 3195

Re: מה לעשות בספרי ת"ח שסרח

והגישה לפרוך רמב"ם מסברות - אינה מראה על חכמה יתרה...
על ידי עזריאל ברגר
ג' נובמבר 27, 2018 5:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה לעשות בספרי ת"ח שסרח
תגובות: 170
צפיות: 3195

Re: מה לעשות בספרי ת"ח שסרח

בימינו ברור שאי אפשר לכוף, גם יהודים אי אפשר לכוף. אבל בזמן שידינו תהיה תקיפה נכוף את הגוים לשמור שבע מצוות ואת היהודים לשמור תריג מצות. ובזמננו שאפשר לדבר על זה עם הגויים ויש מי שמוכן להקשיב - אכן יש רבים (רובם ככולם מחסידי חב"ד) שעוסקים בזה. בדורות הקודמים היינו בהישרדות ובזהירות שלא יפגעו ב...
על ידי עזריאל ברגר
ג' נובמבר 27, 2018 4:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקנות חפצים במכירה פומבית של הדואר?
תגובות: 14
צפיות: 579

Re: האם מותר לקנות חפצים במכירה פומבית של הדואר?

דואר ישראל מקיים מכירה פומבית של חפצים שנשלחו בדואר ולא נדרשו על ידי הנמענים. האם מותר לקנות ולהשתתף במכירה כזו, או שזה גזל? לא שמעתי מאנשים דעה ברורה בעניין. מה דעתכם? אם יש סימן מי אמר שהבעלים התייאשו ואפילו התייאשו אולי זה ייאוש שלא מדעת, לא אם, אלא וודאי שיש סימן - כתובת הנמען. ולא מדין ייאוש א...
על ידי עזריאל ברגר
ג' נובמבר 27, 2018 12:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה לעשות בספרי ת"ח שסרח
תגובות: 170
צפיות: 3195

Re: מה לעשות בספרי ת"ח שסרח

צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח (רמב"ם סופ"ח מהל' מלכים). מי שאחרי זה אומר שהיהדות איננה מסיונרית - טועה ומטעה! נכון שאיננו רוצים שכולם יקיימו תרי"ג מצוות, אבל אנחנו כן מחויבים למשוך את כל באי העולם להאמין באמונתנו! שלמה המלך משל בכל העולם, האם ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' נובמבר 27, 2018 10:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה לעשות בספרי ת"ח שסרח
תגובות: 170
צפיות: 3195

Re: מה לעשות בספרי ת"ח שסרח

צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח
(רמב"ם סופ"ח מהל' מלכים).
מי שאחרי זה אומר שהיהדות איננה מסיונרית - טועה ומטעה!
נכון שאיננו רוצים שכולם יקיימו תרי"ג מצוות, אבל אנחנו כן מחויבים למשוך את כל באי העולם להאמין באמונתנו!
על ידי עזריאל ברגר
ג' נובמבר 27, 2018 9:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעניין יט כסלו ממתי נחגג ועל ידי מי ועוד פרטים
תגובות: 56
צפיות: 3698

Re: בעניין יט כסלו ממתי נחגג ועל ידי מי ועוד פרטים

ע"ד הצחות בלבד: מכיוון שלהלכה א אלול אינו ר"ה (כ"א לסדרי הלימוד בת"ת ובישיבה) - היו צריכים להשלים כרביעי את י"ט כסלו...

גוט י"ט, לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו!
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 26, 2018 10:40 am
פורום: פסח
נושא: פתיחת קופסאות שימורים ביו"ט לצורך שבת
תגובות: 2
צפיות: 601

Re: פתיחת קופסאות שימורים ביו"ט לצורך שבת

אילו לא היה יכול לפתוח מעיו"ט - היה מקום להקל מדין מכשירי אוכל נפש וכו'.
אבל מכשירין שאפשר לעשותן מעיו"ט ושכח - לא נראה בעיני להקל ביו"ט.
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 26, 2018 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בשיעור העיסה - האם תברך על הפרשת חלה?
תגובות: 14
צפיות: 275

Re: ספק בשיעור העיסה - האם תברך על הפרשת חלה?

ברוך00 כתב:
עזריאל ברגר כתב:אני חוזר על מה שכתבתי בהודעתי הקודמת:
הפרשה מכמות שהיא פחות מעישרון - איננה כלום!



אם היא הפרישה על פחות מעשרון שזה כלום, אז מה באמת השאלה? למה שלא תתחייב?

מציע לקרוא שוב את האשכול מתחילתו.

עבור לחיפוש מתקדם