מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 6191 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 22, 2014 9:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" - תמיהה על דברי רש"י
תגובות: 41
צפיות: 4692

Re: "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" - תמיהה על דברי רש"י

הפוך, חז"ל אמרו (חולין צ"א) 'פרע להם בית השחיטה', שיראו שנשחטה, 'והכן וטול גיה"נ בפניהם'. הם לא סמכו על אף אחד. ולדברי רמב"ם יש ראיה מהא דאמרינן גיד הנשה דף צ"א (ע"א) וטבוח טבח (בראשית מ"ג, ט"ז) פרע להם בית שחיטה, והכן (שם) טול גיד הנשה, ועיין שם תוספות ד&quo...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 21, 2014 8:51 pm
פורום: חנוכה
נושא: בחותמו של כהן גדול
תגובות: 16
צפיות: 3044

Re: בחותמו של כהן גדול

לכ"ע יוחנן הורקנוס היה בן שמעון בן מתתיהו, ובנו הוא אלכסנדר ינאי. המחלוקת היא אם יוחנן האב נעשה גם הוא צדוקי כדעת אביי או רק הבן ינאי היה צדוקי כדעת רבא [ברכות כט] ומה שמבואר בגמ' קידושין ס"ו על ינאי היינו יוחנן שהרי אביי קא"ל, ויוספוס באמת סיפר כיו"ב על יוחנן, והדברים מפורסמים....
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 21, 2014 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" - תמיהה על דברי רש"י
תגובות: 41
צפיות: 4692

Re: "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" - תמיהה על דברי רש"י

בברכה המשולשת כתב:ב. יעויין בספר ארץ הצבי לגר"צ שכטר שליט"א בסימן שכותרתו משהו מעין "יחוסין באומה הישראלית" (כמדומני שזה סימן י"ז או באיזור)

הספר אינו תח''י.
האם הוא באוצר?
האם מישהו יכול להעלות לכאן את דבריו או לפחות את מסקנותיו?
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 21, 2014 8:32 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו המקור למה שקופצים במשה אמת ותורתו אמת
תגובות: 32
צפיות: 8153

Re: "משה אמת"

המעיין כתב:א. לא.
ב. אם אתה חושב שכן מה אתה שמח בזה?

אנחנו שמחים עם התורה, ועם זה שיש לנו אפשרות לחזור בתשובה ולהודות שמשה אמת ותורתו אמת, גם אם איננו אומרים במפורש את ההמשך...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 21, 2014 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: יוסי בן יועזר הי''ד ורבי עקיבא הי''ד
תגובות: 9
צפיות: 1133

Re: יוסי בן יועזר הי''ד ורבי עקיבא הי''ד

גם לא אומרים ר' יוחנן בן זכאי זצוק"ל (המנהג שנהגו בזה באחד האשכולות, אינו המנהג הנפוץ בישראל) וטעם הדבר נראה משום שלהם דומיה תהלה, ואין טעם שנשבחם, וה"ה לעניין הי"ד כעין זה שלפום מעלתם אין אנו מרגישים ראויים להתפלל על עניין נקמתם. ועוי"ל שהרי הוא כאבילות ישנה. יישר כח. ועל דרך ש...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 21, 2014 7:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: יוסי בן יועזר הי''ד ורבי עקיבא הי''ד
תגובות: 9
צפיות: 1133

יוסי בן יועזר הי''ד ורבי עקיבא הי''ד

נכון שהכותרת מוזרה לכם?
אז באמת למה לא מצמידים את התואר הי''ד לרבי עקיבא וחבריו וכל הדומים להם שנהרגו על קידוש שמו הגדול, לא פחות מקדושי השואה הי''ד, וקדושי דורנו - הרוגי הפיגועים הי''ד וכו'?
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 21, 2014 7:23 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו המקור למה שקופצים במשה אמת ותורתו אמת
תגובות: 32
צפיות: 8153

Re: "משה אמת"

המקור לאמירת משה אמת הוא בני קורח כמבואר במדרש תנחומא ובב"ב ע"ד ומכיון שהם אומרים זאת בגיהנום הלא ודאי שהם קופצים בשעת אמירתם מפני האש השורפתם ומכאן המקור למנהג זה ואשמח לשמוע המשך בירור הענין מסתמא כוונתך לקורח ועדתו ולא לבני קרח שעליהם מפורש בתורה ובני קרח לא מתו. ועל ההסבר הזה אני תמה ...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 21, 2014 7:21 am
פורום: חנוכה
נושא: בחותמו של כהן גדול
תגובות: 16
צפיות: 3044

Re: בחותמו של כהן גדול

שמעתי פירוש בשם האדמו"ר מקלויזנבורג שהכהן גדול זה היה יוחנן שנהיה צדוקי לאחר פ' שנה והיה שומר שמן שלא הכין אותו אדם שהיה טמא מת ונטהר ע"י אפר פרה אדומה שנעשה ע"י טבול יום שלשיטת הצדוקים זה פסול וכדקיי"ל בכל דוכתא אין מוקדם ומאוחר ב'תורה'. הזהרו בגחלתן!!! זאת מחלוקת האם יוחנן הוא...
על ידי עזריאל ברגר
ש' דצמבר 20, 2014 11:59 pm
פורום: חנוכה
נושא: בחותמו של כהן גדול
תגובות: 16
צפיות: 3044

Re: בחותמו של כהן גדול

האם ניתן לקחת שמן שמיועד למנחת חביתין של כה"ג ולהשתמש בו למנורה? גם יש להעיר, האם כתית למאור הוא לעיכובא? אם אין את השמן הכי טוב של טיפה ראשונה, לא יוצאים בדיעבד בשמן של מנחות? א. למה שלא יהיה אפשר? בפועל השמן הזה היה כתית, דהלא כתית כשר ומהודר-יותר למנחות, כמבואר במשנה וברמב"ם דתשעה שמני...
על ידי עזריאל ברגר
ש' דצמבר 20, 2014 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "פושע"- מתעצל
תגובות: 5
צפיות: 865

Re: "פושע"- מתעצל

מסכת ברכות דף מג עמוד ב :"ואל יכנס אחרונה לבית המדרש משום דקרו ליה פושע". רש"י: מתעצל. האם יש עוד מקומות שפושע הכוונה רק למידה רעה? המתפלל מוסף לאחר ז' שעות נקרא פושע, וגם פשיעה בשמירה היא עצלנות. השאלה היא הפוכה: האם יש בלשון חז"ל פשיעה שאינה עצלנות? כן. בנוסח הוידוי. עיין במשנ...
על ידי עזריאל ברגר
ש' דצמבר 20, 2014 11:24 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו המקור למה שקופצים במשה אמת ותורתו אמת
תגובות: 32
צפיות: 8153

Re: "משה אמת"

ע"ד הצחות:
בלקוטי מוהרן, התורה הידועה "על ידי ריקודין ומחיאת כף" וכו', היא ביאור על מעשה דרבב"ח ששמע את בלועי קורח אומרים "משה אמת" וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ש' דצמבר 20, 2014 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" - תמיהה על דברי רש"י
תגובות: 41
צפיות: 4692

Re: "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" - תמיהה על דברי רש"י

א. בנוגע לשחיטת מנשה - מי אומר שלפני מתן תורה היה הבדל בין שחיטת בני ישראל לשחיטת גוי?
ב. האם לפני מתן תורה נקבעה יהדות לפי האבא או לפי האמא?
להזכירכם: יעקב ויצחק נשאו נשים שלא מבנות אברהם. יהודה לפי הפשט נשא אשה בת איש כנעני (וגם לפי הדרש לא מדובר במישהו מצאצאי אברהם). שמעון לפי הפשט נשא אשה כנענית.
על ידי עזריאל ברגר
ש' דצמבר 20, 2014 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לתת עצה מבלי שנתבקשה - חילוקי הגישות האופייניים
תגובות: 6
צפיות: 917

Re: לתת עצה מבלי שנתבקשה - חילוקי הגישות האופייניים

יש מפרשים שיוסף לא נתן עצה, ובפרט שזאת עצה פשוטה ביותר,
אלא יוסף בא לבאר את החלום, שבחלום ראו את הפרות הרזות עומדות ליד השמנות, ועל זה אמר יוסף, שמכיוון שעתה ירא פרעה וגו', הרי שמתקיים ששנות הרעב עומדות כבר בזמן שנות השובע, בזה שמתכוננים אליהן.
ובזה מתורצים כמה דיוקים בפרשה.
על ידי עזריאל ברגר
ש' דצמבר 20, 2014 11:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:תיקון:
שתי גניבות הן אם ובנה.
בראשונה אמת ולא.
בשניה שקר וכן.
(בתורה)

רחל גנבה את התרפים, ולא נתפסה, ויעקב בתגובתו לכך דיבר בלשון "לא יחיה" וכיו"ב.
בנימין לא באמת גנב, אבל הוא נתפס, ויוסף אמר "גם עתה כדבריכם כן הוא".
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 18, 2014 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:תיקון:
שתי גניבות הן אם ובנה.
בראשונה אמת ולא.
בשניה שקר וכן.
(בתורה)

רחל ובנימין
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 17, 2014 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

חידה שהועתקה מפורום אחר:
היכי תימצי שאדם עומד לברך ברכת המזון בחנוכה, ואומרים לו שלא יגיד ועל הניסים בהודאה אלא בהרחמן?
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 17, 2014 2:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

היכן מצאנו עדות שהיא ע"י אחד ? {לא "התורה קראה אותם אחד" וכד'} לפי סדר הרמב"ם: א. ברמב"ם סוף הלכות יסודי התורה "נביא שהעיד לו נביא אחר". ב. ברמב"ם הלכות תשובה "ויעיד עליו יודע תעלומות". ג. במקומות שהאמינה התורה עד אחד (עגונה (מדרבנן?), סוטה, איסורין...
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 17, 2014 2:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

היכן מצאנו עדות שהיא ע"י אחד ? {לא "התורה קראה אותם אחד" וכד'} לפי סדר הרמב"ם: א. ברמב"ם סוף הלכות יסודי התורה "נביא שהעיד לו נביא אחר". ב. ברמב"ם הלכות תשובה "ויעיד עליו יודע תעלומות". ג. במקומות שהאמינה התורה עד אחד (עגונה (מדרבנן?), סוטה, איסורין...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 14, 2014 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

3. חידה במסכת ב"ק דף יג ע"א איך יתכן שישראל יאכיל כרשיני תרומה לבהמתו שנולדו לו? 4. חידה במסכת ב"ק דף יג ע"ב איזהו דבר הפקר שאסור לזכות בו ואם זכה בו הוא שלו? לא זוכר ב"ק, אבל נראה לי: 3. בכור - מכיוון שהוא מיועד לכהן. 4. חמץ בפסח (אם זכה בו הרי הוא שלו לענין חיוב מלקות על ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' דצמבר 12, 2014 7:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

לא ידען כתב:איזו עבירה, מחייבת את העובר במיתה,
אבל אם יעבור אותה 2 או 3 פעמים, לא יתחייב?

אם אתה מדבר על המעביר מזרעו למולך - זה כבר נידון לעיל.
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 11, 2014 9:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

שברי לוחות כתב:
נהר שלום כתב:שתי מילים:
הראשונה היא השנייה
השנייה- הראשון כותב עליה משנה
רמז לחידה המלך

משנה למלך?

לא.
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 11, 2014 9:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

מפרשתנו ומפרשה נוספת בתורה ניתן ללמוד שאחרון הוא לא תמיד אחרון. מַה הֵן שתי הפרשיות מֵהֵן ניתן ללמוד זאת? כאן תוכלו לקבל פרסים http://www.hidush.co.il/page.asp?id=214#.VIiy3rCMy8M בפרשת וישב מדובר על בן זקונים - ויש אחריו עוד בן. אבל החידה פורסמה בשבוע שעבר, אז "ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 11, 2014 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

מפרשתנו ומפרשה נוספת בתורה ניתן ללמוד שאחרון הוא לא תמיד אחרון. מַה הֵן שתי הפרשיות מֵהֵן ניתן ללמוד זאת? כאן תוכלו לקבל פרסים http://www.hidush.co.il/page.asp?id=214#.VIiy3rCMy8M בפרשת וישב מדובר על בן זקונים - ויש אחריו עוד בן. אבל החידה פורסמה בשבוע שעבר, אז "ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 09, 2014 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

אום אני חומה כתב:עזריאל, אתה בטוח?
שניים בפרשת בראשית, אחד בחיי שרה והאחרון בויגש.

אכן טעיתי. אינם מוזכרים בוישלח.
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 09, 2014 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר ללכת היום לכותל?הרי לפי הרדב"ז זה כותל העזרה
תגובות: 8
צפיות: 1182

Re: האם מותר ללכת היום לכותל?הרי לפי הרדב"ז זה כותל העזרה

אולי יש לחשוש גם לדעת הרה"ק מסאמאר זצוק"ל, שאמר שאין ללכת לכותל, משום שזו עברה על הג' שבועות. האדמו"ר מסאטמאר לא אמר מעולם שהאיסור ללכת לכותל הוא משום העברה על השבועות, זה 'חידוש' שחידשת אתה! הוא אסר זאת כדי שלא ליתן בזה חיזוק להרשעים שחוגגים את הנצחון שלהם בכיבוש הכותל ומקומות הקדוש...
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 09, 2014 10:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

שם הקיבוץ- אליפז. יפה. ועדיין לא אמרו פה איזו עיר בפרשת בראשית שמה כשם אדם בפרשת וישלח. ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. אבל חנוך בן ראובן לא מוזכר בוישלח... אז למאי כוונתו? יש ארבעה חנוך בחומש בראשית, ואחד מהם מוזכר בפרשת וישלח... עיין לעיל באשכול זה ומצא את ארבעתם, ובפרט התשובה לאחת מחיד...
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 08, 2014 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבדלה על נר נשמה במוצאי יו"כ
תגובות: 4
צפיות: 800

Re: הבדלה על נר נשמה במוצאי יו"כ

אבוקה להבדלה מצווה מן המובחר, וכאשר מוסיפים גפרור לתוך הנר ליצור אבוקה - תוספת זו באה להאיר, וניתן לברך עליה.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 08, 2014 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:ובאותו סגנון של חידות:
כמה נינים (בני-בני-בנים) של יעקב אבינו נקראו בשמות זהים לשמות נכדים (בני-בנים) שלו?
לפחות שניים...

ארד ונעמן - בני בנימין (בפרשת ויגש), ובני בלע בן בנימין (בפרשת פינחס)
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 08, 2014 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

אום אני חומה כתב:שם הקיבוץ- אליפז.

יפה.
ועדיין לא אמרו פה איזו עיר בפרשת בראשית שמה כשם אדם בפרשת וישלח.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 08, 2014 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לפני הנחת תפילין אומרים שמע והיה קדש והיה לא כסדר?
תגובות: 9
צפיות: 1269

Re: למה לפני הנחת תפילין אומרים שמע והיה קדש והיה לא כסדר?

אצלנו לא אומרים לשם-יחוד/יהי-רצון, אבל בתפילין דר''ת אומרים קודם ק''ש (ג' פרשיות) ואח''כ קדש והיה כי יביאך.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 08, 2014 2:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

ברוך ברגר כתב:
אום אני חומה כתב:
עזריאל ברגר כתב:
יש עוד:
שם של קיבוץ, שם של עיר בחומש בראשית, ושם של ארץ (ואולי קיימים עוד...).

ישראל

באותו סגנון: אדום

אכן התכוונתי לישראל, ולגבי אדום - ראה לעיל.
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 07, 2014 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר ללכת היום לכותל?הרי לפי הרדב"ז זה כותל העזרה
תגובות: 8
צפיות: 1182

Re: האם מותר ללכת היום לכותל?הרי לפי הרדב"ז זה כותל העזרה

אלו שנזהרים מלהצמד לכותל הם סוברים שהכותל הוא חומת הר הבית, אלא שהם חוששים לדעת הסוברים ש"ביאה במקצת שמה ביאה" היינו אפילו להכניס אצבע לחורי הכותל, ומכיוון שהכותל אינו ישר לכל גובהו אלא כונס-ועולה (כדאיתא בגמרא "שאני כותלי ביהמ"ק דלא מכווני", וכפי שניתן לראות בעיניים שכל אבן...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 07, 2014 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר ללכת היום לכותל?הרי לפי הרדב"ז זה כותל העזרה
תגובות: 8
צפיות: 1182

Re: האם מותר ללכת היום לכותל?הרי לפי הרדב"ז זה כותל העזרה

אם הלכה רופפת בידך - פוק חזי מאי עמא דבר.
זאת הלכה שמוסכמת על רוב-ככל הפוסקים.
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 07, 2014 10:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

ובאותו סגנון של חידות:
כמה נינים (בני-בני-בנים) של יעקב אבינו נקראו בשמות זהים לשמות נכדים (בני-בנים) שלו?
לפחות שניים...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 07, 2014 10:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

נמצאו בינתיים (לפי סדר א-ב): אלה, דן, לוטן, מבצר, מנחת, עוץ, עיבל, פינון, שכם, שעיר, תימן, תמנע יש עוד: שם של קיבוץ, שם של עיר בחומש בראשית, ושם של ארץ (ואולי קיימים עוד...). יש גם לפחות שלשה שמות של מקומות בפרשת וישלח שיש אנשים במקרא כשמותיהם (חברון כנען וממרא), וניתן להסתפק על אדום האם זה גם כינוי...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 07, 2014 7:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

לא ידען כתב:מנחת=מלחה.

נכון!
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 07, 2014 12:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

אחרי הוספת כל אלו שנמנו כאן - ברשימה שלי יש כבר 16 מקומות, שלא כולם הובאו כאן.

איפה זה פינון ומבצר?
והאם אהליבמה זה ירושלים או מלכות יהודה?

ועדיין לא מצאו את השכונה (בירושלים עיה"ק תובב"א) שמוזכרת בפרשתנו כשם אדם.
על ידי עזריאל ברגר
ש' דצמבר 06, 2014 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

אלי כהן כתב:
עזריאל ברגר כתב:
אלי כהן כתב:מי האיש אשר, לפי פסוקי התורה, זכה לראות בצאצאיו הכי הרבה דורות, בשושלת של אבות בלבד?

שם?


נכון. אבל מי הצאצא המרוחק שעליו מדובר?

זכורים לי ארבעה בני אותו דור (וכולם מצד אמם שייכים לדור אחד מרוחק יותר):
מואב, בן עמי, עשיו, יעקב
על ידי עזריאל ברגר
ש' דצמבר 06, 2014 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

אלי כהן כתב:מי האיש אשר, לפי פסוקי התורה, זכה לראות בצאצאיו הכי הרבה דורות, בשושלת של אבות בלבד?

שם?
על ידי עזריאל ברגר
ש' דצמבר 06, 2014 6:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2811
צפיות: 352954

Re: אשכול אביעה חידות

חידות שעלו בראשי בעת הכנת קריאת התורה היום (שבת פרשת וישלח): א. נכד של אברהם אבינו ששמו כשם נכד של יעקב אבינו. ב. נין של אברהם אבינו ששמו כשם נכד-נכדו של יעקב אבינו. ג. שני נינים של יצחק אבינו ששמם זהה. ד. נכד של יעקב אבינו ששמו כשמם של שני מלכים, אחד מעם ישראל ואחד מאומות העולם. ה. מצאצאי עשו ששמם ...

עבור לחיפוש מתקדם