מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 7246 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 4:54 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 274
צפיות: 22272

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

טרם ראיתי שמישהו התייחס לטענתי שזוהי עדות ששאפשר להזימה, אם יבואו שני עדים ויעידו שראינו את האנשים האלו בלי מסכה בעיר אחרת באותה שעה.
ועפ"ז קושיא מעיקרה ליתה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 181

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

אחר העיון ברש"י שם, ובכ"מ ובשו"ת הרמב"ם דלעיל, אני מסכים לחלוטין עם הרב "ביקורת תהיה", שכך נראה גם הפשט ברמב"ם, שהקונה עוברה של שפחה מישראל חברו - נימול ביום שנולד!

יישר כח גדול שהארת את עינינו.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף לברכת מעין שלש
תגובות: 31
צפיות: 1939

Re: צירוף לברכת מעין שלש

שם מצאנו שצריך לאכול כזית של הדבר עצמו בתוך זמן של כדי אכילת פרס, ואי אפשר לצרף את מה שאכת בהתחלה עם מה שאכל בסוף, למרות שבוודאי כל זה נחשב "אכילה".
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 11:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת דברי חולין בטעמי המקרא
תגובות: 16
צפיות: 287

Re: קריאת דברי חולין בטעמי המקרא

כמדומני שכתבו גדול"י שלא לקרוא את התרגום בטעמי המקרא.

אם כי יש לעיין אם טעמם מפני הקדושה, או מפני שמבחינה דקדוקית אין טעמי הפסוק מתאימים לטעמי תרגומו (עכ"פ ברוב המקרים).
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 668
צפיות: 96876

Re: היתר למחיקת השם, ע"י הוספת ד לפני ה בתרא, טרם מחיקת "יהודה"

בקצרה: לא מועיל. עיין שו"ע יו"ד רעו,יב, ועיין קסת הסופר בהלכות מחיקת השם, ובספרים רבים שדנו בכעין זה. ואפילו לשנות את המילים שלפניו ושלאחריו באופן שתשתנה משמעות השם - אסור, למיטב זכרוני. כגון מי שכתב את הפסוק "ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי" וגו' וטעה ודילג תיבות "אל יוס...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 9:49 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה
תגובות: 103
צפיות: 4193

Re: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה

אם אותם שלא שומרים על הכללים היו עכשיו לובשים כולם מסכות, היה אפשר להניח שיש להם איזה הגיון, אבל אם אינם לובשים מסכה אף שאינו גורם לשום ביטול תורה ובטול תפילה וכדומה מוכח שהם סתם אנרכיסטים או שרוצים לעשות הפוך מכולם. א. המסכה מאוד מפריעה ולא נוחה, ובפרט כשמזיעים. ב. המסכה מזיקה בזה שהיא מפריעה לתהל...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 1:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3139
צפיות: 466348

Re: אשכול אביעה חידות

גל של אגוזים כתב:באיזה לאו מן התורה אין המומר מצווה?

ריבית.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף לברכת מעין שלש
תגובות: 31
צפיות: 1939

Re: צירוף לברכת מעין שלש

עכשיו נזכרתי, שבתערובת איסור בהיתר (ועד"ז גם בחלק מדיני ברכות הנהנין) מצאנו גדר של "תערובת כזית בכדי אכילת פרס", ומכאן ראיה ברורה למה שכתבתי.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף לברכת מעין שלש
תגובות: 31
צפיות: 1939

Re: צירוף לברכת מעין שלש

ואם ביניהם הוא הפסיק באכילת חמץ?
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 30, 2020 5:17 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 825
צפיות: 213265

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

שבענו מטובך כתב:היכן מדובר על ההלכה שחסרה בכל מהדורות הרמב"ם (הל' תלמוד תורה פ"ז ה"ח)? ידוע שאחרי ה"ז הוא עובר מיד להלכה ט.

viewtopic.php?t=26326
אזהרה: י"ל שאסור לקרוא את האשכול הזה בתשעת הימים...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 30, 2020 12:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתיבת אותיות יה'
תגובות: 51
צפיות: 3557

Re: מילה שנגמרת בסיום "יה"

מי יודע היכן המקור שכשכותבים מילה שנגמרת בסיום "יה" וכגון היה, נחמיה, אוזניה וכדו' כותבים במקף על האות י' וכגון הי', נחמי', אוזני'? אז המלה אזניה כן נזכרה לפני שהזכרתי אותה אתם עסוקים במלחמות בלי סיבה, השאלה היתה האם יש מקור לכתיבת י', ולא האם הוזכר אזניה או עזניה וכו' וכו'. צודק מאוד. ונ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 30, 2020 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף לברכת מעין שלש
תגובות: 31
צפיות: 1939

Re: צירוף לברכת מעין שלש

משום שיש אכילה של כזית בכא"פ מי שאכל בליל הסדר מצה והפסיק באכילתה ועבר לאכול "חלות תודה ורקיקי נזיר" וכיו"ב וחזר אח"כ לאכול מצה שמורה - האם תאמר שמצטרף חצי הכזית שבתחילה עם חצי הכזית שבסוף?! (נתתי דוגמא של מאכלים שהם זהים לגמרי בצורתם ובטעמם וכו', וההבדל ביניהם הוא רק הלכתי...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 30, 2020 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?
תגובות: 25
צפיות: 294

Re: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?

ביקורת תהיה כתב:
יאיר1 כתב:הרוגי בית דין כתיב בהם כפרה.
היכן?

ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 30, 2020 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי ראוי להכתיר 'ממשיך': מחיים? לאחר מיתה? או לאחר קבורה?
תגובות: 5
צפיות: 168

Re: מתי ראוי להכתיר 'ממשיך': מחיים? לאחר מיתה? או לאחר קבורה?

דרך ישרה כתב:
עזריאל ברגר כתב:דווקא שלמה בעצמו - הוכתר בחיי אביו!

זה שדוד המלך ע"ה אמר עליו הוא יישב על כסאי והוא ימלוך אחרי, זה צוואה. אך זה לא 'הכתרה'. הוא לא החל בפועל למלוך. לא כאלעזר שכתב הרמב"ן שכבר שימש בכהונה גדולה בחיי אביו.

שלמה נמשח בשמן המשחה, והכריזו לפניו יחי המלך.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 30, 2020 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת נביא גוי
תגובות: 22
צפיות: 2769

Re: הריגת נביא גוי

ולהעיר מדברי התורה על נביא המסית לע"ז "לא תגור ממנו", שאם לא נאמר זאת במפורש - הו"א שאסור להרגו (וראו דברי הרמב"ם בביאור לאו זה).
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 29, 2020 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף לברכת מעין שלש
תגובות: 31
צפיות: 1939

Re: צירוף לברכת מעין שלש

כדכד כתב:מה הדין באוכל כזית מהפירות שמשבעת המינים אך שלא בכא"פ ואוכל בין הפירות האלה פירות שאינם מז' המינים וכל אכילתו היא כן כזית בכא"פ אך יש הפסק בין הפירות שמז' המינים יותר מכא"פ ובאמצע אוכל פירות אחרים - האם מצטרפים למעין שלש בכה"ג?

מדוע יצטרפו?!
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 29, 2020 8:47 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 274
צפיות: 22272

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

עושה חדשות כתב:קיבלתי
עידי קיום עם מסיכה.pdf

יישר כח, וברוך שכיוונתי.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 29, 2020 8:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סקר - חלומות בדברי תורה
תגובות: 57
צפיות: 8317

Re: סקר - חלומות בדברי תורה

אמש חלמתי חלום, שאני מסביר למישהו על "במי נמלך? בנשמותיהם של צדיקים". ושאלתי: ומאיפה היו הנשמות האלו? ותירצתי: לכאורה צ"ל שהקב"ה האציל נשמות כדי שיהיה לו במי להימלך. כלומר: כביכול הוא התייעץ איתם, אבל הוא כבר החליט לפני כן... והיום חיפשתי האם מישהו מכיר ביאור כזה, ובעזרת חברים מצ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 29, 2020 3:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם הנשים חטאו בחטא העגל?
תגובות: 13
צפיות: 119

Re: האם הנשים חטאו בחטא העגל?

דרופתקי דאורייתא כתב:
יאיר כתב:http://simla.otzar.org/viewtopic.php?p=214994#p214994

http://simla.otzar.org/viewtopic.php?p=213353#p213353


שני הקישורים חסומים אצלי (נטפרי). אשמח אם תוכל להביא הדברים לכאן.

צ"ל:
viewtopic.php?p=214994#p214994

viewtopic.php?p=213353#p213353
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 29, 2020 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?
תגובות: 25
צפיות: 294

Re: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?

שאלה:
אילו היה נשחט יצחק בעקידה - האם הוא היה מטמא טומאת מת?
(נניח לצורך הדיון התיאורטי שהעקידה היתה לאחר מתן תורה)

מדבריכם נראה שיש פנים לכאן ולכאן.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 29, 2020 2:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רב ותלמיד באומנות
תגובות: 7
צפיות: 138

Re: רב ותלמיד באומנות

ע"ז יז,ב: רבן של תרסיים אני.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 29, 2020 11:07 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 274
צפיות: 22272

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

ר"י 'נתיב הדעת' הגר"ב שרייבר פסק כי ה'עדים' בחתונות מחוייבים להסיר את המסכות בזמן החופה ואם לא הרי זה 'עדות שאי אתה יכול להזימה' משום שלא מזהים אותם, ר"י 'עטרת שלמה' הגר"ח פיינשטיין חולק עליו וכתב כי דין זה נאמר רק בחושן משפט ולא באבן העזר. א. האם אי אפשר לזהות אדם עם מסכה?! ב. ...
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בזמנינו שייך תלייה בבית דין
תגובות: 5
צפיות: 146

Re: האם בזמנינו שייך תלייה בבית דין

מבואר ברמב"ם שבכל הנ"ל חייב חטאת.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 11:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 668
צפיות: 96876

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

לבי במערב כתב:
עזריאל ברגר כתב: . . לגוף הענין - דעתי מסכימה לדעתו . .
אף לענין תחנון?

כן. אא"כ במקום שברור שהציבור לא מקפיד וכיו"ב.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 11:36 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 274
צפיות: 22272

Re: מסיכה בשבת

אדם שנקרעה לו המסיכה בשבת, האם חיישינן שמא יקשור כמו דמצינו סי' שי"ז ס"ב, ובאם כן הוי מוקצה (כבסי' ש"ח סט"ז וסי' שי"ג ס"ח)? כמו"כ הוראת הרבנים היתה שמותר לצאת עם מסיכה ברה"ר דהוי כמלבוש, וקשה מדוע מותר, והרי יש לחוש שמא יורידנו ויטלטלו ד' אמות ברה"ר? לכא...
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 9:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חוקת כ, כ ''בהבטחת זקננו'' או ''זקנם''?
תגובות: 8
צפיות: 133

Re: פרשת חוקת כ, כ ''בהבטחת זקננו'' או ''זקנם''?

קו ירוק כתב:כי אין פה אחוה, כשהוא יוצא להלחם עמו.

דווקא רש*י מבאר איך שפרשה זו מתחילה באחווה.
והביטוי זקננו מאוד משתלב לי בקריאת רצף דברי רש"י על כל הענין.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 7:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חוקת כ, כ ''בהבטחת זקננו'' או ''זקנם''?
תגובות: 8
צפיות: 133

Re: פרשת חוקת כ, כ ''בהבטחת זקננו'' או ''זקנם''?

קו ירוק כתב:ברש"י כתב יד לייפציג 'זקנו'.
וזה מכריע

איני מתווכח מהי הגירסא הנכונה.
רק אמרתי שאין אפשרות לשלול מסברא את הגירסא הנפוצה.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?
תגובות: 25
צפיות: 294

Re: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?

לכאורה על כגון דא אמרו "אין אדם דן גזירה שווה מעצמו".
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות דעות לרמב"ם בתוך ארבעה טורים
תגובות: 18
צפיות: 1405

Re: הלכות שמירת הלשון בטור

חגי פאהן כתב:
תם מה הוא אומר כתב:וע"ע viewtopic.php?f=7&t=45255

מה זאת?

הודעה שנכתבה טרם איחוד האשכולות. אפשר עתה להתעלם ממנה.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 6:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חוקת כ, כ ''בהבטחת זקננו'' או ''זקנם''?
תגובות: 8
צפיות: 133

Re: פרשת חוקת כ, כ ''בהבטחת זקננו'' או ''זקנם''?

שייף נפיק כתב:יפה אמרת, אלא שרש''י קודם הביא את זה כלשונם של אדום. ולכאורה הכוונה בהבטחה שהובטחה לזקנינו עשיו!

בין בלשוננו בין בלשונם מתאימה הלשון "זקננו", והכוונה היא ליצחק, ואין הכרח לשנות את הגירסא.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 6:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3139
צפיות: 466348

Re: אשכול אביעה חידות

אבל הוא בכ"ד אז תעשה 23+12 או 24+11 השואל לא ביקש למנות את מספר ספרי הקודש, אלא למצוא פסוק שיש בו כו"כ שמות של ספרים, ולצורך זה כל שם של ספר כשר כמענה לחידתו. ובמנין זה מנה 37 שמות של ספרים, ואלו הם: 1. בראשית. 2. שמות. 3. ויקרא. 4. במדבר. 5. דברים 6. יהושע. 7. שופטים. 8. שמואל. 9. מלכים....
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 668
צפיות: 96876

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

יוסף חיים אוהב ציון כתב:אז בהלכה ברורה כתב לברך על האורז קודם עיי"ש היטב.

נשמח אם תביא את דבריו לתועלת הלומדים.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 668
צפיות: 96876

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

יוסף חיים אוהב ציון כתב:זית ואורז מה קודם?

אינני מוצא סיבה שלא להקדים את הזית, וכפי שכתבתי באשכול אביעה חידות - viewtopic.php?f=7&t=541&p=584751&hilit=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%96#p584751
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 10:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חוקת כ, כ ''בהבטחת זקננו'' או ''זקנם''?
תגובות: 8
צפיות: 133

Re: פרשת חוקת כ, כ ''בהבטחת זקננו'' או ''זקנם''?

שייף נפיק כתב:''ויאמר לא תעבור ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה''
רש''י: "בהבטחת זקננו והידים ידי עשיו''.
לכאורה בהבטחת זקנם הול''ל, שכן אין זה דברי אדום, אלא דברי המקרא המתאר.
(ואולי ושמא היה כתוב זק' והבחור הזעצר פתח זקנם??)

זקננו = סבא משותף שלנו בני ישראל ושל אדום.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 10:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 414

Re: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

רק שתדעו כל מקום שס"ט (וחבר מרעיו) מביא ציטוטים, תוכל להיות סמוך ובטוח שמרן הגרע"י זצ"ל חולק על זה, ומביא הרבה יותר ציטוטים... עוד אתן מס' דוגמאות מהרב ע"ה, ותן דעתך: 1. לגבי עוגיות פפושדו המפורסמות הרב אמר/אמרו בשמו/מס' שנים היה חתום יאכלו וישבעו. וכי אם ארצה לחוש ולא לאכול בפס...
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 10:43 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מילה לתינוק בתקופת הקורונה- הנחיות מוצעות
תגובות: 57
צפיות: 2821

Re: מילה לתינוק בתקופת הקורונה- הנחיות מוצעות

נא לשמור על כבודם של רבנן ותלמידיהון (כולל הכותבים בפורום, וכולל גם שיזהרו לא לבייש את עצמם...).
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 10:30 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 274
צפיות: 22272

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

ביאור 2020-06-26 180515.jpg א. האם יש במסכה לבהמה משום לא תחסום - לכאורה כן, וצריך לתת לתוך המחסום מאותו המין שדשה בו, דאל"ה תצטער הבהמה. ב-ד. לכאורה המסכה הוי בגד והוי יתור בגדים במקדש, ומקבלת טומאה, וקונין בה בקנין סודר. ה. ליישר את החוט-ברזל שבמסכות הכירורגיות - בעיני זה כמו סגירת כפתור או ...
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 668
צפיות: 96876

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

יוסף חיים אוהב ציון כתב:אולי גדר באופן המותר

הוא לא אמר מצד "אופן המותר" אלא "מחשש פיקוח נפש".
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 28, 2020 9:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 668
צפיות: 96876

Re: המוריד שערות מהאף

יענקלה הכונס כתב:אדם המוריד שערות מע"ג אפו, האם עובר ב"לא ילבש"?

צריך לברר אם זה מנהג נשים או גברים ואם השואל הוא איש או אשה...

עבור לחיפוש מתקדם