החיפוש הניב 793 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אריך
ה' אוגוסט 06, 2015 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיכה במקומות בילוי ונופש שומרי שבת
תגובות: 29
צפיות: 2340

Re: תמיכה במקומות בילוי ונופש שומרי שבת

אכן בעיה קשה. לא שהוועדים למיניהם 'מכשירים' את המקום מחמת צניעות, אלא יודעים שלא יוכלו לעצור את הציבור לצאת ולנפוש ולכן רוצים להרוויח את נושא השבת. מי שחס על עיניו ונפש ילדיו, באמת צריך להימנע מהרבה מקומות. החס על עיניו ונפש ילדיו, ומצד שני יודע את מה שכל הורה יודע היום שיש להתחשב במה שנפשו של ילד ...
על ידי אריך
ד' אוגוסט 05, 2015 9:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיכה במקומות בילוי ונופש שומרי שבת
תגובות: 29
צפיות: 2340

Re: תמיכה במקומות בילוי ונופש שומרי שבת

צריך לשנות את כותרת האשכול, הנושא אינו השבת, אלא הצניעות. יש לחלק בין מקרה שיש נשים בלבוש לא צנוע שאז יש בעיית ראייה הלכתית. ובין היכא שיש נשים חרדיות, שאז יש שאלה אינדיווידואלית לכל אחד, ולב יודע מרת נפשו. אתמול היינו בשייט במרינה באשדוד. היו שם שני מפעילי שייט שומרי שבת וציבור שכמעט כולו חרדי. השי...
על ידי אריך
ד' אוגוסט 05, 2015 9:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביקור במוזיאון ישראל
תגובות: 29
צפיות: 2478

Re: ביקור במוזיאון ישראל

ועדיין לא הזכירו שמוזיאון ישראל פתוח בשבת כבחול. ובאנו בזה לענין של בילוי במקומות מחללי שבת.
על ידי אריך
א' אוגוסט 02, 2015 4:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ממתי התחילו לברך את החודש?
תגובות: 8
צפיות: 603

Re: ממתי התחילו לברך את החודש?

עתה מצאתי, כי מה שהבאתי שהדרכי משה גרס "בתוספתא", ותמהתי עליו טובא, כך ראיתי בטור הרגיל ובטור שירת דבורה (שיש באוצה"ח). אולם כפי הנראה זו טעות, דבמהדורות החדשות של שירת דבורה, מופיע בדרכ"מ: "בתוס'", וכן בדקתי בדרכי משה משנת תקכ שיש באוצה"ח. נמצא שזהו הנוסח האמתי בד...
על ידי אריך
ה' יולי 30, 2015 10:31 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "להתחיל לטייל"
תגובות: 9
צפיות: 982

Re: "להתחיל לטייל"

כמדומה שנמצא הפתרון לתעלומה. מצאתי שאותו קטע שבהגהות מרדכי במו"ק מופיע בחידושי אנ"ש בסוף המרדכי תענית, ושם כתוב: "לא יהלוך לטיול". וזו הגירסא הנכונה, ו"יהלוך" נשתבש ל"יתחיל".
על ידי אריך
ה' יולי 30, 2015 11:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: ממתי התחילו לברך את החודש?
תגובות: 8
צפיות: 603

Re: ממתי התחילו לברך את החודש?

תלוי ביון מתי היתה החתימה הסופית של התוספתא. אבל לכל השיטות עצם הדברים השנויים בתוספתא הם מרבותינו התנאים. אך טעות בין תוספות לתוספתא היא עות פזוטה ונפוצה, וקשה לייסד ע"ז בניינים גדולים. בדוגמה שלפנינו זה מעניין. כי בדפוס ראשון כתוב: בתוס'. בדפוסים שאח"ז (ונציה רפ"ב, ועוד) כתוב: בתוס...
על ידי אריך
ה' יולי 30, 2015 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: ממתי התחילו לברך את החודש?
תגובות: 8
צפיות: 603

Re: ממתי התחילו לברך את החודש?

לפי מה שכתב הרמב"ם פ"ה מקידוה"ח ה"ג דעד ימי אביי ורבא היו מקדשים ע"פ הראייה, א"כ פשוט שדברי התוספתא שנויים בעוד היו מקדשים ע"פ הראייה. נמצא שגירסת "ראיתי בתוספתא" בהגהות מרדכי, לא תיתכן, ודברי הדרכ"מ צריכים עיון.
על ידי אריך
ה' יולי 30, 2015 10:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: ממתי התחילו לברך את החודש?
תגובות: 8
צפיות: 603

Re: ממתי התחילו לברך את החודש?

יישר כחכם.
ברור א"כ שבזמן שהיו מקדשים ע"פ הראייה לא היה מקום לברכת החודש בשבת שקודם לכן. האם ידוע על זמן חתימת התוספתא אם זהו בזמן שעוד קדשו ע"פ הראייה, או שיתכן לומר שהיה זה אח"כ?
על ידי אריך
ה' יולי 30, 2015 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: ממתי התחילו לברך את החודש?
תגובות: 8
צפיות: 603

ממתי התחילו לברך את החודש?

בהגהות מרדכי מו"ק רמז תתקלד: "ראיתי בתוס' דשבת שלפני ר"ח אב אין מזכירין ר"ח משום דכתיב (איוב ג, ו) במספר ירחים אל יבא." בחלק מהדפוסים ישנים (ונציא רפ"ב אמשטרדם ת"פ) איתא: ראיתי בתוספתא, וכן העתיק הדרכ"מ תקמט, א. וצ"ע דליתא בתוספתא, ויותר צ"ע האם בזמן...
על ידי אריך
ה' יולי 30, 2015 9:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 259
צפיות: 26557

הערה קטנה על הפסקי תשובות

עיקר הספר הוא חסידי מלכתחילה. היה ראוי שכמו שלמשל שו"ע המקוצר הוא במוצהר ליהודי תימן, כך פסקי תשובות צריך שיהיה על הכריכה ציון: מנהגי החסידים. הספר נותן משקל רב ערך לעניינים שהחסידים מקפידים בהם, וכאילו הם גופי הלכה. עד הפסק"ת אדם למד מ"ב או שו"ע הרב וקיבל תמונה של ההלכה, ואם רצה...
על ידי אריך
ג' יולי 28, 2015 2:34 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "להתחיל לטייל"
תגובות: 9
צפיות: 982

Re: "להתחיל לטייל"

זקן ששכח כתב:אגב, באיזו שפה דיבר ה'מרדכי'?
אני אינני יודע, אבל יתכן שעל פי זה נבין את התרגום מלשונו לביטוי 'להתחיל לטייל'.


להדגיש שוב, לא מדובר על רבינו מרדכי ב"ר הלל, אלא זהו קטע מהחיבור הנפרד הנקרא "הגהות מרדכי" ולא ידוע מי כתבו, ובדיוק באיזו תקופה וארץ חי.
על ידי אריך
ג' יולי 28, 2015 11:11 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "להתחיל לטייל"
תגובות: 9
צפיות: 982

Re: "להתחיל לטייל"

אגב, מה שהביא הרב מה שנכון שהרמ"א מציין שכן הוא במרדכי, לאמיתו של דבר אין זה מרדכי אלא הגהות מרדכי, שהוא הוספות ממישהו (יש מסכתות שחלקים שלמים בהגמ"ר הם השלמות מכתבי יד נוספים של ספר המרדכי עצמו, כגון בשבת ועוד, אבל לרוב ההגהות מרדכי הוא דברים וליקוטים שהוסיפו על המרדכי). ומצינו כמה פעמים ...
על ידי אריך
ג' יולי 28, 2015 11:04 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "להתחיל לטייל"
תגובות: 9
צפיות: 982

Re: "להתחיל לטייל"

ז"ל הגה"מ "ההולך בדרך מותר בנעילת סנדל עד רחוב הקהל בזמן הזה ובט"ב לא יתחיל לטייל". כלומר ההולך בדרך מותר לו להמשיך בהליכתו אף בט"ב, ואף אם יצטרך ללבוש מנעלים מותר כל זמן שהוא בדרך עד שיגיע לרחוב היהודים, וזה מדובר גם במי שיצא לטייל ולא אמרינן ליה שישאר במקומו עד מוצאי...
על ידי אריך
ג' יולי 28, 2015 10:26 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "להתחיל לטייל"
תגובות: 9
צפיות: 982

Re: "להתחיל לטייל"

גם אם נניח כדבריך, עדיין לא מובן לי מה הפירוש 'להתחיל'.
על ידי אריך
ג' יולי 28, 2015 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בקרן השביעית
תגובות: 47
צפיות: 3456

Re: השתתפות בקרן השביעית

הוויכוח התחיל באחד שטען שהחזו"א אסר היתר מכירה כדי שלא תתבטל תורת שביעית, וע"ז טענת שא"א לומר שזה חומרא אלא אי"ז היתר כלל וכלל ובטל כעפרא דארעא וכאן מתברר שרק על צורת המכירה שיש כיום אסור אך אם ירצה חקלאי לסדר היתר מכירה כדת וכדין יש לו על מי לסמוך, וא"כ למה בזה החמיר החזו&...
על ידי אריך
ג' יולי 28, 2015 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בקרן השביעית
תגובות: 47
צפיות: 3456

Re: השתתפות בקרן השביעית

לא הבהרת דבריך. החזו"א כתב ג' טעמים למה היתר מכירה אין בו ממש. וכל תלמידיו (כמרנן הגרח"ק הגרנ"ק הגראי"ל וכו') וההולכים בעקבותיו (כגון מרן הגריש"א) מבטלים ההיתר כעפרא דארעא. נכון שיש חולקים על החזו"א, אבל לומר בדעת החזו"א שהוא החמיר בהיתר מכירה וסבר שבאמת זה מועיל,...
על ידי אריך
ג' יולי 28, 2015 9:07 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "להתחיל לטייל"
תגובות: 9
צפיות: 982

"להתחיל לטייל"

בהגהות מרדכי מו"ק רמז תתקלד איתא: ובתשעה באב לא יתחיל לטייל. מה הכוונה "יתחיל" לטייל. הרי עצם הדבר שמטייל (כלומר מתהלך להנאתו) אסור.
על ידי אריך
ג' יולי 28, 2015 8:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בקרן השביעית
תגובות: 47
צפיות: 3456

Re: השתתפות בקרן השביעית

ביחס לסגנון שכתבתי. נסמכתי על כל שהכל אנונימי. ובכל זאת, אבקש מחילתך. אם אתה חושב שהסגנון אינו ראוי, מן הראוי לערוך את ההודעה, כאן זה בית מדרש ויש צורת דיבור. אם אתה חושב שזה כן ראוי, אני מעדיף לעצור כאן ולא לומר את המילה האחרונה. לגופם של דברים, כיון שכנראה שאר החברים הבינו את הדברים לאשורם, איננו...
על ידי אריך
ג' יולי 28, 2015 12:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תמיהה על הדרכ"מ שמצטט מן המרדכי ואינו כלל לבעל המרדכי
תגובות: 4
צפיות: 562

Re: תמיהה על הדרכ"מ שמצטט מן המרדכי ואינו כלל לבעל המרדכי

הספר מרדכי היה ספר מאסף, ומעתיקיו הוסיפו בו אסופות, ואולי לכן כשמצטטים ממנו אינו בהכרח ממחברו, וכך היה מרדכי של ריינוס לעומת מרדכי אחרים, וגם לרמ"א גופיה הרבה פעמים היה מרדכי אחר. זה ברור וידוע שהמרדכי הוא ספר מאסף וכו', אבל השאלה היא כיצד הרמ"א לא הבחין (לכאו') שהדיבור הנ"ל הוא פשוט...
על ידי אריך
ג' יולי 28, 2015 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בקרן השביעית
תגובות: 47
צפיות: 3456

Re: השתתפות בקרן השביעית

למרות שהתפרעת במלל שאינו ראוי לבית המדרש. כיון שעשית את זה מעל במה ציבורית אני יאלץ להשיב לקוראים ולא לך. דבר אחד אומר לך, שניכר מתוך דבריך שאין לך יד ורגל בהלכות שביעית, כדאי שלפני מוצאי שביעית תשב כמה ימים ללמוד קצת. כאשר אדם בוחר מקצוע שהתורה אומרת לו לשבות שנה שלמה זו בחירה שלו, לא שלי. זה לא א...
על ידי אריך
ב' יולי 27, 2015 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המציאות בזמן חז"ל
תגובות: 5
צפיות: 681

Re: המציאות בזמן חז"ל

תוס' ברכות ו. המתפלל ולא המתין וכו' פירש ר"ת דזה היה להם בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה וכו'. רש"י תחילת אלו הן הגולין לגבי מעגל במעגילה שמחלק בין הגג בזמן חז"ל שהיה ישר ולא משופע כמו בזמן רש"י ע"ש. תוס' מו"ק כא. למה לא נוהגים בעטיפת הראש ובכפיית המיטה, ומחלק בין זמן התלמוד...
על ידי אריך
ב' יולי 27, 2015 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בקרן השביעית
תגובות: 47
צפיות: 3456

Re: השתתפות בקרן השביעית

דרך אגב, המצוה אינה בטלה, כיון שאני אתה והוא לא שותלים בגינה שלנו ולא בעציץ נקוב שבמרפסת שום דבר בכל שנה זו, וכן מקפידים על שאר ההלכות, כך השמצוה מתקיימת גם בלי החקלאים!! [/quote] מסתבר שלפני החורבן כשלא שמרו שמיטה, היו כמה צדיקים שהחביאו בחירוף נפש עציצים נקובים ושמרו שם שמיטה, ובכל זאת זה לא עזר....
על ידי אריך
ב' יולי 27, 2015 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בקרן השביעית
תגובות: 47
צפיות: 3456

Re: השתתפות בקרן השביעית

אני רוצה לפרוך את תשובתך אחת לאחת. איבוד פרנסה לשנה שלמה. חקלאי הולך להיות חקלאי מבחירה, זו לא גזירת עליון או גזירת המלכות. אם הוא מקבל על עצמו לא לעבוד שנה, אז כנראה זה משתלם לו, בסופו של יום גם לולי הברכה, יש משהו נחמד במעט חופש, מי שעובד או אשתו עובדת לא בהוראה רואה כמה האיש המודרני נהפך לעבד, ו...
על ידי אריך
ב' יולי 27, 2015 12:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תמיהה על הדרכ"מ שמצטט מן המרדכי ואינו כלל לבעל המרדכי
תגובות: 4
צפיות: 562

תמיהה על הדרכ"מ שמצטט מן המרדכי ואינו כלל לבעל המרדכי

בעוסקי בעריכת המרדכי הלכות שמחות (בתוך מו"ק) נתקלתי במקרה מוזר: ברמז תתסא יש אריכות שפותחת ב"הגה"ה" וכל כולה העתקה מראשונים אחרים: העיטור, הרא"ש והר"ן. ופשוט שאינו מהמרדכי, שאין דרכו להעתיק מחבירו הרא"ש, והר"ן היה יותר מאוחר לו!! (וכן ל"מ בכתבי היד). וכמה...
על ידי אריך
ב' יולי 27, 2015 12:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי תוספות ברכות על הדף
תגובות: 23
צפיות: 2066

Re: זיהוי תוספות ברכות על הדף

נ.ב. הנני עוסק בההדרת המרדכי במסגרת מכון י-ם, ומסכת ברכות ערוכה ומסודרת להדפסה, אלא שממתינים להשלמת סדר מועד (עוד כשנה לפחות). שמועה טובה תדשן עצם. ברוך הטוב והמטיב. (אולם תוחלת ממושכה וכו', וחבל על כל יום של עיכוב, בזמן שהספר המהודר יכול להיות לתועלת גדולה ללומדים ולהוגים). הדפסנו מהדורה מצומצת מא...
על ידי אריך
ב' יולי 27, 2015 12:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי תוספות ברכות על הדף
תגובות: 23
צפיות: 2066

Re: זיהוי תוספות ברכות על הדף

יעקובי כתב: נ.ב. האם עמדתם על כך שלא מעט חידושי דיני שהביא המרדכי בשם ר"י, הכונה בעצם לרבינו יהודה?


קצת יצאתי מההתמצאות בחומר. האם תוכל לציין למקומות מדוייקים ויהא הדבר לתועלת.
על ידי אריך
ב' יולי 27, 2015 11:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בקרן השביעית
תגובות: 47
צפיות: 3456

Re: השתתפות בקרן השביעית

א. טענה שחוזרת על עצמה, שיש חיוב לכלל ישראל. אני לומד שביעית כבר יותר משנה, ולא שמעתי ולא ראיתי ואפילו לא קצה ראייה או מיחוש לזה. אם מי מהכותבים יוכל להחכימני ויביא מקור לדבריו אשמח מאד. בפשטות מצות שביעית גם אם יש דין שביתת הארץ, זו מצוה פרטית לכל אדם. אולי, כיון שנשבעו בימי עזרא כולם ביחד, יש כאן...
על ידי אריך
ב' יולי 27, 2015 11:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי תוספות ברכות על הדף
תגובות: 23
צפיות: 2066

Re: זיהוי תוספות ברכות על הדף

המשך לדיון בעקבות דברי ר"י שילת. לא הבנתי מה הראיה שלו כלל ועיקר, הלא מי כמו המרדכי רגיל לצטט מקורות קדמונים בשתיקה, לפעמים הוא מציין בסוף דבריו את המקור (כגון: ספר התרומה), אבל מרובים המקרים שהוא פשוט מעתיק וסותם. ולא רק מדברי התוס', כי המרדכי במסכת ברכות בנוי מציטוטים רבים של רש"י, וגם ז...
על ידי אריך
ב' יולי 27, 2015 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בקרן השביעית
תגובות: 47
צפיות: 3456

Re: השתתפות בקרן השביעית

א. טענה שחוזרת על עצמה, שיש חיוב לכלל ישראל. אני לומד שביעית כבר יותר משנה, ולא שמעתי ולא ראיתי ואפילו לא קצה ראייה או מיחוש לזה. אם מי מהכותבים יוכל להחכימני ויביא מקור לדבריו אשמח מאד. בפשטות מצות שביעית גם אם יש דין שביתת הארץ, זו מצוה פרטית לכל אדם. אולי, כיון שנשבעו בימי עזרא כולם ביחד, יש כאן...
על ידי אריך
ב' יולי 27, 2015 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בקרן השביעית
תגובות: 47
צפיות: 3456

Re: השתתפות בקרן השביעית

ברור שמדובר במצוה השייכת לכלל ישראל, ולא כמו תפילין שהיא מצוה פרטית, דדין שמיטת קרקע הוא להכריז שהארץ של ה', והארץ הרי יושב בה כלל ישראל בתור 'כלל', א"כ נכון שכל חקלאי באופן פרטי שומר על השדה שלו, אבל בצירוף כולם יש כאן הוראה כללית שהעם הזה היושב בארצו מכריז שזו ארץ של הקב"ה. ומצד עיקרו של...
על ידי אריך
ג' יוני 23, 2015 8:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום הלכה כ"גוף בלא נשמה"- מעשה שהיה
תגובות: 19
צפיות: 1859

Re: קיום הלכה כ"גוף בלא נשמה"- מעשה שהיה

וכן על זה הדרך מצוי שמבחינים באדם שרוצה להתפלל ונמצא בלי כובע, אז הוא לוקח מחבר כובע הקטן ממנו בכמה מידות ונראה עליו בהתאם... יש להוסיף לדיון זה: מצוי שאדם מאריך בתפילה ובא אדם ורוצה לעבור, אבל אסור לעבור לפניו, אז מה עושה אותו איש? עובר מאחוריו. הבעיה שאין כמעט מקום מאחוריו, אז הוא נדחף שם וכמעט מפ...
על ידי אריך
א' יוני 21, 2015 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין שוה לאדם לראות נפלאות בשמים בלא לספר לחבריו - בקשת מקור
תגובות: 2
צפיות: 531

Re: אין שוה לאדם לראות נפלאות בשמים בלא לספר לחבריו - בקשת מ

כוונתך להקדמת אחי הקצה"ח לחלק ב' (סי' עה). יישר כחך.
על ידי אריך
א' יוני 21, 2015 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין שוה לאדם לראות נפלאות בשמים בלא לספר לחבריו - בקשת מקור
תגובות: 2
צפיות: 531

אין שוה לאדם לראות נפלאות בשמים בלא לספר לחבריו - בקשת מקור

מה המקור המדוייק לכך? מובא בשם הקדמת הש"ש, ולא מצאתי שם.
על ידי אריך
א' יוני 21, 2015 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר לידו חרק ולא אכלו, עבר ליד השמש ולא השתחוה, יש לו שכר!!
תגובות: 10
צפיות: 939

Re: עבר לידו חרק ולא אכלו, עבר ליד השמש ולא השתחוה, יש לו שכ

צונאמי כתב:במחילה, זה נשמע לי שטויות, אבל אני לא יודע לנמק.


לא רק שצריך לנמק, אלא צריך להתמודד עם המשמעות הפשוטה של המשנה במכות ורש"י שם. ובאמת רבינו יונה שהבאתי בתחילת האשכול הבין כמוך. אך צ"ע כנ"ל.
על ידי אריך
א' יוני 21, 2015 3:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר לידו חרק ולא אכלו, עבר ליד השמש ולא השתחוה, יש לו שכר!!
תגובות: 10
צפיות: 939

Re: עבר לידו חרק ולא אכלו, עבר ליד השמש ולא השתחוה, יש לו שכ

משלא היה צריך לצוות כמה מצוות וכמה אזהרות על שקצים ונבלות שאין לך אדם שאינו קץ בהן, אלא כדי שיקבלו שכר על שפורשין מהן". כוונתו ברורה, שבמקרה שאדם רעב ורוצה לאכול שרץ, למרות שמגעיל אותו הוא רוצה להתגבר ולאכול בגלל הרעב, ונמנע בגלל האיסור, יקבל שכר. וזהו שאמר "שפורשין מהן" שהרי אין זה ...
על ידי אריך
א' יוני 21, 2015 1:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר לידו חרק ולא אכלו, עבר ליד השמש ולא השתחוה, יש לו שכר!!
תגובות: 10
צפיות: 939

Re: עבר לידו חרק ולא אכלו, עבר ליד השמש ולא השתחוה, יש לו שכ

שמעתי מרבותי שבזה מצוות צריכות כוונה, ואם לא אכל חרק בסתמא - לא יקבל שכר, אך אם כיוון למצווה, יש לו שכר. האם מועיל לכוון מעתה לכל החיים? עיקר הדבר קשה, דהיכן מצינו שמצוות צריכות כוונה במניעה מאיסור ל"ת. ורק לפי רבינו יונה שהבאתי בפתיחת האשכול שהשכר הוא על קיום מצות יראה, אני מבין את דבריך. אך ...
על ידי אריך
א' יוני 21, 2015 1:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש יותר הידור בגופיה ציצית?
תגובות: 4
צפיות: 570

Re: האם יש יותר הידור בגופיה ציצית?

לפי זה, הלא גם בטלית של התפילה יש אותה בעיה, שלובשים אותה רק לשם מצוה. ועיין דרכ"מ (סוף סי' י') על מה שתירץ הב"י למה לא עושים ציציות בסוג מסוים של בגדים, וכתב משום שאין לובשים אותם להגין מחום והקור אלא מפני הכבוד. וכ' הדרכ"מ להקשות: דרוב טליתות שלנו שאנו לובשים בשעת התפילה שאינן להגן ...
על ידי אריך
ש' יוני 20, 2015 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר לידו חרק ולא אכלו, עבר ליד השמש ולא השתחוה, יש לו שכר!!
תגובות: 10
צפיות: 939

עבר לידו חרק ולא אכלו, עבר ליד השמש ולא השתחוה, יש לו שכר!!

מכות כג: כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה... ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ממנו מקבל שכר... ר' חנניא בן עקשיא... רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'. וכתב רש"י: לזכות את ישראל: "כדי שיהיו מקבלין שכר במה שמונעין עצמן מן העבירות לפיכך הרבה להן, שלא היה צריך לצוות כמה מ...
על ידי אריך
ש' יוני 20, 2015 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שולחן ערוך משולב עם קיצור טעמי וביאורי בית יוסף ועוד!!!
תגובות: 4
צפיות: 1110

Re: שולחן ערוך משולב עם קיצור טעמי וביאורי בית יוסף ועוד!!!

בקובץ 'הספר' כתוב כמה פעמים: דיברי השולחן ערוך. ומקובל לכתוב בכתיב חסר: דברי השולחן ערוך.

בקובץ לדוגמא. צ"ע המובאות הרבות מילקוט יוסף שלא מוזכר באיזה חלק ובאיזה עמוד.
על ידי אריך
ה' יוני 18, 2015 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 36856

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

ביקורת בריאה על ספר לא אמורה להצטמצם לעבודתו של מגיה או עורך לשוני; תיקוני טעויות או הגהות קונקרטיות. רואה אני את דברי החכם הנ"ל קולעים להרגשת רבים כאן לעיל שלא השכילו לבטאה אל נכון, ואולי גם לא בכבוד הראוי. [לשם האיזון, הועילו בודאי דברי הקילוסין וההערצה הנדיבים שנשפכו כאן - ארבעים סאה בשיעור...

עבור לחיפוש מתקדם