מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 330 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צעיר_התלמידים
א' מאי 01, 2016 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 43863

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך

המהרי"ט כ"כ פשוט שלא מובן מה שני הצדדים רוצים בכלל. המהרי"ט לא מצא חן בעיניו האפשרות ששניים יש להם שני ימים או יותר נכון שבן אדם עובר את קו התאריך ואז מתחלף לו היום פתאום. והתשובה שלו היא אין יישוב מעבר לקצה המזרח אז אין חשבון כזה ואין מציאות כזו. המהרי"ט לא חשב שהרז"ה אומר...
על ידי צעיר_התלמידים
א' מאי 01, 2016 1:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 43863

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך

עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה, הכותב מנסה ליישב את ספיקו של המהרי"ט בהמצאת איזה דין דרבנן לא ברור ולא מוגדר, כל כוחו של המאמר [מלבד טענת הפיענוח הלא נכון בענין של מה בכך] לטעון שמתחילת דברי המהרי"ט מבואר שלא כבסוף דבריו, מה שאינו נכון כל למעיין הישר - המהרי"ט הבין בדעת בדעת הרז"ה ...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 28, 2016 12:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חשיפה - חכמים שהשתמדו בשאלוניקי
תגובות: 45
צפיות: 7224

Re: חשיפה - חכמים שהשתמדו בשאלוניקי

אגב, האם בגדול אפשר לסמוך על בניהו? ראיתי בכתביו כל מיני סנסציות מוזרות כגון על חזרתו בתשובה של ישמעאל צבי בנו של ש"ץ והיותו רב בסרייבו בשם ר' יצחק צבי, או עלהגעתו של רי"י אלגאזי לאחר מותו, ועוד כהנה.
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אפריל 27, 2016 12:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפי הירושלמי [יבמות פ"ד ה"ב] שלגוליית הפלישתי היו מאה אבות
תגובות: 8
צפיות: 1741

Re: לפי הירושלמי [יבמות פ"ד ה"ב] שלגוליית הפלישתי היו מאה אבות

יש לעיין: לגבי ולד שנולד מאב ממזר ומאב כהן כשר, אשר בפשטות נראה דהוולד הזה: הן אסור בממזרת בגלל אביו הכהן - והן אסור בכשרה בגלל אביו הממזר (ולכאו' זה יותר מסתבר מלמימר איפכא: דהוא רשאי לשאת, הן ממזרת - בגלל אביו הממזר, והן כשרה - בגלל אביו הכהן) , האם הוא בכלל רשאי להתחתן? ואם תמצי לומר שהוא אינו ר...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אפריל 27, 2016 10:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבד כנעני-מתי נהיה בר חיובא
תגובות: 16
צפיות: 2779

Re: עבד כנעני-מתי נהיה בר חיובא

הכל מדובר בעבדותו. רק אומרים כאן שאולי משום שחייב במצוות כאשה, יהיה לו דין אשה גם לענין גיל החיוב. ועל זה אני תמה, דודאי אין דינו כאשה שא"כ גם היה פטור ממילה. (כוונתי לעבד שנולד אצל האדון). אפילו בהשחתת זקן חייב, ובאמת ספק האחרונים הנ"ל מחודש בסברא דלכאורה הגדלות של זכרות נאמרה בגיל יג, א...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אפריל 27, 2016 9:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבד כנעני-מתי נהיה בר חיובא
תגובות: 16
צפיות: 2779

Re: עבד כנעני-מתי נהיה בר חיובא

פלתי כתב:
צעיר_התלמידים כתב:ולפי הצד שנעשה בר חיובא בגיל יב א"כ אם נשתחרר חוזר לקטנותו או שחייב עדיין רק כאשה או שנהיה כדין איש גדול גם בגיל יב?

אם יש צד שהוא כאשה א"כ יהיה פטור ממילה.

לא הבנתי, במילה חייב כבר בעבדותו.
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אפריל 27, 2016 9:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פיקחותו של ה'מנחת אלעזר' זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 3653

Re: פיקחותו של ה'מנחת אלעזר' זצ"ל

הכוונה לכל התושבים המקוריים של אויברלנד, תלמידי החתם סופר, ששמרו על התורה כמנהג אבותיהם בדקדוק עד השואה ולא הצטרפו לחסידויות.. :חסידות ערלוי" ו"האדמו"ר מפרשבורג" הם מי שקראת להם אורטודוקס לייט: בארץ קראו לעצמם חסידות אבל הם סתם קהילות של יהודים תלמידי חכמים ויראי שמים עם רב. ולש...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אפריל 27, 2016 9:31 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פיקחותו של ה'מנחת אלעזר' זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 3653

Re: פיקחותו של ה'מנחת אלעזר' זצ"ל

הכוונה לכל התושבים המקוריים של אויברלנד, תלמידי החתם סופר, ששמרו על התורה כמנהג אבותיהם בדקדוק עד השואה ולא הצטרפו לחסידויות.. :חסידות ערלוי" ו"האדמו"ר מפרשבורג" הם מי שקראת להם אורטודוקס לייט: בארץ קראו לעצמם חסידות אבל הם סתם קהילות של יהודים תלמידי חכמים ויראי שמים עם רב. חרם...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אפריל 27, 2016 9:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבד כנעני-מתי נהיה בר חיובא
תגובות: 16
צפיות: 2779

Re: עבד כנעני-מתי נהיה בר חיובא

ולפי הצד שנעשה בר חיובא בגיל יב א"כ אם נשתחרר חוזר לקטנותו או שחייב עדיין רק כאשה או שנהיה כדין איש גדול גם בגיל יב?
על ידי צעיר_התלמידים
ב' אפריל 25, 2016 2:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 43863

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך

דברי ספר הזכרונות המיוחס למהרי"ט בישורון החדש (ניסן תשע"ו) מופיע מאמר בנושא בירור דעת המהרי"ט בענין קו התאריך. התקשיתי לעמוד על כוונת הכותב ונראה כי המאמר נכתב מן הסוף להתחלה, לאמר שורת הסיכום שלו "הלכה למעשה דעתו (של מהרי"ט) מסכמת כפי המקובל בידינו ממרן החזו"א והגרי&q...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' אפריל 25, 2016 9:37 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספירת העומר בעבר קו התאריך
תגובות: 115
צפיות: 23962

Re: ספירת העומר בעבר קו התאריך

לא ברור לי למה מקשים (כאן, וגם בקונטרס שצורף, בכתיבתו הילדותית) דוקא מהמקיף את כדוה"א יחד עם השמש, ולא ממי שנמצא בקטבים שאין שם יום ולילה, או בחלל. ובכל זה כבר דנו ונחלקו הפוסקים, אם ואיך בכלל אפשר לחייבו בכל מצוות שהזמ"ג. ואין זה שייך כלל לשאלת העובר את קו התאריך. מקובל לומר ביחס למי שנמ...
על ידי צעיר_התלמידים
א' אפריל 17, 2016 10:39 am
פורום: פסח
נושא: הלל בליל פסח בביהכנ"ס בלי ברכה?
תגובות: 32
צפיות: 6062

Re: הלל בליל פסח בביהכנ"ס בלי ברכה?

כידוע יש מחלוקת הראשונים אם מברכים על ההלל שאומרים בליל פסח על הסדר. עיין בטור בסי' תע"ג. וסיים בזה"ל ויש מקומות שנוהגין לקרות ההלל בביהכנ"ס בציבור כדי שלא יצטרכו לברך עליו בשעת ההגדה ומה טוב ומה נעים ההוא מנהגא עכ"ל. והראשונים הביאו ראיה מדברי הירושלמי שמברכים, עיין מה שהאריכו ...
על ידי צעיר_התלמידים
א' אפריל 17, 2016 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן עיכול משקים
תגובות: 1
צפיות: 694

Re: זמן עיכול משקים

אפשר לפתוח כל ספר על ליל הסדר שמדבר על השאלה הזו בענין שיעור עיכול מכוס ראשונה של ליל הסדר, אני תמיד חשבתי לדון אולי ביין נדון את זמן השפעת האלכוהול?
על ידי צעיר_התלמידים
א' אפריל 17, 2016 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 21283

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

בענין זה מתיר עפי"ז כשר סוויטש שרק ע"י הסתברות סטטיסטית מדליק אור בוודאות, בגדר גילוי פנים בתורה שלא כהלכה - download/file.php?id=25404
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 14, 2016 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: התקטנות השיעורים
תגובות: 78
צפיות: 10019

Re: התקטנות השיעורים

הרב אוצה"ח וצעיר התלמידים, פסק של ב"ד או קביעת חכמי הדור אינם חלים מכאן ולהבא ו למפרע? יומא פ. "אמר רבי אלעזר האוכל חלב בזמן הזה צריך שיכתוב לו שיעור שמא יבא בית דין אחר וירבה בשיעורין." והיינו שירבו או ימעטו בגודל זית וכגמ' שם. דוקא אם יקבעו שיעור אחר כגון שמספיק זית קטן ולא כש...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אפריל 13, 2016 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התקטנות השיעורים
תגובות: 78
צפיות: 10019

Re: התקטנות השיעורים

אם אני לא טועה החזו"א כתב שהשיעורים תלויים בקביעת חכמי הדור וכל עוד לא הצל"ח לא קבע את דבריו השיעור עדיין היה גדול.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' אפריל 05, 2016 3:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת כשמותרת אמירה לעכו"מ ונפ"מ לדין החשמל בארץ ישראל
תגובות: 1
צפיות: 796

מעשה שבת כשמותרת אמירה לעכו"מ ונפ"מ לדין החשמל בארץ ישראל

האם יודע מאן דהוא מקור להלכה בדין מי שהוצרך להדליק אור בשביל חולה שאין בו סכנה בביתו בשבת והלך להביא גוי בהיתר, ובא יהודי שאין הבית שלו והדליק את הנר באיסור, האם בשביל להשתמש בו צריך לומר לגוי שיכבה וידליק, או דאפוכי מטרתא ל"ל וכל שמותר ע"י גוי א"צ לכבות ולהדליק. ולפי"ז כל שאנו מ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' אפריל 05, 2016 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קו התאריך המבדיל בין עיר פרוזה לעיר מוקפת
תגובות: 4
צפיות: 1243

קו התאריך המבדיל בין עיר פרוזה לעיר מוקפת

יש לעיין מה הדין עיר פרוזה הנמצאת למזרח קו התאריך ועיר מוקפת למערבה [לדעת הגר"א קוטלר ועוד החולקים על הכרעת החזו"א שלא לחלוק ביבשה], האם נאמר שתאחר הפרוזה כמעט מעת לעת שלם עד שתנהג פורים ביום ט"ו שחל להיות בחשבונה או שלעולם ועד כלפי דיני סמוך ונראה שענינם שהפרוזה מתבטלת לכרך אז כלפי ז...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' מרץ 01, 2016 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוקת היום לשעות
תגובות: 32
צפיות: 5557

Re: חלוקת היום לשעות

שומע ומשמיע כתב:האם ידוע על פי דעת תורה מה המקור לזה שהיום מתחלק ל12 שעות?

התומים כ' בסימן ל' ס"ק י"ג לגבי חקירות דאיזה שעה שאינו מדאורייתא, ואילו החז"א הל' קה"ח כתב שזה בכלל הלל"מ מסיני.
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 29, 2016 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין חודש העבור בימי בית ראשון
תגובות: 90
צפיות: 11449

Re: דין חודש העבור בימי בית ראשון

חוץ ממה שאין טעם בזה, מקובל לומר ששנת העיבור מתחילה בתשרי ולכן לא אומרים לכפרת פשע קודם לכן.
על ידי צעיר_התלמידים
א' פברואר 28, 2016 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין חודש העבור בימי בית ראשון
תגובות: 90
צפיות: 11449

Re: דין חודש העבור בימי בית ראשון

לעיקר קושייתו של ברזילי, לא הבנתי מנין לו שהשתנה משהו כשעלו שמות החדשים כו', לכאורה הירושלמי דכבש בן שנתו מסתפק מתי עוברת שנה, האם בתום חודש העיבור או בתום י"ב חודש, אבל ברור שהתאריך ייקבע לפי החודש השנים עשר שהוא אד"א. כמובן שלגבי יארצייט ופורים וכו' לא קשיא מידי כי הכל דרבנן ויש משמעות ...
על ידי צעיר_התלמידים
א' פברואר 28, 2016 8:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין חודש העבור בימי בית ראשון
תגובות: 90
צפיות: 11449

Re: דין חודש העבור בימי בית ראשון

אם שנה אחת כדור הארץ ישנה פתאום את מסלולו לא יהיה לנו מתי לקבוע ראש השנה כי לא נדע מתי נגמרה השנה הקודמת. כתוב בתורה החדש הזה לכם ראש חדשים, ועוד למדנו "שמור את חדש האביב - שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסן". אם כן, בלי שום קשר למה שעשתה השמש בעבר, יש לקבוע את ראש השנה, האחד בחודש הראשון,...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' פברואר 25, 2016 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין חודש העבור בימי בית ראשון
תגובות: 90
צפיות: 11449

Re: דין חודש העבור בימי בית ראשון

]אנסה להסביר שוב בצורה קצת שונה אין זה משנה לענייננו מה האורך האסטרונומי של השנה אלא עצם העובדה שהשנה מהותה מעגל שנקבע בתורה שחודש ניסן יהיה תחילתו, מכיוון שנקודת ההתחלה היא סתם נקודה על פני המעגל שבה בחרה התורה להתחיל את השנה הרי שתחילת הסיבוב השני נמדדת אך ורק בעובדה שחזרנו לאותו מקום שבו כבר היי...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' פברואר 16, 2016 8:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחון והשתדלות
תגובות: 89
צפיות: 11507

Re: בטחון והשתדלות

הרב דסלר ושאר האוחזים בשיטתו חוזרים כמעט במילים מדויקות על סברות ה'מדברים' חכמי הכלאם שגינה הרמב"ם כל כך במורה הנבוכים ח"א פע"ג אבל מעשה בני האדם, הרי הם חלוקים בהם. שיטת רובם, וכל ה"אשעריה", כי בעת הנעת העט הזה, ברא ה' ארבעה מקרים שאין מקרה מהם סיבה לשני, אלא הם צמודים במצי...
על ידי צעיר_התלמידים
א' פברואר 14, 2016 8:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס
תגובות: 28
צפיות: 5794

Re: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס

מיללער כתב:בתוס' מו"ק דף יא. ד"ה כוורא כתבו שהרפואות שבש"ס נשתנו בזמן הזה ואינן טובות. האם יש מקורות נוספים בדברי הראשונים על זה שנשתנו הטבעים לגבי עניני רפואות שבש"ס?

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/mada-2.htm
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=290&ArticleID=388
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 30745

Re: אחכה לו בכל יום

איגרת לחכמי קהל עיר מארשילייא
על ענייני אצטגנינות ומזל
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 30745

Re: אחכה לו בכל יום

[b]ואף על פי שנשאר דעת האומר כן בתיובתא, אין עיקרי האמונות תלויות בראיות של פשוטי מקראות ואגדות. הענין קשה לי מאד, אני לא מבין ולא יכול להכיל. כל עוד שלא אראה כלשונות הללו בעוד ראשונים, יהיה זה לגבי עוד מאירי תמוה. הרמב"ם - ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מחכמי האמת רבותינו ע"ה ...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 30745

Re: אחכה לו בכל יום

הדיון האמוציונאלי בדעת הרמב"ם באמונת יג עיקרים מיותר, אחר שכבר נפסקה ההלכה כראב"ד ע"י רבנו החזו"א בספרו הגדול.
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 30745

Re: אחכה לו בכל יום

מה הכוונה [בדברי הגרמ"פ] שצריך לחכות כעין ודאי לביאת המשיח ? מי שיש איזה עסק שאינו ריווחי לו אם המשיח יבוא [הדפסת ספר קינות לת"ב וכדו'] ועושה את העסק הזה בגלל שסביר להניח שלא יבוא בימים אלו עובר על משהו? לא ראיתי את דבריו, אבל על פי הציטוט שהבאת צריך לחכות כעין ודאי שיבוא, אבל לא ודאי שיב...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 30745

Re: אחכה לו בכל יום

מה הכוונה [בדברי הגרמ"פ] שצריך לחכות כעין ודאי לביאת המשיח ? מי שיש איזה עסק שאינו ריווחי לו אם המשיח יבוא [הדפסת ספר קינות לת"ב וכדו'] ועושה את העסק הזה בגלל שסביר להניח שלא יבוא בימים אלו עובר על משהו?
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 7:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21868

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

א. לא הבנתי מה לא הבנת בעניין השולחן. אני הסברתי שיש קושי בדברי הבית מאיר והפמ"ג וזה הקושי. שהרי אתה צודק בזה שיסוד ההיתר הוא שיש צד היתר אצל ישראל, אבל אינו בדיוק באופן שבו הגוי מטלטל, ואם כן הוא בשביל מה היו צריכים לבאר שצורך הההארה הוא נקרא לצורך דבר המותר הלא די יהיה בזה שיש איזה אופן שיהי...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' ינואר 27, 2016 6:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21868

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

לכידה.PNG
לכידה.PNG (13.05 KiB) נצפה 5237 פעמים
לפי"מ שביארתי posting.php?mode=reply&f=17&t=25565&sid=83832c46764dd40dac52c1aea8839075#pr259083 דוגמת האורחות שבת במגש אינה צודקת.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21868

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

ספר ארחות שבת לרב גלבר.PNG
ספר ארחות שבת לרב גלבר.PNG (28.75 KiB) נצפה 5271 פעמים
2.PNG
2.PNG (27.39 KiB) נצפה 5271 פעמים
3.PNG
3.PNG (81.27 KiB) נצפה 5271 פעמים
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21868

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

הלכות שבת בשבת רמ''מ קארפ.PNG
הלכות שבת בשבת רמ''מ קארפ.PNG (51.78 KiB) נצפה 5275 פעמים


הלכות שבת בשבת רמ''מ קארפ.PNG 2.PNG
הלכות שבת בשבת רמ''מ קארפ.PNG 2.PNG (31.62 KiB) נצפה 5275 פעמים
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 9:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השר מקוצי הר"ש משאנץ
תגובות: 4
צפיות: 1471

Re: השר מקוצי הר"ש משאנץ

מדבר כתב:האם ברור כי הר"ש משאנץ הוא השר מקוצי

מה הקשר?
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 8:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: דבריהם הם זכרונם - נפש לחברינו ר' איתם הנקין הי"ד
תגובות: 159
צפיות: 32188

Re: על שלשה תלמידי הראי"ה שהושחרו - לא פורסם

בזמנו כתב לי ר' איתם שהוא מכין מאמר על כמה מתלמידי הראי"ה שצאצאיהם מתעלמים ממורשתם, וביניהם הוא כלל את ר' יצחק שולזינגר וילדיו, הוא כתב לי שבדעתו לשלוח לי את המאמר כדי שאראה אם הסקירה על הגרמ"מ "הוגנת". מאז לא שמעתי ממנו על המאמר. ועתה בא לידי המאמר המצ"ב, שמובן מתוכו שאליו...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 30745

Re: אחכה לו בכל יום

רממ"ש - רבי משה מרדכי שולזינגר ולא רבי מנחם מענדיל שניאורסון.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21868

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

ועל כרחין שפירוש הדברים הוא שכיוון שיש צד היתר במקרה שבאמת יהיה אגב ההיתר היינו שעיקר כוונתו השולחן (או שעושה בגופו לפי הבנת השו"ע הרב) לכן מותר בגוי, אבל לא עלה על דעת המג"א שבפועל יותר לטלטל נרות ע"ג שלוחן רק למטרת הארת החדר השני כי זה לא נקרא לא טלטול מן הצד ולא איסור אגב היתר. רק...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 30745

Re: אחכה לו בכל יום

לכידה.PNG
אגרות משה חלק ח סימן ח
לכידה.PNG (20.2 KiB) נצפה 6304 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם