מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 352 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צעיר_התלמידים
ג' אפריל 05, 2016 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קו התאריך המבדיל בין עיר פרוזה לעיר מוקפת
תגובות: 4
צפיות: 826

קו התאריך המבדיל בין עיר פרוזה לעיר מוקפת

יש לעיין מה הדין עיר פרוזה הנמצאת למזרח קו התאריך ועיר מוקפת למערבה [לדעת הגר"א קוטלר ועוד החולקים על הכרעת החזו"א שלא לחלוק ביבשה], האם נאמר שתאחר הפרוזה כמעט מעת לעת שלם עד שתנהג פורים ביום ט"ו שחל להיות בחשבונה או שלעולם ועד כלפי דיני סמוך ונראה שענינם שהפרוזה מתבטלת לכרך אז כלפי ז...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' מרץ 01, 2016 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוקת היום לשעות
תגובות: 32
צפיות: 3471

Re: חלוקת היום לשעות

שומע ומשמיע כתב:האם ידוע על פי דעת תורה מה המקור לזה שהיום מתחלק ל12 שעות?

התומים כ' בסימן ל' ס"ק י"ג לגבי חקירות דאיזה שעה שאינו מדאורייתא, ואילו החז"א הל' קה"ח כתב שזה בכלל הלל"מ מסיני.
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 29, 2016 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין חודש העבור בימי בית ראשון
תגובות: 90
צפיות: 7627

Re: דין חודש העבור בימי בית ראשון

חוץ ממה שאין טעם בזה, מקובל לומר ששנת העיבור מתחילה בתשרי ולכן לא אומרים לכפרת פשע קודם לכן.
על ידי צעיר_התלמידים
א' פברואר 28, 2016 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין חודש העבור בימי בית ראשון
תגובות: 90
צפיות: 7627

Re: דין חודש העבור בימי בית ראשון

לעיקר קושייתו של ברזילי, לא הבנתי מנין לו שהשתנה משהו כשעלו שמות החדשים כו', לכאורה הירושלמי דכבש בן שנתו מסתפק מתי עוברת שנה, האם בתום חודש העיבור או בתום י"ב חודש, אבל ברור שהתאריך ייקבע לפי החודש השנים עשר שהוא אד"א. כמובן שלגבי יארצייט ופורים וכו' לא קשיא מידי כי הכל דרבנן ויש משמעות ...
על ידי צעיר_התלמידים
א' פברואר 28, 2016 8:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין חודש העבור בימי בית ראשון
תגובות: 90
צפיות: 7627

Re: דין חודש העבור בימי בית ראשון

אם שנה אחת כדור הארץ ישנה פתאום את מסלולו לא יהיה לנו מתי לקבוע ראש השנה כי לא נדע מתי נגמרה השנה הקודמת. כתוב בתורה החדש הזה לכם ראש חדשים, ועוד למדנו "שמור את חדש האביב - שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסן". אם כן, בלי שום קשר למה שעשתה השמש בעבר, יש לקבוע את ראש השנה, האחד בחודש הראשון,...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' פברואר 25, 2016 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין חודש העבור בימי בית ראשון
תגובות: 90
צפיות: 7627

Re: דין חודש העבור בימי בית ראשון

]אנסה להסביר שוב בצורה קצת שונה אין זה משנה לענייננו מה האורך האסטרונומי של השנה אלא עצם העובדה שהשנה מהותה מעגל שנקבע בתורה שחודש ניסן יהיה תחילתו, מכיוון שנקודת ההתחלה היא סתם נקודה על פני המעגל שבה בחרה התורה להתחיל את השנה הרי שתחילת הסיבוב השני נמדדת אך ורק בעובדה שחזרנו לאותו מקום שבו כבר היי...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' פברואר 16, 2016 8:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחון והשתדלות
תגובות: 89
צפיות: 7941

Re: בטחון והשתדלות

הרב דסלר ושאר האוחזים בשיטתו חוזרים כמעט במילים מדויקות על סברות ה'מדברים' חכמי הכלאם שגינה הרמב"ם כל כך במורה הנבוכים ח"א פע"ג אבל מעשה בני האדם, הרי הם חלוקים בהם. שיטת רובם, וכל ה"אשעריה", כי בעת הנעת העט הזה, ברא ה' ארבעה מקרים שאין מקרה מהם סיבה לשני, אלא הם צמודים במצי...
על ידי צעיר_התלמידים
א' פברואר 14, 2016 8:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס
תגובות: 28
צפיות: 3940

Re: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס

מיללער כתב:בתוס' מו"ק דף יא. ד"ה כוורא כתבו שהרפואות שבש"ס נשתנו בזמן הזה ואינן טובות. האם יש מקורות נוספים בדברי הראשונים על זה שנשתנו הטבעים לגבי עניני רפואות שבש"ס?

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/mada-2.htm
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=290&ArticleID=388
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 19558

Re: אחכה לו בכל יום

איגרת לחכמי קהל עיר מארשילייא
על ענייני אצטגנינות ומזל
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 19558

Re: אחכה לו בכל יום

[b]ואף על פי שנשאר דעת האומר כן בתיובתא, אין עיקרי האמונות תלויות בראיות של פשוטי מקראות ואגדות. הענין קשה לי מאד, אני לא מבין ולא יכול להכיל. כל עוד שלא אראה כלשונות הללו בעוד ראשונים, יהיה זה לגבי עוד מאירי תמוה. הרמב"ם - ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מחכמי האמת רבותינו ע"ה ...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 19558

Re: אחכה לו בכל יום

הדיון האמוציונאלי בדעת הרמב"ם באמונת יג עיקרים מיותר, אחר שכבר נפסקה ההלכה כראב"ד ע"י רבנו החזו"א בספרו הגדול.
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 19558

Re: אחכה לו בכל יום

מה הכוונה [בדברי הגרמ"פ] שצריך לחכות כעין ודאי לביאת המשיח ? מי שיש איזה עסק שאינו ריווחי לו אם המשיח יבוא [הדפסת ספר קינות לת"ב וכדו'] ועושה את העסק הזה בגלל שסביר להניח שלא יבוא בימים אלו עובר על משהו? לא ראיתי את דבריו, אבל על פי הציטוט שהבאת צריך לחכות כעין ודאי שיבוא, אבל לא ודאי שיב...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 19558

Re: אחכה לו בכל יום

מה הכוונה [בדברי הגרמ"פ] שצריך לחכות כעין ודאי לביאת המשיח ? מי שיש איזה עסק שאינו ריווחי לו אם המשיח יבוא [הדפסת ספר קינות לת"ב וכדו'] ועושה את העסק הזה בגלל שסביר להניח שלא יבוא בימים אלו עובר על משהו?
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 28, 2016 7:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

א. לא הבנתי מה לא הבנת בעניין השולחן. אני הסברתי שיש קושי בדברי הבית מאיר והפמ"ג וזה הקושי. שהרי אתה צודק בזה שיסוד ההיתר הוא שיש צד היתר אצל ישראל, אבל אינו בדיוק באופן שבו הגוי מטלטל, ואם כן הוא בשביל מה היו צריכים לבאר שצורך הההארה הוא נקרא לצורך דבר המותר הלא די יהיה בזה שיש איזה אופן שיהי...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' ינואר 27, 2016 6:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

לכידה.PNG
לכידה.PNG (13.05 KiB) נצפה 3834 פעמים
לפי"מ שביארתי posting.php?mode=reply&f=17&t=25565&sid=83832c46764dd40dac52c1aea8839075#pr259083 דוגמת האורחות שבת במגש אינה צודקת.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

ספר ארחות שבת לרב גלבר.PNG
ספר ארחות שבת לרב גלבר.PNG (28.75 KiB) נצפה 3868 פעמים
2.PNG
2.PNG (27.39 KiB) נצפה 3868 פעמים
3.PNG
3.PNG (81.27 KiB) נצפה 3868 פעמים
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

הלכות שבת בשבת רמ''מ קארפ.PNG
הלכות שבת בשבת רמ''מ קארפ.PNG (51.78 KiB) נצפה 3872 פעמים


הלכות שבת בשבת רמ''מ קארפ.PNG 2.PNG
הלכות שבת בשבת רמ''מ קארפ.PNG 2.PNG (31.62 KiB) נצפה 3872 פעמים
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 9:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השר מקוצי הר"ש משאנץ
תגובות: 4
צפיות: 983

Re: השר מקוצי הר"ש משאנץ

מדבר כתב:האם ברור כי הר"ש משאנץ הוא השר מקוצי

מה הקשר?
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 8:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דבריהם הם זכרונם - נפש לחברינו ר' איתם הנקין הי"ד
תגובות: 159
צפיות: 23804

Re: על שלשה תלמידי הראי"ה שהושחרו - לא פורסם

בזמנו כתב לי ר' איתם שהוא מכין מאמר על כמה מתלמידי הראי"ה שצאצאיהם מתעלמים ממורשתם, וביניהם הוא כלל את ר' יצחק שולזינגר וילדיו, הוא כתב לי שבדעתו לשלוח לי את המאמר כדי שאראה אם הסקירה על הגרמ"מ "הוגנת". מאז לא שמעתי ממנו על המאמר. ועתה בא לידי המאמר המצ"ב, שמובן מתוכו שאליו...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 19558

Re: אחכה לו בכל יום

רממ"ש - רבי משה מרדכי שולזינגר ולא רבי מנחם מענדיל שניאורסון.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

ועל כרחין שפירוש הדברים הוא שכיוון שיש צד היתר במקרה שבאמת יהיה אגב ההיתר היינו שעיקר כוונתו השולחן (או שעושה בגופו לפי הבנת השו"ע הרב) לכן מותר בגוי, אבל לא עלה על דעת המג"א שבפועל יותר לטלטל נרות ע"ג שלוחן רק למטרת הארת החדר השני כי זה לא נקרא לא טלטול מן הצד ולא איסור אגב היתר. רק...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 19558

Re: אחכה לו בכל יום

לכידה.PNG
אגרות משה חלק ח סימן ח
לכידה.PNG (20.2 KiB) נצפה 4381 פעמים
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

כנראה צריך גם להפסיק ללעוס, ולהתחיל לבלוע ואולי גם לעכל. גם אם סברת כ"ת [וגם סברת כמה גדולי האחרונים] מתנגדת להיתר, אין מנוס מלהבין כן בדעת המג"א שחילק בין צורך המוקצה לצורך גופו וע"כ שלא דיבר על טלטול בגופו וכמ"ש. להסביר טעם בדבר כתבתי שבאמת מג"א מדבר דווקא בהיתר אגב איסור ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 1:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

אנחנו מסתובבים שוב ושוב. הדיון אינו ל צורך מה אלא מה הכוונה במילים טלטול מן הצד . רש"י כותב בפירוש בהגדרת טלטול מן הצד: כלאחר יד. מה אתה טוען? שר"ת אומר שמותר לטלטל גם לא ע"י טלטול מן הצד? או שנטילת חפץ ע"י דבר אחר זה מיקרי טלטול מן הצד גם כשהפעולה בחפץ ואינה כלאחר יד או בגופו? ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 9:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמונת תחיית המתים
תגובות: 32
צפיות: 2784

Re: אמונת תחיית המתים

ידוע הנושא אם אפשר ציווי ואזהרה על אמונה שבלב, אבל הכל מודים שהאמונה לא נולדת מהאיסור גרידא.
על ידי צעיר_התלמידים
ב' ינואר 25, 2016 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

בכל אופן השולחן אינו טפל ואין מהותו נידונת כמשמש לנרות שעליו, ולכן אינו דומה לדוגמאות שהבאת מכלי שבתוכו מוקצה. מה המקור להגדרה חדשה זו? ברש"ש שבת מג שכותב כלפי מת במטה שהואיל ולגבי הוצאה פטור על המיטה שהיא טפילה למת לכן אין בזה היתר טלטול לגבי מת וכ"כ עוד אחרונים, ומינה תלמד אף לכלי שאוכל...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' ינואר 25, 2016 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

הרב אוצר החכמה איני יודע למה כ"ת מתעקש ולא ראינו אינו ראיה, כך נראה בפמ"ג בכ"מ שלמד בדעת המג"א, ומפורש הוא בבית מאיר סימן רעו, ובספר שמירת שבת כהלכתה פרק כ הערה קצד [בהוצאות החדשות] כתב הגרש"ז דמי שסומך עליהם להקל יש לו על מי לסמוך, כך שכל הלגלוג לא מובן. אינני מבין. הרי מפ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' ינואר 25, 2016 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

בכל אופן השולחן אינו טפל ואין מהותו נידונת כמשמש לנרות שעליו, ולכן אינו דומה לדוגמאות שהבאת מכלי שבתוכו מוקצה. הפמ"ג בסימן שח במש"ז ס"ק יח כתב על מג"א זה שהיתר טלטול מן הצד לצורך גופו הוא בק"ו מצורך מקומו וכמו שמצינו בכלי שמלאכתו לאיסור. הסתירה הגלויה לסברא זו היא ממה שכל הר...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' ינואר 25, 2016 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

אין לי פנאי להכנס לסוגיא ואני כותב מהזכרון, אבל הענין הוא שהאחרונים מבארים בדעת המג"א שמותר לומר לגוי לטלטל הנרות רק לצורך שיאירו במקום אחר הואיל ובכה"ג מותר בטלטול מן הצד ואילו לצורך שלא ינזק הנר אסור, ואם מדובר על היתר טלטול בגופו הרי מפורש בשו"ע ובנו"כ שזה גם כשהטלטול לצורך המ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' ינואר 25, 2016 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

הרב אוצר החכמה איני יודע למה כ"ת מתעקש ולא ראינו אינו ראיה, כך נראה בפמ"ג בכ"מ שלמד בדעת המג"א, ומפורש הוא בבית מאיר סימן רעו, ובספר שמירת שבת כהלכתה פרק כ הערה קצד [בהוצאות החדשות] כתב הגרש"ז דמי שסומך עליהם להקל יש לו על מי לסמוך, כך שכל הלגלוג לא מובן.
על ידי צעיר_התלמידים
א' ינואר 24, 2016 8:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

את השולחן ערוך הרב ראיתי, ולא במקרה דיבר על טלטול בגופו אלא בכוונת מכוון נתן את הדוגמה הזאת כי היא היחידה האפשרית, ומה שאתה רוצה להתיר לא מיקרי בכלל טלטול מן הצד אלא טלטול להדיא ואיסורו פשוט וברור. מה מן הצד בזה שנוטלו ע"ג שולחן ולא לוקח את האש בידיו, כל שהוא עושה פעולה שעיקרה טלטול הנר לא מיק...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 21, 2016 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 15350

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

במקרה זה, כמו בהרבה מקרים אחרים, הלומדות באה לבאר את גדרו של הדבר ולא את סיבתו. כלומר הלומדות באה לבאר מה ההגדרה של טלטול מן הצד לצורך דבר המותר ובמה היא נבדלת מטלטול סתם לצורך דבר המותר. (טלטול מן הצד אינו שינוי אלא פעולה אחרת) ומצד שני באיזה אופן נבדל טלטול מן הצד לצורך דבר המותר מטלטול מן הצד של...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 05, 2016 2:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם נקבעו צומות חדשים לאחר שבטלה הנבואה?
תגובות: 21
צפיות: 2208

Re: האם נקבעו צומות חדשים לאחר שבטלה הנבואה?

ר' משה פיינשטיין חילק בין קביעת תענית לקהילות אשכנז לבין קביעת תענית על הואה שרצו שכל ישראל ישתתפו בו.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 05, 2016 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הנקרא מקדש
תגובות: 13
צפיות: 1602

Re: ספר הנקרא מקדש

בית יוסף ריש סימן שח "ודע שבספר הנקרא מקדש כתוב שאסור לטלטל תפלין בשבת וכו' ". מהו ספר זה? ואף הב"י ידע שהוא ספר שאינו מוכר שהרי כתב בספר הנקרא מקדש ולא שמענו שכתב במקו"א שכתב בספר הנקרא מרדכי/שבה"ל וכו' לפו"ר מה שכתב ש נקרא 'מקדש' לא מפני נדירותו אלא מחמת שאין זה שמו ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 05, 2016 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וקרוב לומר כי מי שמפרש כך לא יצא יד"ח "שמע" מימיו
תגובות: 42
צפיות: 4722

Re: וקרוב לומר כי מי שמפרש כך לא יצא יד"ח "שמע" מימיו

הכהן כתב:היכן מצינו ש'אדנות' זה 'אדון שלי'?

וההבדל בין אמרך אדנִי בנון חרוקה, ובין כשתאמרהו בהרחבת הנון בקמץ, כמו ההבדל שבין אמרך 'שרי' אשר עניינו 'ריבוני' ובין אמרך: 'שרי אשת אברם' , לפי שיש בכך גדולה והכללה לאחרים , וכבר נאמר למלאך: אדני אל נא תעבר

רמב"ם מוה"נ ח"א פרק סא
על ידי צעיר_התלמידים
ו' דצמבר 25, 2015 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרת השבטים - בני מנשה
תגובות: 2
צפיות: 869

Re: עשרת השבטים - בני מנשה

ספרו של הלל הלקין נכדו של הרב בר אילן על גדת הסמבטיון מסע בעקבות צאצאי שבט מנשה.
על ידי צעיר_התלמידים
א' דצמבר 20, 2015 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון לג - תוכן עניינים
תגובות: 29
צפיות: 5504

Re: ישורון לג - תוכן עניינים

ישראל אליהו כתב:עד כמה שידוע לי, כיום רוב האגודלים הם כ2.2 [דהיינו בין החזו"א לגחנ"א].

שמעתי שמישהו העלה אפשרות למדוד את המקום הרחב שבאצבע, לא בצד שישנה הציפורן, אלא לסובב את האגודל חצי סיבוב, ולמדוד מפנים האגודל לבחוץ.
אני מסביר את עצמי טוב?

מאמרי פרופ' אברהם גרינפלד במוריה.
על ידי צעיר_התלמידים
א' דצמבר 20, 2015 2:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סגולה מרזיאל המלאך? [מילת נער בפי היילוד]
תגובות: 12
צפיות: 1833

Re: סגולה מרזיאל המלאך? [מילת נער בפי היילוד]

ראה ספר תולדות האר"י למאיר בניהו עמ' 224-225
על ידי צעיר_התלמידים
א' דצמבר 13, 2015 2:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלילה הולך אחר היום?
תגובות: 23
צפיות: 2306

Re: הלילה הולך אחר היום?

ולגופן של דברים, תשובה עניינית בבקשה, האם כבוד תורתו סבור שכך דעת הר"פ?
על ידי צעיר_התלמידים
א' דצמבר 13, 2015 12:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלילה הולך אחר היום?
תגובות: 23
צפיות: 2306

Re: הלילה הולך אחר היום?

ז"ל תוס' רבינו פרץ בעירובין צו. "לילה זמן תפילין היא, ומ״מ אין להניח תפילין משום דזמן שינה היא, ואיכא למיחש שמא יישן ויפיח בהם כדאיתא במנחות. מיהו עכשיו שאין מניחין תפלין כי אם לפי שעה, צ״ע באדם שלא הניח תפילין ביום אם יוכל להניחם בלילה כדי לברך עליהם ולחולצן מיד, דלפי שעה ליכא למימר שמא ...

עבור לחיפוש מתקדם