מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 330 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21862

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

כנראה צריך גם להפסיק ללעוס, ולהתחיל לבלוע ואולי גם לעכל. גם אם סברת כ"ת [וגם סברת כמה גדולי האחרונים] מתנגדת להיתר, אין מנוס מלהבין כן בדעת המג"א שחילק בין צורך המוקצה לצורך גופו וע"כ שלא דיבר על טלטול בגופו וכמ"ש. להסביר טעם בדבר כתבתי שבאמת מג"א מדבר דווקא בהיתר אגב איסור ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 1:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21862

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

אנחנו מסתובבים שוב ושוב. הדיון אינו ל צורך מה אלא מה הכוונה במילים טלטול מן הצד . רש"י כותב בפירוש בהגדרת טלטול מן הצד: כלאחר יד. מה אתה טוען? שר"ת אומר שמותר לטלטל גם לא ע"י טלטול מן הצד? או שנטילת חפץ ע"י דבר אחר זה מיקרי טלטול מן הצד גם כשהפעולה בחפץ ואינה כלאחר יד או בגופו? ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 26, 2016 9:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמונת תחיית המתים
תגובות: 32
צפיות: 4099

Re: אמונת תחיית המתים

ידוע הנושא אם אפשר ציווי ואזהרה על אמונה שבלב, אבל הכל מודים שהאמונה לא נולדת מהאיסור גרידא.
על ידי צעיר_התלמידים
ב' ינואר 25, 2016 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21862

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

בכל אופן השולחן אינו טפל ואין מהותו נידונת כמשמש לנרות שעליו, ולכן אינו דומה לדוגמאות שהבאת מכלי שבתוכו מוקצה. מה המקור להגדרה חדשה זו? ברש"ש שבת מג שכותב כלפי מת במטה שהואיל ולגבי הוצאה פטור על המיטה שהיא טפילה למת לכן אין בזה היתר טלטול לגבי מת וכ"כ עוד אחרונים, ומינה תלמד אף לכלי שאוכל...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' ינואר 25, 2016 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21862

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

הרב אוצר החכמה איני יודע למה כ"ת מתעקש ולא ראינו אינו ראיה, כך נראה בפמ"ג בכ"מ שלמד בדעת המג"א, ומפורש הוא בבית מאיר סימן רעו, ובספר שמירת שבת כהלכתה פרק כ הערה קצד [בהוצאות החדשות] כתב הגרש"ז דמי שסומך עליהם להקל יש לו על מי לסמוך, כך שכל הלגלוג לא מובן. אינני מבין. הרי מפ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' ינואר 25, 2016 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21862

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

בכל אופן השולחן אינו טפל ואין מהותו נידונת כמשמש לנרות שעליו, ולכן אינו דומה לדוגמאות שהבאת מכלי שבתוכו מוקצה. הפמ"ג בסימן שח במש"ז ס"ק יח כתב על מג"א זה שהיתר טלטול מן הצד לצורך גופו הוא בק"ו מצורך מקומו וכמו שמצינו בכלי שמלאכתו לאיסור. הסתירה הגלויה לסברא זו היא ממה שכל הר...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' ינואר 25, 2016 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21862

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

אין לי פנאי להכנס לסוגיא ואני כותב מהזכרון, אבל הענין הוא שהאחרונים מבארים בדעת המג"א שמותר לומר לגוי לטלטל הנרות רק לצורך שיאירו במקום אחר הואיל ובכה"ג מותר בטלטול מן הצד ואילו לצורך שלא ינזק הנר אסור, ואם מדובר על היתר טלטול בגופו הרי מפורש בשו"ע ובנו"כ שזה גם כשהטלטול לצורך המ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' ינואר 25, 2016 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21862

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

הרב אוצר החכמה איני יודע למה כ"ת מתעקש ולא ראינו אינו ראיה, כך נראה בפמ"ג בכ"מ שלמד בדעת המג"א, ומפורש הוא בבית מאיר סימן רעו, ובספר שמירת שבת כהלכתה פרק כ הערה קצד [בהוצאות החדשות] כתב הגרש"ז דמי שסומך עליהם להקל יש לו על מי לסמוך, כך שכל הלגלוג לא מובן.
על ידי צעיר_התלמידים
א' ינואר 24, 2016 8:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21862

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

את השולחן ערוך הרב ראיתי, ולא במקרה דיבר על טלטול בגופו אלא בכוונת מכוון נתן את הדוגמה הזאת כי היא היחידה האפשרית, ומה שאתה רוצה להתיר לא מיקרי בכלל טלטול מן הצד אלא טלטול להדיא ואיסורו פשוט וברור. מה מן הצד בזה שנוטלו ע"ג שולחן ולא לוקח את האש בידיו, כל שהוא עושה פעולה שעיקרה טלטול הנר לא מיק...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 21, 2016 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 154
צפיות: 21862

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

במקרה זה, כמו בהרבה מקרים אחרים, הלומדות באה לבאר את גדרו של הדבר ולא את סיבתו. כלומר הלומדות באה לבאר מה ההגדרה של טלטול מן הצד לצורך דבר המותר ובמה היא נבדלת מטלטול סתם לצורך דבר המותר. (טלטול מן הצד אינו שינוי אלא פעולה אחרת) ומצד שני באיזה אופן נבדל טלטול מן הצד לצורך דבר המותר מטלטול מן הצד של...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 05, 2016 2:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם נקבעו צומות חדשים לאחר שבטלה הנבואה?
תגובות: 21
צפיות: 3395

Re: האם נקבעו צומות חדשים לאחר שבטלה הנבואה?

ר' משה פיינשטיין חילק בין קביעת תענית לקהילות אשכנז לבין קביעת תענית על הואה שרצו שכל ישראל ישתתפו בו.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 05, 2016 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הנקרא מקדש
תגובות: 13
צפיות: 2503

Re: ספר הנקרא מקדש

בית יוסף ריש סימן שח "ודע שבספר הנקרא מקדש כתוב שאסור לטלטל תפלין בשבת וכו' ". מהו ספר זה? ואף הב"י ידע שהוא ספר שאינו מוכר שהרי כתב בספר הנקרא מקדש ולא שמענו שכתב במקו"א שכתב בספר הנקרא מרדכי/שבה"ל וכו' לפו"ר מה שכתב ש נקרא 'מקדש' לא מפני נדירותו אלא מחמת שאין זה שמו ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 05, 2016 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וקרוב לומר כי מי שמפרש כך לא יצא יד"ח "שמע" מימיו
תגובות: 42
צפיות: 7147

Re: וקרוב לומר כי מי שמפרש כך לא יצא יד"ח "שמע" מימיו

הכהן כתב:היכן מצינו ש'אדנות' זה 'אדון שלי'?

וההבדל בין אמרך אדנִי בנון חרוקה, ובין כשתאמרהו בהרחבת הנון בקמץ, כמו ההבדל שבין אמרך 'שרי' אשר עניינו 'ריבוני' ובין אמרך: 'שרי אשת אברם' , לפי שיש בכך גדולה והכללה לאחרים , וכבר נאמר למלאך: אדני אל נא תעבר

רמב"ם מוה"נ ח"א פרק סא
על ידי צעיר_התלמידים
ו' דצמבר 25, 2015 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרת השבטים - בני מנשה
תגובות: 2
צפיות: 1123

Re: עשרת השבטים - בני מנשה

ספרו של הלל הלקין נכדו של הרב בר אילן על גדת הסמבטיון מסע בעקבות צאצאי שבט מנשה.
על ידי צעיר_התלמידים
א' דצמבר 20, 2015 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון לג - תוכן עניינים
תגובות: 31
צפיות: 7405

Re: ישורון לג - תוכן עניינים

ישראל אליהו כתב:עד כמה שידוע לי, כיום רוב האגודלים הם כ2.2 [דהיינו בין החזו"א לגחנ"א].

שמעתי שמישהו העלה אפשרות למדוד את המקום הרחב שבאצבע, לא בצד שישנה הציפורן, אלא לסובב את האגודל חצי סיבוב, ולמדוד מפנים האגודל לבחוץ.
אני מסביר את עצמי טוב?

מאמרי פרופ' אברהם גרינפלד במוריה.
על ידי צעיר_התלמידים
א' דצמבר 20, 2015 2:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סגולה מרזיאל המלאך? [מילת נער בפי היילוד]
תגובות: 12
צפיות: 2568

Re: סגולה מרזיאל המלאך? [מילת נער בפי היילוד]

ראה ספר תולדות האר"י למאיר בניהו עמ' 224-225
על ידי צעיר_התלמידים
א' דצמבר 13, 2015 2:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלילה הולך אחר היום?
תגובות: 31
צפיות: 4261

Re: הלילה הולך אחר היום?

ולגופן של דברים, תשובה עניינית בבקשה, האם כבוד תורתו סבור שכך דעת הר"פ?
על ידי צעיר_התלמידים
א' דצמבר 13, 2015 12:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלילה הולך אחר היום?
תגובות: 31
צפיות: 4261

Re: הלילה הולך אחר היום?

ז"ל תוס' רבינו פרץ בעירובין צו. "לילה זמן תפילין היא, ומ״מ אין להניח תפילין משום דזמן שינה היא, ואיכא למיחש שמא יישן ויפיח בהם כדאיתא במנחות. מיהו עכשיו שאין מניחין תפלין כי אם לפי שעה, צ״ע באדם שלא הניח תפילין ביום אם יוכל להניחם בלילה כדי לברך עליהם ולחולצן מיד, דלפי שעה ליכא למימר שמא ...
על ידי צעיר_התלמידים
א' דצמבר 13, 2015 12:14 pm
פורום: חנוכה
נושא: להדליק בבית הכנסת אחרי מנחה קודם שקיעה"ח
תגובות: 1
צפיות: 810

להדליק בבית הכנסת אחרי מנחה קודם שקיעה"ח

במקומות שמתפללים מנחה סמוך לשקיעה והולכים הציבור להדליק בבית קודם מעריב ואח"כ מתפללים מעריב מאוחר, המנהג הפשוט הוא לאחר הדלקת הנרות סמוך למעריב או כשמתאספים אנשים ללמוד כבר קודם לכן, אבל יש נוהגים להדליק לאחר מנחה קודם השקיעה מדין פלה"מ. ולכאורה הדבר אינו מובן, שהרי ההדלקה בפלה"מ אינה...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' דצמבר 10, 2015 6:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה עניינים שנידונו לגבי ספר אורחות טהרה
תגובות: 57
צפיות: 9176

Re: כמה עניינים שנידונו לגבי ספר אורחות טהרה

[u]לגבי התקן כתב בטהרת הבית חלק א' סימן ה' "אשה שיש לה טבעת ברחם למניעת הריון, וראתה ע"י בדיקת עֵד שלא בשעת וסתה, והרופא אומר שהטבעת גרמה לה דימום, נראה שיש מקום להקל בזה, כיון שבשלא בשעת וסתה הרי היא כמסולקת דמים, וכמ"ש בחי' הרמב"ן (נדה טו.) וכ"כ הר"ן (פ"ב דשבועו...
על ידי צעיר_התלמידים
א' דצמבר 06, 2015 6:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ובקשו חזון מנביא - חלק חדש של חזו"א !
תגובות: 157
צפיות: 32625

Re: ובקשו חזון מנביא - חלק חדש של חזו"א !

לענ"ד צדקו עורכי הקוב"א (וממילא עורכי הספר החדש, אלא שכנראה הם הדפיסו בלי לשנות), כי פשוט למכירי שיטתו וסגנונו של החזו"א שעל עצם מי שקורא תיגר על חוסר ידיעה של חז"ל במציאות -במידה ויש לזה השפעה על ההלכה- יצא קצפו של החז"א לא אחת ולא שתיים. ממילא פשוט שעיקר ביקורתו היתה על ה...
על ידי צעיר_התלמידים
ש' דצמבר 05, 2015 6:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ובקשו חזון מנביא - חלק חדש של חזו"א !
תגובות: 157
צפיות: 32625

Re: ובקשו חזון מנביא - חלק חדש של חזו"א !

עושה חדשות כתב:בשו"ת החדש סי' תמ מובאת השגה חריפה על ספר מחר חדש,
מיהוזה?

נדפס כבר בקובץ אגרות, והיה ע"ז אשכול שלם viewtopic.php?f=17&t=22425&hilit=#p221727

וחזרו על שגגתם בספר החדש.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' נובמבר 24, 2015 6:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירור דעת האור החיים והשל"ה בסוגיית ידיעה ובחירה
תגובות: 1
צפיות: 1438

בירור דעת האור החיים והשל"ה בסוגיית ידיעה ובחירה

האור החיים סו"פ בראשית כתב בתירוץ סתירת 'ידיעה ובחירה' ואשכילך כי ה' יכול לשלול הידיעה המושגת בידיעתו לבל ידענה כשירצה האדון מה שאין כח באנוש לעשות זאת ע"ש באורך. השל"ה בבית הבחירה איך נוכל לומר שיודע מה שיבחור האדם, מאחר שאין הבחירה זו בידי שמים, רק נתונה לאדם והוא המושל בה, וידיעתו...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' נובמבר 23, 2015 9:57 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 744
צפיות: 165401

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

קשה לייחס לגרח"ש הימנעות מעיסוק בדרכי הרפואה, אחר שהיה מגדולי העוסקים בתיווך וסיוע לרפואה וטיפולים והשקיע בזה זמן רב הנושא הוא איך להתייחס מבחינה אמונית לרפואה, ולא להימנע מלהשתמש בה ועדיין הדברים מחודשים, ופשטות דעת רוב הראשונים שעולם כמנהגו נוהג, והשגחה היא התערבות של הקב"ה כענין הגמול ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' נובמבר 23, 2015 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה
תגובות: 33
צפיות: 4643

Re: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה

כמדומני שיש כאן עוד נקודה, שהעיקר המבואר ברז"ה הוא שהימים מתחילים מקצה המזרח, וקצה המזרח היא הגדרה העומדת בפני עצמה, ואין היא משועבדת לקצה המערב, כלומר אם אנו באים לדון אחר הנחותיו של הרז"ה מנין לנו לשעבד את קצה המזרח לקצה המערב שהיה ידוע לו? אולי להיפך ננקוט את תחילת הישוב המזרחי וממנה נ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' נובמבר 23, 2015 8:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה
תגובות: 33
צפיות: 4643

Re: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה

שהעיקר המבואר ברז"ה הוא שהימים מתחילים מקצה המזרח, וקצה המזרח היא הגדרה העומדת בפני עצמה, ואין היא משועבדת לקצה המערב, כלומר אם אנו באים לדון אחר הנחותיו של הרז"ה מנין לנו לשעבד את קצה המזרח לקצה המערב שהיה ידוע לו? אולי להיפך ננקוט את תחילת הישוב המזרחי וממנה נמדוד י"ב שעות לקצה המע...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' נובמבר 23, 2015 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה
תגובות: 33
צפיות: 4643

Re: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה

מה שהוזכר הנושא של גרירה, לענ"ד היה מקום לבאר בזה את קבלתו של בן מאיר בפולמוסו הידוע עם רס"ג להיפך לשיטתך היה ראב"מ צריך להקדים מולד זקן פחות מיח שעות ולא לאחר. עיקר סברתך זכורני שכבר אמרו להיפך, ונדפס בא' מכרכי ישורון, שר"א בן מאיר ידע שהישוב היהודי בימיו מגיע עד שש שעות פחות ת...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' נובמבר 23, 2015 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה דעת היראים על שד"ל?
תגובות: 193
צפיות: 37870

Re: מה דעת היראים על שד"ל?

צעיר_התלמידים כתב:כאילו האור החיים סו"פ בראשית והשל"ה לא כתבו דברים דומים? ועוד היד נטויה.viewtopic.php?f=17&p=250297#p250297
על ידי צעיר_התלמידים
ב' נובמבר 23, 2015 2:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה
תגובות: 33
צפיות: 4643

Re: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה

ברזילי כתב:דל הרב שבדרון מהכא, דברי הרז"ה מדברים בעד עצמם. ירושלים איננה צ' מעלות מקצה המערב לחוף אוקיאנוס, ולא במרכז היבשת.

אני חוזר, גם אם ההשגה נכונה, הטיית דעת הבעה"מ לפי השקפתינו על מצב היבשה לתוצאה הכי רחוקה ובלתי סבירה, היא קריקטורה על חשבון בעה"מ.

ודי בזה.
על ידי צעיר_התלמידים
ב' נובמבר 23, 2015 2:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה
תגובות: 33
צפיות: 4643

Re: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה

יבושם או לא, זה שתמונת העולם שמתאר הרז"ה איננה תואמת את המוחש איננו נתון לויכוח. השאלה מה ניתן (אם בכלל) להוציא מדבריו להלכה. יש שיאמרו שהעיקר לילך אחר צ' מעלות מירושלים, ויש שיאמרו שהעיקר לילך אחר קצה היישוב למזרח, ושמא העיקר דווקא תשעים מעלות מאמצע היבשת, וההכרעה בזה שרירותית למדי. כלומר שהר...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' נובמבר 23, 2015 11:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה
תגובות: 33
צפיות: 4643

Re: בית אהרן וישראל- כסלו עו -להורדה

הגר"י שבדרון שליט"א בנפשו כי מרה על מה שעוללו עימו בענין קו התאריך ראה לנכון לטעון טענה מדהימה במוזרותה !!!! נקודת המוצא הברורה ולא ניתנת לשינוי של קו התאריך לדעת בעל המאור הוא קצה המערב !!!! כש 12 שעות משם [ככל הנראה גודל הישוב להשערתו של בעל המאור] חלה נקודת קצה המזרח והתחלת היומם!!!! [ו...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' נובמבר 23, 2015 7:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה דעת היראים על שד"ל?
תגובות: 193
צפיות: 37870

Re: מה דעת היראים על שד"ל?

כאילו האור החיים סו"פ בראשית והשל"ה לא כתבו דברים דומים? ועוד היד נטויה.
על ידי צעיר_התלמידים
א' נובמבר 22, 2015 10:27 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 744
צפיות: 165401

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

כמדומה שקראתי פעם שכאשר גר הגרח"ש ז"ל בי-ם היה מקורב לגרי"ז ז"ל [ואולי היה בעל תוקע אצלו?]. בודאי לא היה בעל התוקע שלו. גם לא נשמע שהיה מקורב במיוחד, אבל לא מופרך שנהג לכנס אל הגרי"ז מפעם לפעם. גיסו הגרח"א טרוצין היה תלמיד של הגרי"ז. גם גיסו הגרא"י זלזניק היה...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' נובמבר 19, 2015 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט
תגובות: 30
צפיות: 2835

Re: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט

כלפי דין משקין שזבו לכאורה קושיא יותר גדולה שהרי פירות שהכניסן לאוכלין ליכא לגזירה לרבי יהודה ומאי שנא ביצה [שאפילו רכה דינה כאוכלין] וכה"ק תוס' שבת קמג ב.
על ידי צעיר_התלמידים
ה' נובמבר 19, 2015 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11893
צפיות: 1964656

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אמרתי אחכמה כתב:
צעיר_התלמידים כתב:http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?61076

מדף מד עד מח, ר' יעקב פוזן שליט"א


הלכתא מבי דינא - עניני שביעית.pdf

חמרא למריה וטיבותא לשקיא בכטו"ס אכי"ר.
על ידי צעיר_התלמידים
ד' נובמבר 18, 2015 1:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: זכות תולה לה לסוטה אע"פ שזינתה
תגובות: 8
צפיות: 1349

Re: זכות תולה לה

בברכה המשולשת כתב:אדרבה, זה בדיוק מה שהיה קשה לו מעיקרא- והתשובה היא שאין זו תקלה כי התורה התירה זאת

התורה התירה רק את החומר של ספק כודאי ע"י קינוי וסתירה, אבל לא התירה את האיסור סוטה הכללי עצמו, לכאורה.
מ"מ לפו"ר לא מצאתי התייחסות לזה בדבריו.
על ידי צעיר_התלמידים
ד' נובמבר 18, 2015 8:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: זכות תולה לה לסוטה אע"פ שזינתה
תגובות: 8
צפיות: 1349

Re: זכות תולה לה

הרה"צ הלזה מאריך לבאר איך אנחנו סומכים להתירה לבעלה אחר השקאה, אולי הזכות תולה לה? אבל לא מסביר איך התורה נתנה תקלה כזאת שיתכן שהזכות תתלה לה ובעלה יבוא עליה באיסור כלפי שמיא.
על ידי צעיר_התלמידים
ד' נובמבר 18, 2015 8:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רמבם סוף שופטים [מהדורת פרנקל]
תגובות: 8
צפיות: 1922

Re: רמבם סוף שופטים [מהדורת פרנקל]

היה על זה שקו"ט בכמה כרכים של ישורון.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' נובמבר 17, 2015 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מישהו יכול להגיד מאיזה ספר הדף הזה צולם?
תגובות: 27
צפיות: 3983

Re: מישהו יכול להגיד מאיזה ספר הדף הזה צולם?

ישראל אליהו כתב:
חכם באשי כתב:שוטים שבעולם,
ממתי כותבים דע"ש ולא דאע"ש?
וממתי המנוולים מדאע"ש הם מבני עשו?

אל דאגה, הם כבר ימצאו גימטריה גם ע"ז.

עם הכולל.

עבור לחיפוש מתקדם