מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 352 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צעיר_התלמידים
ה' ספטמבר 03, 2015 8:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 30419

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך

בצירוף ידיעתינו שהחמה הנראת בארץ ישראל בשעת הזריחה היא רחוקה ממנו 90 מעלות מזרחה שם יתחיל קו היומם לדעת רמח"ל לא הבנתי מהי הידיעה אליה אתה מתיחס. למיטב ידיעתי כשהשמש זורחת בא״י הריהי נראית בכל מאה ושמונים המעלות מזרחית לא״י (ביום השוויון) וממילא, אם נאמץ את גישתך, נגיע למסקנה כהגרימ״ט. ואם לדע...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ספטמבר 03, 2015 7:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 30419

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך

קשה להבין כיצד אפשר לנטות מקו 90 מעלות שמירושלים, והלא לפי תפיסת הקדמונים במקום זריחת השמש שם אורכו של העולם מסתיים והחמה יוצאה אז בעת הזריחה מחלון הרקיע [וכ"ה במערב], מעתה כאשר אנו יודעים שמקום זה הוא במרחק 90 מעלות מירושלים, בודאי ששם קצה המזרח ביחס לכל דין שנקבע עפ"י מקומה של ירושלים, ...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' ספטמבר 02, 2015 10:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 30419

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך

קשה להבין כיצד אפשר לנטות מקו 90 מעלות שמירושלים, והלא לפי תפיסת הקדמונים במקום זריחת השמש שם אורכו של העולם מסתיים והחמה יוצאה אז בעת הזריחה מחלון הרקיע [וכ"ה במערב], מעתה כאשר אנו יודעים שמקום זה הוא במרחק 90 מעלות מירושלים, בודאי ששם קצה המזרח ביחס לכל דין שנקבע עפ"י מקומה של ירושלים, ו...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 24, 2015 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

מדברי הרד"ל בתחילת פרקי דר"א רד''ל הקדמה לפרקי דר''א.PNG א] נראה בדבריו שהבין שדרכו של הרמח"ל שחכמי ישראל דברו רק על הפנימיות איננה דרכו של הגר"א שהתלי הוא שבלבל את חכמי או"ה והיינו שהעיקר גם בחיצוניות כחכמי ישראל, שהרי כתב בזה"ל : רק מפני שהיה בזה דברים נעלמים כענין הת...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' יוני 15, 2015 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

א. כשחכמי אוה"ע או התוכנים אומרים שהעולם נראה ומתנהג בצורה שונה ממה שחז"ל מתארים ע"פ פנימיות זה נקרא שהם חולקים על חז"ל. אם כבודו מתכוון לפרש ע"ד דרוש שמחלוקת חכמי או"ה עם חכמי ישראל זו היא בעצם מחלוקת הנסתר מול הנגלה או החיצוניות מול הפנימיות, זה אכן דרוש נאה מאד, אבל...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 12, 2015 12:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

לכאורה נראה שבין ר"ת ובין הגר"א מסכימים שזמן צאה"כ נקבע כשנראים בפועל ג' כוכבים בינונים. וכן עולה מתשובת הר"י שהובא באו"ז לענין ברי"מ. רק המחלוקת היא, דלר"ת נראים אותם הכוכבים ד' מילין אחר שקיה"ח, ולהגר"א הם נראים ג' רבעי מיל אחר השקיעה. וזה מה שהקשה הגר...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 12, 2015 9:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

בקיצור, מה קורה כאן? מה שקורה כאן זה דבר ברור לכל מי שרואה את מטרת האשכול וכותביו. ויש שתי דרכים, לראות בביאור דברי חכמים לאמיתתם כרמח"ל והמהר"ל הינף מקלדת, או לפטור את כל הראיות החזקות כברזל על דעת הגר"א בהינף מקלדת. בקיצור אף אחד כאן מכל המנופפים לא ענה תשובה על הראיות מהזהר עצמו ו...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 12, 2015 9:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

ביחס לעדות המפורשת ב(שנות) [עליות] אליהו, אין שם עדות שכך הוא סבר, יש שם אמירה של הכותב שמסיקה את זה מדבריו המצויים לפנינו, ואם כן הוא זה שטעה ולא הגר"א. הרד"ל -שאינו סתם 'הכותב' - כותב : דעתו ז"ל המפורסם עפ"י דברי רז"ל והקבלה. זה דומה לטיעון המגוחך שהוזכר למעלה שהרי החזון ...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 12, 2015 9:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

אוצר החכמה כתב:
אני רואה בזה גדלותו של הגר"א ז"ל שלא נכנע לאריסטו ולכל החכמלוגים והיה צמוד לחז"ל עד הסוף. ותירוצו פי' בספר היצירה.


וגם אתה הרב לומד בישיבה הולך בדרכי הגר"א ולא נכנע לכל החכמולוגים וסובר שהארץ אכן שטוחה?


אולי נפרש גם את דברי הרב לומד בישיבה שכוונתו לסודות נסתרים?
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 12, 2015 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

אוצר החכמה כתב:ביחס לעדות המפורשת ב(שנות) [עליות] אליהו, אין שם עדות שכך הוא סבר, יש שם אמירה של הכותב שמסיקה את זה מדבריו המצויים לפנינו, ואם כן הוא זה שטעה ולא הגר"א.


הרד"ל -שאינו סתם 'הכותב' - כותב : דעתו ז"ל המפורסם עפ"י דברי רז"ל והקבלה.
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 12, 2015 8:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

מענין לענין באותו ענין בהגהות הב"ח לבבא בתרא דף עד א לשון מהרש"ל ולא אוכל לידע איך הגיע על אותו מקום גובה שהיה קרוב לשמים הלא מהלך ת״ק הוא וגם איך לא נשרף מהבלא כוי וצ״ע עכ"ל ונראה לתרץ ע״פ דאיתא דא״י גבוה מכל ארצות וא״כ אפשר לומר אף דמשמים לארץ מהלך ת״ק מ״מ אפשר לומר דא״י גבוה יותר מ...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 10, 2015 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

כעת עלה בדעתי שהרי הגמרא בפסחים מביאה שתי מחלוקות: אחת בענין גלגל קבוע ומזלות חוזרים, ואחת אם חמה מהלכת בלילה למעלה מן הרקיע או מתחת לקרקע. ועל המחלוקת הראשונה אמר רבי תשובה לדבריהם, ועל המחלוקת השניה אמר נראין דבריהם מדברינו. וסבר הגר"א שאמנם לענין המחלוקת השניה האמת כחכמי אוה"ע וכדברי ר...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 10, 2015 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

אם הגר"א היה סובר שדעת ר"ת אפשרית רק לדעת חכמי ישראל והיה בא לסתור את דבריו בראיות מן המציאות היו לו חבילות חבילות של ראיות לסתור את דברי ר"ת ולהוכיח כדעת חכמי אומות העולם, וראיה זו עצמה שהשקיעה משתנה ע"פ האופק היה צריך להביא בתור ראיה נגד דעת ר"ת בלי להזדקק למדינות הנוטות ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' יוני 08, 2015 12:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

לשון הגר"א בתיקוני זוהר שבהן מתפשטין עגולא ורבועא שהן זו״נ עגולא רהיט ורבועא לא רהיט שמים וארץ והארץ לעולם כו' אנת הוא דמרבעת [ז״ח דף מ״ה טור גי] וכמ״ש מארבע כנפות הארץ ואמרו בספרי כנפות כסותך כוי וראה דברי המקובל הרב יעקב עדס שליט"א http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=46113&s...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' יוני 08, 2015 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

אני מבין שהציבור נהנה לפשפש בארכאולוגיה אסטרונומית, באפיציקלים במקום באפליקציות, יערב לכם. דרך אגב שמעתי ממישהו שמה שהעולם אומר [והמחזירים בתשובה מנופפים בו] שהחידוד הפילוסופי של איינשטיין כי איננו יכולים לידע מה באמת סובב סביב מה השמש או כדוה"א, כל זה נכון ביחס לסיבוב השנתי ולא ביחס לסיבוב היו...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' יוני 08, 2015 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוראות חכמים בשוק החיים
תגובות: 35
צפיות: 3150

Re: הוראות חכמים בשוק החיים

עם סבא זקן, או עם כל אדם אחר, מתיעצים כאשר יש לו מה לתרום לדיון לדעת המתיעץ. מי שמתיעץ עם החכם רק לענין ההכרעות הערכיות, באמת אין טעם שיעשה כן כאשר השאלה היא מקצועית גרידא (בין אם זו שאלה רפואית ובין אם מדובר במכונת כביסה). אבל אותם השואלים לעצת החכם גם בשאלות שהן במהותן שאלות מקצועיות מחוץ לתחום ה...
על ידי צעיר_התלמידים
א' יוני 07, 2015 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראות חכמים בשוק החיים
תגובות: 35
צפיות: 3150

Re: הוראות חכמים בשוק החיים

אין מקור לחייב על כך, אבל כמובן שכדאי לשאול כדי לקבל דעה שניה ועדיף לקבלה מחכם ויר''ש שאין לו נגיעות, או לדעת אם אין צד איסור בדבר, אך לא בהגזמה, וכנראה ע''ז מתלונן בעל. תניא, וכמו שאמר אחד מרבני דורינו ''היום באים גם לשאול רב איזו מכונת כביסה לקנות'' אבל מענין להוכח שבחב''ד דחו בכל מיני תירוצים את...
על ידי צעיר_התלמידים
א' יוני 07, 2015 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

.... עם לשלפי דעת זו צ׳׳ע איך בכל הכדור תקדם עליית השחר בשוה לפני נץ החמה גם מה ענין עמוד השחר הלא תמיד החמה תחת גלגלה. וכל זה בשיטת האומרים שמקפת בין ביום בין בלילה למטה מן הגלגל את כל כדור הארץ משא״כ אם בלילה מקפת למעלה מגלגלה ותחשיך כל הכדור אין אור בשום מקום בעולם התחתון. וצ״ע אם היא למעלה בגלג...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

אין שום צורך בקפיצת הדרך (ומהירות האור איננה מגבלה משמעותית על קפיצה כזו, לו היתה) . בגלל נטיית ציר כדור הארץ ביחס למישור הסיבוב, הדרך שעושה השמש בלילה "מתחת לארץ", קצרה יותר בעונת הקיץ בארצות הצפון. באופן דומה אפשר להסביר את תנועת השמש מעל לרקיע, למאן דס"ל כן. האסטרונומים שעד קופרני...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

אינני יודע מה כאן השחוק וההיתול, כשם שלדידן שהשמש הולכת מתחת לארץ, בארצות הצפון היא עושה זאת במהירות בעונת הקיץ יותר מאשר בחורף, כך בדיוק יש לומר אליבא דמאן דס"ל שהולכת מעל לרקיע. לאידך גיסא, ידוע שהעירו כבר על הגר"א - מה הוא שואל על ר"ת מארצות הצפוניות, הלא גם לשיטתו שלו (ולשיטת מי ...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

אינני מבין מה ענין קופרניקוס החכם או אורנוס הכוכב לכאן? מדברים כאן על דברים פשוטים לאחר גילוי אמריקה וידיעת שינויי הזמנים בקטבים, אמת שבעל מנחת כהן שהיה סמוך לזמן הגר"א לכאורה לא ידעם כשטען שזמן צאה"כ באמסטרדם מוקדם מבירושלים, אבל הגר"א בודאי ידעם כמו שהבאנו מדבריו, מה תשובה יש על זה...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 11:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

א. לא מדויק בכלל לומר שהיחיד שסובר כדעת חכמי ישראל ושהיא כפשוטה הוא הר"ת, ראה למשל בפי' הר"ח בפסחים שם שסיים וז"ל ואע"פ שהחוזים בכוכבים שבזמן הזה [ר"ל - אסטרונומים] מדברים דברים המכחישין לא משגיחינן להו אלא אנו מוזהרין דברי רבותנו כתקנם וא לחוש לדברי זולתן עכ"ל. ב. גוף...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

לענ"ד הקלושה והרטושה זה דבר שלא יעלה על הדעת שהגר"א שחיבב את המדעים כמשרתות לתורה לא ידע דברים פשוטים, ובפרט שכתביו מעידים שכן ידע כמו שהבאתי, וצ"ע. נראה מדברי הגר"א בכמה מקומות שלא היה מודע למדע של זמנו. בנידון האשכול הזה, כבר נזכר לעיל שהוא תוקף את דעת התוכנים שהייתה כבר היסטו...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

ברור ששיטת הגאונים לפי הבנת מהר"ם אלשאקר זה מה שהיא סוברת. לפי הבנתי יש כאן שני נושאים ושלוש דעות בהלכה. נושא אחד הוא פירוש דברי חז"ל באגדה בסוגיה זו ובאופן כללי ועל זה נסובים דברי המהר"ל והרמח"ל שעיקר כוונת חז"ל היא לפנימיות הדברים. (וע"ז כתב הרמח"ל שאע"פ שה...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 10:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

שגם היא שלא כדעת רוב גדולי הדורות מי הם רוב גדולי הדורות שלך? רק צריך לזכור נקודה זו. ברור שעל דבר שכן היא המציאות אין סיבה לדון בכלל אם כוונת חז"ל גם כפשוטו, ולכן קשה לדעת מה היתה דעת רוב גדולי הדורות על דברים רבים שהיום נראים לנו שאין כן המציאות אבל לרבים מקדמונינו לא היתה סיבה להניח שאין המ...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

הואיל ונתבקשתי להסביר מה רצוני באשכול זה אפרט -- א] אכן מקובל בשם מרן החזו"א שהחמיר מאד בנטייה מדברי חז"ל ואפילו מקבלתם שלא כפשוטן ואפילו מיחוס טעות מדעית או המשכות אחר חכמת או"ה וכמו שידוע א] מעשה מהג"ר מרדכי שולמן כלפי אגדת עוג מלך הבשן, שבכדי לעוררו להערה זו אמר לו שלא יגע ביי...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 03, 2015 11:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה בקוסמולוגיה עתיקה
תגובות: 4
צפיות: 897

Re: בקשת עזרה בקוסמולוגיה עתיקה

כמו שכתבת במקומו אי אפשר להניח את זה. כדי לסבור כר"ת אין צריך לסבור שבאמת המציאות היא שהשמש עולה מעל הרקיע וכל מי שסובר היום כרבינו תם מפרש שהכוונה היא מעין נכנס ברקיע ע"י ירידתו וזה פשוט. רק הגאונים לפי פירוש מהר"ם אלשאקר תלו את זה במחלוקת הזו, אבל לר"ת אינו דווקא תלוי וכן להגר...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 03, 2015 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה בקוסמולוגיה עתיקה
תגובות: 4
צפיות: 897

בקשת עזרה בקוסמולוגיה עתיקה

פסחים צד ב חכמי ישראל אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למטה מן הקרקע א"ר ונראין דבריהן מדברינו שביום מעינות צוננין ובלילה רותחין ונפשי בשאלתי בדעת חכמי ישראל אלו, אם אנו מניחים שההעדר החמה בלילה הוא מחמת הליכ...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 03, 2015 7:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

לענ"ד צ"ע לומר שהגר"א לא סבר כדעת חכמי או"ה שהחמה מהלכת מתחת הרקיע שהרי ידע את המציאות שבקטבים אין שקיעה כלל וראה בביאורו לאור"ח סימן רסא שכתב בתוך השגתו על שיטת רבינו תם והחוש מכחיש לכל רואה שמע"ה הוא שיעור גדול הרבה מאוד על צה"כ אחר השקיעה ובמדינות הנוטין לצפון ש...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 03, 2015 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: חמה מהלכת בלילה למעלה מן הרקיע - בירור דברי חזו"א

בדעת הגר"א בשאלה אם הארץ עגולה [ביחס לדבריו בפי' לספד"צ] ראה בספר הגאון ח"ב עמ' 578 הערה 38 וראה מאמרו של ר' יחיאל גולדהבר בענין http://seforim.blogspot.co.il/2009/08/gates-and-windows-in-sky.html#_ftnref31 אין בידי ספר הגאון, אני רואה גם שמביאים בשם הג"ר יוסף ענגיל ז"ל בספ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' יוני 02, 2015 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

Re: חמה מהלכת בלילה למעלה מן הרקיע - בירור דברי חזו"א

א. כעת מצאתי את דברי ה'מחר חדש' המדוברים - מחר חדש.PNG ופשוט שלא פיסקתי את דבריו כהוגן [מקודם ראיתים בספר משמרת שבת להגרמ"מ קארפ שהביא את דברי החזו"א כלפי גוף דעת חכמי ישראל והוא טעה עפ"י הכתוב בס' קו"א עצמו ואי"ז נכון כמבואר], דברי החזו"א סובבין על מה שכתב המחר חדש שכל...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' יוני 02, 2015 7:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25734

האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

מאחר ונתברר לי באמצע האשכול כי יש שגגה חמורה בספר קו"א והיא הטעתה אותי ואת הגדולים ממני, לחומר הענין אני משנה את סדר הדברים ואת שם הנושא- בספר קובץ אגרות לחזו"א [ח"ג קפח] נדפס מכי"ק בזה"ל לא אמר כלום ודבריו כפירה בדברי חז"ל ואסור לשמעם וקטנותו גרמה לו וכבר פי' הגר"...

עבור לחיפוש מתקדם