מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 330 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 36293

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

לענ"ד הקלושה והרטושה זה דבר שלא יעלה על הדעת שהגר"א שחיבב את המדעים כמשרתות לתורה לא ידע דברים פשוטים, ובפרט שכתביו מעידים שכן ידע כמו שהבאתי, וצ"ע. נראה מדברי הגר"א בכמה מקומות שלא היה מודע למדע של זמנו. בנידון האשכול הזה, כבר נזכר לעיל שהוא תוקף את דעת התוכנים שהייתה כבר היסטו...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 36293

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

ברור ששיטת הגאונים לפי הבנת מהר"ם אלשאקר זה מה שהיא סוברת. לפי הבנתי יש כאן שני נושאים ושלוש דעות בהלכה. נושא אחד הוא פירוש דברי חז"ל באגדה בסוגיה זו ובאופן כללי ועל זה נסובים דברי המהר"ל והרמח"ל שעיקר כוונת חז"ל היא לפנימיות הדברים. (וע"ז כתב הרמח"ל שאע"פ שה...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 10:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 36293

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

שגם היא שלא כדעת רוב גדולי הדורות מי הם רוב גדולי הדורות שלך? רק צריך לזכור נקודה זו. ברור שעל דבר שכן היא המציאות אין סיבה לדון בכלל אם כוונת חז"ל גם כפשוטו, ולכן קשה לדעת מה היתה דעת רוב גדולי הדורות על דברים רבים שהיום נראים לנו שאין כן המציאות אבל לרבים מקדמונינו לא היתה סיבה להניח שאין המ...
על ידי צעיר_התלמידים
ו' יוני 05, 2015 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 36293

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

הואיל ונתבקשתי להסביר מה רצוני באשכול זה אפרט -- א] אכן מקובל בשם מרן החזו"א שהחמיר מאד בנטייה מדברי חז"ל ואפילו מקבלתם שלא כפשוטן ואפילו מיחוס טעות מדעית או המשכות אחר חכמת או"ה וכמו שידוע א] מעשה מהג"ר מרדכי שולמן כלפי אגדת עוג מלך הבשן, שבכדי לעוררו להערה זו אמר לו שלא יגע ביי...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 03, 2015 11:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה בקוסמולוגיה עתיקה
תגובות: 4
צפיות: 1252

Re: בקשת עזרה בקוסמולוגיה עתיקה

כמו שכתבת במקומו אי אפשר להניח את זה. כדי לסבור כר"ת אין צריך לסבור שבאמת המציאות היא שהשמש עולה מעל הרקיע וכל מי שסובר היום כרבינו תם מפרש שהכוונה היא מעין נכנס ברקיע ע"י ירידתו וזה פשוט. רק הגאונים לפי פירוש מהר"ם אלשאקר תלו את זה במחלוקת הזו, אבל לר"ת אינו דווקא תלוי וכן להגר...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 03, 2015 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה בקוסמולוגיה עתיקה
תגובות: 4
צפיות: 1252

בקשת עזרה בקוסמולוגיה עתיקה

פסחים צד ב חכמי ישראל אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למטה מן הקרקע א"ר ונראין דבריהן מדברינו שביום מעינות צוננין ובלילה רותחין ונפשי בשאלתי בדעת חכמי ישראל אלו, אם אנו מניחים שההעדר החמה בלילה הוא מחמת הליכ...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 03, 2015 7:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 36293

Re: שיבוש בהשקפה בקובץ אגרות לחזו"א

לענ"ד צ"ע לומר שהגר"א לא סבר כדעת חכמי או"ה שהחמה מהלכת מתחת הרקיע שהרי ידע את המציאות שבקטבים אין שקיעה כלל וראה בביאורו לאור"ח סימן רסא שכתב בתוך השגתו על שיטת רבינו תם והחוש מכחיש לכל רואה שמע"ה הוא שיעור גדול הרבה מאוד על צה"כ אחר השקיעה ובמדינות הנוטין לצפון ש...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' יוני 03, 2015 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 36293

Re: חמה מהלכת בלילה למעלה מן הרקיע - בירור דברי חזו"א

בדעת הגר"א בשאלה אם הארץ עגולה [ביחס לדבריו בפי' לספד"צ] ראה בספר הגאון ח"ב עמ' 578 הערה 38 וראה מאמרו של ר' יחיאל גולדהבר בענין http://seforim.blogspot.co.il/2009/08/gates-and-windows-in-sky.html#_ftnref31 אין בידי ספר הגאון, אני רואה גם שמביאים בשם הג"ר יוסף ענגיל ז"ל בספ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' יוני 02, 2015 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 36293

Re: חמה מהלכת בלילה למעלה מן הרקיע - בירור דברי חזו"א

א. כעת מצאתי את דברי ה'מחר חדש' המדוברים - מחר חדש.PNG ופשוט שלא פיסקתי את דבריו כהוגן [מקודם ראיתים בספר משמרת שבת להגרמ"מ קארפ שהביא את דברי החזו"א כלפי גוף דעת חכמי ישראל והוא טעה עפ"י הכתוב בס' קו"א עצמו ואי"ז נכון כמבואר], דברי החזו"א סובבין על מה שכתב המחר חדש שכל...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' יוני 02, 2015 7:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 36293

האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

מאחר ונתברר לי באמצע האשכול כי יש שגגה חמורה בספר קו"א והיא הטעתה אותי ואת הגדולים ממני, לחומר הענין אני משנה את סדר הדברים ואת שם הנושא- בספר קובץ אגרות לחזו"א [ח"ג קפח] נדפס מכי"ק בזה"ל לא אמר כלום ודבריו כפירה בדברי חז"ל ואסור לשמעם וקטנותו גרמה לו וכבר פי' הגר"...

עבור לחיפוש מתקדם