מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 352 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 12:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 46306

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

שבת סד, ב: כדתניא (ויקרא טו, לג) "והדוה בנדתה", זקנים הראשונים אמרו: שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעונין, עד שבא ר"ע ולימד: אם כן אתה מגנה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה, אלא מה ת"ל "והדוה בנדתה"? בנדתה תהא עד שתבא במים זקנים הראשונים דרשו הלכה, ובא ר"ע עם טענה ...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 12:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1663
צפיות: 284210

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

המעיין בספר בנתיבות ההלכה של ארגון והגית על סת"ם במובא בשם הגרש"א זצ"ל , יראה דבר פלא ביחס לידיעותיו של הגר"ש בתנ"ך וצע"ג. למה לדבר סרה בלי לפרט, אדרבה, אנא באר לנו ה'צע"ג'. אין לפני הספר, אני רק זוכר שמובא שם אאל"ט שהגר"ש הסתפק משהו כמו איך קראו לאבא של...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 12:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 46306

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

באמת חבל שהרפורמים לא טענו את זה לפני חמש שש דורות כך מן הסתם היתה לך תשובה גם על זה. כשאין למישהו מה לטעון הוא טוען טענות מסוג זה. א. מה הקשר לעקרון של צריך ב"ד להתירו. זה שהעיקרון קיים לא אומר שהוא הסיבה לכל ההלכות, כמו שחרם דרבנו גרשם הוא לא הסיבה שבגללה אתה לא מגרש את אשתך. מעבר לזה שהעיקר...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 12:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1663
צפיות: 284210

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

המעיין בספר בנתיבות ההלכה של ארגון והגית על סת"ם במובא בשם הגרש"א זצ"ל , יראה דבר פלא ביחס לידיעותיו של הגר"ש בתנ"ך וצע"ג.
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אפריל 18, 2018 11:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 46306

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

למה השאלה לא מובנת? וכי חסרות הלכות דרבנן שנתקנו לזמנן ובהעדר סנהדרין איננו יכולים לשנותן? דוגמה אחת קטנה - יו"ט שני של גלויות. אני כבר לא מבין לאיזה מחוזות אתם מגיעים. מה התחדש ביום טוב שני של גלויות היום ביחס לזמן חז"ל שקבעו שאע"פ שאנחנו בקיאים יש לנהוג יו"ט שני של גלויות ולמה...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' אפריל 10, 2018 12:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש
תגובות: 16
צפיות: 1039

Re: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש

כד הוינא טליא שמעתי תמיד שהכלל "ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא" נכון תמיד מלבד יוצא מן הכלל והוא ישו הנוצרי שיצא מכלל ישראל. האמנם נכונים הדברים מבחינה הלכתית? וכי אם היה מקדש אשה לא היו קידושין קידושין? נשאלתי על כך ואשמח להרחבה אני שמעתי שמדין הודאת בעל דין ושוויא אנפשיה יושקה איננו בן ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' אפריל 10, 2018 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 1374

Re: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

פירוש יצירתי אחר אפשר לומר על פי המשנה במגילה 'האומר איני עובר לפני התיבה בצבועים אף בלבנים לא יעבור בסנדל איני עובר אף יחף לא יעבור', ודרכם היה ללכת בבגדי לבן ובלשון סגי נהור קרו להם צבועים, ולשון נופל על לשון, ועוד כיד הדמיון הטובה עלינו.
על ידי צעיר_התלמידים
ג' אפריל 10, 2018 10:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בלשון רבו
תגובות: 2
צפיות: 365

Re: בלשון רבו

מעמ' 40 בקובץ ואילך
על ידי צעיר_התלמידים
ג' אפריל 10, 2018 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: במעלת חידושי תורה
תגובות: 19
צפיות: 1881

Re: במעלת חידושי תורה

ראה כאן בשם ר"ח שמואלביץ כעין לשון שני, אם כי רבו מספור הראיות ללשון ראשון. [הדגש אינו על "למצוא טעם בלמוד", אלא "להדבק בלמוד" באמצעות העיון]. מח ולב.GIF [ויש להעיר קצת מהקדמת החו"ה ודברי החת"ס ע"ז בפרשת בחוקותי]. קשה בעיני איך אפשר לטעון שרבו מספור הראיות לא...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' מרץ 28, 2018 5:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ערכים טבעיים
תגובות: 26
צפיות: 2851

Re: ערכים טבעיים

תוכן כתב:לא הבנתי דבריך.

אדם גוזר על עצמו מה רע אצלו.
הוא כמובן לא יכול לגזור מה כל הרע, ולזה יש את התורה.
אבל הוא גוזר את זה על עצמו כי הוא מכיר את עצמו ולא כי יש לו אלוהות כל שהיא.
על ידי צעיר_התלמידים
ד' מרץ 28, 2018 5:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 118
צפיות: 15304

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

שמעתי פעם על אחד מגדולי דורינו (אולי הגרזנ"ג) שאמר שהוא יודע על איזו הלכה מהלכות רוצח התכוון הרמב"ם וידע להסביר למה הרמב"ם חשב שנמצאת בסנהדרין או בע"ז ולמה אחר כך חשב שנמצאת הלכה זו בגיטין ובסוף מצא אותה ביבמות אולם איני יודע הפרטים. על כל פנים שכחת המקור להלכה כלשהי איננה לגמרי...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' מרץ 28, 2018 5:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ערכים טבעיים
תגובות: 26
צפיות: 2851

Re: ערכים טבעיים

ידוע מה שכתב ר' נסים גאון בהקדמתו למפתח למנעולי התלמוד, שמצוות ועבירות שמקורם בשכל האנושי מחייבים את כלל האנושות אפילו ללא ציווי מהתורה. ולמשל, רציחה אסורה, אפילו לפני מתן תורה. וכן כתב ר' אלחנן וסרמן בקובץ מאמרים, שדברים פשוטים מחייבים אפילו את הגוים. וכן מצאנו בעוד ראשונים. שתי שאלות: א. אם אין ל...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' מרץ 27, 2018 11:51 am
פורום: פסח
נושא: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?
תגובות: 24
צפיות: 1830

Re: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?

השאלה אם איסור ההפסק תלוי בברכה שנויה במחלוקת ראשונים. רבנו תם אכן סובר שהלל שנאמר בלי ברכה "הוי כאדם שקורא בספר תהילים ולא שייך ביה הפסקה", ומכך הוכיח שמברכים על הלל דר"ח. אבל רבינו יונה שם כתב "ומה דאמר הכא שאינו פוסק לשיחה בעלמא, לא מפני שמברך עליו היחיד אלא אע"פ שלא ביר...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' מרץ 27, 2018 11:11 am
פורום: פסח
נושא: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?
תגובות: 24
צפיות: 1830

Re: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?

עי' שו"ע תעג,א ובח"י ובגר"א שם על הפסק שתית כוס בזמן אמירת ההגדה. הגר"א שם מציין לרמב"ן במלחמות: ומה שכתב בעה"מ ז"ל שהוא אומר שאם רצה לשתות בתוך ההגדה הרשות בידו... ח"ו שלא התירו אלא בין כוס לכוס, אבל משמזגו לו כוס שני והתחיל במצוותו לשאול עליו ולדרוש אינו רש...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' מרץ 22, 2018 2:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1663
צפיות: 284210

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אני מכבד את עצמי להיות הראשון להחזיר האשכול למסלולו - לעיל בזכרונותיו של הרב מאיר סיפר שבהיות בנו בן שנה אמר לרבינו שבנו אוכל כבר כזית פת תוכדא"פ ורבינו אמר לו שבאמת צריך להכין לו מצה רכה שיוכל הילד לאכול וכו'. והוא חידוש אצלי משני טעמים: א) שצריך לעשות עצות ופתרונות איך יהיה הילד מסוגל לקיים ...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' מרץ 22, 2018 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 117
צפיות: 7681

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

כשמדברים על הגשמה יש להבחין בין הגשמה קיצונית להגשמה מתונה, ומתוך הבחנה זו יש לגשת לדעת מתנגדי ההגשמה. הגשמה קיצונית פירושה, שהבורא יש לו דמות וצורה. אמנם גם לדעת המגשימים הקיצונים אין הקב"ה בשר ודם ח"ו, אלא אפילו אם יש לו יד ורגל וכיוצא, עדיין הוא רוחני, פרוש ומובדל, באופן שלא נוכל לתארו...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מרץ 19, 2018 4:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1663
צפיות: 284210

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

מתחרטנא על התלהבותי הספוטאנית מדברי ר' יחיאל מאיר, מחמת שאהבתי כמה דברים שכתב, ובאמת יש בדבריו הרבה דברים אשר לא כדת. ואני מצרף מה שקיבלתי מא' מן התלמידים הנאמנים בהשמטת משפטים חריפים. החכמה הגדולה של הגר"ש היא כמובן שידע מה אומרים ומספרים לנוטרי כרמים, ומה מדברים עם 'יחיאל מאיר'ים, בסוש"...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' מרץ 15, 2018 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 115
צפיות: 11546

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

עם כזה רמת של סבירות אפשר להוציא ממון, ולמה זה גרע מכל חזקה? יש חזקה שיותר חזק מזה? מי שיקדש על תנאי שאם אין פרה ברפת של אלפי פרות אחד שטריפה האם יחששו לקידישיו? א"כ אז אם יקדש על מנת שאין טריפה בכל המדינה גם אז יחששו http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=20795 וההבדל שהתברר שם בין דיון שביסו...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' מרץ 15, 2018 2:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1663
צפיות: 284210

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

יישר כחו של הרב דורשי יחודך. ובהאי דתמה על דברי מרן הגרי"ז הידועים ששם אדנות הוא אופן קריאת שם הוי"ה, כלומר שכשאנו קוראים "אדני" כך היא צורת הקריאה של "הוי"ה. ש"כמדומה לע"ד שאין כן פשטות הדברים" שהרי הקריאה שאנו מכירים הוא שמביטים באותיות והוגים אותם, וכ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' ינואר 23, 2018 9:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמות ואיגרות הרמב"ם
תגובות: 84
צפיות: 7553

Re: הקדמות ואיגרות הרמב"ם

ומה בענין פתילי התכלת ממדבר יהודה שהרב קאפח העיד על קיומם? שקר או טעות?
ראה במאמרו של דוד הנשקה באסיף האחרון.
על ידי צעיר_התלמידים
א' אוגוסט 06, 2017 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25816

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

אוצר החכמה כתב:חשבתי שכבר היה דיון על הדברים המופלאים המזכרים שם וי"ל בדוחק.

לא הבנתי


עשיתי חיפוש בפורום וכעת ראיתי שהזכירו כאן את זה ואנכי לא ידעתי, אולי לזה התכוון מר? מכל מקום ראוי לקשר את הדיון הקצרצר שהתבצע שם לכאן.
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 34#p379826
על ידי צעיר_התלמידים
א' אוגוסט 06, 2017 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 25816

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

כאיל תערוג שלח בענין
כאיל תערוג שלח.pdf
מרן הגראי"ל
(387.43 KiB) הורד 118 פעמים
על ידי צעיר_התלמידים
ג' מרץ 14, 2017 9:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם גדולי ישראל הבינו בתורה על פי אישיותם
תגובות: 32
צפיות: 4330

Re: האם גדולי ישראל הבינו בתורה על פי אישיותם

האם גדולי ישראל עיצבו את אישיותם על פי מה שהבינו בתורה או שהבינו בתורה על פי אישיותם. לדוגמא, הגרי"ז דקדק והחמיר (נערווי"ם בלע"ז), כי כך היתה בנןיה אישיותו, והחזו"א היה אגם רגוע יותר או שנהג כן משום שסבר שכך צריך לנהוג והחזו"א סבר אחרת איני מתכוין למה שכתב בספר חקירות ודריש...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 13, 2017 9:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שעה או ב' לכל היותר בהלכה
תגובות: 9
צפיות: 1431

Re: שעה או ב' לכל היותר בהלכה

שאלה בדרך אגב, אשמח לתשובה קצרה וקולעת. על מי מתכוין הלשם זי"ע כשהוא כותב: ובחינם טרחו איזה מחברים שבדורינו שהעמיקו בדברי הרמח"ל ז"ל הרבה יותר מדאי וכו' וביותר בחלה נפשי מדברי איזה מקובלים שבדורינו שהעמיקו בדבריו ז"ל יותר מדאי וכל חפצם ותשוקתם לסבב את כל הלימוד ותורת קודש הקדשים...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' פברואר 07, 2017 2:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ברכת צדיק
תגובות: 72
צפיות: 9122

Re: ברכת צדיק

שמעתי שבאיזה הזדמנות באר הגרג"נ שיטתו יותר, שיש הבדל כמובן מי מברך, וגם את מי מברכים כשמברכים אדם קרוב מתוך היכרות קרובה כברכת אב וכיוצ"ב, יש לזה השפעה, אבל לא כחזון הנפרץ כיום, [איני זוכר בדיוק אם משהו זוכר טוב יותר הוא מוזמן לפרט], עכ"פ זה די ברור שתעשיית הברכות הנהוגה כיום העלתה א...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 06, 2017 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ
תגובות: 45
צפיות: 4426

Re: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ

אוצר החכמה כתב:מה הקשר לאמונת חכמים?
כל התורה שבכתב ובע"פ מסורה בידינו ממרע"ה. המשנה מציינת תכונה למדנית ותו לא מידי.

מה פירוש המילים - תכונה למדנית ?
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 06, 2017 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ
תגובות: 45
צפיות: 4426

Re: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ

לפי הרשר"ה לדוגמא אי אפשר לומר שהלכות שבת הם כהלכות התלויות בשערה, שהרי למשה מסיני נמסרו ההלכות האלו בפרטתם בדיוק כדיני הטומאות והטהרות וכו', אלא אפשר רק להתבטא על כך שפרטי ההלכות של שבת מתוארים פחות בספר התורה מהלכות טומאה וטהרה, כנראה שם לשינויי הפרטים הקטנים ישנה משמעות יסודית יותר בערכים ו...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 06, 2017 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ
תגובות: 45
צפיות: 4426

Re: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ

אגב, אני לא יודע מה כואב לך במילים 'דרשות יוצרות', אני לא מתכוון לפרשנות לא ארתדוכסית שמסבירה 'יוצרות' במובן של יש מאין, שהחכם הדורש ממציא דין ע"י יצירה, אלא שישנה מסורת של מידות שהתורה נדרשת בהם שעל ידה צריך לגלות את מה שנתכוון נותן התורה והתוקף של הדין שבדרשה הוא מתורה שבכתב בדרגה של דרשה, ו...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 06, 2017 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ
תגובות: 45
צפיות: 4426

Re: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ

אגב, אני לא יודע מה כואב לך במילים 'דרשות יוצרות', אני לא מתכוון לפרשנות לא ארתדוכסית שמסבירה 'יוצרות' במובן של יש מאין, שהחכם הדורש ממציא דין ע"י יצירה, אלא שישנה מסורת של מידות שהתורה נדרשת בהם שעל ידה צריך לגלות את מה שנתכוון נותן התורה והתוקף של הדין שבדרשה הוא מתורה שבכתב בדרגה של דרשה, ול...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 06, 2017 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ
תגובות: 45
צפיות: 4426

Re: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ

אוצר החכמה כתב:אבל כל זה לא נוגע לדברי הרב הירש שלא ביטל את האפשרות הזאת אלא הציג היבט נוסף.

אם כך אפשר באמת לסים את הויכוח, אבל לדידי המילים 'יש לחזור ולשנן דבר זה כדי להבין אל נכון את טיב התורה שבכתב' טומנות בחובם משמעות רבה, והבוחר יבחר.
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 06, 2017 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ
תגובות: 45
צפיות: 4426

Re: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ

זו פרשנות רדיקלית או אם תרצה מרחיקת לכת, שמייתרת הגות שלמה ביחס שבין תורה שבכתב לתורה שבע"פ והופכת אותה לבלתי רלוונטית, ולדוגמא השאלה אם הדרשות סומכות או יוצרות, שאין לה מובן, שהרי לפי דברי הרש"ר התורה שבעל פה איננה יונקת בכלל מתורה שבעל פה, לא בתורת פירוש ולא בתורת הרחבה, אלא להיפך החוקי...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 06, 2017 8:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ
תגובות: 45
צפיות: 4426

Re: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ

מה ההבדל הלא שניהם מרועה אחד ניתנו? דוגמה לדבר תסתכל בספר קל"ח פתחי חכמה של הרמח"ל. הלמעלה הוא תמצית של הלמטה או הלמטה הוא הפירוש של הלמעלה? זה אותו דבר. יש גם ספרים אחרים שאפשר להדגים איתם את הרעיון אבל שם זה בולט. הדוגמא לא רלוונטית, כי הרמח"ל לא מייצר 'ציווי' אלא מגלה רעיונות, ולכ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 06, 2017 8:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ
תגובות: 45
צפיות: 4426

Re: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ

זו פרשנות רדיקלית או אם תרצה מרחיקת לכת, שמייתרת הגות שלמה ביחס שבין תורה שבכתב לתורה שבע"פ והופכת אותה לבלתי רלוונטית, ולדוגמא השאלה אם הדרשות סומכות או יוצרות, שאין לה מובן, שהרי לפי דברי הרש"ר התורה שבעל פה איננה יונקת בכלל מתורה שבעל פה, לא בתורת פירוש ולא בתורת הרחבה, אלא להיפך החוקים...
על ידי צעיר_התלמידים
א' פברואר 05, 2017 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ
תגובות: 45
צפיות: 4426

Re: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ

ובכן? גם ביחס למשמעות דבריו שמבחינה היסטורית תורה שבכתב מאוחרת מתורה שבעל פה, אינו נכון וגם הוא יודה לפחות למ"ד תורה מגילות מגילות ניתנה, וגם לדברי החולק מכל מקום נראה פשוט בראשונים שהציווי ניתן למשה באמירה כנוסח שנכתב בתורה וכל השאר פירוש. והגישה של הרש"ר הרדיקלית לא עלתה על לב הראשונים ש...
על ידי צעיר_התלמידים
א' פברואר 05, 2017 1:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ
תגובות: 45
צפיות: 4426

Re: תורה שבכתב - תמצית התורה שבע"פ

קשה למצוא בראשונים מישהו שיתייחס להדיא לדברי הרש"ר הירש, אך בגדול רוב הראשונים קוראים לתורה שבעל פה 'פירוש' ויש לזה מקור כבר אצל התנאים.
על ידי צעיר_התלמידים
ש' פברואר 04, 2017 9:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ברכת צדיק
תגובות: 72
צפיות: 9122

Re: ברכת צדיק

עושה חדשות כתב:חידה:

מי כתב את המשפט הבא, ולאיזה פלג ב'חסידות' הוא השתייך?

כל ברכה של גדול הדור עושה רושם למעלה ועושה עת רצון

חזו"א בליקוטים בסוף טהרות
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 05, 2017 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 6355

Re: אמירה לרובוט

מי שאוסר שימוש בחיישנים בשבת בחשש מלאכה דאוריתא אכן פשיטא דמכ"ש שיאסור דיבור לרובוט. השאלה עצמה היא שאלה של סברא גרידא ורוח ההלכה, והשאלה ברובוט מתחלקת לשתים - א. האם אדם שעושה פעולה שמבחינת רוחה ומהותה מוגדרת כשכנוע של דבר אחר לפעול, מוגדר כאדם הפועל ויש במעשיו העדר שביתה בשבת? וכעין מה שכתבו...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 05, 2017 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 6355

Re: אמירה לרובוט

מי שאוסר שימוש בחיישנים בשבת בחשש מלאכה דאוריתא אכן פשיטא דמכ"ש שיאסור דיבור לרובוט. השאלה עצמה היא שאלה של סברא גרידא ורוח ההלכה, והשאלה ברובוט מתחלקת לשתים - א. האם אדם שעושה פעולה שמבחינת רוחה ומהותה מוגדרת כשכנוע של דבר אחר לפעול, מוגדר כאדם הפועל ויש במעשיו העדר שביתה בשבת? וכעין מה שכתבו ...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' ינואר 05, 2017 8:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' דב לנדו שליט"א
תגובות: 423
צפיות: 53059

Re: הגאון ר' דב לנדו שליט"א

אני מבין את סוד פחדם של החוג מהגרשז"א, הוא הפוסק היחיד שאיך שהוא התקרב לסגנון הלימוד של מרן החזו"א כשרגליו נטועות עדיין עמוק בתוך הקונצנזוס הרגיל, שהרי ההכרעות שלו הם בעיקר בסברא מה נקרא תיקון מה נקרא כלי מהו מחתך וכדו' ואע"פ כן אין לו נטיה לחומרא ההיפך הגמור מרעו הגריש"א, והנה ע...

עבור לחיפוש מתקדם

cron