החיפוש הניב 13040 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ב' נובמבר 26, 2018 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש משמעות הלכתית לחלומות - פרשת וישב
תגובות: 19
צפיות: 380

Re: האם יש משמעות הלכתית לחלומות - פרשת וישב

המצווה היא על ישראל להתברך. אני לא חושב שההגדרה היא ההקשבה. למה אתה סבור שמי שאומר הטבת חלום לא מתברך. זה הרי לא יתכן כל ההטבה היא בגלל הברכה. מעבר לזה הח"ח בלא"ה סובר שהאומר בשעת שמיעה יוצא ידי שמיעתו ולכן מציע שהש"ץ יאמר מודים בקול רם כדי שישמעו בציבור אע"פ שאומרים מודים דרבנן ...
על ידי אוצר החכמה
ב' נובמבר 26, 2018 1:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא
תגובות: 32
צפיות: 821

Re: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא

למה אתה חושב שהפשטות היא שהקב"ה כתב את עשרת הדברות פעמיים?
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 25, 2018 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הורדוס, האם שב בתשובה? תמיהה על עלון "בית נאמן"
תגובות: 34
צפיות: 1293

Re: הורדוס, האם שב בתשובה? תמיהה על עלון "בית נאמן"

דברי רבינו יונה ז"ל בשע"ת ש"ד סי' ה': וגם לחלי הזה [חילול השם] אף על פי שאין לו מרפא על דרך שאר העונות, ימצא לו מרפא, אם יעזרהו השם יתברך לקדש תורתו נגד בני אדם, ולהודיע לבני אדם גבורת השם וכבוד הדר מלכותו, וסר עונו ברוב גודל כשרון המעשה שהוא בהפך מן המעשה אשר נואל ואשר חטא בו. כמאמר...
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 25, 2018 10:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב תקע אהלו בהר, ולבן - בהר הגלעד מה ההבדל?
תגובות: 25
צפיות: 795

Re: יעקב תקע אהלו בהר, ולבן - בהר הגלעד מה ההבדל?

אבל אולי הלשון נופל על לשון הוא הפוך. שכיוון שהיה זה בהר הגלעד אמר יעקב הגל הזה עד וקרא לו גל עד אבל אם היה זה במקום אחר כמו ברמתים צופים היה אומר יעקב והמצפה וגו' וקורא לו מצפה.
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 25, 2018 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש משמעות הלכתית לחלומות - פרשת וישב
תגובות: 19
צפיות: 380

Re: האם יש משמעות הלכתית לחלומות - פרשת וישב

אני לא חושב שזו כוונת המהר"ל לומר שזה טבעי. אלא להיפך המהר"ל מביא משל מדבר טבעי אל דבר רוחני. כדרכו תמיד בהגדרת עניין השכל הפועל וסדר הדברים בתורה"ק.
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 25, 2018 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש משמעות הלכתית לחלומות - פרשת וישב
תגובות: 19
צפיות: 380

Re: האם יש משמעות הלכתית לחלומות - פרשת וישב

זה גמרא בברכות ס ע"א ולכן כתבתי שמשמע כן מחז"ל אבל למה אתה חושב שזה עניין טבעי מה טבעי בזה.

(על הצד השני לא כתוב שם בגמרא אא"כ כוונתך שהבוטח בה' חסד יסובבנו שזה הרי וודאי דבר אמיתי.)
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 25, 2018 6:50 pm
פורום: חנוכה
נושא: נר חנוכה בבית פחות מד' אמות
תגובות: 2
צפיות: 100

Re: נר חנוכה בבית פחות מד' אמות

בסוכה דף ג' מנתה הגמרא דברים הנידונים ב'בית' הצריכים ד' על ד' אמות. אי נימא דנר חנוכה מוטל על 'בית' , [כמו שלכאורה משמע מרש"י ד"ה הרואה - "...דלא הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא הדליק בביתו עדיין או ליושב בספינה ", וכן יעויין בתוס' סוכה מו. עיין במקראי קודש סי' י"ח.] האם יצטרך ד...
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 25, 2018 5:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש משמעות הלכתית לחלומות - פרשת וישב
תגובות: 19
צפיות: 380

Re: האם יש משמעות הלכתית לחלומות - פרשת וישב

למה אתה קורא לפחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי עניין טבעי?
אמת שמשמע שזה גורם (לא מהפסוק אלא מחז"ל) אבל למה אתה קורא לזה עניין טבעי יותר מכל החלומות הולכים אחר הפה?
על ידי אוצר החכמה
ו' נובמבר 23, 2018 8:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקע לגולגולת אותר בחפירות ארכיאולוגיות
תגובות: 6
צפיות: 298

Re: בקע לגולגולת אותר בחפירות ארכיאולוגיות

תודה על ההבהרה.
כשמסתכלים שוב נראה שהניסוח בכתבה עצמה אינו מטעה רק מדובר כאן בטעות של פותח האשכול ואחריו נמשכו העונים.
על ידי אוצר החכמה
ה' נובמבר 22, 2018 1:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 16
צפיות: 1738

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

לבקשת הרב אותה אבקש מצורפים דברי הגרי"ח סופר שליט"א בספרו זכות יצחק ח"ב סימן מ"ג
11.GIF
11.GIF (71.84 KiB) נצפה 223 פעמים
22.GIF
22.GIF (85.2 KiB) נצפה 223 פעמים
33.GIF
33.GIF (84.04 KiB) נצפה 223 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ה' נובמבר 22, 2018 2:15 am
פורום: ימות עולם
נושא: דין צפת כדין ירושלים
תגובות: 20
צפיות: 798

Re: דין צפת כדין ירושלים

דברי הגרי"ח סופר שליט"א בענין זה בספרו זכות יצחק ח"א סימן ע"ה
11.GIF
11.GIF (63.17 KiB) נצפה 639 פעמים
22.GIF
22.GIF (70.89 KiB) נצפה 639 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ד' נובמבר 21, 2018 8:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בקשת עזרה: לבקיאים בספר שמואל א' ושמואל ב'
תגובות: 7
צפיות: 312

Re: בקשת עזרה: לבקיאים בספר שמואל א' ושמואל ב'

שאלת תם.
כידוע החלוקה בין שמואל א לשמואל ב אינה ע"פ מקורותינו ונעשתה ע"י הנוצרים שחילקו את הפרקים. מה הטעם אם כך להשוות בין שני החלקים.
על ידי אוצר החכמה
ג' נובמבר 20, 2018 7:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להסיר מכשול - מטבע עם צורת רבנים
תגובות: 21
צפיות: 835

Re: להסיר מכשול - מטבע עם צורת רבנים

איסור פשוט אין בזה שהרי הרא"ש מקיל בצורת אדם שאינו שלם. אבל וודאי שאין לזה מקום כמעלה דבר שלחלק מהפוסקים הוא איסור.
על ידי אוצר החכמה
ג' נובמבר 20, 2018 7:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכן כל אותן אלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו?
תגובות: 3
צפיות: 200

Re: היכן כל אלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו?

הם לא הפכו להיות יהודים. הם הפכו להיות גויים מאמינים בה' ומקיימי שבע מצוות.
על ידי אוצר החכמה
ב' נובמבר 19, 2018 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 20
צפיות: 563

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?!

אני לא מבין את השאלה הזאת. לאן נעלמו ארבע מאות פרקים של ע"ז? ושלוש מאות הלכות במגדל הפורח באויר וןמה ששנתה בורויה בדברי הימים ועוד דברי תורה רבים שהיו לרבותיו של ר"א שלא חיסר מהם ועוד ועוד. והעיקר איני מבין ואם הקב"ה לא היה מעיד בפני משה רבינו על זה לא היית מאמין? אין הכי נמי, והשאלה...
על ידי אוצר החכמה
ב' נובמבר 19, 2018 8:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת למקרא - "פשטות המתחדשים" גיליון שני
תגובות: 48
צפיות: 2348

Re: כתב עת למקרא - "פשטות המתחדשים" גיליון שני

לא קראתי את כל המאמרים. אבל מה שקראתי גורם לי לתמוה על כל הדיון כאן.
מדובר בחידושים רגילים על התורה כדרך שעשו מפרשי התנ"ך בכל הדורות בקושיות ותירוצים וכמו בכל ירחון היוצא כ"א כותב את חידושיו ויש כאלה שחידוש זה ערב להם ואחרים שלא.
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 18, 2018 8:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תני נא לי מדודאי בנך. למה?
תגובות: 11
צפיות: 315

Re: תני נא לי מדודאי בנך. למה?

ההערה ידועה ולא עקביא הראשון שמעורר אותה. אבל לא כל כך הבנתי את התשובה. זה שהיא רוצה שעקב יללוה אליה זה מובן אבל למה היא מאשימה את רחל בכך שזה לא קורה. זה הקושי.
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 18, 2018 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 20
צפיות: 563

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?!

אם כך תשאל גם למה לא נמנה בין י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם כתרי אותיות?
אלא כנראה שדרשת כתרים או קוצים כלשון הגמרא אינה דרשה מכרעת כמו י"ג מידות אלא היא רמז. ואם כך לא קשה גם מה ששאלת.
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 18, 2018 2:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מנה אחת אפים - מה פירוש אפים
תגובות: 3
צפיות: 131

Re: מנה אחת אפים - מה פירוש אפים

מתקבל על הלב לענ"ד בהחלט. וכך הוא בלשון הדיבור היום על בסיס הפסוק הזה. וכן אפשר למצוא במילונים ברשת. וכמו שציין הרב סעדיה הבאת את זה מהפסיקתא וכן איתא בילקוט ויהי היום ר' יהושע בן לוי אומר: (ג) זה יומו של עצרת. ולחנה יתן מנה אחת אפים בכפלים אפים בסבר פנים יפות, כנגד פנינה וילדיה כנגד כל הבנים. ...
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 18, 2018 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 20
צפיות: 563

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?!

ואת זה לא ידע מרע"ה וכל החכמים שאחריו עד ר"ע?
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 18, 2018 2:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 20
צפיות: 563

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?!

אני לא מבין את השאלה הזאת.
לאן נעלמו ארבע מאות פרקים של ע"ז? ושלוש מאות הלכות במגדל הפורח באויר וןמה ששנתה בורויה בדברי הימים ועוד דברי תורה רבים שהיו לרבותיו של ר"א שלא חיסר מהם ועוד ועוד.

והעיקר איני מבין ואם הקב"ה לא היה מעיד בפני משה רבינו על זה לא היית מאמין?
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 18, 2018 9:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3337

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

אני חוושב שהזכרתי פעם שאמר לי ידיד ת"ח גדול ונקי דעת דבר כזה. יש לי גיס מתמיד עצום ומחפש שידוך לבתו סביר להניח שאפילו ימצא בחור מן המצויינים ביותר מתמיד כמוהו לא יהיה. ועכשיו מה ההגיון שהוא יבטל מתורתו לרוץ לגמ"ח ולא החתן?
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 18, 2018 7:13 am
פורום: עזר אחים
נושא: הודעת מייל מבשרת לי על זכיה בלוטו אוטומטי, יש מה להתייחס ?
תגובות: 17
צפיות: 692

Re: הודעת מייל מבשרת לי על זכיה בלוטו אוטומטי, יש מה להתייחס ?

חשש לדיוג fishing תמנע מללחוץ על לינק זה עלול להיות מסוכן. אם אין לינק, יש סיכון בלפתוח את ההודעה? קרה לי דבר כזה, והשבתי להם מייל מלגלג, יתכן שנגרם לי נזק? הפניתי את השאלה למומחית בתחום. וזה התשובה שקיבלתי. יש מה לחשוש. יכול להיות atachment בעייתי. יכול להיות exploit של gmail. לא סביר, אבל עדיף למ...
על ידי אוצר החכמה
ש' נובמבר 17, 2018 10:40 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הודעת מייל מבשרת לי על זכיה בלוטו אוטומטי, יש מה להתייחס ?
תגובות: 17
צפיות: 692

Re: הודעת מייל מבשרת לי על זכיה בלוטו אוטומטי, יש מה להתייחס ?

חשש לדיוג fishing
תמנע מללחוץ על לינק זה עלול להיות מסוכן.
על ידי אוצר החכמה
ה' נובמבר 15, 2018 2:42 pm
פורום: חנוכה
נושא: ''והדליקו נרות בחצרות קדשך''
תגובות: 2
צפיות: 694

Re: ''והדליקו נרות בחצרות קדשך''

דברי הגרי"ח סופר שליט"א בספרו חוקי רצונך ח"ג ס"ב
11.GIF
11.GIF (49.75 KiB) נצפה 194 פעמים
22.GIF
22.GIF (98.7 KiB) נצפה 194 פעמים
33.GIF
33.GIF (96.48 KiB) נצפה 194 פעמים
44.GIF
44.GIF (22.47 KiB) נצפה 194 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ד' נובמבר 14, 2018 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 45614

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

טעות, כי הראשונים כתבו כבר דברים ברורים ומפורשים ומדויקים שאינם מתאימים אלא אך ורק אם נאמר כפי ר"ת. שים לב למה שאתה עושה: על ידי הקושיא אתה רוצה למחוק דברים ברורים ומפורשים. בראשונים. אף אחד לא עושה כך. שכאשר פוסק רואה שבראשונים כתוב אחרת מהמנהג אז הוא הולך ומשנה את כולם להתנהג כפי הראשונים. א...
על ידי אוצר החכמה
ג' נובמבר 13, 2018 7:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך יעקב הוליד ראובן והא לאה הוי שנואה
תגובות: 25
צפיות: 2131

Re: איך יעקב הוליד ראובן והא לאה הוי שנואה

אולי 'שנואה' הויא ביחס לאשה השניה שהיא 'אהובה'. [ואולי בפשט צ"ל הכי נמי ב"כי תהיינה לאיש שתי נשים וגו"] ולאו שנואה היא ממש. שמעתי פעם עה"פ "וירא ה' כי שנואה לאה" שהיתה זו "שנאה" כ"כ קטנה עד שאפילו יעקב עצמו לא הרגיש בה, אלא רק יודע תעלומות... אכן וורט נא...
על ידי אוצר החכמה
ג' נובמבר 13, 2018 5:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קדושין ל"א - מבין ריסי עיניך... הטל להם מים בספל וקעקע להם כתרנגולים
תגובות: 7
צפיות: 231

Re: קדושין ל"א - מבין ריסי עיניך... הטל להם מים בספל וקעקע להם כתרנגולים

עזריאל ברגר כתב:
כדכד כתב:הקשו לי: "ויתוום לא תענון" ורש"י פירש שמשום שלא שאל למעשה השיבו כן, וכי מפני זה יש להשיבו בשחוק? ועוד שהיה יתום

ייתכן שהיה יתום מבוגר שאין בו איסור זה.


אהל מה הפירוש לפי זה מבין ריסי עיניך?
על ידי אוצר החכמה
ג' נובמבר 13, 2018 1:31 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: הספרים העתיקים המצולמים
תגובות: 2
צפיות: 208

Re: הספרים העתיקים המצולמים

מדובר בצורה מסויימת של הכנסה שאכן מאיטה. יש לנו פתרון יינתן בעז"ה בעדכון הבא.
על ידי אוצר החכמה
ג' נובמבר 13, 2018 11:31 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לווין בחלל מעל הסוכה
תגובות: 95
צפיות: 4193

Re: לווין בחלל מעל הסוכה

התשובה פשוטה. איפה נראה לך הכדור פורח. אם הוא נראה כמו עננים על פני רקיע השמים אין בו בעייה ואם הוא נראה בארץ מעל הראש שלך אז יש בו בעייה. זה אתה אומר, המהרש"ם והמקראי קודש והילקוט יוסף שדנו בכדור פורח לא חלקו ותמיד כתבו שיש כאן אהל מעל אהל, ובכלל, מה ההבדל בין "נראה כמו עננים על פני רקיע...
על ידי אוצר החכמה
ג' נובמבר 13, 2018 2:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7188

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

שיחות לספר במדבר מאת הרב אביגדור הלוי נבנצאל שליט"א
11.GIF
11.GIF (77.57 KiB) נצפה 481 פעמים
22.GIF
22.GIF (87.05 KiB) נצפה 481 פעמים
33.GIF
33.GIF (85.27 KiB) נצפה 481 פעמים
44.GIF
44.GIF (14.9 KiB) נצפה 481 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ב' נובמבר 12, 2018 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 45614

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הנה החשבון שמראה את הקושיה של הפנ"י גם אם מחשבים את צאת משקיעת הגלגל ואילך. לפי ארבעה מילים. הנץ ב6 שקיעת גלגל החמה ב 6 בערב. לפי שיטת המג"א אדם הולך מהנץ עד שקיעת הגלגל 32 מיל. כלומר ב12 שעות שוות 32 מיל 22.5 דקות למיל. אורך היום מעלות עד צאת 15 שעות שוות. כל שעה זמנית היא 75 דקות. צאת הכ...
על ידי אוצר החכמה
ב' נובמבר 12, 2018 8:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 45614

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

לא הבנתי את תשובת הרב מאירים.
ובדברי מלבב לא הצלחתי לקשור משפט למשפט. הרי הכל מדובר על שעות זמניות.
על ידי אוצר החכמה
ב' נובמבר 12, 2018 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 45614

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הפני יהושע הזה ממש מעניין. תודה. זה לשונו ממש! אחר כך תיקנתי את ההודעה ושאלתי שאלה אשמח אם תענה לי. לא זכיתי להבין מה שהקשת. הפני יהושע כותב שהד' מיל בגמ' פסחים. תחילת השקיעה לר"ת, הוא לפני צאת הכוכבים, וזה קרוב מאוד לפלג המנחה. (של המג"א). ולפי המ"ד שיש ה' מיל בין תחילת השקיעה לצאת ...
על ידי אוצר החכמה
ב' נובמבר 12, 2018 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 45614

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

מאירים א כתב:
אוצר החכמה כתב:הפני יהושע הזה ממש מעניין.

תודה.
זה לשונו ממש!


אחר כך תיקנתי את ההודעה ושאלתי שאלה אשמח אם תענה לי.
על ידי אוצר החכמה
ב' נובמבר 12, 2018 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 45614

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הפני יהושע הזה מעניין אבל למה יש ממנו ראיה לנושא הנידון. הוא הבין ששעות זמניות נמנות מעלות ועד צאת (מג"א) וממילא קשה לו שהילוך חמשה מיל הוא יותר משעה ורבע זמנית לפני צאת הכוכבים והיינו קודם פלג המנחה. (רק קצת קשה לי שלכאורה הוא בדיוק ולא יותר)
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 11, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית יארצייט- מי שלא צם, שלפחות יאכל רק אוכל בסיסי
תגובות: 4
צפיות: 140

Re: תענית יארצייט- מי שלא צם, שלפחות יאכל רק אוכל בסיסי

לא הבנתי למה לא שייך. לי זה נראה סברא דומה שביום צרה ראוי שלא יתענג אפילו אינו צם כשם ששם אסור גם בצינעא. כמובן שהראיה שהבאת עדיפה.
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 11, 2018 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית יארצייט- מי שלא צם, שלפחות יאכל רק אוכל בסיסי
תגובות: 4
צפיות: 140

Re: תענית יארצייט- מי שלא צם, שלפחות יאכל רק אוכל בסיסי

למה אינך מדמה לכל תענית (ציבור) שכתב כן המ"ב.
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 11, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניחום אבלים ללוקה בדמנציה (שיטיון)
תגובות: 12
צפיות: 294

Re: ניחום אבלים ללוקה בדמנציה (שיטיון)

פתחת וישמח ויבין שבאים לנחמו (אבל לא מבין ברור שמת) וסיימת באינו מבין שהוא אבל.
על ידי אוצר החכמה
א' נובמבר 11, 2018 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר בזמנינו לשאת שתי נשים - פרשת ויצא
תגובות: 5
צפיות: 261

Re: האם מותר בזמנינו לשאת שתי נשים - פרשת ויצא

דווקא בגלל החשש הזה שהוא בלאו הכי אסור מדינא דגמרא?

עבור לחיפוש מתקדם