החיפוש הניב 14151 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 30, 2018 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

כלומר עד היכן שמידת הביטחון שלך מגיעה, שם הגבול, ומשם והלאה יש חובת השתדלות מעניין שרעיון דומה אומר החזון איש לגבי חילול שבת במקום פיקוח נפש. במכתב על היתר חילול לצורך האפלה הוא משייך את ההיתר למידת החשש שיש לאדם. (אני יודע שכשהתווכחנו כאן על נושא זה הציעו הסברים שונים לדבר זה בכל אופן אני חושב שיש...
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 30, 2018 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 23
צפיות: 670

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

זה ראיה לסתור פעמים. א. לא בחינם הרמב"ם אמר את זה דווקא בתפילה שהיא עבודה שבלב. ב. והוא העיקר. מדובר פה על מעבר למינימום שהוא בכלל להתפלל. כלומר לא על זה שמי שלא קיים מצווה כי אינה ביכולתו נחשב שקיימה, אלא על זה שעושים מעבר לחיוב כל אחד לפי יכולתו. אגב "רצוני" לא רלוונטי ולא מעניין את...
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 30, 2018 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

נכון. לא כתבתי שזה בגלל מידת הבטחון. חיימשה הזכיר את זה כדוגמה לעניין הבטחון וכוונתו כי בפועל היה כאן בטחון של רחב"ד שהחומץ ידלוק ולזה התייחסתי.

ההסבר על מי שאמר לשמן הוא הסבר ידוע (כמדומני בשם הגר"י הוטנר ואחרים) ומבוסס על דיוק הלשון מי שאמר.
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 30, 2018 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

לענ"ד הדוגמה של רחב"ד היא דוגמא למישהו שנעשה לו נס גלוי. זה אינו חלק מגדרי הבטחון שאנשים מצווים בהם.
מקובל להסביר שעניין רחב"ד הוא משום שכל כך רואה את השגחת ה' שאין נראה לו חילוק בהשגתו בין נס נסתר לנגלה ולכן נעשים לו נסים.
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 30, 2018 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

חשבתי אולי כדאי לברר בצורה מסודרת את הפרטים. אני חושב שלפני הדיון בנושא טענת החזו"א השאלה הראשונה היא מה גבולות הבטחון. לכאורה יש שני גבולות. האחד שבטחון הוא על נס נסתר ולא על נס גלוי שמשנה את חוקות הטבע. מלבד במקרה שהקב"ה מבטיח לעשות נס כזה. דהיינו אדם שהים מפריע לו יכול לבטוח בבורא שיעב...
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 30, 2018 5:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

אני חושב שהגבולות הם דבר מוסכם על כולם. לעומת זאת דברי החזון איש נתונים במחלוקת (בין אם תאמר שראשונים חולקים עליו או מאוחרים) ועדיף שיהיה ברור מה מוסכם על כולם לפני שמבררים במה חולקים כי לפעמים יש קשר בין שתי השאלות. לדוגמא אם יבא החזו"א או מישהו שתומך בו ויגיד. מה אתם חושבים שכל מה שברצונו של ...
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 30, 2018 5:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

חשבתי אולי כדאי לברר בצורה מסודרת את הפרטים. אני חושב שלפני הדיון בנושא טענת החזו"א השאלה הראשונה היא מה גבולות הבטחון. לכאורה יש שני גבולות. האחד שבטחון הוא על נס נסתר ולא על נס גלוי שמשנה את חוקות הטבע. מלבד במקרה שהקב"ה מבטיח לעשות נס כזה. דהיינו אדם שהים מפריע לו יכול לבטוח בבורא שיעבי...
על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 29, 2018 10:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם
תגובות: 36
צפיות: 1868

Re: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם

לא הבנתי מה הקשר לברירה הרי לא רוצה שיתברר למפרע.
על ידי אוצר החכמה
ג' מאי 29, 2018 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

משמעות הגמ' היא שבאופן כללי מי שנותן אמון בקב"ה על עניין כלשהו, הקב"ה יקיים ויצדיק אמון זה. (ר' חיים שמואלביץ היה אומר שמגמ' זו יש ללמוד שאם אדם נותן אמון בעצמו שהוא יכול ומסוגל, הוא אכן יוכל). ומכח הסבר כללי כזה אתה כותב שיש גמרא מפורשת נגד החזון איש??? זה אפילו להבנתך אבל אני לא מסכים ש...
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

לפי פירש"י המסקנה מהגמרא שמי שהתחייב לחבירו ובמקום עדים שם את הקב"ה לעד הקב"ה יעניש את העובר על ההתחייבות.
לא הבנתי איך זה קשור לחזון איש על בטחון.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

יורשה לי להבהיר שבשעה שכתבתי את דבריי דלעיל ידעתי שמקורם של דברי הרב חיימשה מהחת"ס. קראתי את זה פעם בבאר הפרשה של ר' אלימלך בידרמן. כדרוש ורעיון אין בכך בעיה, אבל גם החת"ס לא סבר מן הסתם שזהו הפשט ב"קְרֶאןָ לִי מָרָא", הפשט הוא שנעמי מסבירה את עצמה בהמשך דבריה "אֲנִי מְלֵאָ...
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 9:55 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?
תגובות: 21
צפיות: 1132

Re: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?

העירו כאן בהודעה שנמחקה שהלא הגמרא אומרת רחמנא אמר תיקעו. וע"ז כתבתי. כתבתי הסבר ואסביר קצת יותר כוונתי. לכאורה זה קשה באמת מה כוונת הגמרא הלא כולם (ראשונים ואחרונים) עוסקים בטעמים למצוות. ועל זה לא מתרצים גם דברי תל אביבי כי שם לא מדובר על בזמן העשייה. וזה נראה פשוט שהביאור הוא שיש שני דיונים....
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 9:45 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?
תגובות: 21
צפיות: 1132

Re: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?

ספרים הקדושים מרבים לדבר אודות אדם שלמד הרבה על מצווה מסוימת כמו: שופר, לולב, מצה וכד', שכאשר מגיע למצווה עצמה אל לו לכוון כוונות, אלא עליו לעשות את המצווה בפשטות כי כך ציונו הבורא יתברך שמו.


אני לא מבין את זה הלא מה שלמד זה מה שהבורא רוצה אא"כ הכוונה שהוא לאפוקי לעשות משום שציוונו.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 9:42 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גמ"ח המרת תמונות לטקסט
תגובות: 132
צפיות: 15912

Re: גמ"ח המרת תמונות לטקסט

בגדול הפענוח של המערכות כולן דומה. שיפור אפשר ליצור בספר מסויים ע"י שיפור הצילום או התערבות אנושית משפרת. רמת השיפור משתנה ממקרה למקרה. כך שאם תשקיע בספר הספציפי שלך אולי תקבל תוצאות יותר טובות. השאלה היא כמה יודעים וכמה מוכנים להשקיע.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 7:04 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?
תגובות: 15
צפיות: 657

Re: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?

אני כותב בכינוי אוצר החכמה אבל אני בן אדם ולא תכנה.
ותכנת עימוד זה לא מולטימדיה.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 6:33 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?
תגובות: 15
צפיות: 657

Re: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?

אני לא חושב שהגישה הזאת נכונה. להיפך אם אתה לא מוכן קצת ללמוד ולהבין יותר גרוע הוא שתעמד בתכנה שלא נועדה לעימוד. אני עצמי פיתחתי תכנת עימוד (שאיני מוכרה כבר הרבה שנים) וראיתי שאנשים שקנו את התכנה בשביל ספריהם הצליחו לקבל תוצאות מאד יפות. באופן כללי הייתי אומר שני דברים. א. האם יש לך חוש לנושא. מי שא...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 3:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

לזה התכוונתי בדיוק שאתה אומר סוג של דרוש שאפשר לאמרו. וכאלה דברים אומרים מגידים בכל הדורות.

רק הוספתי שזה שמרן החת"ס גם אמר את זה מחזק את האפשרות לאמרו.
.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 1:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 344

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

כי לכתחילה צריך לנער ורק במקום שאינו יכול לנער מטלטלן ועודן עליו. ק"ו כאן שעיקר כוונתו בנה שלא מנער הוא צורך המוקצה. כל זה נכלל בדברי החושב לעיל.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 92
צפיות: 7559

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

ולכל המשיבים משום ע''ז וכדומה, אינו מובן כלל. אם יש הנהגה מסויימת שנאסרה משום דרכי אמורי, שפיר קאמריתו. אבל אם בגלל שאיננו מבינים למה זה ואיך זה מועיל, הרי בשס יש סגולות ולחשים למאות, ומוזרים הרבה יותר ממעשה העופרת, ומעולם לא שמענו שפקפקו בזה משום ע''ז. וברי לי שיש כאן ניקים שסוברים שזה חדר לש''ס ב...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 1:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי הקרית ספר
תגובות: 3
צפיות: 263

שאלה בדברי הקרית ספר

קיבלתי שאלה זו במייל מגיסי הגר"מ סומפולינסקי שליט"א ע"מ להעלותה כאן. הרמב''ם בפ''ד מנזירות הלכה י' כ' מי שאמר הריני נזיר יום אחד לפני מיתתי, הרי זה אסור לשתות יין ולהטמא ולגלח לעולם. ובקרית ספר באותו מקום כ' הריני נזיר לעולם אסור באיסורי נזיר לעולם שמא ימות מחר ואינו לוקה דהויא התראת ...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 175
צפיות: 5122

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

קטונתי מלהיות בר פלוגתא של החת"ס (וכלימה תכסנני מעצם הצהרה נלוזה זו), ואעפ"כ על משמרתי אעמודה ואכמ"ל. זה מזכיר לי את המג''ש בישיבה קטנה, שהיה אומר ''לענ''ד הקלושה והרטושה והרצוצה, אין בדבריו ממש''. המסקנה האישית שלי, מהויכוח המוזר שהתנהל כאן, וגם מכמה דיונים קודמים, כי אין כל טעם לנה...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 344

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

תריך עיון אם זה נקרא צורך מקומו לפ המציאות בכל מקרה זה לא יעזור רק לכלים שמלאכתם לאיסור. אבל לא מוקצים אחרים.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 10:39 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 32
צפיות: 1825

Re: להפוך מאמרים לספר

הלא התוספתא בב"ק פ"ו ג' שהביאה הש"ך ידועה, שאפי'הגונב ד"ת "אע"פ שנקרא גנב זכה לעצמו", וק"ו שהוא של עצמו, מה נא' כיון ושילם לו קנה?, לא נראה. הנה התוספתא: שבעה גנבין הן ...אבל המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אע"פ שנקרא גנב זוכה לעצמו שנא' (משלי ו) לא יבו...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 10:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 2138

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אתה חושב שפעם זה לא היה כך? מנין?
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 12:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 2138

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אולי תתייחס במפורש למקרה בו מניחים תפילין לאדם שאינו מאמין בבריאת העולם ע"י הבורא, ומתן תורה מבחינתו מעולם לא התרחש. (עפר לפיו). האם בכל זאת יש כאן קיום מצוה כל שהיא, שערכו מוחלט ולא יסולא בפז? לא נראה לך פשוט שיש לחלק בזה בין עשין ללאוין. היינו שגם אם נאמר שמי שאינו מאמין בבורא עולם אין מצוות...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 12:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 2138

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אני הייתי אומר שהגרח"ג (לא הכרתי אותו אבל אני חושב ששיקוליו היו הלכתיים) דימה את זה לחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. וודאי שאי אפשר להוציא מזה מסקנה שמותר לחלל שבת כדי לקרב מישהו, אבל לגבי איסור לפני עיוור אפשר לדמות ולומר שמבחינה הלכתית בחשבון המכשול אפשר לומר שאם תחסוך מאדם הרבה מכשול...
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 7324

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

מה שאינך יכול אינך יכול. אבל אני לא שאלתי שתראה לי אלא שתסביר את ההגיון שמאחורי הדברים.
ואני שוב שואל. בתמונות שהובאו נראה להיפך האם אתה מסכים עם זה?
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש
תגובות: 20
צפיות: 422

Re: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש

ולמה אתה לא שואל איך עושים ברכה בכל ערב שבת, בע״כ שזה לכבוד אע״פ ששרגא בטהרי מאי אהני ליה. ובמדינה שלנו שהיא כמדינות עולם השלישי שיש הפסקות חשמל כל שני וחמישי זה בכלל לא קשה, רק במדינות מפותחות. איפה אתה גר שיש לך הפסקות חשמל של שני וחמישי? במדינת ישראל באיזה איזור כבודו גר. אני גר בירושלים. ואת הפ...
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 11:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 2138

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

כתבתי שני עניינים. הראשון הוא תורני. אני לפעמים יכול להעריך מי חושב מה אבל ידיעת התורה מחייבת לדעת באמת כי הנסיון האמיתי והשכל אומרים שגדלות הנשאל גוררת את זה שהוא יכול לומר אחרת ממה שאני מצפה ועל זה כתבתי דאם לא כן מה תועלת בו אם אני יכול לדעת מה שיגיד הרב למה אני צריך לשאול אותו. אני שואל כי איני ...
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 10:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: שפיץ בהשקפה..
תגובות: 11
צפיות: 691

Re: שפיץ בהשקפה..

קשקושים.
אם מישהו רוצה לתמוך בחשיבה עצמאית (ואני תומך) שלא יכתוב סיפור שכל מי שיש בו קצת חשיבה יצחק ממנו.
שהרי כמה מקרים הפוכים יש. ודוגמה אחת לא אומרת שום דבר לשום עניין ועוד כמה כמה עניינים
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 9:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 2138

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

הוא צודק שזה עלול להגיע למקומות לא רצויים בכל אופן אפשר לחשוב לבד מי אחז מה.
לחשוב לבד שזה בדיוק ההיפך מידיעה בדבר כזה. אם אתה יכול לדעת מה יאמר הרב שך בעניין מסויים מה תועלת יש לך בו?
ידיעת התורה יותר חשובה מכל הפוליטיקות השטותיות.
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 9:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי קלונימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל
תגובות: 23
צפיות: 1655

Re: רבי קלונימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל

שמעתי מהגאון רבי אריה ז'ולטי שליט"א ששמע מאביו הגאון רבי בצלאל זצ"ל שהיה נוכח בלוויה של הסבא מסלבודקה נ"ע והמשגיח הגרי"ל חסמן הספידו ואמר כך: 'מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה', הפסוק בא ללמדנו שאין העיניים רשאיות להיות כמעיין דמעות – מקור דמעה, לפני שתחילה יהיה 'ראשי מים'. הדמעו...
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 8:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 2138

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אני לא מבין את פותח האשכול. הדבר החשוב כאן הוא מי אמר מה. ולא בשביל לריב אלא דווקא בשביל לדעת דברי תורה. הידיעה מה סבר הרב שך או מה סבר הגר"ח גריינימן יש לה חשיבות תורנית לא פחות מסברות חברי הפורום.
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 648

Re: מים המאררים

סייג לחכמה כתב:אסורה לברך בגילוי ראש וגילוי לבה


זה משנה מפורשת להיפך! האשה קוצה חלתה ערומה (ומבאר בגמרא שבלבד שיהיו פניה של מטה טוחות בקרקע )
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש
תגובות: 20
צפיות: 422

Re: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש

מלבב כתב:ולמה אתה לא שואל איך עושים ברכה בכל ערב שבת, בע״כ שזה לכבוד אע״פ ששרגא בטהרי מאי אהני ליה.
ובמדינה שלנו שהיא כמדינות עולם השלישי שיש הפסקות חשמל כל שני וחמישי זה בכלל לא קשה, רק במדינות מפותחות.


איפה אתה גר שיש לך הפסקות חשמל של שני וחמישי?
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:15 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ה
תגובות: 16
צפיות: 2012

Re: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ע

הכוונה שכנראה היום את הפסוק הזה אין לנו בכתר (בגלל השריפה? האבדן? הגניבה? לא משנה) ורק יש לנו את העדות של שאילותיו של ר' יעקב ספיר.
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: התיבה "צפירה" שמשמעה השמעת קול, מה מקורה?
תגובות: 6
צפיות: 400

Re: התיבה "צפירה" שמשמעה השמעת קול, מה מקורה?

אבל הוא לא כתב את זה ואתה רואה מהרהורי לבך.

הוא ציין את כל המשמעויות שמצא וכתב שבמשמעות הזאת לא מצא וסיים בבקשה שיחזירו לו את אבידתו!
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 3002

Re: צמחונות וטבעונות במבט תורני

אם הראיות שלו טוענות שמה שכתוב בתורה כי תאווה נפשך לאכול בשר ואכלת בשר הוא איסור משום שמזיק לבריאות קצת קשה למצוא בי"ד שיקבל את דבריו.
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 6:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: התיבה "צפירה" שמשמעה השמעת קול, מה מקורה?
תגובות: 6
צפיות: 400

Re: התיבה "צפירה" שמשמעה השמעת קול, מה מקורה?

מה ההתנשאות? הכותב כתב שלא מצא וביקש עזרה במציאה איפה התנשאות פה.
זה שהוא מתנגד לעמידה בצפירה אין לו קשר להתנשאות גם אם אתה חולק עליו בזה.

עבור לחיפוש מתקדם