החיפוש הניב 13353 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 8:43 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שאלות בדיני משלוח מנות
תגובות: 2
צפיות: 139

Re: שאלות בדיני משלוח מנות

לעניין קידושין מועיל כי נחשב שהאדם חשוב נותן לו שווי אבל מה יועיל במשלוח מנות שאם נותן לו כסף אינו מועיל וצריך לתת לו דווקא מנות.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אבל מה אפשר לעשות שהוא אומר את זה ומביא לזה אפילו הוכחות כמו שהזכרנו. וגם מהנוב"י נראה שהבין שזו סברתו שהרי עליה מתווכח איתו ואילו היה סובר שיסוד היתרו הוא הצלת אחרים ואין קרקע עולם שייך לעניין למה מתווכח עמו על דבר שלא אמר? ולא הבנתי מה כוונתך מי לא יודע שאין אומרים זה ברצון. כיוון שהיא צריכה ...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: שנאה קמאית-כדרך בעבודת ה'
תגובות: 12
צפיות: 406

Re: שנאה קמאית-כדרך בעבודת ה'

מה זה שנאה קמאית ??
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: עלייה לתורה עם הרבה שמות
תגובות: 19
צפיות: 441

Re: עלייה לתורה עם הרבה שמות

למה זה כל כך פשוט לך?
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

כן משמע בתחילת התשובה שכתב דשפיר עבדה להצלת עצמה והרבים וכן מוכח ממה שהביא בסוף התשובה ראיה מהאשה שנחבשה על ידי נפשות. וכן ממה שהביא ראיה מעבודה זרה אשה כלי זינה עליה. וכל זה כמו שהתבאר לעיל שהשבו"י סובר שהיתר קרקע עולם אינו תלוי באם אנסוה להבעל או ששידלה כדי להנצל. וממילא באשה מותר בכל עניין ...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם נמצאה חתימתו של ישעיה הנביא?
תגובות: 14
צפיות: 630

Re: האם נמצאה חתימתו של ישעיה הנביא?

אני ראיתי את זה באיזה מקום בעברית ואם הבנתי נכון כתוב על החרס ישעיה נבי. ונראה לי די תמוה שאתה חושב שאין שום ספק בדבר מי אמר שישעיהו היה חותם בכלל ישעיהו הנביא?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 3:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר להתמנות לשופט במדינת ישראל
תגובות: 2
צפיות: 188

Re: האם מותר להתמנות לשופט במדינת ישראל

היה דיון בנושא זה כאן לפני זמן קצר.
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אם לפי הבנתך תוספות ידע כבר בקושיה שכל השאלה היא על ההנאה ולא על ההיתר מה הוא שאל למה עלה בדעתו שקרקע עולם קשור לזה ואם זה קשור לזה מה הוא תירץ? ההסבר הוא שבקושיה תוספות סבר שהקושיה והא קא מתהניא מעבירה כוונתה ואיך זה מותר ? ועל זה שאל שיגידו קרקע עולם ומתרץ דהתם לא פריך למה לא מסרה את עצמה כלומר לא...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

תוספות שואל על מה שהגמ' מקשה על יעל "והלא קא מתהני מעבירה", והלא הייתה קרקע עולם?, ומשמע שתוס' אכן הבינו לכה"פ בקושייתם שכל שהאישה בשעת מעשה היא קרקע עולם לא אכפת לן שביוזמתה נעשה העניין הוי בכלל קרקע עולם, עכשיו נראה אם בתירוץ תוס' דוחים זאת, תוס' עונים ששם בכלל לא דיברו האם הייתה צ...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 95
צפיות: 5603

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

אני לא מצוי בכלל בסוגיות האלה אבל יש לי רעיון ותגידו אתם היודעים אם הוא אפשרי או סתם טעות. יש שני מצבים שטבח ומכר אחרי שטען טענת גנב או שטבח לפני שטען. ובסברא היה מקום לחלק ולומר כי מעשה הגניבה נחשב בעצם רק כשאינו מחזיר וטוען טענת גנב ולכן אם טבח קודם הטענה לא מיקרי טביחה ומכירה. אבל דברי ר' יוחנן ש...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 9:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

התשובה שזכר הגאון נוב"י היא בשבות יעקב ח"ב סי' קי"ז והמעיין שם יראה בבירור דעתו שמקרי אונס (וה"ה להצלת עצמה בלבד), ותל"מ. אתה צודק וזו התשובה שהתכוון אליה הנוב"י וטעו המציינים שם. על כל פנים הסברך נכון שהשבו"י סבר שאשה מותרת לעולם להבעל בין להצלת נפשה בין לאחרים, ...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 8:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

שמעתי לעצתך בפרטי וחיפשתי בנו"ב השלם שם הפנו לבית יעקב סימן לט. אני מצרף את התשובה. איני רואה בה את מה שכתב הנו"ב בשמו לא את הסיפור וגם לא את הפסיקה (אולי בדוחק ממה שכתב בשם מהרי"ק ), וגם אחרי הקריאה בעיון איני רואה שהבין כדבריך אע"פ שברגע הראשון חשבתי שאולי כן הוא. אבל אולי אתה ...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 8:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

א. מה זה אם יכולה? במקרה של הבית יעקב היתה יכולה או לא היתה יכולה? לא היתה יכולה. אז מה עירבו כאן קרקע עולם לדעתך? ב. לא ענית על השאלה ששאלתי על זה שהבית יעקב מדבר גם במקרה שהצילה את עצמה שלדעתך אין שם את ההיתר שלך. טענה ראשונה אינה טענה כי בוודאי יכלה כך או כך ופשיטא שצריכה לעשות עצמה קרקע עולם. ט...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 8:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי מה פירוש יכלה כך או כך. אם הגוי אונס אותה הרי היא קרקע עולם אבל אם היא משדלתו והוא מצדו רק רוצה להרגם הרי אינה קרקע עולם אבל במקרה כזה אם לא תשתדל עמו יהרגם. אני חשבתי כך מתחילה שאם באה אליו לא נחשבת קרקע עולם, אבל תוס' לא אומר כך, שגם יעל לא נחשבת כנהנית אם רק עושה עצמה בשעת ביאה קרקע עול...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי מה פירוש יכלה כך או כך. אם הגוי אונס אותה הרי היא קרקע עולם אבל אם היא משדלתו והוא מצדו רק רוצה להרגם הרי אינה קרקע עולם אבל במקרה כזה אם לא תשתדל עמו יהרגם.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

א. מה זה אם יכולה? במקרה של הבית יעקב היתה יכולה או לא היתה יכולה? לא היתה יכולה. אז מה עירבו כאן קרקע עולם לדעתך?

ב. לא ענית על השאלה ששאלתי על זה שהבית יעקב מדבר גם במקרה שהצילה את עצמה שלדעתך אין שם את ההיתר שלך.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

מה זה להשתדל..
אם אינה קרקע עולם האם לדעת הבית יעקב מותר או אסור לדעתך?
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי מה עשית. מה משלי ומה משלך ומה התכוונת. אבל אם ההיתר מבוסס על קרקע עולם גם לדעתך, איך יהיה היתר באיש באופן זה?

ומה ענית על מה ששאלתי אותך שזה סותר את דעתך לגבי הצלת עצמו גם כן.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

ניסיתי שוב להבין את הגישה שלך ואני מבין שאולי אתה טוען כך. נכון שהנוב"י וודאי לא כמוני, ונכון שהנוב"י עירב כאן את עניין קרקע עולם אבל הכל כי טעה בהבנת דברי הבית יעקב כי הבית יעקב מה שהוכיח מאסתר הוא שכל היכא שיש בזה הצלת אחרים מותר לגמרי לעשות אפילו ברצון ואה"נ היה מתיר גם באיש ולא רק...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 255
צפיות: 11984

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא ראיתי את דברי הגר"ש דבליצקי. אבל המקור לנץ הנראה בירושלים הוא דברי הנברשת בשם המהרי"ל דיסקין שאת הר הזיתים יש לנכות אבל את הרי מואב לא. כשהתפללתי לפני שנים בגאולה היו מתפללים בזכרון משה טיקוצינסקי (הרב היה הגרי"י פישר) אבל באחווה היו מתפללים שפירא בתור נץ הנראה (היה הגרש"א יוד...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

חשבתי שוב ואתה צודק שמתוספות אין ראיה נגד סברתך. והטעם הוא כי תוספות דיבר על בתחילה כשנלקחה שאז בכלל לא היה בזה הצלת אחרים.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

דנו בשאלה זו האחרונים כמו שהביא הרב ברכה משולשת, ואני מעתיק כאן לתועלת הציבור תשובת נודע ביהודה תנינא סימן קסא (תשובה מענינת במיוחד על אין למדין מן האגדה ועוד דברים, ענינא דיומא לפורים): ומ"מ גוף דין זה שיהיה מותר לאשת איש לזנות ברצון כדי להציל נפשות אינו תורה, ולא ישר בעיני מה שראיתי באיזה תש...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 1:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 380
צפיות: 6443

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה, א האם הלומד דינים דרבנן מקיים מצוות תלמוד תורה מה"ת אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה. בספר משנת חיים [שטיינברג, מועדים, שבועות] כתב, " שמעתי שרבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר לפני איזה זמן בכולל פונוביז' שבתחילה סבר דמקיימים...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 1:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 94
צפיות: 2655

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

איני יודע את פרטי הדיון כאן וגם איני בקי בהשקפותיו של הרב שך. אבל די ברור לכל אחד שמכתב זה נכתב מסיבות "רשמיות" ונוגע לחששות מעשיים ואי אפשר להוציא ממנו מאומה על דעתו העקרונית של הרב שך של מה שראוי להיות.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

כבר הבאתי ראיה מ"סיעה של בני אדם" שלא מתירים למסור אחד מהם אפילו שבזה מצילים את כל האחרים, ואפילו בייחדוהו. האם אין משם ראיה פשוטה לאיסור?! מה יתיר להם למסור אותה/ אותו, (וכבר כתבתי לעיל שחשבה התורה עריות כאיבוד נפש כנא' כאשר יקום על איש להורגו נפש כן הדבר הזה כלשון חזון איש בגילינותיו לה...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא טעיתי בזה. ברור שמדובר על האונס ולא על הרצון והבית יעקב כפי שמובא בנוב"י לא התייחס בכלל לכאשר אבדתי אבדתי. זה בדיוק מה שהסברתי. הבית יעקב סבר שההצלה היא היתר האונס. ולפי דעתו כיוון שגם במקרה שלו נחשב הצלה לכן מותר כמו שהיה מותר באסתר ונחשב כאונס ועל החלק הזה משיב הנוב"י שאינו אונס כשהיא...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

בייחדוה לעבירה מפורש בירושלמי ההוא שמותר למסרה כמו למסור למיתה וכדבריך משום שהוא קרקע עולם. אבל זה הסבר וכדי להביא ראיה לשאלה אנחנו צריכים מקרה מפורש שבאיש אסור.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ
תגובות: 9
צפיות: 174

Re: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ

גם מהצד המעשי הזה נראה לי שנכון לעשות כמו שכתבתי. שכן על השומא הפחותה אפשר יהיה להתדיין ןלהצדיקה.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איפה כתוב שם בפירוש שבייחדוהו לעבור עבירה אסור למסרו מן הדין ולא ממידת חסידות (אני איני זוכר האם תוכל להביא? אבל אם כן הוא לענ"ד אתה צודק שיש ראיה משם). אבל אולי יטען הרב פרי יהושע שכל היכא שהם מוסרים להציל את עצמם זה כמו שאדם עובר להציל את עצמו וכל סברתו היא באופן שהמוצל אינו משתתף בשום צד בגר...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

תוספות גם כותב לגבי יעל כמו שהזכרת. אבל אני התכוונתי לדברי התוספות קודם לכן באותו דיבור שאומר שהגמרא בפרק נגמר הדין היתה צריכה להקשות לגבי אסתר איך הותר לה איסור עריות, כלומר גם בלי טענת חילול השם של פרהסיא הלא עברה בגילוי עריות ומצד זה לבד קשה שהרי זה לא הותר במקום הצלת נפשות ?(כמבואר בפסחים) ותירצ...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג' - ודין רצועות עם התפילין מטמאות הידים
תגובות: 13
צפיות: 310

Re: ידים פ"ב משנה ג'

אולי לא הבנתי נכונה. אני הבנתי כך. כשהוא אומר במשנה נטל את הראשונים עד הפרק הכוונה היא רק לאצבעות. (וכשהלכו מחוץ לפרק היינו מה שאנו קוראים כף היד). וכשהוא אומר בתחילת המשנה הידים מטמאות ומטהרות עד הפרק הכוונה כאן היא עד הפרק של הזרוע כמו שכתב טומאת הידים לראשונים וטהרתן מהשניים היא עד הקנה של זרוע .
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ
תגובות: 9
צפיות: 174

Re: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ

ההגיון הפשוט אומר שצריכים לקחת שמאי שישום את ערכם אבל אינם מחוייבים אלא בשומא הפחותה ביותר הסבירה.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:04 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: זמן מצות מתנות לאביונים
תגובות: 7
צפיות: 225

Re: זמן מצות מתנות לאביונים

מצו"ב מאמר מהגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א מספרו טוב להודות ח"א בענין זה
1.PNG
1.PNG (281.18 KiB) נצפה 201 פעמים
2.PNG
2.PNG (307.81 KiB) נצפה 201 פעמים
3.PNG
3.PNG (307.6 KiB) נצפה 201 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג' - ודין רצועות עם התפילין מטמאות הידים
תגובות: 13
צפיות: 310

Re: בקשת עזרה בהבנת - משנה ידים פ"ב משנה ג'

אתה צודק. ויותר מזה שיוצא שבאותה משנה אותה מילה במשמעות שונה. שבפעם הראשונה עד הפרק משמעותו עד הקנה ובפעם השנייה משמעותו עד חיבור האצבעות. וזה נראה דוחק מבואר.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לעצם העניין איני מבין מדוע אתה כותב שאי אפשר לומר קרקע עולם באסתר הלא על זה מבאר תוספות בכתובות ג ע"ב שמצד איסור עריות היינו הגמרא בפסחים התירוץ על אסתר קרקע עולם הוא התירוץ הפשוט ולכן התייחס לזה הנוב"י. אגב תוספות זה הוא עוד ראיה נגד סברתך אבל כמדומני שמישהו כבר כתב את לעיל.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אני לא תוקף אותך אישית להיפך אני מכבד את דבריך וכתיבתך כאן רק בעניין זה אני מתווכח עם דבריך ומנסה להסביר לך את דברי הנוב"י. ואני לא הצלחתי להסביר לך באופן אחר מדוע אני חושב שאינך צודק בכלל. כלומר ניסיתי בהודעה הראשונה ולא עלתה בידי אז כתבתי בצורה יותר מפורשת את מה שאני חושב על סברתך. אני לא חוש...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אני ממש לא מבין מה קורה כאן. עלתה בדעתך סברא שלא כתובה בשום מקום (לפחות לפי מה שהביאו עד עתה) וכנראה אף אחד לא מעלה אותה בדעתו ואתה מצפה מכולם להגיד שזה לא נכון או להתייחס אליה. תנסה לחשוב על זה באופן אחר. שאף אחד לא חושב שהרעיון שלך אפשרי ולכן לא מתייחס אליו. ואז תראה את הדיון שלהם באור פשוט וברור....
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 21, 2018 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1136

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איפה אתה רואה שהנו"ב דן בשאלה הזאת? היה פשוט לו לאיסור ולא עלה בדעתו הרעיון שלך לחלק בין הצלת עצמו להצלת אחר. וכן לא עלה דבר זה על דעת אותו משיב שהביא אלא שההוא דימה לאסתר (כנראה בטענת קרקע עולם) ועל זה חלק הנוב"י. ולא הבנתי מה לא הבנת מראייתו. כתוב בכל מתרפאין חוץ מג' עבירות ש"מ אין ...
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 21, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 23
צפיות: 770

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

על שאלת פותח האשכול.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 21, 2018 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 23
צפיות: 770

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

אני לא מבין את הדימוי. אע"פ שמלשון הגמרא שמחלקת בין מקום שעומדים בו היה אפשר לומר שהעניין במרחץ הוא העמידה ערומים כבר מבואר בפירוש בפוסקים שעיקר העניין במרחץ הוא משום זוהמה וכמו שכתב לענין לעיל ואז הוא דומה לצואה שאסור להרהר כנגדה בדבר שבקדושה. כך שתשה"מ אינו אלא מצב שבו ערומים ותלוי בדין ...

עבור לחיפוש מתקדם