החיפוש הניב 13301 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 08, 2018 7:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!
תגובות: 665
צפיות: 38882

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

זכיתי מלפני כמה שנים ליכנס אל הגאון זצ"ל, והצעתי כמה שאלות בסוגיות הלכתית שונות ומסובכות, וענה על אתר על כל השאלות בסבר פנים יפות, היה באמת דמות מגדולי ישראל מדור העבר. אחר הביקור רציתי ליתן כסף, אבל בשו"א לא רצה לקחת, ואפי' למקורבו שסידר את הזמן ליכנס הצעתי ליתן כסף, אבל סירב בתוקף באמרו...
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 08, 2018 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחת התפילה בדורות הקדמונים
תגובות: 15
צפיות: 364

Re: שכחת התפילה בדורות הקדמונים

האם אתה מתכוון למחלוקת התנאים על על העושה תפילתו קבע? אם כן לא הבנתי את הטענה שלך הרי אנחנו פוסקים שלא לעשותה קבע ואפ"ה ס"ל שצריך נוסח קבוע.
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 08, 2018 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחת התפילה בדורות הקדמונים
תגובות: 15
צפיות: 364

Re: שכחת התפילה בדורות הקדמונים

הוא טוען שקכ זקנים תיקנו את עיקרי הנוסח ולא מילה במילה, אמנם זה שלא כמו שנראה דעת הגר"ח מוולוזין בנפש החיים אבל יש לזה כמה וכמה ראיות מהגמרא כדוגמת הוא דעבר ואמר הגדול העיזוז והנורא ועוד
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 08, 2018 11:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך היו יודעים בבית המקדש מתי חצות הלילה?
תגובות: 16
צפיות: 373

Re: איך היו יודעים בבית המקדש מתי חצות הלילה?

את טענת התרנגולים איני מבין. זו מחלוקת אמוראים (רב ולוי?) אם קריאת הגבר הוא גביני כרוז או תרנגול.
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 08, 2018 8:52 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי שמעון כהן <בעל עשרת מונים> זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 659

Re: הגאון רבי שמעון כהן <בעל עשרת מונים> זצ"ל

לענ"ד אפשר לומר שהיו באים ללמוד לפניו גם בשנים שלא הלך בי מדרשא וביום לימד לאחרים וזה ביטול תורה.

או על דרך הגמרא סנהדרין סה א צילא שמעתיך דיממא נינהו.
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 07, 2018 10:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוטה מז: - משרבו מושכי הרוק רבו היהירים - מאי משמע?
תגובות: 5
צפיות: 155

Re: סוטה מז: משרבו מושכי הרוק רבו היהירים - מאי משמע?

היה ת"ח ירושלמי שנסע לגרמניה והיה שם רב ואח"כ היה רב בקהילת מחזיקי הדת קופנהגן. ונפטר צעיר בעת נסעו לאמריקה.
בנו אפרים שהיה רב אח"כ שם הוא דוד אשתי. בניו וחתניו של בנו זה הינם ראשי ישיבות כאן בארץ (בנחלת הלויים ובקול תורה ועוד ) וכן הרב אריה דונר מבני ברק הוא חתנו.
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 07, 2018 1:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 69
צפיות: 4655

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?

לא. להיפך. כמה זה כמה סברות? 10 20? בש"ס יש אלפי סוגיות.
וגם הראשונים ציינו את המקומות האלה.

כל זה עוד לפני הדיון על היכולת שלנו להתווכח עם רבנן סבוראי ולחשוב שאנחנו מבינים יותר מהם כי ברור שאין אפילו צורך בדיון הזה.
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 07, 2018 11:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 69
צפיות: 4655

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?

אשאל אותך שאלה. אני מודה שלפעמים אני נכנס ומתקן שגיאות כתיב צורמות בהודעות. וכן יש אחראים כאן בפורום שלפעמים עורכים הודעות ומסירים מהם דברים לא ראויים. האם אפשר לומר שיש להסיק מזה את שיטת "הרבדים" בפורום דהיינו שהודעותיו של אויבער חכמניק אינם דווקא הודעותיו ואינן מייצגות את עמדותיו אלא היו...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 07, 2018 8:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: עשה לך רב. מבקש עצה
תגובות: 53
צפיות: 878

Re: עשה לך רב. מבקש עיצה

עזריאל 10 כתב:ועדיין אינני חושב שבמנין בני תורה בא״י היו עוברים על כך בשוויון נפש.לענ"ד אחד המעלות שצריכות להיות במניין בני תורה הוא סבלנות וסובלנות או בלשון הכתוב האמת והשלום אהבו.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 06, 2018 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשה לך רב. מבקש עצה
תגובות: 53
צפיות: 878

Re: עשה לך רב. מבקש עיצה

הוא שואל עצה כללית אבל זה לא כל כך מובן. הוא נותן דוגמאות בחלקם רב ששאל בלייקווד החמיר ובחלקם היקל. איך עולה מזה מסקנה שיש איזה פער מהותי בין רבני ליקווד לרבני א"י או שבכלל יש חלוקה כזאת. הדברים שהביא מעט דבש גם הם מראים שאין כאן איזה הלכה פשוטה וברורה שרבני ליקווד מתעלמים ממנה ורבני ארץ ישראל ...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 06, 2018 6:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם אריסטו חזר בו בסוף ימיו?
תגובות: 6
צפיות: 227

Re: האם אריסטו חזר בו בסוף ימיו?

יש תח"י מכתב של הגאון ר' צבי הירש פרבר מלונדון שכותב כך: ויש לי בכת"י תעודות חשובות שגם אריסטו חזר בזקנותו והתחרט על כל מה שכתב ואמר שנפגש עם זקן מכמי ישראל ופקח עיניו שכל מה שכתב בטלים וראוי לשורפם האם יש לזה מקורות נוספים? (ואולי יש כאן בלבול עם הסיפור של ירמיהו ואפלטון) מה הכוונה יש לו...
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 05, 2018 9:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הצעה לכתיבת תארים אחידה
תגובות: 6
צפיות: 254

Re: הצעה לכתיבת תארים אחידה

ולפעמים התיקון הגדול הוא לא לעשות שום דבר.
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 05, 2018 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בהעתקת שיר
תגובות: 12
צפיות: 427

Re: גניבה בהעתקת שיר

משל צריך להיות דומה לנמשל. משל שאינו דומה לא מבהיר את העניין אלא מבלבל או מטעה.
על ידי אוצר החכמה
א' מרץ 04, 2018 11:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!
תגובות: 665
צפיות: 38882

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

זה היה קו ירוק והוא התכוון לרש"י שהבאתי למעלה על אלקי הרוחות. באיש אשר רוח בו רש"י אומר כאשר שאלת וכוונתו לד"ה שהבאתי.
על ידי אוצר החכמה
א' מרץ 04, 2018 7:21 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 568

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

יש בדיון כזה תמיד נפק"מ למעשה. כמה ממון חייב להוציא על זה. ואם צריך לבטל מלימודו ועוד שאלות רבות.
על ידי אוצר החכמה
א' מרץ 04, 2018 4:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!
תגובות: 665
צפיות: 38882

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

דרומי כתב:התבלבלו כאן בין 'אלקי הרוחות' לבין מה שכתוב אחר כך 'איש אשר רוח בו'. ותו לא מידי.

הכוונה היתה לדברי רש"י אלו.
"אלהי הרוחות" - למה נאמר אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו
על ידי אוצר החכמה
א' מרץ 04, 2018 3:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהגת מונית
תגובות: 22
צפיות: 765

Re: נהגת מונית

תוכן כתב:אחרי שחשבתי שוב, נראה לי שיש כאן עוד פרט, והוא, שאנשים מתביישים שיראו אותם במונית כשהנהגת היא אשה. האם יש להתחשב בבושה זו, או שצריך לבטלה כעפרא דארעא?מה יש לו להתבייש להפך כשהנהגת אשה הוא לא מדבר איתה וממילא יכול ללמוד עוד כמה עמודים גמרא.
על ידי אוצר החכמה
א' מרץ 04, 2018 3:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!
תגובות: 665
צפיות: 38882

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

היתה בו בחינה מסוימת של 'אלקי הרוחות'. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=30371&start=40#p338177 ראוי היה לך לבד להבין שיש הבדל תהומי בין הביטוי 'אלוקי הרוחות' שפירשו שיודע להלוך נגד רוחו של כאו"א, וזהו להידבק במידותיו של הקב"ה, לבין חלילה לומר שאדם הוא 'אל' והכל עובר דרכו, שזה כפ...
על ידי אוצר החכמה
ש' מרץ 03, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1019

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

סתם שאלה צדדית.
מה הקשר כאן לדין יורד.
א. אם אינסטלטור מפרסם את עצמו במודעה ואני מזמין אותו זה דין יורד?

ב. אם אינסטלטור פרסם את עצמו במודעה ואני הזמנתי אותו והתברר שאינו אינסטלטור ועבודתו אינה טובה האם אצטרך לשלם לו מדין יורד או שאוכל לתבוע אותו על הנזק שעשה לי בזה שמנע ממני תיקון טוב בהונאתו?
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 01, 2018 6:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ' - אופן הקריאה
תגובות: 23
צפיות: 510

Re: 'שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ' - אופן הקריאה

ראו תשובות דונש על רס"ג תשובה מספר 99
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 28, 2018 2:17 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 149
צפיות: 16195

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

זקני דרום כתב:מהארכיון ויש לי חומר אין סופי ממנוהמחבר של הדברים שהועלו כאן כתב לי
מישהו העלה כאן קובץ של בדיחות שכתבתי לפני עשרים שנה... , ואינו מיועד לפרסום, מן הראוי למחקו בהקדם

ומחקתי בהתאם לבקשתו.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 28, 2018 10:50 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה נכשלו בהליכה למשתה רק בני שושן
תגובות: 3
צפיות: 126

Re: למה נכשלו בהליכה למשתה רק בני שושן

הוא הסביר את המבואר בכתובים. היו שני משתאות אחד לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי וכולי ובזה לא היו ישראל. אלו הרחוקים כדברי הגמרא. ואח"כ לכל העם הנמצאים בשושן ובזה היו ישראל. וכן מתפרשים דברי הגמרא מגילה יב א.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 28, 2018 2:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת הפסק על הטבע
תגובות: 35
צפיות: 2183

Re: השפעת הפסק על הטבע

מצורפים דברי הגרי"ח סופר בספרו זכות יצחק ח"א סימן י"ג
זכות יצחק חא יג.pdf
(3.06 MiB) הורד 18 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 27, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1019

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

הם הסבירו באר היטב מה לא מובן ואני לא רואה איפה השבת על זה.
אם אדם מוכר את דירתו אינו יכול לבקש מהקונה דמי תיווך מדין יורד. כמו כן אם המתווך מקבל חלק מהמחיר שאני משלם עבור הדירה (לא דמי תיווך אלא חלק מן המחיר) מסתבר שלא יוכל לבקש דמי תיווך באותה מידה.
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 26, 2018 8:45 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: צריך שיאמר ארור המן ברוך מרדכי וכו' למה דוקא במגילה?
תגובות: 9
צפיות: 261

Re: צריך שיאמר ארור המן ברוך מרדכי וכו' למה דוקא במגילה?

למה העולם בדבר הזה נמשכים אחר הצנזורה ואומרים ארורים כל הרשעים ברוכים כל הצדיקים ול כמו המפורש בשו"ע שהבאת ארורים כל הגויים ברוכים כל ישראל?
האם יש לזה מקור לא צנזורי?
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 26, 2018 8:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: עלייה לתורה עם הרבה שמות
תגובות: 19
צפיות: 393

Re: עלייה לתורה עם הרבה שמות

אתה צריך להוכיח את הטענה הזו. אולי די בשם שרגילים לקרא לו.
אתה יכול לטעון גם שכך נראה לך יותר מסתבר אבל מנין לך הדבר בכזאת פשטות?
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שנאה קמאית-כדרך בעבודת ה'
תגובות: 12
צפיות: 372

Re: שנאה קמאית-כדרך בעבודת ה'

מה זה שנאה קמאית ?? כתבת לי בפרטי: התכוונתי לשאול איפה מצאת דבר כזה בדברי הרמב"ם. הרמב"ם אומר שצריך להגדיל את השנאה לעמלק, היינו להבין רוע מעלליו וזה מצוות זכור את אשר עשה לך. היינו שלא רק מצווה למחותו אלא מצווה לזכור מה שעשה ולשנאותו בעבור זה. כתב רבינו הרמב"ם ז"ל: היא שצונו לז...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 8:43 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שאלות בדיני משלוח מנות
תגובות: 2
צפיות: 133

Re: שאלות בדיני משלוח מנות

לעניין קידושין מועיל כי נחשב שהאדם חשוב נותן לו שווי אבל מה יועיל במשלוח מנות שאם נותן לו כסף אינו מועיל וצריך לתת לו דווקא מנות.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1042

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אבל מה אפשר לעשות שהוא אומר את זה ומביא לזה אפילו הוכחות כמו שהזכרנו. וגם מהנוב"י נראה שהבין שזו סברתו שהרי עליה מתווכח איתו ואילו היה סובר שיסוד היתרו הוא הצלת אחרים ואין קרקע עולם שייך לעניין למה מתווכח עמו על דבר שלא אמר? ולא הבנתי מה כוונתך מי לא יודע שאין אומרים זה ברצון. כיוון שהיא צריכה ...
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: שנאה קמאית-כדרך בעבודת ה'
תגובות: 12
צפיות: 372

Re: שנאה קמאית-כדרך בעבודת ה'

מה זה שנאה קמאית ??
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: עלייה לתורה עם הרבה שמות
תגובות: 19
צפיות: 393

Re: עלייה לתורה עם הרבה שמות

למה זה כל כך פשוט לך?
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 25, 2018 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1042

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

כן משמע בתחילת התשובה שכתב דשפיר עבדה להצלת עצמה והרבים וכן מוכח ממה שהביא בסוף התשובה ראיה מהאשה שנחבשה על ידי נפשות. וכן ממה שהביא ראיה מעבודה זרה אשה כלי זינה עליה. וכל זה כמו שהתבאר לעיל שהשבו"י סובר שהיתר קרקע עולם אינו תלוי באם אנסוה להבעל או ששידלה כדי להנצל. וממילא באשה מותר בכל עניין ...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם נמצאה חתימתו של ישעיה הנביא?
תגובות: 14
צפיות: 609

Re: האם נמצאה חתימתו של ישעיה הנביא?

אני ראיתי את זה באיזה מקום בעברית ואם הבנתי נכון כתוב על החרס ישעיה נבי. ונראה לי די תמוה שאתה חושב שאין שום ספק בדבר מי אמר שישעיהו היה חותם בכלל ישעיהו הנביא?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 3:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר להתמנות לשופט במדינת ישראל
תגובות: 2
צפיות: 175

Re: האם מותר להתמנות לשופט במדינת ישראל

היה דיון בנושא זה כאן לפני זמן קצר.
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1042

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אם לפי הבנתך תוספות ידע כבר בקושיה שכל השאלה היא על ההנאה ולא על ההיתר מה הוא שאל למה עלה בדעתו שקרקע עולם קשור לזה ואם זה קשור לזה מה הוא תירץ? ההסבר הוא שבקושיה תוספות סבר שהקושיה והא קא מתהניא מעבירה כוונתה ואיך זה מותר ? ועל זה שאל שיגידו קרקע עולם ומתרץ דהתם לא פריך למה לא מסרה את עצמה כלומר לא...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1042

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

תוספות שואל על מה שהגמ' מקשה על יעל "והלא קא מתהני מעבירה", והלא הייתה קרקע עולם?, ומשמע שתוס' אכן הבינו לכה"פ בקושייתם שכל שהאישה בשעת מעשה היא קרקע עולם לא אכפת לן שביוזמתה נעשה העניין הוי בכלל קרקע עולם, עכשיו נראה אם בתירוץ תוס' דוחים זאת, תוס' עונים ששם בכלל לא דיברו האם הייתה צ...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 95
צפיות: 5562

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

אני לא מצוי בכלל בסוגיות האלה אבל יש לי רעיון ותגידו אתם היודעים אם הוא אפשרי או סתם טעות. יש שני מצבים שטבח ומכר אחרי שטען טענת גנב או שטבח לפני שטען. ובסברא היה מקום לחלק ולומר כי מעשה הגניבה נחשב בעצם רק כשאינו מחזיר וטוען טענת גנב ולכן אם טבח קודם הטענה לא מיקרי טביחה ומכירה. אבל דברי ר' יוחנן ש...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 9:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1042

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

התשובה שזכר הגאון נוב"י היא בשבות יעקב ח"ב סי' קי"ז והמעיין שם יראה בבירור דעתו שמקרי אונס (וה"ה להצלת עצמה בלבד), ותל"מ. אתה צודק וזו התשובה שהתכוון אליה הנוב"י וטעו המציינים שם. על כל פנים הסברך נכון שהשבו"י סבר שאשה מותרת לעולם להבעל בין להצלת נפשה בין לאחרים, ...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 8:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1042

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

שמעתי לעצתך בפרטי וחיפשתי בנו"ב השלם שם הפנו לבית יעקב סימן לט. אני מצרף את התשובה. איני רואה בה את מה שכתב הנו"ב בשמו לא את הסיפור וגם לא את הפסיקה (אולי בדוחק ממה שכתב בשם מהרי"ק ), וגם אחרי הקריאה בעיון איני רואה שהבין כדבריך אע"פ שברגע הראשון חשבתי שאולי כן הוא. אבל אולי אתה ...

עבור לחיפוש מתקדם