החיפוש הניב 13299 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 23, 2018 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי מה פירוש יכלה כך או כך. אם הגוי אונס אותה הרי היא קרקע עולם אבל אם היא משדלתו והוא מצדו רק רוצה להרגם הרי אינה קרקע עולם אבל במקרה כזה אם לא תשתדל עמו יהרגם.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

א. מה זה אם יכולה? במקרה של הבית יעקב היתה יכולה או לא היתה יכולה? לא היתה יכולה. אז מה עירבו כאן קרקע עולם לדעתך?

ב. לא ענית על השאלה ששאלתי על זה שהבית יעקב מדבר גם במקרה שהצילה את עצמה שלדעתך אין שם את ההיתר שלך.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

מה זה להשתדל..
אם אינה קרקע עולם האם לדעת הבית יעקב מותר או אסור לדעתך?
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי מה עשית. מה משלי ומה משלך ומה התכוונת. אבל אם ההיתר מבוסס על קרקע עולם גם לדעתך, איך יהיה היתר באיש באופן זה?

ומה ענית על מה ששאלתי אותך שזה סותר את דעתך לגבי הצלת עצמו גם כן.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

ניסיתי שוב להבין את הגישה שלך ואני מבין שאולי אתה טוען כך. נכון שהנוב"י וודאי לא כמוני, ונכון שהנוב"י עירב כאן את עניין קרקע עולם אבל הכל כי טעה בהבנת דברי הבית יעקב כי הבית יעקב מה שהוכיח מאסתר הוא שכל היכא שיש בזה הצלת אחרים מותר לגמרי לעשות אפילו ברצון ואה"נ היה מתיר גם באיש ולא רק...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 255
צפיות: 11819

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא ראיתי את דברי הגר"ש דבליצקי. אבל המקור לנץ הנראה בירושלים הוא דברי הנברשת בשם המהרי"ל דיסקין שאת הר הזיתים יש לנכות אבל את הרי מואב לא. כשהתפללתי לפני שנים בגאולה היו מתפללים בזכרון משה טיקוצינסקי (הרב היה הגרי"י פישר) אבל באחווה היו מתפללים שפירא בתור נץ הנראה (היה הגרש"א יוד...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

חשבתי שוב ואתה צודק שמתוספות אין ראיה נגד סברתך. והטעם הוא כי תוספות דיבר על בתחילה כשנלקחה שאז בכלל לא היה בזה הצלת אחרים.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

דנו בשאלה זו האחרונים כמו שהביא הרב ברכה משולשת, ואני מעתיק כאן לתועלת הציבור תשובת נודע ביהודה תנינא סימן קסא (תשובה מענינת במיוחד על אין למדין מן האגדה ועוד דברים, ענינא דיומא לפורים): ומ"מ גוף דין זה שיהיה מותר לאשת איש לזנות ברצון כדי להציל נפשות אינו תורה, ולא ישר בעיני מה שראיתי באיזה תש...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 1:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 354
צפיות: 5993

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה, א האם הלומד דינים דרבנן מקיים מצוות תלמוד תורה מה"ת אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה. בספר משנת חיים [שטיינברג, מועדים, שבועות] כתב, " שמעתי שרבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר לפני איזה זמן בכולל פונוביז' שבתחילה סבר דמקיימים...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 1:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 94
צפיות: 2559

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

איני יודע את פרטי הדיון כאן וגם איני בקי בהשקפותיו של הרב שך. אבל די ברור לכל אחד שמכתב זה נכתב מסיבות "רשמיות" ונוגע לחששות מעשיים ואי אפשר להוציא ממנו מאומה על דעתו העקרונית של הרב שך של מה שראוי להיות.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

כבר הבאתי ראיה מ"סיעה של בני אדם" שלא מתירים למסור אחד מהם אפילו שבזה מצילים את כל האחרים, ואפילו בייחדוהו. האם אין משם ראיה פשוטה לאיסור?! מה יתיר להם למסור אותה/ אותו, (וכבר כתבתי לעיל שחשבה התורה עריות כאיבוד נפש כנא' כאשר יקום על איש להורגו נפש כן הדבר הזה כלשון חזון איש בגילינותיו לה...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא טעיתי בזה. ברור שמדובר על האונס ולא על הרצון והבית יעקב כפי שמובא בנוב"י לא התייחס בכלל לכאשר אבדתי אבדתי. זה בדיוק מה שהסברתי. הבית יעקב סבר שההצלה היא היתר האונס. ולפי דעתו כיוון שגם במקרה שלו נחשב הצלה לכן מותר כמו שהיה מותר באסתר ונחשב כאונס ועל החלק הזה משיב הנוב"י שאינו אונס כשהיא...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

בייחדוה לעבירה מפורש בירושלמי ההוא שמותר למסרה כמו למסור למיתה וכדבריך משום שהוא קרקע עולם. אבל זה הסבר וכדי להביא ראיה לשאלה אנחנו צריכים מקרה מפורש שבאיש אסור.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ
תגובות: 9
צפיות: 152

Re: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ

גם מהצד המעשי הזה נראה לי שנכון לעשות כמו שכתבתי. שכן על השומא הפחותה אפשר יהיה להתדיין ןלהצדיקה.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איפה כתוב שם בפירוש שבייחדוהו לעבור עבירה אסור למסרו מן הדין ולא ממידת חסידות (אני איני זוכר האם תוכל להביא? אבל אם כן הוא לענ"ד אתה צודק שיש ראיה משם). אבל אולי יטען הרב פרי יהושע שכל היכא שהם מוסרים להציל את עצמם זה כמו שאדם עובר להציל את עצמו וכל סברתו היא באופן שהמוצל אינו משתתף בשום צד בגר...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

תוספות גם כותב לגבי יעל כמו שהזכרת. אבל אני התכוונתי לדברי התוספות קודם לכן באותו דיבור שאומר שהגמרא בפרק נגמר הדין היתה צריכה להקשות לגבי אסתר איך הותר לה איסור עריות, כלומר גם בלי טענת חילול השם של פרהסיא הלא עברה בגילוי עריות ומצד זה לבד קשה שהרי זה לא הותר במקום הצלת נפשות ?(כמבואר בפסחים) ותירצ...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג' - ודין רצועות עם התפילין מטמאות הידים
תגובות: 13
צפיות: 279

Re: ידים פ"ב משנה ג'

אולי לא הבנתי נכונה. אני הבנתי כך. כשהוא אומר במשנה נטל את הראשונים עד הפרק הכוונה היא רק לאצבעות. (וכשהלכו מחוץ לפרק היינו מה שאנו קוראים כף היד). וכשהוא אומר בתחילת המשנה הידים מטמאות ומטהרות עד הפרק הכוונה כאן היא עד הפרק של הזרוע כמו שכתב טומאת הידים לראשונים וטהרתן מהשניים היא עד הקנה של זרוע .
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ
תגובות: 9
צפיות: 152

Re: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ

ההגיון הפשוט אומר שצריכים לקחת שמאי שישום את ערכם אבל אינם מחוייבים אלא בשומא הפחותה ביותר הסבירה.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:04 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: זמן מצות מתנות לאביונים
תגובות: 7
צפיות: 206

Re: זמן מצות מתנות לאביונים

מצו"ב מאמר מהגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א מספרו טוב להודות ח"א בענין זה
1.PNG
1.PNG (281.18 KiB) נצפה 182 פעמים
2.PNG
2.PNG (307.81 KiB) נצפה 182 פעמים
3.PNG
3.PNG (307.6 KiB) נצפה 182 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג' - ודין רצועות עם התפילין מטמאות הידים
תגובות: 13
צפיות: 279

Re: בקשת עזרה בהבנת - משנה ידים פ"ב משנה ג'

אתה צודק. ויותר מזה שיוצא שבאותה משנה אותה מילה במשמעות שונה. שבפעם הראשונה עד הפרק משמעותו עד הקנה ובפעם השנייה משמעותו עד חיבור האצבעות. וזה נראה דוחק מבואר.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לעצם העניין איני מבין מדוע אתה כותב שאי אפשר לומר קרקע עולם באסתר הלא על זה מבאר תוספות בכתובות ג ע"ב שמצד איסור עריות היינו הגמרא בפסחים התירוץ על אסתר קרקע עולם הוא התירוץ הפשוט ולכן התייחס לזה הנוב"י. אגב תוספות זה הוא עוד ראיה נגד סברתך אבל כמדומני שמישהו כבר כתב את לעיל.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אני לא תוקף אותך אישית להיפך אני מכבד את דבריך וכתיבתך כאן רק בעניין זה אני מתווכח עם דבריך ומנסה להסביר לך את דברי הנוב"י. ואני לא הצלחתי להסביר לך באופן אחר מדוע אני חושב שאינך צודק בכלל. כלומר ניסיתי בהודעה הראשונה ולא עלתה בידי אז כתבתי בצורה יותר מפורשת את מה שאני חושב על סברתך. אני לא חוש...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אני ממש לא מבין מה קורה כאן. עלתה בדעתך סברא שלא כתובה בשום מקום (לפחות לפי מה שהביאו עד עתה) וכנראה אף אחד לא מעלה אותה בדעתו ואתה מצפה מכולם להגיד שזה לא נכון או להתייחס אליה. תנסה לחשוב על זה באופן אחר. שאף אחד לא חושב שהרעיון שלך אפשרי ולכן לא מתייחס אליו. ואז תראה את הדיון שלהם באור פשוט וברור....
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 21, 2018 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איפה אתה רואה שהנו"ב דן בשאלה הזאת? היה פשוט לו לאיסור ולא עלה בדעתו הרעיון שלך לחלק בין הצלת עצמו להצלת אחר. וכן לא עלה דבר זה על דעת אותו משיב שהביא אלא שההוא דימה לאסתר (כנראה בטענת קרקע עולם) ועל זה חלק הנוב"י. ולא הבנתי מה לא הבנת מראייתו. כתוב בכל מתרפאין חוץ מג' עבירות ש"מ אין ...
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 21, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 23
צפיות: 751

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

על שאלת פותח האשכול.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 21, 2018 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 23
צפיות: 751

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

אני לא מבין את הדימוי. אע"פ שמלשון הגמרא שמחלקת בין מקום שעומדים בו היה אפשר לומר שהעניין במרחץ הוא העמידה ערומים כבר מבואר בפירוש בפוסקים שעיקר העניין במרחץ הוא משום זוהמה וכמו שכתב לענין לעיל ואז הוא דומה לצואה שאסור להרהר כנגדה בדבר שבקדושה. כך שתשה"מ אינו אלא מצב שבו ערומים ותלוי בדין ...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 20, 2018 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל. א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים. ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם. 1. הראיה היא שר' ישמעאל לא היה בסכנה, ואף אם לבן דמא י...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 20, 2018 10:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 94
צפיות: 2559

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

ברור שלא. החייל מלין על תופעה שקיימת ומתלונן עליה. והסיבה היא כי זה לא הסטנדרט הקיים כרגע. כך שוודאי הצבא פושע באגנדה הזו שהוא מוליך אבל הסיפור הזה מוכיח דווקא שלטעון שכלל החיילים ישנים בלינה משותפת זה שטויות.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 20, 2018 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזיזת ציפורניים לא לפי הסדר
תגובות: 2
צפיות: 125

Re: גזיזת ציפורניים לא לפי הסדר

ראה סימן רס סעיף א ובמ"ב שם.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 20, 2018 1:39 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תכנה לארגון המחשב
תגובות: 13
צפיות: 494

Re: תכנה לארגון המחשב

לפי מה שכתוב בויקיפדיה כך CCleaner CCleaner הסמל של התוכנה CCleaner Screenshot.png צילום מסך של CCleaner 5.29.6033 במערכת ההפעלה Windows 10 מפתח Piriform תאריך השקה 23 בספטמבר 2003 (לפני 14 שנים, 4 חודשים ו־23 ימים) גרסה אחרונה לאנדרואיד: 1.19.74 ב־29 במרץ 2017 (לפני 10 חודשים ו־18 ימים) ל־macOS:‏ 1...
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 19, 2018 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איני מבין דבריך כל מה שתעשה שיתרפא הוא איסור לדידיה שהרי זה מה שהוא רוצה וזה מה שנאסר. ואיני מבין מה עניין פגם משפחה קשור לסוגייתינו. על הצד שהיתה א"א הגמרא לא אומרת שנאסר משום פגם משפחה אלא משום ערווה ועל הצד שהיא פנויה לא היה בזה איסור ערווה כלל רק רבנן אסרו משום פגם משפחה. א) אם תעשה בלא רצ...
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 19, 2018 10:22 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 22
צפיות: 1099

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

אבל כתבת הפוך שזה טובת הכלל ונזק ליחידים. וזה לא מובן שזה הפך הרוח הכללית של מה שכתבת בכל העניין.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 18, 2018 7:59 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 22
צפיות: 1099

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

לא מובן לי מה כתבת בסוף.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 18, 2018 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת. מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו. זה נכון, שכאן יש לומר שמ"מ ייאסר הוא ומאי נפק"מ, ומ"מ משכחת לה שהיא תתגנב ותעמוד ערומה אצלו, והוא יהיה כעין אונס במעשה זה ויתרפא, ובפרט אם זה משום פגם משפחה, יכולה לוותר (דמשמע שמ"מ הו...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לאיזה עניין הבאת את הגר"א? להוכיח על איזה שאלה?

כוונתך להוכיח לשאלת פרי יהושע פותח האשכול כי הוא עובר באיסור והיא המסוכנת ואפ"ה יהרג ואל יעבור?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:46 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 85
צפיות: 3286

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

לא ברור למה "זה ברור שהוא רואה איתו דברים אסורים וזה יותר מספק" אטו כו"ע ברזילי הגלעדי?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת.

מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו.
וחוץ מזה אולי לא דנו כי לא עולה על הדעת שיש הבדל בינו לבינה? ובכלל איני מבין מי אמר שהיא עוברת איסור בזה שבו הדין ייהרג ואל יעבור. אם הגוי רוצה שתעמוד לפניו ערומה או שיהרוג אותה מנין לך שצריכה ליהרג?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל.
א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים.
ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם.
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל. לא הבנתי מילה אחת ממה שכתבת. יש שתי דעות בגמרא אם היתה א"א או לא. אם היא היתה אשת איש ברור שיש איסור מצדו ובכ...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 78
צפיות: 1038

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

בעניותי פשוט לא הבנתי מה רצית להוכיח מתעמוד לפניו ערומה כשהיא א"א. לאיזה צד ומה ההוכחה.

עבור לחיפוש מתקדם