מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 103 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ירושלים
ו' יולי 28, 2017 2:52 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: התפילות בשבת חזון מעלות את כל התפילות של כל השנה
תגובות: 1
צפיות: 450

התפילות בשבת חזון מעלות את כל התפילות של כל השנה

בלוח המצויין במינו עיתים לבינה (השבוע) הביא דברי הגאון הגדול מהרש"ם מברעזן זצ"ל בס' תכלת מרדכי (תהלים קט"ז א'): שבת חזון תפילות ישראל בימי בין המצרים שמתפללים בלב נשבר מתקבלת לרצון יותר מבכל השנה, כמו ששמעתי בשם הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע שאמר שהתפילה שבשבת חזון צריך ליזה...
על ידי ירושלים
ב' יולי 24, 2017 12:57 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תפילין רבינו תם במנחה בתשעה באב.
תגובות: 4
צפיות: 733

Re: תפילין רבינו תם במנחה בתשעה באב.

כף החיים סימן יח אות טז כתב מנחם עזריה בתשובותיו סימן ק"ז, דמה טוב לקיים מצות ציצית בתשעה באב בטלית קטן בלבד באותו היום וכו' ובכהאי גוונא נכון הדבר שלא ללבוש טלית גדול בשחרית ליודע סודו וכו' יעו"ש, והביאו שערי תשובה אות ד'. אמנם מנהג בית אל יכב"ץ להתפלל שחרית תשעה באב בציצית ותפילין ר...
על ידי ירושלים
ו' יוני 16, 2017 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: גיורת שנתגיירה כקטנה שנולדה
תגובות: 53
צפיות: 4324

Re: גיורת שנתגיירה כקטנה שנולדה

ציטוט מעניין, מכאן - http://seforim.blogspot.co.il/2016/03/blog-post.html?m=1 פעם הזכרתי למו"ר חקירה מחודשת מספר יד שאול לבעל השואל ומשיב שחקר אם חייבים לעמוד בפני גר שנתגייר כשהיה מעל גיל שבעים מאחר שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומו"ר מאוד התפעל שאפשר לחקור חקירה כזאת שנשמע מאוד מוזר, ואמר...
על ידי ירושלים
ו' יוני 16, 2017 1:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עניני סו''ס מא' מזקני הרבנים בארה''ב - הרב שמרי' שולמאן
תגובות: 14
צפיות: 1801

Re: עניני סו''ס מא' מזקני הרבנים בארה''ב - הרב שמרי' שולמאן

מ"ש בבלוג אות יג בשם ר"ח צימרמן התלוצץ מחקירה בענין גר שנתגייר, יש לציין שחקירה זו מופיע בחת"ס בכ"מ ואצרף אחד מהם בד"ה המול הנני להעתיק דברי מו"ר הגריח"ס שליט"א מס' תורת יעקב ס"ס קי"א. (י"ל בתש"ס) אמר הצעיר יעקב חיים סופר נר"ו: הנה לע...
על ידי ירושלים
ה' יוני 15, 2017 1:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים מפליאים ומעניינים
תגובות: 27
צפיות: 3173

Re: ספרים מפליאים ומעניינים

מה שכתב: ביאור על כל 'תיובתא' שבש"ס - למנצח לדוד - פרדו.

לא דק אלא על כל "קשיא" שבש"ס, (אין אפשרות ליישב תיובתא של הש"ס ואכמ"ל), וכזאת כתב הגאון רבי ישעיה ברלין ז"ל בספרו קשות מיושב לישב כל קשיא דהש"ס.
על ידי ירושלים
ג' מאי 16, 2017 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: 2 דפים ללא רש"ש
תגובות: 6
צפיות: 1085

Re: 2 דפים ללא רש"ש

כמעט ולא דילג על אף דף, על-אחת-כמה-וכמה פרק או מסכת. גם ממסכתות ה"משנה" (היינו שאין עליהם גמרא) לא חשך עטו, ואין פרק משנה אף ממשניות זרעים או טהרות שלא העיר בהם. אמנם לכל כלל יש יוצא מהכלל והדפים עליהם לא העיר הינם: תענית כג, יבמות קכ, ב"ק סב, זבחים ק, והעמודים האחרונים במסכתות ברכות...
על ידי ירושלים
א' מאי 14, 2017 12:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשב"י אומר אין ישראל רואים גיהנם לעולם
תגובות: 2
צפיות: 544

רשב"י אומר אין ישראל רואים גיהנם לעולם

אבות דרבי נתן פרק ששה עשר ה"ד: רבי שמעון בן יוחי אומר מכאן שאין ישראל רואים פני גיהנם לעולם" הובא בגליון הש"ס סוכה מה:

מה הפשט.

ועיין עירובין יט. ועיין שבת קד. ורש"י שם.
על ידי ירושלים
ה' אפריל 13, 2017 1:12 am
פורום: פסח
נושא: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!
תגובות: 28
צפיות: 3106

Re: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!

כף החיים (סימן תעג אות קכג): יש נוהגין להשים האפיקומן צרור במפה על כתפיהם זכר ליציאת מצרים. חק יעקב (אות ל"א), חק יוסף (אות כ"ז), רבינו זלמן (אות ל"ה). ורש"ל בתשובה הנזכרת כתב ראוי לכורכה במטפחת ולהניח בין הכר והכסת וכשרוצה לאכול יוציאה כמו שהיא בתוך המפה וישלשל לאחוריו וילך כמו ...
על ידי ירושלים
ד' מרץ 15, 2017 1:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2478
צפיות: 193977

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן מופיע בחז"ל שבגלות מצרים ירדו עד למ"ט שערי טומאה, וכמעט שלא נגאלו אם היו נכנסים לשער הנ'. בבקשה ה זה דחוף מה שהיו במ"ט שערי טומאה מקורו בזוהר חדש תחלת יתרו. מה שהוצרך להצילם קודם שירדו לשער נ'- ממנהגי החגים לר' יהודה חיון מקור השם "חג הפסח" טעם נוסף: השם פסח, שהוא מלשו...
על ידי ירושלים
ש' פברואר 25, 2017 8:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1018
צפיות: 133624

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

אמיר כרמי כתב:http://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Lang=Hebrew&Path=Hebrew%7cHMusar%7cSichot%7cR0027%7cMoadeyShana%7cPurim&Order=RavA2Z

החל מדקה 21


יש שם 14 שיעורים לאיזה מהם הכוונה?
על ידי ירושלים
ג' פברואר 21, 2017 11:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: בעניין האיסור החדש בפורום להתייחס לרבנים חיים שליט"א
תגובות: 69
צפיות: 6536

Re: בעניין האיסור החדש בפורום להתייחס לרבנים חיים שליט"א

לא מזמן טען הרב המנהל שליט"א בעל אוצר החכמה על אשכול אחד, שהוא מזכיר לו דיבורים של נייעס במקוה. והדברים כאן הינם קל וחומר משם. כמה זמן אפשר לבזבז בשביל לרצות עוד ועוד לשון הרע? לא דיינו במה שאנו נכשלים בשוגג ומזיד, אבל לבקש להדיא? לבקש להדיא הבו חומר על אנשים חיים וננשכם כחמור ונמצא בהם טעם או...
על ידי ירושלים
ד' פברואר 15, 2017 9:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה
תגובות: 4
צפיות: 696

Re: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה

למיטב ידיעתי, בדברים אלו הכל הולך לפי המישורי בירושלים, ללא חולק כלל
על ידי ירושלים
ד' פברואר 15, 2017 6:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה
תגובות: 4
צפיות: 696

תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה

הנה בלוח עתים לבינה יצא לחדש תרגומי זמני המולדות לשעון שלנו, ונקט שם לפי ב' שיטות: האחת, שיטת הרב טוקצינסקי (תחילת היום הוא שש שעות שוות אחר החצות של אותו יום וכל החשבונות בשעות שוות) והשניה, שיטת הרב מרצבך (תחילת היום הוא שש שעות שוות אחר החצות הממוצע שהוא בירושלים ב-11:39 וכל החשבונות בשעוות שוות)...
על ידי ירושלים
ה' פברואר 09, 2017 9:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שער החמישים דטומאה- יש כזה דבר?
תגובות: 28
צפיות: 3716

Re: שער החמישים דטומאה- יש כזה דבר?

דברי החיד"א ביוסף לחק בחק לישראל פרשת בשלח ליום ראשון: כל הגלויות הן לברר ניצוצות הקדושה וכו', ותוקף השעבוד בחומר ובלבנים היו מוצאים ניצוצי הקדושה וכו', וירדו למ"ט שערי טומאה, וחס ושלום אם היו שוהים עוד רגע - היו נטמעים בשער החמישים ולכן נגאלו וכו'.
על ידי ירושלים
ה' פברואר 09, 2017 8:16 pm
פורום: פסח
נושא: הטמנת האפיקומן בין קפלי הבגדים?
תגובות: 18
צפיות: 1513

Re: הטמנת האפיקומן בין קפלי הבגדים?

חד ב"נ
מ"ט צ"ל לב"י שר"י
על ידי ירושלים
ב' ינואר 30, 2017 3:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ביצה ד. - ברש"י ד"ה גוזמא
תגובות: 4
צפיות: 611

ביצה ד. - ברש"י ד"ה גוזמא

ביצה ד. גוזמא קתני. ופירש"י: גוזמא, אף על פי דלא אפשר גזים ואמר מילתא דטופיינא, גוזמא דבר שנוי שאינו מתקבל". האם קוראים תיבת "שנוי" מלשון משונה ואות שין ימנית וחיריק, או מלשון שנאה והשין שמאלית. ןאם מלשון שנאה, מדוע בגוזמא יש ענין שנאה. האם יש הוכחה לאחת הקריאות, והאם דברו בזה. ת...
על ידי ירושלים
ד' ינואר 25, 2017 10:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקורא שמו"ת בלא ניגון הטעמים לא יצא ידי חובה?
תגובות: 8
צפיות: 822

Re: הקורא שמו"ת בלא ניגון הטעמים לא יצא ידי חובה?

לכאורה היתה זו טעות, אם באמת יש כזה ב"ח הייתי רוצה לראות. עד כמה שידוע רוב הפוסקים אוחזים שיוצאים יד"ח בלי טעמים. מדקאמר מר דרוב הפוסקים ס"ל דיוצא ידי חובת שמו"ת גם כשקורא בלא טעמים, מכלל דאיכא מיעוט פוסקים דס"ל שאינו יוצא ונא ילמדנו מר מי הם אותם מיעוט פוסקים, ויישר כוחו.
על ידי ירושלים
ד' ינואר 25, 2017 12:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקום הראשון בתנ"ך קובע משמעות המילה
תגובות: 28
צפיות: 4625

Re: מקום הראשון בתנ"ך קובע משמעות המילה

הגרי"ח סופר שליט"א בס' לך נאה להודות עמ' נ' כותב: נשואי יצחק ורבקה, והם שורש לכל הנישואין של כל בית ישראל עד סוף כל הדורות, וכאשר לימדנו הכהן הגדול הגאון אדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל, בספרו פרי צדיק מאמר קדושת שבת (מאמר ז'): "וכל דבר במקום שהוא נזכר ראשונה - שם הוא גילו...
על ידי ירושלים
ד' ינואר 25, 2017 11:30 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מה הפשט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא
תגובות: 14
צפיות: 3010

Re: מה הפשט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא

כתוב בשו"ת חות יאיר סימן רי: מקרוב יצא לדפוס סידור תפילה מתלמיד חכם מוחזק בתורה וביראת ה', והדפיס בו דברי מוסר רבים לבני כפרים, וכן כתב בהקדמתו שעיקר כוונתו להמון בעלי בתים. וכאשר הגדתי לחבורות בעלי בתים המוניים פירוש סידור תפלה, ולפני אחד מהם היה סידור תפלה חדשה מסידורים הנ"ל, שאלני אחד מ...
על ידי ירושלים
ג' ינואר 24, 2017 6:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי עשה את השינויים ביהי רצון שנאמר אחר ברכת השחר?
תגובות: 4
צפיות: 804

Re: מי עשה את השינויים ביהי רצון שנאמר אחר ברכת השחר?

אני שמעתי שהשינויים באו מידי הרז"ה בעל שערי תפלה, ועיין בלוח ארש מהדורה הרב יצחקי ובהקדמת סדור אזור אליהו
על ידי ירושלים
ב' ינואר 23, 2017 3:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קתני מיהת
תגובות: 7
צפיות: 1224

Re: קתני מיהת

הרבה פעמים שמעתי מהגריח"ס שליט"א בשיעוריו שמפרש קתני מיהת "שנינו על כל פנים".
וכמו כן שמעתי שבכת"י של התלמוד (ואולי גם של ראשונים) הגירסה מיחת בח'
על ידי ירושלים
ש' ינואר 21, 2017 8:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סימני סכום הפסוקים, מסורה?
תגובות: 14
צפיות: 1603

Re: סימני סכום הפסוקים, מסורה?

באחד הכרכים האחרונים של "ישורון" , ואינו תח"י, יש מאמר על סימני הפסוקים במסורה (נדמה לי מהרב קמינצקי) ומתייחס הרבה לדברי הגריח"ס המובאים לעיל, מי שיכול להעלות הדברים יתברך.
על ידי ירושלים
ב' ינואר 16, 2017 5:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שאלו לשלום ואני מוחל לכם"
תגובות: 1
צפיות: 405

"שאלו לשלום ואני מוחל לכם"

בחק לישראל היום (שמות יום ב') במוסר בשם ספר דברים שבקדושה (סי' ה' ו'): אמר רבי יהושע בן לוי אמר הקב"ה לישראל אתם גרמתם לי להחריב ביתי ולהגלות בני. שאלו לשלום ואני מוחל לכם, שנאמר (תהלים קכב, ו) שאלו שלום ירושלים. לא נחרב הבית אלא בשביל שנאת חנם, וכשיהיו ישראל בשלום זה עם זה הוא תיקון היסוד מדת ...
על ידי ירושלים
ב' ינואר 16, 2017 5:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונת מהר"י אסאד זצ"ל
תגובות: 20
צפיות: 2832

Re: תמונת מהר"י אסאד זצ"ל

כמדומה שזו תמונה של הכתב סופר זצ"ל. [הלילה יו"ד דיליה]
על ידי ירושלים
א' ינואר 15, 2017 3:37 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'כי רק פיוטי אשכנז שהיה במקום לימוד הלכות החג...'
תגובות: 11
צפיות: 1176

Re: 'כי רק פיוטי אשכנז שהיה במקום לימוד הלכות החג...'

רבותי ברמ"ש ומשנ"נ יש שני פיוטים הפותחים בעת שערי רצון, אחד של רבי יהודה עבאסי לר"ה, ואחד לרמב"ם ליום הכיפורים ראה מחזור אהלי יעקב לר"ה לרב יצחקי עמ' קיד, ומחזורו ליוה"כ עמ' קעד ודו"ק.
על ידי ירושלים
ד' ינואר 11, 2017 2:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1018
צפיות: 133624

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

וכבר אמר החזו"א אפשר למחוק את כל השער הציון ולכתוב במקומו ישראל מאיר הכהן מראדין


במחילה, היכן אמר, וזו מנין
על ידי ירושלים
ב' דצמבר 26, 2016 2:55 pm
פורום: חנוכה
נושא: מתי קוראים הפטרת מקץ "ויקץ שלמה"
תגובות: 19
צפיות: 1898

Re: מתי קוראים הפטרת מקץ "ויקץ שלמה"

שו"ע או"ח סימן תכה ס"א: ראש חודש שחל להיות בשבת, וכו' ומפטירין השמים כסאי, וכו' וראש חדש אב שחל להיות בשבת, מפטירין שמעו הגה ויש אומרים השמים כסאי וכן עיקר במקום שאין מנהג, ועיין שם במשנה ברורה וכף החיים ודו"ק.
על ידי ירושלים
ב' דצמבר 26, 2016 2:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' דב לנדו שליט"א
תגובות: 423
צפיות: 47818

Re: הגאון ר' דב לנדו שליט"א

ספר שם הגדולים (חלק גדולים מערכת י אות פה): הרב הגאון גדול בדורו מהר"ר יואל סירקי"ש, אב"ד דק"ק קראקא זקן ויושב בישיבה. חיבר בית חדש על הטורים בעומק העיון. ולא היתה קריאה אשר שגבה ממנו וכמעט בכל סימן העמיק הרחיב. ושלשה חלקי הבית נדפסו בחיי הרב. ובעוד שהיו הדפוסים חלק א"ח שנת ...
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 21, 2016 4:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, והרשב"א בכף השניה, מכריע הוא את כולם",
תגובות: 3
צפיות: 754

Re: "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, והרשב"א בכף השניה, מכריע הוא את כולם",

תמהני שהשאלה היתה היכן מקור הדברים שכתבו הספרים הנ"ל בשם מרן הבית יוסף , ולא דברי שאר רבותינו מהרשד"ם וכו', והנני להעתיק כל שהביא הגרי"ח סופר שליט"א בספרו ברית יעקב שם: "ודבר שלא ניתן להחשד בכך הרשב"א ז"ל שלא ראה לתלמוד ערוך, דנהירין לו שבילי רקיעא" וכלשון מרן...
על ידי ירושלים
ג' דצמבר 20, 2016 3:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'ידיד נפש' - מהר אהוב כי בא מועד
תגובות: 31
צפיות: 2946

Re: 'ידיד נפש' - מהר אהוב כי בא מועד

[quote="מה שנכון נכון"][quote="עקביה"]מדברי הקדמונים דלהלן משמע שהבינו שאף 'אל תסיר' זו קביעה.

היכן מצינו ש'אל' פירושו קביעה?

עיין בדברי האבן עזרא בראשית מ"ט ד' וישעיה ב' ט' ובספר ערוגת הבושם לרבינו אברהם ב"ר עזריאל ח"ג עמ' 145
על ידי ירושלים
ה' דצמבר 15, 2016 6:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר תורה של הר"ן
תגובות: 23
צפיות: 2725

Re: ספר תורה של הר"ן

יעקב כהן כתב:
הוגה ומעיין כתב:שלשום עלו לרשת צילומי ספר תורה זה:

http://aleph.nli.org.il/F?func=direct&l ... =000041762

איך אפשר להוריד משם?
תודה רבה.


ג"א מצורף לבקשה הנ"ל ותודה רבה

ד"א בגליון בית נאמן האחרון (פר' וישלח גליון 41) הרב מזוז חוזר על דבריו ודוחה דברי משיגיו
על ידי ירושלים
ב' דצמבר 12, 2016 12:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם / דברי הגר"א משובצים במילואתם
תגובות: 2
צפיות: 647

Re: מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם / דברי הגר"א משובצים במילואתם

ראה דברי החיד"א ז"ל בפני דוד פרשת וישלח כ': ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב י"ב. שמעתי מרב גדול אשכנזי ז"ל משם הרב מהר"ם איסרליש ז"ל בעל המפה [על השו"ע] שפירש שיעקב היה רוצה לשכב את בלהה פלגשו, ונתקנא ראובן ו...
על ידי ירושלים
ו' דצמבר 02, 2016 2:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקש יצחק לגלות את הקץ לעשו בנו
תגובות: 1
צפיות: 392

ביקש יצחק לגלות את הקץ לעשו בנו

מדרש תנחומא ויחי ח': ויקרא יעקב אל בניו זש"ה מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח (איוב יב) הכתוב מדבר ביצחק ויעקב ששניהם בקשו לגלות מסטורין של הקב"ה, יצחק כתיב בו ויקרא את עשו בנו הגדול בקש לגלות לו את הקץ והעלים הקב"ה ממנו. יעקב בקש לגלות לבניו את הקץ שנא' ויקרא יעקב אל בניו וכו', ובילקו...
על ידי ירושלים
ה' דצמבר 01, 2016 10:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ח פלאג'י על ר"ח כסלו
תגובות: 4
צפיות: 584

Re: ר"ח פלאג'י על ר"ח כסלו

ז"ל הגר"ח פאלג'י בס' מועד לכל חי סי' כו אות ה: החדש הזה [מרחשון] שבטו נפתלי, כמו שכתב הרב עמודי שמים דקמ"ד ע"ב, וראוי לרוץ בו לדבר מצוה כמדתו אילה שלוחה, וביום י' לחדש שנולד גד כמו שכתב שם, יהיה היום הזה למזל טוב לכל העושה דבר, וביום טובה יהיה טוב, כי זכות גד חופף עליו כל היום הה...
על ידי ירושלים
ג' נובמבר 22, 2016 1:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נח היינו איש מנוחה לכן מצא חן
תגובות: 1
צפיות: 2240

Re: נח היינו איש מנוחה לכן מצא חן

שאלתי לגריח"ס שליט"א והראה לי דבר ספר חרדים פרק ט אות מב: אמרו במדרש הנעלם, שנרמז בתורה ונח מצא חן בעיני ה', כלומר על ידי שהיה לבו תמיד נח ומיושב מצא חן בעיני ה', דכל ניחא מסטרא דקדושה וכל רוגזא מסטרא דמסאבא, וכתיב בתריה אלה תולדות נח וכו' שלש פעמים נח, שמתוך שלבו נח ומיושב מאד, יהיה נח בד...
על ידי ירושלים
ו' נובמבר 11, 2016 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי כתב את פירוש רש"י על בראשית רבה
תגובות: 2
צפיות: 570

Re: מי כתב את פירוש רש"י על בראשית רבה

כבר היה על זה אשכול, וציינו לספר מנוחת שלום ח"ד סי' טו (לגריח"ס שליט"א) שהאריך להראות שאינו של רש"י, ורשמו עוד ספרים שדנו בזה ראה שם.
על ידי ירושלים
ג' נובמבר 08, 2016 12:12 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כ' ו - פ' אותיות מתחלפות?
תגובות: 32
צפיות: 3111

Re: כ' ו - פ' אותיות מתחלפות?

אברהם כתב: שוב התבוננתי שאמנם לא היה לפני רש"י תרגום ירושלמי אך ספר הערוך היה לפניו, וגירסא זו בתרגום ירושלמי כבר הביאה הערוך בערך כרך וא"כ י"ל דמשם לקחה רש"י, ולא קשה מידי". ואינו נכון כי רש"י לא ראה לספר הערוך ולא השתמש בו, ראה לגרי"ח סופר שליט"א בספר זכרון ...
על ידי ירושלים
ה' אוקטובר 06, 2016 12:50 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הידור מצוה בלולב ארוך
תגובות: 44
צפיות: 4659

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

250 כתב:בספר עוז יעקב ח"א ס"ס יב האריך בזה הגרי"ח סופר שליט"א, והביא חדשות לביהמ"ד, וראה גם בספרו עדות ביעקב ח"ב ס"ס פא.מי בבקשה יכול לעלות לפורום האמור בספרים דלעיל. תזכו למצוות.
על ידי ירושלים
ה' אוקטובר 06, 2016 11:25 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: להתאים את ה'קבלה' לעצמנו
תגובות: 4
צפיות: 726

Re: להתאים את ה'קבלה' לעצמנו

דברי הרש"ש ז"ל מובאים בפלא יועץ ערך ראש השנה: ויקבל כל אחד ממנו לשוב מאיזה עון שבידו, ואל יפחות כל אחד ממנו לשוב מאיזה חטא, קל או חמור, כי בזה זוכה להיות צדיק, בעל תשובה, ומכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות עכ"ל. ונפלא!

עבור לחיפוש מתקדם