מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 108 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ירושלים
א' אוקטובר 08, 2017 10:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין להחליף אתרוג להלל
תגובות: 5
צפיות: 1135

אין להחליף אתרוג להלל

יש שלוקחים כמה אתרוגים ובברכה מברכים על אחד, ובהלל ובהקפות מחליפים לאתרוג אחר, ושמועה שמעתי דלא אריך למיעבד הכי, אלא באותו אתרוג שברכו עליו אותו יש לקחת להלל ולהקפות, האמנם כך ישר כל למאירים ומעירים בענין.
על ידי ירושלים
ג' אוגוסט 22, 2017 2:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרוך על רגל הכלה
תגובות: 30
צפיות: 5481

Re: לדרוך על רגל הכלה!

הגיונות כתב:זכור לי שגם החסיד החב"די ר' אייזיק מהאמיל כתב על המנהג הזה בשני המאורות שלו.


הרב משנ"נ ציין לספר נטעי גבריאל ושם כבר ציין לדברי רבי אייזיק מהאמיל ז"ל בס' שני המאורות ח"ג עמ' קנ עיי"ש.
על ידי ירושלים
ב' אוגוסט 21, 2017 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 107118

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

מה לך להרחיק לכתבי יד של הגאונים. יש אחד שכתב (נחש איפה) שהגר"א סובר כרבנו תם. שהמשנה ברורה שכתב לילה נקרא מן התורה לכל דבר משיראו ג כוכבים לא התכוון בדיוק למה שהוא אומר. שהחזון איש ראה את אורות חיים והבין שלא הבין עד היום את העניין על בוריו אבל המשיך לחיות כמו שחי עד היום כאחד מקלי הדעת. שהמש...
על ידי ירושלים
ו' אוגוסט 04, 2017 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1342
צפיות: 150670

Re: הספר: דרך חכמה, המוזכר במ"ב, מיהו המחבר? (בדקתי באוצר - כמובן).

דרומי כתב:לא הכונה לדרך החיים?


לא אין כוונתו לדרך החיים ראה משנה ברורה סימן מח סק"א: מה שכתב בבאר היטב בשם דרך חכמה שיזהר לומר פרשת התמיד בצבור עם הש"ץ עיין בשערי תשובה שהשיג על זה.
על ידי ירושלים
ו' יולי 28, 2017 3:00 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבינו יצחק לוריא זי"ע - האר"י הקדוש
תגובות: 19
צפיות: 4327

Re: רבינו יצחק לוריא זי"ע - האר"י הקדוש

ראה בקישור זה דברים חשובים מהגרי"ח סופר שליט"א על צאצאי האריז"ל

viewtopic.php?f=7&t=23186&p=231384&hilit=%D7%A2%D7%9B%D7%A1%D7%94#p231382

ובכלל מאמרו שם חשוב ומעניין
על ידי ירושלים
ו' יולי 28, 2017 2:52 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: התפילות בשבת חזון מעלות את כל התפילות של כל השנה
תגובות: 1
צפיות: 634

התפילות בשבת חזון מעלות את כל התפילות של כל השנה

בלוח המצויין במינו עיתים לבינה (השבוע) הביא דברי הגאון הגדול מהרש"ם מברעזן זצ"ל בס' תכלת מרדכי (תהלים קט"ז א'): שבת חזון תפילות ישראל בימי בין המצרים שמתפללים בלב נשבר מתקבלת לרצון יותר מבכל השנה, כמו ששמעתי בשם הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע שאמר שהתפילה שבשבת חזון צריך ליזה...
על ידי ירושלים
ב' יולי 24, 2017 12:57 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תפילין רבינו תם במנחה בתשעה באב.
תגובות: 4
צפיות: 1134

Re: תפילין רבינו תם במנחה בתשעה באב.

כף החיים סימן יח אות טז כתב מנחם עזריה בתשובותיו סימן ק"ז, דמה טוב לקיים מצות ציצית בתשעה באב בטלית קטן בלבד באותו היום וכו' ובכהאי גוונא נכון הדבר שלא ללבוש טלית גדול בשחרית ליודע סודו וכו' יעו"ש, והביאו שערי תשובה אות ד'. אמנם מנהג בית אל יכב"ץ להתפלל שחרית תשעה באב בציצית ותפילין ר...
על ידי ירושלים
ו' יוני 16, 2017 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: גיורת שנתגיירה כקטנה שנולדה
תגובות: 54
צפיות: 6249

Re: גיורת שנתגיירה כקטנה שנולדה

ציטוט מעניין, מכאן - http://seforim.blogspot.co.il/2016/03/blog-post.html?m=1 פעם הזכרתי למו"ר חקירה מחודשת מספר יד שאול לבעל השואל ומשיב שחקר אם חייבים לעמוד בפני גר שנתגייר כשהיה מעל גיל שבעים מאחר שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומו"ר מאוד התפעל שאפשר לחקור חקירה כזאת שנשמע מאוד מוזר, ואמר...
על ידי ירושלים
ו' יוני 16, 2017 1:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עניני סו''ס מא' מזקני הרבנים בארה''ב - הרב שמרי' שולמאן
תגובות: 14
צפיות: 2437

Re: עניני סו''ס מא' מזקני הרבנים בארה''ב - הרב שמרי' שולמאן

מ"ש בבלוג אות יג בשם ר"ח צימרמן התלוצץ מחקירה בענין גר שנתגייר, יש לציין שחקירה זו מופיע בחת"ס בכ"מ ואצרף אחד מהם בד"ה המול הנני להעתיק דברי מו"ר הגריח"ס שליט"א מס' תורת יעקב ס"ס קי"א. (י"ל בתש"ס) אמר הצעיר יעקב חיים סופר נר"ו: הנה לע...
על ידי ירושלים
ה' יוני 15, 2017 1:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים מפליאים ומעניינים
תגובות: 27
צפיות: 4191

Re: ספרים מפליאים ומעניינים

מה שכתב: ביאור על כל 'תיובתא' שבש"ס - למנצח לדוד - פרדו.

לא דק אלא על כל "קשיא" שבש"ס, (אין אפשרות ליישב תיובתא של הש"ס ואכמ"ל), וכזאת כתב הגאון רבי ישעיה ברלין ז"ל בספרו קשות מיושב לישב כל קשיא דהש"ס.
על ידי ירושלים
ג' מאי 16, 2017 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: 2 דפים ללא רש"ש
תגובות: 7
צפיות: 1730

Re: 2 דפים ללא רש"ש

כמעט ולא דילג על אף דף, על-אחת-כמה-וכמה פרק או מסכת. גם ממסכתות ה"משנה" (היינו שאין עליהם גמרא) לא חשך עטו, ואין פרק משנה אף ממשניות זרעים או טהרות שלא העיר בהם. אמנם לכל כלל יש יוצא מהכלל והדפים עליהם לא העיר הינם: תענית כג, יבמות קכ, ב"ק סב, זבחים ק, והעמודים האחרונים במסכתות ברכות...
על ידי ירושלים
א' מאי 14, 2017 12:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשב"י אומר אין ישראל רואים גיהנם לעולם
תגובות: 2
צפיות: 874

רשב"י אומר אין ישראל רואים גיהנם לעולם

אבות דרבי נתן פרק ששה עשר ה"ד: רבי שמעון בן יוחי אומר מכאן שאין ישראל רואים פני גיהנם לעולם" הובא בגליון הש"ס סוכה מה:

מה הפשט.

ועיין עירובין יט. ועיין שבת קד. ורש"י שם.
על ידי ירושלים
ה' אפריל 13, 2017 1:12 am
פורום: פסח
נושא: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!
תגובות: 28
צפיות: 4469

Re: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!

כף החיים (סימן תעג אות קכג): יש נוהגין להשים האפיקומן צרור במפה על כתפיהם זכר ליציאת מצרים. חק יעקב (אות ל"א), חק יוסף (אות כ"ז), רבינו זלמן (אות ל"ה). ורש"ל בתשובה הנזכרת כתב ראוי לכורכה במטפחת ולהניח בין הכר והכסת וכשרוצה לאכול יוציאה כמו שהיא בתוך המפה וישלשל לאחוריו וילך כמו ...
על ידי ירושלים
ד' מרץ 15, 2017 1:55 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 453100

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן מופיע בחז"ל שבגלות מצרים ירדו עד למ"ט שערי טומאה, וכמעט שלא נגאלו אם היו נכנסים לשער הנ'. בבקשה ה זה דחוף מה שהיו במ"ט שערי טומאה מקורו בזוהר חדש תחלת יתרו. מה שהוצרך להצילם קודם שירדו לשער נ'- ממנהגי החגים לר' יהודה חיון מקור השם "חג הפסח" טעם נוסף: השם פסח, שהוא מלשו...
על ידי ירושלים
ש' פברואר 25, 2017 8:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1050
צפיות: 211609

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

אמיר כרמי כתב:http://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Lang=Hebrew&Path=Hebrew%7cHMusar%7cSichot%7cR0027%7cMoadeyShana%7cPurim&Order=RavA2Z

החל מדקה 21


יש שם 14 שיעורים לאיזה מהם הכוונה?
על ידי ירושלים
ג' פברואר 21, 2017 11:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: בעניין האיסור החדש בפורום להתייחס לרבנים חיים שליט"א
תגובות: 69
צפיות: 9719

Re: בעניין האיסור החדש בפורום להתייחס לרבנים חיים שליט"א

לא מזמן טען הרב המנהל שליט"א בעל אוצר החכמה על אשכול אחד, שהוא מזכיר לו דיבורים של נייעס במקוה. והדברים כאן הינם קל וחומר משם. כמה זמן אפשר לבזבז בשביל לרצות עוד ועוד לשון הרע? לא דיינו במה שאנו נכשלים בשוגג ומזיד, אבל לבקש להדיא? לבקש להדיא הבו חומר על אנשים חיים וננשכם כחמור ונמצא בהם טעם או...
על ידי ירושלים
ד' פברואר 15, 2017 9:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה
תגובות: 4
צפיות: 965

Re: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה

למיטב ידיעתי, בדברים אלו הכל הולך לפי המישורי בירושלים, ללא חולק כלל
על ידי ירושלים
ד' פברואר 15, 2017 6:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה
תגובות: 4
צפיות: 965

תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה

הנה בלוח עתים לבינה יצא לחדש תרגומי זמני המולדות לשעון שלנו, ונקט שם לפי ב' שיטות: האחת, שיטת הרב טוקצינסקי (תחילת היום הוא שש שעות שוות אחר החצות של אותו יום וכל החשבונות בשעות שוות) והשניה, שיטת הרב מרצבך (תחילת היום הוא שש שעות שוות אחר החצות הממוצע שהוא בירושלים ב-11:39 וכל החשבונות בשעוות שוות)...
על ידי ירושלים
ה' פברואר 09, 2017 9:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שער החמישים דטומאה- יש כזה דבר?
תגובות: 28
צפיות: 5215

Re: שער החמישים דטומאה- יש כזה דבר?

דברי החיד"א ביוסף לחק בחק לישראל פרשת בשלח ליום ראשון: כל הגלויות הן לברר ניצוצות הקדושה וכו', ותוקף השעבוד בחומר ובלבנים היו מוצאים ניצוצי הקדושה וכו', וירדו למ"ט שערי טומאה, וחס ושלום אם היו שוהים עוד רגע - היו נטמעים בשער החמישים ולכן נגאלו וכו'.
על ידי ירושלים
ה' פברואר 09, 2017 8:16 pm
פורום: פסח
נושא: הטמנת האפיקומן בין קפלי הבגדים?
תגובות: 18
צפיות: 2129

Re: הטמנת האפיקומן בין קפלי הבגדים?

חד ב"נ
מ"ט צ"ל לב"י שר"י
על ידי ירושלים
ב' ינואר 30, 2017 3:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ביצה ד. - ברש"י ד"ה גוזמא
תגובות: 4
צפיות: 920

ביצה ד. - ברש"י ד"ה גוזמא

ביצה ד. גוזמא קתני. ופירש"י: גוזמא, אף על פי דלא אפשר גזים ואמר מילתא דטופיינא, גוזמא דבר שנוי שאינו מתקבל". האם קוראים תיבת "שנוי" מלשון משונה ואות שין ימנית וחיריק, או מלשון שנאה והשין שמאלית. ןאם מלשון שנאה, מדוע בגוזמא יש ענין שנאה. האם יש הוכחה לאחת הקריאות, והאם דברו בזה. ת...
על ידי ירושלים
ד' ינואר 25, 2017 10:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקורא שמו"ת בלא ניגון הטעמים לא יצא ידי חובה?
תגובות: 8
צפיות: 1233

Re: הקורא שמו"ת בלא ניגון הטעמים לא יצא ידי חובה?

לכאורה היתה זו טעות, אם באמת יש כזה ב"ח הייתי רוצה לראות. עד כמה שידוע רוב הפוסקים אוחזים שיוצאים יד"ח בלי טעמים. מדקאמר מר דרוב הפוסקים ס"ל דיוצא ידי חובת שמו"ת גם כשקורא בלא טעמים, מכלל דאיכא מיעוט פוסקים דס"ל שאינו יוצא ונא ילמדנו מר מי הם אותם מיעוט פוסקים, ויישר כוחו.
על ידי ירושלים
ד' ינואר 25, 2017 12:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקום הראשון בתנ"ך קובע משמעות המילה
תגובות: 27
צפיות: 5994

Re: מקום הראשון בתנ"ך קובע משמעות המילה

הגרי"ח סופר שליט"א בס' לך נאה להודות עמ' נ' כותב: נשואי יצחק ורבקה, והם שורש לכל הנישואין של כל בית ישראל עד סוף כל הדורות, וכאשר לימדנו הכהן הגדול הגאון אדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל, בספרו פרי צדיק מאמר קדושת שבת (מאמר ז'): "וכל דבר במקום שהוא נזכר ראשונה - שם הוא גילו...
על ידי ירושלים
ד' ינואר 25, 2017 11:30 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מה הפשט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא
תגובות: 14
צפיות: 4287

Re: מה הפשט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא

כתוב בשו"ת חות יאיר סימן רי: מקרוב יצא לדפוס סידור תפילה מתלמיד חכם מוחזק בתורה וביראת ה', והדפיס בו דברי מוסר רבים לבני כפרים, וכן כתב בהקדמתו שעיקר כוונתו להמון בעלי בתים. וכאשר הגדתי לחבורות בעלי בתים המוניים פירוש סידור תפלה, ולפני אחד מהם היה סידור תפלה חדשה מסידורים הנ"ל, שאלני אחד מ...
על ידי ירושלים
ג' ינואר 24, 2017 6:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי עשה את השינויים ביהי רצון שנאמר אחר ברכת השחר?
תגובות: 8
צפיות: 2866

Re: מי עשה את השינויים ביהי רצון שנאמר אחר ברכת השחר?

אני שמעתי שהשינויים באו מידי הרז"ה בעל שערי תפלה, ועיין בלוח ארש מהדורה הרב יצחקי ובהקדמת סדור אזור אליהו
על ידי ירושלים
ב' ינואר 23, 2017 3:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קתני מיהת
תגובות: 7
צפיות: 1654

Re: קתני מיהת

הרבה פעמים שמעתי מהגריח"ס שליט"א בשיעוריו שמפרש קתני מיהת "שנינו על כל פנים".
וכמו כן שמעתי שבכת"י של התלמוד (ואולי גם של ראשונים) הגירסה מיחת בח'
על ידי ירושלים
ש' ינואר 21, 2017 8:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סימני סכום הפסוקים, מסורה?
תגובות: 23
צפיות: 3028

Re: סימני סכום הפסוקים, מסורה?

באחד הכרכים האחרונים של "ישורון" , ואינו תח"י, יש מאמר על סימני הפסוקים במסורה (נדמה לי מהרב קמינצקי) ומתייחס הרבה לדברי הגריח"ס המובאים לעיל, מי שיכול להעלות הדברים יתברך.
על ידי ירושלים
ב' ינואר 16, 2017 5:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שאלו לשלום ואני מוחל לכם"
תגובות: 1
צפיות: 564

"שאלו לשלום ואני מוחל לכם"

בחק לישראל היום (שמות יום ב') במוסר בשם ספר דברים שבקדושה (סי' ה' ו'): אמר רבי יהושע בן לוי אמר הקב"ה לישראל אתם גרמתם לי להחריב ביתי ולהגלות בני. שאלו לשלום ואני מוחל לכם, שנאמר (תהלים קכב, ו) שאלו שלום ירושלים. לא נחרב הבית אלא בשביל שנאת חנם, וכשיהיו ישראל בשלום זה עם זה הוא תיקון היסוד מדת ...
על ידי ירושלים
ב' ינואר 16, 2017 5:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תמונת מהר"י אסאד זצ"ל
תגובות: 26
צפיות: 4691

Re: תמונת מהר"י אסאד זצ"ל

כמדומה שזו תמונה של הכתב סופר זצ"ל. [הלילה יו"ד דיליה]
על ידי ירושלים
א' ינואר 15, 2017 3:37 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'כי רק פיוטי אשכנז שהיה במקום לימוד הלכות החג...'
תגובות: 11
צפיות: 1593

Re: 'כי רק פיוטי אשכנז שהיה במקום לימוד הלכות החג...'

רבותי ברמ"ש ומשנ"נ יש שני פיוטים הפותחים בעת שערי רצון, אחד של רבי יהודה עבאסי לר"ה, ואחד לרמב"ם ליום הכיפורים ראה מחזור אהלי יעקב לר"ה לרב יצחקי עמ' קיד, ומחזורו ליוה"כ עמ' קעד ודו"ק.
על ידי ירושלים
ד' ינואר 11, 2017 2:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1050
צפיות: 211609

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

וכבר אמר החזו"א אפשר למחוק את כל השער הציון ולכתוב במקומו ישראל מאיר הכהן מראדין


במחילה, היכן אמר, וזו מנין
על ידי ירושלים
ב' דצמבר 26, 2016 2:55 pm
פורום: חנוכה
נושא: מתי קוראים הפטרת מקץ "ויקץ שלמה"
תגובות: 19
צפיות: 2806

Re: מתי קוראים הפטרת מקץ "ויקץ שלמה"

שו"ע או"ח סימן תכה ס"א: ראש חודש שחל להיות בשבת, וכו' ומפטירין השמים כסאי, וכו' וראש חדש אב שחל להיות בשבת, מפטירין שמעו הגה ויש אומרים השמים כסאי וכן עיקר במקום שאין מנהג, ועיין שם במשנה ברורה וכף החיים ודו"ק.
על ידי ירושלים
ב' דצמבר 26, 2016 2:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' דב לנדו שליט"א
תגובות: 423
צפיות: 69063

Re: הגאון ר' דב לנדו שליט"א

ספר שם הגדולים (חלק גדולים מערכת י אות פה): הרב הגאון גדול בדורו מהר"ר יואל סירקי"ש, אב"ד דק"ק קראקא זקן ויושב בישיבה. חיבר בית חדש על הטורים בעומק העיון. ולא היתה קריאה אשר שגבה ממנו וכמעט בכל סימן העמיק הרחיב. ושלשה חלקי הבית נדפסו בחיי הרב. ובעוד שהיו הדפוסים חלק א"ח שנת ...
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 21, 2016 4:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, והרשב"א בכף השניה, מכריע הוא את כולם",
תגובות: 3
צפיות: 1071

Re: "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, והרשב"א בכף השניה, מכריע הוא את כולם",

תמהני שהשאלה היתה היכן מקור הדברים שכתבו הספרים הנ"ל בשם מרן הבית יוסף , ולא דברי שאר רבותינו מהרשד"ם וכו', והנני להעתיק כל שהביא הגרי"ח סופר שליט"א בספרו ברית יעקב שם: "ודבר שלא ניתן להחשד בכך הרשב"א ז"ל שלא ראה לתלמוד ערוך, דנהירין לו שבילי רקיעא" וכלשון מרן...
על ידי ירושלים
ג' דצמבר 20, 2016 3:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'ידיד נפש' - מהר אהוב כי בא מועד
תגובות: 31
צפיות: 4579

Re: 'ידיד נפש' - מהר אהוב כי בא מועד

[quote="מה שנכון נכון"][quote="עקביה"]מדברי הקדמונים דלהלן משמע שהבינו שאף 'אל תסיר' זו קביעה.

היכן מצינו ש'אל' פירושו קביעה?

עיין בדברי האבן עזרא בראשית מ"ט ד' וישעיה ב' ט' ובספר ערוגת הבושם לרבינו אברהם ב"ר עזריאל ח"ג עמ' 145
על ידי ירושלים
ה' דצמבר 15, 2016 6:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר תורה של הר"ן
תגובות: 23
צפיות: 3739

Re: ספר תורה של הר"ן

יעקב כהן כתב:
הוגה ומעיין כתב:שלשום עלו לרשת צילומי ספר תורה זה:

http://aleph.nli.org.il/F?func=direct&l ... =000041762

איך אפשר להוריד משם?
תודה רבה.


ג"א מצורף לבקשה הנ"ל ותודה רבה

ד"א בגליון בית נאמן האחרון (פר' וישלח גליון 41) הרב מזוז חוזר על דבריו ודוחה דברי משיגיו
על ידי ירושלים
ב' דצמבר 12, 2016 12:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם / דברי הגר"א משובצים במילואתם
תגובות: 4
צפיות: 1190

Re: מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם / דברי הגר"א משובצים במילואתם

ראה דברי החיד"א ז"ל בפני דוד פרשת וישלח כ': ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב י"ב. שמעתי מרב גדול אשכנזי ז"ל משם הרב מהר"ם איסרליש ז"ל בעל המפה [על השו"ע] שפירש שיעקב היה רוצה לשכב את בלהה פלגשו, ונתקנא ראובן ו...
על ידי ירושלים
ו' דצמבר 02, 2016 2:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביקש יצחק לגלות את הקץ לעשו בנו
תגובות: 1
צפיות: 558

ביקש יצחק לגלות את הקץ לעשו בנו

מדרש תנחומא ויחי ח': ויקרא יעקב אל בניו זש"ה מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח (איוב יב) הכתוב מדבר ביצחק ויעקב ששניהם בקשו לגלות מסטורין של הקב"ה, יצחק כתיב בו ויקרא את עשו בנו הגדול בקש לגלות לו את הקץ והעלים הקב"ה ממנו. יעקב בקש לגלות לבניו את הקץ שנא' ויקרא יעקב אל בניו וכו', ובילקו...
על ידי ירושלים
ה' דצמבר 01, 2016 10:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ח פלאג'י על ר"ח כסלו
תגובות: 4
צפיות: 810

Re: ר"ח פלאג'י על ר"ח כסלו

ז"ל הגר"ח פאלג'י בס' מועד לכל חי סי' כו אות ה: החדש הזה [מרחשון] שבטו נפתלי, כמו שכתב הרב עמודי שמים דקמ"ד ע"ב, וראוי לרוץ בו לדבר מצוה כמדתו אילה שלוחה, וביום י' לחדש שנולד גד כמו שכתב שם, יהיה היום הזה למזל טוב לכל העושה דבר, וביום טובה יהיה טוב, כי זכות גד חופף עליו כל היום הה...

עבור לחיפוש מתקדם