מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 103 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ירושלים
ה' אוקטובר 06, 2016 3:54 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: עושה השלום בברכת המזון בעשי"ת
תגובות: 14
צפיות: 1843

Re: עושה השלום בברכת המזון בעשי"ת

לעומקו של דבר כתב:אגב,

שמעתי מיהודי שאצל עיירת אבותיו באונגארין נתעוררה מחלוקת האם לסיים בתפילה עושה השלום או המברך את עמו ישראל בשלום
וסוף של דבר נחלקה העיירה לשני בי"כ, שני קבוצות ושני קהילות. אלו קרויים "מברכיאנעס" ואלו "עושאנעס"....כבר סיפר זאת רבינו החתם סופר ז"ל כנודע.
על ידי ירושלים
ה' אוקטובר 06, 2016 3:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 744
צפיות: 32288

ספר הבריאה

בספר שלמי צבור, מהדורת אהבת שלום, עמ' רנז מביא מספר הבריאה סימן נג, וכן שם עמ' ער"ה מביא מספר הבריאה סימן נב.

מהו ספר זה?, מי מחברו?, האם נדפס?, בקצרה מי יכול להרחיב בפרטים אודות ספר זה. [מהציטוטים המובאים שם נראה לי כאילו הספר יצא מבית המדרש של בעל הרוקח ראה שם]. תודה מראש.
על ידי ירושלים
ה' ספטמבר 15, 2016 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 2 תפילות מתוך סידור רס"ג
תגובות: 7
צפיות: 964

Re: 2 תפילות מתוך סידור רס"ג

התפילות הנפלאות של רס"ג ז"ל נדפסו גם בראש סדור אוצר התפילות.
על ידי ירושלים
ד' אוגוסט 31, 2016 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: אוי לו למי שהעולם מטעין בו ואין בו
תגובות: 7
צפיות: 889

Re: אוי לו למי שהעולם מטעין בו ואין בו

המקור נמצא מדרש מרגניתא דרבי מאיר, מובא בחק לישראל פרשת בראשית ליום ג' עיי"ש. מי שכתב שהמקור נמצא הירושלמי ופרק רבי אליעזר יציין המקום במדוייק וכמדומה ליתא התם.
על ידי ירושלים
ש' אוגוסט 20, 2016 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לאיפה נעלם רבי זכריה בן אבקלוס
תגובות: 67
צפיות: 9911

Re: לאיפה נעלם רבי זכריה בן אבקלוס

ספר מסילת ישרים פרק כ (במשקל החסידות): והנה מה שצריך להבין הוא כי אין לדון דברי החסידות על מראיהן הראשון, אלא צריך לעיין ולהתבונן עד היכן תולדות המעשה מגיעות, כי לפעמים המעשה בעצמו יראה טוב, ולפי שהתולדות רעות יתחייב להניחו, ולו יעשה אותו יהיה חוטא ולא חסיד. הנה מעשה גדליה בן אחיקם גלוי לעינינו שמפנ...
על ידי ירושלים
ו' אוגוסט 19, 2016 2:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היולדת שמונה בנים מקום מובטח לה בגן עדן - מקור
תגובות: 18
צפיות: 1848

Re: היכן המקור למשפט ידוע כל שיש לו 7 בנים לו רואה פני גהינם

עיין רש"י שמואל א ב ה' עה"פ עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה: ובעוד שהעקרה יולדת שבעה בנים, רבת בנים אמללה וקוברת בניה, חנה ילדה שבעה, שנאמר (להלן פסוק כא) כי פקד ה' את חנה ותהר ותלד שלשה בנים ושתי בנות, וכשחנה יולדת אחד, פנינה קוברת שנים, ועשרה בנים היו לה, שנאמר (לעיל א ח): הלא אנכי טו...
על ידי ירושלים
ה' אוגוסט 11, 2016 12:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדיק ובעל תשובה
תגובות: 3
צפיות: 477

Re: צדיק ובעל תשובה

במועדים בהלכה מהדורה הישנה
על ידי ירושלים
ה' אוגוסט 11, 2016 11:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדיק ובעל תשובה
תגובות: 3
צפיות: 477

צדיק ובעל תשובה

בברכות לד: יש מחלוקת מי גדול צדיק [סברת רבי יוחנן] או בעל תשובה [סברת תלמידו רבי אבהו] והרמב"ם פסק שבעלי תשובה גדולים מצדיקים, וקשה דרבי אבהו תלמיד רבי יוחנן ואין הלכה כתלמיד. בספר המועדים בהלכה עמ' ס"ח מביא בשם הגאון הרוגאצ'ובר דהרמב"ם פסק כרבי אבהו, משום שהגמרא בקידושין מט: סוברת כמ...
על ידי ירושלים
ה' אוגוסט 11, 2016 11:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קרית ספר למאירי
תגובות: 8
צפיות: 749

Re: קרית ספר למאירי

לא היה ממגורשי ספרד, אבל היה גם גירוש צרפת בשנת ה' סו
על ידי ירושלים
א' אוגוסט 07, 2016 10:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יומא טבא לרבנן ! ה"שואל ומשיב" עולה ונדפס מחדש!
תגובות: 88
צפיות: 9317

Re: יומא טבא לרבנן ! ה"שואל ומשיב" עולה ונדפס מחדש!

א. חיים כתב מה שכתב, וראה בשו"ת כוכב מיעקב מהגאון רבי יעקב ויידענפעלד מהירמילוב, מהדורת ניו יארק תשי"ח [נמצא באוצר], בתחילת הספר הובאו עובדות מבנו הגאון מטשעבין זצ"ל שאמר בחיים חייותו, וכך סיפר על אביו: בהיותו סמוך עוד על שלחן חותנו, עבר אז הגאון רשכבה"ג רבי יוסף שאול נטנזון בעל ...
על ידי ירושלים
ה' אוגוסט 04, 2016 4:39 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חיפוש מקור לתפלה שנכנסים לסוכה
תגובות: 2
צפיות: 794

Re: חיפוש מקור לתפלה שנכנסים לסוכה

ראה בספר פלא יועץ [ערך גלות]: אמרו רז"ל גלות מכפרת עון, ובלבד שישמר בדרך אשר הולך מכל דבר רע, שלא יהא כמקנח מצד אחד ומלכלך מצד אחר, ואם לא יזדמן לו בגזרת שמים לילך בדרכים - יש שעוקר דירתו מבית לבית וחשוב גלות ויכוין לזה, שהרי אמרו שמה שאנו גולים בחג מבית לסוכה הוא לנו לגלות מכפרת עון . ולזה יכו...
על ידי ירושלים
ה' אוגוסט 04, 2016 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל התאפקות מכעס מביאה לאדם חבילה של כסף
תגובות: 3
צפיות: 608

כל התאפקות מכעס מביאה לאדם חבילה של כסף

בגליון באר הפרשה פרשת מטות סוף אות א עמ' ג מובא: וכבר אמר אחד מתלמידי הבעש"ט כל התאפקות מכעס - מביאה לאדם "חבילת כסף". מי יגלה מקור הדברים וטעמו.שכויח.
על ידי ירושלים
ד' אוגוסט 03, 2016 9:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רעיונות לתוספות על ירושלמי הנדמ"ח
תגובות: 45
צפיות: 4099

Re: רעיונות לתוספות על ירושלמי הנדמ"ח

אולי יש ללקט ביאורים גם מספר כוכבי יצחק ומספר אוצר הירושלמי
על ידי ירושלים
ג' אוגוסט 02, 2016 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חנוך תופר מנעלים -דעת החזו"א
תגובות: 13
צפיות: 1363

Re: חנוך תופר מנעלים -דעת החזו"א

בקובץ המעיין שהופיע זה עתה דנו בזה
על ידי ירושלים
ב' אוגוסט 01, 2016 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שלסנדק מוחלים לו על עוונותיו, ועוד
תגובות: 4
צפיות: 706

מקור שלסנדק מוחלים לו על עוונותיו, ועוד

האם יש מקור ברור לכך שלסנדק מוחלים לו על עוונותיו? (בעבר היה אשכול בנוגע מה הענין לקבל ברכה מסנדק אחר הברית כיון שלכל המשתתפים מוחלים להם על עוונותיהם, ראה המקורות באשכול שם)

ומה טעם מרן החזו"א זצ"ל הידר להיות סנדק ואף טרח בנסיעה ארוכה עבור זה?

תודה למשיבים.
על ידי ירושלים
ד' יולי 27, 2016 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה במרה? <תורה תמימה>
תגובות: 55
צפיות: 8193

Re: פרה אדומה במרה? <תורה תמימה>

לפני שנים נדפסה מהדורת תורה תמימה עם הגהות אדמו"ר באר משה מאוז'רוב זצ"ל שמראה ומגלה הרבה מקומות מהיכן לקח התורה תמימה, גם רנ"צ פרידמן ז"ל פירסם מאמר גדול - איני זוכר אם בשמעתין או במעיין - שגם כן מראה כנ"ל. כמו כן בספרי הגריח"ס שליט"א מציין הרבה מקורות מהיכן שאב הת...
על ידי ירושלים
ג' יוני 28, 2016 1:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נפל מהגג ונתקע באשה
תגובות: 14
צפיות: 1606

Re: נפל מהגג ונתקע באשה

תוס' שבת קנב ע"ב: ומה שהביא ראיה מעירובין יש דוחין דאף על פי שאין רגילות לעשות כסוי ארון מבעלי חיים, כמה דברים אשכחן דלא שכיחי ומיירי בהו הש"ס, להראות לנו הדין ודרוש וקבל שכר כדאמרינן בבהמה המקשה (חולין דף ע.) בלעתו חולדה והוציאתו והכניסתו והקיאתו ויצא מאליו מהו הדביק שני רחמים ויצא מזה ונ...
על ידי ירושלים
ד' מאי 11, 2016 6:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אסור לתת צדקה לעני כפוי טובה?
תגובות: 10
צפיות: 1063

Re: אסור לתת צדקה לעני כפוי טובה?

דן בזה הגרי"ח סופר שליט"א במאמרו על מצות צדקה בקובץ מקבציאל (ע"י חברת אהבת שלום) קובץ לד טור ב
על ידי ירושלים
ג' מרץ 22, 2016 11:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?
תגובות: 294
צפיות: 33237

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

בקובץ אור הצפון דבעלזא, ישנה עדות על אדמו"ר מהרי"ד שהיה לומד בהגהות הרש"ש ,ודחה המפקפקים (כך בזכרוני). מי יכול למצוא הדברים ולהעלותם כאן, שכיוח.
על ידי ירושלים
ה' מרץ 03, 2016 5:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית המקדש השלישי
תגובות: 2
צפיות: 495

Re: בית המקדש השלישי

האריך הגרי"ח סופר שליט"א בספר יחי יוסף סי' טו עמ' קעט והלאה עיי"ש נפלאות
על ידי ירושלים
ד' פברואר 10, 2016 9:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב צבי שפירא
תגובות: 4
צפיות: 664

Re: רבי יעקב צבי שפירא

ישר כח

אבל זה ששם משפחת חתנו טאוושונסקי (באות ו' ולא י') כבר נזכר בספר אהלי שם עמ' 12 שציינתי עיי"ש.
על ידי ירושלים
ד' פברואר 10, 2016 12:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב צבי שפירא
תגובות: 4
צפיות: 664

רבי יעקב צבי שפירא

רבי יעקב צבי שפירא אב"ד אסטרין, תלמיד מהרי"ל דיסקין, ומחבר הגהות טהרת השלחן על או"ח, והגהות תפארת יעקב על תפארת ישראל, והגהות על מנחת חינוך בספר לבנת המנחה מחתנו, עליו ראה באהלי שם עמ' 12. דבריו בקצרה וקילורין לעינים, מי יכול לכתוב אודותיו (פרטי חייו רבנותו צאצאיו ספריו וכו'). תודה מר...
על ידי ירושלים
ג' ינואר 12, 2016 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 58
צפיות: 5080

Re: הקל הקל תחילה

הרה"ג רבי יעקב חיים סופר שליט"א בס' תפארת יצחק (סי' לא) דן בענין זה דהקל הקל תחילה אם הוא מהתורה, והביא שם דברי המבי"ט בקרית ספר הלכות מאכלות אסורות פרק יד: כל מי שמסוכן מאכילין אותו דברים אסורים, ונראה דהא דאמרינן מאכילין הקל קל תחילה לא הוי אלא מדרבנן, דמדאוריתא אין לך דבר חמור שעומ...

עבור לחיפוש מתקדם