מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8012 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 05, 2019 1:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 125
צפיות: 13605

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

תוס' ב"ק יב. אנא מתניתא ידענא. אע"ג דבכמה דוכתין אשכחן דכמקרקעי דמי לענין אונאה ושבועה אור"י דהכא לא איירי אלא במילי דרבנן ולגבות מיתמי ומלקוחות וסבר שעבודא לאו דאורייתא ולא גבי אלא מדרבנן ולענין פרוזבול וקנין אגב דהוי נמי מדרבנן וקרא דערים מצורות אסמכתא בעלמא היא ולקמן דקאמר להך לישנ...
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 05, 2019 12:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואת הנפש אשר עשו בחרן
תגובות: 15
צפיות: 2365

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

עצם הענין שהתליה בגלגל חמה היינו בהתבוננות ב'השמים מספרים', מופיע כבר באברבנאל פרשת לך לך, וברבינו בחיי פ' יתרו, בינה לעיתים דרוש עז, רשב"ץ במגן אבות, בעל העקידה, ועוד. איצטגנינו וכו' תלאה בגלגל חמה פי' הראשוני' דאאע"ה המשיך רבי' לעבודת ה' בחכמות לבו שפרסם אלהותו ברבי' וריפא מדוה הנפשות ומ...
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 05, 2019 12:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כִּי כָל אִישׁ אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא יִקְרָב
תגובות: 0
צפיות: 153

כִּי כָל אִישׁ אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא יִקְרָב

פרשת אמור - דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר אִישׁ מִזַּרְעֲךָ לְדֹרֹתָם אֲשֶׁר יִהְיֶה בוֹ מוּם לֹא יִקְרַב לְהַקְרִיב לֶחֶם אֱלֹהָיו. כִּי כָל אִישׁ אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא יִקְרָב אִישׁ עִוֵּר אוֹ פִסֵּחַ אוֹ חָרֻם אוֹ שָׂרוּעַ. ראיתי כעת את ד' הרעק"א בגי' הש"ס, מצו"ב. ונסתפקתי אם יש ללמוד ...
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 04, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שעטנז בכל לבישה ולבישה
תגובות: 7
צפיות: 272

שעטנז בכל לבישה ולבישה

מהריל דיסקין.png
מהריל דיסקין.png (47.56 KiB) נצפה 272 פעמיםוהוקשה לי, דבמכות כא: רב אשי אומר אפילו לא שהה אלא כדי לפשוט וללבוש חייב, וכך נפסק.

וא"כ מה נהנה רבינו מהערה זו, ולמה היא צודקת.
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 04, 2019 3:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לנכרי לעלות באילן, וכיו"ב
תגובות: 9
צפיות: 1014

Re: אמירה לנכרי לעלות באילן, וכיו"ב

ואלו הן משום שבות לא עולין באילן ולא רוכבין על גבי בהמה ולא שטין על פני המים וכו' האם באיסורי שבות האלו, ודכוותייהו, יש איסור של אמירה לנכרי? (הרי מותר להגיד לנכרי היושב על אילן, לקטוף ממנו פרי לצורכו, אז האם ייאסר להגיד לו לעלות באילן מחשש שמא יקטוף לצורך עצמו? אתמהה), האם יש בזה משום שביתת בהמתו?...
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 03, 2019 7:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכה כדברי המיקל בעירוב
תגובות: 20
צפיות: 1811

Re: הלכה כדברי המיקל בעירוב

יש בראש' שכ' להדיא דהאי כללא נאמר רק על המחלוקות שהיו קודם לרבי יהושע בן לוי, אבל אלו שאחריו לא נכללו בזה. אולי אפשר לומר שבאמת אין טעם מעיקה"ד לפסוק כהמיקל, אלא שריב"ל חישב את כל המחלוקות, ועלה לו בחשבונו שבכולם 'במקרה' נפסק כהמיקל. אבל לכאו' אין בזה טעם. אולי אפשר לומר דהמחלוקות שעד זמנ...
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 03, 2019 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לנכרי לעלות באילן, וכיו"ב
תגובות: 9
צפיות: 1014

Re: אמירה לנכרי לעלות באילן, וכיו"ב

באיסורי שהייה וחזרה שמא יחתה, מצינו איסור מעשה שבת על התוצאה שנעשתה באיסור.
האם באיסורי שבות כמו רכיבה ע"ג בהמה ופולין לאור הנר, גם מצינו כך?
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 01, 2019 2:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: א"ר יהודה מעשה - אמרו לו משם ראיה
תגובות: 1
צפיות: 257

א"ר יהודה מעשה - אמרו לו משם ראיה

פעמים הרבה במשניות וברייתות מצינו שיביא תנא סייעתא לשיטתו מכח מעשה שהיה אצל חכמים קדמונים, וידחו אותו החולקים מחמת ש"שעת הסכנה היה", או "קטן היה" וכד', שאין ללמוד מן אותו המעשה. אבל ברוב המקרים זה מופיע אצל רבי יהודה ומחלוקתו, שמביא ר"י ראיה לדבריו מ"פעם אחת", ודוח...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 30, 2019 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 337
צפיות: 41333

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

בדין קריאת שמו"ת; האם צריך להוציא בפיו, או דסגי בהרהור וכמו לימוד בעלמא. מחיפוש בבר אילן תשובות והנהגות כרך ד סימן עג והנה לכאורה פשוט דתרגום אונקלוס צריך לקרוא בפיו דוקא ולא מספיק בהרהור, ולפ"ז אולי גם כשלומד רש"י לתרגום הדין כן, שיש להוציא בפה לצאת חובת שנים מקרא ואחד תרגום, ולא מצ...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 29, 2019 9:49 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח קטלוניא: נוסח תפילה קדמון של יהודי קטלוניא
תגובות: 23
צפיות: 1241

Re: נוסח קטלוניא: נוסח תפילה קדמון של יהודי קטלוניא

סידור קטלוניא כתב:חשיבות רבה יש לסדרה של בקשות שחוברו ע"י חכמי קטלוניא היוצאות לאור לראשונה,
ביניהן אחת מאת הרמב"ן, אחת מאת הרשב"א ואחת מאת רבנו זרחיה הלוי.
אולי אפשר לקבל טעימה?
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 28, 2019 9:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנציקלופדיה תלמודית - כרך מא חדש!
תגובות: 24
צפיות: 3137

Re: אנציקלופדיה תלמודית - כרך מא חדש!

מדבר קדש כתב:אני שנים מתפלל שיחליטו לקפוץ לכרך האחרון באמצע הסדרה ויוציאו לאור את הערך "תפילה".. ובכלל מעניין מה יכתבו בערך "תורה"..

ערך תפילה (מסתמא חלקי) כבר יצא לאור, נכתב ע"י הג"ר דוד קאהן מליקווד.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 28, 2019 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 337
צפיות: 41333

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

בדין קריאת שמו"ת; האם צריך להוציא בפיו, או דסגי בהרהור וכמו לימוד בעלמא.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 27, 2019 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אסוקי מילתא
תגובות: 2
צפיות: 182

אסוקי מילתא

סוכה דל"ט - אמר רבא לא לימא איניש ברוך הבא והדר בשם ה', אלא ברוך הבא בשם ה' בהדדי. אמר רבא לא לימא איניש יהא שמיה רבא והדר מברך, אלא יהא שמיה רבא מברך בהדדי. אמר ליה רב ספרא, משה שפיר קאמרת, אלא התם והכא אסוקי מילתא הוא ולית לן בה. יבמות דק"ו - אמר אביי האי מאן דמקרי גט חליצה, לא ליקרי לדי...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 27, 2019 7:30 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 592

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

כח עליון כתב:למה נראה לך מסברא דל"ש דופ"ע כנגד המיעוט הפרוץ? הרי...
הנחתי ככה מסברא, וק"ו מהענין של תרי הילכתות.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 26, 2019 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין טוענין למסית
תגובות: 4
צפיות: 674

Re: אין טוענין למסית

באמת צ"ב, דאמנם שייך לומר שאדם המחוייב בעונש ואם יטען משהו יפטר אף שאם לא יטען לא נחוש לזה כלל, כי זה צד רחוק שאירע כך וכיו"ב, אלא שאם טוען נפטר עי"ז, אבל בטענה כגון "דברי מי שומעים" שאינו מחדש מציאות אלא סברא בדין, למה זה יהיה תלוי במה שהוא טוען כך. (וביד רמה בסנהד' מצדד גם...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 11:56 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 592

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

שומע ומשמיע כתב:הסיבה שמן הצד פוסל גם כשאינו מהלך ע"פ כולה, הוא כי אז הדפנות לא מגיעות לסכך. אבל במקום שלא צריך דופן, לא צריך שהסכך יגיע.
ואז יוכשר גם בסכך פסול יותר מד' אמות?


כח עליון כתב:במאוזן? אינו נכון כי שם יש לו מחיצות מעולות.
אני לא רואה אותם. (בצד התחתון בציור אין מחיצה).
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 11:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1007
צפיות: 63805

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

תודה לכולכם! (זה לכאו' נוגע לאשכול הזה, וחבל שלא נדפס).
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 11:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10822
צפיות: 1048704

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

https://tablet.otzar.org/he/pages/?&res ... book=21874
מוריה שא, מאמר הרב רוזנטל, עמודים קטז-קכב.
תודה.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 11:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1007
צפיות: 63805

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספרי עוד''ד.png
בספרי עוד''ד.png (28.19 KiB) נצפה 1111 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 11:03 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כלל בתורה שבו נצא לאורה
תגובות: 5
צפיות: 1797

Re: כלל בתורה שבו נצא לאורה

קטע מקביל -

מוריה רלא.png
מוריה רלא.png (117.07 KiB) נצפה 186 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 747
צפיות: 106672

Re: השוואות...

שו"ת מהרי"ל החדשות סימן ו ומה שכתבת כשחותכין כנף דאין נשאר אלא ג' כנפות נראה דהנשארים אם חותכין אותו באלכסון ואי חותכין קצת בעיגול נראה דאפי' הכי חשוב כנף אפי' אם אינם חד כ"כ כחודו של מחט. אמנם אפי' אם אירע כן שחתכו הכנף בעגול לגמרי נראה לעניות דעתי דלא מיפסלי הני תלתא משום תעשה ולא ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: ארבע כנפות בקופסה
תגובות: 10
צפיות: 420

ארבע כנפות בקופסה

שאלני חד -
למה לגבי מזוזה דינא הוא דאין לקבוע מזוזה עד שידורו בבית, ואם קבע מזוזה קודם אז יש בזה שאלה של תולמה"ע,
ואילו לגבי ציצית מטילים בשופי את החוטים בבגד ד' כנפות עוד לפני שלובשים את הבגד.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 2:50 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 592

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

דין ד' טפחים נאמר לעניין להפריד שיעור ז' דסוכה לשניים, דאם יש מכאן ז' ומכאן ו' ובאמצע ד', הרי כל הצד של הו' פסול, או שיש מכאן ד' ומכאן ד' ובאמצע ד' פסול אז כל הסוכה פסולה ובמן הצד כל זה אינו שייך כלל וכלל, אלא הד' פסול אכן פסול, ובעינן ז' כשר מלבד זה הסוכה.png המחיצה מסומנת באדום, הסכך הכשר בירוק, ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 2:35 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 592

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

ראיתי כעת ענין קצת דומה בס' יד הרש"ז עמ"ס סוכה עם תשובות חכמי זמנינו. עי"ש.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 2:16 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 216
צפיות: 30229

Re: כמה שירים, בבקשה.

זלמן כתב:נעימתו המרגש של ר' ירמיה דמן - "ריבון כל העולמים".

יש למישהו? חסד עצום...


מאמצע הדקה השלישית.

02. שלום עליכם.MP3
(11.48 MiB) הורד 83 פעמים


או שהתכוונת לזה -
03. ריבון כל העולמים.MP3
(3.92 MiB) הורד 77 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 1:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בראשית - אל האשה אמר
תגובות: 9
צפיות: 347

Re: בראשית - אל האשה אמר

מהרשום אצלי - אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים. ובחז"ל יש כמה אופנים בפי' עצבונך דאזיל אדם בתולים ודם נידות, (ומבו' דלולי החטא לא היה לאשה הך דמים. ואולי א"ש הא דעתידה אשה שתלד בכל יום, דלע"ל תתבטל טומאת הדמים, וצ"ע מטומאת לידה. ובלא"ה כבר כ' המפרשים ד"...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 1:26 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 592

דופן עקומה מהפרוץ המועט

סכך פסול פוסל את הסוכה בארבעה טפחים, ומן הצד, אמרי' דופן עקומה ואינו פוסל אלא בד' אמות. ואמנם בדפנות הסוכה אין חיוב שיהיה "כולו עומד", אלא סגי בעומד מרובה. ומסברא נראה דל"ש לומר דופן עקומה כנגד המיעוט הפרוץ. וא"כ העיר לי חכ"א דמצינו דין מחודש ביותר - דסכך פסול פוסל בארבעה אף...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול גליונות המעין להורדה
תגובות: 61
צפיות: 10656

Re: אשכול גליונות המעין להורדה

באחד הגיליונות לעיל יש סקירה של הר"י ענבל על ספר חוט שני להגרנ"ק זצ"ל, ובתו"ד העיר - המעין על חוט שני.png ואין כאן הערה, כי דין 'דבר שיש לו מתירים' ודאי לא בא לקבוע הלכה לחומרא בתורת ודאי, אלא דבדשיל"מ אין הולכים אחר הרוב, והדר דינא דהוי כספק מחצה על מחצה, ואזלי' לחומרא. אבל...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 747
צפיות: 106672

Re: השוואות...

שו"ת מהר"ח אור זרוע סימן עא - שבת קובעת דאפילו אכילת עראי חשיבא קבע למעשר. נראה דגם לענין פת הבא בכיסנין שכתב אבא מרי זצ"ל שאם אחר ברכת המזון הביאו לפניו דיסתקא וכיוצא בזה המתובלת הרבה בתבלין ומתוך כך אין אוכלין ממנה כי אם מעט. מברך עליה בתחלה בורא מיני מזונות ולבסוף בורא נפשות רבות....
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 12:57 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 21
צפיות: 1054

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

ע"ע יד אליהו (רגולר) א,כד.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 25, 2019 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצ"ע שהז"ג
תגובות: 60
צפיות: 5907

Re: מצ"ע שהז"ג

יש מהפוס' שביארו הטעם שאשה מברכת על מ"ע שהז"ג, כי היא מכניסה את עצמה לחיוב. וכעת ראיתי מי שהביא בשם הגר"ש דבילצקי להורות מכח זה, שנשים לא תברכנה ברכת 'לישב בסוכה' אם אינן מקפידות תמיד לשבת בסוכה, דאינן מכניסות עצמם לחיוב. מוכר? עי' מה שהעירו בזה לעיל, וכעת ראיתי בישועות יעקב (ר"...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 24, 2019 10:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנאה צדדית מהמאכל והמשקה
תגובות: 12
צפיות: 1220

Re: הנאה צדדית מהמאכל והמשקה

במסטיק יש טעם בלוע שנמצץ ע"י לעיסה, ויש הרבה פעמים גם שכבה חיצונית גלויה של כעין אבקה מתוקה. במ"ב רב,עו משמע שיש לברך. בישכיל עבדי וכן בברכת ה ח"ב עמוד מא כתבו שלא לברך (ע"ש בדבריו), ומאידך ביבי"א ח"ז סל"ג ובאול"צ ח"ב עמוד קיא כתבו לברך. [וכ"ז לענין...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 24, 2019 9:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירור שמועה: איסור סוטה לבעלה כמו איסור לא תשקצו
תגובות: 23
צפיות: 2109

Re: בירור שמועה: איסור סוטה לבעלה כמו איסור לא תשקצו

ראה עוד את דברי הרב יהושע ענבל בתוך העלון המצו"ב, בפתיחה למס' נדה.
https://drive.google.com/file/d/1BEJ1h6 ... UwizI/view
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 24, 2019 12:04 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 216
צפיות: 30229

Re: כמה שירים, בבקשה.

יום שבתון, סלונים.
מה זה?
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 23, 2019 9:42 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 46
צפיות: 4096

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

ויותר פליאה בעיני, שאין מבקשים כלל בשמו"ע שיהיו ילדים. משנת רבי אליעזר פרשה יב - ואין אתה יכול להוסיף עוד מדות אחרות על שמונה עשרה, אם פקידת העקרות כענין שנאמר ויעתר יצחק, הרי הוא בכלל רפואת חולים. ואם פרנסה כענין שנאמר ויצמא מאד ויקרא, הרי הוא בכלל ברכת השנים, וכדומה להן. יישר כח. וכמעט באותם...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 22, 2019 10:01 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בר מצווה ביו"ט שני של גלויות
תגובות: 9
צפיות: 2278

Re: בר מצווה ביו"ט שני של גלויות

היכ"ת דבן חו"ל ביו"ט שני (ואולי גם שאר ימי חוה"מ) חייב ליקח ד' מינים ובן א"י אינו חייב: דהנה 'נראה ונדחה' הוא איבעיא דלא איפשיטא, עי' ביאוה"ל תרמ"ו פלו' הראשונים לדינא בזה, וא"כ אם נראה ונדחה ביו"ט ראשון, להצד דנראה ונדחה לא מהני, הרי בן א"י לולב פס...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 22, 2019 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאגר עיתונות ?
תגובות: 50
צפיות: 3940

Re: מאגר עיתונות ?

המליץ, תרמ"ג ג 60
היכן אפשר לקרוא?
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 21, 2019 9:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל הדבר הטוב - העיקר חסר
תגובות: 3
צפיות: 279

Re: כל הדבר הטוב - העיקר חסר

אגב, גם אחרי בנין ביהמ"ק אמר שלמה המלך (בהפטרת שמיני עצרת) -
בָּרוּךְ ה' אֲשֶׁר נָתַן מְנוּחָה לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר דִּבֵּר לֹא נָפַל דָּבָר אֶחָד מִכֹּל דְּבָרוֹ הַטּוֹב אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד מֹשֶׁה עַבְדּוֹ.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 21, 2019 8:49 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: 'שמחת בית השואבה' הגיונות וביאורים
תגובות: 12
צפיות: 1072

Re: 'שמחת בית השואבה' הגיונות וביאורים

עושה חדשות כתב:יש"כ.

האם מי מהקדמונים עמד לבאר למה השמחה הגדולה היתה סביב שאיבת המים ולא בעצם הניסוך?

שמתי לב היום ללש' הפסוק בשמואל וַיִּקָּבְצוּ הַמִּצְפָּתָה וַיִּשְׁאֲבוּ מַיִם וַיִּשְׁפְּכוּ לִפְנֵי ה', מענין.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 20, 2019 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 34
צפיות: 2105

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

מסתמא אפשר לבאר גם את זה -
"עולה נקבה שהיא כשרה בבמת יחיד", ע"ז כד:

עבור לחיפוש מתקדם