מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8756 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 04, 2015 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: פטור מצטער, ולא לענין סוכה
תגובות: 7
צפיות: 1693

Re: פטור מצטער, ולא לענין סוכה

אין כוונתי רק על אלו שפטרו משום צער וכו', אלא על אלו שלמדו כן מדין מצטער דסוכה, אף דיסודו הוא מ'כעין תדורו' לכאו', וכההיא דהאו"ז והרדב"ז שהבאתי.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 04, 2015 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: לבשל בשבת ?!
תגובות: 5
צפיות: 1135

Re: לבשל בשבת ?!

גם אם מתכוין לכך, לכאו' כל מצד אחד לאו כלום הוא, וכן לענין חצי שיעור כל מצד אחד לאו כלום הוא. כך נראה לי לכאו'.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 02, 2015 1:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו גרשום דמתקריא יצחק
תגובות: 4
צפיות: 1047

רבינו גרשום דמתקריא יצחק

בפתיחה לפי' רגמ"ה על מסכת בכורות מופיע השיר דלהלן: י וצר ובורא המאורות צ ופה ומאזין עתירות ח כמני להבין אמרות ק נויות קדם לדורות וחזקני לפרש דקדוקי בכורות... "יצחק" זה מאן דכר שמיה? (אגב, אי"ז המקור היחיד על "צופה עתירות", כמדומני שכבר מצינו בחז"ל את הענין שהקב&quo...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 02, 2015 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 776
צפיות: 135309

השוואות...

עוד צושטע'ל מענין. ז"ל תשובות ופסקים מחכמי אשכנז סימן קמ"ח : וגם מה דאמ׳ ר׳ אלעזר מזוייף מתוכו פסול מן התורה, משום דקסבר ר׳ אלעזר כי כתוב וכתב לה לשמה אכתיבת הגט כתיב דבעינן לשמה, ואם בא לחתום העדים שהן מכשירי הגט בתוך הגט הרשות בידו, ועל כל מה שכתוב בגט שהגט נכשר בו, כת׳ קרא דבעינן לשמה. ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 02, 2015 12:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבשל בשבת ?!
תגובות: 5
צפיות: 1135

לבשל בשבת ?!

אי' במנחות נז "כל מצד אחד כמאכל בן דרוסאי לא כלום הוא", וכן נפסק ברמב"ם פ"ט מהל' שבת וכן שאר פוס'. ז. א. שלמרות שהמבשל בשיעור מאכב"ד חייב, מ"מ אם זה רק מצד אחד פטור. וא"כ הרוצה לבשל בישול גמור בשבת, יש לו היתר מדאו' באופן כזה, שיבשל מתחילה צד אחד עד מאכב"ד, וא...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 02, 2015 12:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת עשרה וחצי?
תגובות: 0
צפיות: 613

אחת עשרה וחצי?

ז"ל פי' רגמ"ה חולין כו, ב : כל מקום שיש מכר אין לה קנס. כלומר באותו זמן שיכול למכור אדם את בתו לאמה אם אדם אחד תפשה ושכב עמה אין לה חמשים כסף שכתוב בפסוק הנערה והאב אינו יכול למוכרה נערה אלא קטנה וקטנה אין לה קנס ובכמה שנים היא חשובה נערה מבת אחת עשרה שנים וחצי עד שתים עשרה שנה חשובה נערה ...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 01, 2015 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיגו דהוי דופן וכו', ולא לענין סוכה
תגובות: 19
צפיות: 2655

מיגו דהוי דופן וכו', ולא לענין סוכה

בענין דברי הגמ' בסוכה הידועים "מגו דהויא דופן לענין סוכה - הויא דופן לענין שבת". נתתי ליבי על כך שרבותינו בנו מזה 'אב' לעוד מקומות, לפעול ע"י מיגו מעין זה. ואביא דוג' אחת חריפה. ז"ל האו"ז הל' מוצ"ש סי' צא : ובמוצ"ש ליו"ט כתב רב עמרם פקנה"ז פת במקום יין הי...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 01, 2015 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פטור מצטער, ולא לענין סוכה
תגובות: 7
צפיות: 1693

פטור מצטער, ולא לענין סוכה

לכאו' הפטור של מצטער לא נאמר בשום מצוה, אלא דוקא לענין סוכה משום "תשבו כעין תדורו". אבל מצינו בפוס' שנקטו פטור זה גם בדברים אחרים. באו"ז לענין איסור תחומין, וברדב"ז לענין איסור גילוח בימי הספירה. ובמידת "קל וחומר". ז"ל האו"ז הל' ער"ש סי' ו : אי פקח הוא הא...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 01, 2015 7:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נאה מקדושים
תגובות: 3
צפיות: 964

נאה מקדושים

יל"ע במה שאומרים בתפילה וקדושים יהללוך סלה, האם זה שבח שדווקא הם מהללים, או שזה המציאות שרק הם מהללים כעת, ולוואי שיהללו כולם. והנה לכאו' מצינו מטבע לשון "נאה לקדוש פאר מקדושים", אבל מאידך הרי מוסיפים בעשי"ת תלת "ובכן", ותוכנם הוא שישתחוו לפניך כל הברואים. (ונראה דאי&qu...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 01, 2015 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור חֵלב
תגובות: 5
צפיות: 970

איסור חֵלב

ראיתי בכוזרי שער ג שפירש איסור חלב מחמת היותו 'לגבוה' : להשמר מהדם והחלב מפני שהם חלק אשי ה'
אמנם הר"מ במורה כ' הטעם מפני פחיתותו וגריעותו של החלב.
יש עוד מקורות לענין?
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 01, 2015 6:43 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פיתרון לספק מצטער
תגובות: 9
צפיות: 2016

פיתרון לספק מצטער

הפוס' נקטו בדין 'מצטער', שאם מצטער שלא מחמת הסוכה, כגון שיש לו חולי וכד' המפריע לו בשווה גם בבית, אינו נפטר מן הסוכה. עוד נקטו, דאם יורד גשם וכד', אבל אין לו בית ליכנס בו, ג"כ חייב בסוכה ומברך 'לישב', דדמי למצטער שלא מחמת הסוכה. וא"כ יש להציע דאם יורד מעט גשם, באופן שיש ספק אם הוי מצטער או...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 27, 2015 3:48 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לא לישון ערב סוכות
תגובות: 31
צפיות: 7655

לא לישון ערב סוכות

לקט יושר חלק א (אורח חיים) עמוד קמד ענין א

ואינו ישן בערב סכות בצהרים כדי שיוכל לישן לתיאבון בלילה, כי בסכה השינה קובע עיקר הדירה.
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 27, 2015 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: עדות ב' נשים באיתחזק איסורא
תגובות: 5
צפיות: 1074

Re: עדות ב' נשים באיתחזק איסורא

על פי הזכור לי, אין שם צד כזה, לומר שעד אחד לא מועיל באיתחזק איסורא, וצריך ב' עדים, אבל מאידך גם נשים כשירות לעדות זו. אגב, באותו קטע בערוגת הבושם שציינתי יש עוד אריכות במה שדן הגאון הנ"ל שציינת, בספרו "דברי אמת" סימן א, על הטעם להצריך ב' עדים להתיר למול בשבת תינוק שזהו יום השמיני שלו...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 27, 2015 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: עדות ב' נשים באיתחזק איסורא
תגובות: 5
צפיות: 1074

Re: עדות ב' נשים באיתחזק איסורא

?
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 27, 2015 9:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: 2 חידושים של הסמ"ק מצוריך בהל' עירובין
תגובות: 9
צפיות: 1620

Re: 2 חידושים של הסמ"ק מצוריך בהל' עירובין

אגב חידושים בעירובין, שאין להם מקורות נוספים לפנינו, ולא הובאו בפוס' שאח"כ. כתב בסידור ר"ש מגרמייזא "ועוד ר' קלונימוס משמו, הא דאמ' במסכת עירובין קטון גובה את העירוב משום חינוך מצוה, כמו שרגיל לשלח את הקטון לגבות קמח מן כל בני חצר בפסח, מה הפרש יש כשקטון גובה את הקמח מן כל בני מבוי, ל...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 27, 2015 1:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום
תגובות: 15
צפיות: 3227

ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום

איתא בירושלמי במעשרות פ"ג ה"ד "רבי ירמיה בעי קומי רבי זעירא היתה ניטלת בדוקני. דלמא רבי זעירא ורבי אבא בר כהנא ורבי לוי הוון יתבין והוה רבי זעירא מקנתר לאילין דאגדתא וצוח להון סיפרי קיסמי. אמר ליה רבי בא בר כהנא למה את מקנתר לון שאל ואינון מגיבין לך. אמר ליה מהו דין דכתיב [תהילים עו י...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 27, 2015 1:10 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חידוש בעל העקידה
תגובות: 0
צפיות: 636

חידוש בעל העקידה

בס' עקידת יצחק פרשת אמור שער סז האריך בעל העקידה בביאור מצוות חג הסוכות, ובתו"ד יש חידוש בגדר הדין של לימוד בעיון חוץ לסוכה. ז"ל "והנה הסוכה הזאת אשר על זה האופן, צדיקים יבאו בה, ולא יצאו ממנה בשום דבר של קביעות, כמו שלא הותר להשתמש חוץ ממנה, רק אכילה ושתיה פחותה מכשיעור (סוכה כ"...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 27, 2015 12:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: 2 חידושים של הסמ"ק מצוריך בהל' עירובין
תגובות: 9
צפיות: 1620

Re: 2 חידושים של הסמ"ק מצוריך בהל' עירובין

בעמ' תכד מפורש שהדברים לקוחים משיטת שאנץ, דהיינו תוספות שאנץ האבודים על עירובין (חלקם נמצאו לאחרונה בגניזת אירופה, אך לא נראה לי שגם דיבור זה בכלל). כדאי לבדוק אם האו"ז הביא חלק מהעניין, כיוון שהוא העתיק מתוס' שאנץ לעירובין. אגב, בסמ"ק מצוריך כת"י ני"ו (דף 272א) כתוב "לדעת&...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 27, 2015 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: 2 חידושים של הסמ"ק מצוריך בהל' עירובין
תגובות: 9
צפיות: 1620

Re: 2 חידושים של הסמ"ק מצוריך בהל' עירובין

ח"ג עמודים תכד, תלט.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 26, 2015 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 2 חידושים של הסמ"ק מצוריך בהל' עירובין
תגובות: 9
צפיות: 1620

Re: 2 חידושים של הסמ"ק מצוריך בהל' עירובין

לא מצאתי חבר, ולא מצאתי מקור.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 26, 2015 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור דומה מתקופות שונות?
תגובות: 4
צפיות: 1191

סיפור דומה מתקופות שונות?

בסידור הר"ש מגרמייזא וכן בשו"ת רש"י סי' ק ובספר האסופות, (בשינויים קלים), מופיע הסיפור הבא: מעשה בבחור אחד שנשא אשה ועשו לו חופתו בבית רבינו שיחיה, וכל צרכי חופתו התקינו בבית אחר הסמוך לו, ושכחו ולא ערבו מערב שבת, ושאלו את ר', אמר יבוא אותו בעל הבית ויבטל אותו אצל ר'. אמ' לו, אם כן נמ...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 26, 2015 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדות ב' נשים באיתחזק איסורא
תגובות: 5
צפיות: 1074

עדות ב' נשים באיתחזק איסורא

כתב בספר ערוגת הבושם (הוצ' מקיצי נרדמים, ח"ג עמוד 171):
"אשה באיסורים כשאר עד אחד באיסורים ואז מילדת ויולדת כשני עדים ונאמנות אפילו על דבר שיש לו חזקת איסור, אע״פ שאין בידם".
האם ידוע על שיטה כזו, להכשיר ב' נשים בעדות איסורים במקום דאיתחזק איסורא?
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 26, 2015 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על 3 קושיות אומרים תירוץ אחד...
תגובות: 12
צפיות: 2065

על 3 קושיות אומרים תירוץ אחד...

התבוננתי כעת בשיעורי רבינו משולם דוד הלוי בריש מס' ערכין, בענין 'חינוך', וחושבני על כמה דברים שהניח בצ"ע, ליישבם בהנחה אחת. הנה מתחילה דן שם למה חיוב חינוך קטן בלולב תליא ביודע לנענע, ולא סגי ביודע ליטול, וע"ז הביא ממרן הגרי"ז דהנענועים הם חלק ממצות הנטילה, והביא שם עוד ראיות לזה, אבל...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 25, 2015 1:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אליהו הנביא בעצמו בא לכל ברית מילה?
תגובות: 4
צפיות: 1558

אליהו הנביא בעצמו בא לכל ברית מילה?

כ' בשו"ת חת"ס ח"ו סי' צח "הרי נהגו עלמא במילה לאמור זה כסא של אלי' זכור לטוב וגם מתפללים המוהלים שיעמוד אלי' על ימינם לסמכם וזה אומרי' אותו אפי' בשבת ולשמעתי' הרי א"א לבוא בשבת משום ספק תחומין למעלה מיו"ד ובטש"ע או"ח דמשו"ה מזכיר פיוטי' שיש בהם אלי' במוצא...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 25, 2015 1:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת
תגובות: 32
צפיות: 4505

המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת

שו"ע סי' שדמ "ההולך במדבר ואינו יודע מתי הוא שבת, מונה שבעה ימים מיום שנתן אל לבו שכחתו ומקדש השביעי בקידוש והבדלה. ואם יש לו ממה להתפרנס, אסור לו לעשות מלאכה כלל עד שיכלה מה שיש לו", וכ' המג"א שם "אסור לו לעשות - ואף על גב דרוב ימים הם חול זה מקרי קבוע". ובערכי תנאים ו...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 25, 2015 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 2 חידושים של הסמ"ק מצוריך בהל' עירובין
תגובות: 9
צפיות: 1620

2 חידושים של הסמ"ק מצוריך בהל' עירובין

כ' בסמ"ק מצוריך מצוה רפ"ב בהיל' היכר ציר בצורת הפתח "מדקאמר צוה"פ שאמרו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן משמע דל"ב היכר ציר מדלא קמפרש היכר ציר בהדיא, ושמא לא בעי ליה אלא בחצר אבל במבוי לא, ומעשה היה בנרבונה במבוי אחד שלא היה בו היכר ציר והתירוהו גדולים מנרבונה". חידוש ...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 25, 2015 1:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בר מצווה ביו"ט שני של גלויות
תגובות: 9
צפיות: 5022

בר מצווה ביו"ט שני של גלויות

יש להסתפק לדינא, בילד שנעשה בר מצווה ביו"ט שני, ז. א. שהוא נולד בט"ז תשרי או ניסן וכד', (ונצייר שנולד בארץ ישראל, כדי להקל את הבנת השאילה, אבל לכאו' אין בזה נפק"מ), וכעת עושים לו חגיגת בר מצווה ביו"ט שני בחו"ל, ורצו לכבדו לקדש ולהוציא יד"ח קידוש את כל המסובין. ויקם שם ח...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 25, 2015 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: בליעות של טבל
תגובות: 9
צפיות: 1453

בליעות של טבל

הערה מעשית: יש גופי כשרות שנוהגים להפריש תרו"מ על תנאי, שאם יבוא הלוקח ויפריש כדין, אז הפרשתם בטילה על אותם פירות. (אינני בקיא האם זה עדיין כך, ובאלו כשרויות מדובר). וכבר העירו שבמקרה כזה צריך להפריש עם ברכה וכו'. ולכאו' יש להעיר, שאם אדם נמצא באולם או מסעדה וכד' והוא מפריש על מנתו, יוצא א"...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 25, 2015 7:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק טומאה ברה"י טמא - רק מדרבנן?
תגובות: 13
צפיות: 2163

ספק טומאה ברה"י טמא - רק מדרבנן?

כ' בפי' רבינו חננאל בן שמואל בעירובין ד"ח "יראה לי שזה שאמרו ספק טומאה ברה"י טמא, מדרבנן הוא, וקרא אסמכת' בעלמ'. דלא הוי טמא מדאוריתא אלא טומאה ודאית, אבל מספק אינו טמא מדאוריתא, וברה"ר לא גזרו". והיות והרחב"ש הנ"ל הוא מבימ"ד דהרמב"ם, ראוי לעיין בזה בשי' ...
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 24, 2015 4:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצוה לקרוא לבן על שם יצחק אבינו
תגובות: 9
צפיות: 1112

Re: מצוה לקרוא לבן על שם יצחק אבינו

בברכה המשולשת כתב:למה כתר"ה לא ציטט ממהדורה החדשה של לקט"י (מכון שלמה אומן, בההדרת מע"כ ידידי הגה"צ עמיחי ישראל כנרתי שליט"א)?


מה כתיב ביה?
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 24, 2015 4:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצוה לקרוא לבן על שם יצחק אבינו
תגובות: 9
צפיות: 1112

מצוה לקרוא לבן על שם יצחק אבינו

ז"ל לקט יושר ח"ב עמוד נב ענין ג: שלו' בן מה"ר מורקל זצ"ל היה לו מילה בראש השנה, ושאל אם לקרא הבן אחר אביו או אחר יצחק אבי', השיב מו' שהוא ואביו חייבי' בכבוד יצחק אבינו.
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 24, 2015 4:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 776
צפיות: 135309

השוואות...

ראיתי בראבי"ה סי' תתקו השוואה מעניינת, בין טעם כעיקר, למתעסק בחלבים ועריות. ז"ל "אמר רב חסדא נבילה בטילה בשחוט' שאי אפשר לשחוט' שתיעשה נבילה. ומסקי' בפ' הלוקח בהמה, דאינו מטמא לא במגע ולא במשא אע"פ שכנושא נושא בברור הנבילה, כיון שבטילה הרי כמו שאינה. ולא דמי לתערובת איסור והיתר י...
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 24, 2015 4:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקנות כרטיס פיס -דעת הגר"ה זאקס
תגובות: 17
צפיות: 2627

Re: האם מותר לקנות כרטיס פיס -דעת הגר"ה זאקס

מתוך שיחה של הגר"ה זאקס הנד' בישורון שי"ל כעת: יש השתדלות שענינה החיזור אחר הפרנסה. וגדרה של השתדלות זו, דודאי מאן דיהיב חיי יהיב מזוני, וכ"א בגזירת החיים אשר לו, מה שנגזר על הטפה כמה שנים תחיה, נגזר לו אף פרנסה לקיום החיים, ואין לך אדם אשר אין פרנסתו קצובה לו, אבל יש גזירה נוספת שהאד...
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 24, 2015 4:29 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כלל בתורה שבו נצא לאורה
תגובות: 5
צפיות: 4132

כלל בתורה שבו נצא לאורה

בספר ערוגת הבושם (על הפיוטים, לרבי אברהם ב"ר עזריאל, רבו של האו"ז, וכו') ח"ג עמוד 217 כ' "כלל בתורה שבו נצא לאורה", ובו הוא מייסד שישנם חלקים במצוות שלמרות שהם מחוייבים מ"מ אינם מעכבים את קיום המצווה. והכלל הוא, שאם הדין לא נאמר במפורש בתורה אלא רק נלמד מדרשא וכיו"...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 20, 2015 8:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מעשה רב: הנהגת הרמב"ם ליוהכ"פ
תגובות: 7
צפיות: 1851

מעשה רב: הנהגת הרמב"ם ליוהכ"פ

מתוך ספר התדיר
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 20, 2015 8:49 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ידיעה חשובה בהגדרת 'וידוי'
תגובות: 6
צפיות: 2424

ידיעה חשובה בהגדרת 'וידוי'

מספר מאירת עינים לר' יצחק דמן עכו תלמיד הרמב"ן

עבור לחיפוש מתקדם