מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3239 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ג' נובמבר 22, 2016 9:50 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי מנשה בן-חיים קניג
תגובות: 40
צפיות: 12970

Re: רבי מנשה בן-חיים קניג

מחולת המחנים כתב:להורדה מכאן
https://dl.dropboxusercontent.com/u/246 ... %D7%97.pdf.

שמעתי בעבר על זכרונות אלו ורציתי לקוראם אך לא ידעתי היכן להשיגם.
יישר כוחך שזיכיתני.
על ידי עקביה
ג' נובמבר 22, 2016 9:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להסתכן מבחינה רוחנית לצורך פרנסה?
תגובות: 27
צפיות: 4951

Re: האם מותר להסתכן מבחינה רוחנית לצורך פרנסה?

קראקובער כתב:לדבריך מותר לפתוח חנות בשבת בגלל שזה רק מדרבנן!?
(טוב, לפי הרמב"ן זה דאורייתא)

א. בד"כ אין בפתיחת חנות בשבת הכרח שכזה.
ב. לא כל איסורי דרבנן שווים כדי שיתירו אותם במקום הכרח.
על ידי עקביה
ג' נובמבר 22, 2016 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להסתכן מבחינה רוחנית לצורך פרנסה?
תגובות: 27
צפיות: 4951

Re: האם מותר להסתכן מבחינה רוחנית לצורך פרנסה?

תוספות מסכת עבודה זרה דף טו עמוד א ד"ה אימור ...וי"ל דודאי הא דאסור למכור בהמה טמאה היינו דוקא בימיהם שהיו הרבה יהודים ביחד ואם היה לו לאדם בהמה שאינו צריך לה היה מוכרה לחבירו ולא היה מפסידה. אבל עתה מה יעשה שלא ימצא למכור, יפסידנה? ולכך נהגו הגאונים שבגולה היתר בדבר מדבריהם נראה שהתירו א...
על ידי עקביה
א' נובמבר 20, 2016 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבקת שום הרי עובר לילה <והמסתעף בעניני סכנה ורפואות>
תגובות: 46
צפיות: 4421

Re: אבקת שום הרי עובר לילה מה עושים?

אם כן, אין אינדיקציה לדברים המיוחסים לרבי מצאנז.
על ידי עקביה
א' נובמבר 20, 2016 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבקת שום הרי עובר לילה <והמסתעף בעניני סכנה ורפואות>
תגובות: 46
צפיות: 4421

Re: אבקת שום הרי עובר לילה מה עושים?

איתן כתב:
עקביה כתב:מחלת הסרטן הייתה קיימת תמיד באירופה?

כן. היפוקרטס תיאר אותה, והוא זה שטבע את שם המחלה.
המחלה כשלעצמה הייתה ידועה גם לפניו.

וקיימת ידיעה על הבדל משמעותי בין תפוצת המחלה אצל גויים לתפוצתה אצל יהודים?
על ידי עקביה
א' נובמבר 20, 2016 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבקת שום הרי עובר לילה <והמסתעף בעניני סכנה ורפואות>
תגובות: 46
צפיות: 4421

Re: אבקת שום הרי עובר לילה מה עושים?

מחלת הסרטן הייתה קיימת תמיד באירופה?
על ידי עקביה
א' נובמבר 20, 2016 5:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבקת שום הרי עובר לילה <והמסתעף בעניני סכנה ורפואות>
תגובות: 46
צפיות: 4421

Re: אבקת שום הרי עובר לילה מה עושים?

כך גילו לו משמים? שוב ראיתי את זה: דף על הדף נדה דף יז עמוד א וכתב הגר"י זילברשטיין שליט"א בספרו טובך יביעו (ח"ב ע' שט"ז): כ"ק מרן האדמו"ר הגה"ק מקלויזנבורג זצ"ל הביא פעם ביום ל"ג בעומר את דברי רשב"י במסכת נדה (דף י"ז) המזהיר על כמה דברים שהעושה...
על ידי עקביה
א' נובמבר 20, 2016 9:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנוסע במונית האם יש עניין של ביומו תתן שכרו
תגובות: 6
צפיות: 1194

Re: הנוסע במונית האם יש עניין של ביומו תתן שכרו

חוקרנוביץ כתב:נפק"מ שאדם המשלם לנהג מונית יכוון לשם מצוה

וודאי שכן הוא. וחשוב לשים לב לכך, שהרי מצוות צריכות כוונה.
על ידי עקביה
ו' נובמבר 18, 2016 1:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבקת שום הרי עובר לילה <והמסתעף בעניני סכנה ורפואות>
תגובות: 46
צפיות: 4421

Re: אבקת שום הרי עובר לילה מה עושים?

שלח כתב:מה עושים בכשרויות השונות?

לגבי אבקת שום, לכשרויות ודאי אין בעיה, הרי המוצר משווק כפי שהוא ומי שחושש לזה לא חייב לקנות.
הפוסקים לא הביאו ד"ז להלכה, ויש שכתבו במפורש שלא נהגו לחשוש לזה (מרדכי, יש"ש). מלבד דברי הרב שב"ח.
על ידי עקביה
ו' נובמבר 18, 2016 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי כבר שמע זאת?
תגובות: 7
צפיות: 1215

Re: מי כבר שמע זאת?

בגליון של הגאון רבי מאיר מאזוז המצורף בהערה 13 כתוב לאמור: לאט לאט הם מתחילים להבין את זה וכו' לא כ"כ כדאי להסתמך על סיפורים מסוג זה כדי לשכנע או להשתכנע באמיתת היהדות. אפשר להיזכר בשני סיפורי דיבוק מפורסמים שאירעו בשנים האחרונות וטופלו ע"י מגרש דיבוקים מנוסה, ולאחר מכן התבררו כהצגה. או א...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 17, 2016 8:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת מאמר - קובץ תחומין
תגובות: 15
צפיות: 2233

Re: בקשת מאמר - קובץ תחומין

האם יש מי שבידו להוריד את המאמר 'הרגעת יולדת ומעוברת' של הרב שלמה דיכובסקי, תחומין כרך כ"ג עמ' 237 (נדמה לי עד עמ' 240)?
על ידי עקביה
ה' נובמבר 17, 2016 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

הנושא כאן הוא לא אם ניתן לסמוך או לא, אלא בירור דעת הגרח"ק על אנשי מדע. ממה שהביא הרב איתן נראה כפי שכתבתי לעיל - לדעתו הם סכלים גמורים.
אם תרצה (הרב סגי נהור) פתח אשכול שנושאו - האם ניתן לסמוך על דעת הגרח"ק לגבי הסתמכות על אנשי מדע בתחום מומחיותם.
על ידי עקביה
ה' נובמבר 17, 2016 4:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

דברי ר' אשר וייס וראית עיניהם של חז"ל לפי מה שנגלה להם היא אמיתת ההלכה ואין הלכות התורה תלויים כלל וכלל באמת המדעית, אלא בראיה ההלכתית שיורדת מעולם האצילות, ולהם ניתן משפט הבכורה לקבוע הלכותיה של תורה לפי ראות עיניהם בשעתן. נראים כמי שצריכים כתפיים של ראשונים, וקצת תמוה בעיניי שהוא אומר אותם ל...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 17, 2016 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: מגע אדם שלא נטל - מחייב נטילה?
תגובות: 14
צפיות: 2788

Re: מגע אדם שלא נטל - מחייב נטילה?

תניא רבי נתן אומר בת חורין היא זו ומקפדת עד שירחוץ ידיו ג' פעמים" (שבת קט.) תגיד את זה לרמב"ם, לא לי... מדברי ר"ח נראה שפירש באופן אחר את הגמ', ולדבריו נראה שאין מקור לנטילת ידיים ג"פ. וכ"כ כתב הערוך, ערך 'בת חורין'. רבינו חננאל מסכת שבת דף קט עמוד א תניא ר' (יוסי) [נתן] או...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 17, 2016 9:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מגע אדם שלא נטל - מחייב נטילה?
תגובות: 14
צפיות: 2788

Re: מגע אדם שלא נטל - מחייב נטילה?

א. לא ראיתי את כל דבריו. מה הוא מסיק?
ב. הרמב"ם לא פסק בכלל שצריך ליטול את ידיו ג"פ שחרית. אלא רק:
רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ז הלכה ד
כשנוטל ידיו מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים.

וכדרכו, שאינו חש לשדים ורוחות וכל כיו"ב.
על ידי עקביה
ה' נובמבר 17, 2016 8:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: מגע אדם שלא נטל - מחייב נטילה?
תגובות: 14
צפיות: 2788

Re: מגע אדם שלא נטל - מחייב נטילה?

א. בכל העניינים הסגוליים שבחז"ל אין לנו אלא מה שכתוב ותו לא. אם לא כתוב בגמרא שהרוח עוברת מאדם לאדם, אלא רק שמזיקה דרך הנקבים שבגוף האדם, מה לנו להמציא המצאות ולחשוש להן.
ב. שמא כדאי הוא הרמב"ם לסמוך עליו בשעת הדחק.
על ידי עקביה
ד' נובמבר 16, 2016 11:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב ורוב ברכה לחברנו חד ברנש נר"ו ולבנו הנולד לו
תגובות: 23
צפיות: 2881

Re: מזל טוב ורוב ברכה לחברנו חד ברנש נר"ו ולבנו הנולד לו

יזכו ההורים לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך רוב שמחה והרחבת הדעת.
על ידי עקביה
ד' נובמבר 16, 2016 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

בברכה המשולשת כתב:יש חיבור שלם שנכתב על שאלה זו (חיברו מע"כ הרב משה הלוי בארי שליט"א)

ניתן למוצאו ברשת?
על ידי עקביה
ד' נובמבר 16, 2016 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

לפי דברי החזו"א, ור' אשר וייס, שההלכה נקבעה באלפיים שנות תורה ושום דבר לא יזיז אותה ממקומה, לא בירור מציאות ולא שינוי הטבעים, מה יהיה הדין בחזקות שאמרו חז"ל, המבוססות על הטבע האנושי, כאשר נראה לעין שטבע זה השתנה, כגון 'חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו', או חזקה שהאשה מעדיפה - 'טב למיתב טן דו מל...
על ידי עקביה
ד' נובמבר 16, 2016 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

מעט דבש כתב:כבר כתבו לעיל, שהנושא דומה למה שכתב החזון איש וכו'
טריפות - חזון איש אבן העזר כו, ג.GIF

אכן.
על ידי עקביה
ד' נובמבר 16, 2016 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

1. (כמובן היות שכך עולה מן הש"ס והפוסקים שיש להיוועץ בכך בחכמי הרפואה) היות וכן הוא, אין בכך שיאכל ע"פ רופאים כל משמעות לנד"ד. אגב, מה עניין יראת השמים של הרופאים לכאן? הרופא אמור לספק את האבחנה הרפואית, ולשם כך עליו להיות בעל מקצוע טוב, והחכם את האבחנה ההלכתית, ולשם כך עליו להיות גם ...
על ידי עקביה
ג' נובמבר 15, 2016 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

אולי המדען טועה כאמור, הגרח"ק לא אומר ש אולי המדען טועה. לא הבנתי מה אתה רוצה. לומר שדין גמור הכתוב בגמרא הוא אינו נכון זה שינוי ברמה העקרונית. כלומר הוא אינו מחלוקת על עקרונות הגמרא, ברור, עקרונות הגמרא הם הלכתיים ולא מצאותיים ומה שייך שהמציאות תשנה אותם. אבל זו טענה שאומרת דברי הגמרא והלכותי...
על ידי עקביה
ג' נובמבר 15, 2016 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

ואפשר לכתוב כך: עד כמה שדבריו נוגעים להלכה ורוצים בדיון כאן כתוצאה מדבריהם לשנות את ההלכה בעינינו אין להם שום חשיבות והרי הם בטלים ומבוטלים כי ההלכה קובעת ואין אמירתם כלום והרי הם כאדם שאינו יודע מה שאומר מעולם. מה הכוונה 'כי ההלכה קובעת'? לכאורה ההלכה נאמרה בהתבסס על כך שהמציאות היא X. אם נתברר לנ...
על ידי עקביה
ג' נובמבר 15, 2016 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

צריך לשאול את הגרח"ק. אבל הרי אין בזה שום נפק"מ לדידן.
הגרח"ק אינו דן בדברי המדענים, אלא בדברי ספר הברית שהביא את דברי המדענים. זה משהו אחר לגמרי. אם בעל ספר הברית הכריע בכוח תורתו שיש בדבריהם ממש יש טעם לדון בהם.
על ידי עקביה
ג' נובמבר 15, 2016 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

לא כ"כ ברור לי מה התחדש בדבריך. ברור שכל מה שמעניין אותנו כאן הוא ההקשר ההלכתי. הגרח"ק לא טען שמדען אינו מסוגל לשחק שחמט כי הוא טיפש חסר תקנה, אלא (כך נ"ל להבין את המשפט שהוא גם כותרת האשכול) ככל שדבריו של איש המדע נוגעים לעניין הלכתי כלשהו, הרי הם בטלים ומבוטלים עוד קודם שנאמרו כי הו...
על ידי עקביה
ג' נובמבר 15, 2016 1:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב פלא מהגרע"י שלזינגר - עשרת שבטים במדינת טיבעט ועוד
תגובות: 35
צפיות: 5489

Re: מכתב פלא מהגרע"י שלזינגר - עשרת שבטים במדינת טיבעט ועוד

עזריאל ברגר כתב:והם דברים מבהילים ביותר.

אשרי מי שזכה להיבהל מדברים אלה.
על ידי עקביה
ג' נובמבר 15, 2016 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

לא הבנתי מה המקום ללעג. הירח עשוי מאדמה ולא מגשם חמישי. אבל זה לא סותר את העובדה שאם היה דין מחז"ל שתלוי להבנתינו בעובדה שהירח אינו מאדמה שהדין לא ישתנה. למה ? אולי יש הסבר ואולי לא. כך שאפשר בהחלט לטעון שיכולים הפוסקים לומר את הדין והמדענים את המציאות ותשבי יתרץ את הקושיה. אני לא מסכים עם הטו...
על ידי עקביה
ב' נובמבר 14, 2016 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

לא הסגנון הבעיה, הבעיה שיש אברכים שחושבים שהם מבינים יותר מגדולי ישראל, ובכן לא ברור כלל שאנו צריכים להתחשב בדברי אנשי המדע, ואם גדולי ישראל החליטו שלא צריך להתייחס הם יכולים להחליט גם אם מלח הארץ או עקביה חושבים אחרת מהם, זה הכל. השקפה זה לא רק למי להצביע וכדומה, עיקר ההשקפה זה בדברים אחרים ואחד מ...
על ידי עקביה
ב' נובמבר 14, 2016 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

גם אם סגנונו של מלח הארץ טעון שיפור, עצם טענתו נכונה. אולי זו הסיבה שלא מחו על דבריו. אבל כיוון שהשואל הראשון ציין שהגרח"ק בעצמו דבר על הנושא וביאר אותו בהתייחס למדע דהיום (בין אם תקבל תשובתו בין אם לא) גם טענתו עצמה אינה נכונה כאן. כוונתך לפותח האשכול? הוא רק כתב שבדרך אמונה כתב הגרח"ק ש...
על ידי עקביה
א' נובמבר 13, 2016 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

לא עיינתי בפנים אך אני חושב שכוונתו להזיווג ואולי גם הביצים. כל אדם שיש לו ילדים יודע מה זה ביצי כינים. גם הזיווג שלהם מן הסתם יותר גלוי מזיווג האדם! מצער שיש מגדולי ישראל החושבים שאפשר לבטל את דברי המדענים בהינף יד. מצער מאד שיש אנשים שחושבים שהם יכולים לבטל את דברי גדולי ישראל בהנף יד, שוטה חצוף ...
על ידי עקביה
א' נובמבר 13, 2016 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 17753

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

נמצא שחכמי התלמוד הכירו גם את הכינה הנפוצה כיום, המתרבה מזכר ונקבה וגם את הכינה שאינה מתרבה מזכר ונקבה אשר על מציאותה נודע לעולם המדע רק לאחרונה. והרי לנו דוגמא נוספת לתמיהה ההופכת באחת להתפעלות מהיקף ידיעות חז"ל וצדקת דבריהם. ויהא זה לימוד למתבונן, לייחס את תמיהותינו לקוצר דעתנו ולצמצום היקף ...
על ידי עקביה
ו' נובמבר 11, 2016 1:17 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור לשריפת לבינה למי שיצא לתרבות רעה
תגובות: 2
צפיות: 935

Re: מקור לשריפת לבינה למי שיצא לתרבות רעה

איתם הנקין הי"ד, 'תוך כדי דיבור', כתב על כך פעם והראה את המקורות לכך. איני זוכר כעת היכן ניתן למצוא את זה.
על ידי עקביה
ו' נובמבר 11, 2016 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' יצחק גולדשטיין זצ"ל איננו!
תגובות: 142
צפיות: 43105

Re: הגאון ר' יצחק גולדשטיין זצ"ל איננו!

אויבער חכמניק כתב:ראו פסחים ג, ב ומשם לקוח הביטוי 'איננו'.

מה נמצא שם?
על ידי עקביה
ו' נובמבר 11, 2016 12:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלכי ארצות או ערים?
תגובות: 7
צפיות: 1485

Re: מלכי ארצות או ערים?

צופר הנעמתי כתב:החמישי לא נשאר פנוי אלא היה השופט.

אני לא מאמין שארבעת המלכים היו מסכימים לשופט השייך באופן מוצהר לצד השני.
על ידי עקביה
ו' נובמבר 11, 2016 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת השקפתית בין רבי עקיבא לרבי יוסי בן קיסמא?
תגובות: 8
צפיות: 2351

Re: מחלוקת השקפתית בין רבי עקיבא לרבי יוסי בן קיסמא?

כמובן יש לצרף לזה את המסופר בהמשך הגמרא שם, שגדולי רומי הלכו ללוות ולהספיד הספד גדול את ר' יוסי בן קיסמא, שגם זה אומר משהו. אין ספק שזה אומר הרבה. ריב"ק, עם שהיה תנא אלקי שכל מעייניו בתורה, כדשנינו בברייתא של מסכת אבות 'אין אני דר אלא במקום תורה', יישר קו עם הרומאים, ולא עבר על גזירתם. המעניין...
על ידי עקביה
ו' נובמבר 11, 2016 1:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלכי ארצות או ערים?
תגובות: 7
צפיות: 1485

Re: מלכי ארצות או ערים?

צופר הנעמתי כתב:שבא להדגיש שהיו רק ארבעה מול חמשה.

כוונתך שבמלחמה זו השתתפו 9 אנשים. 4 מול 4 בדו-קרב, והחמישי נשאר פנוי לעזור למי שהוא רוצה?
על ידי עקביה
ה' נובמבר 10, 2016 11:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלכי ארצות או ערים?
תגובות: 7
צפיות: 1485

Re: מלכי ארצות או ערים?

איך שיהיה דברי רש"י צריכים ביאור.
גם אם הארבעה היו מלכי ערים, מי הגיד לרש"י שהיו מועטים, שמא העם אשר אתם היה רב יותר.
על ידי עקביה
ה' נובמבר 10, 2016 9:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ירידת אברהם למצרים
תגובות: 15
צפיות: 2696

Re: ירידת אברהם למצרים

1. גור אריה בראשית פרק יב פסוק יא ועכשיו על ידי מעשה. יש מקשים והלא אסור לישא אשה אלא עד שיראנה (קידושין מא.), ואלו לא ידעו דרכי החכמה, דודאי ראה פניה, אלא שהפנים כיון שהוא מגולה לכל אין האדם מתפעל ביופי שלו, ולא נכנס יצר היופי בלבו, אבל על ידי מעשה שגילתה שרה שוקה ראה היופי שלה, פירוש שהיה יודע היו...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 10, 2016 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגולם מפראג-- הגולם בהלכה-- מאמר בעיתון קוראים אלעד
תגובות: 32
צפיות: 5687

Re: הגולם מפראג-- הגולם בהלכה-- מאמר בעיתון קוראים אלעד

לפני מס' שנים הייתה כתבה בעיתון משפחה של אהרן גרנות, המספר שביקר בפראג ועשה את עצמו כמי שמנסה לעלות לעליית הגג ע"מ לחזות בשרידיו של הגולם. הגויים שהבחינו בניסיונו הזדרזו להניא אותו בבהלה מרעיון מסוכן זה... והוא אכן לא עלה. באותה כתבה נזכר שפעם העלילו איזו עלילה על יהודי, נדמה לי בפראג. תומס מסר...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 10, 2016 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: ווארט לשבע ברכות
תגובות: 8
צפיות: 11184

Re: ווארט לשבע ברכות

למה קדמה מסכת גיטין למסכת קידושין, והלא יש סדר למשנה, וכי אפשר לגרש עד שלא קידש? ושתי תשובות בדבר: חדא, הקב"ה מקדים רפואה למכה... למי שזו רפואה בשבילו. לא החתן שלנו כמובן. ותרתי, אדרבה, היא הנותנת. למה הן לא מסודרות לפי הסדר!? כי אין כזה סדר!! אין סדר שמקדשים ואח"כ מגרשים. מקדשים וחיים באה...

עבור לחיפוש מתקדם