מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2781 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ד' דצמבר 25, 2019 10:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 49
צפיות: 2328

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

לא ברור לי אם אתה שואל ברצינות או בצחוק. אני נוטה לחשוב שכוונתך להמשיך ולהתבדח. זה בסדר גמור, אבל הנושא הטעון בירור עדיין לא הוברר.
על ידי עקביה
ג' דצמבר 24, 2019 6:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

אריק כתב:כמובן שניתן לדון עד כמה ספר מקבים הוא מקור אמין ועוד, אבל מ"מ, לדידן?

בספר מקבים החדש (https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=37738#p420879) ישנה שם הערה (69) ובה דיון בשאלה זו.
על ידי עקביה
ג' דצמבר 24, 2019 1:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

מהחשמונאים ואילך התחילה המלכות. קודם לכן אמנם הייתה פקידה, אף כי לא גאולה שלימה, אבל לא משעבוד מלכויות. הם היו ונשארו משועבדים תחת המלכויות, ונהי שאנו דנים על החשמונאים שעמדו תחת גזירות על הדת, אבל וכי הותר לעזרא ונחמיה למרוד במלכות פרס ולהעמיד את מלכות ישראל? לפי הויא"מ פשוט שלא. אם הקב"...
על ידי עקביה
ב' דצמבר 23, 2019 10:24 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיית הרב הקיק על הרמב"ם "וחזרה מלכות לישראל"
תגובות: 49
צפיות: 1611

Re: קושיית הרב הקיק על הרמב"ם "וחזרה מלכות לישראל"

הרי לנו כי מעט ורעים היו ימי החשמונאים הקדושים והצדיקים, וא"כ יל"ע לשמחה מה זו עושה שחזרה מלכות כזו לישראל. וביאר הגרי"י קלמנוביץ שליט"א דהנה בימי היוונים חשך האור של תורה, וגם בעת הגלות הרי כתיב באיכה 'מלכה ושריה בגויים אין תורה', ולכך אף שהמלכות לא היתה כהוגן, ונהרגו חכמי ישרא...
על ידי עקביה
ב' דצמבר 23, 2019 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

עד שאתה שואל עלי, הרי אותו תמיה קשה גם דברי הרמב"ם הרמב"ם כידוע אינו ספר היסטורי בעלמא, והוא מתחיל את הלכות חנוכה בציון פרטי הנס על מה אנו חוגגים יום טוב חנוכה, ואחד מהם הוא הפרט 'שחזרה מלכות לישראל' ועוד מוסיף הרמב"ם 'יתר על מאתים שנה עד חורבן השני', ואיזה שמחה הוא זאת?, שרוב השנים ...
על ידי עקביה
ב' דצמבר 23, 2019 7:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

א. פשוט שאם יש גזירת שמד לעקור התורה לכו"ע אין מרידה או התגרות באומות שלא לכוף לגזירה. ואם הדרך היחיד להצליח בזה הוא ללחום מלחמה, וודאי שזה מותר. ב. בן כוזיבא, מאידך אמר על עצמו שהוא משיח, ובאמת במדרש בשיר השירים מפורש שעבר על ג' שבועות [וזה לא חידוש של הויא"מ...] כתוב שמה שעבר על "ד...
על ידי עקביה
ב' דצמבר 23, 2019 1:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

לכאורה זו גם התשובה לעיקר הענין למה לא חששו החשמונאים לאיסור ג' שבועות (על הצד שיש איסור). כי כל כמה שמדובר בשמד, מסתמא זה לא נאמר, כי אין כאן מרידה באומות, אלא קנאת ה'. לא הבנתי, קנאת ה' ע"י מרידה באומות אינה מרידה באומות? ומה כן נאסר? רק מרידה באומות לשם צליית בשר על מנגל בגן סאקר ביום העצמא...
על ידי עקביה
ב' דצמבר 23, 2019 1:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

א. לא מבין למה זה קשה רק לשיטת הויואל משה, וכי יש מי שחולק על איסור הג' שבועות חוץ מהמזרוחניקים? כל מה שטוענים זה שעכשיו אין ממשלה אחרת, אבל למרוד במלכות עכו"ם בזמן הגלות לכו"ע יש איסור ג שבועות. ב. רק מה שאפשר לטעון זה שזה היה מצב של פיקוח נפש שדוחה כל האיסורים, אבל לדעת הויואל משה שזה י...
על ידי עקביה
ב' דצמבר 23, 2019 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

זה קטע קצר. מה הבעיה להוריד את הקובץ, שהעלה ר' אראל לעיל, ולקרוא?
על ידי עקביה
ב' דצמבר 23, 2019 10:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

ממש חידוש נפלא שחידשת זה עתה, שמותר לעבור על איסור חמור אם נראה שהמעשה יצליח, עד שאתה מתמה עלי שאיני מוכן לומר כן......... כתבתי ששונה איסור זה מכל שאר איסורים (אצ"ל שכל זה אני כותב לשיטת הויוא"מ. לדידי אי"צ בכל זה). אם לא תסכים שהוא שונה, אזי גם דבריך אינם טובים יותר, ואין בהם הסבר ...
על ידי עקביה
ב' דצמבר 23, 2019 10:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

כונתו פשוטה, שעדיין לא גלו ישראל מאדמתם, ולא התחיל עדיין גזירת הגלות [שיהי' ישראל גולים מארצם ומשועבדים תחת יד האומות], וכמו שרמזתי לעיל בראשית דברי, שעדיין היה הביהמ"ק על תילה והסנהדרין על מקומה, וכמו שמדויק בלשון הרמב"ם ריש הל' חנוכה 'וחזרה מלכות לישראל', ר"ל שניתן להם להחשמונאים ש...
על ידי עקביה
א' דצמבר 22, 2019 10:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

אבא יודן כתב:אולי ס"ל לבעל ויואל משה היות וגלות יון לא היתה גלות פיזית, המצב דאז היה דומה לתקופת השופטים וכו', דלכו"ע אין לה קשר לג' שבועות דוק.

מאי משמע 'לא היתה גלות פיזית', שלא היו בחו"ל אלא בא"י?
הלא גם כיום אנו בא"י, ולדעתו מה שעושים נגד הערבים אסור משום מרידה באומות הערבים.
על ידי עקביה
א' דצמבר 22, 2019 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

א. ולכן מה? עדיין לא הסברת מדוע הותר להם לעבור על הג"ש. וכי אם קבלה בידי שאעבור על איזה איסור, מותר לי לעבור עליו? מה שכן ניתן לומר הוא ששונה איסור זה מכל שאר איסורים שבתורה ובדברי חכמים, שאיסור זה ניתן לשיקול דעתם של בני אותו זמן, ואם נראה להם שמעשיהם יצליחו, מותר להם למרוד באומות. (זה לא לגמר...
על ידי עקביה
א' דצמבר 22, 2019 5:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

אין הכוונה שאיסורים 'מתבטלים' ע"י רוה"ק, אם יש כאן רוח הקודש וידיעה ברורה מראש ע"י הקב"ה שהבטיח לאהרן הכהן שיעשה להם נס בימי חשמונאים, [וכך היה מקובל להם מדור דור], אם כן אין כאן 'איסור' בכלל, כמו שלא היה איסור לדוד ושלמה, ולמרדכי ואסתר, להרוג הגוים והלא תראה כאשר קמו הרומיים לה...
על ידי עקביה
א' דצמבר 22, 2019 11:21 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 49
צפיות: 2328

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

דא עקא שהשאלה אינה על יעקב אבינו אלא על רבי יהודה.
- לפי רבי יהודה שתאומות נולדו עם השבטים (ואין כאן ספק), מדוע לא נתנן יעקב אבינו בתיבה.
על ידי עקביה
א' דצמבר 22, 2019 7:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

א. השאלה הוא רק מה עם או"ת ב. לא מקובל לך לומר שהחשמונאים היה להם רוה"ק, בסדר א. מה זה או"ת? ב. מקובל עלי שהייתה לחשמונאים רוה"ק, אבל לא מקובל עלי שע"י רוה"ק יתבטל איסור חמור ונורא של ג"ש. היכן שמענו שאיסורים מתבטלים להם ע"י רוה"ק? לשם כך צריך נביא, כמו ...
על ידי עקביה
א' דצמבר 22, 2019 7:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

א. לא הבנתי את השאלה על 'לא יסור שבט מיהודה'. אולי הם סברו שאין בזה איסור. אבל כיצד זה נוגע לעניינינו? ב. לפי הירושלמי ומדרש רבה לא בדקו את ב"כ. וכ"כ הרמב"ם (מלכים יא ג), שכשנהרג ראו שאינו משיח. ג. בימי החשמונאים כבר בטלה הנבואה, וגם לא ידוע שהופיעה עליהם רוה"ק שציוותה עליהם לצאת...
על ידי עקביה
א' דצמבר 22, 2019 2:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

א. השבועות הן על זמן שישראל בגלות, לא על מלכות ישראל, ולק"מ. ב. אבל להיכן נעלם האיסור? הלא על בן כוזיבא שמרד ברומאים, לומד הויוא"מ שעבר על השבועות ולכן נענשו בחורבן ביתר אע"פ שהיה זה ע"פ רבי עקיבא, ומאי שנא? ג. מדבריך אני למד שזה לא קשור לאיסור השבועות, אלא שהבינו שלא יצליחו בידי...
על ידי עקביה
ש' דצמבר 21, 2019 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

זה דרוש ארוך.... אני מעלה כאן כל הדרוש, איני מבטיח לך שיתיישב לך כל הקושיות, אבל עכ"פ נו"נ בזה.... התיחסותו לנושא נמצאת בפסקה קצרה בעמ' תכ (עמ' 10 בעמודי הקובץ) ד"ה ונחזור. לא רק שזה לא מיישב את כל הקושיות אלא לא מיישב אף קושיא. כלומר עם כל מה שהיה ידוע לי על האיסור (לשיטת הויא"...
על ידי עקביה
ש' דצמבר 21, 2019 10:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 49
צפיות: 2328

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

ומה בכך? הלא כבר יסד הרב הדרומי שרק 'תאומות של' מתרבות מ'את'.
על ידי עקביה
ש' דצמבר 21, 2019 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 206
צפיות: 23662

Re: ספרים שמדברים בעניני שמות

אוהב עמו כתב:נשאלתי איזה ספרים מבארים עניני שמות לבנים ולבנות

יש ספר בשם 'שמות בארץ'.
דומני שהוא ע"פ הוראות ר' חיים קניבסקי.
על ידי עקביה
ש' דצמבר 21, 2019 10:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 49
צפיות: 2328

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

לא הבנתי, יותר מאשר המספר שבעים?
על ידי עקביה
ש' דצמבר 21, 2019 10:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 49
צפיות: 2328

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

גם כאן כתוב מספר מדויק "אחד עשר ילדיו".
על ידי עקביה
ש' דצמבר 21, 2019 9:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 49
צפיות: 2328

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

לפ"ז לא היה צריך להרוג את כל אותן תאומות לפני ירידת יעקב למצרים (רש"י בראשית מו כו). אפשר היה לרבות אותן מאחד ה'את'ים שם בפרק מ"ו.
על ידי עקביה
ש' דצמבר 21, 2019 9:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 49
צפיות: 2328

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

דרומי כתב:ראה בקובץ המצורף סימן ב (עמוד י' בתחילתו) שתירץ ש"את" מרבה את התאומות

א. יישר כח.
ב. נו נו... (אם מספיק 'את' אחד כדי לרבות אחת-עשרה בנות אפשר להעמיס עליו גם את דינה).
על ידי עקביה
ש' דצמבר 21, 2019 8:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 49
צפיות: 2328

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

לעיל ענו על שאלת פותח האשכול שאולי התאומות כבר נישאו, או שרק על דינה חשש, אבל א"א לומר כן, שהרי לשון הכתוב "ואת אחד עשר ילדיו" היא זו שקשה, ואין בתשובות הנ"ל מענה על קושי זה.
א"כ הכרח לומר, לפי אותו מ"ד, שאת כולן נתן בתיבה.
וצ"ע מדוע נתבע רק על דינה.
על ידי עקביה
ד' דצמבר 18, 2019 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

אראל כתב:הוא מתייחס לזה באריכות בדברי יואל לחנוכה [עמ' תי"ח] עיי"ש

יישר כח!
יש אפשרות להעלות את דבריו הנה?
על ידי עקביה
ד' דצמבר 18, 2019 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1076

מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

איני זוכר אם כבר שאלתי:

כיצד יסביר הויוא"מ את מעשי החשמונאים, שקמו ומרדו ביוונים והעמידו להם מלכות.
מה עם האיסור החמור של השלש שבועות?
על ידי עקביה
ד' דצמבר 18, 2019 11:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר דברי הימים - התייחסות לשיטת הכתיב בו
תגובות: 21
צפיות: 575

Re: ספר דברי הימים - התייחסות לשיטת הכתיב בו

האם יש איזו התייחסות אצל קדמונינו מדוע נכתבו הדברים באופן מוזר שכזה? אָמַר מַר זוּטְרָא: בֵּין 'אָצֵל' לְ'אָצַל' טְעִינוּ אַרְבַּע מְאָה גַּמְלֵי דִדְרָשָׁא. כשכתבתי את ההודעה הפותחת את האשכול התלבטתי האם להזכיר גמ' זו (פסחים סב:), אך לא מצאתי בה, או במפרשיה, דבר ברור שיש בו כדי ליישב את הקשה לי. ו...
על ידי עקביה
ד' דצמבר 18, 2019 10:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר דברי הימים - התייחסות לשיטת הכתיב בו
תגובות: 21
צפיות: 575

Re: ספר דברי הימים - התייחסות לשיטת הכתיב בו

אבא יודן כתב:מאן יימר ששמו היה 'עקן'?
בשיעוריי מעולם לימדתי לתלמידיי ששמו היה 'ועקן' בהסתמכי על המקבילה שבדברי הימים 'יעקן'.

אבל למה לייחס לתורה צורת כתיבה כזו כשמעולם לא מצאנו בה דבר כזה (ואילו בד"ה הוא מצוי בשפע)?
אולי גם שמו של הבן השני היה 'וזעון'?
על ידי עקביה
ד' דצמבר 18, 2019 9:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר דברי הימים - התייחסות לשיטת הכתיב בו
תגובות: 21
צפיות: 575

ספר דברי הימים - התייחסות לשיטת הכתיב בו

ספר דברי הימים מקביל במקרים רבים לתורה ולספרי שמואל ומלכים. במקרים רבים מאד שמות בני אדם ומקומות נכתבים בו אחרת מכפי שהם כתובים בתורה ובספרי הנביאים, ולא על כך אני שואל באשכול זה, אף כי הייתי שמח לדעת מדוע. מה שמטריד אותי הוא מקומות רבים בהם עומד על קצה הלשון (או אולי כ'ליבא לפומא לא גליא') הרצון לע...
על ידי עקביה
ד' דצמבר 18, 2019 7:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מחבר פירוש רש"י - דברי הימים
תגובות: 9
צפיות: 1463

Re: מחבר פירוש רש"י - דברי הימים

ייש"כ.
על ידי עקביה
ד' דצמבר 18, 2019 6:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מחבר פירוש רש"י - דברי הימים
תגובות: 9
צפיות: 1463

Re: מחבר פירוש רש"י - דברי הימים

מאמר של אשר וייזר על הנושא. הוא מציין לדברי התוס' (יומא ט. ד"ה ולא שמשו): ושוב מצאתי כן בפי' דברי הימים שפירשו תלמידי רב סעדיה זצ"ל, וכותב שפירוש זה נמצא בפירוש המיוחס לרש"י, ומכאן שאת הפירוש כתב אדם בשם רב סעדיה שהיה תלמיד של אחד מבעלי התוס', ונפטר בימיו. הוא מבין בפשיטות שצריך לנקד:...
על ידי עקביה
ב' דצמבר 16, 2019 2:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: אשתו כגופו - בשאר עניינים
תגובות: 5
צפיות: 307

Re: אשתו כגופו - בשאר עניינים

תורף העניין הוא שנר חנוכה הוא חובת הבית, א"כ בזמן שאשתו של אדם מדליקה בביתו, לא גרע משלוחו שהדליק בביתו, ויצא י"ח. אני לא מסכים. כתב המ"ב שמי שאשתו הדליקה בשבילו בלא שרצה או ידע אפשר שלא ידליק או ידליק בלא ברכה (וכמדומני שהביא כך להלכה). איזה מין שליחות זו כשלא מינה שליח? אם כבר אפשר...
על ידי עקביה
א' דצמבר 15, 2019 4:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ישראל לסגולתו" - אשכול הסגולות וההקפדות - ומקורותיהן
תגובות: 141
צפיות: 17601

Re: "ישראל לסגולתו" - אשכול הסגולות וההקפדות - ומקורותיהן

אילו הייתה זו סגולה אמינה לעשירות קופה"ע כבר היו מפרסמים אותה, לכן אני מציע לך לא לסמוך עליה..
על ידי עקביה
ש' דצמבר 14, 2019 8:44 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: השיר בטחוני בצורי הוא אוצרי
תגובות: 2
צפיות: 371

השיר בטחוני בצורי הוא אוצרי

שירו של הסטייפלר.

האם יש למישהו את השיר הזה ויוכל להעלותו הנה, כמו גם מידע על השיר, מתי כתבו הסטייפלר וכל ידיעה אחרת הקשורה לשיר.

תודה
על ידי עקביה
ש' דצמבר 14, 2019 7:51 pm
פורום: חנוכה
נושא: אשתו כגופו - בשאר עניינים
תגובות: 5
צפיות: 307

Re: אשתו כגופו - בשאר עניינים

לדוגמא, בעל שומע קידוש בבית הכנסת בשבת - אשתו שהתפללה כבר תוכל לאכול בגלל שיצאה בקידוש שבעלה שמע - אשתו כגופו. תורף העניין הוא שנר חנוכה הוא חובת הבית, א"כ בזמן שאשתו של אדם מדליקה בביתו, לא גרע משלוחו שהדליק בביתו, ויצא י"ח. וביותר, דהנה מלשון מה שכתבו שהמהדרין ידליקו נר לכל בני הבית משמ...
על ידי עקביה
ה' דצמבר 12, 2019 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שילוח הקן לשם מצוה בלי צורך בביצים
תגובות: 5
צפיות: 206

Re: שילוח הקן לשם מצוה בלי צורך בביצים

על שחיטה כתבה התורה בפירוש שאינה אלא לצורך אכילת בשר: דברים פרק יב, כ-כא (כ) כִּי יַרְחִיב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת גְּבֻלְךָ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָךְ וְאָמַרְתָּ אֹכְלָה בָשָׂר כִּי תְאַוֶּה נַפְשְׁךָ לֶאֱכֹל בָּשָׂר בְּכָל אַוַּת נַפְשְׁךָ תֹּאכַל בָּשָׂר: (כא) כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ...

עבור לחיפוש מתקדם