מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 11370 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש_ספר
ג' ספטמבר 10, 2019 1:20 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שירת הראי"ה
תגובות: 15
צפיות: 2015

Re: שירת הראי"ה

איך לא הביאו כאן את לחנו של חברנו הבלתי נשכח רבי איתם הי"ד?
על ידי איש_ספר
ב' ספטמבר 09, 2019 11:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו
תגובות: 83
צפיות: 14353

Re: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו

מחשבה קטנה העמידה מול הקב"ה, אדם מול יוצרו, היא עמידה שאדם בר דעת מתקשה לעמוד בה. העמידה מול האני, סך כל המעשים, הכשלונות, האכזבות, גם היא קשה מנשוא. מה רב טובם של מסדרי הסליחות, שהוציאו כמעט את כל הסליחות בלשון רבים, אתאנו על שמך וכו', סלח לנו כי רבו וכו'. זוחלים ורועדים וכו'. והכל בלשון רבים....
על ידי איש_ספר
ב' ספטמבר 09, 2019 11:04 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הצנעת השעיר בתפילת המוספים
תגובות: 9
צפיות: 355

Re: הצנעת השעיר בתפילת המוספים

אגב, כמה אחרונים כתבו שעיקר תפילת המוסף נתקנה כנגד החטאת של המוספים! בתשו' רבינו משולם לר"ת (בסה"י חלק השו"ת סי' מג) הוא משיב לר"ת, אודות מה שר"ת ייחס לו כאילו אמר שאין מקריבין שעיר של ר"ח בר"ה ב. ומה ששמע רבינו אומרים משמי בשעיר דאינו קרב, שמע השומע וטעה, כי לא א...
על ידי איש_ספר
ב' ספטמבר 09, 2019 2:51 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 307
צפיות: 51036

Re: ◆ אלון בכות ◆

הלה הצטדק כי כך ידוע בשם מרן החזו"א שלא יאמרו שנים קדיש כאחד וכו', וכך נוהגים בבית הכנסת לדרמן. מו"ר הגיב ואמר, נו, אז אולי בלדרמן צריך לנהוג כך, עוסקים כאן ב'כיבוד אם'... כלומר, לעיתים נתפסים לכל מיני דקדוקים במנהגים ונוטשים את הרגש הפשוט לקיום גופי תורה, אמירת קדיש כזה או אחר אינו רק קי...
על ידי איש_ספר
א' ספטמבר 08, 2019 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 560

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

הקיצור, אינך מונח בסוגיא, אינך מבין את הבעיה, וחוששני שאינך מבין מה שאתה מוציא מתחת ידך.

הרב כח, כפל תודה על הדברים הנאים, אתייחס להם בהמשך.
על ידי איש_ספר
ש' ספטמבר 07, 2019 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 560

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

תוספות כותב שאפילו יעשה אינו חשוב עשיית כלי. וכוונתו פשוטה שהיינו מדאורייתא. ושלכן אין טעם לגזור בשבירה שמא יעשה פתח. וא"א לומר שלדעתם מדרבנן מותר שהרי במשנה אמרו בלבד שלא יתכון לעשות כלי והיינו במוסתקי והחת"ס תמה על התוס' מהמשנה והניח בתימא. עכ"פ, במשנה כתוב להדיא שאסור לעשות כלי במו...
על ידי איש_ספר
ש' ספטמבר 07, 2019 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 560

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

ובטח ידועים לך דברי הרלב"ג.... עדיין לא. "...שהאכילה אינה בגדר מלאכה אבל היא נכנסת בגדר הפעולות הטבעיות כי הבע"ח כולם יעשו זה הפועל, ולזה לא נאסרה בשבת כמו שנאמר בביאור אכלוהו היום כי שבת היום, ובהיות הענין כן הנה שבירת הדברים שהם לצורך אכילה לא יקרא מלאכה כאלו תאמר שבירת האגוז לאכול...
על ידי איש_ספר
ש' ספטמבר 07, 2019 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 560

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

גם במוסתקי יש איסור עשית כלי. י"א דאורייתא וי"א דרבנן ולא אמרו מוסתקי אלא שאין בזה משום סותר ושמותר לשוברה ולא חוששים שמא יעשה פתח. עיין תוס ד"ה מוסתקי שם בפירושו לדברי רשי ובפירושו הנוסף דאין כאן חשש עשיית כלי תהיה בריא, כוונתם על דאורייתא, שהרי להדיא אמרו במשנה ובלבד שלא יתכון לעשו...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 06, 2019 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 560

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

גם במוסתקי יש איסור עשית כלי. י"א דאורייתא וי"א דרבנן
ולא אמרו מוסתקי אלא שאין בזה משום סותר ושמותר לשוברה ולא חוששים שמא יעשה פתח.
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 06, 2019 12:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גמרא ברכות דפוס? מי יודע ?
תגובות: 10
צפיות: 584

Re: גמרא ברכות דפוס? מי יודע ?

עי' באוצר: שרידי בבלי
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 06, 2019 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 560

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

חזו"א סי' נא ס"ק ח, שכותב שהיתר שבירת החבית הוא כהיתר קטימת קיסם, אך כמו צער בנפשי שלא מזכיר דברי המ"מ כלל. עי"ש סקי"ד. (קטימת קיסם כנראה מובן יותר מאשר מצרף). זה שהחזו"א ידע מהמגיד משנה, את זה ידעתי, רק הצטערתי שאינו אומר להדיא שהיתר שבירת החבית הוא על פיו. וגם שם אינ...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 06, 2019 3:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 560

היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

ידוע בשער בת רבים דברי המ"מ שיש תיקוני כלי שא"ח עליהם בשבת כשאין מתכוון לכך,(אפי' למ"ד דשא"מ חייב ואפי' בפס"ר) והמ"מ מפרש בכך מה שהתירו בביצה לג ב, לקטום קיסם ע"מ להריח ושפיכת צונן למיחם אע"פ שמתחסם בכך. והאחרונים השתמשו בזה בעוד מקומות. והנה במשנה שבת קמו א, ...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 06, 2019 3:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקובלי ת"א - גלויים ונסתרים
תגובות: 5
צפיות: 689

Re: מקובלי ת"א - גלויים ונסתרים

בריושמא כתב:ו[חלמיש]צור - דבש אשביעך!!!
על ידי איש_ספר
ד' ספטמבר 04, 2019 5:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליהו דושניצר - 70 שנה לפטירתו
תגובות: 12
צפיות: 1134

Re: רבי אליהו דושניצר - 70 שנה לפטירתו

קול השבת.jpg
קול השבת.jpg (240.17 KiB) נצפה 476 פעמים
על ידי איש_ספר
ד' ספטמבר 04, 2019 5:45 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקובלי ת"א - גלויים ונסתרים
תגובות: 5
צפיות: 689

Re: מקובלי ת"א - גלויים ונסתרים

[אל נא אחי תרעו...]
על ידי איש_ספר
ד' ספטמבר 04, 2019 5:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקובלי ת"א - גלויים ונסתרים
תגובות: 5
צפיות: 689

מקובלי ת"א - גלויים ונסתרים

מכתב מהגה"צ ריי"ז סגל:

DOC002076_01_0306.jpg
DOC002076_01_0306.jpg (773.98 KiB) נצפה 688 פעמים
על ידי איש_ספר
ג' ספטמבר 03, 2019 7:50 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 216
צפיות: 30688

Re: כמה שירים, בבקשה.

אפשר את השיר ׳אבל האיש הזוכה׳ סליחה על ההטרחה אבל אם אפשר את הביצוע של (אלי?) הרצליך [/quote שלא מענין האשכול. האם אפשר להעלות כאן את האגרת שבה נכתבו מילים הללו (יז כמדומני) הייתי באיזה בר מצוה וראיתי חידוש. במקום תזמורת שיש לזה קצת אופי בעלבתיש, הביאו שם איזה טיפוס עם כיפה שטוחה ובלורית מוקפדת והל...
על ידי איש_ספר
ג' ספטמבר 03, 2019 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ונאכל מפריה ונשבע מטובה
תגובות: 9
צפיות: 289

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

יש"כ לרב אליהו ב"ע על דבריו הנפלאים. תפוחי זהב במשכיות כסף.

ואצרף מש"כ בעבר כאן

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=5689#p47901
על ידי איש_ספר
ב' ספטמבר 02, 2019 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חששות בשמן זית כתית מעולה
תגובות: 11
צפיות: 542

Re: חששות בשמן זית כתית מעולה

קיבלתי במתנה מיכל גדול של שמן זית כתית מעולה (100 אחוז). על המיכל יש הכשר (ליתר דיוק - שני הכשרים) מוכר בציבור, והרבה מהחרדים סומכים עליו, אם כי יש הדורשים כו'. אני באופן אישי לא קונה לבית מההכשר הזה, אך חבל על המיכל הגדול... ולכאורה ליתר בטחון אני יכול לעשר את השמן ותו לא. שאלתי היא - כיון שזו הפע...
על ידי איש_ספר
ב' ספטמבר 02, 2019 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצה לאבל ברגל לכבוד יו"ט אחרון
תגובות: 0
צפיות: 121

רחיצה לאבל ברגל לכבוד יו"ט אחרון

נחלקו ראשונים אם מי שמת לו מת בתוך הרגל אם אבלות שבצנעה נוהג או אינו נוהג, עי' טוב"י יור"ד סי' שפט. וקי"ל שנוהג, שו"ע שם (מלבד בני תימן הנמשכים אחר הרמב"ם). וחידוש גדול יש בדרישה שם בשם מהרש"ל בביאורו לטור דרישה יורה דעה סימן שפט וכשמת ברגל רוחץ לכבוד יום טוב האחרון ומח...
על ידי איש_ספר
ב' ספטמבר 02, 2019 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נראה עמוד האש אחר מיתתם
תגובות: 57
צפיות: 5933

Re: נראה עמוד האש אחר מיתתם

ראיתי היום באוצר בהספדו של ר' אברהם אלישיב על אביו הגריש"א שמספר בתוך הדברים שבא לידו מכתב של זקנו ר"א הרב מהומלא לידידו וש"ב רצ"ה פרבר, במענה לשאלת האחרון האם נכונה השמועה שנראה עמודא דנורא בלווית הלשם, ור"א מאשר לו את הדברים ממה שראו עיניו.
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 30, 2019 12:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | אלול וימים נוראים ◆
תגובות: 76
צפיות: 4586

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | אלול וימים נוראים ◆


עוד קבלתי מהרב יאיר הס, מעניני הסליחות (כולל שו"ת מעניין עם הגרש"ד זצ"ל והג"ר אביגדר נבנצאל שליט"א)
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 30, 2019 11:40 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 849
צפיות: 133814

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

עזריאל ברגר כתב:וכי דוד המלך כשקרע "על שאול ועל יונתן בנו ועל בית ישראל כי נפלו בחרב" - היה צריך לחלוץ תפילין ?!

בודאי חלץ כאונן. ואם כבר נקבר, חלץ כדין אבל ביום הראשון, אא"כ פשיטא למר שדוד המלך נהג מנהג חב"ד...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 30, 2019 11:34 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 849
צפיות: 133814

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

יתד דארה"ב מאת ר' צבי יעקבזון:
Rav Deblitzky Yated 8-30-19.pdf
(3.91 MiB) הורד 91 פעמים


(ביתד דכאן התפרסמה כתבה במוסף ש"ק לפני כשבועיים, מי שיש בידו ימחל להעלותה כאן).
על ידי איש_ספר
א' אוגוסט 25, 2019 2:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1427
צפיות: 64653

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

. מרנן הגאונים: רבי יוסף שלמה כהנמן מפוניבז', רבי יחזקאל אברמסקי זצוק"ל ( וראה בספר "מלך ביפיו" ) [וכמדומה שהוזכר גם מרן הג"ר איסר זלמן מלצר זצוק"ל ( וראה בספר "בדרך עץ החיים") ] – אחזו שהספר "קול התור" הוא מתורת רבינו הגר"א. (מפי הגאון רבי בנימן רי...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 2:25 am
פורום: עזר אחים
נושא: המלצות לטיולים המותאמים לבחורים באיזור הצפון
תגובות: 6
צפיות: 472

Re: המלצות לטיולים המותאמים לבחורים באיזור הצפון

מה לגליל ועמק בית שאן? אהיה כמו חוקר הקבצן.. רכב/הסעות/תח"צ ? ראש צוק מנרה היכן שעוצר הרכבל העליון (אחרי השעה 7 בערב כמדומה לא לוקחים כסף כניסה). בפרט אחר הצהריים. גובה 800 מטר מעל החולה כמו ממטוס, משב רוח הררי עז, יער. כגן ה'. נחל דישון המתחתר בעוז. מצפה הר אדיר. ארבל. נחל עמוד עם בוקר אחרי ה...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 2:10 am
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 1692

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

קראתי לא מזמן מאמר מקיף מאד בסיני מאת יהודי בשם נאמן על עכו. אם אני זוכר נכון הוא משער שכיפי דעכו הם סלעים גדולים הממוקמים באיזה מקום על חוף עכו? רש"י אומר כיפי=אלמוגים. אבל לא הבנתי בעניי, שהרי 'כיפי' אלו היו באמצע עכו ולא על הים. וכך כמובן יקשה לומר שה סלעים על החוף. כיפי בפשוטו אלו כיפות. ו...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 2:06 am
פורום: עזר אחים
נושא: המלצות לטיולים המותאמים לבחורים באיזור הצפון
תגובות: 6
צפיות: 472

Re: המלצות לטיולים המותאמים לבחורים באיזור הצפון

דרומי כתב:מה גיל הילדים? יש הרבה נפק"מ.

אתה קצת מזכיר לי את הטיפוסים האלה, לרוב קשישים, שחוקרים את הקבצן שלוש דורות אחורה ואז תוחבים לידו מטבע של חצי ש"ח...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 1:56 am
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 1692

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

מדבריך דאז נראה שאכן קו הגבול הוא רח' דוד רמז, שצמודה לו מסילת הרכבת. ובד"כ אלו השכונות היותר ותיקות. התרשמתי שרוב הציבור הדתי בעכו גר בחלק המזרחי, שלפי האמור הוא בא"י. יש בעכו "העתיקה" (חלק המערבי של העיר) מקום המשוער לבית מדרש של הרמח"ל. לא מה שקרוי היום בית כנסת הרמח&quo...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 1:54 am
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 1692

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

קראתי לא מזמן מאמר מקיף מאד בסיני מאת יהודי בשם נאמן על עכו. אם אני זוכר נכון הוא משער שכיפי דעכו הם סלעים גדולים הממוקמים באיזה מקום על חוף עכו?
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 1:13 am
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 1692

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

מדברי הרמב"ן עולה שעכו נתקדשה בקדושה ראשונה ולא בקדושה שנייה, אלא שבישיבת ישראל שם ראו איזו מעלה, ע"ד התחלת קדושה שלישית, וכפי שמציע ר' יהודה לנדי (שלוש ארצות לשביעית, פ"ח) לפרש בדבריו. והמנהג בזמן הראשונים היה לקבור את המתים בגבעה ממזרח לעיר, המזוהה היום עם גבעת נפוליון, כיון שרק בה...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 1:08 am
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 1692

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

יש"כ על כל המידע החשוב ! לגבי הגר"א כידוע נשתברו קולמסים להבין מש"כ ביור"ד סי' שלא, ויש שם משמעות חזקה שסובר כמו התרומה (ממש"כ לבאר דברי רמ"א שם שאין חייבים אלא מדרבנן עם דברי התרומה שבחיוב דרבנן יש קנין לנכרי וכו'). ועיין גם פאה"ש כלל טז סוף אות מ. וידוע שהפרושים ...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:54 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצוק"ל
תגובות: 77
צפיות: 7848

Re: הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצוק"ל

רבי שלום שלמה מילא את מקומו של הרד"צ חן, חם חמיו של ד"ר הילמן, ברבנות צ'רניגוב; יתכן והיה קשר ביניהם. מה איתכם..?! רש"ש היה חתן רד"צ חן! חו"ז של ר"א הילמן. לאמור המשוררת זלדה היתה שלישי בשלישי של ר"א הילמן. ולפיכך במותה התחלקו בירושתה בנו הרד"צ ו... הרבי מחב&...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:45 am
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 1692

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

אגב, לכאורה אפשר להוכיח כדעת הכו"פ מר"ב בעל סה"ת. שהרי כידוע לדעתו גם קדושה שניה בטלה (וכידוע י"ס שכך נקט הגר"א). אטו לדעתו אין מצות ישוב אר"י בזה"ז? (והגר"א יוכיח...)
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:42 am
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 1692

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

ואם כבר עלה אמשיך ואשאל...

עבר הירדן המזרחי, מחד החזיקו בו עולי בבל מאידך לענין כמה דברים קדושתו פחותה.
איך דינו לגבי יציאה לשם?

לע"ע אין לי תכניות לצאת למדינת ירדן, אכן ידוע שחלק מכביש הבקעה עובר גם הוא מעבר הירדן !
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:38 am
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 1692

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

יש"כ. אני מבין מדבריך שאין מקום בעכו שלא החזיקו בו עולי מצרים או עולי בבל. לפי"ז, למש"כ הכו"פ (והסכים עמו מהריל"ד כמו שמביא האדר"ת בספרו) שלענין ישוב אר"י, קדושה ראשונה לא בטלה, אז אין מקום להחמיר שלא לצאת לעכו? מאידך כתבת שלת"ח יש כן מידת חסידות? או שמא עכו ...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:37 am
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 1692

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

מדברי הרמב"ן עולה שעכו נתקדשה בקדושה ראשונה ולא בקדושה שנייה, אלא שבישיבת ישראל שם ראו איזו מעלה, ע"ד התחלת קדושה שלישית, וכפי שמציע ר' יהודה לנדי (שלוש ארצות לשביעית, פ"ח) לפרש בדבריו. והמנהג בזמן הראשונים היה לקבור את המתים בגבעה ממזרח לעיר, המזוהה היום עם גבעת נפוליון, כיון שרק בה...
על ידי איש_ספר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:32 am
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 1692

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

הגבתי לדברי הרב קו ירוק, ובנתים מחק את דבריו. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפניו, כסיוע להשיב תשובה מלאה יותר: ============== יש"כ. אני מבין מדבריך שאין מקום בעכו שלא החזיקו בו עולי מצרים או עולי בבל. לפי"ז, למש"כ הכו"פ (והסכים עמו מהריל"ד כמו שמביא האדר"ת בספרו) שלענין י...
על ידי איש_ספר
ה' אוגוסט 22, 2019 11:36 pm
פורום: עזר אחים
נושא: המלצות לטיולים המותאמים לבחורים באיזור הצפון
תגובות: 6
צפיות: 472

Re: המלצות לטיולים המותאמים לבחורים באיזור הצפון

עם הקטנים אני מסתדר. אני צריך למלאות רצונם של שלשה בנים 17-12
על ידי איש_ספר
ה' אוגוסט 22, 2019 11:25 pm
פורום: עזר אחים
נושא: המלצות לטיולים המותאמים לבחורים באיזור הצפון
תגובות: 6
צפיות: 472

המלצות לטיולים המותאמים לבחורים באיזור הצפון

שבוע הבא אני מתעתד בעז"ה לצאת עם הילדים לאיזה מושב לא מיושב בהרי הגליל... אני חייב לספק להם מקומות יציאה. לצערי אני לא מומחה גדול... יש משהו שעולה בדעתכם להמליץ עליו? המקומות הידועים כבר ידועים להם וצריך לחדש קצת. אשמח לכל מידע על מקום גדול וקטן. ראיתי פרסום על רחיצה נפרדת בסחנה ביום שני הקרוב....

עבור לחיפוש מתקדם