מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5665 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
א' אוקטובר 20, 2019 10:05 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כיצד נשמח באמת?
תגובות: 0
צפיות: 298

כיצד נשמח באמת?

התעוררתי בהאי שתא לחזק בדקי השמחה בחג, ובפרט בשמיני עצרת שאנו שמחים בתורה הק', ומבואר בדברי הגר"א שבזה מתקיים עיקר השמחה של חג הסוכות, מהו המפריע העיקרי של השמחה. ואחר העיון עלה בדעתי בס"ד כי המפריע הגדול ביותר זה מה שמצוי שמדברים באמצע השמחה וההקפות מכל מיני ענינים אחרים, ובעיקר מדברי חול...
על ידי נוטר הכרמים
ש' אוקטובר 19, 2019 8:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "נין" - כדור רביעי, מחודש או קדום?
תגובות: 39
צפיות: 3083

Re: "נין" - כדור רביעי, מחודש או קדום?

דובר בזה בקובץ מבקשי תורה החדש.
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 17, 2019 9:12 pm
פורום: פסח
נושא: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א
תגובות: 21
צפיות: 2174

Re: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א

הגאון רבי אליהו ליברמן שליט"א הראה דבר נפלא בפרי מגדים אשל אברהם הקדמה לסי' תרכה, וז"ל, במה שכתב המחבר ענני כבוד לבל יבוא אליהם שרב ושמש, ובלבוש מפני האורבים, היינו מצדדים. ועיין רא"ם פרשת בהעלותך על פסוק וענן ה' עליהם יומם (במדבר י' ל"ד), הקשה אם כן גם למטה הוה ענן ויהיו סוכיהם ...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 17, 2019 9:11 pm
פורום: פסח
נושא: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א
תגובות: 21
צפיות: 2174

Re: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א

עוד משהו מר' מרדכי שליט"א. [ח] אבי מורי זצוק"ל דן להביא ראיה שאף לכתחילה אין אדם מחויב שיהיה כולו בסוכה מהא שרגילות הוא שהרגלים בעת הסעודה הינם מוכנסות תחת השולחן ואינם תחת הסוכה. והיה כאן עילוי אחד ומיד טען שהרי השולחן הינו בדרך כלל פחות מעשרה טפחים והרי הוא בטל לסוכה, ובאמת כן הוא ברוב ש...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 17, 2019 10:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 237
צפיות: 27481

Re: שיטת זילברמן

בקצרה ממש "מפני קדושת המועד". תמיהתי לא היתה כי ייחלתי לגלות אותות נהי ויגון, המכוון היה על סימני התרגשות ורטט שהיו מצופים בקריאת ההושענות, ותו לא מידי. ובאמת נראה היה לי כי כל הכיוון החינוכי ביחס לרגש הוא מסויג בקהילה זו, וכך שמעתי ממאן דהו. ראיתי איזה 'יוצא דופן' שרקד ופזז וכרכר וניכר הי...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אוקטובר 16, 2019 2:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 237
צפיות: 27481

Re: שיטת זילברמן

ועוד הרגשה חריפה שחויתי בכותל, ואקדים בזה מילי מעלייתא מענינא דיומא. אנו מבקשים בתפילת המוסף: 'ושם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך בשלש פעמי רגלינו', ומטו בשם מרן הגרי"ז (מובא בחידושי הגרי"ז (סטענסיל), החדשים סי' סח) שתמה דצ"ב טיבה של השתחואה זה של הרגלים, וכן ביומא (כא) אר"י א"ר ב...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אוקטובר 16, 2019 2:53 pm
פורום: פסח
נושא: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א
תגובות: 21
צפיות: 2174

Re: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א

יום ב' דחוה"מ חג הסוכות להלן כמה פנינים שליקטתי מפי הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א: [א] הרגשה ב'סימן קללה' של גשמים, הרי הזמן להזכרה ובקשה על גשמים היה צריך להתחיל כבר בימי החג, אלא שנדחה מפני חג הסוכות. ואמנם מ'טובתן של גשמים' הוא שמתפללים ומבקשים עליהם, כדברי רש"י בפר' בראשית עה&qu...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אוקטובר 16, 2019 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך מא - חדש
תגובות: 19
צפיות: 2496

Re: ישורון כרך מא - חדש

הבוקר הקבלתי, כדרכי, את פני הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א בת"א,
[אקוה להעלות פנינים מדבריו, במקו"א],


viewtopic.php?f=27&t=45395#p578997
על ידי נוטר הכרמים
ג' אוקטובר 15, 2019 9:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם הכבישים שסביב העיר נקראים 'מקדש' לענין נטילת ד' מינים בחוה"מ
תגובות: 15
צפיות: 968

Re: האם הכבישים שסביב העיר נקראים 'מקדש' לענין נטילת ד' מינים בחוה"מ

האמת שדי לי בקפה... באמת שהתפילה מרוממת במיוחד, ויש בה קיום ממשי של מצות שמחה, עין לא ראתה כפשוטו ממש. אלא שלהדחס אח"כ באוטובוסים כחום היום (עם הטלית והמינים), ולהגיע הביתה בשעה 9-10 (אחרי שקמת בחמש) יש בה קצת חסרון בשמחת החג (בל"נ אנסה לחנות בקרתא ולצעוד רגלית, בתקוה שיהיה קל יותר). http...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אוקטובר 15, 2019 8:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כאשר רצית ואמרת לברכנו
תגובות: 4
צפיות: 876

Re: כאשר רצית ואמרת לברכנו

והשיאנו ה' א' את ברכת מועדיך לחיים ולשלום לשמחה ולששון כאשר רצית ואמרת לברכנו. והיכן רצה ואמר לברכנו, בחידושי הגרי"ז (החדשים סימן סט) מובא בזה"ל, והיכן הוא ואמרת לברכנו. עיין רש"י על הפסוק והיית אך שמח שכתב לפי פשוטו אין זה לשון ציווי אלא לשון הבטחה, א"כ לפי פשוטו הוא ברכה, ודו&...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אוקטובר 15, 2019 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 237
צפיות: 27481

Re: שיטת זילברמן

'מערב מזמינים'. נעניתי להזמנתו של אחד הידידים היקרים מחו"ר דמתא הדרים בפרברי עיה"ק ירושת"ו, ולנתי בסתר בצל סוכתו הרחבה יחד עם ילדיי שיחי'. האושפיזא נהג בנו טובת עין מופלגת ואירחנו בשלימות ממש, זה לי פעם ראשונה שראיתיו פנים בפנים, והנה הוא נוהג בי ובני משפחתי מנהג ידידים ותיקים. ברוך ש...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אוקטובר 15, 2019 8:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך מא - חדש
תגובות: 19
צפיות: 2496

Re: ישורון כרך מא - חדש

הערה זו מתורתו של הגאון רבי אלי' ברוך פינקל זצ"ל בקובץ ישורון מא (עמ' תקד) שיצא זה עתה לזכרו ולכבודו. איתא בשו"ע (סי' תרסד סעיף א): ביום שביעי, שהוא הושענא רבה, נוהגים להרבות במזמורים כמו בי"ט. ומרבים קצת בנרות כמו ביה"כ. והנה חזינן בדברי המחבר שיש דברים שנוהגים בהו"ר כמו בי...
על ידי נוטר הכרמים
ג' אוקטובר 15, 2019 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נענוע הלולב למזרח העולם או למזרח שמש
תגובות: 40
צפיות: 1172

Re: נענוע הלולב למזרח העולם או למזרח שמש

יש ע"ז בקובץ ישורון החדש דברים מרבינו ר' שריה זצ"ל.
על ידי נוטר הכרמים
ש' אוקטובר 12, 2019 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פיוטים מכופלים
תגובות: 7
צפיות: 1147

Re: פיוטים מכופלים

בנעילה אומרים בעיקר סליחות ופזמונים שכבר אמרו בעבר. ומוזר מאיפה הגיעו פיוטי הושענא רבה לנעילה: "רחם נא קהל עדת ישורון", "שערי שמים פתח ואוצרך הטוב לנו תפתח..." האם ניתן לברר כאן מה המקור ומהי הכפילות, לכאורה היה נראה כי 'רחם נא קהל עדת ישורון' שייך לנעילה כי זה הזמן ל'סלח ומחל ע...
על ידי נוטר הכרמים
ש' אוקטובר 12, 2019 11:33 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מצות סיפור יציאת מצרים בחג הסוכות!
תגובות: 0
צפיות: 306

מצות סיפור יציאת מצרים בחג הסוכות!

איתא בגמ' ריש סוכה (ב, ב): כולהו כרבה לא אמרי ההוא ידיעה לדורות היא. ופירש"י, ההוא - לאו בידיעה דישיבת סוכה קא אמר, אלא בידיעות דורות הבאין היקף סוכות ענני כבוד הנעשה לאבות. ועי' בערוך לנר ובמרומי שדה ב' אנפי בביאור הדברים. אכן בפי' רבינו חננאל כאן כתב: אלא ידיעה לדורות כלומר הדורות הבאין כיון ...
על ידי נוטר הכרמים
ש' אוקטובר 12, 2019 11:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שירת האזינו - קריאת התורה הראשונה
תגובות: 0
צפיות: 346

שירת האזינו - קריאת התורה הראשונה

להלן מהלך חדשני במקצת שהצעתי בבית המדרש היום לאחר התפילה, והיו ויכוחים כדרכה של תורה. בעקבות המו"מ - שיניתי וערכתי מחדש, אשמח לחוו"ד החכמים שיחי'. נטירא בר זוזא. ======= [א] כתיב בפרשת וילך (לא, יט): וְעַתָּ֗ה כִּתְב֤וּ לָכֶם֙ אֶת־הַשִּׁירָ֣ה הַזֹּ֔את וְלַמְּדָ֥הּ אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֖ל שִ...
על ידי נוטר הכרמים
ו' אוקטובר 11, 2019 8:43 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1669
צפיות: 289186

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הנה תיאורים נפלאים על חג הסוכות במחיצת רבינו זצוק"ל, בגליון 'רוממות' על שני חלקיו, מקצתו, מן החדש, וכולו בעיבוד מחודש. אין לי הידע והזמן לבודד חלק זה משאר הגליון, ולכן אני מעלהו כצורתו. ---- אדהכי והכי, אולי המקום לעדכן, 'נאה זיום' זה לא מכבר, אברך מבית וגן, מלומדי 'מעלות התורה' הוציא לאור חובר...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 10, 2019 11:03 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מה בין יום הכיפורים לעשרה הרוגי מלכות?
תגובות: 48
צפיות: 7359

Re: מה בין יום הכיפורים לעשרה הרוגי מלכות?

כפי שציין ידידנו תוכ"ד הי"ד להימנעות זקנו מלאומרו,
ובאמת מעניין האם יש מקבילה כל שהיא לפרט המעניין ש'בת הבליעל'
"לקול בכייתו של רבי ישמעאל עמדה תואר יפיו בלבה חמדה"?
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 10, 2019 10:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המתק האור לסליחתי
תגובות: 2
צפיות: 265

Re: המתק האור לסליחתי

עוד דבר נאה, ומסתמא כבר עמדו בזה. בפיוט קדושתא המתחיל מי יתנה תקף תהילתך: "יום עשור לעשיריה חקקת ", נראה הביאור ע"פ דברי הפסיקתא רבתי (פיסקא מ): אמר ישעיה ועוד בה עשיריה ושבה והייתה לבער (ישעיהו ו' י"ג), אמר הקדוש ברוך הוא בר"ה אני דן את עולמי ובו ביום הייתי צריך לגמור את הד...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 10, 2019 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיסוי לטלית
תגובות: 1
צפיות: 175

Re: כיסוי לטלית

הייתי מנחש שזה תרצ"ד ולא הצליחו לרקום היטב את חודו של הדל"ת,
כפי שלךא הצליחו את חותו של הת"ו, ונראה כמו חי"ת.
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 10, 2019 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך מא - חדש
תגובות: 19
צפיות: 2496

Re: ישורון כרך מא - חדש

דרופתקי דאורייתא כתב:
נוטר הכרמים כתב:
ובתווך, כמה מאמרים מחכימים, על סידור אור אליהו,


כמובן צ"ל "אזור אליהו" - שעליו נכתב: "נוסח הגר"א" ובמאמר הנ"ל הוכיח שאי"ז נכון..

טעות הקלדה, ייש"כ.
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 10, 2019 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3248
צפיות: 655074

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר חדש 'תורת שמואל', מתורת הגאון הגדול רבי שמואל קיבלביץ זצ"ל,
על חג הסוכות ופרשיות התורה.
מופץ חינם, קרוב למאתיים עמ'.
לא הצלחתי להעלות.
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 10, 2019 9:33 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8170
צפיות: 1046543

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מיללער כתב:הגר"א יפהן עם?

זה לא רש"ד וואלקין?
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 10, 2019 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך מא - חדש
תגובות: 19
צפיות: 2496

Re: ישורון כרך מא - חדש

עברתי על הכרך, כמעט כולו. מלא ענין וטעם. המדורים על ר' שריה ועל ר' אלי' ברוך פינקל זצ"ל, מיוחדים מאוד. אציין כמה דברים, המאמר של ידידינו הרב אי"ס פותח צוהר לפנים חדשות בדיוקנו הזוהר והנסתר של ר' שריה, אם כי קדמו לבמה זו מקומות נוספים שכבר זכו לפרסם חלקים נכבדים מן המאמר. לקט מנהגי הפרושים ...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 10, 2019 9:17 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות
תגובות: 63
צפיות: 5460

Re: סידור רינת ישראל - נוסח חדש בסליחות

בענין השם 'תפילה זכה', עלה בדעתי בס"ד שקורין לזה 'תפלה זכה' ע"ש הכתוב באיוב (טז, יז) עַ֭ל לֹא־חָמָ֣ס בְּכַפָּ֑י וּֽתְפִלָּתִ֥י זַכָּֽה, ועיקר התועלת שבתפילה זו היא שמוחלים על עבירות של בין אדם לחבירו ובכללם עבירות של ממון (חוץ ממה שיתבע בבית דין), וכפי שנתבאר במשנ"ב. ואגב יצויין כאן פ...
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוקטובר 10, 2019 9:13 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המתק האור לסליחתי
תגובות: 2
צפיות: 265

המתק האור לסליחתי

בפיוט יוצר ליוה"כ המתחיל "אז ביום כפור סליחה הורית, אור ומחילה לעם זו קנית... המתק האור לסליחתי, העת תענה ותאמר סלחתי". ובפירוש ה רוו"ה , אז וכו', בעשרה בתשרי אמר הקב"ה למשה פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים, וצוהו על מלאכת המשכן והראה לו שמחל לישראל עוון העגל והורה לו סדר בקש...
על ידי נוטר הכרמים
ב' אוקטובר 07, 2019 10:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חיי אדם כלל קמ"ג לפני ה' לפני יום הכפורים
תגובות: 13
צפיות: 1788

Re: חיי אדם כלל קמ"ג לפני ה' לפני יום הכפורים

מו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בס' אהל רחל מצטט רמב"ן כזה שלפני ד' תטהרו היינו עוד לפני יוה"כ,
ויגעתי ולא מצאתי.
על ידי נוטר הכרמים
א' אוקטובר 06, 2019 11:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זעק והשיב מה תתן לי, שורש וענף אין לי
תגובות: 0
צפיות: 330

זעק והשיב מה תתן לי, שורש וענף אין לי

בסליחות ליום ה' מעשי"ת ב'עקידה' המתחלת איתן למד דעת: זעק והשיב מה תתן לי, שורש וענף אין לי. ומקורו במד"ר פרשת לך לך שאמר אברהם אין לי שורש וענף. ונראה ע"פ מה דכתיב שם (טו, ב-ג): ויאמר אברם ה'... מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר: ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה...
על ידי נוטר הכרמים
א' אוקטובר 06, 2019 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'אחד מן האחרונים' הנזכר בשעה"צ
תגובות: 2
צפיות: 434

'אחד מן האחרונים' הנזכר בשעה"צ

בשער הציון (ס"ק יב) כתב: והנה ראיתי ל אחד מן האחרונים שרוצה לומר דבר חדש, דכיון דיוצא בזה ידי וידוי בחטאנו לבד, ממילא השאר מותר בישיבה, ודייק דבר זה ממה שכתב המגן אברהם לדייק מזה דאין לפרט החטא, ומשמע דדוקא בזה שכבר יצא ידי וידוי סובר המגן אברהם דאין לפרט וממילא הוא הדין דבזה מותר בישיבה, ולא נ...
על ידי נוטר הכרמים
א' אוקטובר 06, 2019 11:17 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: עשי"ת כהכנה ליום הכיפורים
תגובות: 6
צפיות: 504

Re: עשי"ת כהכנה ליום הכיפורים

בנושא ' ואומר להם תטהרו' , אעתיק מהרשום עמדי בס"ד. בנוסח סדר העבודה, אנא בשם כפר נא לחטאים לעונות ולפשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה'. והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ...
על ידי נוטר הכרמים
א' אוקטובר 06, 2019 8:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2958
צפיות: 274527

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אני מחפש מקור לזה שיעקב אבינו זכה להיות רגל במרכבה ואיקונין שלו חקוק עליה בזכות היות מיטתו שלמה,
מצאתי כן במחברים, אבל אשמח למקור קדום.

יישר כח.
על ידי נוטר הכרמים
ש' אוקטובר 05, 2019 11:16 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה
תגובות: 9
צפיות: 409

פתיחה למלכויות בנוסח של ברכה

הנה בנוסח הפתיחה לברכת מלכויות "אוחילה לאל אחלה פניו" וכו', מופיע גם הפסוק 'ד' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך', שזהו פסוק שכבר נאמר בתחילת התפילה, וזה אומר דרשני. ואמנם בנוסח שלפנינו אומרים תיכף: יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך וגו', שזהו פסוק הנאמר בסיום התפילה, ונראה כי זו מעין תחנה מיוחד...
על ידי נוטר הכרמים
ש' אוקטובר 05, 2019 11:14 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תסתכל חקיקת תם. תרחם על שאריתם
תגובות: 3
צפיות: 254

Re: תסתכל חקיקת תם. תרחם על שאריתם

אני מחפש מקור לזה שיעקב אבינו זכה להיות רגל במרכבה ואיקונין שלו חקוק עליה בזכות היות מיטתו שלמה,
מצאתי כן במחברים, אבל אשמח למקור קדום.

יישר כח.
על ידי נוטר הכרמים
ש' אוקטובר 05, 2019 11:13 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תסתכל חקיקת תם. תרחם על שאריתם
תגובות: 3
צפיות: 254

Re: תסתכל חקיקת תם. תרחם על שאריתם

וכן יתבאר 'עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובבן הנעקד ישבית מדיינינו, ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו'.
על ידי נוטר הכרמים
ו' אוקטובר 04, 2019 4:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי עקיבא בבית האסורים - דוגמת משה שעלה ההרה?
תגובות: 7
צפיות: 1164

Re: בה' בו מתו כ' איש מישראל

הרב צוריאל היקר, יישר כח.

הזכרתי הנשכחות, כל הנכתב מ'מגיב ומניב' מאיתי הוא.
על ידי נוטר הכרמים
ו' אוקטובר 04, 2019 2:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תסתכל חקיקת תם. תרחם על שאריתם
תגובות: 3
צפיות: 254

Re: תסתכל חקיקת תם. תרחם על שאריתם

על האמור "שבו יחדיו שניהם. עשות רצון קוניהם", העירני דודי הגאון רבי דוד שטרן שליט"א, שהרי בקרא (כב, יט) כתיב: וַיָּ֤שָׁב אַבְרָהָם֙ אֶל־נְעָרָ֔יו וַיָּקֻ֛מוּ וַיֵּלְכ֥וּ יַחְדָּ֖ו אֶל־בְּאֵ֣ר שָׁ֑בַע וַיֵּ֥שֶׁב אַבְרָהָ֖ם בִּבְאֵ֥ר שָֽׁבַע, ואיתא בב"ר שם: ויצחק היכן הוא, רבי ברכי...
על ידי נוטר הכרמים
ו' אוקטובר 04, 2019 2:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שבת תשובה - מעוות לא יוכל לתקון
תגובות: 1
צפיות: 239

Re: שבת תשובה - מעוות לא יוכל לתקון

ואגב גררא נציין כאן נידון הלכתי שנולד מן השיטה שמתענין בראש השנה ובשבת שובה, דהנה כתב במגן אברהם (סי' קפח ס"ק ז): ומ"מ צ"ע דנראה לכאורה דאין מחזירין אותו דהא י"א דמצוה להתענות בר"ה וצ"ל דלא חיישינן להך סברא כלל ועסי' תקצ"ז דסומכין אהאי סברא אפי' לקולא דא"צ לית...
על ידי נוטר הכרמים
ו' אוקטובר 04, 2019 2:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שבת תשובה - מעוות לא יוכל לתקון
תגובות: 1
צפיות: 239

שבת תשובה - מעוות לא יוכל לתקון

מו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בשיחותיו (שיחות ליל ש"ק עמ' שיח) מעורר: "ובאמת שבגאונים מוזכר מנהג שהיו צמים בשבת זו, והראשונים תמהו שהרי אסור לצום בשבת, ואפילו המתענה בשבת תענית חלום צריך למיתב תענית לתעניתו שאסור להתענות בשבת. וביאר דבר זה הנודע ביהודה בדרשותיו, שכמו שהותר להתע...
על ידי נוטר הכרמים
ו' אוקטובר 04, 2019 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי עקיבא בבית האסורים - דוגמת משה שעלה ההרה?
תגובות: 7
צפיות: 1164

בה' בו מתו כ' איש מישראל

בטור ובשו"ע או"ח סי' תקפ בתוך הימים של 'תענית צדיקים', בה' בו [בתשרי] מתו כ' איש מישראל ונחבש ר"ע בן יוסף בבית האסורין ומת.
באיזה מאורע של הריגה מדובר, ומהו יחודו?

עבור לחיפוש מתקדם