מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2007 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפרקסתא דעניא
ד' יולי 11, 2018 5:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?
תגובות: 19
צפיות: 1767

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

לכן ציינתי את הגמרא בר"ה יח:. שם (וברש"י) מוכח שהפסוק הזה הוא פסק הלכה שאין לצום בתקופת בית שני. ולא זו בלבד, אלא אסור להתענות וחייבים לאכול, כי הם יו"ט!
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' יולי 10, 2018 9:51 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?
תגובות: 19
צפיות: 1767

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

למדתי שבעיקרון הגמרא הבינה שתקנת הנביאים לצום בד' צומות התבטלה לחלוטין עם בניית בית שני. לגבי ג' הצומות חידשו אחרי החורבן בזמן שאין שלום. לגבי ט"ב החמירו אחרי החורבן משום שהוכפלו בו צרות. אין כאן גזירת הכתוב בלא טעמא, אלא שהמצב של חורבן + צרות מחייב לצום. ברגע שידוע לנו שהבית ייבנה מחר, יש מקום...
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' יולי 10, 2018 9:17 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?
תגובות: 19
צפיות: 1767

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

אני קצת מתפלא שדנים בשאלה זו מכח סברות שאינן נוגעות בשורשי העניין. בנביא מתואר שבתחילת בית שני שאלו את זכריה הנביא האם יש לצום בארבעת הצומות, ותשובת ה' הייתה שלא לצום: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. (כן כן, זה מדובר על בית שני, ומסתמא גם ע...
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' יוני 06, 2018 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מאכל העשוי מקמח אורז
תגובות: 3
צפיות: 427

Re: ברכה על מאכל העשוי מקמח אורז

מצד אחד יש מקום לומר שאם לא ניכר - שהכל, שהלא אין באורז דין כל שיש בו.

מצד שני מעלת אורז כי הוא משביע כמיני דגן, ואף קמח אורז משביע כאורז.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' מאי 24, 2018 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'דרסה' בשחיטה
תגובות: 3
צפיות: 401

Re: 'דרסה' בשחיטה

אוסיף על דבריך, שהרי ברור שהשוחט צריך גם להפעיל לחץ על הסכין, ולא רק לעשות הולכה והובאה, ואין בהם די לשחוט הסימנים. א"כ מהו הגדר המדויק של מידת הלחץ הפוסלת?

(מסתמא בגלל זה צריך שימוש והתנסות, או בל' הגמ' מוחזקות).
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' מאי 24, 2018 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנין שנדה אינה צריכה הערב שמש לבעלה?
תגובות: 8
צפיות: 687

Re: מנין שנדה אינה צריכה הערב שמש לבעלה?

מהיכי תיתי שתצטרך? בתרומה התורה הצריכה במפורש הע"ש, ובמעשר שני לא הצריכה ומותר מיד. א"כ כל היכא שלא הצריכה טהור מיד.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' מאי 13, 2018 9:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חישוב שבעים השמיטות
תגובות: 6
צפיות: 964

Re: חישוב שבעים השמיטות

פעם עסקתי בזה, וזה הנלענ"ד: אמר הקב"ה לישראל: "אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה. כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה" (ויקרא כו לד-לה). ירמיהו ניבא: "והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשמה, ועבדו... את מלך בבל שב...
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' מאי 11, 2018 5:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 605
צפיות: 55612

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

אני לא כל כך מבין. הרי בימי אדה"ר או בית שני בדקו בכל שנה בנפרד אימתי חלה התקופה ועיברו או לא עיברו לפי זה. הרי כולם מודים שאין שום שנה שמוכרח שפסח יהיה אחרי התקופה ואי אפשר לפתור את זה עם עיבור. אם כן ייתכן שהיה מחזור שעיברו אפילו 10 שנים, נניח, ואח"כ איזנו את זה לפי העניין. למיטב זכרוני...
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' מאי 11, 2018 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 605
צפיות: 55612

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

אני לא כל כך מבין. הרי בימי אדה"ר או בית שני בדקו בכל שנה בנפרד אימתי חלה התקופה ועיברו או לא עיברו לפי זה. הרי כולם מודים שאין שום שנה שמוכרח שפסח יהיה אחרי התקופה ואי אפשר לפתור את זה עם עיבור. אם כן ייתכן שהיה מחזור שעיברו אפילו 10 שנים, נניח, ואח"כ איזנו את זה לפי העניין.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' מאי 10, 2018 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 605
צפיות: 55612

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

צופר, יכול להיות שהלוחות הישנים שבדקת מחושבות ע"פ הלוח היוליאני? הרי שם היה יום השוויון האביבי ב-10 במרץ, וקושיה מעיקרא ליתא!
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' מאי 10, 2018 10:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 605
צפיות: 55612

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

אני מדבר על בית שני. הרי בגמרא מבואר שאם י"ד בניסן (או ט"ו לחלק מהראשונים) אינו חל באביב האסטרונומי יש לעבר את השנה. האם בזמן בית שני יום השיוויון לא היה 21 במרץ, או מקבילו?
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' מאי 10, 2018 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 605
צפיות: 55612

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

הרב אוצה"ח,

אתה טוען שפעם האביב לא היה ב-21 במרץ? (או ביום המקביל בלוח היוליאני)?
על ידי אפרקסתא דעניא
א' מאי 06, 2018 6:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 605
צפיות: 55612

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

פה מבואר שאין שום מחלוקת, וכולם לאותה שנה נתכוונו, ודפח"ח.


http://www.daat.ac.il/daat/shabat/luach/minyan-2.htm
על ידי אפרקסתא דעניא
א' מאי 06, 2018 12:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 58297

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

יט: כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו אין מקדשין בו שנאמר ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו רש"י: משה ואהרן. תרין ובניו תרין שאף משה כהן היה בשבעת ימי המילואים ואע"ג דלא כהנו בבת אחת מיהו קרא להכי מידריש: וסותר לכאורה לרש"י בפר' פקודי: ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו" - יום שמיני למל...
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 25, 2018 8:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנלב"ע בא"י מתכפרים כל עוונותיו
תגובות: 8
צפיות: 734

Re: הנלב"ע בא"י מתכפרים כל עוונותיו

הרי רבי אלעזר הצטער והזדעזע מכך שעולא מת על אדמה טמאה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 25, 2018 8:01 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: משיב כהלכה - ל"ג בעומר תשע"ז
תגובות: 2
צפיות: 683

Re: משיב כהלכה - ל"ג בעומר תשע"ז

כתב שם: שאלה. צ"ב כפל הלשון שאמר רשב"י יכולני לפטור את "כל" העולם "כולו", והיה סגי שיאמר יכלני לפטור כל העולם, או העולם כולו. תשובה. האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל והגא"ד פרידמן בספרו מפי סופרים וספרים פירשו דמצינו הרבה פעמים רובו ככולו, וקמ"ל כאן כולו ממש כי...
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 25, 2018 10:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 58297

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

יפה. אם כי הוכיח כבר רי"א הלוי, שרב אשי נולד עוד קודם פטירת רבא (בריה דרב יוסף בר חמא) ואף מצינו באמת ששוחח אתו (ורבינא שוחח עם רבא עשרות פעמים).
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אפריל 24, 2018 10:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 58297

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

לאחר שהושלמה עריכתה של שמעתא ד'שחטה לשמה לזרוק דמה שלא לשמה' בדורו של רב אשי, בכך שרב אשי הקים את הק"ו שמסר רב דימי משמו של רב ירמיה לסייע לרבי יוחנן, הגיעה הידיעה כי: א) גם רב נחמן ורבה בבבל נחלקו באותה מחלוקת שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בארץ ישראל; ב) הק"ו שהביא רב דימי, וכפי שהוסבר על י...
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' אפריל 23, 2018 9:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 58297

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

י. והדר ביה רבה לגבי רב נחמן מק"ו דרב אשי משמע שחזר בו בפועל, ולא רק שאמור לחזור בו. אם כן, הק"ו נאמר בדור השלישי לאמוראים. כיצד אפוא הוא מיוחס לרב אשי? אכן, לפעמים אומר אמורא מאוחר שמועה שיסודה קדום. אבל כאן קשה ליישב כך, שהרי מישהו שאל את רבה את שאלת הק"ו הזו, ולכן הוא חזר בו. וכי ...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 22, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלוחי קידוש החודש משום שטרות
תגובות: 5
צפיות: 544

Re: שלוחי קידוש החודש משום שטרות

זה נושא אחר, לכאורה. הר"ן מדבר באופן שידוע מתי ר"ח, ודן כיצד כותבים בשני ימי ר"ח (בגלל הספק הזה, אגב, לא כותבים גיטין בר"ח). אני דיברתי במקום שיש ספק בקביעותא דירחא מה יכתבו ואם יש חשש פסלות.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 22, 2018 7:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלוחי קידוש החודש משום שטרות
תגובות: 5
צפיות: 544

שלוחי קידוש החודש משום שטרות

היום למדתי עם תלמידי את המשנה והגמרא במסכת ר"ה יח. על ששה חדשים השלוחין יוצאין וכו'. אחד התלמידים שאל: מדוע שלא יצאו על כל החודשים, כדי שאנשים ידעו איזה תאריך לכתוב בשטרות, כדי שלא יווצר מצב של שטר מוקדם או מאוחר? נדהמתי מהשאלה, שמעולם לא חשבתי עליה. אח"כ התבוננתי, שבדרך כלל לא יהיה שטר מו...
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' אפריל 21, 2018 9:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 58297

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ז. איתמר תודה ששחטה לשם תודת חבירו רש"י: לא ששחטה ע"מ שיתכפר בה מי שאינו בעליה כא] ואין זה שינוי בעלים אלא שינוי קודש שהיתה לראובן תודה ולשמעון תודה אחרת ושחט את תודתו של זה לשם תודתו של זה רבה אמר כשרה רב חסדא אמר פסולה רבה אמר כשרה תודה לשם תודה נשחטה רב חסדא אמר פסולה לשום שלמים דידיה ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' אפריל 19, 2018 7:09 pm
פורום: עזר אחים
נושא: היכן קונים כיסוי פח לשבת ממתכת עבה?
תגובות: 7
צפיות: 1589

Re: היכן קונים כיסוי פח לשבת ממתכת עבה?

מה עם ובר מול דובק?
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 18, 2018 10:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 58297

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

א. למה זה לא צד חמור? הרי ניתן ללמוד את פסח למשל מכל הקרבנות המנויים בפסוק במה הצד. מה תאמר? שחטאת אינה באה בנדבה? הרי שלמים כן באים בנדבה. חטאת ושלמים טעונים סמיכה? אשם יוכיח. וכך הלאה. רק אם תפרוך שלכל קרבן יש צד חמור אחר, שאינו בבכור מעשר ופסח, אזי תוכל לפרוך. זה בדיוק צד חמור. ב. אכן לא הוזכרו, ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 18, 2018 9:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 58297

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

בסוף הדף של אתמול, הגמרא לומדת מההיקש ד"זאת התורה" וכו' שצריך לשחוט לשם בעליו בכל הקרבנות. ונשאלת השאלה: הרי בכל מיני הקרבנות מצאנו סמיכה, ונסכים, ובאין בנדר ונדבה, חוץ מהבכור והמעשר והפסח, וכיצד אפשר ללמוד ג אלו משאר הקרבנות?! סוג הפירכא שאתה עושה נקרא צד חמור. הוא שייך רק בבמה מצינו ורק...
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אפריל 17, 2018 6:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 58297

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב' ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'. צ"ע בשוחט אשם לשם שלמים אמאי לא הוי פיגול, דכיון דמיירי מסתמא בטועה וחושב שהוא שלמים (וכמו שכתבו תוס' לקמן ב' ע"ב ד"ה אתנו) א"כ בכלל מחשבתו נמי לאוכלו לב' ימים, דהיינו חוץ לזמנו. ואמאי לא הוי פיגול. ואע"ג דאנן קיי"ל דעק...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 08, 2018 3:44 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "אלמעכטיגער גאט נון בויא דיין טעמפעל שירה"
תגובות: 49
צפיות: 9009

Re: "אלמעכטיגער גאט נון בויא דיין טעמפעל שירה"

בהגדת עוז והדר ניקדו "שירה" בר' קמוצה. לכאורה זו טעות והר' אמורה להיות סגולה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' אפריל 05, 2018 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה לבטלה באכילת מצה!
תגובות: 20
צפיות: 1273

Re: ברכה לבטלה באכילת מצה!

נהר שלום כתב:ב. נט"י לטיבול במשקה ופת הם שתי גזירות שונים ואינם מצטרפים (לענ"ד)


בביאור הלכה מבואר שלא כדבריך, שהרי מדמה אותם ולמד מפת לכרפס לעניין אכילת כזית.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' אפריל 05, 2018 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנין היה לנו לדעת הלכות שנזכרו רק בירושלמי?
תגובות: 5
צפיות: 659

Re: מנין היה לנו לדעת הלכות שנזכרו רק בירושלמי?

מדוע חז"ל לא הודיעו לנו בשום מקום שיש לנגב את הידיים לפני נטילתם? (השאלה, כמובן, לדעת החזו"א)
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 04, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית
תגובות: 47
צפיות: 5887

Re: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית

ספרים וועלט כתב:המוציא שלהבת בשבת, חייב או פטור?


אכן, הגמרות על כך בברכות ובביצה, אך זו תוספתא בשבת.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 04, 2018 12:51 pm
פורום: פסח
נושא: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?
תגובות: 52
צפיות: 7931

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הדין הוא על כלל ישראל, ובפרט ה"דינא רפיא". בנוסף, באופן טבעי יושבי ירושלים, ולא רק אלו שהיו בבית הוועד, היו יותר מזוככים.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 04, 2018 12:17 pm
פורום: פסח
נושא: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?
תגובות: 52
צפיות: 7931

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

בשפתי חיים כתב, כמדומני בשם הרב דסלר וייתכן יותר קדמונים, שכיוון שאנו בגלות ובמצב רוחני לא טוב, סובבו משמים שיהיה ר"ה יומיים, כדי שיהיה דינא קשיא ודינא רפיא. הוא כותב שגם בזמן שקידשו ע"פ הראיה, כאשר ראה הקב"ה שזקוקים גם לדינא רפיא, עיכב את העדים ונסתובב שיהיה אלול מעובר ור"ה יומי...
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 04, 2018 12:11 pm
פורום: פסח
נושא: יש סיכוי למצוא בבדיקה כזית בלי אבק?
תגובות: 20
צפיות: 1174

Re: יש סיכוי למצוא בבדיקה כזית בלי אבק?

בבדיקת חמץ מצאתי בילקוט של בני לחם ממש. למרות שהוא טען שעשה את הילקוט לפסח.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אפריל 03, 2018 7:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון רכב בחול המועד
תגובות: 5
צפיות: 405

Re: תיקון רכב בחול המועד

עזריאל ברגר כתב:מבין שיטיך משמע שזה ממש מכוון מלאכתו למועד, ואסור.


הם התקלקלו בשבוע שלפני החג. לא היה לי רגע פנוי, עקב טרדות בענייני החג. זה נקרא מכוון מלאכתו למועד?
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אפריל 03, 2018 12:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון רכב בחול המועד
תגובות: 5
צפיות: 405

תיקון רכב בחול המועד

שאלה ליודעים:

חיישני רוורס התקלקלו. אחרי החג לא יהיה לי פנאי לגשת לתקנם כי אם בדוחק ובקושי. האם מותר לפנות למתקין שיתקנם בחול המועד?
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 01, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כזית
תגובות: 60
צפיות: 9827

Re: שיעור כזית

לגבי מצה וכדומה אין דין שביעה. לגבי ברכת המזון נאמר ואכלת ושבעת, ושביעה בלי אכילה, כלומר בלי אכילת כזית,
שאין לה שם אכילה, אינה מחייבת בהמ"ז.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' מרץ 27, 2018 12:11 pm
פורום: פסח
נושא: כמידי ערב פסח, בחסדי השי"ת, צעדתי עם נרנדה לסופרמרקט
תגובות: 8
צפיות: 847

Re: כמידי ערב פסח, בחסדי השי"ת, צעדתי עם נרנדה לסופרמרקט

האם מותר סתם להגביר אש ביו"ט? הרי כאן זה כסתם, כי אסור עבור דבר שאינו יכול לאכול ביו"ט!
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' מרץ 27, 2018 11:25 am
פורום: פסח
נושא: כמידי ערב פסח, בחסדי השי"ת, צעדתי עם נרנדה לסופרמרקט
תגובות: 8
צפיות: 847

Re: כמידי ערב פסח, בחסדי השי"ת, צעדתי עם נרנדה לסופרמרקט

ואם יואיל נרנדה למכור לך בירה בשבת - אז לדעת כמה מהפוסקים שאומרים שאין בזה מוקצה (כגון הגרא"ח נאה) תוכל גם לשתות ממנה ב"שלום זכר" של מי שיוולד בשבוע הבא... מסופר שבעיר העתיקה היו קונים ממאפיה של ערבים בשבת אבל לא בטוח שרוח חכמים נוחה הימנו. לחם שנאפה בשבת - זו מחלוקת הפוסקים, ולשיטת ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' מרץ 26, 2018 9:53 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת שום בפסח
תגובות: 17
צפיות: 3916

Re: אכילת שום בפסח

למה לחשוש שחתכו בסכין ההוא חמץ חם או חריף, או שיש עליו לכלוכי חמץ בעין?

עבור לחיפוש מתקדם